8. třída - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PONDĚLÍ

 Čj

Inf 

 M

 Ch

 

 

 

ÚTERÝ

A

Či 

 D

 F

 TV

 

 s/Vv

l/Pč


s/Vv

l/Pč 

STŘEDA

Čj 

 P

 N

Ch 

 

 

 

 

ČTVRTEK

Čj 

 A

 Vob

Tv 

 

 

 

PÁTEK

 A

 D

Čj


M

 Hv

     

 

1.9. 8.00 - 9.40 zahájení nového školního roku

       naše třída je v 1. patře (bývalá 9.tř)

       třídnické práce

2.9. 8.00 - 11.40 třídnické práce

       

3.9.  vyučování dle rozvrhu

4.9.  vyučování dle rozvrhu

 

 

ZÁLOHA

Zůstatek

K 1.9.2020

F-papíry

ZŮSTATEK

1

KB

246

6

240

2

MB

246

6

240

3

BB

246

6

240

4

AB

296

6

290

5

MF

246

6

240

6

TeHe

246

6

240

7

TeHo

146

6

140

8

ToH

246

6

240

9

KK

246

6

240

10

TN

296

6

290

11

AN

246

6

240

12

MN

246

6

240

13

TS

296

6

290

14

MS

246

6

240

15

246

6

240

16

246

6

240

17

JT

296

6

290

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Mluvnice

Pomůcky: učebnice, sešit č. 564 - mluvnice, sešit č. 524 - diktáty a prověrky, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Literární výchova

Pomůcky: čítanka, sešit č. 464 - literatura, kulturní deník, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Komunikační a slohová výchova

Pomůcky: učebnice, sešit č. 464 - sloh, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Bystrianská Martina

Pomůcky: Učebnice Project 2 (obalená), prac. sešit, sešit 444 (možno loňský), 524 - testy

 

Září:  Unit 4 - Food

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, sešity  444 a 544 (možno použít z loňska), psací potřeby, lepidlo, nůžky

Vybíráme 148,- Kč ( 143 + 5) na PS a papíry. Děkuji.

 

Informace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích.

10. týden: 6.10. - 10.11.2017

Dějepis

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

 

Žáci budou používat učebnici dějepisu, obalený sešit č.444.

Pracovní sešit nebudeme pořizovat, bude-li třeba, texty nakopíruji.  Během 1.týdne vyberem 5 kč na kopírování.

V měsíci září se budeme soustředit především na opakování a utvrzování učiva z  loňského ročníku.

 

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Pomůcky: učebnice, sešit č. 524, psací potřeby, nůžky, lepidlo

Zeměpis

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Učivo:  Lidé žijí a hospodaří na Zemi

             lidské rasy, počet obyvatel, hustota zalidnění, změny počtu obyvatel,...

Pomůcky:  obalená učebnice, sešit 540 

Matematika

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Učivo: Opakování ze 7. ročníku

            zlomky, celá čísla, poměr, trojčlenka, PÚ, NÚ, procenta, čtyřúhelníky

Pomůcky: obalené učebnice, sešit 440

Přírodopis         

Vyučující

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 14. 9. - 18. 9.

Přehled učiva: Plování, potápění  a vznášení se těles v kapalině, Archimedův zákon

 

Týden: 21. 9. - 25. 9.

Přehled učiva: Vlastnosti plynů

                     Atmosféra Země, atmosférický tlak

                     Měření atmosférického tlaku

Chemie       

Vyučující:  

Informatika

Vyučující: 

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Bystrianská Martina

Pomůcky: Notový sešit nebo 524

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pracovní činnosti

Vyučující:

Tělesná výchova

Vyučující: Dívky - Bc. Sabina Doubková

 

0stoj na rukou bez dopomoci,
přemet stranou,
2.Přeskok
roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem
3.Hrazda po čelo
náskok do vzporu - zákmihem seskok
výmyk bez dopomoci
podmet
4.Kladina
chůze po kladině,
rovnovážné polohy,
obraty,
seskoky,
krátké sestavy
5.Rytmická cvičení
základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
6.Cviky na zvýšení pohyblivosti a obratnosti