8. třída - třídní učitelka: Mgr. Michaela Vejvalková

Asistentka pedagoga: Bc. Sabina Doubková

 

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.   9.
PONDĚLÍ Čjl F M A P        
ÚTERÝ Čjl M Ch Hv D Tv   Vv  Vv
STŘEDA Čjl M F P A N N    
ČTVRTEK Čjl M A D Ch Tv      
PÁTEK Čjl N Inf M VOb Z    

 

Inf N

 

Pondělní konzultace - pokyny:

- pondělí 15.6.,22.6.,29.6.- žáci, kteří odevzdali čestné prohlášení, mohou vstupovat do školy dle bezpečnostních pravidel, s nimiž byli seznámeni 8.6.
 
- 8..6. - žáci 8. třídy čekají před školou u zadního zábradlí, kde si je v 7,50 hod přijde vyzvednout třídní učitel - SAMI NEMOHOU DO BUDOVY VSTUPOVAT!
 
S sebou si prosím vezměte :
 
- čestné prohlášení - datum 8.6. 2020 - bez něj se děti nemohou účastnit výuky a budou poslány zpět domů!
- 2x rouška,1 nasazena při vstupu do školy, 1 uložena v sáčku v tašce
- svačina, čip na obědy
- přezůvky 
- pomůcky dle konzultačního rozvrhu - na webu školy v úvodu 

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 
ÚKOLY - týden 22.6.- 26. 6. 2020:
 
Opakování učiva, uzavření klasifikace
 

ÚKOLY z týdne 15.6. - 19.6.  2020

Mluvnice

On-line výuka - úterý - 9,00-10,00 - pouze jedna skupina - pozvánka v e-mailu

Téma: Interpunkce ve větě jednoduché a v souvětí

- spojovací výrazy, vložená věta

Procvičování:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-carky

https://www.ocestine.cz/testy/interpunkce-carky-v-souveti/)

https://www.ucirna.cz/cestina/clenici_znamenka_carka_v_souveti.php

https://www.pravopisne.cz/category/pravopisna-cviceni/psani-carek/

Literatura

Román -literární pojem, druhy románů

Sloh

Tvorba školního časopisu

 

ÚKOLY z týdne 8.6. - 12.6.  2020

Mluvnice

ON-line výuka tento týden odpadá! Od příštího týdne bude už jen jedna skupina, pozvánku obdržíte e-mailem!

Téma: Několikanásobné větné členy a významové poměry mezi jednotlivými členy

- větné členy, významové poměry, rozbor věty jednoduché

Učebnice str. 

Procvičování:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-carky-ve-vete-jednoduche-nekolikanasobne-vetne-cleny

PL Významové poměry mezi několikanásobnými větnými členy - připravit si na online výuku,pondělní skupina ji dostane ve škole

POMĚRY MEZI NĚKOLIKANÁSOBNÝMI VĚTNÝMI ČLENY 8.docx (13880)

Literatura

Nonsensová literatura

Limeriky: E. Lear

Nonsensová poezie.ppt (1517568) - prostuduj si prezentaci a do sešitu literatury si zapiš nadpis, co to jsou limeriky, jejich autora a příklad

Čítanka str. 195 - ukázky

Sloh

Doba koronavirová - úvaha - viz níže

 

ÚKOLY z týdne 1.6. - 5.6.  2020

 

Mluvnice

 

Úterý - on-line výuka -  9,00-11,00 - 1. a 2. skupina 

Pomůcky: učebnice, sešit mluvnice, tabulky, referáty...

 

Rozbor věty jednoduché - určování větných členů:

 

PL - Rozbor věty jednoduché.docx (72997) - odeslat ke kontrole do 7.6.

 

Několikanásobné větné členy a významové poměry

Výukové video - https://www.youtube.com/watch?v=htrb0exwS_s

 

Tabulka:

https://osmickaa.estranky.cz/clanky/tabulky--a--prehledy/vyznamovy-pomer-mezi-nekolikanasobnymi-vetnymi-cleny.html

Hra:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/601

 

Sloh

 

Slohová práce - zadání viz minulý týden - odevzdat do 12.6. 2020

 

ÚKOLY z týdne 25.5. - 29.5. 2020

 

Mluvnice

Úterý - on-line výuka -- 9,00-11,00 - 1. a 2. skupina - nezapomeňte si přečíst povídky- Příběh o kukačce a Brutus - budeme si o nich povídat....

Pomůcky: učebnice, sešit mluvnice, tabulky, referáty...

 

Rozvíjející větné členy - doplněk

Výukové video - https://www.youtube.com/watch?v=E4AR6pbHIPE

 

Procvičování:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-doplnek

https://www.ucirna.cz/cestina/skladba_vetne_cleny_doplnek.php

https://cestina4.webnode.cz/testy-syntax/

 

PL - Doplněk - PL - Doplněk 8..odt (8138) - odeslat do 31.5. 2020

Sloh

A vracíme se zpátky k úvaze....

Zopakuj si v sešitě, co je to úvaha.

Doba koronavirová - napiš úvahu o situaci, ve které jsme se ocitli. Zamysli se nad tím, jak nám tato událost zasáhla do našich životů, co nám dala, vzala..., jestli jsme se poučili, chovali odpovědně, zda jsme tuto krizi jako Češi zvládli atd.

Na tento úkol máte 3 týdny, nemusíte psát osnovu, rozsah by měl být aspoň 3/4 strany. -odevzdat do 12.6. 2020

 

ÚKOLY z týdne 18.5. - 22.5. 2020

 

Mluvnice

Úterý - on-line výuka - Téma: Skladba - větné členy,  významové poměry, druhy vedlejších vět... - 1. a 2. skupina - pozvánka v e-mailu

Pomůcky: učebnice, sešit mluvnice, tabulky, referáty...

Rozvíjející větné členy - přívlastek a přístavek.docx (122 kB)

 - po on-line výuce dokončit přístavek- odeslat ke kontrole do 24.5.

 

Procvičování :

https://cesky-jazyk.okhelp.cz/diktaty-vetny-rozbor/pristavek-gramatika.php

tps://tema.pravopiscesky.cz/tema-pristavek-procvicovani-206339.html

 

Literatura

HOLOCAUST =ŠOA v literárních dílech

Práce s textem - čítanka str. 162 - 164

Brutus: L. Aškenazy - přečíst do příští on-line výuky 26.5.2020 - můžete si udělat poznámky k obsahu do sešitu literatury

 

ÚKOLY z týdne 11.5. - 15.5. 2020

Mluvnice

Úterý - on-line výuka - Téma: Skladba - větné členy,  významové poměry - 1. a 2. skupina - pozvánka v e-mailu

Pomůcky: učebnice, sešit mluvnice, tabulky, referáty...

Rozvíjející větné členy - předmět a příslovečné určení.docx (14848) - odeslat ke kontrole do 15.5. 2020

Rozvíjející větné členy - přívlastek a přístavek.docx (124946)

Procvičování 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-privlastek-shodny-neshodny

https://www.pravopisne.cz/2014/04/test-privlastek-shodny-a-neshodny-12/

https://www.skolasnadhledem.cz/game/925

https://www.skolasnadhledem.cz/game/786

Literatura

HOLOCAUST =ŠOA v literárních dílech

Vypište si z následující prezentace, co je to povídka, autory povídek. Slide č. 6 - práce s textem, úkoly k textu. 

DUM 12 POVÍDKA - upraveno.ppt (3283968) - splnit na on-line výuku  19.5. 2020

 

ÚKOLY z týdne 4.5. - 8.5. 2020

Literatura

HOLOCAUST =ŠOA v literárních dílech

Seznam se s osudem Anny Frankové viz dějepis, přečti si komiks o konci života této židovské dívky a vypracuj 2. část pracovního listu.

PL Holocaust - komiks.doc (450560) - odeslat ke kontrole do 10.5.2020

Scan_20200427_104758_005.jpg (9099915)

Scan_20200427_105742.jpg (9944433)

Scan_20200427_122323.jpg (8705026)

 

ÚKOLY z týdne 27.4.- 30.4. 2020

Mluvnice

Úterý - on-line výuka - Téma: Skladba - větné členy,  významové poměry - 1. a 2. skupina - pozvánka v e-mailu

Pomůcky: učebnice, sešit mluvnice, tabulky, referáty...

Základní větné členy - on-line.docx (55730) odeslat ke kontrole do 3.5. 2020

 

Literatura

HOLOCAUST =ŠOA v literárních dílech

- napiš si tento nadpis do literárního sešitu a zjisti si na internetu, co je to holocaust - zapiš

- v čítance si na str. 160 přečti zákazy Jiřího Ortena a Dneska je jasno P.Ginze a vypiš si do sešitu 10 nařízení, která byla namířena v době nacistické okupace proti Židům

PL Holocaust - komiks.doc (450560) - splnit  zatím pouze 1. část Maus: A. Spiegelman - čítanka. str. 168

 

ÚKOLY z týdne 20.4. -24.4.2020

Úterý - on-line výuka - Téma: Skladba - větné členy, druhy vedlejších vět, významové poměry

Pomůcky: učebnice, sešit mluvnice, tabulky, referáty...

Přehledná-tabulka-větných-členů.pdf (378917)

Urcovani_vetnych_clenu_v_prislovich - 8.doc (31 kB)- zatím nevyplňovat, řekneme si v úterý pokyny 

Mluvnice

https://www.skolasnadhledem.cz/game/359

Opakujeme větné členy:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny-obecne

https://www.mojecestina.cz/vetne-cleny

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Z%C3%A1kladn%C3%AD+v%C4%9Btn%C3%A9+%C4%8Dleny#selid

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=6&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=06.+Rozv%C3%ADjej%C3%ADc%C3%AD+v%C4%9Btn%C3%A9+%C4%8Dleny#selid

https://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_vetne_cleny.php

Literatura

Cestopis - opakování

Zopakuj si podle prezentace, co je cestopis, zkontroluj si zápis ze 7. třídy.

DUM 10 Cestopis.ppt (6,6 MB)

Přečti si z učebnice ukázky z cestopisu Afrika snů a skutečnosti str. 26, 27,32

Zapiš si do sešitu nadpis  Cestopis a ze str. 31 a 32 informace o M. Zikmundovi a J. Hanzelkovi, podívej se na video:

Svět očima Zikmunda a Hanzelky https://www.youtube.com/watch?v=A4TzZ9z5XLU

 

Mluvnice

Druhy vedlejších vět - procvičovat:

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/vedlejsi-vety

https://www.umimecesky.cz/cviceni-typy-vedlejsich-vet

Literatura

Romantismus - Karel Hynek Mácha

- napiš si nadpis do sešitu a vypracuj výpisky, nauč se básničku Máj dle pokynů níže a nech se vyzkoušet rodičem:-)

DUM 2 Karel Hynek Mácha.ppt (931840)

 Video: J. Tříska: Máj    https://www.youtube.com/watch?v=EYajIEtEb3g

DUM 9 Pracovní list Pověst 8. třída.doc (99840) - odeslat ke kontrole!!!

 

ÚKOLY z týdne 14.4. - 18.4.  2020

!!!POZOR!!! - Zahájení on-line výuky - pokyny a informace obdržíte ve svém e-mailu, sledujte i Bakaláře!!!  

 

Mluvnice

Opakujeme větné členy:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-vetne-cleny

https://www.mojecestina.cz/vetne-cleny

https://www.vetnecleny.cz/vetne-cleny-procvicovani/

https://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_vetne_cleny.php

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetne-cleny/vetne-cleny-test-1

 

Literatura

- čti knihu na referát , nebo jakoukoli další. Čtení není nuda! 

Báseň Máj - zpaměti úryvek!

ÚKOLY z týdne 6.4.- 10.4. 2020

Mluvnice

Než začneš vyplňovat pracovní list, zopakuj si učivo na následujících stránkách. Nemusíš odesílat úkol hned po zadání, rozlož si práci do více dnů, promysli si odpovědi. Procvičovat můžeš opakovaně, dokonce i stejná cvičení. Můžeš si tak zafixovat vhodné otázky, spojovací výrazy atd.

https://www.diktatorek.cz/Scholasticus/Cesky-jazyk/Skladba/Souveti/Druhy-vedlejsich-vet-help.html

https://www.ucirna.cz/cestina/skladba_vedlejsi_vety.php

https://testi.cz/testy/cestina/cj.druhy-vedlejsich-vet/

A teď se můžeš pustit do pracovního listu:

SKLADBA II - 8. třída .doc (108032)  - odeslat do 10.4.

Literatura

- čti knihu na referát , nebo jakoukoli další. Čtení není nuda!

 

ÚKOLY z týdne 30.3.-3.4. 2020

Mluvnice

Druhy vedlejších vět - procvičovat:

https://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/vedlejsi-vety

https://www.umimecesky.cz/cviceni-typy-vedlejsich-vet

Literatura

Romantismus - Karel Hynek Mácha

- napiš si nadpis do sešitu a vypracuj výpisky, nauč se básničku Máj dle pokynů níže a nech se vyzkoušet rodičem:-)

DUM 2 Karel Hynek Mácha.ppt (931840)

 Video: J. Tříska: Máj    https://www.youtube.com/watch?v=EYajIEtEb3g

DUM 9 Pracovní list Pověst 8. třída.doc (99840) - odeslat ke kontrole!!!

 

ÚKOLY z týdne 23.3-27.3. 2020

Mluvnice

SKLADBA 8. ročník.docx (16138)

Literatura

- přečti si prezentaci o J.K.Tylovi a zpracuj výpisky do sešitu, nemusíš zasílat ke kontrole, bude součástí celkového hodnocení.

DUM 9 Josef Kajetán Tyl.ppt (4445696)

 

ÚKOLY z týdne 16.3.-20.3.2020

Stáhni si níže uvedené soubory. Přečti si texty v určeném pořadí a vypracuj pracovní list. Pracovní list zašli do pátku 20.3.2020 ke kontrole na e-mail: michaela.vejvalkova@zsivancicka.cz.

Uzly a pomeranče - 1. varianta upraveno.doc (238080)
Uzly a pomeranče - ukázka z knihy.doc (229376)
 

         

Stále aktivní úkoly pro dobu uzavření školy: 

1. číst knihu na referát a připravit si záznam z knihy - po návratu do školy budou probíhat referáty ve 

zrychleném režimu, abychom dodrželi časový harmonogram.

2.  připravit si myšlenkovou mapu k úvaze dle návodu v sešitě, zvolit si téma z nabízených možností, 

myšlenková mapa bude zpracována na měkkém nelinkovaném papíru A4, barevně rozlišená, 

přehledná a doplněna malými obrázky. 

Témata: 

Bez lásky se život neobejde... 

Je příroda nezničitelná? 

Rodina a já 

Ach, ta dnešní mládež! 

3. naučit se zpaměti báseň Máj str. 140 - od začátku po - planoucí tam co slzy lásky. 

+ str.142 dole Byl opět večer...po str.143 - se v žaluplných slzách skvěly. 

4.  opakovat si učivo na webových stránkách www.cvicenionline.cz, www.skolaposkole.cz, 

www.pravopisne.cz

 

Splněné úkoly můžete zasílat oskenované nebo vypracované na počítači na 

e-mail: michaela.vejvalkova@zsivancicka.cz

 

!!! VŠECHNY TYTO ÚKOLY JSOU NA ZNÁMKY A BUDOU ZAHRNUTY 

DO HODNOCENÍ !!!

0
           

Veškeré informace o výuce, domácích úkolech a referátech naleznete také v elektronické žákovské knížce!!!

Mluvniceop

Pomůcky: učebnice Čj pro 8. ročník, sešit č. 564 - vše obalené,  psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Učivo:

Domácí úkoly:

 

Literární výchova

Pomůcky: čítanka pro 8. ročník, sešit č. 464 z loňského školního roku - vše obalené, kulturní deník - z loňského školního roku, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Učivo:

Domácí úkoly:

Referáty:

 

Slohová a komunikační výchova

Pomůcky: učebnice Čj pro 8. ročník, sešit č.464  z loňského školního roku, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Učivo:

Domácí úkoly:

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská, Bc. Sabina Doubková 

 

Pracovní sešit a učebnici PROJECT 3 budeme používat ještě v příštím školním roce!!!

 

 

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524 ( používáme z loňska), PS, psací potřeby

 

DOMÁCÍ ÚKOLY PO DOBU NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE:

 
13.3. - vypracovat projekt "Meine Reiseecke" - podle uč. str. 9 (z každé země vybrat 1-2 pamětihodnosti) - buď na A4 písemně nebo jako prezentaci (email: lenka.kralova@zsivancicka.cz) - práce bude oznámkována
 

18.3. - vypracovat pracovní list č.1 - vloženo jako příloha v mailu - vypracovaný poslat zpět na mail: lenka.kralova@zsivancicka.cz

20.3. - vypracovat pracovní list č.2 - vloženo jako příloha v mailu - vypracovaný poslat zpět na mail: lenka.kralova@zsivancicka.cz

25.3. - uč. str. 12/ cv.1 - poslechnout si stopu č.4 (vložena do mailu a do bakalářů) "Mein Zuhause": vybrat si 1 jméno a přečíst nahlas jeho/její text + nahrávku s přečteným textem poslat do e-mailu nebo na messenger 

27.3. - uč. str. 12/ cv. 1 c.) - napsat R/F (celkem 11x) + cv. 1 d.) - napsat min. 6 vět o svém domově do wordu a poslat mailem nebo napsat přímo do messengeru

1.4. - uč. str. 12/GRAMMATIK - nové přivlastňovací zájmeno unser/unsere/unser (náš) - zapamatovat si!!! - PS str.10/ cv. 1 - doplnit, vyfotit a poslat na mail/messenger

3.4. - 1. projít si zaslanou prezentaci (Předložky se 3. a se 4. pádem), 2. ze snímků 2-6 vypsat do Š sešitu všech 9 předložek i s příklady, 3.  poslat TABULKU ze snímku 9 se správným řešením

8.4. - vypracovat pracovní list č.3 - předložky se 3. a 4. pádem - poslat ke kontrole

15.4. - uč. str. 13/ cv. 3 a.) - napsat do Š (např. Maria ist in der Schule.) - procvičujeme 3. pád podst. jmen!

17.4. - stáhnout si PDF "Dům" + uč. str. 14/ cv. 5 - do Š překreslit a popsat obrázek celého domu

24.4. - PS str. 11/ cv. 4 a cv. 5 - vypracovat, ofotit, poslat ke kontrole

15.5. - kliknout na odkaz, vyřešit  a poslat jen výsledek (graf), POZOR: správně mohou být 1 - 3 řešeníhttps://www.skolasnadhledem.cz/game/2594

22.5. - uč. str. 15/ cv. 6 c.) MINIPROJEKT - vybrat si téma ze 2 variant (pokoj nebo dům), zpracování - písemně jako koláž nebo jako powerpoint prezentace

29.5. - PS str. 13/ cv. 12 a, b (zkontroluj si slovesa podle uč. str. 16 - levý okraj)

5.6. - PS str. 13/ cv. 11

12.6. - PS str. 14/ cv. 16

19.6. - dodělat si úkoly v PS po cv. 20 na str. 15 + dodělat si všechny výše uvedené úkoly!!!

 

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o 

5. WordTrainer Fraus (nutná registrace, vybrat učebnici Deutsch mit Max!) - k procvičení slovíček z naší učebnice 

10. týden: 6.10. - 10.11.2017

Dějepis

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc:

Pomůcky: učebnice, sešit č. 444 - vše obalené, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Veškeré informace k výuce naleznete v elektronické žákovské knížce!

10.6.1942 - vyhlazení obce Lidice

Vzpomínky Milady Říhové

https://www.pametnaroda.cz/cs/magazin/stalo-se/vyhlazeni-lidic

Video:

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-byly-vyhlazeny-lidice-10-cerven-150942

 

Národní muzeum Praha - virtuální prohlídky

Zjisti si několik informací o Národním muzeu - kde přesně stojí, kdy bylo postaveno, co v něm můžeš najít - a zajdi si na virtuální prohlídku do Národního muzea:

 

https://www.nm.cz/virtualne-do-muzea/narodni-muzeum-pro-deti


Zájemci si mohou vyplnit i nějaký pracovní list.

 

 
27.5. - výročí spáchání atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942
 
Pojmy: český zahraniční odboj,  Praha,  operace Anthropoid, Jan Kubiš, Jozef Gabčík
 
Články, videa:
 
Ověřte si, jestli jste dávali pozor, v následujícím kvízu:
 
 
 
Holocaust v Moravském Krumlově
Vypátrej,  kde se ve vnitřním městě nachází v Moravském Krumlově tzv. Kámen zmizelých a co je na něm napsáno. Dívej se pod nohy, ale nezakopni!

Židovský hřbitov - pro zájemce a dobrovolníky

Vydej se na procházku na židovský hřbitov v Moravském Krumlově. ( Hřbitov je volně přístupný. ) Chovej se na něm s úctou a opatrností!

Přečti si informační panel u vstupu a pak se projdi mezi náhrobky.

Zjisti:

- kolik krumlovských Židů během holocaustu zemřelo

- zda někdo přežil

- v jakých jazycích jsou nápisy na náhrobcích

- v jaké části se nachází nejstarší náhrobek

 
75 let od konce 2. světové války
 
Pražské květnové povstání
 
 
Poslední  dny  2. sv. války v Moravském Krumlově
 
Zjisti a zapiš si do sešitu, jak probíhal konec 2. světové války v Moravském Krumlově. Podobný osud jako Moravský Krumlov potkal také nedaleké Hrotovice, podívej se na video:
 
Osudové okamžiky - Hrotovice 1945  https://www.youtube.com/watch?v=xOZ79J9nlew
 
 
 
Lidské osudy v době holocaustu
 
Hana Bradyová
 
 
Anne Franková
 
www.annefrank.nl  - přepnout na češtinu, projdi si virtuálně dům, kde se schovávala Anne
 
 
HOLOCAUST- ŠOA 
 
Den památky obětí holocaustu a hrdinství (hebrejsky Jom ha-šoa ve ha-gvura) připadá v židovském kalendáři na 27. den měsíce nisanu, je to zhruba týden po Velikonocích. Odkazuje na povstání vězňů varšavského ghetta z 19. dubna 1943 a na jejich hrdinství.
 
Úkol: zjisti si, co je to holocaust a podívej se na video:
 
V Izraeli včera 20.4. při pietní vzpomínce na oběti holocaustu zazněla píseň, kterou složil izraelský skladatel na báseň 12 leté dívky Evy Pikové. Ta ji napsala při svém pobytu v Terezíně a stala se bohužel  jednou z českých obětí holocaustu. Píseň zpívají izraelské děti ve stejném věku jako byla Eva.
 

Velikonoce - příběh Ježíše Krista - vznik křesťanství - opakování

Připomeň si podle krátkého videa, jak souvisí příběh Ježíše Krista s Velikonocemi...

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10213603244-biblicka-patrani/313298380170015-velikonoce/titulky

Pro ty, co milují záhady a tajemství, ještě jedno video, které souvisí se smrtí Ježíše Krista:

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10322816274-televizni-akademie/211563237890001/bonus/2886-pravost-turinskeho-platna

 

Jaké to bylo tenkrát ...

 

Zavolej babičce, dědečkovi ( prababičce, pradědečkovi , prastrýci, pratetě... ) a popovídej si s nimi, jaké to bylo, když chodili do školy...
Zkus zjistit, jaké měli předměty, jak se jmenovala jejich třídní učitelka, kolik jich bylo ve třídě, který předmět je bavil, který ne a další otázky můžeš vymyslet sám. Zapiš si postřehy z rozhovoru dozadu do sešitu - nemusíš odesílat ke kontrole.

 

 

 
       

Úkoly pro dobu uzavření školy: 

Vybrat si osobnost českého národního obrození - uč. str.62-67 a
zpracovat o ní referát na A4 - nadpis, vlastní text, obrázek - na známky
 
 
 

 

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

STŘEDA 24.6.

Ahoj žáci.
 
Přeji všem krásné prázdniny a normální chod příštího školního roku.
 
Nevyhazujte PS 3, budete ho v příštím roce potřebovat !!!
 
Ostrovský

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

ÚTERÝ 16.6.

Ahoj žáci.
Tento týden budeme opakovat řešení rovnic o jedné neznámé. Připomeneme si ekvivalentní úpravy rovnice i zkoušku správnosti řešení. Ti, kteří nebyli v pondělí ve škole se mohou přihlásit zde na čtvrteční videohodinu od 9.00 do 10.00.

týden 15.6. - 19.6. ROVNICE O JEDNÉ NEZNÁMÉ

teorie:  zopakovat řešení rovnic, ekvivalentní úpravy, zkouška správnosti řešení     

úkol:    poslední úloha  - PS str. 246 cv. A-22, poslat do středy 17.6. do 12.00 (pozor, počítejte pozorně a napište čitelně celý postup řešení)

 

ÚTERÝ 9.6.

Ahoj žáci.
Tento týden budeme procvičovat obvod a obsah kruhu ve slovních úlohách. Zopakujte si pojmy: poloměr, průměr, obvod, obsah, Ludolfovo číslo a oba vzorce. Ti, kteří nebyli v pondělí ve škole se mohou přihlásit zde na čtvrteční videohodinu od 9.00 do 10.00. Bude již pouze jedna skupina. A mějte kalkulačky.

týden 8.6. - 12.6. SLOVNÍ ÚLOHY NA OBVOD A OBSAH KRUHU

teorie:  zopakovat vzorce pro výpočet obvodu a obsahu kruhu, zopakovat jednotky, vše najdete v učebnici nebo ve výukových vídeích z minulých dvou týdnů      

úkol:    zkontrolovat, zda máte odevzdané úlohy z minulých týdnů a případně poslat, ať máte vše v pořádku!!!

PONDĚLÍ 1.6.

Ahoj žáci. Přeji vám krásný Mezinárodní den dětí.
Tento týden budeme procvičovat obvod a obsah kruhu. Také budeme počítat poloměr a průměr ze zadaného obvodu či obsahu. Zopakujte si pojmy: poloměr, průměr, obvod, obsah, Ludolfovo číslo. Na čtvrteční videohodinu se přihlaste zde: skupina 1 od 9.00 a skupina 2 od 10.00. A mějte kalkulačky.

týden 1.6. - 5.6. OBSAH KRUHU

teorie:  zopakovat vzorce pro výpočet obvodu a obsahu kruhu, zopakovat jednotky, vše najdete v učebnici nebo ve výukových vídeích z minulých dvou týdnů      

úkol:    poslat do středy 3.5. do 12.00 vypracovanou celou stranu 191 z PS a doplněnou tuto tabulku.

 

PONDĚLÍ 25.5.

Ahoj žáci.
Tento týden budeme počítat obsah kruhu. Zopakujte si pojmy: poloměr, průměr, obvod, obsah, Ludolfovo číslo. Na čtvrteční videohodinu se přihlaste zde: skupina 1 od 9.00 a skupina 2 od 10.00. A mějte kalkulačky.

týden 25.5. - 29.5. OBSAH KRUHU

teorie:  zopakovat vzorec pro obsah kruhu, zopakovat jednotky, přečíst učebnici geometrie str. 32 a 33

             prohlédněte si video s odvozením vzorce a video s výpočtem obsahu kruhu.

úkol:    poslat do středy 27.5. do 10.00 vypracovaná cvičení z PS 190/A-1 a 191/A-4.

 

PONDĚLÍ 18.5.

Ahoj žáci.
Tento týden budeme nadále procvičovat výpočet délky kružnice (tedy obvod kruhu). Je nutné tomu rozumět a rozlišovat poloměr, průměr, obvod. Procvičovat můžete v PS str. 188/A-5, 189/B-7 nebo v učebnici cvičení na straně 30 a 31. Na videohodině, skupina 1 od 9.00 a skupina 2 od 10.00 si odvodíme také obsah kruhu, kalkulačky s sebou.

týden 18.5. - 22.5. OBVOD A OBSAH KRUHU

teorie:  zopakovat vzorec pro obvod kruhu, zopakovat jednotky, přečíst učebnici geometrie str. 26 - 29

             prohlédněte si video s výpočty obvodu kruhu. Video najdete zde

úkol:    poslat do středy 20.5. do 10.00 vypracovaná cvičení 2, 5 a 9 ze strany 30 a 31 v učebnici.

 

PONDĚLÍ 11.5.

Ahoj žáci.
Tento týden budeme počítat obvod kruhu (neboli délku kružnice) a na videohodině, skupina 1 od 9.00 a skupina 2 od 10.00 si odvodíme obsah kruhu. Mějte u sebe kalkulačky. Budeme také z délky kružnice počítat její poloměr a průměr.

týden 11.5. - 15.5. OBVOD A OBSAH KRUHU

teorie:  zopakovat vzorec pro obvod kruhu, zopakovat jednotky, přečíst učebnici geometrie str. 26 - 29

             prohlédněte si video s výpočty obvodu kruhu. Video najdete zde

úkol:    poslat do středy 13.5. do 10.00 vypracovaná cvičení A-1, A-2, A-3, A-4, z PS ze strany 187 a 188

 

PONDĚLÍ 4.5.

Ahoj žáci.
V tomto týdnu zopakujeme obvody a obsahy rovinných obrazců a odvodíme obsah a obvod kruhu. Dopočítejte cvičení, která jsme minulou videohodinu nezkontrolovali a vypočtěte nová dvě cvičení. Vše zkontrolujeme a dovysvětlíme ve čtvrtek na videohodině: skupina 1 od 9.00 a skupina 2 od 10.00. Naučte se také vzorce obvodů a obsahů vyhledávat a používat v tabulkách.

týden 4.5. - 7.5. OBVOD A OBSAH KRUHU

teorie:  zopakovat vzorce pro obvod a obsah rovinných obrazců (tabulky), zopakovat jednotky

             můžete použít výukové zdroje na Bakalářích / Matematika / Planimetrie (geometrie v rovině) / Trojúhelník nebo Čtyřúhelník

úkol:    poslat do středy 6.5. do 10.00 vypracovaná cvičení, která zvládnete. Zadání cvičení  zde .

 

PONDĚLÍ 27.4.

Ahoj žáci.
Tento týden si zopakujeme úlohy na výpočet obvodů a obsahů rovinných obrazců. Zde j e zadání několika příkladů. Pokuste se je vyřešit a ve čtvrtek na videohodině se podíváme na výsledky a možnosti řešení. Skupina 1 v 9.00 a Skupina 2 v 10.00. Pokud se nebudete moci ve čtvrtek přihlásit, nebo budete chtít poradit, napište.

týden 27.4. - 1.5. OBVOD A OBSAH ROVINNÝCH OBRAZCŮ

teorie:  zopakovat vzorce pro obvod a obsah rovinných obrazců (tabulky), zopakovat jednotky

             můžete použít výukové zdroje na Bakalářích / Matematika / Planimetrie (geometrie v rovině) / Trojúhelník nebo Čtyřúhelník

úkol:    poslat do středy 29.4. do 10.00 vypracovaný příklad 2., 5. a 7.

 

PONDĚLÍ 20.4.

Ahoj žáci.
V tomto týdnu budeme mít v matematice první videohodinu ve čtvrtek 23.4. v 9.00 a v 10.00. Vše si v této první hodině vyzkoušíme a domluvíme se na dalším postupu. Je potřeba ve čtvrtek 23.4. před hodinou kliknout na tento odkaz (skupina 1) nebo na tento odkaz (skupina 2) a přihlásit se do videokonference. Přihlaste se plným jménem, ať vidím, kdo žádá o vstup. V případě nefunkčního mikrofonu je možné na této videoschůzce chatovat. Připravte si pracovní sešity a učebnice.

týden 20.4. - 24.4. OPAKOVÁNÍ KRUHU A KRUŽNICE

teorie: opakování z minulého týdne, dopsání teorie do PS 3 ( už je musíte mít všichni) a vypracování cvičení ze stran 171 - 173

úkol: zkolntrolovat, dodělat a poslat úkoly z minulých týdnů. VE ČTVRTEK 23.4. V 9.00 A V 10.00 SE PŘIHLÁSIT NA VIDEOHODINU PODLE SKUPIN

ÚTERÝ 14.4.

Ahoj žáci.
Věřím, že i v této podivné době jste si užili Velikonoce a můžeme pokračovat ve studiu matematiky. V tomto týdnu se podíváme na nové téma: Kružnice a kruh. Než najdete ve schránce PS číslo 3, přečtěte si a naučte se zadané kapitoly z učebnice geometrie. Až budete sešit mít, zapište si teorii a pohrejte si se cvičeními na straně 171 - 173.
 

týden 14.4. - 17.4. KRUŽNICE A KRUH

teorie: učebnice geometrie str. 9 - 12, 36, 41

            do PS 3 na str. 170 si napište fialové definice z učebnice ze str. 9 i s obrázky 2.1.1 a 2.1.2

            potom první dvě věty ze str. 36 i s Obr. 2.5.1 a první větu ze str. 41 a Obr. 2.6.1a

            do PS 3 na str. 174 si napište fialový odstavec ze str. 10 s Obr. 2.1.3,

            pak první dva fialové odstavce ze str. 11 s Obr. 2.1.4 a pak poslední dva fialové odstavce s Obr. 2.1.5.

            Nakonec si opište přehled na straně 12

úkol: Napsat a poslat 16.4. do 10.00 odpověď na otázky. Máš teorii zapsanou a rozumíš všemu?

                                                                          Kde se s kruhem nebo s kružnicí v běžném životě mohu setkat?

PONDĚLÍ 6.4.

Ahoj žáci.
Děkuji všem, kteří posílají vypracované domácí cvičení, projeví se to na známkách z matematiky.
V tomto týdnu si zopakujte Počítání s mocninami a výrazy. Domácí úkol zase zašlete do čtvrtka do 10.00. Společně s výsledkem mi prosím zašlete i vaše telefonní číslo a já vám zavolám a probereme vaše výpočty po telefonu, bude to pružnější a rychlejší. Bude také čas na vaše dotazy k učení. Volat budu vždy ve čtvrtek po 10.00 po obdržení vašich úkolů.
 

týden 6.4. - 10.4. MOCNINY A VÝRAZY

teorie: zápisy z PS a sešitů z matematiky, učebnice str. 30 - 32, 35 - 38, 42 - 53, 72 - 95 nebo Bakaláři / Výuka / Výukové zdroje

            zopakujte si cvičení z učebnice nebo z PS str. 100 - 125

úkol: Zadání úkolu na známky vám zveřejním zde i na bakalářích ve čtvrtek 9.4. v 9.00 a vy mi ho pošlete do 10.00 vypracovaný.

         Nejlépe ho vypočítejte do sešitu nebo na papír, vyfoťte a pošlete jako vždy. Zadání příkladů opisovat nemusíte, jen napište čísla příkladů.

         Nezapomeňte přidat vaše telefonní číslo.                   TEST ZDE

 
PONDĚLÍ 30.3.

Ahoj žáci. Jelikož se vzděláváte sami pomocí učebnic, internetu, videí, bez osobního kontaktu s učiteli, budeme hodně opakovat a procvičovat již probranou látku. Tento týden se zaměříme na mocniny, výrazy a rovnice. Propočítejte si cvičení v PS str. 163 Souhrnné opakování  - A-1, A-6, A-9, A-10, A-11, A-12 a A-13. Pokud budete chtít nějaký příklad vysvětlit, nebo s ním pomoci, nebo zkontrolovat správnost výpočtů, napište mi. Výsledky všech těchto cvičení pak v pátek 3.4. nahraji do Výsledků z pracovního sešitu.

týden 30.3. - 3.4. MOCNINY, VÝRAZY, ROVNICE

teorie: učebnice str. 42 - 53, 72 - 80, 104 - 109

úkol: vypracovat všechna cvičení ze strany 166 (vyfotit a poslat do 2.4. do 10.00).

 

PONDĚLÍ 23.3.

Ahoj žáci. Jelikož to vypadá, že studovat z domu budeme ještě dlouho, musíme do našeho učení zavést jistý pořádek. Každý týden vždy v pondělí vám na stránkách školy zadám jedno téma, stranu v učebnici, kde najdete teorii, vzorové vypracované úlohy, názorná videa a vysvětlení a vy mi vždy do čtvrtku do 10.00 pošlete na adresu marek.ostrovsky@zsivancicka.cz vyfocenou stranu ze sešitu či PS s vypracovaným zadaným cvičením. Já vám úlohy zkontroluji a případně pošlu správná řešení nebo komentář a opravu. Vámi zasílaná vypracovaná cvičení pak budou podkladem pro hodnocení z matematiky. Pokud budete potřebovat radu nebo konzultaci pište, rád vám odpovím.

týden 23.3. - 27.3.   ŘEŠENÍ LINEÁRNÍCH ROVNIC SE ZLOMKEM

teorie: Učebnice str. 104 - 109, vypracované vzorové příklady se str 145 v PS

úkol: vypracovat stranu 147 z PS 2 (vyfotit a poslat do 26.3.do 10.00)

 

ÚTERÝ 17.3.

Na procvičování rovnic lze také použít Výukové zdroje v Bakalářích.

Pokud se připojíte na BAKALÁŘE, rozkliknete Výuka a dole Výukové zdroje (s hvězdičkou).

Najdete M - Matematika a vpravo nahoře kliknete na Strom. Rozbalí se velká nabídka témat.

Vyberete Rovnice a poté Lineární rovnice. Vpravo se objeví velká nabídka videí, cvičení a testů.

Ne všechny jsou vhodné. Procházel jsem od začátku a dobré jsou:

ekvivalentní úpravy lineárních rovnic 2 (video 6 minut),

Lineární rovnice, Lineární rovnice se závorkami, Lineární rovnice se zlomky (Mgr. Steklá),

Další lineární rovnice se zlomky,

Lineární rovnice 1 - jednoduché (online test "přiřazovací")

Lineární rovnice (Tři online testy. Vyhodnocení)

 

V případě konkrétních dotazů pište na: marek.ostrovsky@zsivancicka.cz

 

SAMOSTUDIUM OD 12.3.2020

Pozorně prostudovat pro zopakování učebnici str. 102 - 117 - Rovnice a jejich řešení.

Vypracovat do sešitu cvičení str. 114/14,16,18,20 a str. 116/37 včetně zkoušky a str. 117/48 bez zkoušky.

Výsledky jsou na konci učebnice.    

Výsledky z pracovního sešitu

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

ÚKOLY PO DOBU SAMOSTUDIA:

Co už víme o elektrickém proudu

přečíst učeb/118-120

naučit se zapsané elektrotechnické značky

promyslet z učeb/120: O1, O2, O3, U1 b, U2, U3, U4, U5

odkaz – rozvětvený a nerozvětvený elektrický obvod:

https://www.youtube.com/watch?v=ipz4WR4kvgU

_______________________________________________________________________________________________________________________
Co je elektrický proud - zápisy v příloze dom. úkolů v Bakalářích

1. Vytiskni a nalep nebo opiš zápis do sešitu.
2. Přečíst v učebnici str. 122-4
3. Promyslet O1 - O4, U2/124
4. Do sešitu vypracovat U1/124
5. Nastudovat prezentaci  - Jednoduchý elektrický obvod - k nalezení na:

https://dumy.cz/vyhledavani?fraze=Jednoduch%C3%BD+elektrick%C3%BD+obvod&x=0&y=0

6. Procvičit - Vodiče a nevodiče:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2710

_____________________________________________________________________________________________________________________

Měříme elektrický proud - zápis v příloze dom. úkolů v Bakalářích

1. Vytiskni a nalep nebo opiš zápis do sešitu

2. Přečíst v učebnici str. 125-8

3. Promyslet O1 - O3/128

4. Vypracovat U2/1278, tabulka je v příloze dom. úkolu a poslat na adresu:

   jana.dostalova@zsivancicka.cz

5. Odkazy k učivu:

https://www.youtube.com/watch?v=CzsnhGKqyAo

https://www.youtube.com/watch?v=a6fy5qiuCY0

https://www.youtube.com/watch?v=WGDgj7IVtDk

6. Procvičit:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2711

7. Nastudovat prezentaci:

https://dumy.cz/vyhledavani?do=prehledFiltr-submit&o=r&d=d&fraze=Elektrick%C3%BD+proud&keywords=&aplikace=all&vzdelavani=all&sablona=all&zdroje=all&ekniha=all&video=all&autor=&ico=&page=1

____________________________________________________________________________________________________________________

Měříme elektrické napětí – zápis v příloze dom. úkolů v Bakalářích

1. Vytiskni a nalep nebo opiš zápis do sešitu

2. Přečíst učeb/129-131

3. Promyslet O1, O2, O4/131

4. Vypracovat a poslat U1/131, U3/132 – obě tabulky jsou v příloze dom. úkolů v Bakalářích

5. Odkazy k učivu:

    https://www.youtube.com/watch?v=JpL4wi36ZDg
6. Procvičit:

    Schematické značky 1: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2712

    Schematické značky 2: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2727

____________________________________________________________________________________________________________________

Zdroje elektrického napětí – zápis v příloze dom. úkolů v Bakalářích

1. Vytiskni a nalep nebo opiš zápis do sešitu

2. Přečíst učeb/133-136

3. Promyslet O1, O2, O3, U2, U3, U4, U5/136

4. Odkazy k učivu:

https://www.youtube.com/watch?v=g6mH4Cpg7Rw

https://www.youtube.com/watch?v=yaFFoFkvzdM

https://www.youtube.com/watch?v=SUyfLgBxuvQ

https://www.youtube.com/watch?v=HXD9PAoLrAI

https://www.youtube.com/watch?v=7TNzWECrYTA

https://www.youtube.com/watch?v=ygDqVDZvA64

5. Procvičit: měření proudu a napětí

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2713

6. Poslat ke kontrole vyřešený příklad – elektrický náboj (i zápis zadaných veličin) – zadání také v příloze dú:

Vláknem spirály žárovky procházel proud 0,1 A po dobu 5 minut. Jak veliký elektrický náboj prošel průřezem vlákna?

7. Poslat ke kontrole převody jednotek proudu – zadání také v příloze dú:

   4,08 kA =    A                     650 mA =       A

   5 A =           mA                  0,56 A =         µA

   450 µA =     A                     0,08 A =         mA   

___________________________________________________________________________________________________________________

NABÍZÍM MOŽNOST KONZULZACE - středa 28. 4. - od 13 hodin

Projdeme zadané příklady - U2/128, U1/131, U3/132. Pokud navržená doba nevyhovuje, kontaktujte mne mailem.

____________________________________________________________________________________________________________________

Elektrický náboj, elektrické pole – opakování

Odkazy na procvičení:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2709

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2708

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2728

____________________________________________________________________________________________________________________

Konzultace - středa 6. 5. - od 13 hodin,

Změny skupenství látek - procvičování (1): Řešení pošlete do středy 6. 5.

Vyber správnou odpověď:

1. V jakém skupenství je zinkové a cínové těleso při teplotě 300oC?

     A. Zinek pevný, cín kapalný                    B. Zinek kapalný, cín pevný

     C. Zinek kapalný, cín kapalný                 D. zinek pevný, cín pevný

2. Během tuhnutí se vnitřní energie tělesa:

    A. zvětšuje             B. nedá určit               C. nemění                   D. zmenšuje

3. Objem většiny látek se při tání:

    A. zmenšuje           B. zvětšuje                 C. nemění                   D. nedá se určit

4. 1 kg hliníku teploty 660oC přijme při tání teplo:

   A. 660oC                  B. 0,896 kJ                 C. 399 kJ                    D. 2 470oC

____________________________________________________________________________________________________________________

Konzultace - středa 13. 5. - od 13 hodin,

Změny skupenství látek - procvičování (2): Řešení pošlete do středy 13. 5.

Vyber správnou odpověď:

5. Změna pevné látky v plynnou se nazývá:

    A. sublimace          B. vypařování             C. difúze                     D. kondenzace

6. Jaké skupenské teplo tání přijme led o hmotnosti 4 kg a teplotě 0oC, aby roztál?

    A. 334 kJ                B. 1 336 kJ                 C. 668 kJ                    D. 2 672 kJ

7. K jaké fyzikální změně dochází při vypařování kapaliny?

   A. Kapalina odevzdá teplo do okolí.                     B. Kapalina přijímá teplo z okolí.

   C. Kapalina teplo neodevzdá ani nepřijme.           D. Dochází k sublimaci.

8. Vyber nesprávné tvrzení: Množství vypařené kapaliny závisí:

   A. na teplotě kapaliny                                B. na druhu kapaliny

   C. na hloubce kapaliny                               D. na odstraňování par z povrchu kapaliny

9. Skupenské teplo, které získáme zkapalněním 2 kg vodní páry o teplotě 100oC je asi:

   A. 100oC                  B. 200oC                     C. 668 kJ                    D. 4 520 kJ

10. Při snížení tlaku nad volnou hladinou vody dochází k varu vody:

    A. při vyšší teplotě                        B. při nižší teplotě

    C. záleží na kapalině                     d: různě podle tlakové nádoby

11. Do čtyř stejných kádinek nalijeme kapaliny o stejné hmotnosti. Která kapalina se vypaří nejdříve?

      A.  aceton             B. voda                       C. diethylether           D. ethanol

12. V kádince je 1 kg vody. Voda má největší hustotu, a tím nejmenší objem při teplotě:

     A. 100oC                B. 20oC                       C. 0oC                         D. 4oC

_______________________________________________________________________________________________________________________

Konzultace - středa 20. 5. - od 13 hodin,

Změny skupenství látek - procvičování (3): Řešení pošlete do úterý 19. 5.

13. V jakém skupenství je za normálního tlaku a) ethanol při teplotě -120oC, b) rtuť při teplotě -50oC, c) železo při teplotě 1 500oC?

14. V jakém skupenství jsou prvky: zlato, stříbro, platina, měď, hliník, wolfram při teplotě 1 000oC za normálního tlaku?

15. Roztaví se pevný cín, jestliže jej vhodíme do roztaveného olova? Zdůvodni.

16. Tající led byl přenesen do místnosti, kde byla teplota 0oC. Bude led tát v této místnosti?

17. Proč plove led ve vodě?

18. Ve kterém případě uschne dlažba ulice po dešti rychleji a) je-li klidno, nebo větrno, b) je-li vzduch teplý, nebo studený? Odpověď zdůvodni.

 

Na procvičení:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2502

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2499

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2496

______________________________________________________________________________________________________________________

Konzultace - středa 27. 5. - od 13 hodin

Změny skupenství látek - procvičování (4): Řešení pošlete do úterý 26. 5.

19. Proč uschne mokré prádlo venku i za mrazu?

20. Proč voda rozlitá na podlaze se vypaří za kratší dobu, než voda stejné hmotnosti v otevřené sklenici?

21. Proč přispívá pocení k regulaci tělesné teploty člověka?

22. Čím se liší var vody od vypařování?

23. Za jakých podmínek se kapalina v otevřené nádobě začne vařit a zůstane ve varu?

24. Proč v zimě venku ubývá sněhu a ledu, aniž rozmrzne?

_______________________________________________________________________________________________________________________

Konzultace - středa 3. 6. - od 13 hodin

Vnitřní energie, teplo - procvičování (1): Řešení pošlete do úterý 2. 6.

 Pracovní list - Vnitřní energie, teplo

 _______________________________________________________________________________________________________________________

Konzultace - středa 10. 6. - od 13 hodin

Vnitřní energie, teplo - procvičování (2): Řešení pošlete do úterý 9. 6.

8. Těleso z cínu odevzdalo teplo 45,4 kJ, jeho teplota klesla o 100 stupňů celzia. Urči hmotnost tělesa z cínu.

    A.  2 kg                   B. 200 g                      C. 20 kg                      D. 0,02 g

9. Vypočítej teplo, které přijme voda o hmotnosti 100 g při zahřátí z 18 stupňů na 38 stupňů celzia:

    A. 200 kJ                B. 2 000 kJ                 C. 8,4 kJ                     D. 8 400 kJ

10. Jestliže je teplota dvou částí pevného tělesa různá, nastane mezi nimi tepelná výměna:

      A. třením              B. vedením                 C. zářením                  D. prouděním

11. Tepelné záření pohlcují nebo vyzařují tělesa:

      A. tmavá i světlá dobře                           B. tmavá špatně, světlá dobře

      C. tmavá i světlá špatně                           D. tmavá dobře, světlá špatně

12. Vyber nesprávné tvrzení:

      Změna vnitřní energie tělesa při pohlcení tepelného záření závisí na:

A. hustotě tělesa                                     B.  teplotě zdroje záření

C. vzdálenosti zdroje záření od tělesa     D. barvě a úpravě povrchu tělesa

_____________________________________________________________________________________________________________________

Konzultace - středa 17. 6. - od 13 hodin

 

Práce, výkon, energie - procvičování (1):       Řešení pošlete do úterý 16. 6.

1. Kdo koná práci:

    A. Muž tlačí vozík, ale nepohne s ním.         B. Motor výtahu zvedá těleso do 3. patra.

    C. Žena drží tašku s nákupem.                   D. Panel visí na háku jeřábu v klidu.

2. Jak velkou práci vykonáme, zvedneme-li těleso o hmotnosti 5 kg do výše 2 m?

    A. 10 J                   B. 180 J                 C. 100 J              D. 25 J

3. Při zvednutí cihly rovnoměrným pohybem do výšky 1,5 m  jsme vykonali práci 75 J. Urči sílu, kterou jsme cihlu zvedali.

A. 50 N                B. 5N              C. 112 N                     D. 113 N

4. Jakou práci vykoná motor při stálém výkonu 0,5 kW po dobu 1 hodiny?

    A. 1,8 MJ               B. 180 kJ                 C. 18 kJ               D. 500 kJ

5. Urči práci, kterou vykonáme zvednutím tělesa o hmotnosti 6 kg do výšky 50 cm na pevné kladce.

    A. 300 J                 B. 3 000 J                C. 3 J                  D. 30 J

_________________________________________________________________________________________________________________________

Práce, výkon, energie - procvičování (2):       Řešení pošlete do úterý 23. 6.

6. Vypočítej výkon motoru výtahu, jestliže zvedne rovnoměrným pohybem těleso o hmotnosti 120 kg

    do výšky 10 m za 12 s.

  1. 100 W               B.  120 W                   C. 1 000 W                 D. 1 440 W

7. Motor o výkonu 300 W vykonal práci 12 000 J. Kolik sekund na to potřeboval?

    A. 3 600 s               B. 400 s                      C. 360 s                      D. 40 s

8. Ocelová a hliníková koule o stejném objemu jsou zvednuty do stejné výše nad zemí. Porovnej jejich polohovou energii vzhledem k Zemi.

    A. Ocelová koule má větší energii než hliníková

    B. Hliníková koule má větší energii než ocelová.

    C. Obě koule mají polohovou energii stejnou.

    D. Jsou-li v klidu, nemají žádnou polohovou energii.

9. Kámen byl zvednut do výšky a volně puštěn k zemi. Bezprostředně před dopadem na zem měl kámen:

    A. Největší energii polohovou a nulovou energii pohybovou.

    B. Největší energii pohybovou a nulovou energii polohovou.

    C. Oba druhy energií jsou v tomto okamžiku maximální.

    D. Energie polohová i pohybová je nulová.

10. Dva tenisové míčky byly zvednuty do různých výšek. Míč K do výšky 7 m, míč L do výšky 2 m. Porovnej jejich polohovou energii v gravitačním poli Země.

     A.  Oba mají nulovou energii polohovou.           B. Oba mají stejnou energii polohovou.

C. Míč L má větší energii polohovou.               D. Míč K má  větší energii polohovou.

11. Buchar o hmotnosti 60 kg byl zvednut do výše 3 m. O jakou hodnotu se změnila jeho polohová energie?

      A. 50 J                  B. 200 J                      C. 1 800 J                   D. 6 000 J

 

Chemie       

Vyučující:  Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, pracovní sešit ( 65 Kč )

Učivo: chemické látky a směsi

Přírodopis         

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, pracovní sešit ( 40 Kč )

Učivo: savci

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

Pátek 29.5

Tento týden se budeme bavit o cestovním ruchu a rekreaci. Přečtěte si v učebnici kapitolu Cestovní ruch str. 30-32.

Za domácí úkol vypracujte na A-4 plakát na vámi vybranou destinaci, kam na dovolenou (město, region, přírodní zajímavost - jezero, pohoří,..., historické místo, kulturní akce,...). Vyzdvihněte zde, proč toto místo navštívit, jaké jsou tam zajímavosti, vložte obrázek, mapku, informace,.... Dejte si záležet, plakát by měl zaujmout obsahem i vizuálním zpracováním.

Odevzdejte na moji adresu do pátku 5.6.

OM

 

SAMOSTUDIUM OD 12.3.2020

Přečíst s porozuměním kapitolu z učebnice str. 33 - 35 Politická geografie: Vlaj, naše vlajko, hrdě vlaj!              

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Teplé a studené barvy

Výchova k občanství

Vyučující:  Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc:

Pomůcky: učebnice, sešit č. 524 - vše obalené, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Sledujte aktuální dění ve společnosti a chovejte se jako odpovědní občané České republiky. A pokud můžete, pomáhejte těm, co to potřebují!

 

Informatika

Vyučující:  Mgr. Pavel Tauwinkl

 

SAMOSTUDIUM

 
1. V Excelu vytvořte dokument s názvem ZNÁMKY SPOLUŽÁKŮ. Utvořte tabulku, ve které bude 8 vymyšlených jmen (nemusí být spolužáci) + PRŮMĚR  a tyto předměty:ČJ, M, F, CH, TV, INF, D, PŘ, + PRŮMĚR. Potom do tabulky napište těmto spolužákům do předmětů známky dle uvážení. Známky pište rozličné (ne samé jedničky). Vypočítejte pomocí AutoSum průměry jak u žáků, tak i u předmětů.
Potom vytvořte 2 grafy. První s názvem PRŮMĚR SPOLUŽÁKŮ, druhý s názvem PRŮMĚR PŘEDMĚTŮ.
 
Datum odevzdání do 10.4.2020 na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.
 
2. V programu Power Point utvoř prezentaci na téma MOJE BUDOUCÍ POVOLÁNÍ. Velikost 8 snímků s barevným pozadím. První snímek bude nadpis s autorem, potom na 6 snímcích  co by si po dokončení ZŠ chtěl/a dělat. Jakou školu, učiliště. Mohou být i dvě školy nebo dvě učiliště. Doplň obrázky, popisem oboru, popisem a obrázky školy….. Proveď v jednotlivých snímcích přechody textu, přechody obrázků a snímků tak, aby se podle toho dalo o škole/učilišti vykládat.. Poslední snímek bude se závěrem ( Děkuji za pozornost, Na brzkou shledanou…). Po příchodu do školy každý žák ústně představí pomocí této prezentace svoji budoucí školu nebo učiliště. Datum odevzdání do 8.5.2020 na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.
 

3.  Videa a zábava

Historie počítačů:

https://www.youtube.com/watch?v=RSkvbqM8ZvI

Dvojková soustava:

https://www.itnetwork.cz/binary-text-translator-convertor

Pomocí tohoto programu rozlušti tento kód:

1101011 1110010 1100001 1110011 1101110 1111001 100000 1100100 1100101 1101110

Historie OS Win

https://www.youtube.com/watch?v=aqkkByP8RDM

Hádanky a hlavolamy:

https://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/products/obrazkovy-hlavolam-ovoce/

 

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

                  Hana Langová

SAMOSTUDIUM

Na Internetu vyhledejte a v PowerPointu vytvořte - Nástroje pro řezání vnitřních a vnějších závitů. Popiš jak se nazývají, na co se používají a doplň obrázky. .
Datum odevzdání do 10.4.2020 na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.

Hudební výchova

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

Všechny zdravím, seznamte se s tématem dnešní hudební výchovy. Nic nezapisujte :) /21.4./

Rozdělení hudebních nástrojů

(podle způsobu tvoření tónu)

1.STRUNNÉ

a) smykací

b) drnkací

c) úderné

2.DECHOVÉ

a) ústní

b) plátkové

c) nátrubkové

d) vícehlasé

3.BLANOZVUČNÉ

4.SAMOZVUČNÉ

5.Jiné

(tón je dotvářen,nebo vytvořen elektronickou cestou)

a) elektrofonické

b) elektronické

Moc Vás zdravím, posílám poslech na dnešní den /14.4./

https://www.youtube.com/watch?v=uI8iTETiSqU

Pěkný den, nic si nezapisujte, pouze si přečtěte, zapíšeme společně ve škole / 6.4./

Symfonie, symfonická báseň

Symfonie  je hudební útvar, komponovaný pro velké nástrojové obsazení (symfonický orchestr)

Nejvýznamnější skladatelé symfonií jsou: Joseph Haydn, W. A. Mozart, L. van Beethoven, Franz Schubert, A. Bruckner, Johannes Brahms, A. Dvořák, Gustav Mahler, Bohuslav Martinů, Sergerj Prokofjev Dmitrij Šostakovič, Miloslav Kabeláč, Jan Václav Stamic.

Symfonická báseň je dílo pocházející z klasické hudby, je určená pro orchestr. Předlohou je literární dílo, např.legenda, mýtus, pohádka, pověst, epos.

(Bedřich Smetana – Má vlast , cyklus symfonických básní, Antonín dvořák – Vodník, Zlatý kolovrat, Polednice)

 

Všechny zdravím, nic si nezapisujte, pouze si přečtěte téma hodiny 31.3:

HUDEBNÍ KLASICISMUS     

UMĚLECKÝ STYL ZALOŽENÝ NA UMĚŘENOSTI, VYROVNANOSTI A HARMONIČNOSTI.

V OBDOBÍ KLASICISMU VZNIKALY SYMFONIE, SONÁTY, SMYČCOVÁ KVARTETA.

VÝZNAMNÍ PŘEDSTAVITELÉ ČESKÉHO HUDEBNÍHO KLASICISMU:

JAN VÁCLAV STAMIC, JOSEF MYSLIVEČEK, JAKUB JAN RYBA


 

Moji milí osmáci,

správné odpovědi můžete posílat na ladislavap@centrum.cz nebo školní email.

 

1. Která hudební skupina byla nejúspěšnější v 60. letech 20. stol.?

2. Které město mělo pro hudbu 60. let největší význam?

3. Jaké další známé hudební skupiny z tohoto období znáš?

 

...poslouchejte hudbu a zpívejte si :)

Zdravím Vás a buďte na sebe opatrní :)

 

 

 

 

Úkol do 16.3. BAROKO

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Bc. Sabina Doubková

Děvčata si vymyslí jakékoliv 4 cviky na posilování. Poté mi předvedou v hodině TV a budou oznámkované :-) 

 

0stoj na rukou bez dopomoci,
přemet stranou,
2.Přeskok
roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem
3.Hrazda po čelo
náskok do vzporu - zákmihem seskok
výmyk bez dopomoci
podmet
4.Kladina
chůze po kladině,
rovnovážné polohy,
obraty,
seskoky,
krátké sestavy
5.Rytmická cvičení
základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
6.Cviky na zvýšení pohyblivosti a obratnosti