8. třída - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚTERÝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STŘEDA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČTVRTEK

 

 

 

 

 

 

 

 

PÁTEK

 

 

 

 

 

 

   

 

Český jazyk a literatura

Vyučující:

Anglický jazyk

Vyučující

 

 

Německý jazyk

Vyučující

10. týden: 6.10. - 10.11.2017

Dějepis

Vyučující:

Matematika

Vyučující:

Fyzika

Vyučující:

 

Chemie       

Vyučující:  

Přírodopis         

Vyučující

Zeměpis

Vyučující:

Výtvarná výchova

Vyučující:

 
 

Výchova k občanství

Vyučující:

Informatika

Vyučující:

Pracovní činnosti

Vyučující:

Hudební výchova

Vyučující:

 

 

Tělesná výchova

Vyučující:

stoj na rukou bez dopomoci,
přemet stranou,
2.Přeskok
roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem
3.Hrazda po čelo
náskok do vzporu - zákmihem seskok
výmyk bez dopomoci
podmet
4.Kladina
chůze po kladině,
rovnovážné polohy,
obraty,
seskoky,
krátké sestavy
5.Rytmická cvičení
základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
6.Cviky na zvýšení pohyblivosti a obratnosti