7. třída - třídní učitelka: Mgr. Michaela Vejvalková


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ Čjl Inf M A/A Vob Vv      
ÚTERÝ Čjl D M Tv/Tv N2 N1    
STŘEDA Čjl F M P A/A Z      
ČTVRTEK M A Čjl D Tv/Tv N1 N2    
PÁTEK Čjl M A/A P Z Hv      

 

Případné změny  a suplování jsou vždy uvedeny v systému Bakaláři.

Informace pro žáky a rodiče:

 

SEŠITY PRO JEDNOTLIVÉ PŘEDMĚTY:

Český jazyk                 564, ostatní z loňska

Matematika                 440

Anglický jazyk            444, 524

Německý jazyk           424.524

Dějepis                        444

Fyzika                          560

Přírodopis                   440, 420

Zeměpis                       loňský sešit

Výchova k občanství 524

Pracovní činnosti       420

Hudební výchova       loňský sešit 

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!

 

Mluvnice: ( 2 krát týdně)

Pomůcky: učebnice Český jazyk pro 7. ročník - obalená, sešit č. 564 - obalený, sešit č. 524, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, můžky , lepidlo

 

Literární výchova: ( 2 krát týdně )

Pomůcky:  Čítanka po 7. ročník - obalená, sešit č. 464 - obalený, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, můžky , lepidlo

 

Slohová a komunikační výchova: ( 1 krát týdně )

Pomůcky: učebnice Český jazyk pro 7. ročník - obalená, sešit č. 464 - obalený,  psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, můžky , lepidlo

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice NJ, obalené sešity 424 a 524, obalený  PS, psací potřeby, lepidlo a nůžky

Veškeré informace o výuce a domácích úkolech naleznete v elektronické žákovské knížce!

 

10. týden: 6.10. - 10.11.2017

Dějepis

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Pomůcky:  obalená učenice, obalený sešit č. 444, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky , lepidlo

 

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Pomůcky:  obalená učebnice, sešit č. 524, psací potřeby, pastelky, nůžky , lepidlo

 

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!

Zeměpis

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Matematika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešity (č. 440 - 1x s podložkou na psaní, pracovní sešity), nůžky, lepidlo

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtů

 

Veškeré informace o výuce a domácích úkolech naleznete v elektronické žákovské knížce!

Přírodopis         

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

 

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 56O (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo, kalkulačka

 

Veškeré informace o výuce a domácích úkolech naleznete v elektronické žákovské knížce!

Informatika

Vyučující: Mgr. Sabina Doubková

Výtvarná výchova:

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Pomůcky: vodové barvy, temperové bervy, štětce, paleta ( nemusí být ), kelímek, igelit na lavici, černá tuš, pastelky, příp. voskovky, ochranný oděv

 

Vybíráme 200 Kč na papíry a další pomůcky - do konce září.

 

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: sešit č. 420, psací potřeby, lepidlo, nůžky

Přineste si do školy pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice!

 

Veškeré informace o výuce a domácích úkolech naleznete v elektronické žákovské knížce!

 

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Barbora Štěpánová, Mgr. Libor Kohoutek

 

Na hodiny TV si připravte:

cvičební úbor a vhodnou obuv do tělocvičny (která nemá černou podrážku) a další na venkovní hřiště

0stoj na rukou bez dopomoci,
přemet stranou,
2.Přeskok
roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem
3.Hrazda po čelo
náskok do vzporu - zákmihem seskok
výmyk bez dopomoci
podmet
4.Kladina
chůze po kladině,
rovnovážné polohy,
obraty,
seskoky,
krátké sestavy
5.Rytmická cvičení
základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
6.Cviky na zvýšení pohyblivosti a obratnosti

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská