8. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Králová


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ M Čjl F A/N N/A Ch      
ÚTERÝ M Z Čjl P TV Ch   Pč/Vv Pč/Vv
STŘEDA M D Čjl A/Inf Inf/A VOb      
ČTVRTEK Čjl M A/N N/A Tv Hv      
PÁTEK M P Čjl F D        


 

Informace pro žáky a rodiče

 
 

Vítám Vás na stránkách 8. ročníku ZŠ Ivančická. V případě dotazů nebo připomínek mě kontaktujte 

na e-mailové adrese: lenka.kralova@zsivancicka.cz.

Počet žáků ve třídě: 24 (z toho dívek 12 a chlapců 12)

Třídní schůzky: 18.11.2021 a 21.4.2022

Konzultační hodiny:  po domluvě

 

Akce ke konci školního roku:

14.6. - Dravci 

15.6. - Vranov 

16.6. - focení ve škole

19.6. - Den otevřených dveří (9.00 - 13.00 hodin)

21.6. - Školní akademie 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!

Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice Český jazyk 8, obalený sešit č. 564, č.524, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Literární výchova

Pomůcky: obalená Čítanka 8, obalený sešit č. 464, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Sloh

Pomůcky: obalená učebnice Český jazyk 8, obalený sešit č. 464, deník s pevnými deskami, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Německý jazyk

vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice Macht mit!, obalené sešity (velký a malý linkovaný sešit), obalený pracovní sešit, psací potřeby

Veškeré informace o probíraném učivu a domácích úkolech naleznete v elektronické žákovské knížce.

Odkaz pro online výuku: meet.google.com/ayq-hgmb-pae

10. týden: 6.10. - 10.11.2017

Dějepis

vyučující: Bc. Sabina Doubková 

Výchova k občanství

vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, obalený velký nelinkovaný sešit, psací potřeby

Veškeré informace o probíraném učivu a domácích úkolech naleznete v elektronické žákovské knížce.

Zeměpis

vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

přihlášení na online hodinu:    meet.google.com/vkn-auui-vgr

Učivo: SLUŽBY, CESTOVNÍ RUCH A REKREACE

           vývoj, struktura, oblasti světového cestovního ruchu

           střediska, rozdělení, typy, atraktory

Úkol: 

Matematika

vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Odkaz na online výuku  meet.google.com/fut-sbuo-krx

 

Přírodopis         

vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Fyzika

vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Chemie       

vyučující:  Mgr. Lenka Kökényová

Informatika

vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pracovní činnosti

vyučující: Mgr. Jana Hlaváčová

Holky budou mít v rámci pracovních činností VAŘENÍ - každžý SUDÝ týden 

Další hodina je 21. 9. ve 14h

Budu vybírat 200 Kč na pololetí na nákup surovin. 

Minulou hodinu jsme dělaly palačinky, Holkám se povedly a určitě byly výborné - všechny se snědly.

Palačinky nás vyšly na 20Kč/osoba

 

Těším se, budeme vařit samé dobroty. :-)

Tělesná výchova

vyučující:

Dívky: Bc. Sabina Doubková 

Chlapci: Mgr. Pavel Tauwinkl

0stoj na rukou bez dopomoci,
přemet stranou,
2.Přeskok
roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem
3.Hrazda po čelo
náskok do vzporu - zákmihem seskok
výmyk bez dopomoci
podmet
4.Kladina
chůze po kladině,
rovnovážné polohy,
obraty,
seskoky,
krátké sestavy
5.Rytmická cvičení
základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
6.Cviky na zvýšení pohyblivosti a obratnosti