8. třída - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

PONDĚLÍ

 Čj

Inf 

 M

 Ch

 

 

 

ÚTERÝ

A

Či 

 D

 F

 TV

 

 s/Vv

l/Pč

 

s/Vv

l/Pč 

STŘEDA

Čj 

 P

 N

Ch 

 

 

 

 

ČTVRTEK

Čj 

 A

 Vob

Tv 

 

 

 

PÁTEK

 A

 D

Čj

M

 Hv

     

 

DISTANČNÍ VÝUKA - ONLINE HODINY

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

PONDĚLÍ

NJ 

ČJ

 

M

 

 

 

ÚTERÝ

AJ

 

M

       

STŘEDA

ČJ

P-Ch

M

 

 

 

 

ČTVRTEK

   F


 

AJ

M

   

 

PÁTEK

 

D

ČJ

M

     

 

Distanční výuka

Výuka  ( zejména Čj, M, Aj a Nj ) bude probíhat formou online hodin v době, kdy je předmět v rozvrhu a také pomocí zadávání úkolů a samostudia. Vyučující určí dobu online výuky a oznámí ji žákům pomocí Bakalářů (žákovské knížky). Stejným způsobem budou vyučující zasílat práci k procvičování. V ostatních předmětech budou převážně zadávané úkoly.  Doporučujeme vypracovávat samostatnou práci také podle rozvrhu a  kombinovat práci u PC s běžným učením a přestávkami v době, kdy jsou v rozvrhu výchovy, aby žáci netrávili celý den u počítače.

Nepřítomnost na online vyučování omlouvá zákonný žástupce do ŽK, stejně jako v době prezenčního studia. 

 

 

 

ZÁLOHA

Zůstatek

K 1.9.2020

F-papíry

ZŮSTATEK

1

KB

246

6

240

2

MB

246

6

240

3

BB

246

6

240

4

AB

296

6

290

5

MF

246

6

240

6

TeHe

246

6

240

7

TeHo

146

6

140

8

ToH

246

6

240

9

KK

246

6

240

10

TN

296

6

290

11

AN

246

6

240

12

MN

246

6

240

13

TS

296

6

290

14

MS

246

6

240

15

246

6

240

16

246

6

240

17

JT

296

6

290

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Odkaz na on-line výuku ( Přihlašování podle rozvrhu od 19.10.2020 )

Pondělí- mluvnice

Úterý - úkoly off-line

Středa - literatura

Čtvrtek - úkoly off-line

Pátek - sloh

meet.google.com/eme-drsk-xqu

 

Mluvnice

Pomůcky: učebnice, sešit č. 564 - mluvnice, sešit č. 524 - diktáty a prověrky, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Literární výchova

Pomůcky: čítanka, sešit č. 464 - literatura, kulturní deník, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Komunikační a slohová výchova

Pomůcky: učebnice, sešit č. 464 - sloh, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Bystrianská Martina

Pomůcky: Učebnice Project 2 (obalená), prac. sešit, sešit 444 (možno loňský), 524 - testy

 

Online výuka:

Každé úterý 8:00 - 8:45 
              čtvrtek   10:00- 10:45

            

 
Přihlašovací link:  meet.google.com/ops-tonp-iqn

 

 

Offline výuka

Na ostatní vyučovací hodiny , které neproběhnou offline, budou zadány úkoly pro samostatnou práci.
 
Úkoly na pátek 27.11.:
A- Vypracovat WB 49/7 -otázky+ vlastní odpověď
B- vypracovat přiložený dokument Stupňování.docx (12438)
Během pondělí 23.11. poslat vypracovaný list   HMW na 23.11.docx (12577)
úkoly na pátek 20.11. -  Kahoot + kvíz


https://kahoot.it/challenge/03978604?challenge-id=c70dc36e-25ba-4811-81e6-091520626c0c_1605698811097

https://quizizz.com/join?gc=36320376

 

 
 
 

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, sešity  444 a 544 (možno použít z loňska), psací potřeby, lepidlo, nůžky

Vybíráme 148,- Kč ( 143 + 5) na PS a papíry. Děkuji.

 

Informace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích.

 

Online výuka:

každé pondělí:        8:00 - 8:45      meet.google.com/kpy-taqo-pih

 

Offline výuka:

Na vyučovací hodinu, která neproběhne online, budou úkoly pro samostatnou práci zadány do bakalářů.
10. týden: 6.10. - 10.11.2017

Dějepis

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

 

Žáci budou používat učebnici dějepisu, obalený sešit č.444.

Pracovní sešit nebudeme pořizovat, bude-li třeba, texty nakopíruji.  Během 1.týdne vyberem 5 kč na kopírování.

V měsíci září se budeme soustředit především na opakování a utvrzování učiva z  loňského ročníku.

Úkoly po dobu distanční výuky budou zadávány na Bakalářích

Odkaz na on-line výuku zde: každý pátek ,  začneme v pátek 23.10. v 9,00 hod

 
https://meet.google.com/jzc-qasn-hzb

 

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Pomůcky: učebnice, sešit č. 524, psací potřeby, nůžky, lepidlo

Zeměpis

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Učivo:  Lidé žijí a hospodaří na Zemi

             lidské rasy, počet obyvatel, hustota zalidnění, změny počtu obyvatel,...

             sídla, vesnice, města, velkoměsta - výhody x problémy

             rasové skupiny, národy, náboženství

             učebnice str. 5 - 12

Pomůcky:  obalená učebnice, sešit 540 

Úkol: Naučit na test probranou látku ze sešitu a učebnice str. 5 - 11

Matematika

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Učivo: Opakování ze 7. ročníku

            zlomky, celá čísla, poměr, trojčlenka, PÚ, NÚ, procenta, čtyřúhelníky

Pomůcky: obalené učebnice, sešit 440

Úkol: učit se z hodiny na hodinu !!!

Odkaz na videohodinu:    meet.google.com/upu-hxog-gje?hs=122&authuser=0

Přírodopis         

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Úkoly budou průběžně zadávány v Bakalářích.

On-line hodina Př a Ch po dobu distanční výuky bude vždy ve středu dle rozvrhu 8:45-9:30.

Odkaz pro připojení:meet.google.com/hib-droy-sia?hs=122&authuser=0

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

Odkaz na on-line výuku - čtvrtek 8:00 - 8:45


CO JSME UDĚLALI NA ON-LINE VÝUCE:

Chemie       

Vyučující:  Mgr. Lenka Kökényová

Úkoly budou průběžně zadávány v Bakalářích.

On-line hodina Př a Ch po dobu distanční výuky bude vždy ve středu dle rozvrhu 8:45-9:30.

Odkaz pro připojení:meet.google.com/hib-droy-sia?hs=122&authuser=0

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Úkol v době distanční výuky:
 
V programu Power Point udělej 7 snímků na téma ZŠ MORAVSKÝ KRUMLOV, IVANČICKÁ. První snímek bude nadpis a kdo vytvořil, na dalších snímcích bude popis školy (kde se nachází), jaké předměty se zde vyučují, jaké je vybavení, jaké dělá škola akce...... Vše bude doplněno obrázky z Internetu. Využij webových stránek školy. Pokud nemáš Power Point, udělej stejnou práci ve Wordu na 5 stránek.
 
Svoji práci si ulož v počítači a přepošli na tuto mailovou adresu : pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz

 

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Bystrianská Martina

Pomůcky: Notový sešit nebo 524

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pracovní činnosti

Vyučující:

Tělesná výchova

Vyučující: Dívky - Bc. Sabina Doubková

                 Chlapci - Mgr. Pavel Tauwinkl

Ve volné chvilce si můžete každý sám zacvičit ( cca 15 minut) podle těchto odkazů.

Pondělí - https://1url.cz/7zUVb

Úterý - https://1url.cz/LzfDS

Středa - https://1url.cz/TzfD0

Čtvrtek - https://1url.cz/WzfDO

Pátek - https://1url.cz/azfD5

0stoj na rukou bez dopomoci,
přemet stranou,
2.Přeskok
roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem
3.Hrazda po čelo
náskok do vzporu - zákmihem seskok
výmyk bez dopomoci
podmet
4.Kladina
chůze po kladině,
rovnovážné polohy,
obraty,
seskoky,
krátké sestavy
5.Rytmická cvičení
základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
6.Cviky na zvýšení pohyblivosti a obratnosti