8. třída - třídní učitelka: Mgr. Michaela Vejvalková

Asistentka pedagoga: Bc. Sabina Doubková

 

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.   9.
PONDĚLÍ Čjl F M A P        
ÚTERÝ Čjl M Ch Hv D Tv   Vv  Vv
STŘEDA Čjl M F P A N N    
ČTVRTEK Čjl M A D Ch Tv      
PÁTEK Čjl N Inf M VOb Z    

 

Inf N

 

Vážení rodiče,

věnujte prosím pozornost zadávaným úkolům v době uzavření školy a dohlédněte na jejich plnění. Tyto úkoly budou započítávany do hodnocení Vašich dětí!!! 

Přeji pevné zdraví i nervy!

Michaela Vejvalková

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden:

 

Procvičujte mluvnické učivo na

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk

NOVÉ ÚKOLY - odevzdání do 27.3.2020!

Mluvnice

SKLADBA 8. ročník.docx (16138)

Literatura

- přečti si prezentaci o J.K.Tylovi a zpracuj výpisky do sešitu, nemusíš zasílat ke kontrole, bude součástí celkového hodnocení.

DUM 9 Josef Kajetán Tyl.ppt (4445696)

 

ÚKOLY z týdne 16.3.-20.3.2020

Stáhni si níže uvedené soubory. Přečti si texty v určeném pořadí a vypracuj pracovní list. Pracovní list zašli do pátku 20.3.2020 ke kontrole na e-mail: michaela.vejvalkova@zsivancicka.cz.

Uzly a pomeranče - 1. varianta upraveno.doc (238080)
Uzly a pomeranče - ukázka z knihy.doc (229376)
 

 

         

Stále aktivní úkoly pro dobu uzavření školy: 

1. číst knihu na referát a připravit si záznam z knihy - po návratu do školy budou probíhat referáty ve 

zrychleném režimu, abychom dodrželi časový harmonogram.

2.  připravit si myšlenkovou mapu k úvaze dle návodu v sešitě, zvolit si téma z nabízených možností, 

myšlenková mapa bude zpracována na měkkém nelinkovaném papíru A4, barevně rozlišená, 

přehledná a doplněna malými obrázky. 

Témata: 

Bez lásky se život neobejde... 

Je příroda nezničitelná? 

Rodina a já 

Ach, ta dnešní mládež! 

3. naučit se zpaměti báseň Máj str. 140 - od začátku po - planoucí tam co slzy lásky. 

+ str.142 dole Byl opět večer...po str.143 - se v žaluplných slzách skvěly. 

4.  opakovat si učivo na webových stránkách www.cvicenionline.cz, www.skolaposkole.cz, 

www.pravopisne.cz

 

Splněné úkoly můžete zasílat oskenované nebo vypracované na počítači na 

e-mail: michaela.vejvalkova@zsivancicka.cz

 

!!! VŠECHNY TYTO ÚKOLY JSOU NA ZNÁMKY A BUDOU ZAHRNUTY 

DO HODNOCENÍ !!!

0
           

Veškeré informace o výuce, domácích úkolech a referátech naleznete také v elektronické žákovské knížce!!!

Mluvniceop

Pomůcky: učebnice Čj pro 8. ročník, sešit č. 564 - vše obalené,  psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Učivo:

Domácí úkoly:

 

Literární výchova

Pomůcky: čítanka pro 8. ročník, sešit č. 464 z loňského školního roku - vše obalené, kulturní deník - z loňského školního roku, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Učivo:

Domácí úkoly:

Referáty:

 

Slohová a komunikační výchova

Pomůcky: učebnice Čj pro 8. ročník, sešit č.464  z loňského školního roku, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Učivo:

Domácí úkoly:

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská, Bc. Sabina Doubková 

 

 

Samostudium - platí pro obě skupiny 

Skupina p. uč. Doubkové - zde je pracovní list o Londýně. Do neděle 29.3. prosím vypracovat a poslat na email nebo messenger. PL bude oznámkovaný. Kdo nepošle, má za 5!!

Pracovní list - Londýn.docx (1524507)

 

Úkoly 23.3.-26.3.(po - čt)

Slovíčka 4A, Vpracovat PS 34-35 (ofotit a poslat), Projectonlinepractice.com - Unit 4 Cities - vypracovat pouze 5 úkolů v části Grammar.
Přepiš tyto názvy (sešit, papír) a kde je potřeba použij člen THE. Ofoť a pošli.
 
London Eye
Houses of Parliament
Hyde Park
Oxford Street
River Thames
Tower Bridge
Nelson´s Column
Palace Theatre
Buckingham Palace
Tower of London
London
Westminster Abbey
United Kingdom
1. Slovíčka 4A
2. Vypracovat PS 34-35 (ofotit a poslat), 
3. Projectonlinepractice.com - Unit 4 Cities - vypracovat pouze 5 úkolů v části Grammar. (Hanka a Petr hotovo- ale lze vylepšit)
4. Přepiš tyto názvy (sešit, papír) a kde je potřeba použij člen THE. Ofoť a pošli.
 
London Eye
Houses of Parliament
Hyde Park
Oxford Street
River Thames
Tower Bridge
Nelson´s Column
Palace Theatre
Buckingham Palace
Tower of London
London
Westminster Abbey
United Kingdom
_________________________________________________________________________________________________
 

Na procvičení použití určitého členu je otevřena hra Kahoot.  Přihlašujte se pod svým jménem a ne přezdívkou!!! Pokud budete chtít hrát vícekrát, zadejte nějakou variantu svého jména (Petr, Petříček, Petr1,...  Hra končí  a vyhodnotí se v pátek ve 23 hod. Na stránkách kahoot.it zadejte PIN 0916964   Good luck!

 

Úkoly na čtvrtek 19.3. - budeme potřebovat k dalším úkolům

https://www.youtube.com/watch?v=5LA09VK_3t8    nastudovat

https://www.helpforenglish.cz/article/2006080501-cleny-v-anglictine-cviceni-1 cvičení - po vyhodnocení najeďte myší na zelené či červené kolečko a objeví se vám vysvětlení, proč je použit ten či onen člen – výborné  pro naučení

projectonlinepractice.com Unit4 – pouze část Grammar

https://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=281  slovíčka

 

Pomůcka – nalepit do sešitu nebo přepsat

Členy u zeměpisných názvů

Určitý člen užíváme před názvy:

 • některých států: the Czech Republic, the United States of America, the United Kingdom, the Netherlands
 • oceánů, moří, kanálů a řek: the Atlantic, the Mediterrenean, the English Channel, the Elbe, the Vltava
 • pohoří: the Alps, the Himalayas
 • Určitý člen užíváme před názvy:
 • souostroví: the Bahamas
 • pouští: the Sahara
 • světových stran: the north
 • organizací: the European Union
 • muzeí a galerií: the National Gallery

 

 • Člen neužíváme před názvy:
 • měst, států, kontinentů: Prague, England, Great Britain, Europe
 • jednotlivých ostrovů a hor: Mount Everest, Sicily, Crete — jezer: Lake Ontario, Loch Ness
 • ulic, náměstí a parků: Trafalgar Square, Hyde Park
 • mosty

THE   ano

THE  ne

 

 

VODA (oceány, moře, řeky, kanály)

 

- the Thames

- the Mediterraneam sea

- the Athlantic Ocean

Názvy ulic, náměstí a parků

 

- on Churchill road

- Trafalgar Square

- in Oxford Street

 

Pozor(the High Street)

 

 

 

DIVADLA, kina

 

 • the Playhouse(Theatre)
 •  the Odeon (cinema)

 

 

MOSTY

 

 • Tower Bridge

 

Pozor vyjímka

(the Golden Gate Bridge, the Severn Bridge)

OF

 

the Tower of London

the City of London

the Bank of England

 

´S

 

Nelson´s Column

Durrant´s Hotel

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samostudium do pondělí 16.3.2020
Vypracovat anglicky project  o Londýně (historie, památky, zajímavosti,...) Práci lze vypracovat jako prezentaci nebo písemně do sešitu, na papír,...  Prezentaci prosím zaslat na mail bystma@seznam.cz, písemnou práci zaslat jako dokument nebo nafotit a poslat možno na mail nebo  Messenger nebo WhatsApp​. 
Have a nice time! Bystrianská

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524 ( používáme z loňska), PS, psací potřeby

 

27. týden: 2.3. - 6.3,2020

Wiederholungsquiz, Opakování učiva, Písemný test, Shrnutí

 

28. týden: 9.3. - 13.3.2020

Lelce 1: "Bei uns" - úvod, Mein Zuhause

 

DOMÁCÍ ÚKOLY PO DOBU NEPŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE:

 
13.3. - vypracovat projekt "Meine Reiseecke" - podle uč. str. 9 (z každé země vybrat 1-2 pamětihodnosti) - buď na A4 písemně nebo jako prezentaci (email: lenka.kralova@zsivancicka.cz) - práce bude oznámkována
 

18.3. - vypracovat pracovní list č.1 - vloženo jako příloha v mailu - vypracovaný poslat zpět na mail: lenka.kralova@zsivancicka.cz

20.3. - vypracovat pracovní list č.2 - vloženo jako příloha v mailu - vypracovaný poslat zpět na mail: lenka.kralova@zsivancicka.cz

25.3. - uč. str. 12/ cv.1 - poslechnout si stopu č.4 (vložena do mailu a do bakalářů) "Mein Zuhause": vybrat si 1 jméno a přečíst nahlas jeho/její text + nahrávku s přečteným textem poslat do e-mailu nebo na messenger 

27.3. - uč. str. 12/ cv. 1 c.) - napsat R/F (celkem 11x) + cv. 1 d.) - napsat min. 6 vět o svém domově do wordu a poslat mailem nebo napsat přímo do messengeru

 
 

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o 

5. WordTrainer Fraus (nutná registrace, vybrat učebnici Deutsch mit Max!) - k procvičení slovíček z naší učebnice

 

 

10. týden: 6.10. - 10.11.2017

Dějepis

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc:

Pomůcky: učebnice, sešit č. 444 - vše obalené, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Veškeré informace k výuce naleznete v elektronické žákovské knížce!

 
       

Úkoly pro dobu uzavření školy: 

Vybrat si osobnost českého národního obrození - uč. str.62-67 a
zpracovat o ní referát na A4 - nadpis, vlastní text, obrázek - na známky
 
 
 

 

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

SAMOSTUDIUM OD 12.3.2020

Pozorně prostudovat pro zopakování učebnici str. 102 - 117 - Rovnice a jejich řešení.

Vypracovat do sešitu cvičení str. 114/14,16,18,20 a str. 116/37 včetně zkoušky a str. 117/48 bez zkoušky.

Výsledky jsou na konci učebnice.      

 

ÚTERÝ 17.3.

Na procvičování rovnic lze také použít Výukové zdroje v Bakalářích.

Pokud se připojíte na BAKALÁŘE, rozkliknete Výuka a dole Výukové zdroje (s hvězdičkou).

Najdete M - Matematika a vpravo nahoře kliknete na Strom. Rozbalí se velká nabídka témat.

Vyberete Rovnice a poté Lineární rovnice. Vpravo se objeví velká nabídka videí, cvičení a testů.

Ne všechny jsou vhodné. Procházel jsem od začátku a dobré jsou:

ekvivalentní úpravy lineárních rovnic 2 (video 6 minut),

Lineární rovnice, Lineární rovnice se závorkami, Lineární rovnice se zlomky (Mgr. Steklá),

Další lineární rovnice se zlomky,

Lineární rovnice 1 - jednoduché (online test "přiřazovací")

Lineární rovnice (Tři online testy. Vyhodnocení)

 

V případě konkrétních dotazů pište na: marek.ostrovsky@zsivancicka.cz

 

PONDĚLÍ 23.3.

Ahoj žáci. Jelikož to vypadá, že studovat z domu budeme ještě dlouho, musíme do našeho učení zavést jistý pořádek. Každý týden vždy v pondělí vám na stránkách školy zadám jedno téma, stranu v učebnici, kde najdete teorii, vzorové vypracované úlohy, názorná videa a vysvětlení a vy mi vždy do čtvrtku do 10.00 pošlete na adresu marek.ostrovsky@zsivancicka.cz vyfocenou stranu ze sešitu či PS s vypracovaným zadaným cvičením. Já vám úlohy zkontroluji a případně pošlu správná řešení nebo komentář a opravu. Vámi zasílaná vypracovaná cvičení pak budou podkladem pro hodnocení z matematiky. Pokud budete potřebovat radu nebo konzultaci pište, rád vám odpovím.

týden 23.3. - 27.3.   ŘEŠENÍ LINEÁRNÍCH ROVNIC SE ZLOMKEM

teorie: Učebnice str. 104 - 109, vypracované vzorové příklady se str 145 v PS

úkol: vypracovat stranu 147 z PS 2 (vyfotit a poslat do 26.3.do 10.00)

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

ÚKOLY PO DOBU SAMOSTUDIA:

Co už víme o elektrickém proudu

přečíst učeb/118-120

naučit se zapsané elektrotechnické značky

promyslet z učeb/120: O1, O2, O3, U1 b, U2, U3, U4, U5

odkaz – rozvětvený a nerozvětvený elektrický obvod:

https://www.youtube.com/watch?v=ipz4WR4kvgU


Co je elektrický proud - zápisy v příloze dom. úkolů v Bakalářích

1. Vytiskni a nalep nebo opiš zápis do sešitu.
2. Přečíst v učebnici str. 122-4
3. Promyslet O1 - O4, U2/124
4. Do sešitu vypracovat U1/124
5. Nastudovat prezentaci  - Jednoduchý elektrický obvod - k nalezení na:

https://dumy.cz/vyhledavani?fraze=Jednoduch%C3%BD+elektrick%C3%BD+obvod&x=0&y=0

6. Procvičit - Vodiče a nevodiče:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/2710

 

Měříme elektrický proud - zápis v příloze dom. úkolů v Bakalářích

1. Vytiskni a nalep nebo opiš zápis do sešitu

2. Přečíst v učebnici str. 125-8

3. Promyslet O1 - O3/128

4. Vypracovat U2/1278, tabulka je v příloze dom. úkolu a poslat na adresu:

   jana.dostalova@zsivancicka.cz

5. Odkazy k učivu:

https://www.youtube.com/watch?v=CzsnhGKqyAo

https://www.youtube.com/watch?v=a6fy5qiuCY0

https://www.youtube.com/watch?v=WGDgj7IVtDk

6. Procvičit:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2711

7. Nastudovat prezentaci:

https://dumy.cz/vyhledavani?do=prehledFiltr-submit&o=r&d=d&fraze=Elektrick%C3%BD+proud&keywords=&aplikace=all&vzdelavani=all&sablona=all&zdroje=all&ekniha=all&video=all&autor=&ico=&page=1

 

Chemie       

Vyučující:  Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, pracovní sešit ( 65 Kč )

Učivo: chemické látky a směsi

Přírodopis         

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, pracovní sešit ( 40 Kč )

Učivo: savci

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

SAMOSTUDIUM OD 12.3.2020

Přečíst s porozuměním kapitolu z učebnice str. 33 - 35 Politická geografie: Vlaj, naše vlajko, hrdě vlaj!              

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

ZAČÍNÁME :-)

TEPLÉ A STUDENÉ BARVY

Teplé a studené barvy

Výchova k občanství

Vyučující:  Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc:

Pomůcky: učebnice, sešit č. 524 - vše obalené, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Sledujte aktuální dění ve společnosti a chovejte se jako odpovědní občané České republiky. A pokud můžete, pomáhejte těm, co to potřebují!

 

Informatika

Vyučující:  Mgr. Pavel Tauwinkl

 

SAMOSTUDIUM

 
1. V Excelu vytvořte dokument s názvem ZNÁMKY SPOLUŽÁKŮ. Utvořte tabulku, ve které bude 8 vymyšlených jmen (nemusí být spolužáci) + PRŮMĚR  a tyto předměty:ČJ, M, F, CH, TV, INF, D, PŘ, + PRŮMĚR. Potom do tabulky napište těmto spolužákům do předmětů známky dle uvážení. Známky pište rozličné (ne samé jedničky). Vypočítejte pomocí AutoSum průměry jak u žáků, tak i u předmětů.
Potom vytvořte 2 grafy. První s názvem PRŮMĚR SPOLUŽÁKŮ, druhý s názvem PRŮMĚR PŘEDMĚTŮ.
 
Datum odevzdání do 10.4.2020 na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

                  Hana Langová

SAMOSTUDIUM

Na Internetu vyhledejte a v PowerPointu vytvořte - Nástroje pro řezání vnitřních a vnějších závitů. Popiš jak se nazývají, na co se používají a doplň obrázky. .
Datum odevzdání do 10.4.2020 na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.

Hudební výchova

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

BŘEZEN:

Moji milí osmáci,

správné odpovědi můžete posílat na ladislavap@centrum.cz nebo školní email.

 

1. Která hudební skupina byla nejúspěšnější v 60. letech 20. stol.?

2. Které město mělo pro hudbu 60. let největší význam?

3. Jaké další známé hudební skupiny z tohoto období znáš?

 

...poslouchejte hudbu a zpívejte si :)

Zdravím Vás a buďte na sebe opatrní :)

 

 

 

 

Úkol do 24.3. - zápis napište na papír, ve škole vlepíme do sešitů :)

Pop. hudba 60. let.

ž60. léta 20. století je obdobím největšího vývoje rockové hudby.
žVelký vliv má na hudbu Anglie.
             
žV 50. letech byla nejznámnější londýnská skupina The shadows.
žPro rockovou hudbu mělo největší význam přístavní průmyslové město Liverpool – vzniklo zde mnoho rockových skupin.
 
žRockový život se odehrával v hudebních klubech, zde také začínala kapela The Beatles
Patří mezi nejúspěšnější a nejuznávanější kapely v historii hudby. Členové skupiny: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr.
Protikladem hudby Beatles byla tvorba a image Rolling Stones. Skupina vznikla v Londýně v roce 1962 a hraje dodnes. ž 

ž

 

 

Úkol do 16.3. BAROKO

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Bc. Sabina Doubková

Děvčata si vymyslí jakékoliv 4 cviky na posilování. Poté mi předvedou v hodině TV a budou oznámkované :-) 

 

0stoj na rukou bez dopomoci,
přemet stranou,
2.Přeskok
roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem
3.Hrazda po čelo
náskok do vzporu - zákmihem seskok
výmyk bez dopomoci
podmet
4.Kladina
chůze po kladině,
rovnovážné polohy,
obraty,
seskoky,
krátké sestavy
5.Rytmická cvičení
základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
6.Cviky na zvýšení pohyblivosti a obratnosti