8. třída - třídní učitel: Mgr. Marek Ostrovský

ROZVRH HODIN
 

   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.   
PONDĚLÍ  A  F  N  Čjl  M  D      
ÚTERÝ  Čjl  M  A  Ch  Tv        
STŘEDA  Čjl  Hv  M  Z  Inf  F   Vv / Pč Vv / Pč
ČTVRTEK   P  M  A  VOb  Tv  Čjl      
PÁTEK  Čjl  D  N  Ch  M  P      

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden: 24.9.- 28.9. 2018Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 564, sešit č. 524, psací potřeby, pastelky 4 barev, nůžky, lepidlo


Učivo: Obohacování slovní zásoby

           Slovní zásoba češtiny

           Způsoby obohacování slovní zásoby

           Tvoření slov v češtině

          


Domácí úkoly:


Literární výchova

Pomůcky: obalená čítanka, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Učivo: Jak napsat referát

           Doporučená četba

           Základní literární pojmy - opakování


Domácí úkoly:


Referáty:


Sloh a komunikační výchova

Pomůcky: obalená učebnice, obalený sešit č. 464 ( z loňského roku ), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Učivo: Projev mluvený a psaný


Domácí úkoly:

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice Project 3, pracovní sešit a sešit č. 444 (lze pokračovat v loňském), testovací sešit 524 (možno použít loňský)

 

Unit 1 - past simple, ago (opakování ) MINULÝ ČAS!!!

 Na každou hodinu 5 nepravidelných sloves!!!

Everyday expressions, vocabulary Unit 1

Family

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524, PS, psací potřeby

 

3. týden: 17.9. - 21.9.2018

Časování slovesa haben, 4. pád podst. jmen se členem neurčitým - procvičování

Dú: 

17.9. - PS str. 53/ cv. 4

 

4. týden: 24.9. - 28.9.2018

Telefonování, fotografování a nakupování + 4. pád podst. jmen se členem neurčitým

Dú: 

24.9. - uč. str. 62/ cv. 9 do Š sešitu

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

10. týden: 6.10. - 10.11.2017

Dějepis

Vyučující:  Mgr.Jana Pavlíčková

Žáci budou používat učebnici a sešit 544

Matematika

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

                   září

Učivo:  Opakování ze sedmého ročníku

             ZLOMKY

             početní operace se zlomky, rozšiřování a krácení zlomků

             sešit 440, obalené učebnice, PS, rýsovací pomůcky

Úkol:    Opakovat násobilku, přednost početních operací

             Postupně procvičovat opakované učivo

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 17. 9. - 21. 9.

Přehled učiva: Výkon

                     Výpočet práce z výkonu a času

 

Týden: 24. 9. - 27. 9.

Přehled učiva: Výpočet práce z výkonu a času

Chemie       

Vyučující:  Mgr.Jana Pavlíčková

Žáci buodu používat učebnici , pracovní sešit - je objednán, prosím o zaslání částky: 60 Kč. Děkuji.

+ sešit 440 s položkou ( obalený )

Přírodopis         

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková

Žáci budou používat učebnici a sešit č. 440 s podložkou ( obalený)

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  září

Učivo:  Lidé žijí a hospodaří na Zemi

             Obyvatelstvo světa

Úkol:   sešit 540, obalená učebnice

Výtvarná výchova

Vyučující: Hana Langová

ZÁŘÍ - LISTOPAD

Učivo:

- zážitky z prázdnin - kresba

- tvoříme mandaly - kresba tužkou

- podzimní listová frotáž

- podzimní nálada - malba

 
 

Výchova k občanství

Vyučující:  Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc: září


Pomůcky: obalená učebnice, sešit č.524, psací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky


Učivo: O sobě navzájem

           Osobnost

           Co je za mnou, kde jsem , kam jdu

           Jak se znám

           Vývojové etapy lidského života

           Typy temperamentu


Domácí úkoly:


Aktuality: Nováčková - oprava

Informatika

Vyučující:

Pracovní činnosti

Vyučující: Hana Langová

Měsíc: ZÁŘÍ - LISTOPAD

Učivo:

- bezpečnost, hygiena

- seznámení s vybavením kuchyně

 

Příprava pokrmů:

- chlebíčky se sýrovou pomazánkou

- palačinkový nákyp

- jogurtový koláč

- dýňová polévka

- karbanátky s bramborem

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.


Pomůcky: sešit č. 524 (případně notový sešit), psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Týden: 17. 9. - 21.9. 2018


Téma: Dějiny hudby - počátky hudby, pravěk, starověk

           Vokální činosti, zpěv s doprovodem nástroje

Tělesná výchova

Vyučující:

stoj na rukou bez dopomoci,
přemet stranou,
2.Přeskok
roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem
3.Hrazda po čelo
náskok do vzporu - zákmihem seskok
výmyk bez dopomoci
podmet
4.Kladina
chůze po kladině,
rovnovážné polohy,
obraty,
seskoky,
krátké sestavy
5.Rytmická cvičení
základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
6.Cviky na zvýšení pohyblivosti a obratnosti