8. třída - třídní učitelka: Mgr. Květoslava Kotková

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pomůcky: obalené učebnice ČJ a Čítanka, sešity 564, 544 a 524

 

14. 5. - 18. 5. 2018

 

MLUVNICE

Učivo

Souřadně spojené hlavní věty, souvětí souřadné a podřadné

Přijímací zkoušky "nanečisto"

Pravopisná cvičení

 

Domácí úkoly:

    - opakování souřadných spojek podle přehledu ve školním sešitě

    - str. 69 / cv. 23

    - str. 70 / cv. 26

   

      

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Kapitola Sen, láska a smrt

Test - literární pojmy

 

SLOH

Úvaha

Do pátku dokonči úvahu na zvolené téma!

 

 

 

Anglický jazyk

Vyučující Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice Project 3, pracovní sešit a sešit 444 , 524

 

Květen

Učivo:

 

Unit 7

School rules - must, mustn´t, have to ,can,  should

Everyday expressions

giving advices

phrasal verbs

Unit 8

present perfect  ever/ never

Large numbers

Everyday expressions

go and...

something, anything, everything, nothing,....

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: sešity č. 464 a 524, PS, učebnice (vše řádně obalené), psací potřeby

 

37. týden: 14.5. - 18.5.2018

Gehen wir ins Kino?, Časování slovesa mitkommen, Časové údaje, Předložka in se 3. a 4. pádem ve 4. pádě

 

38. týden: 21.5. - 25.5.2018

Předložky se 3. a 4. pádem na otázku Wohin?, Wohin gehen die Leute und Tiere?, Tvoření otázek

21.5.: Dú: naučit se slovíčka lekce 2 na Po 28.5. / St 30.5.

 

Důležité stránky:

www.oesterreich.com, www.austria.info

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

 

10. týden: 6.10. - 10.11.2017

Dějepis

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.


Pomůcky: učebnice, sešit č. 444 - vše řádně obalené, psací potřeby, lepidlo, nůžky, žákovská knížka


Písemná práce: 17. 5. 2018 - Revoluce 1848 - otázky:

1) Uveďte, ve kterých státech a v jakých měsících probíhaly revoluce v roce 1848?

2) Kde revoluce v roce 1848 začala? Jaký byl cíl a výsledek této revoluce?

3) V bodech popište průběh revoluce ve Francii (cíl revoluce, druhá republika, druhé císařství).

4) Vysvětlete pojmy "bonapartismus"; "austroslavismus". S jakými jmény pojmy souvisí?

5) Jaké představy o podobě Německa panovaly v roce 1848? Popište výsledek revoluce v německých státech.

6) Co bylo cílem revolucionářů ve Vídni a v Uhrách?

7) Co se odehrálo v březnu roku 1848 v Praze? Jaké požadavky k císaři Pražané vyslovili?

8) Které události se odehrály v červnu roku 1848 v Praze?

9) Jaké výsledky přinesla revoluce 1848 HABSBURSKÉ MONARCHII?

10) Popište důsledky revolucí roku 1848.Učivo: Svět druhé poloviny 19. století

           hospodářské a společenské změny v západní EvropěMatematika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtů

 

Týden: 14. 5. - 18. 5.

Přehled učiva: Vzájemná poloha dvou kružnic (PS/185 - cv. 5,6)

                     Délka kružnice a obvod kruhu (zápis do PS/187, PS/187 - cv. 1a,2a, PS/188 - cv. 5 cd,6, PS/189 - cv. 8,9,11, učeb/31 - cv. 5,7,9)

                     Obsah kruhu (zápis do PS/190, PS/190 - cv. 1 ab, PS/191 - cv. 2a, 3bc, 5, PS/192 - cv. 7,10,9)

                     Obvod, obsah kruhu - slovní úlohy (PS/194 - cv. 1,4, PS/195 - cv. 5,6,7)

Dú: do školního sešitu narýsovat: 1.) k(S,r=5 cm), do kružnice vepsat pravidelný 6-ti úhelník

                                                 2.) k(S,r=5 cm), do kružnice vepsat pravidelný 12-ti úhelník

      dokončit PS/191 - cv. 4

      dokončit PS/192 - cv. 8

 

Týden: 21. 5. - 25. 5.

Přehled učiva: Obvod, obsah kruhu - slovní úlohy (PS/195 - cv. 8)

                     Krychle, kvádr, hranol - opakování (učeb/81 - cv. 6,8,9, učeb/82 - cv. 12)

                     Rotační válec, povrch válce (zápis do PS/198, PS/199 - cv. 1,3, PS/200 - cv. 4, učeb/89 - cv. 2,4,6,7)

                     Síť válce (zápis a příklady ve šk. sešitě)

                     Objem válce (zápis do PS/198, PS/200 - cv. 4b,7, PS/201 - cv. 8b, 9, PS/202 - cv. 10a)

                     Objem, povrch válce - slovní úlohy (PS/202 - cv. 11)

Dú: dopočítat učeb/89 - cv. 6 SPL

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 14. 5. - 18. 5.

Přehled učiva: Reostat, dělič napětí

                     Elektrická práce, elektrická energie

                     Výkon elektrického proudu

 

Týden: 21. 5. - 25. 5.

Přehled učiva: Výkon elektrického proudu

Chemie       

Vyučující:  Mgr. Simona Jetelinová                                    Předmět vyučován v pondělí a středu v učebně přírodopisu

Pomůcky:

obalená  učebnice a sešit 444, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek (gelových tužek, linerů...), nůžky, lepidlo.    

- pokud žák chybí je povinen si učivo dopsat  a být na hodinu připraven 

stále opakujeme názvy a značky prvků, koncovky oxidačních čísel

Měsíc: květen

 

tříprvkové sloučeniny

 •             hydroxidy
 •             kyseliny
 •             soli kyslíkatých kyselin uč. str77

Přírodopis         

VyučujícíMgr. Simona Jetelinová                               Předmět vyučován v pondělí a středu v učebně přírodopisu

Pomůcky:

obalená  učebnice a sešit 444, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek (gelových tužek, linerů...), nůžky, lepidlo.    

Písemkový sešit na průběžné zkoušení (č. 564) zůstává ve škole - píšeme vždy v pondělí od 12.2.  , větší písemné práce budou dopředu oznámeny.

- pokud žák chybí je povinen si učivo dopsat  a být na hodinu připraven 

 

Měsíc: květen

člověk:16.5.

rozmnožovací soustava a ontogeneze

 • somatické (tělní) buňky: 23 párů chromozómů  - diploidní počet
  • autozómy (= somatické - tělní) – 22 párů
  • gonozómy (= heterochromozómy - pohlavní) – 1 pár 
 • pohlavní buňky (= gamety): 22 autozómů + 1 gonozóm  - haploidní počet

SAMIČÍ GAMETA = VAJÍČKO

 • zraje 28 dní 
 • od puberty do 50–55 let ženy

SAMČÍ GAMETA = SPERMIE

 • pohyblivá, rychlost 3–6 mm/min   
 • hlavička, krček, bičík 
 • zraje 72–75 dní 
 • od puberty do smrti

POHLAVNÍ ORGÁNY MUŽE

 • vnitřní:, chámovod, semenné váčky, prostata
 • vnější: varle, nadvarle, šourek (scrotum), pyj (penis) 

 

POHLAVNÍ ORGÁNY ŽENY

 • vnitřní: vaječníky, vejcovody, děloha, pochva
 • vnější: stydké pysky (malé a velké), klitoris, vestibulární žlázy

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

             květen

Učivo:  Lidé žijí a hospodaří na Zemi         

             Doprava - druhy dopravy

             Služby, Cestovní ruch

             Učebnice str. 20 - 27

 Úkol:  Trénovat orientaci na mapě světa !!!

          

 

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Připravujeme návrhy na trafostanici EON
Tvoříme ŠEK PRO NIKOLKU
 

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.


Pomůcky: učebnice, sešit č. 540 - vše řádně obalené, psací potřeby, lepidlo, nůžky, žákovská knížka


Mešíc: duben


Učivo:

            Člověk ve zdraví a nemoci; prevence zneužívání návykových látek

            (drogy kolem nás, závislost, prevence)

              

Domácí úkoly: opakování učiva 


Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: sešit, psací potřeby

Učivo:

DUBEN - ČERVEN

Projekt v Excelu

Power Point

Vlastní animace

Vkládání hudby

Přechody snímků

Samostatná práce a prezentace na téma „Moje budoucí zaměstnání“

 

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Pavel TAUWINKL, Hana LANGOVÁ

Pomůcky: sešit, psací potřeby, pracovní oděv

Učivo:

DUBEN - ČERVEN

DÍLNY:

ELEKTRONECHNIKA

Bezpečnost, modelová montáž elektrických obvodů na stavebnicích ( základní deska, zásuvka, vypínač, žárovka)

Konstruování

stavebnice Merkur 5 (konstrukční, elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů, tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž

Zámečnické práce

Popis, oprava a výměna zámku u dveří, oprava a výměna vložky dveří, nastavení závěsu dveří

 

Učivo:

BŘEZEN - KVĚTEN

PŘÍPRAVA POKRMŮ:

- PALAČINKY S KOKOSEM A BANÁNEM

- OVOCNÝ KOLÁČ

- FRITÁTA S RAJČATY A BAZALKOU

- GULÁŠOVÁ POLÉVKA

- SEZAMOVÁ PRSÍČKA S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.


Pomůcky: notový sešit, zpěvníky - vše řádně obalené, psací potřeby, lepidlo, nůžky, žákovská knížka


Týden: 16. 4. - 27. 4. 2018


Učivo:

               Dějiny hudby - populární hudba 30.- 40.let

               Zpěv s doprovodem hudebního nástroje

              Hlasová a rytmická cvičení


Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka KRÁLOVÁ, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: cvičební úbor, sportovní obuv

 

UČIVO:

DUBEN - ČERVEN

               Běh

1. Běžecká abeceda, běh v zatáčkách, start nízký, polovysoký

2. Běh v terénu do 20 minut, štafety

3. Měření výkonu  -  60 m, 1500 m

              Skok daleký

1. Technika skoku

2. Rozměření rozběhu a odrazu

3. Měření výkonu

               Vrh koulí

1. Technika vrhu

2. Spojení sunu s odhodem, práce ruky a zápěstí

3. Měření výkonu

                       Šplh

 

průpravná cvičení, měření výkonu

 

MÍČOVÉ HRY :

Košíková, kopaná, odbíjená, baseball

přihrávky, vedení míče(míčku), střelba,driblink, odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčích

hra ve družstvech

stoj na rukou bez dopomoci,
přemet stranou,
2.Přeskok
roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem
3.Hrazda po čelo
náskok do vzporu - zákmihem seskok
výmyk bez dopomoci
podmet
4.Kladina
chůze po kladině,
rovnovážné polohy,
obraty,
seskoky,
krátké sestavy
5.Rytmická cvičení
základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
6.Cviky na zvýšení pohyblivosti a obratnosti