8. třída - třídní učitelka: Mgr. Michaela Vejvalková

Asistentka pedagoga: Bc. Sabina Doubková

 

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.   9.
PONDĚLÍ Čjl F M A P        
ÚTERÝ Čjl M Ch Hv D Tv   Vv  Vv
STŘEDA Čjl M F P A N N    
ČTVRTEK Čjl M A D Ch Tv      
PÁTEK Čjl N Inf M VOb Z    

 

Inf N

 

Milí rodiče a žáci,

přejeme Vám úspěšný a pohodový školní rok 2019/2020!

                                       Mgr. Michaela Vejvalková a Bc. Sabina Doubková

 

Seznam sešitů

Čjl - 564

M - 440

F - 560

A - 444 z loňského roku, 524

N - 444 z loňského roku, 524

P - 440

Ch - 440

Hv - 524, notový sešit

D - 444

Pč - 560 z loňského roku - chlapci

      440 - dívky

Vob - 524

Z - 540

Inf - 560 z loňského roku

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden:

Veškeré informace o výuce, domácích úkolech a referátech naleznete v elektronické žákovské knížce!!!

Mluvnice

Pomůcky: učebnice Čj pro 8. ročník, sešit č. 564 - vše obalené,  psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Učivo:

Domácí úkoly:

 

Literární výchova

Pomůcky: čítanka pro 8. ročník, sešit č. 464 z loňského školního roku - vše obalené, kulturní deník - z loňského školního roku, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Učivo:

Domácí úkoly:

Referáty:

 

Slohová a komunikační výchova

Pomůcky: učebnice Čj pro 8. ročník, sešit č.464  z loňského školního roku, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Učivo:

Domácí úkoly:

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská, Bc. Sabina Doubková 

Pomůcky: sešit z loňského roku 444, učebnice a pracovní sešit Project 2, lepidlo, nůžky, 4 druhy pastelek 

 

Veškeré informace o výuce a domácích úkolech naleznete v elektronické žákovské knížce!!!

 

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524 ( používáme z loňska), PS, psací potřeby

 

10. týden: 4.11. - 8.11.2019

Die Uhrzeit - časové údaje, Procvičování časových údajů

DÚ:

8.11. - naučit se určování času na Pá 15.11.

 

11. týden: 11.11. - 15.11.2019

Procvičování určování času, Množné číslo podst. jmen

DÚ:

13.11.určování času přesunuto z Pá 15.11. na St 20.11.

           + naučit se slovíčka L7 na Pá 22.11.

 

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o 

5. WordTrainer Fraus (nutná registrace, vybrat učebnici Deutsch mit Max!) - k procvičení slovíček z naší učebnice

 

 

10. týden: 6.10. - 10.11.2017

Dějepis

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc:

Pomůcky: učebnice, sešit č. 444 - vše obalené, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Veškeré informace k výuce naleznete v elektronické žákovské knížce!

 

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                 září

Učivo: opakování učiva z loňského roku

 

Pomůcky: obalené učebnice, sešit 440, rýsovací pomůcky - ořezané tužky, pravítka, kružítko, úhloměr,...

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 21. 10. - 25. 10.

Přehled učiva: Změna teploty těles tepelnou výměnou

                     Teplo

Je třeba nosit Tabulky pro ZŠ.

 

Týden: 4. 11. - 8. 11.

Přehled učiva: Teplo

Chemie       

Vyučující:  Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, pracovní sešit ( 65 Kč )

Učivo: chemické látky a směsi

Přírodopis         

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, pracovní sešit ( 40 Kč )

Učivo: savci

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                září

Učivo: Lidé žijí a hospodaří na Zemi

          Obyvatelstvo

Pomůcky: obalená učebnice, sešit

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

ZAČÍNÁME :-)

TEPLÉ A STUDENÉ BARVY

Teplé a studené barvy

Výchova k občanství

Vyučující:  Mgr. Michaela Vejvalková

Měsíc:

Pomůcky: učebnice, sešit č. 524 - vše obalené, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Veškeré informace k výuce naleznete v elektronické žákovské knížce!!

Informatika

Vyučující:  Mgr. Pavel Tauwinkl

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

                  Hana Langová

 

ZÁŘÍ - ŘÍJEN

- bezpečnost práce s elektrospotřebiči

- seznámení s vybavením kuchyně

- příprava pokrmů:

Sýrová pomazánka

Ovocný salát

Hudební výchova

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

Listopad:

Stupnice, tónina.

Orientace dur x moll.

Středověk - gotika.

Gregoriánský chorál.

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Bc. Sabina Doubková

Učivo září 

Dívky - atletické disciplíny - běh na 60m, vytrvalostní běh na 1500m, vrh koulí, skok do dálky 

0stoj na rukou bez dopomoci,
přemet stranou,
2.Přeskok
roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem
3.Hrazda po čelo
náskok do vzporu - zákmihem seskok
výmyk bez dopomoci
podmet
4.Kladina
chůze po kladině,
rovnovážné polohy,
obraty,
seskoky,
krátké sestavy
5.Rytmická cvičení
základy rytmické gymnastiky,
cvičení s náčiním;
kondiční formy cvičení pro daný věk žáků;
tance
6.Cviky na zvýšení pohyblivosti a obratnosti