1. A - třídní učitelka: Mgr. Hana Müllerová

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ ČJ M PRV  
ÚTERÝ ČJ TV M HV  
STŘEDA ČJ ČJ A VV
ČTVRTEK ČJ TV M ČJ  
PÁTEK ČJ M PRV ČJ
 

 

VŠECHNY PŘEDMĚTY VYUČUJE TŘÍDNÍ UČITELKA.

 

Informace pro žáky a rodiče:

 

MĚSÍC KVĚTEN

1.5. STÁTNÍ SVÁTEK
8.5. STÁTNÍ SVÁTEK
 
13.5. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ZUŠ - 9.30 hodin
 
18.5. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
 
31.5. DEN DĚTÍ V ATRIU NAŠÍ ŠKOLY

 

MĚSÍC ČERVEN

3.6. PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE NA RADNICI
 
7.6. ATLETICKÝ DEN NA HŘIŠTI
 
12.6. VÝLET VRANOV N. DYJÍ
 
17.6. ROZTANČENÁ ŠKOLA
 
25.6. ŠKOLNÍ AKADEMIE V HORNÍM ZÁMECKÉM PARKU
 
28.6. ZÁVĚREČNÉ VYSVĚDČENÍ A KONEC ŠKOLNÍHO ROKU