I. Z - třídní učitelka: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

asistent pedagoga: Martina Lapešová

druhý pedagog: Michala Cafourková

 

Kontaktní e-mail: radka.binderova@zsivancicka.cz

 

Vážení rodiče a milí žáci,

srdečně Vás vítám na prahu nového školního roku 2023/2024 a přeji Vám, aby byl tento školní rok naplněn pracovním úsilím, příjemnými zážitky a spoustou výborných výsledků. Ve škole se na Vás těší Vaše třídní učitelka.

 

Aktuální  informace pro Vás:

 

 

 

 

DŮLEŽITÉ:

  • Pokud se Vám změnila adresa bydliště, pojišťovna, telefonní číslo nebo mailová adresa, prosíme o jejich zapsání do deníčku. Děkujeme.


 

 

ROZVRHY HODIN

 

pro 2. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M A  
ÚTERÝ ČJ M ČT PRV  
STŘEDA ČJ M ČT ČT
ČTVRTEK ČJ M PRV A  
PÁTEK ČJ TV HV M VV
 

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z

 

 

pro 3. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M A VV
ÚTERÝ ČJ M ČT PRV A
STŘEDA ČJ M ČT PRV
ČTVRTEK ČJ M PRV A ČT
PÁTEK ČJ TV HV M VV
 

 

pro 4. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M A VV
ÚTERÝ ČJ M ČT VL A
STŘEDA ČJ M ČT
ČTVRTEK ČJ M VL A INF
PÁTEK ČJ TV HV M VV
 
 
 

pro 5. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M A
ÚTERÝ ČJ M ČT VL A
STŘEDA ČJ M ČT
ČTVRTEK ČJ M VL A INF
PÁTEK ČJ TV HV M VV


 

 

Školní exkurze - Anthropos, Planetárium Brno

Krabice od bot

Školou chodí Mikuláš