I. Z - třídní učitelka: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

Asistentka pedagoga, vychovatelka: Martina Lapešová

 

Vážení rodiče a žáci, 

vítám Vás na stránkách třídy I. Z. V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktujte na e-mailové adrese: radka.binderova@zsivancicka.cz, nebo osobně v konzultačních hodnách. Mnoho úspěchů Vám ve školním roce 2019/2020 přeje Vaše třídní učitelka.   

 

Konzultační hodiny: každé první pondělí v měsíci 13.00 - 14.00 nebo po domluvě  

Třídní schůzky: 16. 4. 2020

 

Další vyučující:

Tělesná výchova: Martina Lapešová 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Prosím rodiče, aby omluvenky žákům zadávali do elektronické žákovské knížky. Děkuji za spolupráci.

 

Nadcházející akce:
 

od 11. 3. - uzavřena škola (do odvolání)

 - úkoly budou zadávány pravidelně k jednotlivým předmětům níže na stránce

 - prosím rodiče o případný dohled a dopomoc žákům při plnění úkolů, zadávané úkoly budou součástí hodnocení

 - pro kontrolu mi můžete vypracované úkoly nafotit a poslat na mail, jinak vše zkontroluji až ve škole  

 - děkuji za pochopení a spolupráci

 

TIP: Projekt UčíTelka

- každý všední den od pondělí 16. 3. se spouští na programu ČT2 od 9:00 pro žáky prvního stupně základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky :o)

 

20. 3. 2020 - První jarní den :o)

Říkanka o sluníčku 

Sluníčko se probudilo

a paprsky zasvítilo, 

pohladilo kytičky, 

zvířátka i dětičky.

To vše udělalo jen, 

aby měly hezký den. 

zdroj: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/15727/slunicko.html/ 

 

Týdenní úkol: Až budete mít náladu a chuť, vezměte si výkres a namaujte nám, jak si představujete jarní slunce. Výkres pak přineste do školy, kde je ukážete spolužákům a vystavíme je.

 

ROZVRHY HODIN

 

pro 2. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČT M PRV  
ÚTERÝ ČJ TV M PRV VV
STŘEDA ČT M PRV ČJ HV
ČTVRTEK ČJ M TV  
PÁTEK ČJ M TV  
 

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z

 

 

pro 3. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČT M PRV ČJ
ÚTERÝ ČJ TV M PRV VV
STŘEDA ČT M PRV ČJ HV
ČTVRTEK ČJ M TV  
PÁTEK ČJ M TV INF
 

 

pro 4. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČT M ČJ
ÚTERÝ ČJ TV M VL VV
STŘEDA ČT M ČJ HV
ČTVRTEK ČJ M TV VL
PÁTEK ČJ M TV INF
 

 

 

PŘEDMĚTY A UČIVO

 

3. týden - od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020 

pro 2. ročník:

23. 3. 2020

Český jazyk: Tento týden budeme procvičovat dvojhlásku ou, Ou:

 • Maminka má narozeniny! Přečtěte si ve Slabikáři na s. 83, co koupil Ota s tátou mamince. Víš, jak se jmenuje obchod, do kterého se vydali?
 • Ve Čteníčku s. 51 / cv. 1 si přečtěte věty. Vyberte a přepište na řádek větu, ke které chybí obrázek.

 

Matematika: Procvičujeme učivo z minulého týdne:

 • Tip na online procvičování:
 1. Porovnávání do 9: Zkuste sestavit  se znaménky = < > příklad. Klikej postupně na čísla a znaménka tak, aby byl příklad správně - https://skolakov.eu/matematika/1-trida/scitani-a-odcitani-do-9/vesela-cisla/priklady1.htm
 2. Sčítání a odčítání do 9: Vyberte z čísel správný výsledek - https://www.naucsepocitat.cz/small/?max=9&zero=yes&hide=

  

Úkoly na celý týden:

 1. Čtenářský deníkPracovní list je rozeslán mailem v Bakalářích, nemusí se tisknout.
 2. Prvouka – Napište si prosím do sešitu krátký zápis (můžete si k němu namalovat i obrázky ptáčků, požádat někoho, kdo se Vámi učí, aby Vám přečetl text níže nebo na internetu pomohl vyhledat další zajímavosti). V PS si vybarvěte a doplňte s. 34:

        Zápis:

        PTÁCI

        Na jaře přilétají ptáci z teplých krajin – vlaštovka, čáp, špaček.

 

Dobrovolné čtení:

 • Vlaštovka má dlouhý vidlicovitý ocas a dlouhá špičatá křídla. Lidé si ji pletou s jiřičkou. Vlaštovka bydlí v blízkosti lidských obydlí. Staví si hnízdo pod  střechou domu nebo v hospodářských budovách – chlévy, stodoly. Živí se hmyzem.
 • Čáp je velký pták s dlouhým a silným zobákem, dlouhýma nohama i krkem a velkými a širokými křídly. Jsou to dobří, vytrvalí letci, při letu je krk natažený rovně dopředu. Přilétá z teplých krajin. Živí se drobnými savci (hraboši, krtky), hmyzem, žábami, žížalami, plazy, plži, rybami. Hnízdo si staví na vysokých komínech. Na území ČR žijí dva druhy: čáp bílý a čáp černý.
 • Špaček je šedý s bílými skvrnami. Živí se hmyzem, plody (třešně, višně, vinná réva, černý bez), semeny. Hnízdo mají v dutině stromů nebo v budce.

 

24. 3. 2020

Český jazyk

 • A je tu jaro! Přečtěte si ve Slabikáři s. 84, jak děti pomáhají doma na zahradě. Čteme plynule a nahlas. Prohlédněte si obrázky: Jaké mají děti nářadí v ruce a k čemu se používají? Ukažte, kdo nese rýč a kdo motyku.
 • Opište do sešitu domácího 6 slov na konci stránky: metou, melou, lámou, toulá se, louka, zouvá
 • TIP: Cvičení na rozvoj myšlení: Křížovka – Prohlédněte si obrázky, pojmenujte je a doplňte. Co Vám vyšlo v tajence? https://skolicka6.sweb.cz/OBRAZKOVEKRIZOVKY/KRIZOVKA1.htm

 

Matematika

 

Výtvarná a tělesná výchova

 

25. 3. 2020

Český jazyk

 • Čtení ve Slabikáři s. 85 – Jaké zvíře je obrázku? Můžete číst jednotlivé věty opět střídavě s tím, kdo se s Vámi učí. Zkuste si namalovat obrázek tohoto zvířete i s mládětem.
 • Umíte tvořit slova? Vyzkoušejte si ve Čteníčku s. 51 / cv. 2. Dokážete doplnit a napsat dvě chybějící slova?
 • TIP: Cvičení na rozvoj sluchového vnímání – Jakou hlásku slyšíte na začátku slova? https://skolicka6.sweb.cz/PISMENKA/PISMENKA4.htm

 

Matematika

 

Hudební výchova

 

26. 3. 2020

Český jazyk

 

Matematika

 • V PS s. 44 / cvičení nahoře doplňte správně > < =.

 

27. 3. 2020

Český jazyk

 • Přečtěte si ve Slabikáři s. 86, jak zlobí Hanku malý kocourek jménem Mourek.
 • Dokážete přepsat správně do sešitu domácího špatně napsaná slova? 

 

    tata, kolotoc, mama, zavod, mic, ziva           

 

Matematika

 • V PS s. 44 / druhé cvičení: Doplňte do příkladů s > < = správná čísla.
 • Tip na karetní hru: Větší bere (počet hráčů: 2, karty: francouzské - 52 listů: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,J,Q,K,A; pravidla hry: Karty se rozdají tak, aby každý z hráčů měl polovinu karet. Hráči položí své karty v balíčku rubem navrch před sebe. Oba otočí vrchní kartu lícem navrch. Hráč, který otočil kartu vyšší hodnoty, vezme svoji i protivníkovu kartu a umístí si je dospod balíku. Poté oba hráči otočí další kartu a postup se opakuje. V případě, že otočí oba kartu stejné hodnoty, otočí ještě tři karty a třetí otočená karta rozhodne, kterému hráči připadnou všechny otočené karty. V případě, že třetí otočené karty jsou stejné hodnoty, postup se opakuje. Vítězí hráč, který získá všechny karty).

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pro 3. ročník:

23. 3. 2020

Český jazyk: Tento týden budeme procvičovat slova se skupinami 3 souhlásek a zopakujeme písmeno s, S, š, Š:

 • Procvičte správnou výslovnost a přečtěte si nahlas slova v Čítance s. 73 / cv. 1, ve cv. 2 pak doplňte do věty správné slovo - napište do sešitu domácího.

 

Matematika: Zopakujte si podle učebnice s. 39 seřazování čísel od nejmenšího do největšího (pouze ústně) a rozkládání čísel podle obrázků (vzor: v prvním příkladu je 5 kytiček a 1 kytička - číslo 6 tedy rozložíme: 6 = 5 + 1) - zapište do sešitu školního. 

 

Úkoly na celý týden:

 1. Čtenářský deníkPracovní list je rozeslán mailem v Bakalářích, nemusí se tisknout.
 2. Prvouka – Napište si prosím do sešitu krátký zápis (můžete si k němu namalovat i obrázky ptáčků, pro zajímavost přečíst text níže nebo na internetu vyhledat další zajímavosti). V nakopírovaných listech z PS si vybarvěte a doplňte s. 35 a 36:

        Zápis:

        PTÁCI

        Na jaře přilétají ptáci z teplých krajin – vlaštovka, čáp, špaček. 

 

Dobrovolné čtení:

 • Vlaštovka má dlouhý vidlicovitý ocas a dlouhá špičatá křídla. Lidé si ji pletou s jiřičkou. Vlaštovka bydlí v blízkosti lidských obydlí. Staví si hnízdo pod střechou domu nebo v hospodářských budovách – chlévy, stodoly. Živí se hmyzem
 • Čáp je velký pták s dlouhým a silným zobákem, dlouhýma nohama i krkem a velkými a širokými křídly. Jsou to dobří, vytrvalí letci, při letu je krk natažený rovně dopředu. Přilétá z teplých krajin. Živí se drobnými savci (hraboši, krtky), hmyzem, žábami, žížalami, plazy, plži, rybami. Hnízdo si staví na vysokých komínech. Na území ČR žijí dva druhy: čáp bílý a čáp černý.
 • Špaček je šedý s bílými skvrnami. Živí se hmyzem, plody (třešně, višně, vinná réva, černý bez), semeny. Hnízdo mají v dutině stromů nebo v budce.

 

24. 3. 2020

Český jazyk

 • Dnes si zkusíme rozcvičit jazyk. Nejprve pomalu říkejte větu, kterou najdete v Čítance s. 73 / cv. 4, teprve poté můžete zrychlovat. Zkuste ji říci i několikrát za sebou. Dávejte ale stále pozor na správnou výslovnost. Komu se to podaří bezchybně?
 • Ve cvičení 3 doplňte do slov jedno písmeno tak, aby věty dávaly smysl a věty přepište do sešitu školního.

 

MatematikaPřičítáme k 5

 

Výtvarná a tělesná výchova

 • Odpočiňte si od úkolů a pokud budete mít možnost, otevřete si některé z online obrázků (vyberte si téma a obrázek, který se Vám líbí, zvolte si z palety barvu a vybarvujte): https://www.onlineomalovanky.cz/
 • Nebo si vezměte míč a zahrajte si s ním – trénujte kutálení, házení, chytání, hod na cíl.

 

25. 3. 2020

Český jazyk

 • V Čítance si přečtěte s. 72 – Kohoutek a slepička a zkuste odpovědět na otázky do sešitu školního celou větou (každou odpověď označte číslem):

        1. Na čem se domluvil kohoutek se slepičkou?

        2. Co našla slepička?

        3. Co našel kohoutek?

        4. Jak pomohla slepička kohoutkovi?

 • Zkuste doplnit text – pouze ústně: Vyberte vhodná slova z nápovědy:

        Nápověda: polepšil, chamtivý, starostlivá, zemřel, pracovitá, poučil

        Kohoutek byl ……………….. Slepička byla ………………… a ………………. 

        Bez pomoci slepičky by kohoutek………………..        

        Kohoutek     se  ………………………. a určitě se ……………………..

 

Hudební výchova

 

26. 3. 2020

Český jazyk

 • Procvičujte slova s písmenkem S, Š, s, š: Přečtěte si psací písmo v Čítance s. 76 – Všímejte si, že vlastní jména píšeme velkými písmeny. Spočítejte, kolik je na stránce velkých písmem S, Š a kolik malých písmen s, š. Zítra Vám napíši výsledek.
 • Opište  slova na začátku a na konci stránky: Slávek, Soňa, Štěpánka, Šárka, stromy, střecha, stroje, čtverec, skřivan 
 • Tip na online procvičování: 

            Písmeno S https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenos1.htm 

            Písmeno Š: https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/pismenosi1.htm

 

Matematika

 • Opakování: Vypočítejte do sešitu školního: 

 

        5 + 6 =                         14 - 5 = 
        6 + 5 =                         12 - 6 = 
        5 + 8 =                         14 - 8 = 
        7 + 5 =                         12 - 9 =    
        5 + 9 =                         20 - 3 =
        
 
 • Dále zkuste vyřešit slovní úlohu v učebnici s. 40 / 5. Nezapomeňte zapsat zápis, výpočet a odpověď. Nazapomeňte také, že spojení ve slovní úloze o více znamená sčítání. Pro kontrolu Vám zase zítra napíši řešení.

 

27. 3. 2020

Český jazyk

 • Řešení úkolu z minulého dne: Velkých písmen S, Š je na stránce 10, malých písmen s, š je na stránce 11. Vyšlo Vám to také tak?
 • Čítanka s. 73 / cv. 6, 7: Odpovězte na otázky a zapište do sešitu školního:

        cv. 6: Víš, kde se peče chleba pražský, brněnský, ostravský atd.? Zapsaná odpověď bude:  Chleba se peče v Praze, v Brně, v Ostravě ….

        cv. 7: Cizinci mluvili: čínsky, španělsky, italsky, atd….Odkud byli? Zapsaná odpověď bude: Byli z Číny, ze Španělska, z Itálie, …..

 

Matematika

 • Řešení slovní úlohy z minulého dne:

        40/5

        sněženek…………………….5

        bledulí………………………..o 6 více

        bledulí………………………...?

 

        5 + 6 = 11

 

        Na záhonu rostlo 11 bledulí.

 

 • Procvičujte si sčítání: https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/petplus5.htm  
 • Geometrie: Řešení úkolu z 20. 3: Uč. s. 64 / První cvičení nahoře: válec, koule, krychle
 • Pokud máte možnost, nachystejte si doma kostky a zkuste je postavit podle předlohy v učebnici na s. 64 / cv. 1. Pokud ne, spočítejte alespoň podle obrázku, kolik krychlí potřebujete na každou stavbu a kolik jich je celkem.  

 

Infomatika

 • Úkol zadán minulý týden - prosím o jeho vypracování a odevzdání elektronicky do 3. 4. 2020

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pro 4. ročník:

23. 3. 2020

Český jazyk: Procvičujeme slabiky: V učebnici s. 44 / cv. 8 spojte slabiky tak, aby vznikly názvy částí těla: např. brada

 • Tip na hru: Slovní fotbal - Vytvářejte řetězec slov tak, že následující slovo začíná na písmeno, kterým končí slovo předcházející. Např. kostel - les - sýček - atd. Klikni na obrázky. https://skolicka6.sweb.cz/SLOVNIFOTBAL/SLOVNIFOTBAL.htm 
 

Matematika: TIP na procvičování:

 • Zopakujte si dělení 2: https://rysava.websnadno.cz/matematika_2.roc/dele2_7.htm 
 • Zopakujte si násobky 3: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/najdi-vetrelce/pocitame.html, https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/na-trikolkach/nasob3.htm
 • Zopakujte si násobení 3: https://skolakov.eu/matematika/2-trida/nasobeni-a-deleni/3/pocetni-trenazer/nasobeni/priklady.html    
 

Úkol na celý týden:

Čtenářský deníkPracovní list je rozeslán mailem v Bakalářích, nemusí se tisknout.

 

24. 3. 2020

Český jazyk

 

Matematika – Tento týden si budeme procvičovat dělení číslem 3.

 • Nezapomeňte, že prsty jsou Váš pomocník - sledujte obrázek rukou v učebnici nahoře na s. 58: Kolik je 18 : 3? Postupujte stejně jako u dělení 2, jen nezapomeňte, že každému prstu náleží jeden násobek čísla 3. Odříkávejte tedy násobky čísla 3 a pokaždé vztyčte jeden prst, až dojdete k číslu 18. Mám vztyčeno 6 prstů, tedy 18 : 3 = 6
 • Zapište si do sešitu školního nadpis: Dělení číslem 3 a stejně jako u dělení 2 si napište a zapamatujte:

                Pamatuj:

            0 : 3 = 0

               3 : 0 = chyba – nulou nedělíme

 • Zkuste vypočítat v PS s. 27 / cv. 9 – Zítra Vám napíši výsledky.

 

Výtvarná a tělesná výchova

 • Odpočiňte si od úkolů a pokud budete mít možnost, otevřete si například některé z online obrázků (vyberte si téma a obrázek, který se Vám líbí, zvolte si z palety barvu a vybarvujte): https://www.onlineomalovanky.cz/
 • Nebo si vezměte míč, poproste kamaráda a zahrajte si s ním míčovou hru – trénujte kutálení, házení, chytání, hod na cíl.

 

25. 3. 2020

Český jazyk

 • Znáte léčivé byliny? V učebnici s. 44 doplňte do křížovky správné slabiky – pouze ústně. Pokud můžete, vyhledejte si byliny na internetu a zjistěte k čemu se používají. Zítra Vám napíši řešení. 
 • V písance s. 41 / cv. 2 zkuste doplnit údaje v dotazníku a podepište se.

 

Matematika

 • Zkontrolujte řešení příkladů PS s. 27 / cv. 9 z minulého dne:

            8                           7

            0                           3

            10                         8

            4                           9

 • Trénujte dělení 3 v Uč. s. 58 / cv. 2 (vyberte si tři sloupečky, zapište příklady a vypočítejte do sešitu školního).
 • V PS doplňte s. 27 / cv. 10.

 

Hudební výchova

 

Úkol na celý týden: Přírodověda

        Části rostlin:

        Kořen – drží rostlinu v zemi, přijímá vodu a živiny

        Stonek – proudí jím voda a výživa do listů a květů

        Listy – zachycují sluneční světlo, jsou zelené, mají různý tvar

        Květy – mají různé barvy a tvary, vytváří se z něj plody, jsou v nich semena

 

26. 3. 2020

Český jazyk

 • Řešení úkolu z učebnice z minulého dne: podběl, heřmánek, chrpa, vlčí mák, pampeliška
 • Rozdělte slova v PS s. 7 / cv. 2 svislými čarami podle slabik a zapište do rámečků, kolik slov je v každé větě.
 • Přečtěte si v Čítance s. 33 příběh Slepička je chytrák, zapište do sešitu nadpis, autora, namalujte obrázek  a ústně odpovězte na otázky pod textem.

 

Matematika

 • Procvičujte slovní úlohy na dělení 3: PS s. 27 / cv. 11

 

Úkol na celý týden: Vlastivěda

 • Zopakujte si učivo: Vlastivěda - opakování.doc (342528): pracovní list doplňte na počítači nebo vytiskněte a vyplňte v ruce. Vypracovaný list mi pak prosím, pokud to bude možné, například nafoťte a pošlete zpět do 2. 4. 2020 na moji mailovou adresu: radka.binderova@zsivancicka.cz nebo jiným elektronickým způsobem. 
 • Víte, kde všude potřebujeme vodu? Prohlédněte si obrázek a přečtěte si text v učebnici v druhé polovině s. 29, zapište si do sešitu zápis: 

        Využití vody:

        Lidé potřebují pitnou vodu.

        Pitná voda:

        - domácnostech                                        - zemědělství (pole, zvířata, rostliny)

        - v průmyslu (továrny)                               - dopravě (lodě, přeprava lidí, věcí, zvířat)

        - koupání (sport, rekreace)                        - výroba elektřiny (vodní elektrárny)

 

27. 3. 2020

Český jazyk

 

Matematika

 

Informatika

 • Úkol zadán minulý týden - prosím o jeho vypracování a odevzdání elektronicky do 3. 4. 2020

 

2. týden - od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020 

pro 2. ročník:

16. 3. 2020

Český jazyk: Tento týden se naučíme dvojhlásku ou, Ou a spojení typu houpá se:

 • Podívejte se na obrázky ve Slabikáři s. 8,  prohlédněte si dvojhlásku v psací a tiskací podobě a naučte se k obrázku zpaměti říkanku (s. 142): Ouha, ouha, cesta douhá - tu je potok, tady strouha. 
 • Procvičujte čtení dvojhlásky ve slabikách v první polovině stránky Slabikáře
 • Obtáhněte si  dvojhlásku ou v psací podobě a pak ji několikrát napište na papír (nejprve ve větším, pak zmenšovat) - pozor na správné napojení obou písmenek      
 
Týdenní úkol: Čtenářský deník - pracovní list je rozeslán mailem v Bakalářích
 
 

Matematika:  Počítání do 10 

 • Učebnice s. 31 - cvičení nahoře: Spočítejte, kolik máme prstů na ruce. Počítejte po jedné předměty do 10.  
 • Vybarvěte si obrázek v PS s. 41 a počítejte: Kolik je na obrázku dětí, květin, stromů apod.
 
Prvouka:
 • Zopakujte si vše o jaru (znaky, počasí, měsíce, oblečení, kytičky - vše dobarvit v sešitě).

 

17. 3. 2020

Český jazyk

 • Pokračujte ve čtení slabik a slov ve Slabikáři na s. 81 - můžete číst střídavě každou slabiku s tím, kdo se s Vámi učí (dbejte na správnou výslovnost).
 • Slabiky na konci stránky pak zkuste napsat do sešitu čtení: lou, hou, bou, kou, dou (pozor na správnou výšku písmenek, můžete využít pomocné linky).
 • ve Čteníčku s. 50 / cv. 1 doplňte dvouhlásku ou a čtěte tak rychle, co jen dovedete

 

Matematika

 • Učebnice s. 31 - procvičování: cvičení uprostřed (přečtěte čísla v řadě), cvičení na konci stránky (Spočítejte, kolik je na obrázku budíků, stromečků, domů atd.?)
 • PS. s. 42 - první dvě cvičení: Vybarvíte správný počet předmětů podle zadání?

 

Prvouka

 • PS s. 16 - Hry doma - Vybarvěte si obrázky a odpovězte na otázky pod nimi
 
 

18. 3. 2020

Český jazyk

 • Slabikář. s. 82 - Přečtěte si 4 řádky (můžete vyzkoušet i čtení ve dvojici, kdy se střídáte ve čtení po slovech s dítětem, které musí dávat pozor a sledovat text). Zkontrolujte, že dítě čte s porozuměním a zeptejte se po každé větě.  
 • Čteníčko s. 50 - Vyznačte mezery mezi slovy a slova spočítejte. Číslici zapište do kroužku a slova přepište do sešitu čtení. 
 • Tip na hru: Hádej, hádej, hadači: Požádejte někoho, kdo se s Vámi učí, ať připraví na stůl asi deset různých předmětů a poté co si je pojmenujete, ať popíše jeden z předmětů. Uhodnete, který to byl? Můžete se střídat. 

 

Matematika:
 • Trénujte psaní číslice 10 a číselnou řadu - PS: s. 42 - na konci stránky 
 • PS s. 41 - Spočítáte a zapíšete správně, kolik je na obrázku ptáčků, růží atd.?    
 

Prvouka

 • Hry venku - PS s. 37: Co dělají děti? Vybarvěte a napište.

 

Týdenní úkol: Tělesná výchova - Naučte se jednoduchou rozcvičku. Bude zkoušena po návratu do školy.
 
Pozor! Informace a úkoly od paní vychovatelky ke školní družině jsou na konci stránky.
 
 

19. 3. 2020

Český jazyk: 

 • Dočtěte si text ve Slabikáři s. 82 a ve Čteníčku s. 50 / cv. 3 - Hledejte a utvořte slova, která dávají smysl, a tato slova napište na linku pod cvičením.
 • online procvičování dvojhlásky ou (ale i au): https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/auou1.htm   

 

Matematika

 • Procvičujeme číselnou řadu do 10 - Uč. s. 32 - cvičení uprostřed - Říkejte chybějící čísla v číselné řadě.
 • Další procvičování: PS s. 43 / první cvičení s trojúhelníkem uprostřed stránky - dopište chybějící čísla
 
 
Hudební výchova
 • Poslechněte si písničku Skákal pes přes oves  a zazpívejte si s dětmi: https://www.youtube.com/watch?v=9dFnLgEERLk 
 • Naučte se slova, ve škole ji vyzkoušíme:

 

        Skákal pes přes oves

        Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, 

        šel za ním myslivec, péro na klobouku. 

        Pejsku náš, co děláš, žes tak vesel stále? 

        Nevím sám, řek bych vám, hop - a skákal dále!

 

20. 3. 2020

Český jazyk

 • Trénujte čtení psacího písma ve Slabikáři s. 128.
 • Ve Čteníčku s. 50  / cv. 4 napište popletené věty správně. 

 

Matematika

 • Opakujeme řadové číslovky - Učebnice s. 32 / poslední cvičení: Přečtěte správně všechny řadové číslovky 1. až 10. a pak trénujte s pomocí otázek: Kolikátý je červený / zelený / tečkovaný apod. medvídek / balónek? Jaký je šestý / desátý / osmý medvídek / balónek?   
 • PS s. 43 / cv. nahoře - Zkuste doplnit chybějící řadové číslovky k obrázkům. Nezapomeňte, že se k řadovým číslovkám píší tečky. 

 

Pracovní činnosti

 • Práce v domácnosti - Pomozte Vašim maminkám a tatínkům v péči o domácnost například při úklidu, mytí a utírání nádobí, při přípravě jednoduchého pokrmu, nákupu nebo praní. Napište si seznam a ve škole nám přečtete nebo povyprávíte, jak doma pomáháte.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pro 3. ročník:

16. 3. 2020

Čtení: 

 • Čítanka s. 70 - Přečtěte si báseň Minda a hlemýžď, napište do sešitu čtení datum, nadpis a vypište všechny rýmy (teď - zeď, ...). 
 • Namaujte k básni vhodný obrázek.

 

Týdenní úkol: Čtenářský deník - pracovní list je rozeslán mailem

 

Matematika: Zapište nadpis do sešitu školního: Přechod přes 10 - odčítání od 14

 • Zopakujte si: Seřaďte čísla od největšího do nejmenšího a řešení zapište do tohoto sešitu (viz učebnice s. 37): 
        a) 16    5    11    9                            b) 7    20    9    17
        c)  8    12    15    17                         d) 13  16    18  14    
 • Vypočítejte dále do sešitu školního v Uč. s. 38 / cv. 1 - počítejte s pomocí prstů nebo si položte na stůl 14 pastelek, koleček, knoflíků apod. a ubírejte. 

 

Prvouka: 

 • Zopakujte si vše o jaru (znaky, počasí, měsíce, kytičky - vybarvěte si kytičky v sešitě). 
 

17. 3. 2020

Český jazyk

 • Procvičte si správnou výslovnost slov s písmenkem r, l uvnitř slova - Čítanka s. 71 / cv. 1, 2
 • Víte, kdo trká, vrní, vrčí, frká, mlčí, brní? V Čítance s. 71 / cv. 3 doplňte tato slova do vět - cvičení pak napište do školního sešitu. 

 

Matematika:

 • Opakování: Vypočítejte do sešitu školního: 

 

        6 + 7 =                         11 - 5 = 
        9 + 3 =                         12 - 6 = 
        8 + 4 =                         13 - 8 = 
        7 + 7 =                         12 - 3 =    
        
 • Slovní úlohy: Uč. s. 38 / 2, 3 - Nezapomeňte zapsat zápis, uvést výpočet a odpověď - do sešitu školního: 

        38/2

        ve třídě ................................_____ dětí

        onemocnělo.........................______dětí

        zůstalo................................_______dětí

       

       Vypočítejte: .........................................

       Dopište odpověď: Ve třídě zůstalo................... dětí.

 

        38/3

        měly obalit .......................... ________ knih

        obalily .................................________ knih

        zbývá..................................________ knih

 

       Vypočítejte: .........................................

       Dopište odpověď: Dětem zbývá obalit  ................... knih.

 

Prvouka: 

 • Nakopírovaný list z pracovního sešitu s. 33 - Opište názvy ročních období a měsíců a doplňte vynechaná slova. Vyprávějte, jaké je jaro u Vás.  

 

18. 3. 2020

Český jazyk

 • Přečtěte si článek v Čítance s. 70: Závist (čtěte tak, že místo obrázků doplníte slovo). Dokážete vysvětlit, co je závist. Je to dobrá nebo špatná lidská vlastnost?
 • Diktát - Požádejte někoho, ať Vám nadiktuje slova z Uč. s. 177 (ze strany 71) nebo slova jen opiště do sešitu školního. 

 

Matematika

 • Uč. s. 38 - Pokuste se podle obrázku vytvořit slovní úlohu a výpočet zapiště do sešitu školního.
 • Vypočítejte: 

 

        14 - 6 =                         8 + 6 = 
        14 - 4 =                         7 + 5 = 
        12 - 5 =                         9 + 9 =  
        14 - 8 =                         8 + 4 =     
        

 

Prvouka

 • Nakopírovaný list z pracovního sešitu s. 34 - Napište názvy rostlin a spojte obrázek s názvy částí rostlin.

 

Týdenní úkol: Tělesná výchova - Naučte se jednoduchou rozcvičku. Bude zkoušena po návratu do školy.
 
Pozor! Informace a úkoly od paní vychovatelky ke školní družině jsou na konci stránky.
 
 
19. 3. 2020
 
Český jazyk
 • Procvičujte rychlé čtení slov s r, l. Obrázky pojmenujte, dopište slova do volných políček: https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/slabikotvor1.htm  
 • Opište slova na konci stránky v Čítance na s. 71 a vymyslete na každé slovo jednoduchou větu.  

        vrba        vlna        mlha        vlci        chrpa 

 
Matematika
 • Vypočítejte - do sešitu školního: 

 

        13 - 7 =                         7 + 9 = 
        14 - 5 =                         7 + 7 = 
        11 - 9 =                         6 + 5 =  
        14 - 0 =                         9 + 3 =     
 
 • Vypočítejte slovní úohu do sešitu školního - podle vzoru z minulých dní nezapomeňte zapsat zápis, podtrhnout ho perem, napsat výpočet a odpověď (zítra Vám napíši řešení):

 

          Ivan namaloval 14 lodí. 5 lodí bylo modrých a ostatní byly zelené. Kolik lodí bylo zelených?   

 

Hudební výchova

 • Poslechněte si písničku Červený šátečku a zazpívejte si: https://www.youtube.com/watch?v=kKXcgqpBj1o
 • Naučte se slova, ve škole ji vyzkoušíme:

 

        Červený šátečku

        Červený šatečku, kolem se toč, kolem se toč, kolem se toč, 

        má milá se hněvá, já nevím proč, já nevím proč, já nevím proč. 

        Tra-la, la, la, la, la, la, červená fiala, tra-la, la, la, la, la, la, fialenka. 

 

        Když jsem si v potoce ruce myla, ruce myla, ruce myla 

        šátek jsem do vody upustila, upustila, upustila. 

        Tra-la, la, la, la, la, la, čerevná filala, tra-la, la, la, la, la, fialenka.

 

20. 3. 2020
 
Český jazyk
 • Doplňte do vět vhodná slova. Obrázky Vám napoví: https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/slabikotvor3.htm
 • Víte, co patří k sobě? Poskládejte správně věty: https://rysava.websnadno.cz/cteni_1.roc/slabikotvor4.htm 

 

Matematika

 • Zkontrolujte si řešení slovní úlohy ze včerejška: 

        namaloval ...........................14 lodí

        modrých...............................5 lodí

        zelených...............................? lodí        

        14 - 5 = 9

        Ivan namaloval 9 zelených lodí.           

 • Uč. s. 38 / cv. 6 - Vypočítejte do sešitu školního
 • Geometrie: Uč. s. 64 / První cvičení nahoře: Zkuste pojmenovat tělesa v řadě (příští pátek opět napíši řešení).

 

Informatika

 • V programu Malování namalujte nejméně 5 předmětů, které obsahují slabikotvorné písmeno r nebo l - např. viz Čítanka - vrba, kapr, vlci, mrkev, zrcadlo apod. (využijte celý prostor plátna, aby obrázky byly dostatečně velké)
 • Soubor uložte a pošlete prosím do 3. 4. 2020 na moji emailovou adresu.

 

Pracovní činnosti

 • Práce v domácnosti - Pomozte Vašim maminkám a tatínkům v péči o domácnost například při úklidu, mytí a utírání nádobí, při přípravě jednoduchého pokrmu, nákupu nebo praní. Napište si seznam a ve škole nám přečtete nebo povyprávíte, jak doma pomáháte.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pro 4. ročník:

16. 3. 2020

Čtení: Komiksové čtení - Čítanka s. 32 - Ondřej Sekora - Zjistěte, jaký mělo tentokrát nápad kuře Napipi.

Český jazyk: Procvičování

 • Uč. s. 41 / Z pohádek - Utvořte ze dvou sloupců dvojice a zapište do sešitu školního - Ze kterých pohádek jsou tyto postavy? Zkus si je najít na internetu.  
 • Umíte to nakreslit? - Uč. s. 41 - Zkuste nakreslit do sešitu školního obrázek podle návodu. 

 

Týdenní úkol: Čtenářský deník - pracovní list je rozeslán mailem v Bakalářích

 

Matematika: Napište si nadpis do sešitu školního - Násobení číslem 3

 • Učebnice s. 54, zapište si do sešitu zápis a zapamatujte si násobkovou řadu: 

        

            Násobková řada: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 

 

        Násobení je opakované sčítání:

        3+3+3+3 = 4 . 3 = 12                     7 . 3 = 3+3+3+3+3+3+3 = 21

        3+3+3+3+3 = 5 . 3 = 15                 8 . 3 = 3+3+3+3+3+3+3+3 = 24                        

 • PS s. 26 / cv. 2 - Dejte do kroužku násobky čísla 3

 

17. 3. 2020

Český jazyk 

 • Učebnice s. 42 - do sešitu si napište nadpis Slabika a vypracujte do školního sešitu cv. 2, 3 (napište slova podle obrázků, vytleskejte je po slabikách a zapište počet slabik: 
        ko|rá|le - 3
        ru|ka - 2
 • Písanka s. 40 - Procvičte si psaní uvozovek.
 
Matematika
 • Procvičte si násobkovou řadu a násobení jako opakované sčítání: PS s. 26 / cv. 3, 4
 • Zapište si do sešitu školního zápis a naučte se, jak pojmenováváme jednotlivé členy (Uč. s. 55): 
         2        .        3       =         6   
 
     činitel          činitel           součin
 
     Činitele můžeme zaměňovat:
      2 . 3 = 6        nebo také         3 . 2 = 6
        
 
Vlastivěda 
 • Zapište si zápis do sešitu:

 

    Voda v krajině

 • voda je základ života 
 • je doplňována deštěm a sněžením
 • hromadí se v podzemí nebo na povrchu (rybník, jezero)
 • z krajiny odtéká řekami, potoky
 • pojmy:

     přehradní nádž - vzniká přehrazením řek, zadržuje hodně vody

     soutok - místo, kde se spojují 2 vodní toky

     pramen řeky - je to začátek řeky, většinou na horách 

     řeka - je větší než potok, je to vodní tok

     potok - je menší než řeka, vlévá se do řeky

 
 
18. 3. 2020

Český jazyk

 • Přečtěte si hádanky A co je tohle? Uhodnete je? Čítanka s. 32: Napište si do sešitu čtení nadpis, vypište rýmy (klubíčko - mlíčko, ...) a nakreslete řešení. 
 • V Písankce dokončete s. 40.
 • Vypracujte do školního sešitu Uč. s. 43 / cv. 4, 5 

 

Matematika

 • Násobíme 3 - Nezapomeňte, že prsty jsou Váš pomocník - sledujte obrázek rukou v učebnici nahoře na s. 54: Kolik je 5 . 3? Postupujte stejně jako u násobků 2, jen nezapomeňte, že každému prstu náleží jeden násobek čísla 3. Odříkávejte násobky čísla 3 a pokaždé vztyčte jeden prst. Pátému prstu náleží číslo 15.

        tedy 5 . 3 = 15

 • Zapište si do sešitu školního:

                Pamatuj:

            3 . 0 = 0

               0 . 3 = 0

 

Přírodověda

 • Zelení přátelé člověka: Uč. s. 46 - 47
 • Pokračujte v zápise v sešitě: 

        Strom - dává lidem dřevo, stín, kyslík, živí zvířata

        Keř - z plodů můžeme dělat džemy, šťávy, marmelády, semena zobou ptáci

        Bylina - z léčivých sbíráme květy na čaj nebo léky 

 

Týdenní úkol: Tělesná výchova - Naučte se jednoduchou rozcvičku. Bude zkoušena po návratu do školy.
 
Pozor! Informace a úkoly od paní vychovatelky ke školní družině jsou na konci stránky.
 
 
19. 3. 2020

Český jazyk

 • Vypracujte v Uč. s. 43 / cv. 6 do sešitu školního a cv. 7 - pouze ústně
 • PS s. 7 / cv. 1 - napište slova podle počtu slabik do okének 

 

Matematika

 • PS s. 27 / cv. 5, 6

 

Vlastivěda

 • Přečtěte si horní polovinu s. 29 a odpovězte si ústně na otázky.
 • Zápište si do sešitu: 

        Výskyt vody

 • voda z řek teče do moře
 • při tání ledu mohou vzniknout na jaře povodně (voda se vyleje z břehů)
 • před povodněmi chrání vodní přehrady
 • v rybnících se chovají ryby, byly zakládány v dávných dobách, žijí zde vodní ptáci

 

Hudební výchova
 • Poslechněte si písničku a zazpívejte si: https://www.youtube.com/watch?v=kKXcgqpBj1o
 • Naučte se slova, ve škole ji vyzkoušíme:

 

        Červený šátečku

        Červený šatečku, kolem se toč, kolem se toč, kolem se toč, 

        má milá se hněvá, já nevím proč, já nevím proč, já nevím proč. 

        Tra-la, la, la, la, la, la, červená fiala, tra-la, la, la, la, la, la, fialenka. 

 

        Když jsem si v potoce ruce myla, ruce myla, ruce myla 

        šátek jsem do vody upustila, upustila, upustila. 

        Tra-la, la, la, la, la, la, čerevná filala, tra-la, la, la, la, la, fialenka.

 

20. 3. 2020
 
Český jazyk
 • Sloh: Uč. s. 30 / cv. 38 - Doplňujte věty vhodnými slovy.

 

Matematika

 • Opakování: PS s. 27 / cv. 7, 8
 • Geometrie: Rovinné útvary - Naučte rozlišovat tyto 4 rovinné útvary v Uč. na s. 95: trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec a obdélník. Liší se počtem vrcholů a tvarem. Vrcholy pojmenováváme velkými písmeny. 
 • Procvičujte: PS s. 55 / cv. 1

 

Pracovní činnosti

 • Práce v domácnosti - Pomozte Vašim maminkám a tatínkům v péči o domcnost například při úklidu, mytí a utírání nádobí, při přípravě jednoduchého pokrmu, nákupu nebo praní. Napište si seznam a ve škole nám přečtete nebo povyprávíte, jak doma pomáháte.
 •  

Informatika 

 • V programu Malování vytvořte 4 rovinné útvary (trojúhelník, čtyřúhelník, čtverec a obdélník), které jsou také v učebnici matematiky s. 95. Pojmenujte jejich vrcholy a každý rovinný útvar pojmenujte a vybarvěte jinou barvou. Soubor uložte a pošlete do 3. 4. 2020 na moji emailovou adresu.  Vzor: Rovinné útvary.docx (255631)

pro 3. ročník:

16. 3. 2020

Čtení: 

 

Informace školní družiny - 3.oddělení

S MYŠKOU JOHANKOU DO POHÁDKY
 
- náplní školní družiny ve školním roce 2019/2020 bude procvičit si všechny druhy jazykových a komunikačních dovedností pomocí jednoduchých pohádek. Různé činnosti jsou vybrané tak, aby tematicky souvisely s danou pohádkou. Cílem je naučit se přemýšlet o věcech a používat řeč jako prostředek k dorozumívání mezi lidmi.
 
Září - O koblížkovi
Říjen - O veliké řepě
Listopad - O Budulínkovi
Prosinec - O perníkové chaloupce
Leden - O červené Karkulce
Únor - O budce v poli
Březen - O Smolíčkovi
Duben - O kohoutkovi a slepičce
Květen - O koťátku, které zapomnělo mňoukat
Červen - O poslušných kůzlátkách
 
 

Březen 

Téma:  O Smolíčkovi

 • Přečtěte si pohádku a naučte se ji převyprávět.
 • Namalujte k ní obrázek. Přinesete si ho pak do školy a ukážete svým spolužákům.