I. Z - třídní učitelka: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

asistent pedagoga: Martina Lapešová

Kontaktní e-mail: radka.binderova@zsivancicka.cz

 

Vážení rodiče a milí žáci,

vítáme Vás na prahu dalšího školního roku 2022/2023 a přejeme Vám, aby byl i tento školní rok naplněn mnoha úspěchy a příjemnými zážitky.

 

DŮLEŽITÉ:

Pokud se Vám změnila adresa bydliště, pojišťovna, telefonní číslo nebo mailová adresa, prosíme o jejich zapsání do deníčku.
 

Aktuální informace:

Od 13. do 17.3. jsou jarní prázdniny.

 

ROZVRHY HODIN

 

pro 1. a 2. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M PRV -
ÚTERÝ ČJ M ČT -
STŘEDA ČJ TV M PRV
ČTVRTEK ČT M VV -
PÁTEK ČJ TV M PRV HV
 

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z

 

 

pro 3. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M PRV INF
ÚTERÝ ČJ M ČT ČJ
STŘEDA ČJ TV M PRV
ČTVRTEK ČT M VV -
PÁTEK ČJ TV M PRV HV
 

 

pro 5. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M VL INF
ÚTERÝ ČJ M ČT ČJ/SL
STŘEDA ČJ TV M
ČTVRTEK ČT M VV VL
PÁTEK ČJ TV M HV
 

 

ÚKOLY A UČIVO

 

Tip na online procvičování: 

 

Druhy vět: skolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/veta-slovo-slabika

 

Tvrdé a měkké souhlásky: www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=2&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Samohl%C3%A1sky+a+souhl%C3%A1sky&topic=02.+M%C4%9Bkk%C3%A9+a+tvrd%C3%A9+souhl%C3%A1sky#selid

 

Lichá a sudá čísla: www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=3&subject=Matematika&search1=14.+Sud%C3%A1+a+lich%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid

 

Sčítání a odčítání do 100: skolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-askolakov.eu/matematika-2-trida/scitani-a-odcitani-do-100-b

 

Násobení a dělení 0 - 5: skolakov.eu/matematika-2-trida/nasobeni-a-deleni

 

 

 

Úkoly pro chybějící žáky budou nově uvedeny v Bakalářích v záložce domácí úkoly. Děkuji za pochopení. 

 

13. 2. 2023

Vlastivěda - 5. ročník: dokončení zápisu do sešitu VL: Příroda naší země.docx (59169)

15. 2. 2023

Český jazyk - 5. ročník: PL: ČJ - 5. ročník - 15.2..docx (14160)
Přírodověda - 5. ročník: zápis do sešitu PŘ: HMYZ.docx (445108)

16. 2. 2023

Čtení - 5. ročník: PŘILETĚLI ŠPAČCI.docx (683231)
Vlastivěda - 5. ročník: procvičování podle PL: Příroda naší země - 16.2..docx (3717069)
 

17. 2. 2023

Český jazyk - 5. ročník: ČJ - 5. ročník - 17.2..docx (16160)
Přírodověda - 5. ročníkHmyz 2.docx (126619) 

20. 2. 2023

Český jazyk - 5. ročník: POZOR.docx (71354)  

 

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY - 3. ODDĚLENÍ

Tvoření v listopadu

1 | 2 | 3 | 4 >>

Halloween v družině