I. Z - třídní učitelka: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

Asistentka pedagoga: Martina Lapešová

 

Vážení rodiče a milí žáci,

vítám Vás na stránách naší třídy, kde najdete důležité informace k organizaci školního roku. V případě dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: radka.binderova@zsivancicka.cz, nebo využít mých konzultačních hodin: každé první pondělí v měsíci 14.00 - 15.00.

Mnoho úspěchů v novém školním roce Vám přeje Vaše nová třídní učitelka.   

 

Třídní schůzky: 11. 4. 2019 

 

Pořádané akce:

 

 

 

Halloween

1 | 2 | 3 >>

ROZVRHY HODIN

pro 1. a 2. ročník: 


  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj M Tv  
ÚTERÝ Čj M Prv Čt  
STŘEDA Čj M Tv  
ČTVRTEK Čt M Prv Vv
PÁTEK M Čj Hv Tv Prv

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/


pro 3. ročník:


  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj M Tv  Čj
ÚTERÝ Čj M Prv Čt  Inf
STŘEDA Čj M Tv  
ČTVRTEK Čt M Prv Vv
PÁTEK M Čj Hv Tv Prv

pro 5. ročník:


  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj M Tv Čj
ÚTERÝ Čj M Čt Inf
STŘEDA Čj M Tv  Vl
ČTVRTEK Čt M Vv
PÁTEK M Čj Hv Tv Vl


PŘEDMĚTY A UČIVO

 

 

Český jazyk

vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Týden:

 

1. ročník: písmeno L, l - opakování probraného učiva, čtení písmen, slabik 

2. ročník: písmeno C, c; nácvik čtení jednoduchých vět

3. ročník: de - dě, rýmy; písmeno R - r, Ř - ř, čtení s porozuměním 

5. ročník: Vyjmenovaná slova po B

 

Matematika

vyučující: Milena Vrtěnová, DiS. 

6.5. - 10.5.

1. ročník -  rozklad čísel do 5

3. ročník - násobilka 2

5. ročník -  G - rýsování rovnoběžných přímek, čtverec

               - dělení 6,7,8

 

Přírodověda

vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Týden:

 

5. ročník: Volně žijící ptáci, péče o ně   

 

Prvouka/Vlastivěda

vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Týden:

 

 

1, 2, 3. ročník: zaměstnání lidí - stavba domu

5. ročník: Mapa ČR - značky na mapě

 

Informatika

vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Týden:

 

3. a 5. ročník: program Malování

 

Pracovní činnosti

vyučující: Milena Vrtěnová, Dis.

14.1.- 18. 1.

Práce s drobným materiálem, přírodninami, lepení, stříhání.

 

 

Hudební výchova

vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Týden:

 

Téma: rytmus

 

Výtvarná výchova

vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Týden:

 

Téma: základní dovednosti v práci se štětcem a barvami  

 

Tělesná výchova

vyučující: Milena Vrtěnová, DiS.

               Mgr. Pavel Tauwinkl

 

14.1. - 18.1.

Přeskoky.

 

Informace školní družiny - 3.oddělení

S myškou Johankou za písničkou

Náplní školní družiny pro školní rok 2018/2019 je hudba. Cílem hudební výchovy je radost dětí ze života, uspokojení z hudebního projevu, uvolnění a relaxace. Hudba kultivuje osobnost, umožňuje uplatnit tvořivé schopnosti a zprostředkovává umělecké zážitky z vlastní tvorby. Prostřednictvím hudebního umění působíme na estetické vnímání a získané dovednosti mohou významně obohatit život dítěte.

ZÁŘÍ - Vlaštovičko, leť

ŘÍJEN - Šel zahradník do zahrady

LISTOPAD - Spadl lístek z javora

PROSINEC - Vánoce, Vánoce přicházejí

LEDEN - Bude zima, bude mráz

ÚNOR - Od pohádky klíček mám

BŘEZEN - Travička zelená

DUBEN - Ta slepička kropenatá

KVĚTEN - Má zlatá maminko

ČERVEN - Kam se všichni těší, kdo to ví

Celý program je k nahlédnutí ve třídě III. oddělení ŠD.