I. Z - třídní učitelka: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

Asistentka pedagoga, vychovatelka: Martina Lapešová

 

Kontaktní mail: radka.binderova@zsivancicka.cz

Konzultační hodiny: každé 1. pondělí v měsíci 13.30 - 14.30

 

Vážení rodiče a milí žáci,

srdečně Vás vítáme na prahu nového školního roku 2020/2021 a přejeme Vám, aby byl tento školní rok naplněn pracovním úsilím, příjemnými zážitky a spoustou výborných výsledků. Opět ve škole se na Vás těší Vaše třídní učitelka a asistentka pedagoga.

 

Aktuální  informace pro Vás:

 

Od středy 14. 10. 2020 P O K R A Č U J E třída 1. Z v prezenční výuce ve škole podle platného rozvrhu:

 • III. oddělení školní družiny je v běžném provozu
 • školní jídelna vaří pouze jedno jídlo
 

Od pondělí 12. 10. 2020 je Z R U Š E N plaveký výcvik.

 

 

Důležité:

 • Prosím rodiče, aby psali dětem omluvenky vždy do Bakalářů. Děkuji za spolupráci.

 

 

ROZVRHY HODIN

 

pro 1. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M PRV
ÚTERÝ ČT ČJ M HV  
STŘEDA ČJ TV M PRV
ČTVRTEK ČT   M VV  
PÁTEK ČJ TV M PRV
 

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z

 

 

pro 3. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M PRV
ÚTERÝ ČT ČJ M HV INF
STŘEDA ČJ TV M PRV
ČTVRTEK ČT ČJ M VV  
PÁTEK ČJ TV M PRV
 

 

pro 4. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M VL
ÚTERÝ ČT ČJ M HV INF
STŘEDA ČJ TV M
ČTVRTEK ČT ČJ M VV VL
PÁTEK SL TV M
 

 

PŘEDMĚTY A UČIVO

 

Úkoly:

 

Pro chybějící:

16. 10. 2020

3. ročník:

Český jazyk

Trénování čtení z tabulek v sešitě

Čítanka s. 14 - Stanový tábor - četba + opis slov na konci stránky - sešit D 

 

Matematika

Geometrické tvary - pojmenování a počítání PL - Geometrie.docx (123154)

 

Prvouka

Opakování podle pracovních listů v sešitě - ovoce a zelenina

 

4. ročník:

Český jazyk

PS - s. 20 / cv. 10: Spojte čarou, co k sobě patří.

 

Matematika

Opakování - počítání do 100 po desítkách: Počítání po 10 do 100.docx (116198)

 

Přírodověda

Podzim v sadech a na zahradách - Uč. s. 11/12 - pročíst + ústně odpovědi na otázky

 

Informace školní družiny - 3. oddělení