I. Z - třídní učitelka: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

Asistentka pedagoga: Martina Lapešová

 

Vážení rodiče a žáci, 

vítám Vás na stránkách třídy I. Z. V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktujte na e-mailové adrese: radka.binderova@zsivancicka.cz, nebo osobně v konzultačních hodnách. Mnoho úspěchů Vám ve školním roce 2019/2020 přeje Vaše třídní učitelka.   

 

Konzultační hodiny: každé první pondělí v měsíci 13.00 - 14.00 nebo po domluvě  

Třídní schůzky: 21. 11. 2019 a 16. 4. 2020

 

Další vyučující:

Tělesná výchova: Martina Lapešová 

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Prosím rodiče, aby omluvenky žákům zadávali do elektronické žákovské knížky. Děkuji za spolupráci.  

 

 

PLAVÁNÍ - výuka plavání je součástí tělesné výchovy ve 3. a 4. ročníku. Plavání začalo v pondělí 9. 9. 2019

Další termíny plavání budou: 7. 10., 14. 10., 21. 10.
                                              11. 11. 18. 11., 25. 11, 
                                               2. 12. 
Bližší informace budou předány písemně.

 

Nadcházející akce:
 

 14.11. zážitkový workshop s DRUMBENY (bubny) „Cesta kolem světa za 45 minut“ - vybíráme 70 Kč

 

 

ROZVRHY HODIN

 

pro 2. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČT M PRV  
ÚTERÝ ČJ TV M PRV VV
STŘEDA ČT M PRV ČJ HV
ČTVRTEK ČJ M TV  
PÁTEK ČJ M TV  
 

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z

 

 

pro 3. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČT M PRV ČJ
ÚTERÝ ČJ TV M PRV VV
STŘEDA ČT M PRV ČJ HV
ČTVRTEK ČJ M TV  
PÁTEK ČJ M TV INF
 

 

pro 4. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČT M ČJ
ÚTERÝ ČJ TV M VL VV
STŘEDA ČT M ČJ HV
ČTVRTEK ČJ M TV VL
PÁTEK ČJ M TV INF
 

 

 

PŘEDMĚTY A UČIVO

 

Český jazyk

2. ročník: Slova typu pes, předložkové vazby

3. ročník: Slova se dvěma souhláskami uvnitř (například liška), písmeno j, J, čtení: Kupa hádanek a říkanek, Liška a vrány, Kaktus je ježatý, Kde je židle (Kolik slov je v řádku?, Na podzim)

4. ročník: Odpovědi na otázky, čtení: Čistota se sama neudělá, Slonice bez chobotu, sloh: Nemoc - vyprávění

 

Ve středu 13. 11. 2019 - Čtvrtletní písemná práce z ČJ - okruhy v deníčku

 

Matematika

2. ročník: Číslo 0 - porovnávání předmětů a čísel

3. a 4. ročník: Počítání do 100 po jedné - sčítání a odčítání jednotek bez přechodu 10

 

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 - Čtvrtletní písemná práce z M - okruhy v deníčku

 

Přírodověda

4. ročník: Volně žijící zvířata - zvířata žijící v lese

 

Prvouka

2. ročník: Péče o zdraví – hygiena, nemoc, úraz, první pomoc, lékárnička, chování u lékaře, ošetřování člena rodiny v nemoci

 

 

Vlastivěda

4. ročník: Seznámení s planetou a vesmírem

 

Pracovní činnosti

2., 3. a 4. ročník: Práce s papírem a kartonem

 

 

Hudební výchova

Zpěv s doprovodem nástroje

 

Výtvarná výchova

2. 3. a 4. ročník: Hra s barvami

 

Tělesná výchova

vyučující: Martina Lapešová

 

Informace školní družiny - 3.oddělení

S MYŠKOU JOHANKOU DO POHÁDKY
 
- náplní školní družiny ve školním roce 2019/2020 bude procvičit si všechny druhy jazykových a komunikačních dovedností pomocí jednoduchých pohádek. Různé činnosti jsou vybrané tak, aby tematicky souvisely s danou pohádkou. Cílem je naučit se přemýšlet o věcech a používat řeč jako prostředek k dorozumívání mezi lidmi.
 
Září - O koblížkovi
Říjen - O veliké řepě
Listopad - O Budulínkovi
Prosinec - O perníkové chaloupce
Leden - O červené Karkulce
Únor - O budce v poli
Březen - O Smolíčkovi
Duben - O kohoutkovi a slepičce
Květen - O koťátku, které zapomnělo mňoukat
Červen - O poslušných kůzlátkách