I. Z - třídní učitelka: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

asistent pedagoga: Martina Lapešová

Kontaktní e-mail: radka.binderova@zsivancicka.cz

 

 

Vážení rodiče a milí žáci,

srdečně Vás vítáme na prahu nového školního roku 2021/2022 a přejeme Vám, aby byl tento školní rok naplněn pracovním úsilím, příjemnými zážitky a spoustou výborných výsledků. Ve škole se na Vás těší Vaše třídní učitelka a asistentka pedagoga.


 

Aktuální  informace pro Vás:

 

 


 

 

Ve čtvrtek 9. 12. končí karanténa a třída nastupuje zpět do školy. 

 

ROZPIS ONLINE VÝUKY:

 

Pondělí 6. 12. 2021:

ČJ/M

EC od 8.00: meet.google.com/oud-yhuu-dhe                           RP od 8.55: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

NB od 10.55: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh                         5. ročník od 10.00: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

ND od 11.50: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh                                    

 

Vlastivěda / prvouka

4. ročník od 10.55: meet.google.com/oud-yhuu-dhe               5. ročník od 8.55: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh

ND + NB od 9.20: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh

 

Úterý 7. 12. 2021

ČJ/M

EC od 8.00: meet.google.com/oud-yhuu-dhe                                                                            

NB od 8.55: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh

5. ročník od 10.00: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

 

RP od 11.50: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

 

Středa 8. 12. 2021

ČJ/M

EC od 8.00: meet.google.com/oud-yhuu-dhe                    RP + RF od 8.55: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

NB od 8.55: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh                    5. ročník od 10.00: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

 

Přírodověda / prvouka

4. ročník od 10.45: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh       5. ročník od 10.45: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

NB od 9.40: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh


 

 

 

 

můžete přijít v kostýmech

                                          - můžete si připravit halloweenský vtip nebo hádanku

                                          - můžete přinést halloweenskou dekoraci nebo občerstvení

                                           - vyuč. dle rozvrhu,Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/4-trida/

 

DŮLEŽITÉ:

 

6. 9.     Povinná výuka plavání je v rámci tělesné výchovy ve 4. ročníku

            jezdí se v těchto termínech: 6., 13., 20., 27. září, 4., 11., 18., 25. říjen a 1., 8. listopadu 

            první dvě vyučovací hodiny se budeme učit

            kolem 10.00 pojedeme autobusem do Znojma - výuka probíhá od 11.00 do 12.30

            kolem 13.00 odjezd do školy – poté oběd, odchod domů nebo do školní družiny

            s sebou: plavky, ručník, čepici na koupání, hřeben, svačinu, pití, sáček do autobusu

            pokud se dítě ze zdravotních důvodů nemůže zúčastnit tohoto výcviku - musí mít potvrzení od lékaře a musí jít tento den do školy

 

 

ROZVRHY HODIN

 

pro 1. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M PRV
ÚTERÝ ČJ ČT M - HV
STŘEDA ČJ TV M PRV VV
ČTVRTEK ČJ M ČT -
PÁTEK ČJ M PRV TV
 

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z

 

 

pro 2. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M PRV
ÚTERÝ ČJ ČT M - HV
STŘEDA ČJ TV M PRV VV
ČTVRTEK ČJ M ČT -
PÁTEK ČJ M PRV TV
 

 

pro 4. a 5. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M VL
ÚTERÝ ČJ ČT M INF HV
STŘEDA ČJ TV M VV
ČTVRTEK ČJ M ČT VL
PÁTEK ČJ M TV
 

 

ÚKOLY A UČIVO

 

 

Týden od 10. 1. 2022

 

5. ročník

Čtvrtek 13. 1. 2022 - pátek 14. 1. 2022

Český jazyk 

Procvičování - podle PL: PL- procvičování.docx (14590) - nemusí se tisknout, je možné zapsat cvičení do sešitu Š

PS - s. 12 / cv. 4  - dokončit hru - jméno, město, rostlina, zvíře - podle zadání (nalepeno v sešitě)

PS - s. 26 / cv. 14 - Napiš kamarádovi pozdrav ze školního výletu (psaní na pohlednici předtištěnou v PS - cvičení je nalepené v sešitě)

 

Matematika 

- Uč. s. 31 / cv. 3, 4

- zapsat zápis do sešitu:

  Písemné odčítání 

      437     menšenec                zk.   311

   - 126      menšitel                          126

      311     rozdíl                               437

- procvičování: Uč. s. 31 / cv. 5, PS s. 10 / cv. 16, 17, 18, 19

 

 

 

4. ročník

Pondělí  10. 1. 2022

ČJ – procvičování: rozdělit na slova a zapsat do sešitu Š 

Rozděl správně na slova:

jablkosluncemýdlodrakježek

datelopicekoláčvázavozíkželva

kološkolašálakamarádsýrauto

koulečepicečesneksvačinasad

uč. s. 31 / cv. 1 - Co do obrázků nepatří - ústně  

 

M – Uč. s. 27 / cv. 2 - ústně, cv. 3 - zapsat do sešitu Š 

       PS - s. 11 / cv. 4, 5, 6 

DÚ: M - s. 27 / cv. 4 - sešit D

 

VL - procvičování plán - půdorys a obrys; mapa: Plán - mapa procvičování.docx (2084207)

 

 
 

Týden od 3. 1. 2022

 

4. ročník - DH

Pondělí  3. 1. 2022

ČJ – PL na procvičování druhů vět: Doplň znaménka za větami.docx (13484)

M – PL nalepit do MŠ a vypočítat: M DH - PL - 3. 1..docx (204078

 

Úterý 4. 1. 2022

ČJ – Uč. s. 29 / cv. 1 - Lesní škola - přečíst, zápis do sešitu v rámečku (nadpis: Slovo), cv. 2
         DÚ: s. 30 / cv. 3
M -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Týden od 13. 12. 2021

 

4. ročník

Pondělí  13. 12. 2021

ČJ – Uč. s. 28 / cv. 12 - vypsat věty do sešitu Š, procvičovat určování druhů vět

M –  Odčítání jednotek bez přechodu desítek - další typ příkladů:

Zápis do sešitu Š:

DJ      J    DJ

67 –   5 = 6

 

Uč. s. 24 / cv. 1 – zapsat 4 sloupečky do sešitu Š

 

Úterý 14. 12. 2021

ČJ – Uč. s. 28 / cv. 14 - zapsat věty do sešitu Š + hádanka: Vyluštíte pátý úkol od veverky Čiperky? (dolní část s. 28)
 
M – Uč. s. 25 / cv. 2, PS s. 9 / cv. 15
 
 
Středa 15. 12. 2021 - pátek 17. 12. 2021
 
ČJ - procvičování druhů vět: Druhy vět - procvičování.docx (12459)
      PS s. 4 / cv. 4
      sloh: PS s. 21 / cv. 15, 16, 17
      čtení: přečíst texty + báseň Zimní dopis opsat do sešitu čtení: čítanka_str._29.docx (191470)
 
M - Uč. s. 25 / cv. 3, cv. 4 (2 sloupečky zapsat, zbytek ústně), cv. 5 (3 sloupečky zapsat, zbytek ústně), cv. 6 - ústně
      PS s. 9 / dokončit celou stranu, s. 10 / cv. 21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Týden od 6. 12. 2021

 

1. ročník

Pondělí  6. 12. 2021

ČJ – Hláska a písmeno e, E – slabikář s. 33 + říkanka na písmeno e, PL – doplnit do velkého sešitu + dokončení všech PL, které má žákyně u sebe

M – PL č. 2 – doplnit

PRV – Rodina – členové rodiny – vyplnit 3 PL 

 

Úterý 7. 12. 2021

ČJ – PL písmeno i, I

M – PL – číslo 2

HV – opakovat si píseň Blechy

 

Středa 8. 12. 2021

ČJ – dokončit PL na písmeno i, I

M – dokončit PL na číslo 2

PRV – dokončení PL - Rodina

DÚ: Písanka 1/14

 

2. ročník

Pondělí 6. 12. 2021

ČJ – slabikář s. 46 – práce s textem, do sešitu Š napsat první větu a nakreslit obrázek, slova na stránce dole opsat

M – sčítání do 7 – uč. s. 15 – výklad látky, poslední cvičení na s. 15 – 2 sloupečky ústně, 2 sloupečky zapsat do sešitu Š  

PRV – Rodina – členové rodiny – PL: RODINA(1).docx (175213)

DÚ: Písanka – další strana

 

Úterý 7. 12. 2021

ČJ – slabikář s. 47 - práce s textem, seznámení s větou rozkazovací, cvičný diktát, do sešitu Š přepsat ze slabikáře větu rozkazovací

M – opakování rozkladu do 7, uč. s. 16 - dočítání, PS s. 22 / první cvičení - sčítání a dočítání do 7

ČT – vypracovat Čteníčko s. 32    

HV – opakovat si píseň Blechy

DÚ: opsat ze slabikáře slova na s. 47 dole a namalovat k jednomu slovu obrázek

 

Středa 8. 12. 2021

ČJ – slabikář s. 48 – práce s textem; Čteníčko s. 33 / cv. 1, 2

M – odčítání do 7, uč. s. 16 -  výklad, s. 17 / první cvičení - 2 sloupečky ústně, 2 sloupečky zapsat do sešitu Š

PRV – opakování rodina, bydlení, adresa - dokončit PL: BYDLENI.docx (11895)     

DÚ: M PS s. 22 / poslední cvičení
 
 
 

4. ročník

Pondělí 6. 12. 2021

ČJ – Uč. s. 26 /  obrázek dole – tvoření vět – ústně; uč. s. 27 / cv. 8 – zapsat do sešitu Š

M – Uč. s. 23 / cv. 8 – ústně, uč. s. 24 / cv. 1 – 3 sloupečky zapsat do sešitu

VL – plán: kdo se nepřipojil online: přečíst si uč. s. 18-19: Uč. s. 18-19.docx (15382819)  

DÚ: M PS s. 8 / cv. 9  

 

Úterý 7. 12. 2021pouze EC

ČJ – uč. s. 27 / cv. 9 – tvoření vět rozkazovacích – zapsáno v sešitě Š

M – uč. s. 24 / cv. 2 – zapsat do sešitu Š, PS s. 8 / cv. 10

ČT – přečíst si příběh: Čítanka s. 24 – 25 (Jak rozumět řeči zvířat) 

HV – opakovat si píseň Blechy

DÚ: ČJ uč. s. 28 / cv. 11     

TIP NA ONLINE PROCVIČOVÁNÍ – druhy vět: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/vyber.htm

 

Úterý 7. 12. 2021

ČJ – uč. s. 27 / cv. 9 – tvoření vět rozkazovacích – zapsat do sešitu Š

TIP NA ONLINE PROCVIČOVÁNÍ – druhy vět: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/vyber.htm

M – uč. s. 24 / cv. 2 – ústně, cv. 3 – zapsat do sešitu Š, PS s. 8 / cv. 10, 11, 12  

ČT – přečíst si příběh: Čítanka s. 24 – 25 (Jak rozumět řeči zvířat) 

HV – opakovat si píseň Blechy

DÚ: ČJ uč. s. 28 / cv. 11    

 

Středa 8. 12. 2021pouze EC

ČJ – uč. s. 27 / cv. 10 – tvoření vět tázacích – zapsáno v sešitě, uč. s. 28 / cv. 13 – zapsat do sešitu Š

M – uč. s. 24 / cv. 3 – ústně,

PŘ - téma: Hlavní části zvířecího těla - uč. s. 21, 22

DÚ: M PS s. 8 / cv. 11, 12

 

Středa 8. 12. 2021

ČJ – uč. s. 27 / cv. 10 – tvoření vět tázacích – ústně, uč. s. 28 / cv. 13 – zapsat do sešitu Š

M – uč. s. 24 / cv. 4 – ústně, PS s. 8 / cv. 14

PŘ - téma: Hlavní části zvířecího těla - uč. s. 21, 22

DÚ: M PS s. 8 / cv. 13

 

 

5. ročník

Pondělí 6. 12. 2021

ČJ – uč. s. 31 / cv. 1 – vypsat do sešitu Š slova, na která obsahují písmeno z nebo s a musíme si na ně dávat pozor při psaní, odůvodněte, proč se tak píší (například úraz – bez úrazu), uč. 32 / cv. 2 – vypracovat do sešitu Š

M – opakování jednotek délek, uč. s. 25 / cv. 6, 7, 8

VL - Orientace v obci - kdo se nepřipojil online: Uč. s. 12 - 13: přečíst a ústně odpovědět na otázky: Orientace_v_obci_-_obrázek2.docx (7401782)

DÚ: M PS s. 26 / 23, 24 – převody jednotek

 

Úterý 7. 12. 2021

ČJ – procvičování psaní y/i po tvrdých a měkkých souhláskách – TIP NA ONLINE CVIČENÍ: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/souhlasky/pod-hladinou-more/cviceni7.htm; Uč. s. 32 / cv. 3 – slova doplnit a zapsat do sešitu Š, s. 33 / cv. 5 – ústně

M – procvičování násobení a dělení – TIP NA ONLINE CVIČENÍ: https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-0-1-2-3-4-5-6-7-8-9/priklady.html;

- zápis do sešitu Š:

                 - další jednotka délky: km = kilometr

                                   1 km = 1000 m

- uč. M s. 25 / cv. 10 – zapsat do sešitu Š, PS – s. 26 / cv. 25

ČT – vyplnit pracovní list k příběhu O poslední vlaštovce: PL - O POSLEDNÍ VLAŠTOVCE.docx (896546), příběh zde: O_POSLEDNÍ_VLAŠTOVCE - čtení.docx (17229) - pokud PL nemůžete vytisknout, zapsat do sešitu nadpis a autora a vypracovat otázky 1. - 4. do sešitu čtení

HV – opakovat si píseň Blechy

DÚ: ČJ PS – s. 9 / cv. 3

 

Středa 8. 12. 2021

ČJ – uč. s. 32 / cv. 4 – ústně, uč. s. 33 / cv. 6 – ústně

M – uč. s. 25 / cv. 9, cv. 11– zapsat do sešitu Š, cv. 12 – ústně, cv. 13 - zapsat do sešitu Š

PŘ – Domácí zvířata - Uč. s. 18 - 20 - přečíst

DÚ: ČJ PS – s. 9 / cv. 4
 

Týden od 29. 11. 2021

 

1. ročník

Pondělí  29. 11. 2021

ČJ – Hláska a písmeno a, A:

 • Slabikář s. 98 – přečíst a modrý řádek s psacím a, á zapsat do sešitu Š + namalovat 3 obrázky začínající na písmeno a
 • Slabikář – opakování s. 29 – jména pohádkových postav
 • Písanka – další půlstrana na písmenko a

M – Číslo 2: PS s. 12 – vybarvit a pojmenovat předměty na obrázku – čtení číslovky ve spojení s obrázkem

PRV - opakování zdravé stravy

 

Úterý  30. 11. 2021

ČJ – hláska a písmeno a, A – opakování; hláska a písmeno i, I – slabikář s. 30 – říkanka, zápis do sešitu, kroužkování i, I, malování 3 obrázků na písmeno i do sešitu; nácvik písmene i do sešitu, čtení s písmenem i

M – Číslo 2 – nácvik psaní 2, procvičování počtu do 2, PS s. 13

HV – opakování písní na Mikuláše: Čertíci ťukají na dveře a Čertovská polka – kdo chyběl, ke stažení zde: HV.docx (633086)

DÚ: Písanka s. 1/10

 

Středa  1. 12. 2021

ČJ – opakování říkanky na písmeno i, čtení – slabikář s. 31, písanka s. 1/11

M – PS s. 14

PRV – sport, otužování, odpočinek

VV – na papír A4 namalujte pastelkami postavy ČERTA, ANDĚLA a MIKULÁŠE

 

Čtvrtek 2. 12. 2021

ČJ – opakování říkanky na i + slabikář – s. 31, vyhledávání jmen na písmeno i; slabikář s. 32 – práce s obrázky; i, a jako spojka

DÚ: Písanka 1/12, 1/13

M – procvičování počtu 1, 2; PS s. 15 – vypracovat, malování podle diktátu – dokončit

 

Pátek 3. 12. 2021

ČJ – Slabikář AZ – s. 33 – práce s obrázky, velký sešit – a jako spojka, písanka – zátrh a písmeno i 1/18, 1/19

M – procvičování počtu 1 a 2

PRV – vypracovat PL 1, 2 (sport, otužování, odpočinek)

DÚ: M PS s. 16 

 
 

2. ročník

Pondělí  29. 11. 2021

ČJ – Hláska a písmeno z, Z – Slabikář s. 42 – čtení a práce s textem + tvoření vět, s. 121 – čtení psacího písma a tvoření vět

M – Porovnávání do 7 – PS. s. 20, 21 + uč. s. 14

PRV – opakování zdravé stravy

DÚ: Písanka 2/43

 

Úterý  30. 11. 2021

ČJ – diktát, slabikář s. 121 – práce s textem a opis dvou vět do sešitu, procvičování délky slabik, rýmy, dokončování vět; Čteníčko – s. 29 – dokončit

M – rozklad – uč. s. 14, 15; rozklad – PS s. 21    

HV – opakování písní na Mikuláše: Čertíci ťukají na dveře a Čertovská polka – kdo chyběl, ke stažení zde: HV.docx (633086)

DÚ: Dokončení rozkladu – PS s. 21

Prosíme o vytištění PL na středu. Děkujeme. básnička_K.docx (80713)

 
 

Středa  1. 12. 2021

ČJ – Čteníčko s. 30 – dokončení, básnička na písmeno k – slabikář s. 43, malování 3 obrázků na písmeno k, zakroužkovat písmeno k, K v říkance  

M – PS s. 22 – rozklad čísla 7, opakování číselné řady a počtu    

PRV – opakování: stolování, jídlo během dne; nové téma: sport, otužování, odpočinek

VV – na papír A4 namalujte pastelkami postavy ČERTA, ANDĚLA a MIKULÁŠE

DÚ: M – opsat do sešitu D: Porovnavani.docx (11838)

 

Čtvrtek  2. 12. 2021

ČJ – slabikář s. 4, opakování říkanky na k, slabikář s. 44 – práce s textem a přepis věty do sešitu Š, malování obrázku dopravní značky

DÚ: Čteníčko – s. 31

M – opakování rozklad – ústně a zápis do sešitu Š, procvičování počtu, číselné řady a porovnávání

 

Pátek 3. 12. 2021

ČJ – slabikář s. 45 – práce s textem, sešit Š – slova a slabiky s písmenem p, nácvik psaní k: psací k.docx (367769), písanka s. 2/45   

M – opakování počtu, rozkladu, porovnávání do 7

PRV – sport, otužování, odpočinek: PL_sport,_otužování,_odpočinek.docx (267090), Sport.docx (317911)

DÚ: PL – opakování počítání do 6: PL počítání do 6 opakování.docx (717315) 

 

4. ročník – DH

Pondělí  29. 11. 2021

ČJ – Uč. s. 23 – Věta rozkazovací – vypsat do sešitu Š rozkazovací věty

M – Sčítání a odčítání jednotek bez přechodu desítek – PL podle učebnice: DH - úkol_z_hodiny_M.docx (12272)

VL – opakování: Významné dny v roce, Orientace v obci – významné budovy v Moravském Krumlově (obrazový materiál k opakování – prosím netiskněte: významné_dny_a_orientace_fotky.docx (5598392)

DÚ: M PS s. 6 / cv. 1, 2 - sešit D: DÚ - M_PS_6.docx (12021)

 

Úterý  30. 11. 2021

ČJ – Věta rozkazovací – uč. 23 – 2 rozkazovací věty napsat do sešitu Š; uč. s. 24 – ústně

báseň Sova - naučit se na úterý - 2 sloky: Sova_-_básnička_na_úterý.docx (44497)

M – Sčítání a odčítání jednotek bez přechodu desítek – uč. s. 22 / cv. 1, 2 – ústně, cv. 3 – slovní úloha – zapsat do sešitu Š, cv. 4 – ústně    

HV – opakování písní na Mikuláše: Čertíci ťukají na dveře a Čertovská polka – kdo chyběl, ke stažení zde: HV.docx (633086)

INF – opakování probraného učiva – zapínání, vypínání PC, práce s myší, spouštění a vypínání aplikací – malování, kalkulačka, poznámkový blok 

DÚ: ČJ uč. s. 25 / cv. 3 – sešit D: ČJ_DÚ_-_cvičení_na_středu.docx (12497)

 

Středa  1. 12. 2021

ČJ – diktát, uč. s. 25 / cv. 4 – určování druhů vět (ústně), cv. 5 – zapsat věty do sešitu Š, cv. 6 – vlepit do sešitu Š

ČT – Čítanka s. 24 - Lesní škola - Zdeněk Adla - čtení a práce s textem: Lesní škola.docx (12467)

M – PS s. 7 / cv. 4 – dočítání, cv. 5 – slovní úloha, nové téma: Odčítání jednotek bez přechodu desítek – vlepit do sešitu Š zápis + opsat poslední sloupeček příkladů (ze cvičení 22/1): MŠ.docx (22384)

PŘ – Zvířata v přírodě – Uč. s. 19, 20 – zvířata žijící v lese, u vody, na poli + jak se zvířata pohybují

VV – na papír A4 namalujte pastelkami postavy ČERTA, ANDĚLA a MIKULÁŠE

DÚ: Přečíst text z Čítanky: Lesní škola
 

 

 

 

4. ročník

Pondělí  29. 11. 2021

ČJ – Věta rozkazovací – Uč. s. 25 / cv. 3 – vybrat a přepsat věty rozkazovací do sešitu Š, cv. 4 – pouze ústně; cv. 5 – doplnit věty vhodnými slovy – zaspat do sešitu Š   

M – Sčítání a odčítání jednotek bez přechodu desítek – Uč. s. 22/ cv. 3 – zapsat do sešitu Š  

VL – opakování: Významné dny v roce, Orientace v obci – významné budovy v Moravském Krumlově (obrazový materiál k opakování – prosím netiskněte: významné_dny_a_orientace_fotky.docx (5598392)

DÚ: M PS s. 6 / cv. 1, 2, 3

 

Úterý 30. 11. 2021

ČJ – Uč. s. 25 / cv. 6 – druhá část cvičení – třídění vět – seřazování trojic vět, které k sobě významově patří – ústně

báseň Sova - naučit se na úterý - 2 sloky: Sova_-_básnička_na_úterý.docx (44497)

TIP: online procvičování: https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/rozkazovaci1.htm, https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-rozkazovaci/vyber.htm

M – Uč. s. 22/ cv. 4 - dokončení ústně, PS s. 7 / cv. 4, 5

ČT – Čítanka s. 24 - Lesní škola - Zdeněk Adla - čtení a práce s textem

HV – opakování písní na Mikuláše: Čertíci ťukají na dveře a Čertovská polka – kdo chyběl, ke stažení zde: HV.docx (633086)

INF – opakování probraného učiva – zapínání, vypínání PC, práce s myší, spouštění a vypínání aplikací – malování, kalkulačka, poznámkový blok 

DÚ: Uč. s. 25 / cv. 6 – první část cvičení – doplnit znaménka za větami, cvičení napsat do sešitu

 

Středa 1. 12. 2021

ČJ – diktát podle uč. s. 78 / cv. 5, PS s. 4 / cv. 1

Online procvičování: https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/rozkazovaci4.htm

M – Odčítání jednotek bez přechodu desítek

Zápis do sešitu Š:

DJ      J    DJ

45 –   5 = 40

4540 =   5

Uč. s. 22 / cv. 1 – 3 sloupečky zapsat do sešitu Š

PŘ – Zvířata v přírodě – Uč. s. 19, 20 – zvířata žijící v lese, u vody, na poli + jak se zvířata pohybují

VV – na papír A4 namalujte pastelkami postavy ČERTA, ANDĚLA a MIKULÁŠE

DÚ: M Uč. s. 23 / cv. 3 – slovní úloha

 

Čtvrtek 2. 12. 2021

ČJ – Uč. 26 / cv. 7 – doplnit znaménka a zapsat do sešitu Š

TIP na online procvičování: https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/rozkazovaci3.htm

DÚ: ČJ PS s. 4 / cv. 2 – doplnit znaménka

ČT – Čítanka s. 24 - Lesní škola - Zdeněk Adla - PL: Lesní škola.docx (12467) - vypracovat úkoly do sešitu čtení

M – Uč. s. 22 / cv. 2 – 1 sloupeček zapsat do sešitu, uč. s. 23 / cv. 4 – ústně, M PS s. 7 / cv. 6 – dokončit a vybarvit obrázek

 

Pátek 3. 12. 2021

ČJ – PS s. 4 / cv. 2 – doplnit znaménka; PS s. 20 / cv. 12, 13, 14

M – Uč. s. 23 / cv. 5, 6 – 2 sloupečky zapsat do sešitu Š, cv. 7 – ústně

PŘ – vypracovat PS s. 12, 13, zapsat zápis do zápisového sešitu: zapis_-_zvirata_v_prirode.docx (11910) (pro EC_ procvičování - vlepit do velkého sešitu: Zvirata_v_prirode_EC.docx (778562)

DÚ: M PS s. 7 / cv. 7, 8

 

5. ročník

Pondělí  29. 11. 2021

ČJ – Uč. s. 28 / cv. 1 – ústně – odpovědi na otázky pod textem, s. 29 / cv. 2 – zapsat do sešitu Š

M – Uč. s. 23 / cv. 6 – ústně; cv. 7 a cv. 8 – zapsat do sešitu Š

(některé učebnice jsou jiného vydání, proto cvičení a stránky vám nemusí odpovídat, v tom případě jsou všechny cvičení uvedeny zde: Uč. s. 23 / cv. 6, 7, 8: M - Uč. s. 23.docx (784540))

Online procvičování - rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/hch1.htmskolakov.eu/cesky-jazyk-2-trida/parove-souhlasky

VL – Orientace v obci – Uč. s. 10 – 11 – přečíst text, ústně odpovědět na otázky (kdo nemá učebnici u sebe, je nafocená zde: Vlastivěda s. 10 - 11.docx (1766309)

DÚ: Dokončit M – Uč. s. 23 / cv. 7, 8

 

Úterý 30. 11. 2021

ČJ – Uč. s. 29 / cv. 3 – zapsat do sešitu Š, s. 29 / cv. 4 – složit slova a zapsat slova do sešitu Š

M – zapsat zápis do sešitu Š:

Jedna koruna je 100 haléřů.

Pavel si koupil koláč. Na cenovce bylo napsáno 12,50 Kč

Čteme: dvanáct padesát

Poznámka: čárka v zápisu se nazývá desetinná čárka

Uč. s. 23 / cv. 5 – ústně

DÚ: PS s. 9 / cv. 10, 11

HV – opakování písní na Mikuláše: Čertíci ťukají na dveře a Čertovská polka – kdo chyběl, ke stažení zde: HV.docx (633086)

INF – opakování probraného učiva – zapínání, vypínání PC, práce s myší, spouštění a vypínání aplikací – malování, kalkulačka, poznámkový blok 

ČT – naučit se na úterý báseň Sova (žáci ji mají nalepenou v sešitě čtení); text O POSLEDNÍ VLAŠTOVCE – Eduard Petiška – pouze polovina textu: čtení a práce s textem: O_POSLEDNÍ_VLAŠTOVCE - čtení.docx (17229)

 

Středa 1. 12. 2021

ČJ – diktát, Uč. s. 30 / cv. 5 – vyhledat slova s v – f a zapsat do sešitu Š

TIP: online procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/pravopisny-trenazer/V-F/cviceni.html

M –  procvičování počítání s penězi, PS s. 9 / cv. 12, s. 11 / cv. 26, 27

VV – na papír A4 namalujte pastelkami postavy ČERTA, ANDĚLA a MIKULÁŠE

PŘ – Živočichové - Uč. s. 15 - 17

 

Čtvrtek 2. 12. 2021

ČJ – Uč. s. 30 / cv. 7 – zapsat do sešitu Š

TIP na online procvičování: https://skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/parove-souhlasky/rozkvetla-louka/diktatyVF1.htm

ČT – dočíst příběh z úterního čtení: O_POSLEDNÍ_VLAŠTOVCE - čtení.docx (17229)

M – nové téma: Jednotky délky - zapsat zápis do sešitu Š: Jednotky délky - zápis.docx (57409),

Uč. M s. 24 / cv. 1 – ústně, cv. 2 – zapsat do sešitu Š

VL – Orientace v obci - zapsat zápis do sešitu: Orientace v obci.docx (13544) a vypracovat PL: Orientace v obci PL - 5. ročník.docx (2428145)

 

Pátek 3. 12. 2021

ČJ – párové souhlásky - procvičování, PS s. 8 / cv. 2

M – převody jednotek délek – zapsat zápis do sešitu Š: Pomůcka.docx (57342)

Uč. s. 24 / cv. 4, 5

PŘ – Živočichové – zapsat zápis do malého sešitu: Živočichové - zápis2.docx (203816)

+ opakování z minulých ročníků: PS s. 12, 13: návykové látky a zdraví

DÚ: M – uč. s. 24 / cv. 3

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Týden od 22. 11. 2021
 
Český jazyk - 5. ročník
Uč. s. 26 / cv. 3, 4; s. 27 / cv. 5, 6, 7 (zapsat do sešitu rozluštěné slovo - odůvodnit si psaní párové souhlásky) 
 
Matematika - 5. ročník

Zápis do sešitu: 

nadpis do sešitu Š:

Počítáme s penězi

a) papírové peníze = bankovky: 1000 Kč, 500 Kč, 200 Kč, 100 Kč

b) kovové peníze = mince: 50 Kč, 20 Kč, 10 Kč, 5 Kč, 2 Kč, 1 Kč

 

10 . 100 Kč = 1000 Kč

5 . 200 Kč = 1000 Kč

2 . 500 Kč = 1000 Kč

 

Uč. s. 22 / cv. 1, 2, 3

PS - dokončit s. 8 

 

Přírodověda - 5. ročník

PS - opakování  - s. 10, 11, 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Týden od 15. 11. 2021
 
Český jazyk - 4. ročník
 • procvičování: diktát podle učebnice s. 78 / 4
 • Uč. s. 20 / cv. 3 - ústně, s. 21 / obrázkové čtení - přečíst a místo obrázků zapsat slova do sešitu Š podle rýmů, například: hrad - had (pouze kdo nemá zapsáno v sešitě)
 • cv. 4 - odpovědi na otázky celou větou - ústně (první čtyři zapsat do sešitu Š), cv. 5 - doplnit znaménka za větami - sešit Š
 • Písanka s. 13
 • trénovat "čtení na každý den"
Matematika -  4. ročník
 • Uč. s. 20 / cv. 8 - první řádek ústně, druhý zapsat do sešitu Š, cv. 9 - ústně, cv. 10 - zapsat jeden sloupeček do sešitu, druhý ústně, cv. 11 - zapsat 3 sloupečky, cv. 12
 • PS - dokončit do s. 5
 
Přírodověda -  4. ročník
Podzim na polích - kdo nemá zapsáno: Podzim na polích.docx (1432530)
PS - dokončit do s. 10
 
Vlastivěda -  4. ročník
  - kdo nemá zapsáno:
 
 

Český jazyk - 5. ročník - pátek
 • sloh: PS s. 24 / cv. 9 - Do naší příšel nový spolužák. Napiš, jak ho přivítáš.
 
Matematika - 5. ročník - pátek
 • geometrie: Uč. s. 70 / cv. 3, 4 + zapsat zápis podle učebnice s. 70 dole: Body A, B, C jsou vrcholy trojúhelníka. Úsečky .....
Přírodověda - 5. ročník - pátek
 • první pomoc - dokončit PS s. 9
 
Týden od 8. 11. 2021
 

Čtvrtletní písemná práce z probraného učiva ČJ – Út 16. 11. 2021

Čtvrtletní písemná práce z probraného učiva M – Čt 18. 11. 2021

 

 
Český jazyk - 4. ročník
 • procvičování: diktát podle učebnice s. 78 / 3
 • nové učivo: Věta tázací
 • Zápis do sešitu Š:

        Věta tázací

        - na něco se ptáme – je to otázka

        - začíná velkým písmem

        - za větou píšeme otazník ?

        - například: Máš hlad?

 • Uč. s. 19 - odpovídejte na otázky
 • Uč. s. 20 / cv. 1, cv. 2 - napsat do sešitu Š - poznámka: ve cv. 2 tvořte a napište otázky podle vzoru: Eva píše novým perem. =) Píše Eva novým perem?
 • Písanka s. 12 - dokončit     

        TIP online procvičování: věta oznamovací: skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-oznamovaci/vyber.htmrysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/oznamovaci1.htm

                                                věta tázací: skolakov.eu/cesky-jazyk/2-trida/veta-slovo-slabika/veta-tazaci/vyber.htmrysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_2.roc/tazaci1.htm

 
Čtení - 4. ročník
 • Jablíčko - Josef Kožíšek: do sešitu čtení napsat nadpis a autora a vypracovat do sešitu úkoly pod textem + namalovat obrázek
 
Matematika -  4. ročník
 • Učivo: Počítání do 100 - nadpis do sešitu Š
 •  Uč. s. 19 - naučit se řadu čísel ve stovkové tabulce po jedné
 • Uč. s. 20 / cv. 1 - ústně, 2, 3, 4, 5 - podle zadání zapsat do sešitu, cv. 6, 7 - ústně
 • PS s. 3
 
Vlastivěda -  4. ročník
 •  
 
Přírodověda -  4. ročník

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY - 3. ODDĚLENÍ

S myškou Johankou za písmenky
 
Září - vzpomínky na prázdniny
Říjen - povolání
Listopad - ach, ta jména
Prosinec - kouzelný čas Vánoc
Leden - naše město
Únor - hurá na karneval
Březen - měsíc knihy
Duben - měsíc dopravy a Velikonoce
Květen - moje milá maminka
Červen - kamarádi a prázdniny
 
Celý plán je k nahlédnutí ve ŠD.