I. Z - třídní učitelka: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

asistent pedagoga: Martina Lapešová

Kontaktní e-mail: radka.binderova@zsivancicka.cz

 

Vážení rodiče a milí žáci,

vítáme Vás na prahu dalšího školního roku 2022/2023 a přejeme Vám, aby byl i tento školní rok naplněn mnoha úspěchy a příjemnými zážitky.

 

DŮLEŽITÉ:

Pokud se Vám změnila adresa bydliště, pojišťovna, telefonní číslo nebo mailová adresa, prosíme o jejich zapsání do deníčku.
 

 

Aktuální informace:

 

SBĚR PAPÍRU

V týdnu od 21.11. do 25.11.se uskuteční sběr starého papíru. Svázané balíky papíru můžete nosit k zadnímu vchodu školy. Pozor! Nesbíráme kartony.

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 se uskuteční třídní schůzky, které budou probíhat prezenčně ve škole formou individuálních konzultací.

 

 

 

 

ROZVRHY HODIN

 

pro 1. a 2. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M PRV -
ÚTERÝ ČJ M ČT -
STŘEDA ČJ TV M PRV
ČTVRTEK ČT M VV -
PÁTEK ČJ TV M PRV HV
 

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z

 

 

pro 3. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M PRV INF
ÚTERÝ ČJ M ČT ČJ
STŘEDA ČJ TV M PRV
ČTVRTEK ČT M VV -
PÁTEK ČJ TV M PRV HV
 

 

pro 5. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M VL INF
ÚTERÝ ČJ M ČT ČJ/SL
STŘEDA ČJ TV M
ČTVRTEK ČT M VV VL
PÁTEK ČJ TV M HV
 

 

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY - 3. ODDĚLENÍ

Halloween v družině