I. Z - třídní učitelka: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

Asistentka pedagoga: Martina Lapešová


Vážení rodiče a milí žáci,

vítám Vás na stránách naší třídy, kde najdete důležité informace k organizaci školního roku. V případě dotazů mě můžete kontaktovat na e-mailové adrese: radka.binderova@zsivancicka.cz, nebo využít mých konzultačních hodin: každé první pondělí v měsíci 14.00 - 15.00.

Mnoho úspěchů v novém školním roce Vám přeje Vaše nová třídní učitelka.   

 

Třídní schůzky: 22. 11. 2018 a 11. 4. 2019 


Každé pondělí od 10. 9. 2018 do 19. 11. 2018 probíhá ve Znojmě plavecký výcvik (platí pouze pro žáka 3. ročníku). S sebou: Batoh s učebními pomůckami na první dvě vyučovací hodiny, svačinu, igelitovou tašku s plavkami, podepsaným ručníkem a případně i koupací čepicí, igelitový sáček na mokré věci. Děkuji za spolupráci.


Pořádané akce:

5. 12. - Mikuláš


Halloween

1 | 2 | 3 >>

ROZVRHY HODIN

pro 1. a 2. ročník: 


  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj M Tv  
ÚTERÝ Čj M Prv Čt  
STŘEDA Čj M Tv  
ČTVRTEK Čt M Prv Vv
PÁTEK M Čj Hv Tv Prv

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

  1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
  2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
  3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/


pro 3. ročník:


  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj M Tv  Čj
ÚTERÝ Čj M Prv Čt  Inf
STŘEDA Čj M Tv  
ČTVRTEK Čt M Prv Vv
PÁTEK M Čj Hv Tv Prv

pro 5. ročník:


  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj M Tv Čj
ÚTERÝ Čj M Čt Inf
STŘEDA Čj M Tv  Vl
ČTVRTEK Čt M Vv
PÁTEK M Čj Hv Tv Vl


PŘEDMĚTY A UČIVO

 

 

Český jazyk

vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Týden: 19. 11. - 23. 11. 2018

 

1. ročník: Vyvození hlásek a písmen A - a, Á - á, písmeno a jako spojka, čtení psacího písma a - á; psaní - balení dárků, stromečky, bruslař, lyžař, zuby na pile 

3. ročník: slova se dvěma souhláskami na uprostřed slova, potiklady, rýmy

5. ročník: Párové souhásky - p - b, t - d

 

Matematika

vyučující: Milena Vrtěnová, DiS. 

22.10. - 26.10.

1. ročník - porovnávání množin, více x méně

3. ročník - sčítání ve druhé desítce bez přechodu přes desítku

5. ročník - počítání do 1000

29.10. - 2.11.

1. ročník - pojmy před, za, nad pod...

3. ročník - sčíátní a odčítání do 20 bez přechodu přes 10.

5. ročník - počítání do 1000.

5.11. - 9.11.

1.ročník - pojmy pod, nad, dole, nahoře

3.ročník - odčítání do 20, G - úsečka

5.ročník - počítání do 1000

12.11. - 16.11.

1. ročník - číslo 1, psaní a čtení, jednopprvkové množiny

3. ročník - počítání do 20 bez přechodu 10, rozklad čísel

5. ročník - počítání do 1000, porovnávání čísel, lichá a sudá čísla

 

Přírodověda

vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Týden: 19. 11. - 23. 11. 2018

 

5. ročník: Zásady zdravého životního stylu   

 

Prvouka/Vlastivěda

vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Týden: 19. 11. - 23. 11. 2018

 

1. ročník: Hygiena

3. ročník: Stravování 

5. ročník: Orientace v obci

 

Informatika

vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Týden: 19. 11. - 23. 11. 2018

 

3. a 5. ročník: program Malování

 

Pracovní činnosti

vyučující: Milena Vrtěnová, DiS.

 

15.10. - 19.10.

Výzdoba na Halloween.

29.10. - 2.11.

Práce na pozemku - hrabání listí.

 

 

 

Hudební výchova

vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Týden: 19. 11. - 23. 11. 2018

 

Téma: rytmus, hra na boomwhakers, příprava na akademii

 

Výtvarná výchova

vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Týden: 19. 11. - 23. 11. 2018

 

Téma: základní dovednosti v práci se štětcem a barvami; výzdoba na Mikuláš  

 

Tělesná výchova

vyučující: Milena Vrtěnová, DiS.

               Mgr. Pavel Tauwinkl

 

15.10. - 19.10.

Hod míčkem, běh

22.10. - 26.10.

Kondiční cvičení, správné držení těla, hod na cíl, pohybové hry.

 

Informace školní družiny - 3.oddělení

S myškou Johankou za písničkou

Náplní školní družiny pro školní rok 2018/2019 je hudba. Cílem hudební výchovy je radost dětí ze života, uspokojení z hudebního projevu, uvolnění a relaxace. Hudba kultivuje osobnost, umožňuje uplatnit tvořivé schopnosti a zprostředkovává umělecké zážitky z vlastní tvorby. Prostřednictvím hudebního umění působíme na estetické vnímání a získané dovednosti mohou významně obohatit život dítěte.

ZÁŘÍ - Vlaštovičko, leť

ŘÍJEN - Šel zahradník do zahrady

LISTOPAD - Spadl lístek z javora

PROSINEC - Vánoce, Vánoce přicházejí

LEDEN - Bude zima, bude mráz

ÚNOR - Od pohádky klíček mám

BŘEZEN - Travička zelená

DUBEN - Ta slepička kropenatá

KVĚTEN - Má zlatá maminko

ČERVEN - Kam se všichni těší, kdo to ví

Celý program je k nahlédnutí ve třídě III. oddělení ŠD.