I. Z - třídní učitelka Mgr. Lenka Spourová

Milí rodiče,

vítám Vás srdečně na stránkách naší školy ve školním roce 2017/2018. Zde si můžete přečíst některé informace k naší třídě. Případné dotazy zodpovím přes e-mail: spourova.lenka@post.cz, v žákovském deníčku, telefonicky nebo osobně.

Informace o prospěchu a chování žáků podáváme pouze zákonným zástupcům. Zákonný zástupce není starší sourozenec, teta nebo babička, pokud k tomuto účelu nebyly tyto osoby soudně určeny.

Vážení rodiče,

z bezpečnostních a hygienických důvodů vydalo vedení školy nařízení o zákazu volného pohybu nepovolaných osob po škole. Prosíme Vás, abyste na svoje děti čekali v prostorách k tomu vyhrazených, tedy u hlavního vchodu před vrátnicí. Děkujeme za pochopení a vstřícnost :-)

 

Třída I. Z:                                  1., 2., 4. a 5. ročník základní školy, celkem 5 žáků - speciální třída (od 3.1.2018 přestup žáka 1. ročníku - celkem 6 žáků, od 1.2.2018 přestup žáka 5. ročníku - celkem 7 žáků)

Vzdělávací program:             ŠVP č. j. 1161/2007, Škola pro život, od 1. 9. 2007

Školní rok:                               2017/2018

Třídní schůzky:                       23. 11. 2017 a 19. 4. 2017

Třídní důvěrník:                      pan Fiala

Ředitelka školy:                      Mgr. Lenka Hodaňová (konzultační hodiny: úterý od 13 do 15 hodin)

Výchovná poradkyně:            Mgr. Michaela Vejvalková (konzultační hodiny: pondělí od 12,45 do 13,45 hodin, úterý od 14 do 15 hodin)

Školní metodik prevence:    Mgr. Marek Ostrovský (konzultační hodiny: 1. středa v měsíci od 14 do 15 hodin)

Družina v provozu ráno od 6 do 7:45 a po vyučování do 16 hod.

 

                                                           Rozvrh hodin

Den

1.

8:00-8:45

2.

8:55-9:40

3.

10:00-10:45

4.

10:55-11:40

5.

11:50-12:35

Pondělí


Čj

M

Prv/Vl
2./4., 5.

Tv

Čj
4., 5.

Úterý


Čj čtení

M

Prv/Př
2./4., 5.


Středa


Čj

M

Prv/Vl
2./4., 5.

Tv

Hv

Čtvrtek


Čj

M

Vv

Čj čtení

Pátek


Čj sloh

M

Tv
 

Info
4., 5.


4., 5.

Pedagogická intervence - každé pondělí 6. vyučovací hodinu 12:45 - 13:30, v době plavání každý čtvrtek 6. vyučovací hodinu 12:45 - 13:30

vede Mgr. Lenka Spourová

Speciálně pedagogocká intervence - každý pátek 6. vyučovací hodinu 12:45 - 13:30, vede Mgr. Radka Binderová, Ph. D.

Výtvarně - keramický kroužek (DDM) - v učebně I. D - 7 probíhá každé úterý a každou středu 13:00 - 14:00 (využíváme také výtvarnou učebnu)

Pč = praktické činnosti, HV = hudební výchova, VV = výtvarná výchova, TV = tělesná výchova, Prv = prvouka (1., 2., 3. ročník), Vl = vlastivěda (4., 5. ročník), Př = přírodověda (4., 5. ročník), Info = informatika (3., 4., 5. ročník)

 

Vyučující v jednotlivých předmětech:

1.    Mgr. Lenka Spourová - třídní učitelka (předměty: Čj, M, Prv,Vl, Př, Tv, Pč)

       Konzultační hodiny: první pondělí v měsíci od 14 do 15 hodin (v době plavání - 11. 9., 2. 10., 6. 11. potřeba individuální domluvy)

       4. 12. 2017, 8. 1., 12. 2., 5. 3., 9. 4., 7. 5. a 4. 6. 2018

       Výtvarně-keramický kroužek (DDM MK - každé úterý a každou středu do 13 do 14 hodin)

2.    Martina Lapešová - asistentka pedagoga (vychovatelka III. oddělení školní družiny)

3.    Mgr. Radka Binderová, Ph.D. - učitelka (předmět Hv, Vv, Info)

 

PŘEHLED PRÁZDNIN:

Podzimní prázdniny: 26. a 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018, vyučování od 3. 1. 2018

Pololetní prázdniny: 2. 2. 2018

Jarní prázdniny: 5. 2. - 11. 2. 2018

Velikonoční prázdniny: 29. a 30. 3. 2018

Hlavní prázdniny: 1. 7. - 31. 8. 2018

Zápis žáků do 1. ročníku proběhne: 6. 4. 2018

Školní Vánoce: 21. 12. 2017

Akademie: 26. 6. 2018

 

PŘEHLED STÁTNÍCH SVÁTKŮ: 

28. 9., 28. 10., 17. 11. 2017

1. 1., 8. 5., 5. - 6. 7. 2018

Den pracovního klidu: 1. 5. 2018

Akce třídy I. Z ve školním roce 2017/2018:

V průběhu celého školního roku jako v letech předchozích probíhá na naší škole nabídka Klubu mladých čtenářů Albatros (třídní důvěrník – Mgr. Lenka Spourová), jejíž součástí je možnost výběru a nákupu různých publikací pro děti i dospělé. Cílem této aktivity je podpora čtenářské gramotnosti na naší škole.

ZÁŘÍ

Objednávka pracovních sešitů, písanek proběhne společně - zajistí třídní učitelka. Částky budou zapsány v deníčku.

Sešity na školní rok 2017/2018 (je možné dokoupit sešity do zásoby) – třída I. Z -

2. ročník – 4 ks č. 512, 2 ks č. 513, 1 ks č. 5110

4. a 5. ročník – 3 ks č. 523, 1 ks č. 524, 1 ks č. 544, 3 ks č. 420, 1 ks č. 545

všechny ročníky – notový sešit č. ML2, deníček č. 644 (2 ks)

V průběhu měsíce září probíhá nácvik připravenosti pomůcek u žáků během přestávek na výuku. Poté budou žáci hodnoceni a s výsledky jejich snažení budou rodiče seznámeni na třídních schůzkách nebo při konzultačních hodinách.

 

POMŮCKY (na výuku i mimo ji):

- Papírové kapesníčky, lepidlo v tubě (tuhé), nůžky;

- 2 pera, tužka č. 1, 2, 3 a guma, pravítka (krátké do pouzdra, trojúhelník s ryskou a dlouhé);

- tvrdé desky na sešity (malé i velké), papírová složka (obyčejná), průhledné tvrdé fólie (malou a velkou), obaly na sešity (raději tvrdší), obal na žákovskou knížku (průhledný).

Výtvarná výchova:

- Tuš, fixy (12 ks), plastelína, voskovky (12 ks), pastelky velké (měkké, 12 barev);

- vodové barvy, velký štětec plochý č.12, malý štětec kulatý č. 4 a 6;

- ubrus (igelitový), dva hadříky (savé), jehla a nit (bílá a černá);

- zástěra nebo staré tričko (ochrana před ušpiněním).

Pracovní činnosti:

- Převlečení - tričko, tepláky, ponožky, plátěné rukavice (pevnější, na trhání plevele), mikina;

- přezůvky - boty na školní pozemek (není stejná obuv, ve které chodí žák do školy, ani přezůvky do TV).

Tělesná výchova:

- Převlečení - tričko s krátkým rukávem, tepláky, kraťasy, ponožky, mikina;

- přezůvky - cvičky do malé tělocvičny, tenisky nebo botasky na hřiště (žáci nemají stejné přezutí jako do tělocvičny).

 

Organizace prvního školního týdne

Pondělí 4. 9. 2017

8:00 - slavnostní zahájení školního roku, třídnická hodina (seznámení se ŠŘ)

10:00 - ukončení výuky, poté oběd (ŠJ– přihlášení žáci), odchod domů nebo ŠD

Úkoly domů:

- vyplnění žákovských knížek (1. strana) a podpisy žákovských knížek se šk. řádem (zákonní zástupci) + podpisy v zadní části žákovské knížky

- vyplnění formuláře o zdravotní způsobilosti na plavání (4. ročník)

- list s info - pomůcky do pč, tv, vv (pomůcky do PČ do úterý, TV do středy, VV do čtvrtka)

- v úterý donést aktovku, sešity, pouzdro, zápisníček (malý deníček), přezůvky, ručník

- v úterý donést vyplněné přihlášky do školní družiny III. odd.

Úterý 5. 9. 2017

8:00 – 10:00 - třídnické práce

10:00 – 12:35 - výuka dle rozvrhu, oběd nebo odchod domů nebo ŠD

- kontrola dokumentace vložené v žákovských knížkách a doplnění a podpisy v ŽK

- kontrola přihlášek do šk. družiny

- rozdávání učebnic do jednotlivých předmětů

- kontrola přinesení pomůcek do PČ

- kontrola sešitů – popisování a lepení předních stran (ročník a šk. rok, třída)

Úkoly domů:

- obalení sešitů a učebnic

Středa 6. 9. 2017

8:00 - 12:35 - výuka dle rozvrhu, oběd nebo odchod domů nebo ŠD

- kontrola přinesení pomůcek do TV

Čtvrtek 7. 9. 2017

8:00 - 12:35 - výuka dle rozvrhu, oběd nebo odchod domů nebo ŠD

- kontrola přinesení pomůcek do VV

Pátek 8. 9. 2017

8:00 - 12:35 - výuka dle rozvrhu, oběd nebo odchod domů nebo ŠD

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. 9., 18. 9., 25. 9. 2017                                Plavecký výcvik

15. 9. 2017                                                    Den prevence - akce 1. a 2. stupně, informace vlepené v žákovské knížce (zezadu)

18. 9. 2017                                                    Úvodní hodiny zájmových kroužků - organizuje DDM MK v prostorách školy (výtvarně keramický - úterý a středa od 13 do 14 hodin)

25. - 27. 9. 2017                                             Mezinárodní projekt Edison - výuka studentů z cizích zemí v AJ (pro II. stupeň)                                            

28. 9. 2017                                                    Státní svátek

ŘÍJEN

2. 10., 9. 10., 16. 10., 23. 10., 30. 10. 2017   Plavecký výcvik

5.10.2017                                                       Ukázka minitenisu - 8:00 - 8:20 ve velké tělocvišně naší školy s třídou I. A (pan Marek Vespalec, tel. 724 357 192, e-mail:marekvespalec@gmail.com, tenisový kroužek pro děti, každý pátek, cena 320,- Kč).

9. 10. 2017                                                     O Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů - výchovně ekologické představení (Galerie Knížecí dům, 30,-), 10:00, s II. ročníkem 

13. 10. 2017                                                   Drakiáda - 10:00, akce 1. stupně (ve spolupráci s 9. ročníkem, školní hřiště) - žáci si donesou vyrobeného nebo koupeného draka

14. 10. 2017                                                   Pěvecká soutěž Lyra - sobotní program (doprovod zajístí zákonní zástupci žáků)

16. 10. 2017                                                   Lyra - koncert (vystoupení), 50,- /žák

26. a 27. 10. 2017                                          Podzimní prázdniny

28. 10. 2017                                                   Státní svátek

do 31. 10. 2017                                              Výtvarná soutěž - termín vyvěšení obrázků jednotlivých tříd I. stupně

31. 10. 2017                                                  Haloween - akce žáků Žákovského parlamentu (II. stupeň) - výzdoba školy a kostýmy dětí    

LISTOPAD

Čtvrtletní písemné práce z čj 31. 10., m 1. 11. , prv, vl 2. 11., př. 3. 11.

6. 11., 13. 11. 2017                                        Plavecký výcvik - ukončení (mokré vysvědčení)

do 3. 11. 2017                                                Zhodnocení výtvarné soutěže pedagogy II. stupně

10. 11. 2017                                                   Vyhlášení Drakiády a výtvarné soutěže - atrium školy

17. 11. 2017                                                   Státní svátek

21.11.2017 (3. vyuč. hodina)                            Dopravní výchova (cena 25,- Kč) - DDM (školní družina 1. oddělení)

23. 11. 2017                                                   Třídní schůzky 14:00 - 17:00, v učebně I. D - 7 (kmenová třída I. Z), volby kandidátů do školské rady z řad zákonných zástupců

PROSINEC

Vánoční fotografování

Akce "Přines knihu"

5. 12. 2017                                                     Mikuláš - organizace 9. ročník

7. 12. 2017                                                     Došková chaloupka - Petrovice (s třídou II. Z), příchod do školy 7:40, odjezd v 8:02 od polikliniky, program od 8:15, předpokládaný příjezd 10:15 (cena 60,- Kč)

13. 12. 2017                                                    od 8:00 fotografování tříd

21. 12. 2017                                                   Generální zkouška (během celého dopoledne) a 17:00 Školní Vánoce (koncert a vystoupení), jarmark bude v 16:00

22. 12. 2017                                                   Třídní vánoční besídka (třída I. D - 7 ) s posezením, na které jsou též zváni rodiče (po 2. vyuč. hodině), ukončení vyučování v 11:40

23. 12. 2017 - 2. 1. 2018                                 Vánoční prázdniny

LEDEN

Pololetní písemné prácze z čj 15.1., m 16.1., prv, vl 17.1., př 19.1.2018.

1. 1. 2018                                                       Státní svátek

3. 1. 2018                                                       Přestup žáka 1. ročníku (6 žáků ve třídě)

9. 1. 2018                                                       Praxe (slečna Kadrnožková - MU Brno, asistent pedagoga)

15.1.2018                                                       Pololetní písemná práce z čj (body zapsány v deníčku)

16.1.2018                                                       Pololetní písemná práce z m (body zapsány v deníčku)

17.1.2018                                                      Pololetní písemná práce z prv, vl (body vlepeny v deníčku)

18.1.2018                                                      Pololetní písemná práce z př (body vlepeny v deníčku)

31. 1. 2018                                                     Vydávání výpisů vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2017/18

ÚNOR

Básničky na recitační soutěž.

1. 2. 2018                                                      Přestup žáka 5. ročníku (7 žáků ve třídě)

2. 2. 2018                                                      Pololetní prázniny

5. 2. - 11. 2. 2018                                           Jarní prázdniny

19. 2. 2018                                                    112 v ohrožení života, DDM 25,- Kč (preventivní akce)

únor - březen                                                  Preventivní program "Veselé zoubky" - pro žáky 1. ročníku,

                                                                     projekt prevence zubního kazu, hygiena dutiny ústní (DM)

BŘEZEN

Třídní kolo recitační soutěže

15. 3. 2018                                                     Školní kolo recitační soutěže - reprezentuje: RF (v době od 13:15 do 14:30) + vyhlášení výsledků

19. - 23. 3. 2018                                              Projekt multikulturní výchovy Týden v cizích zemích - cíl seznámit žáky s kulturou, zvyky, tradicemi i kuchyní vybraných zemí a rozvíjet v nich toleranci k jiným národům. Děti se oblékají do barev zemí, na obědech je jídlo pro danou zemi pod číslem 2. Děti se mohou obléknou to barev dané země.

Pondělí - Chorvatsko (modrá, bílá, červená)

Úterý - Austrálie (modrá, bílá, červená)

Středa - Španělsko (červená, žlutá)

Čtvrtek - Egypt (červená, bílá, černá)

Pátek - Havaj (modrá, bílá, červená)

29. a 30. 3. 2018                                             Velikonoční prázdniny

DUBEN

Tříčtvrtletní písemné práce z čj 9.4., m 10.4., prv, vl 11.4., př 17.4.2018.

2. 4. 2018                                                        Velikonoční pondělí

5. 4. 2018                                                        Vyhodnocení a vyhlášení Týdne v cizích zemích - 9:15, prostory dle aktuálního počasí - atrium školy 9:30

6. 4. 2018                                                        Zápis žáků do 1. ročníku + Předškolák

11. 4. 2018                                                       Národní park Podyjí přichází do škol - primární prevence součástí komplexního programu, odchrana přírody (zdarma) - se třídou I. A (kmenová učebna I. A, 8:00 - 9:40)

18. 4. 2018                                                      Exkurze - Polánka (cena doprava 30,- Kč), kováři - výroba židovské hvězdy, projekt Krokus (s třídou II. Z) - 8:55 odjezd, 12:00 příjezd

19. 4. 2018                                                      Třídní schůzky - individuální pohovory 14:30 - 17:30, učebna I. D - 7

23. a 24. 4. 2018                                              Podpora vzdělávání dětí a žáků se SVP, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv - slečna Ondrušková (MŠ speciální, ZŠ speciální a praktická škola Ibsenka, Brno)

23. - 27. 4. 2018                                               Krumlovské kolečko - pořádá DDM (dopravní soutěž, donést cyklistickou helmu), ve škole 24. 4. 2018 (10:40 - 11:25)

26. 4. 2018                                                      Den Země - úklid okolí školy (ekologicky motivovaný mezinárodní svátek 22.4. upozorňující na ničení životního prostředí)

27. 4. 2018                                                      Barevný den - pátek (zelená)

30. 4. 2018                                                      Ředitelské volno (výpadek elektrické energie)

KVĚTEN

Celý měsíc                                                      Sběr papíru

1. 5. 2018                                                        Den pracovního klidu

3. 5. 2018                                                        Přerušení dodávky elektrické energie, konec vyučování v 11:40

                                                                       9:30 vyhodnocení a vyhlášení Krumlovského kolečka, atrium školy (DDM)

4. 5. 2018                                                        Barevný den - pátek (červená)

8. 5. 2018                                                        Státní svátek

9. 5. 2018                                                        Den otevřených dveří ZUŠ (my se nezúčastníme)

25. 5. 2018                                                      Atletický den 1. stupně - školní hřiště

Vyhodnocení a vyhlášení atletického dne 1. stupně.

Fotografování tříd (kolektivy - profesionální fotograf)

ČERVEN

Vyhlášení výsledků Sběru papíru

1. 6. 2018                                                        Oslava Dětského dne (ve spolupráci s 9. ročníkem a ŠD)

13. 6. 2018                                                      Fotografování třídních kolektivů

14. 6. 2018                                                      NP Podyjícelodenní výlet s třídou I. A, vychází se z Čížkova na Hardeggskou vyhlídku (sportovní oblečení a vhodná obuv, batůžek se svačinou, pití, kapesníčky, igelitový sáček, kartička zdravotní pojišťovny)

Školní výlet               

26. 6. 2018                                                      Generální zkouška (během celého dopoledne) + Školní akademie - vystoupení v zámeckém parku

1. 7. - 31. 8. 2018                                             Hlavní prázdniny

 

SOVIČKA - KLADNÉ HODNOCENÍ

1. Aktivita v hodině

2. Celý týden bez zápisu o zapomenutých pomůckách

3. Pomoc druhému

4. Bezchybné plnění povinností služby za týden

5. Vypracovávání a nezapomínání DÚ během týdne

Vysvětlení:

Ad.1 - snažím se, hlásím se, pracuji, plním dobře úkoly

Ad. 2 - chystám si na lavici učebnice, sešity, PS, písanku, žákovskou knížku, deníček a pouzdro a ráno odevzdávám úkol, mám správné oblečení na TV a PČ

Ad. 3 – pomůžu kamarádovi nebo dospělé osobě sám od sebe, když je potřeba

Ad. 4 – celý týden mažu po každé hodině tabule, měním předměty na rozvrhu, starám se o klíče od šatny

Ad. 5 – doma dělám zadané cvičení a ve škole ho odevzdám

 

Povely v nástupovém tvaru (znění nástupu v TV):

"Nástup! Vyrovnat! Pozor! Paní učitelko, třída I. Z (jedna zet) je nastoupena k hodině tělesné výchovy, v počtu (Uvede počet.), chybí ...(Řekne jména chybějících spolužáků. Pokud nikdo nechybí, řekne - Nikdo nechybí.), omlouvá se ....(Řekne jména spolužáků, kteří se omlouvají.). Hlášení podává.... (Řekne své jméno.).

Pravidla třídy:

- každé pondělí si žáci donáší čistý ručník;

- opravy ve všech sešitech se píší denně, v písance se nezmizíkuje a rodiče podepisují všechny Dú;

- zákonný zástupce omlouvá žáka předem (nebo v den absence - např. elektronickou omluvenkou - na web stránkách školy) a ihned po příchodu žáka do školy se kontroluje omluvenka v písemné podobě v žákovské knížce;

- prosím denně kontrolovat ořezané pastelky a pomůcky;

- průběžně dohlížet na dokoupení sešitů jako náhradu za ty, jež budou v nejbližší době dopsány;

- žák/yně, který/á ve škole chyběl/a si doplňují důležité zápisy v sešitech ze všech předmětů;

- obědy v době absence žáka odhlašuje zákonný zástupce sám telefonicky nebo osobně ve školní jídelně.

Informace školní družiny - 3.oddělení

S myškou Johankou za písmenky

Náplní ŠD pro školní rok  2017/2018 bude prostřednictvím her a pohádek procvičit si všechny druhy jazykových a komunikačních dovedností.

Děti budou cíleně vedeny k tomu, aby byly sebevědomější, nebály se vyjádřit svůj názor, uměly se obhájit, vysvětlit co potřebují, diskutovat nad daným tématem. Cílem je naučit se přemýšlet o věcech a používat řeč jako prostředek k dorozumívání mezi lidmi.

ZÁŘÍ - vzpomínky na prázdniny

ŘÍJEN - povolání

LISTOPAD - ach, ta jména

PROSINEC - kouzelný čas Vánoc

LEDEN - naše město

ÚNOR - hurá na karneval

BŘEZEN - měsíc knihy a Velikonoce

DUBEN - měsíc dopravy

KVĚTEN - moje milá maminka

ČERVEN - kamarádi a prázdniny

Celý program je k nahlédnutí ve třídě III. oddělení ŠD.

Domácí příprava:

- procvičovací cvičení jsou zadávána dětem do deníčku, průběžně opakovat aktuální učivo, v případě absence budou úkoly zapsány na web

 

Týden: 18. -22. 6. 2018

Přehled učiva

Výtvarná výchova  (vyučující Mgr. Radka Binderová, PhD.)

Pracovní činnosti   (vyučující Mgr. Lenka Spourová)

Pěstitelské práce - práce na školním pozemku, ve skleníku

Tělesná výchova    (vyučující Mgr. Lenka Spourová)

Pohybové a soutěživé hry


1. ročník

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva - 18. - 22. 6. 2018

1. Český jazyk - Závěrečné opakování, čtení: čtení psacího, tiskacího, hůlkového písma, čtení obrázků, slabik a slov a jednoduchých vět (s porozuměním), psaní:  procvičování naučených tvarů písmen, opis a přepis slabik, diktát písmen

2. Matematika - Číslice 10

3. Prvouka - Změny počasí v přírodě (senoseč, ovoce a zelenina)

2. ročník

Týden: 18. - 22. 6. 2018

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Závěrečné opakování,  čtení: hlasitá četba, spojování slabik, vyhledávání písmen, četba vět, psaní: procvičování písmen, diktát písmen, slabik, slov, opis a přepis slov a vět
 2. Matematika - Závěrčné opakování, Geometrie: ----
 3. Prvouka - Příroda v létě - letní měsíce, změny v přírodě (účinky slunce)

4. ročník

Týden:  18. - 22. 6. 2018

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Závěrečné opakování, čtení: Havárka, psaní: opis a přepis slov a vět, sloh: Roční období
 2. Matematika - Násobení a dělení v oboru do 100 - číslem 9, Geometrie: ----
 3. Vlastivěda - Pověsti a pohádky
 4. Přírodověda -Příroda v létě

5. ročník

Týden:   18. - 22. 6. 2018

Přehled učiva

 1. Český jazyk  - Závěrečné opakování, čtení:  Boušín, psaní: opis a přepis slabik, slov a vět, sloh: - volné téma
 2. Matematika - Závěrečné opakování,  Geometrie: Kruh, kružnice, prostorové útvary
 3. Vlastivěda - Velkomoravská říše, Karel IV.
 4. Přírodověda - Opakování