I. Z - třídní učitelka: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

asistent pedagoga: Martina Lapešová

Kontaktní e-mail: radka.binderova@zsivancicka.cz

 

Vážení rodiče a milí žáci,

srdečně Vás vítáme na prahu nového školního roku 2021/2022 a přejeme Vám, aby byl tento školní rok naplněn pracovním úsilím, příjemnými zážitky a spoustou výborných výsledků. Ve škole se na Vás těší Vaše třídní učitelka a asistentka pedagoga.


 

Aktuální  informace pro Vás:

 

St 8. 6. 2022 – školní exkurze ZOO Jihlava

Čt 9. 6. 2022 – Koncert ZUŠ pro speciální třídy – od 10:00 – uskuteční se na ZUŠ Moravský Krumlov v průběhu vyučování – po návratu žáci pokračují ve vyučování dle platného rozvrhu

Pá 10. 6. 2022 – Vyhlášení výsledků Atletického dne I. stupně – 10:00 – proběhne v atriu školy

 

Po 13. 6. 2022 – Závěrečná písemná práce z ČJ

Okruhy – 4. ročník:

- diktát

- význam slov – slova stejného nebo podobného významu, slova opačného významu

- pořádek slov ve větě

- slabiky

- hlásky – písmena

- samohlásky – krátké, dlouhé; dvojhláska ou

- souhlásky tvrdé – y po tvrdých souhláskách

 

Út 14. 6. 2022 – Letové ukázky s dravci: 8:00 – 9:00 – Horní zámecký park, dále se učíme podle rozvrhu

Prosíme o donesení 70,- Kč. Děkujeme.

St 15. 6. 2022 – Školní výlet: Divadlo Radost, Brno

Čt 16. 6. 2022 – Fotografování tříd – fotíme pouze třídu, cena třídní fotografie 25,- Kč

Pá 17. 6. 2022Závěrečná písemná práce z M

 

Okruhy – 1. ročník:

- počítání v oboru do 5 – čtení a psaní čísel, počet, číselná řada, porovnávání, řadové číslovky, rozklad, sčítání a odčítání, slovní úlohy

- geometrie: geometrické tvary

 

Okruhy – 4. ročník:

- sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100

- písemné sčítání a odčítání do 100

- násobení a dělení číslem 0 – 7

- slovní úlohy

- geometrie: rovinné útvary

 

Ne 19. 6. 2022Den otevřených dveří u příležitosti 40. výročí ZŠ – 9:00 – 13:00 – akce pro širokou veřejnost


 

 

Prosíme také o donesení obyčejného bílého trička, které by bylo možné vymalovat fixami na textil. Chtěli bychom v nich vystupovat na závěrečné školní akademii. Děkujeme za spolupráci.

 

Út 21. 6. 2022 – během dopoledne generální zkouška na ŠKOLNÍ AKADEMII (od 9:00), ukončení výuky podle rozvrhu, s sebou: ČJ (učení na první vyučovací hodinu), pití, svačinu, pokrývku hlavy

v 17.00 – představení pro rodiče a širokou veřejnost, sraz se třídou v 16.45 v horním zámeckém parku, oblečení: jakákoliv sukně nebo kraťasy, bílé tričko (budou mít děti ve škole, převlečou si je na místě) - po vystoupení naší třídy si děti přebírají rodiče

 

 

10. 2. 2022 Vzdělávací program " 112 "

                   - u nás ve škole

                   - poplatek: 25 Kč  

 

Ve čtvrtek 9. 12. končí karanténa a třída nastupuje zpět do školy. 

 

ROZPIS ONLINE VÝUKY:

 

Pondělí 6. 12. 2021:

ČJ/M

EC od 8.00: meet.google.com/oud-yhuu-dhe                           RP od 8.55: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

NB od 10.55: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh                         5. ročník od 10.00: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

ND od 11.50: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh                                    

 

Vlastivěda / prvouka

4. ročník od 10.55: meet.google.com/oud-yhuu-dhe               5. ročník od 8.55: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh

ND + NB od 9.20: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh

 

Úterý 7. 12. 2021

ČJ/M

EC od 8.00: meet.google.com/oud-yhuu-dhe                                                                            

NB od 8.55: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh

5. ročník od 10.00: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

 

RP od 11.50: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

 

Středa 8. 12. 2021

ČJ/M

EC od 8.00: meet.google.com/oud-yhuu-dhe                    RP + RF od 8.55: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

NB od 8.55: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh                    5. ročník od 10.00: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

 

Přírodověda / prvouka

4. ročník od 10.45: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh       5. ročník od 10.45: meet.google.com/oud-yhuu-dhe

NB od 9.40: meet.google.com/dkr-hmdv-kkh


 

 

 

 

můžete přijít v kostýmech

                                          - můžete si připravit halloweenský vtip nebo hádanku

                                          - můžete přinést halloweenskou dekoraci nebo občerstvení

                                           - vyuč. dle rozvrhu,Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/4-trida/

 

DŮLEŽITÉ:

 

6. 9.     Povinná výuka plavání je v rámci tělesné výchovy ve 4. ročníku

            jezdí se v těchto termínech: 6., 13., 20., 27. září, 4., 11., 18., 25. říjen a 1., 8. listopadu 

            první dvě vyučovací hodiny se budeme učit

            kolem 10.00 pojedeme autobusem do Znojma - výuka probíhá od 11.00 do 12.30

            kolem 13.00 odjezd do školy – poté oběd, odchod domů nebo do školní družiny

            s sebou: plavky, ručník, čepici na koupání, hřeben, svačinu, pití, sáček do autobusu

            pokud se dítě ze zdravotních důvodů nemůže zúčastnit tohoto výcviku - musí mít potvrzení od lékaře a musí jít tento den do školy

 

 

ROZVRHY HODIN

 

pro 1. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M PRV
ÚTERÝ ČJ ČT M - HV
STŘEDA ČJ TV M PRV VV
ČTVRTEK ČJ M ČT -
PÁTEK ČJ M PRV TV
 

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z/

Přehled učiva

 1. Český jazyk - Hláska a písmeno b, B (procvičování), čtení:  použití slov ve větách, doplňování písmen a slabik do slov, počet slov ve větě, vyhledávání odpovědi v textu, hbité čtení, psaní: procvičování písmene b, doplňování slov do vět, přepis a opis slov, doplňování písmen do slov a slov do vět, diktát slabik, slov a jednoduchých vět
 2. Matematika - Sčítání a odčítání čísel do 7, slovní úlohy (použití platidel) Geometrie: geometrické tvary, prostorová orientace
 3. Prvouka - Rok - 1. leden, Nový rok, zážitky z Vánočních prázdnin


Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a1-z

 

 

pro 2. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M PRV
ÚTERÝ ČJ ČT M - HV
STŘEDA ČJ TV M PRV VV
ČTVRTEK ČJ M ČT -
PÁTEK ČJ M PRV TV
 

 

pro 4. a 5. ročník:

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ TV M VL
ÚTERÝ ČJ ČT M INF HV
STŘEDA ČJ TV M VV
ČTVRTEK ČJ M ČT VL
PÁTEK ČJ M TV
 

 

 

ÚKOLY A UČIVO

 
 

Týden od 23. 5. 2022

 

1. ročník

 • příští týden opakování PRV - les a pole
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Týden od 9. 5. 2022

 

4. ročník

 
Český jazyk
 
Matematika
 • procvičovat uč. s. 61 
 • násobkové řady 2, 3, 4
   
 
 
 
 
 
 

Týden od 2. 5. 2022

 
 

4. ročník

Pátek 6. 5. 2022

Český jazyk
 
Matematika
 
 

Týden od 18. 4. 2022

 
 

4. ročník

Úterý 19. 4. 2022

Český jazyk
 • procvičování rozdělení samohlásek - krátké, dlouhé, dvojhláska
 • doplňování a - á: Uč. s. 49 / cv. 5, použití bzučáku
 
 
Matematika
 • procvičování - PS s. 22
 • Uč. s. 48 / cv. 1
 

Středa 20. 4. 2022 - pátek 22. 4. 2022

Český jazyk
 • nadpis v sešitě Š - Samohláska e - é + vypracovat s. 50 / cv. 1, cv. 2 
 • PS s. 9 / cv. 3 
 • sloh: PS s. 30 / cv. 39, 40, s. 31 / cv. 41 
 
 
Matematika
 • procvičování - PS do s. 23 
 • Uč. s. 48 / cv. 2, cv. 3
 • Uč. s. 49 / cv. 1 - jeden řádek, cv. 3 - 2 sloupečky 
 • geometrie - s. 56 / cv. 2
 
Přírodověda
 • zápis do sešitu: JARO.docx (194778)
 • PS s. 25 / cv. 1, 2
 • PŘ - opakování - 29. 4. 2022 - základní hygienické návyky a úraz
 
Vlastivěda
 • zápis: 

Cyklista – jede na kole:

-         řídí se dopravními značkami a pravidly silničního provozu

-         nejezdí po chodníku

 

 

Týden od 28. 3. 2022

 
 

4. ročník

 

Čtvrtek 31. 3. 2022

Český jazyk
 • Uč. s. 45 / cv. 4 - vypsat písmena s čárkou a písmena s háčkem
 • DÚ: ČJ s. 46 / cv. 6 - sešit D
 
Matematika
 • Uč. s. 42 / cv. 4 
 
Vlastivěda 
 • barvit dopravní značky, doplnit popis semaforu - PL nalepený v sešitě, nebo zde: Doprava.docx (281127)
 

Pátek 1. 4. 2022

Český jazyk
 • sloh: PS s. 33 / cv. 49 + opakování s. 30 / cv. 36, s. 37
 
Matematika
 
 
 

Pondělí 14. 3. 2022

Český jazyk
 • nadpis v sešitě Š - Slabika
 • uč. s. 42 / cv. 1 
 
 

 

Fotogalerie: Dopravní výchova

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY - 3. ODDĚLENÍ

S myškou Johankou za písmenky
 
Září - vzpomínky na prázdniny
Říjen - povolání
Listopad - ach, ta jména
Prosinec - kouzelný čas Vánoc
Leden - naše město
Únor - hurá na karneval
Březen - měsíc knihy
Duben - měsíc dopravy a Velikonoce
Květen - moje milá maminka
Červen - kamarádi a prázdniny
 
Celý plán je k nahlédnutí ve ŠD.