4. třída - třídní učitel: Mgr. Libor Kohoutek

asistent pedagoga: Tereza Luterová

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ A M PLA
ÚTERÝ ČJ M VL A ČT
STŘEDA ČJ M TV
ČTVRTEK ČJ M A VL ČT
PÁTEK ČJ M VV VV
 
 

Tento rozvrh platí po dobu plavání.

Kurz plavání začíná 9.9.2019. 

Plavat se pojede: 9.,16.,23.září, 7.,14.,21.října,11.,18.,25.listopadu, 2.prosince 2019

 
 

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ DOPRAVY NA PLAVÁNÍ PRO POJIŠŤOVNU NEBUDE ŠKOLA VYDÁVAT - DOPRAVU MAJÍ LETOS ŽÁCI ZDARMA! 

CELÁ VYBRANÁ ČÁSTKA 500 Kč BUDE POUŽITA V PRŮBĚHU ROKU NA ŠKOLNÍ AKCE

 
 

UČIVO - NEMOCNÍ: 

 
 
 

AKCE:

14.11. zážitkový workshop s DRUMBENY (bubny)

         „Cesta kolem světa za 45 minut“. 

          70Kč - placeno ze zálohy

 

21.11. TŘÍDNÍ SCHŮZKA  - 14:30 - 16:00 individuálně (podle konkrétní domluvy)

                                             16h - společná

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, pravopisníček, školní, domácí a diktátový sešit

Domácí úkol:

 

TEST:

13.11. ČTVRTLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE - DOSUD PROBRANÉ UČIVO Z UČEBNICE A PS + OPAKOVÁNÍ 3.ROČ.

 

pracovní sešit str. 53 cv. 2 - na 21.5.pracovní sešit str. 53 cv. 2 - na 21.5.

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, slovníček, sešit A4 linkovaný

 

Domácí úkol

 

TEST:

18.11. ČTVRTLETNÍ TEST - SLOVÍČKA U1-U8

        

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, sešit A5 linkovaný, rýsovací pomůcky

Na domácí počítání doporučuji Početníček pro 4. ročník, nakladatelství Didaktis

 

Domácí úkol: 

 

TEST:

12.11. ČTVRTLETNÍ PRÁCE - VIZ UČEBNICE A PS OD ZAČÁTKU

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

pomůcky:

učebnice, pracovní sešit ( PS do přírodovědy + PS do vlastivědy = celkem 80 kč. ) Vybírám do 13. září. Děkuji.  Dále sešit č. 420 - vše obalené

dále budou žáci potřebovat tužkové lepidlo, pastelky, tužku č. 2

 

UČIVO

LISTOPAD

-  společenstva polí

- společenstva vod

- společenstva lesů

 

pracovní listy, pracovní sešit

 

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

pomůcky:

učebnice, pracovní sešit. sešit č. 440 + podložka, vše obalené

dále budou žáci potřebovat tužkové lepidlo, pastelky, tužku č. 2

 

UČIVO - DĚJEPISNÁ ČÁST

Sámova říše

Velká Morava

Počátky českého státu

práce s pracovním sešitem

 

ZEMĚPISNÁ ČÁST

 další kraje české republiky - Ústecký kraj, Parducký kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj

4 . týden: 19.9. - 23.9.2016

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

 

pomůcky: ubrus na stůl, vodové barvy, nejméně 2 štětce různé tloušťky, kelímek na vodu, 

                  pastelky, voskovky, plastelinu,  nůžky, tužkové lepidlo, tekuté lepidlo herkules, 

                  doporučuji i starší triko nebo zástěru jako ochranu na oblečení


LISTOPAD:

zážitky z halloweenské  party

návrh vánočního balicího papíru

příprava adventního kalendáře

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: viz. VV

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: sportovní převlečení a obuv na ven a dovnitř