4. třída - třídní učitel: Mgr. Libor Kohoutek

asistent pedagoga: Tereza Luterová

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ A ČJ M HV TV
ÚTERÝ ČJ M VL A ČT
STŘEDA ČJ M TV
ČTVRTEK ČJ M A VL ČT
PÁTEK ČJ M VV VV
 

 

 

AKCE:

 
16.12. VÁNOČNÍ FOCENÍ
 
17.12. ŠKOLNÍ VÁNOCE

 

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, pravopisníček, školní, domácí a diktátový sešit

 

 

pracovní sešit str. 53 cv. 2 - na 21.5.pracovní sešit str. 53 cv. 2 - na 21.5.

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, slovníček, sešit A4 linkovaný

 

        

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, sešit A5 linkovaný, rýsovací pomůcky

Na domácí počítání doporučuji Početníček pro 4. ročník, nakladatelství Didaktis

 

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

pomůcky:

učebnice, pracovní sešit ( PS do přírodovědy + PS do vlastivědy = celkem 80 kč. ) Vybírám do 13. září. Děkuji.  Dále sešit č. 420 - vše obalené

dále budou žáci potřebovat tužkové lepidlo, pastelky, tužku č. 2

 

UČIVO

LISTOPAD

-  společenstva polí

- společenstva vod

- společenstva lesů

 

pracovní listy, pracovní sešit

 

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

pomůcky:

učebnice, pracovní sešit. sešit č. 440 + podložka, vše obalené

dále budou žáci potřebovat tužkové lepidlo, pastelky, tužku č. 2

 

UČIVO - DĚJEPISNÁ ČÁST

Sámova říše

Velká Morava

Počátky českého státu

práce s pracovním sešitem

 

ZEMĚPISNÁ ČÁST

 další kraje české republiky - Ústecký kraj, Parducký kraj, Karlovarský kraj, Liberecký kraj

4 . týden: 19.9. - 23.9.2016

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

 

pomůcky: ubrus na stůl, vodové barvy, nejméně 2 štětce různé tloušťky, kelímek na vodu, 

                  pastelky, voskovky, plastelinu,  nůžky, tužkové lepidlo, tekuté lepidlo herkules, 

                  doporučuji i starší triko nebo zástěru jako ochranu na oblečení


LISTOPAD:

zážitky z halloweenské  party

návrh vánočního balicího papíru

příprava adventního kalendáře

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: viz. VV

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: sportovní převlečení a obuv na ven a dovnitř