4. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Hodaňová

ROZVRH HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ          
ÚTERÝ          
STŘEDA          
ČTVRTEK          
PÁTEK          

 

Fotky ze sportovního dne "Střelnice plná dětí" jsou k nahlédnutí ve fotogalerii 2.B :)

 

UPOZORNĚNÍ:

 V pondělí 17.9. bude 1.vyučovací hodinu místo českého jazyka vlastivěda - doneste si, prosím, svoje sešity.

Ve středu 19.9. bude 4.vyučovací hodinu přírodověda - vzít si učebnici a sešit.

Ve čtvrtek si napíšeme písemnou práci z vlastivědy a v pátek z přírodovědy - v pondělí 17.9. upřesním obsah. Děkuji. Jana Pavlíčková

 

Zde můžete dát hlas naši fotce ze školy v přírodě:

 https://www.facebook.com/skolyvprirodeceres/photos/a.118221858236585/2130503323675085/?type=3&theater

ČESKÝ JAZYK

Vyučující:

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice a pracovní sešit Excellent 1, sešit 444, pastelky, nůžky, lepidlo

 

Unit 3 - procvičování slovní zásoby, numbers, colours

            základní fráze ( What´s your name? I´m..., How are you? Nice to meet you.....)

MATEMATIKA

Vyučující:  Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešity (č. 444 - 1x, 440 - 1x a k ní podložka na psaní s linkami, 524 - 2x, pracovní sešit), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, popisovací fólie, pastelky

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, ořezaná tužka č. 2 a 3, guma,kružítko se správně připravenou tuhou, barevné linerky nebo propisky na zvýraznění náčrtků

KAŽDÝ ČTVRTEK BUDE GEOMETRIE.

 

Týden: 17. 9. - 21. 9.

Přehled učiva: Opakování učiva 3. r. (Alter1/4 - cv. 9,15, Alter1/8 - cv. 39 od 6. př., Alter1/7 - cv. 34 od 6. př., PSA/4 - cv. 1,2,4,3, PSA/5 - cv. 1)

                      Jednoduché konstrukce - opak. (příklady v sešitě geometrie)

                      Rýsování rovnoběžek (návod v učeb/30, příklady v sešitě geometrie)

Dú: do dom. sešitu - Alter1/8 - cv. 39 1.-5. př.

      do dom. sešitu - Alter1/7 - cv. 34 1.-5. př.

      fólie - sloupečky 77, 78, 79, 80

 

Týden: 24. 9. - 27. 9.

Přehled učiva: Opakování učiva 3. r.

                     Rýsování rovnoběžek

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková

- používat budeme učebnici a sešit č.424

Dne 16.10. pojedeme vlakem do Brna na ekologický program,který je realizován ve školském zařízení pro enviromentální vzdělávání LIPKA.

 Cena programu je 90 Kč. Další informace upřesním včas.

Název a obsah programu:

Kdo nám bydlí v zahradě

Je naše zahrada jenom naše? Kdo všechno tam bydlí s námi? Jak můžeme přilákat další užitečné tvory? Mají v zahradě opravdu všechno, co potřebují? Pojďme si zahrát na realitní kancelář a společně vytvořit nabídku komfortního, bezpečného bydlení a stravování pro nejrůznější pomocníky z živočišné říše.

 

 

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

VLASTIVĚDA

Vyučující:  Mgr.Jana Pavlíčková

                do vlastivědy máme k dispozici 2 učebnice:

                 červená - dějepis ( v rozvrhu bude bývat v pondělí )

                 modrá - zeměpis ( v rozvrhu bude bývat ve čtvrtek )

 

4 . týden: 19.9. - 23.9.2016

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  A PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Milena Vrtěnová

Pracovní činnosti

17.9. - 21.9.

Práce na pozemku.

24.9. - 28.9.

Práce s drobným materiálem.

 

Výtvarná výchova

17.9. - 21.9.
 
Pozorování přírody, změny v průběhu roku - vlaštovky.
 
24.9. - 28.9.
 
Osobní zkušenost a zážitek - jezdíme na plavání.

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: