4. třída - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN

 
  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ          
ÚTERÝ        
STŘEDA          
ČTVRTEK          
PÁTEK
 
       
 

ČESKÝ JAZYK

Vyučující:

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující:

MATEMATIKA

Vyučující:

PRVOUKA

Vyučující:

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

VLASTIVĚDA

Vyučující:

4 . týden: 19.9. - 23.9.2016