5. třída - třídní učitelka: Mgr. Kateřina Juránková

 asistent pedagoga: Martina Kunayová

                           


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ M ČJ VL - žlutá ČJ- čítanka VV
ÚTERÝ A/A M TV ČJ INF
STŘEDA M ČJ A/A
ČTVRTEK M ČJ TV VL - žlutá A
PÁTEK M ČJ ČJ - čítanka HV
 

 

 

 

Dobrý den,
 
od úterý 27. září 2022 bude družina pro děti 4. a 5. ročníku v učebně základní školy speciální / naproti ředitelně/, 
tel. 124.
 
L. Pospíšilová
 
 
 

Připomínám všem, kteří se přihlásili na kroužek angličtiny ALRETE, 

že první lekce bude v středa 21.9. 13:00-13:50

děti na kroužek odvedeme po obědě a následně případně odvedeme do družiny.

 
 
 

Informace pro žáky a rodiče

 
Úterý 24.1. proběhl výukový program ve dvou vyučovacích hodinách "Drogy a jejich nebezpečí" .
 
 
 
Nové telefonní číslo do 1., 2., a 4. oddělení školní družiny- pevná linka se ruší,  mobil - 606 749 782
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vybírám 200 kč na výtvarné pomůcky ( výkresy atd. ) 
+ přibližně částku 500 kč za pracovní sešity do českého jazyka, matematiky, vlastivědy a přírodovědy 
( podrobný rozpis cen napíšu po obdržení faktury, zbytek peněz připíšu do vv ).
 
PENÍZE PŘINÉST DO 23.9. DĚKUJI

 

 

ČESKÝ JAZYK

26.1. ČJ - dú - učebnice s. 85 fólie
 
26.1. chybějící: učebnice s. 84 číst tabulku
 
         pracovní sešit s. 43 celá
 
25.1. ČJ - dú - VPS s. 42/ cv. 4ab
 
25.1. chybějící: diktát: s Francouz__, o pachatel__ch, k Jakubov__, se spisovatel__, zkažené zub___, 
         s mobil__, naši ps__, řešíme hlavolam__
 
         VPS s. 42/ cv. 1,2,3
 
24.1. ČJ - dú- učebnice s. 83/ cv. 12 na fólii
 
24.1. chybějící: učebnice s. 83 číst žluté rámečky, cv. 13 ústně, s. 84/ cv. 2 na fólii
 
23.1. ČJ - dú - učebnice s. 82/ cv. 10 ab do sešitu
 
23.1. chybějící: učebnice s. 82 číst rámeček stroj, uč. s. 83/ cv. 11a ústně, cv. b do sešitu
                          VPS s. 41/ cv. 4a, cv.6
                          čítanka s. 156 číst a odpověz na otázky do sešitu č. 1,2
 
20.1. chybějící: učebnice s. 82/ cv. 8,9 fólie, VPS s. 41/ cv. 3,5
 
19.1. chybějící: učebnice s. 81 projít si tabulky , cv. 4a, cv. 5 ústně  cv. 6a   cv. 7 ústně zdůvodni koncovky i/ y dle vzoru
          PS s. 41/ 1a + bc ústně, cv. 2ab
 
17.1. pololetní písemná práce  
 
- okruhy: diktát ( vyjmenovaná slova ), koncovky podstatných jmen (dle vzorů) , urči slovní druhy, urči pád,
- s/ z,   n/ - nný    - ě/ - je     -i/ - ý     stavba slova - předpona, kořen, přípona (opakujeme ve škole, procvičuj online: školákov)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. rychlovazač + eurofólie slouží do čj - pomocníček, děti dostanou kopie, které si založí a pomohou jim v opakování učiva.
 
2. rychlovazač + eurofólie slouží místo čtenářského deníku - děti dostanou kopie záznam o přečtené knize ( pomoc pro sepsání " referátu " ) -
    
    za pololetí- tj. do 31.1. přečíst celkem 200 stran - může to být jedna kniha nebo více tenkých dětských knih odpovídající věkové kategorii
 

 

 

čtení: čítanka s. 49 Mark Twain + s. 48-49 Dobrodružství Toma Sawyera
 

 

ANGLICKÝ JAZYK:

vyučující: Mgr. Pavla Rausová a Bc. Petra Moos
 
 
 
 
 
Pokud se místo toho chcete připojit po telefonu, zavolejte na číslo +420 234 610 040 a zadejte PIN: 993 816 987#
Chcete-li zobrazit další telefonní čísla, klikněte na tento odkaz: https://tel.meet/amm-mqjn-bpp?hs=5

MATEMATIKA

26.1. naučit se převody jednotek délky- učebnice s. 74 tabulka
 
 
          kopie opakování (děti dostanou až se vrátí do školy)
 
25.1.  M- dú - učebnice s. 76/ cv. 15 fólie
 
25.1. chybějící: do sešitu převody jednotek: 32 cm =   mm, 90 mm =    cm, 100dm =    m,  2000 mm =    m, 530 dm =   m, 1200mm=  dm
          uč. s. 76/ cv. 11 opět stejný příklad slovní úloha jen pozměnit údaje: delší strana měří 180 dm =    m , kratší 600cm =   m, převedeme vše na metry,
          náčrtek obdélník , dosadíme do vzorce pro obvod   o = 2. ( a+b ), výpočet vynásobíme číslem 85 kč   ( 1m stojí 85Kč ).
          uč. s. 76/ cv. 19 celé do sešitu
 
24.1. chybějící: opiš si do sešitu a převeď:  1900mm =   dm, 1200 cm =  m, 70 000 cm =   dm,  200cm =   m,  
           15 000 mm =  m, 70m =   cm, 530 dm =  m,    3 dm =     mm
           učebnice s. 75/ cv. 11 - stejný slovní úkol jako včera jen změň míry: nejdelší strana má 9 dm a kratší 7 cm - převeď na milimetry a vypočítej:
            o = 2. ( a+b ) - Kolik je potřeba mm pletiva? Kolik za něho zaplatíme Kč ? 
 
24.1. M- dú - učebnice s. 65/ cv. 17 do sešitu
 
23.1. M - dú - učebnice s. 76/ cv. 17 fólie
 
23.1. chybějící: učebnice s. 74/ cv. 6, s. 75/ cv. 11, s. 76/ cv. 16
         opiš si do sešitu a převeď: 15 m =     dm, 2m =    cm,  6000cm =   m,  60 dm =  m, 50m =   cm,  500dm=    m, 1200cm =    m, 1900cm =  m
 
20.1. chybějící: učebnice s. 75/ cv. 8 do sešitu zápis, výpočet, odpověď    cv. 12,13 fólie
         s. 74/ cv. 5 do sešitu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PŘÍRODOVĚDA

25.1.chybějící:  referáty, prezentace o zvířatech- diskuze
 
referát o vylosovaném zvířeti do pátku 27.1.
 
vyhledat dobrovolný úkol do pátku 27.1.
 

Dobrovolný úkol přírodověda: 

Najdi a napiš do sešitu nebo na papír odpovědi na tyto otázky:

1, Nejsilnější zvíře na světě?

2, Nejvzácnější zvíře na světě?

3, Nejmenší zvíře na světě?

4, Nejnebezpečnější zvíře na světě ?

5, Nejrychlejší zvíře na světě ?

6, Nejjedovatější zvíře na světě?

7, Nejohroženější zvíře na světě?

8, Kdo žije 100 let?

 

 

20.1. chybějící: PS s. 23 celá strana
 
13.1. chybějící: učebnice s. 39 číst
 
13.1. testík na podnebné pásy 
( učebnice s. 37 zelený rámeček, zápisky sešit, učebnice s. 38 )
 
13.1. chybějící - číst- shrnutí učebnice s. 37 zelený rámeček, zopakovat si  rostliny, živočichy daných oblastí
např: vyjmenuj 3 druhy zvířat žijícíh na poušti ( zápisky sešit )
testík do sešitu učebnice s. 38
nakresli si do sešitu učebnice s. 29 podnebné pásy a barevně vyznač, tak jak jsou na obrázku
4. týden: 19.9. - 23.9.2016

VLASTIVĚDA:

26.1. chybějící: učebnice s. 48-49
 
23.1. chybějící: pracovní sešit s. 36, 37
 
19.1. chybějící: opakování + pracovní sešit s. 34
 
12.1. chybějící: číst učebnice s. 42, s. 44 , testík do sešitu s. 45/ cv. 1-9
 
 
 
9.1. chybějící: číst učebnice s. 39, pracovní sešit s. 29 celá, s. 30/ cv. 5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 . týden: 19.9. - 23.9.2016