4. A třída - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ          
ÚTERÝ          
STŘEDA          
ČTVRTEK          
PÁTEK          

 

ČESKÝ JAZYK

Vyučující:

pracovní sešit str. 53 cv. 2 - na 21.5.pracovní sešit str. 53 cv. 2 - na 21.5.

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující:

MATEMATIKA

Vyučující:

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující:

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

VLASTIVĚDA

vyučující:
4 . týden: 19.9. - 23.9.2016

PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující:

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: