4. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Hodaňová

ROZVRH HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ A M VL
ÚTERÝ M ČJ TV ČJ
STŘEDA ČJ M A ČJ VV
ČTVRTEK M ČJ TV VL VV
PÁTEK ČJ M A HV

 

 • Připravované akce:

  19.3. - Dopravní výchova - výukový program 4. vyučovací hodinu, cena 25,- Kč (Peníze prosím přinést do pondělí 18.3.)

  19.3. - matematický Klokánek (1. a 2. vyučovací hodinu)

  25. - 29.3. Týden v českých regionech - projektový týden.

  1.4. - Krumlovské kolečko (kdo má, vezme s sebou do školy jízdní kolo + helmu)

  9.4. - Anglické divadlo - PIPPI LONGSTOCKING - cena 60,- Kč (proběhne v prostorách školy) 

10.6. - 14.6. 2019    ŠKOLA V PŘÍRODĚ

                www.ceres.cz   RA Veverská Bítýška

               - jedou třídy 2. A, 2. B a 4.tř

               - předběžná cena : 2500 Kč ( ubytování, strava, program, jízdné )

 

 

 

Beseda s Richardem Štěpánkem

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Lenka Hodaňová

týden od 18.3. do 21.3.

Český jazyk

Slovesný způsob

učebnice str. 89- 91 

Domácí úkoly:

pracovní sešit str. 44 cv. 2 - na 18.3.

pracovní sešit str. 45 cv. 3 - na 19.3.

pracovní sešit str. 46 cv. 1 - na 20.3.

učebnice str. 86 cv. 3 - na 21.3. Nejprve cvičení opiš do sečitu ČJ 2. Potom vždy z věty vypiš sloveso a urči osobu, číslo, čas. Dbej na úpravu a správnost!

učebnice str. 87 cv. 4 - na 25.3. Piš do sešitu ČJ  1.

 

 

Čtení

čítanka str. 105 - 109

Poezie

20.3. - čtenářská dílna

 

Sloh

Telefonování.

Slovesa

Koncovky podstatných jmen

Vzory rodu mužského

Vzory rodu ženského

Vzory rodu středního
Opakování vyjmenovaných slov 1

Opakování vyjmenovaných slov 2

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice a pracovní sešit Excellent 1, sešit 444, pastelky, nůžky, lepidlo

 

 

           

Unit 9 - Saturday jobs

Přítomný čas ve 3. os.č.j.

I wash... x He washes...

Do you  ? x Does he  ?

 

          

           

 

MATEMATIKA

Vyučující:  Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešity (č. 444 - 1x, 440 - 1x a k ní podložka na psaní s linkami, 524 - 2x, pracovní sešit), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, popisovací fólie, pastelky

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, ořezaná tužka č. 2 a 3, guma,kružítko se správně připravenou tuhou, barevné linerky nebo propisky na zvýraznění náčrtků

KAŽDÝ ČTVRTEK BUDE GEOMETRIE.

 
 
Týden: 11. 3. - 15. 3.
Přehled učiva: Čísla v oboru do 1 000 000:
                     - násobení (PSB/22 - cv. 1,2,3,4, PSA/54 - cv. 1,2,3, PSB/23 - cv. 3,4 nahoře, list A6 nalepený ve šk. sešitě - cv. 23)
                     - dělení (učeb/70 - text, učeb/70 - cv. 1,2,3,4, PSA/55 - cv. 1,2,3,4)
                     Trojúhelníková nerovnost (PSB/18 - cv. 4, PSA/44 - cv. 3)
                     Obdélník, čtverec (text v učeb/59, učeb/59 - cv. 1,2)
Dú: na čtvrtek - list nalepený v domácím sešitě - cv. 24
 
 
Týden: 18. 3. - 22. 3.
Přehled učiva: Čísla v oboru do 1 000 000:
                     - dělení (PSB/23 - cv. 1,2 dole, list A5 nalepený ve šk. sešitě - cv. 17,178, PSA/56 - cv. 2,3, PSA/57 - cv. 4)
                     Obdélník, čtverec (učeb/59, PSA/45 - cv. 1, PSB/19 - cv. 1,2, vzorové příklady v sešitě geometrie)

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková

- používat budeme učebnici a sešit č.424

 

UČIVO - BŘEZEN

JARO - rostliny a živočichové na jaře

  -   růst rostlin, 

   - význam částí kvetoucích bylin, 

    - kvetoucí stromy a keře

    - význam částí kvetoucích rostlin pro člověka


 ÚKOL NA NÁSLEDUJÍCÍ MĚSÍC

------------------------------------

VYROB HERBÁŘ


- titulní strana bude obsahovat tyto údaje:


JMÉNO:

TRÍDA:

ŠKOLNÍ ROK:


- ÚKOLEM JE NAJÍT, VYLISOVAT a jednotlivě nalepit nejméně 5 kvetoucích rostlin.

u každé rostliny budou popsány její části, uveden její název a uvedeno místo + datum, kde byla rostlina získána


TERMÍN ODEVZDÁNÍ: středa 24.dubna.

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

VLASTIVĚDA

Vyučující:  Mgr.Jana Pavlíčková

                do vlastivědy máme k dispozici 2 učebnice:

                 červená - dějepis ( v rozvrhu bude bývat v pondělí )

                 modrá - zeměpis ( v rozvrhu bude bývat ve čtvrtek )

UČIVO - BŘEZEN

1. červená učebnice:

 

Český stát za vlády Lucemburků - str.25 - 29

 přínos vlády Karla IV.pro rozvoj českého království

vláda synů Karla IV - Václav IV., Zikmund Lucemburský  ( str. 26 - 29 )

 

úkol na pondělí 11.3. - ve výčtu panovníků spojit Přemyslovce, Lucemburky, Jagellonce

 

2. modrá učebnice: 

MAPY A PLÁNY - - čtení z map, rozdíl mezi mapou a plánem, vysvětlivky

ÚKOL  na pondělí 25.3.- orientace na mapě ČR - 

najít pohraniční a další hory - viz seznam v sešitu ( Krkonoše, Lužické, Jizerské, Orlické, Krušné hory, Šumava, České středohoří, Berskydy, Bílé Karpaty, Český les, Středočeská pahorkatina

4 . týden: 19.9. - 23.9.2016

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  A PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Milena Vrtěnová

Pracovní činnosti

21.1. - 25.1.
Práce montážní a demontážní.

 

Výtvarná výchova

3.12. - 7.12.
Výrobky na jarmark.
 
10.12. - 14.12.
Představy a zkušenosti dětí, pozorování věcí - balicí papír.
 
 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Pavel TAUWINKL

Učivo:
 
LISTOPAD - BŘEZEN
 

Gymnastika

Základní záchrana a dopomoc, průpravná cvičení (pohyblivost, obratnost, síla, rychlost, koordinace)

Akrobacie - kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou (průpravná cvičení, dopomoc), akrobatické kombinace

Přeskok - průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku, přeskok bedny odrazem z

trampolínky (2 - 4 díly bedny), roznožka přes kozu odrazem z můstku, trampolínky, skrčka přes kozu

Hrazda - shyb stojmo - odrazem přešvih do vzporu vzadu stojmo - stoj, svis střemhlav, náskok do vzporu - sešin

Kladinka - chůze bez dopomoci
 

Sportovní hry

Průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel (kopaná košíková,

házená, florbal, vybíjená, přehazovaná, stolní tenis, domácí tenis)

Přihrávka jednoruč a obouruč, vnitřním nártem

Pohyb s míčem a bez míče

Chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní stranou nohy

Vedení míče (driblinkem, nohou)

Střelba jednoruč, obouruč na koš, střelba jednoruč ze země na branku, vnitřním nártem na branku