5. A třída - třídní učitelka: Mgr. Tereza Procházková

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M VL VV
ÚTERÝ M ČJ ČJ A HV
STŘEDA A M ČJ TV
ČTVRTEK ČJ M ČJ VL INF
PÁTEK M ČJ TV A

 

 

Informace pro žáky a rodiče

 
Na jaře bude probíhat SBĚR PAPÍRU A HLINÍKU. 
 

ANGLICKÝ JAZYK:

vyučující: Petra Moos
 
LINK PRO PŘÍPAD, ŽE SE CHCETE PŘIPOJIT NA HODINY ANGLIČTINY V DOBĚ NEMOCI NEBO KARANTÉNY

https://meet.google.com/mnq-ezwj-ede

 

 

Pokud se místo toho chcete připojit po telefonu, zavolejte na číslo +420 234 610 040 a zadejte PIN: 993 816 987#
Chcete-li zobrazit další telefonní čísla, klikněte na tento odkaz: https://tel.meet/amm-mqjn-bpp?hs=5

MATEMATIKA

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: učebnice, pracovní sešit, sešit 564 a 460, tvrdá tužka č.3, pravítka - trojúhelník s ryskou, kratší rovné, kružítko

PŘÍRODOVĚDA

vyučující: Mgr. Tereza Procházková

Vesmír 

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

VLASTIVĚDA

vyučující: Mgr. Tereza Procházková
 
19. století 
4 . týden: 19.9. - 23.9.2016

PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Mgr. Tereza Procházková 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Tereza Procházková

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Tereza Procházková

POMŮCKY (prosím o překontrolování kufříku a případné doplnění) 
        štětce
  • nůžky
  • fixy na stíratelnou tabulku, hadřík
  • vodové barvy, kelímek (umělohmotný bez uzávěru)
  • ubrus na lavici, pracovní oděv (staré tričko), hadřík
  • velké tempery
  • plastelína, progresky, voskovky, tuš
  • lepidlo na papír – tyčinka velká a malá KORES a malý HERKULES
  •   

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

INFORMATIKA

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek
 
pomůcky: sešit 564