4. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Hodaňová

ROZVRH HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ A M VL
ÚTERÝ M ČJ TV ČJ
STŘEDA ČJ M A ČJ VV
ČTVRTEK M ČJ TV VL VV
PÁTEK ČJ M A HV

 

PŘIPOMÍNÁM VRÁCENÍ KNIH DO ŠKOLNÍ KNIHOVNY-  STIXOVÁ, PELIKÁN!!!

PŘINÉST PENÍZE ZA FOTKY.

 

VELIKÁ POCHVALA VŠEM DĚTEM, KTERÉ SKVĚLE SPOLUPRACOVALY A AKTIVNĚ SE ZAPOJOVALY PŘI VŠECH AKTIVITÁCH NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ. ZVLÁDLI JSME TOHO OPRAVDU HODNĚ, MŮŽETE BÝT NA SVÉ DĚTI PRÁVEM HRDÍ :)

 

 

           

úterý 18.6. KOUPALIŠTĚ MORAVSKÝ KRUMLOV (10 -11,30 hod)

 

           - s sebou: plavky, ručník, svačinu, pití, 30Kč na vstup
           - ráno sraz ve třídě,odevzdání učebnic, společný odchod na koupaliště, po návratu oběd, družina

 

středa 19.6. SPOLEČNÝ PROGRAM ZŠ S KOREJCI

    - PŘIPOMÍNÁM OBLEČENÍ dle barev naší vlajky  

 

      - žáci  dostanou učebnice do 5. třídy

   

čtvrtek 20.6. ROZLOUČENÍ S 9.TŘÍDOU

 

      - v rámci školy, zpívá sboreček Motýlci

 

pátek 21.6. VYSVĚDČENÍ

 

         - slavnostní předávání ve třídě

               

               

 

 

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Lenka Hodaňová

 

 

pracovní sešit str. 53 cv. 2 - na 21.5.pracovní sešit str. 53 cv. 2 - na 21.5.

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice a pracovní sešit Excellent 1, sešit 444, pastelky, nůžky, lepidlo

 

 

           

Unit 12 

Animals

Parts of body

present simple - přítomný čas, koncovka -s ve 3. os.j.č.

 

          

           

 

MATEMATIKA

Vyučující:  Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešity (č. 444 - 1x, 440 - 1x a k ní podložka na psaní s linkami, 524 - 2x, pracovní sešit), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, popisovací fólie, pastelky

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, ořezaná tužka č. 2 a 3, guma,kružítko se správně připravenou tuhou, barevné linerky nebo propisky na zvýraznění náčrtků

KAŽDÝ ČTVRTEK BUDE GEOMETRIE.

 
 
Týden: 3. 6. - 7. 6.
Přehled učiva: Čísla v oboru do 1 000 000 (PSA/76 - cv. 1,2,3, učeb/93 - cv. 1,2,3, PSA/77 - cv. 1)
                     Úsečka - opakování (PSA/78 - cv. 1,2)
 
 
Týden: 17. 6. - 21. 6.
Přehled učiva: Úsečka - opakování

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková

- používat budeme učebnici a sešit č.424

 

-----------------------

Vyhodnocení soutěže o nejlepší herbář ve třídě ( učitelský sbor dal nejvíce hlasů )

Oceněni byli:  Matyáš Zadražil a Karel Solař. Gratuluji.

 

KVĚTEN - ČERVEN

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - VEVERSKÁ BITÝŠKA

a pokud nám čas dovolí, pak ještě zrealizujeme 

 přírodovlastivědnou procházku na Floriánek a Střelnici

 

 

 

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

VLASTIVĚDA

Vyučující:  Mgr.Jana Pavlíčková

                do vlastivědy máme k dispozici 2 učebnice:

                 červená - dějepis ( v rozvrhu bude bývat v pondělí )

                 modrá - zeměpis ( v rozvrhu bude bývat ve čtvrtek )

UČIVO KVĚTEN

 OPĚT JSME SI UŽILI VYUČOVÁNÍ VENKU, MIMO ŠKOLNÍ BUDOVU. 

Hodinu vlastivědy a přírodovědy jsme v pondělí 27.5. využili k návštěvě doškové chaloupky v Petrovicích, kde byl pro žáky škol připraven nový vzdělávací program -  tentokrát na téma PRVNÍ REPUBLIKY. Osvěžili jsme si své znalosti z dějěpisu a zeměpisu, vyzkoušeli své šikovné ruce při tvorbě závěsu na krk z přírodních- jedlých  materiálů. I kluci lepili čočku, mák, různá semínka a koření a opravdu si dávali záležet.  Všichni ti, kteří pro návštěvníky připravují tyto programy, nás chválili, jak se umíme orientovat na mapě, jak hravě zvládáme státní symboly, jak se vyvěšuje vlajka, kdo byli naši prezidenti. Prohlédli jsme si staré československé bankovky a mince. Třídili jsme oblečení podle stáří a účelu.   A  taky jsme si zahráli na prodavače, hokynáře a dozvěděli jsme se, co se stalo tomu, kdo lhal a podváděl.  Na závěr již tradiční milá a zdravá svačina - čerstvý chléb s máslem a medem a mléko. Prostě bez chyby. Navíc jsme stihli zajít na chvíli i na dětské hřiště - a to se některým líbilo úplně nejvíc.... 

 

1. červená učebnice:

husitské války - osobnost Jana Husa, Jana Žižky, Prokopa Holého

poměry v katolické církvi, křížové výpravy

 

2. modrá učebnice: 

ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY:  vodstvo, podnebí, půda

 

4 . týden: 19.9. - 23.9.2016

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  A PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Milena Vrtěnová

Pracovní činnosti

21.1. - 25.1.
Práce montážní a demontážní.

 

Výtvarná výchova

3.12. - 7.12.
Výrobky na jarmark.
 
10.12. - 14.12.
Představy a zkušenosti dětí, pozorování věcí - balicí papír.
 
 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Pavel TAUWINKL

Učivo:
 
LISTOPAD - BŘEZEN
 

Gymnastika

Základní záchrana a dopomoc, průpravná cvičení (pohyblivost, obratnost, síla, rychlost, koordinace)

Akrobacie - kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou (průpravná cvičení, dopomoc), akrobatické kombinace

Přeskok - průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku, přeskok bedny odrazem z

trampolínky (2 - 4 díly bedny), roznožka přes kozu odrazem z můstku, trampolínky, skrčka přes kozu

Hrazda - shyb stojmo - odrazem přešvih do vzporu vzadu stojmo - stoj, svis střemhlav, náskok do vzporu - sešin

Kladinka - chůze bez dopomoci
 

Sportovní hry

Průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel (kopaná košíková,

házená, florbal, vybíjená, přehazovaná, stolní tenis, domácí tenis)

Přihrávka jednoruč a obouruč, vnitřním nártem

Pohyb s míčem a bez míče

Chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní stranou nohy

Vedení míče (driblinkem, nohou)

Střelba jednoruč, obouruč na koš, střelba jednoruč ze země na branku, vnitřním nártem na branku