4. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Hodaňová

ROZVRH HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ A M VL
ÚTERÝ M ČJ TV ČJ
STŘEDA ČJ M A ČJ VV
ČTVRTEK M ČJ TV VL VV
PÁTEK ČJ M A HV

 

ZMĚNA!

Ve čtvrtek 2.5. budeme mít 2. hodinu VV a 5. hodinu ČJ.

        10.6. - 14.6. 2019    ŠKOLA V PŘÍRODĚ

                www.ceres.cz   RA Veverská Bítýška

               - jedou třídy 2. A, 2. B a 4.tř

               - předběžná cena : 2500 Kč ( ubytování, strava, program, jízdné )

 

 

 

Beseda s Richardem Štěpánkem

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Lenka Hodaňová

týden od 06.05. do 10.5.

Český jazyk

Shoda přísudku s podmětem.

učebnice str. 110- 113

Čtení

Pohádky, pověsti.

 

 

 

Sloh

Oznámení

Slovesa

Koncovky podstatných jmen

Vzory rodu mužského

Vzory rodu ženského

Vzory rodu středního
Opakování vyjmenovaných slov 1

Opakování vyjmenovaných slov 2

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice a pracovní sešit Excellent 1, sešit 444, pastelky, nůžky, lepidlo

 

 

           

Unit 10 - What can you do?

can x can´t

verbs

How far can you...?

Unit 11 - Have got

have x has

Have you got...?

is x has

 

          

           

 

MATEMATIKA

Vyučující:  Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešity (č. 444 - 1x, 440 - 1x a k ní podložka na psaní s linkami, 524 - 2x, pracovní sešit), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, popisovací fólie, pastelky

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, ořezaná tužka č. 2 a 3, guma,kružítko se správně připravenou tuhou, barevné linerky nebo propisky na zvýraznění náčrtků

KAŽDÝ ČTVRTEK BUDE GEOMETRIE.

 
 
Týden: 13. 5. - 17. 5.
Přehled učiva: Jednotky hmotnosti a objemu (PSA/71 - cv. 1,2,3,4, PSB/30 - cv. 1,2,3,4, list A6 nalepený ve šk. sešitě)
                     Římské číslice (2 listy nalepené ve šk. sešitě, PSA/41 - cv. 1,2,3, PSB/16 - cv. 1)
                     Krychle, kvádr (PSA/68 - cv. 1,2,3,4)
 
 
Týden: 20. 5. - 24. 5.
Přehled učiva: Římské číslice
                     Čísla v oboru do 1 000 000
                     Krychle, kvádr

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková

- používat budeme učebnici a sešit č.424

 

-----------------------

Vyhodnocení soutěže o nejlepší herbář ve třídě ( učitelský sbor dal nejvíce hlasů )

Oceněni byli:  Matyáš Zadražil a Karel Solař. Gratuluji.

 

KVĚTEN - UČIVO

-----------------------------

    - význam částí kvetoucích rostlin pro člověka

   -  živočichové na jaře

-     domácí zvířata a jejich chov

DOBROVOLNÝ ÚKOL: referát na téma: Péče o mého domácího mazlíčka ( písemně připravit, přednést před třídou )

     - 

Kromě probíraného učiva je v plánu: 

1. ochutnávka ovocných a bylinných čajů

Sonnentor - mix bylinek, koření a ovoce  / co to znamená bio pěstitelství, bio sklizeň a výroba /

- jak šetřit životní prostředí, jak vyrábět s minimálním dopadem na okolí

 

2. přírodovlastivědná procházka na Floriánek a Střelnici

3. listnaté a jehličnaté stromy v okolí školy, v zámeckém parku ( sběr listů )

 

 

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

VLASTIVĚDA

Vyučující:  Mgr.Jana Pavlíčková

                do vlastivědy máme k dispozici 2 učebnice:

                 červená - dějepis ( v rozvrhu bude bývat v pondělí )

                 modrá - zeměpis ( v rozvrhu bude bývat ve čtvrtek )

UČIVO KVĚTEN

1. červená učebnice:

husitské války - osobnost Jana Husa, Jana Žižky, Prokopa Holého

poměry v katolické církvi, křížové výpravy

 

2. modrá učebnice: 

ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY:  vodstvo, podnebí, půda

 

4 . týden: 19.9. - 23.9.2016

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  A PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Milena Vrtěnová

Pracovní činnosti

21.1. - 25.1.
Práce montážní a demontážní.

 

Výtvarná výchova

3.12. - 7.12.
Výrobky na jarmark.
 
10.12. - 14.12.
Představy a zkušenosti dětí, pozorování věcí - balicí papír.
 
 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Pavel TAUWINKL

Učivo:
 
LISTOPAD - BŘEZEN
 

Gymnastika

Základní záchrana a dopomoc, průpravná cvičení (pohyblivost, obratnost, síla, rychlost, koordinace)

Akrobacie - kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou (průpravná cvičení, dopomoc), akrobatické kombinace

Přeskok - průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku, přeskok bedny odrazem z

trampolínky (2 - 4 díly bedny), roznožka přes kozu odrazem z můstku, trampolínky, skrčka přes kozu

Hrazda - shyb stojmo - odrazem přešvih do vzporu vzadu stojmo - stoj, svis střemhlav, náskok do vzporu - sešin

Kladinka - chůze bez dopomoci
 

Sportovní hry

Průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel (kopaná košíková,

házená, florbal, vybíjená, přehazovaná, stolní tenis, domácí tenis)

Přihrávka jednoruč a obouruč, vnitřním nártem

Pohyb s míčem a bez míče

Chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní stranou nohy

Vedení míče (driblinkem, nohou)

Střelba jednoruč, obouruč na koš, střelba jednoruč ze země na branku, vnitřním nártem na branku