4. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Králová

ROZVRH HODIN - POZOR ZMĚNA V ROZVRHU HODIN: 

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj A M Vl
ÚTERÝ Čj Čj M Tv Vl
STŘEDA Čj A Vv Vv M
ČTVRTEK M Čj Tv Čj
PÁTEK Čj A Hv M

 

Vážení rodiče, 

vítám Vás na stránkách naší školy ve školním roce 2017/2018. Zde si můžete přečíst některé důležité informace týkající se naší třídy. V případě jakýchkoli dotazů se na mě můžete obrátit formou e-mailu: kralle@seznam.cz nebo osobně ve škole.

Počet žáků naší třídy: 27 (z toho 15 děvčat a 12 chlapců)

Třídní schůzky: 23.11.2017 a 19.4.2018

Konzultační hodiny: každé 3. pondělí v měsíci (16.10., 18.12., 15.1., 19.2., 19.3., 21.5., 18.6.) od 14.00 do 15.00 hod.

Přeji všem žákům a rodičům úspěšný školní rok 2017/2018.

Mgr. Lenka Králová

Nejbližší akce

1.5. - 31.5.     Sběr papíru
24.5.                Školní výlet - Permonium Oslavany
25.5.                Atletický den POZOR!!!!  Vzít s sebou do školy sportovní  oblečení + učení pro případ deště!!!!!!!!!
29.5.                Dopravní hřiště Miroslav (doprava bude zaplacena z vybrané zálohy)
1.6.                   Den dětí
13.6.                Školní focení
26.6.                Školní akademie
 
Vyúčtování exkurze: vráceno 19,- Kč (15,- Kč + 4,- Kč za cestu) - peníze budou každému žákovi připsány k vybrané záloze.
Vyúčtování výletu: vráceno 30,- Kč (220,- Kč za vstup + 50,- Kč za bus) - peníze budou každému žákovi připsány k vybrané záloze.
         
             
Od příštího týdne začneme chodit v tělesné výchově ven (podle aktuálního počasí). Prosím, aby si žáci donesli do školy vhodné sportovní oblečení. 
Na pátek prosím přinést pracovní oblečení - dle počasí práce na pozemku. 
 

FOTOGALERIE

Výlet do Permonia 25.4.2018

 
 
 
 

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: 5 x sešit č. 524, PS, psací potřeby, učebnice ( vše řádně obalené)

 

37. týden: 14.5. - 18.5.2018

Skladba, Shoda přísudku s podmětem - středního rodu, SLOH: Dopis

14.5.: Dú: uč. str. 103/cv. 3 do D sešitu

16.5.: Dú: uč. str. 105/ cv. 4 do D sešitu

18.5.: Dú: PS str. 53/ cv. 2

 

38. týden: 21.5. - 25.5.2018

Shoda přísudku s podmětem ženského a mužského rodu

21.5.: Dú: uč. str. 107/ cv. 6 do D sešitu

22.5.:Dú: čítanka str. 138/ "Stánek snů" - naučit nazpaměť na Út 29.5.

23.5.: Dú: PS str. 54/ cv. 2

25.5.: Dú: uč. str. 109/ cv. 6 do D sešitu

 

Literatura (čtení):

Květen: Práce s textem, Divadlo

        Báseň nazpaměť: čítanka str. 138: "Stánek snů", Josef Brukner

 

Mobilní aplikace k procvičení ČJ

Příklady mobilních aplikací, díky kterým si žáci mohou procvičovat učivo ČJ:

1. "Česká gramatika", Holucent (testy na procvičení češtiny a českého pravopisu)

2. "Nauč se pravopis", Quantum Labs (aplikace na rychlé procvičování českého pravopisu)

3. "Umíme česky", Marek Šabo (aplikace na zlepšení znalostí české gramatiky hravou formou)

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská, Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: Obalená učebnice Excellent 1, pracovní sešit, sešit 444

 

SKUPINA - Bystrianská

květen

Unit 15

There is/are

Is/ Are there...?

How many ....are there?

 

UČEBNICE EXCELLENT 2 ( budeme kupovat nový prac.sešit)

 

SKUPINA - Kohoutek 

Květen

 

Unit 14

Prepositions in, on, under

Where is / are..?

Where was / were...?

 

Unit 15

There is/are

Is/ Are there...?

How many ....are there?

 

18.5. TEST - Unit 13-14 - prepositions, numbers, present continuous, was/were

 

 

 

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová


Pomůcky: obalená učebnice a sešity (č. 444 - 1x, 440 - 1x a k němu psací podložka s linkami, 524 - 2x, pracovní sešit), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání (v pouzdře), popisovací fólie, pastelky

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, ořezaná tužka č. 2 a 3, guma, kružítko se správně připravenou tuhou, barevné linerky nebo propisky na zvýraznění náčrtků

 

KAŽDÝ ČTVRTEK BUDE GEOMETRIE.

                               

Týden: 14. 5. - 18. 5.

Přehled učiva: Určení zlomků z grafického vyznačení (učeb/78 - cv. 1,2,3,4, PSA/64 - cv. 1,3,4)

                       Čtení a zápis zlomku (učeb/79 - text, učeb/79 - cv. 1,2,3, PSA/65 - cv. 1,2,3, PSB/27 - cv. 1,2,3,4 nahoře, list A5 nalepený ve šk. sešitě - cv. 53,54, list A5 nalepený ve šk. sešitě - cv. 51,52)

                       Výpočet zlomku z čísla (učeb/81 - c v. 1,2,3,4)

                       Trojúhelníková nerovnost (učeb/58 - cv. 5, PSB/18 - cv. 4, PSA/44 - cv. 3)

Dú: dokončit PSA/64 - cv. 2

 

Týden: 21. 5. - 25. 5.

Přehled učiva: Výpočet zlomku z čísla (PSA/66 - cv. 1,2,3, PSB/27 - cv. 1,2,3 dole, list nalepený ve šk. sešitě - cv. 7,8,9)

                     Sčítání, odčítání zlomků se stejným jmenovatelem (učeb/82-3 - cv. 1,2,3,4,5,6,7, PSA/67 - cv. 1,2,3, PSB/28 - cv. 1,2 nahoře)

                     Jednotky délky (učeb/86 - cv. 1,2,3, zápis do školního sešitu, PSA/70 - cv. 1,2)

Dú: dokončit cv. 7 na listě nalepeném ve šk. sešitě.

      příklady nalepené v domácím sešitě

PŘÍRODOVĚDA         

7.5. - 11.5. 2018

Rostliny na jaře, bylina x dřevina, části rostlin a jejich význam.

 

14.5. - 18.5. 2018

Význam částí rostlin pro člověka.

DOBROVOLNÝ ÚKOL - děti napíší 10 rostlinných produktů, které jste doma využili. Napíší, ze které rostliny produkt byl, kterou její část využili a k čemu.

 

21.5. - 25.5. 2018

Živočichové na jaře.

DÚ NA PONDĚLÍ - naučit se na písemnou práci - uč. str. 33 - 37. + DOBROVOLNÝ ÚKOL - co drží tělo hmyzu, když nemají kosti?

 

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

UČIVO BUDE ROZDĚLENO TAKTO: pondělí zeměpis - modrá učebnice

  

 dějepisná část

UČIVO:

KVĚTEN: Lucemburkové- shrnutí, osobnost Jana Husa, husitské války

              Václav IV, Zikmund
              Jan Hus, Jan Želivský, Jan Žiška, Prokop Holý

zeměpisná část:

UČIVO:

květen:   POČASÍ A PODNEBÍ

            PŮDA A ZEMĚDĚLSTVÍ

v pondělí 28.5.: písemná práce:

Vodstvo  na území ČR ( učebnice str. 25 -28 )

- umět nakreslit vodní tok od pramene po ústí včetně přítoků

- umět vysvětlit rozdíl mezi rybíkem a jezerem, vysvětlit pojmy povodí, úmoří

- kam odvádějí vodu řeky Odra, Labe, Morava ( přes které státy, do kterých moří)

- umět vyjmenovat názvy aspoň tří vodních přehrad ( i na kterých řekách ) - žáci si vrámci přípravy osvěží orientaci  na mapě, světové strany, používané značky....

            

 

 

 

O EXKURZI NA MĚSTSKÉM ÚŘADU A NA MĚSTSKÉ POLICII


V úterý 16.1. absolvovali  žáci 4.třídy exkurzi na krumlovském městském úřadu a na služebně městské policie. Někteří dokonce vzorně vybaveni předem nachystanými otázkami. Cílem bylo  jednak obeznámit se s prostorami těchto dvou pro město a obyvalele důležitých objektů, ale také co se zde vlastně děje.
Starosta města Tomáš Třetina se žákům věnoval opravdu s velkým nasazením a kromě objasnění pojmů:  zastupitelstvo města,rada města, radnice, obec s rozšířenou působností, komunální volby (kdy budou ty následující )   žákům také ukázal městský znak a prapor. Vysvětlil, z jakých částí se znak i prapor skládají, historické souvislosti, historii krumlovského zámku i budovy kláštera, kde se naše radnice nachází.

Zajímal se o to, co všechno žáci o svém městě vědí a velmi je pobavil svatebním obřadem nanečisto. Žáci vyjmenovávali nezbytné podmínky, aby takovýto obřad byl platným.

Žáci už vědí, kde se budou moci vyfotit na cestovní pas, na občanský průkaz a kde si jednou budou vyzvedávat třeba průkaz řidičský.

Za čas a profesionální nasazení musíme poděkovat i veliteli městské policie, Rudolfu Fráňovi.

Kluci, ale i holky odcházeli nadšení. Seznámili se s pojmy: přestupkové řízení, dohlížecí kamerový systém, pult centrální ochrany, donucovaní prostředky, bavili jsme se o trestní odpovědnosti a také o kyberšikaně.

Je vždycky dobře, když žáci o pravidlech bezpečného chování neslyší jen od rodičů nebo od učitelek. Velitel městské policie žákům vysvětloval, proč je nutné chránit své soukromí a jak nebezpečné může být svěřování se na různých sociálních sítích. Komunikace se známými ještě neznamená soukromí a bezpečí. Společně s velitelem žáci dávali dohromady pravidla pro situace, kdy jsou sami doma, kdy hrozí nějaké nebezpečí apod.

A velkým bonusem naší exkurze bylo samozřejmě vydatné sněžení, které nám opravdu zpěstřilo cestu do města a zpět do školy.

 

 

                                                  úterý 16.1. : exkurze na městký úřad na městskou policii

( věnovat se nám bude osobně starosta města a velitel městské policie )

OTÁZKY A ÚKOLY:

1. V jaké budově sídlí Městký úřad Moravský Krumlov?

2. Kolik členů má zastupitelstvo a rada města?

3. Jakým způsobem může občam města vložit text, foto či video na webové stránky města? Je to možné?

4. Co to znamená komunální volby a kdy se budou konat ?

5. Kdo je vrchním velitelem MP  a velitelem MP v Moravské Krumlově?

6. Co to je: dohlížecí kamerový systém?

Žáci si mohou odpovědi vyhledat předem nebo je položit našim průvodcům přímo na exkurzi.

V písemné podobě odevzdají nejpozději v pondělí 22.1.-na zvláštní papír formát A4.

 

--------------------------------------------

-------------------------------------------

V hodině vlastivědy byl  dne 10.11.  žákům zadán úkol:

POPIŠTE, CO BYSTE CHTĚLI VE VAŠÍ OBCI ZLEPŠIT.

Vybráno z odpovědí:

- více udržovat přírodu ( uvedeno opakovaně ), uklidit Borovičky

- chtěla bych, aby byly semafory

- přestat stavět nové domy

- opravit náš zámek  ( uvedeno opakovaně )

- postavit další hřiště

-  aby všude nebylo posprejováno

-  aby tady nebyli zlí lidi

 -  hezčí a barevnější domy

-  více laviček, nové chodníky, více odpaďáků

-  udělat na poliklinice ordinaci na rovnátka

 - chtěl bych zlepšit lidi

- chtěl bych zlepšit chování lidí

- aby tady nebyli zlí lidi a zlí psi

- abysme byli v Praze za 10 minut

4 . týden: 19.9. - 23.9.2016