4. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Hodaňová

ROZVRH HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ A M VL
ÚTERÝ M ČJ TV ČJ
STŘEDA ČJ M A ČJ VV
ČTVRTEK M ČJ TV VL VV
PÁTEK ČJ M A HV

 

 

15.1. 2019 VÝSTAVA TITANIC

          - Brno

          - výukový program pro 1. stupeň

          - cena 190 Kč + doprava ( cena podle faktury - vybereme později )

         -  s sebou batoh, svačinu, pití, čip, kapesné ( dle uvážení rodičů )

          - čas odjezdu : 7.50 od školy, sraz 7.40 před školou

         - příjezd mezi 12.00 a 13.00  , pak oběd a družina

 

 

 

POZOR! 190 Kč - do 11.1. 2019

 

10.6. - 14.6. 2019    ŠKOLA V PŘÍRODĚ

                www.ceres.cz   RA Veverská Bítýška

               - jedou třídy 2. A, 2. B a 4.tř

               - předběžná cena : 2500 Kč ( ubytování, strava, program, jízdné )

DO STŘEDY 23.1. VYBÍRÁME 2.ZÁLOHU 600 KČ. Děkujeme ze spolupráci

 

 

Beseda s Richardem Štěpánkem

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Lenka Hodaňová

týden od 14.1. do18.1.

Český jazyk

Vzory podstatných jmen

učebnice str. 55-57 

Domácí úkoly:

pracovní sešit str. 19 cv. 1 - na 14.1. 

pracovní sešit str. 19 cv. 3 - na 16.1.

 

Čtení

čítanka str. 42- 45

Literární postava

Sloh

Popis předmětu.

Vzory rodu středního
Opakování vyjmenovaných slov 1

Opakování vyjmenovaných slov 2

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice a pracovní sešit Excellent 1, sešit 444, pastelky, nůžky, lepidlo

 

 

           

Unit 7 - příd. jména: tall, small, big,.....

Do you like...? Yes, I do. No, I don´t.

          FOOD, quantities

Numbers 11 - 20

Unit 8 -   I x my x me

               She x her 

               He x his 

 She´s - She is x She has

Test (Unit 7,8)

          

           

 

MATEMATIKA

Vyučující:  Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešity (č. 444 - 1x, 440 - 1x a k ní podložka na psaní s linkami, 524 - 2x, pracovní sešit), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, popisovací fólie, pastelky

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, ořezaná tužka č. 2 a 3, guma,kružítko se správně připravenou tuhou, barevné linerky nebo propisky na zvýraznění náčrtků

KAŽDÝ ČTVRTEK BUDE GEOMETRIE.

 

Týden: 7. 1. - 11. 1.

Přehled učiva: Čísla v oboru do 10 000:
                     - dělení (příklady nalepené ve šk. sešitě, P"SB/10 - cv. 1,2,3,4)
                     Trojúhelník (příklady v sešitě geometrie, PSB/17 - cv. 1,2)
Dú: příklady nalepené v domácím sešitě
      popis trojúhelníku - lístek nalepený v domácím sešitě - na pátek 11. 1.
 
Týden: 14. 1. - 18. 1.
Přehled učiva: Čísla v oboru do 10 000:
                     - dělení (PSB/11 - cv. 1,2,3,4, příklady ve šk. sešitě)
                     Trojúhelník (PSB/17 - cv. 3, PSA/42 - cv. 1,2)
Dú: do domácího sešitu Alter1/24 - cv. 9
      na čtvrtek 24. 1. - PSA/42 - cv. 3

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková

- používat budeme učebnici a sešit č.424

 

UČIVO - leden

život v zimní přírodě - pozorování, pracovní listy

přezimující živočichové, pomoc člověka

 

CELOŠKOLNÍ PROJEKT:
zapojit naše žáky a jejich rodiče do pomoci se sbírkou pro útulek opuštěných nebo odložených zvířat- se setkal se velkým ohlasem.

Všem, kteří podpořili tuto smysluplnou akci, všem, kteří chtějí v adventním čase pomoci někomu  jinému, patří velké poděkování.

Příjemné nadcházející vánoční svátky, dělejme radost sobě i ostatním a těšme se i z maličkostí. Ať jsme zdraví a spokojení i v nadcházejícícm roce 2019.

Mgr.Jana Pavlíčková

 

 
 
 

 

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

VLASTIVĚDA

Vyučující:  Mgr.Jana Pavlíčková

                do vlastivědy máme k dispozici 2 učebnice:

                 červená - dějepis ( v rozvrhu bude bývat v pondělí )

                 modrá - zeměpis ( v rozvrhu bude bývat ve čtvrtek )

UČIVO -  LEDEN

1. červená učebnice:

období prvních Přemyslovců, období vlády Přemyslovců - velmoc ve střední Evropě

 

2. modrá učebnice: 

ČESKÁ REPUBLIKA - DEMOKRATICKÝ STÁT    

význam pojmu demokracie, práva a povinnosti občanů, volby

úkol z 3.1. - vypsat názvy alespoň 5ti ministerstev  ČR ( možné doplnit i jména minstrů ) 

plán na leden - exkurze na městský úřad a městskou policii 

 

exkurze na městskou policii a městký úřad

---------------------------------------------------------------

V pondělí 14.1. v době  4.a 5.vyuč.hodiny absolvujeme exkurzi na městskou policii a Městský úřad v Mor.Krumlově. Na předem připravených pracovních listech žáci projdou strukturu městského úřadu.  Otázky a úkoly ( zadané 7.1. ) mohou vyplnit společně s rodiči nebo se zeptat přímo pana satrosty a velitele městské policie .

OTÁZKY A ÚKOLY:

1. V jaké budově sídlí Městský úřad Moravský Krumlov?

2. Kolik členů má zastupitelstvo a rada města?

3. Jakým způsobem může občan města vložit text, foto či video na webové stránky města? Je to možné?

4. Co to znamená:  komunální volby ?

5. Kdo je vrchním velitelem MP  a velitelem MP v Moravské Krumlově?

6. Co to je: dohlížecí kamerový systém?

 

 

4 . týden: 19.9. - 23.9.2016

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  A PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Milena Vrtěnová

Pracovní činnosti

3.12. - 7.12.
Výrobky na jarmark.
 
10.12. - 14.12.
Balení výrobků na jarmark, výzdoba.

 

Výtvarná výchova

3.12. - 7.12.
Výrobky na jarmark.
 
10.12. - 14.12.
Představy a zkušenosti dětí, pozorování věcí - balicí papír.
 
 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Pavel TAUWINKL

Učivo:
 
LISTOPAD - BŘEZEN
 

Gymnastika

Základní záchrana a dopomoc, průpravná cvičení (pohyblivost, obratnost, síla, rychlost, koordinace)

Akrobacie - kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou (průpravná cvičení, dopomoc), akrobatické kombinace

Přeskok - průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku, přeskok bedny odrazem z

trampolínky (2 - 4 díly bedny), roznožka přes kozu odrazem z můstku, trampolínky, skrčka přes kozu

Hrazda - shyb stojmo - odrazem přešvih do vzporu vzadu stojmo - stoj, svis střemhlav, náskok do vzporu - sešin

Kladinka - chůze bez dopomoci
 

Sportovní hry

Průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel (kopaná košíková,

házená, florbal, vybíjená, přehazovaná, stolní tenis, domácí tenis)

Přihrávka jednoruč a obouruč, vnitřním nártem

Pohyb s míčem a bez míče

Chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní stranou nohy

Vedení míče (driblinkem, nohou)

Střelba jednoruč, obouruč na koš, střelba jednoruč ze země na branku, vnitřním nártem na branku