4. třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Hodaňová

ROZVRH HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ A M VL
ÚTERÝ M ČJ TV ČJ
STŘEDA ČJ M A ČJ VV
ČTVRTEK M ČJ TV VL VV
PÁTEK ČJ M A HV

 

KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 10.9. DO 19.11. PROBÍHÁ PLAVECKÝ VÝCVIK VE ZNOJMĚ. DĚTI BUDOU  POTŘEBOVAT POUZE ANGLIČTINU A ČJ,  NA PLAVÁNÍ PODEPSANÉ RUČNÍKY, PLAVKY A KOUPACÍ ČEPICI, POKUD MAJÍ DELŠÍ VLASY, IGELITOVOU TAŠKU NA MOKRÉ VĚCI.

Fotky ze sportovního dne "Střelnice plná dětí" jsou k nahlédnutí ve fotogalerii 2.B :)

 

Zde můžete dát hlas naši fotce ze školy v přírodě:

 https://www.facebook.com/skolyvprirodeceres/photos/a.118221858236585/2130503323675085/?type=3&theater

 

STŘEDA 17.10. beseda se sportovcem a člověkem neuvěřitelných možností Richardem Štěpánkem, cena 10 Kč (placeno ze zálohy)

 

10.6. - 14.6. 2019    ŠKOLA V PŘÍRODĚ

                www.ceres.cz   RA Veverská Bítýška

               - jedou třídy 2. A, 2. B a 4.tř

               - předběžná cena : 2500 Kč ( ubytování, strava, program, jízdné )

DO 10.11. VYBÍRÁME 1.ZÁLOHU 600Kč. Děkujeme

 

V PONDĚLÍ 5.11. JE MIMOŘÁDNĚ 1.vyučovací hodinu přírodopis.

Beseda s Richardem Štěpánkem

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Lenka Hodaňová

týden od 19.11. do 23.11.

Český jazyk

Nauka o slově

učebnice str. 32 - 36

Domácí úkoly:

pracovní sešit str.15 cv. 1 - na 19.11.

pracovní sešit str.15 cv. 2 - na 20.11.

pracovní sešit str.16 cv. 2 - na 21.11.

pracovní sešit str.16 cv. 4 - na 22.11.

pracovní sešit str.17 cv. 1 - na 23.11.

Čtení

čítanka str. 17 - 22

Pohádky.

Sloh

Blahopřání.

 

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice a pracovní sešit Excellent 1, sešit 444, pastelky, nůžky, lepidlo

Říjen

Unit 5 - Parts of body, Face

            Have got x has got

 

MATEMATIKA

Vyučující:  Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešity (č. 444 - 1x, 440 - 1x a k ní podložka na psaní s linkami, 524 - 2x, pracovní sešit), nůžky, lepidlo, krátké pravítko na podtrhávání v pouzdře, popisovací fólie, pastelky

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, ořezaná tužka č. 2 a 3, guma,kružítko se správně připravenou tuhou, barevné linerky nebo propisky na zvýraznění náčrtků

KAŽDÝ ČTVRTEK BUDE GEOMETRIE.

 

Týden: 12. 11. - 16. 11.

Přehled učiva: Čísla v oboru do 10 000:

                     - sčítání (PSB/2 - cv. 1 dole, PSB/3 - cv. 1,2 nahoře, do šk. sešitu - Alter1/41 - cv. 2,5, přílady nalepené ve šk. sešitě)

                     - odčítání (PSB/3 - cv. 1,2,3 dole, PSB/4 - cv. 1 nahoře, příklady nalepené ve šk. sešitě)

                    Kružnice (PSA/31 - cv. 1,2,3,4, PSA/32 - cv. 7)

Dú: na pátek 16. 11. dokončit PSB/4 - cv. 1 nahoře

      na čtvrtek 22. 11. - PSA/32 - cv. 5 (inspirace - učeb/43)

      dokončit příklady ve šk. sešitě

 

Týden: 19. 11. - 23. 11.

Přehled učiva: Čísla v oboru do 10 000:

                     - sčítání, odčítání

                   Kružnice

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková

- používat budeme učebnici a sešit č.424

UČIVO - LISTOPAD:

 

SPOLEČENSTVA POLÍ: hospodářské plodiny

                                     živočichové na polích

SPOLEČENSTVA VOD:  rostliny, živočichové

SPOLEČENSTVA LESŮ: listanté a smíšené lesy

                                     jehličnaté lesy

                                     houby

                                     význam lesů

 

CELOŠKOLNÍ PROJEKT:
zapojit naše žáky a jejich rodiče do pomoci se sbírkou pro útulek opuštěných nebo odložených zvířat- můžeme sbírat deky, obojky, hračky pro zvířata,které doma nepotřebujeme. Dále můžeme zakoupit granule, jiné krmení, stelivo apod.

Vše se bude ukládat v kabinetu přírodopisu. Zároveň připravíme stánek za tímto účelem i v den konání tradičních školních Vánoc  18.12.2018 v prostorách školy. Společně tak připravíme předvánoční překvapení a pomůžeme dobré věci. Předem velmi děkujeme za zájem a pomoc. Jana Pavlíčková

 

 
 
 

 

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

VLASTIVĚDA

Vyučující:  Mgr.Jana Pavlíčková

                do vlastivědy máme k dispozici 2 učebnice:

                 červená - dějepis ( v rozvrhu bude bývat v pondělí )

                 modrá - zeměpis ( v rozvrhu bude bývat ve čtvrtek )

UČIVO - LISTOPAD

modrá:   - poznáváme jednotlivé kraje - s využitím zážitků a poznatků žáků - skupinové vyučování

 

červená - osídlení našeho území: Keltové, Sámova říše

 

 

4 . týden: 19.9. - 23.9.2016

VÝTVARNÁ VÝCHOVA  A PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Milena Vrtěnová

Pracovní činnosti

8.10. - 12.10.

Práce s modelovací hmotou.

15.10. - 19.10.

Výzdoba na Halloween.

5.11. - 9.11.

Práce nna pozemku - úklid listí.

 

Výtvarná výchova

8.10. - 12.10.
Dokončení práce - obal knihy.
 
15.10. - 19.10.
Výtvarná soutěž - malba, výroba draků.
 
29.10. - 2.11.
Zážiteky a vyjádření pocitů - Halloween.
 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Pavel TAUWINKL

Učivo:
 
LISTOPAD - BŘEZEN
 

Gymnastika

Základní záchrana a dopomoc, průpravná cvičení (pohyblivost, obratnost, síla, rychlost, koordinace)

Akrobacie - kotoul vpřed, vzad, stoj na rukou (průpravná cvičení, dopomoc), akrobatické kombinace

Přeskok - průpravná cvičení pro nácvik odrazu z můstku, přeskok bedny odrazem z

trampolínky (2 - 4 díly bedny), roznožka přes kozu odrazem z můstku, trampolínky, skrčka přes kozu

Hrazda - shyb stojmo - odrazem přešvih do vzporu vzadu stojmo - stoj, svis střemhlav, náskok do vzporu - sešin

Kladinka - chůze bez dopomoci
 

Sportovní hry

Průpravné sportovní hry, utkání podle zjednodušených pravidel (kopaná košíková,

házená, florbal, vybíjená, přehazovaná, stolní tenis, domácí tenis)

Přihrávka jednoruč a obouruč, vnitřním nártem

Pohyb s míčem a bez míče

Chytání míče jednoruč a obouruč, tlumení míče vnitřní stranou nohy

Vedení míče (driblinkem, nohou)

Střelba jednoruč, obouruč na koš, střelba jednoruč ze země na branku, vnitřním nártem na branku