5. třída - třídní učitelka: Mgr. Kateřina Juránková

                      asistent pedagoga: Martina Kunayová

                           


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ M ČJ VL - žlutá ČJ- čítanka VV
ÚTERÝ A/A M TV ČJ INF
STŘEDA M ČJ A/A
ČTVRTEK M ČJ TV VL - žlutá A
PÁTEK M ČJ ČJ - čítanka HV
 

 

Všechny předměty kromě informatiky a angličtiny vyučuje třídní učitelka.

Připomínám všem, kteří se přihlásili na kroužek angličtiny ALRETE, 

že první lekce bude v středa 21.9. 13:00-13:50

děti na kroužek odvedeme po obědě a následně případně odvedeme do družiny.

Informace pro žáky a rodiče

 
 
 
HV - Dú na 30.9. - pracovní kopie - dělení hudebních nástrojů.

HV - Dú DO 30.9.  ( rozepsáno pod hudební výchovou )

 
nabídka kroužku parkour: shacademy.cz/    na ZŠ Ivančická každou středu
 
 
 
Děti dostaly lísteček o infomaci matematické olympiády, nezapomeňte přihlásit kdo má zájem do 30.9.
 
 
Soutěž Happysnack - kdo namaluje vtipný obrázek na téma zdravá svačina, zdravý životní styl, školní 
 
automat, škola, třída, spolužáci atd. do 30.9. odevzdá třídní učitelce, vítěz získává 2 stolní kalendáře,
 
 svačinový boxík se zdravými produkty a kredit v hodnotě 100kč na předplacenou kartičku Happysnack
 
 do šk.automatu na zdravou svačinku.
 
 
7.10. drakiáda - chystejte si draky na létání a vlastní vyrobený drak ( nemusí létat) zíkává diplom.
 
 
12.10. JAK SE DĚLÁ ZOOGALERIE KNÍŽECÍ DŮM, 30 KČ( budu vybírat v říjnu )
 
 
 
Povinné čtení za pololetí přečíst alespoň 200 stran - viz český jazyk - " referát ".
Děti by měly číst každý den svou vybranou knihu alepsoň 15 minut denně.
 
 

NABÍDKA KROUŽKU PRO DĚTI : ŠPRTEC - každou středu v tělocvičně ZŠ Klášterní od 16- 18 h.

                                                                       - s sebou přezůvky

                                                                       - kontakt: Martin Blahetek Michálek, tel: 774 981 841

                                                                       - web:  kvak-mk.cz/

                                                                     ( přijďte kdykoliv v průběhu tréninku a zahrajte si )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milé děti a rodiče,
posílám seznam věcí, co si chystat do 5. třídy:
 
přezůvky - ne pantofle, 
aktovka, svačinový box, čip na oběd
pouzdro ( nůžky, lepidlo, zvýrazňovače, krátké pravítko , kružítko, ořezávátko 
                              - pokud se nevlezou do pouzdra dejte vše do kufříku )
guma, tužka č. 2 a č. 3, pero, pastelky alespoň 6 druhů barev ( žlutá, červená, modrá, zelená, hnědá, černá )
pravítko s ryskou - trojúhelník
rovné pravítko ( 30 cm)
 
složka s drukem na kopie A4
průhledná gumovací fólie A5 alespoň 2 ks
 
Tělesná výchova:
 
- vak nebo batůžek: boty do haly i na ven, tepláky, tričko, kraťasy - vše označit, aby si děti poznaly.
 

Výtvarná výchova :

  
- pomůcky uložit do kufříku nebo jiného "boxu ", prosím vše podepsat nebo označit, tak, aby si děti poznaly své věci.
 
        zvýrazňovač alespoň 2 barvy (oranžový, žlutý )
        linerka zelená
        papírové kapesníčky
        štětce - různé velikosti, plochý i kulatý 

        stíratelnou tabulku s fixem a hadříkem ( Centropen- Maja )

        vodové barvy, kelímek (umělohmotný )

        ubrus na lavici, pracovní oděv (staré tričko), hadřík

        velké tempery, fixy

        voskovky, tuš

        lepidlo na papír – tyčinka velká - nejlépe KORES nebo Herkules

        malý ( tekutý ) HERKULES

 
Obaly na pracovní sešity A4 -  5 ks - dobrovolné  ( pracovní sešity si děti platí, obaly nejsou povinné )
Obaly na sešity  A4, A5
Obaly na učebnice - upřesněno později
 
Seznam sešitů:
 
školní deníček na zapisování úkolů    ( úkolníček )
 
sešit do čtení - č. 423x    ( kdo má zachovalý sešit, může být i ze 4. třídy)
sešit do českého jazyka školní = čj - š   č. 544
sešit do českého jazyka domácí = čj - dú    č. 524
 
sešit do matematiky školní = čj - š   č. 544
sešit do matematiky domácí = čj - dú    č. 524
sešit do geometrie - č. 420  ( kdo má zachovalý sešit, může být i ze 4. třídy)
 

 

 
sešit do hudební výchovy č. 420
 
sešit do  vlastivědy a přírodovědy jeden  společný  č. 464
 
 

sešity do angličtiny č. 444 a č. 524, můžete pokračovat i ve starých sešitech

sešit do informatiky č. 520

3 krát rychlovazač + eurofólie = do předmětů  ( m, čj, čtení )

 
 
 

 

Vybírám 200 kč na výtvarné pomůcky ( výkresy atd. ) 
+ přibližně částku 500 kč za pracovní sešity do českého jazyka, matematiky, vlastivědy a přírodovědy 
( podrobný rozpis cen napíšu po obdržení faktury, zbytek peněz připíšu do vv ).
 
PENÍZE PŘINÉST DO 23.9. DĚKUJI

 

 

 

ČESKÝ JAZYK

23.9. chybějící: napiš si větu do sešitu a urči slovní druhy, u sloves - osobu, číslo a čas, způsob,
u podstatných jmen urči pády.
 
Čaj, káva a kakao jsou plodiny, které Evropané objevili při svých dobyvačných cestách.
 
učebnice s. 22 číst rámečky, cv. 1 a ústně, cv. 2 do sešitu, s. 23 stavba slova- přehled + tabulka, cv. 4a ústně
prac.seš. s. 13/ cv. 7ab + čítanka číst s. 18, 19, 20
do sešitu čtení zápis: O zlatém kvítku
Michal Černík
tovaryš = učeň, který vykonával nějaké řemeslo. Kdysi dávno se u nás těžilo zlato v dolech, vesnice se pojmenovala Zlaté Hory.
 
 
 
22.9. chybějící: napiš si do sešitu větu: 
 
Protože tento přírodní nápoj je bez chuti vynalezl člověk nápoje ochucené.
 
Urči slovní druhy a nadepiš číslovkou nad jednotlivé slova ve větě,
 
u slovesa je a vynalezl urči osobu, číslo, čas a způsob a u podstatných jmen urči pády.
 
diktát: na pol___, s kol__, bez chut__, v___dlabat, se ps___, starob__lý hrad
 
+ prac.seš. s. 12/ cv. 2,  s. 13/ cv. 4, 5, 6
 
20.9. chybějící: učebnice s 17/ cv. 1a +2a na fólii, prac.seš. s. 11/ cv. 1
 
19.9. chybějící: pracovní sešit s. 7/ cv. 1abc, cv. 2ab, cv. 3a, cv.4
 
 
1. rychlovazač + eurofólie slouží do čj - pomocníček, děti dostanou kopie, které si založí a pomohou jim v opakování učiva.
 
2. rychlovazač + eurofólie slouží místo čtenářského deníku - děti dostanou kopie záznam o přečtené knize ( pomoc pro sepsání " referátu " ) -
    
    za pololetí- tj. do 31.1. přečíst celkem 200 stran - může to být jedna kniha nebo více tenkých dětských knih odpovídající věkové kategorii
 

 

 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK:

vyučující: Mgr. Pavla Rausová a Bc. Petra Moos
 
Přineste 280 Kč na pracovní sešit do angličtiny
Děkuji
Pokud se místo toho chcete připojit po telefonu, zavolejte na číslo +420 234 610 040 a zadejte PIN: 993 816 987#
Chcete-li zobrazit další telefonní čísla, klikněte na tento odkaz: https://tel.meet/amm-mqjn-bpp?hs=5

MATEMATIKA

23.9. chybějící: geometrie - učebnice s. 119- číst a zapamatovat si žlutý rámeček symboly používané v geometrii
s. 124 - číst žlutý rámeček kružnice, kruh- číst zápis co je průměr a co poloměr
prac.seš. do geometrie s. 7
 
 
22.9. chybějící: napiš si do sešitu a vypočítej: 
 
1569
 .    9   
 
3 z 100 =         4 z 320 =      3 z 900 =           8 z 120 = 
5                      8                   9                        6
 
+ prac.seš. 12/ cv. 1, 2 + učebnice s. 27/ cv. 4 na fólii,   s. 27/ cv. 3 sešit
 
 
20.9. chybějící: učebnice s. 25/ cv. 19 - 2 příklady do sešitu vypočítej + s. 25/ cv. 21 - 2 příklady do sešitu
prac.seš. s. 16/ cv. 4 + s. 10/ cv. 7  + s. 11/ cv. 4, 6
 
 
19.9. chybějící: učebnice s. 21/ celá strana, cv. 1,2, 3 ústně, cv. 4, 5 do sešitu + s. 23/ cv. 3 do sešitu
 
 
3. rychlovazač + eurofólie - děti dostanou násobilku a jiné kopie jako pomocníček do matematiky, které budou sloužit k opakování
 
 

 PŘÍRODOVĚDA

vyzdobit si první stranu sešitu do 14.9. - nakresli ( vystřihni )obrázek ze zvířaty, rostlinami , krajinou atd.

9.9.chybějící: pracs.seš. s. 4/ cv. 2,4

14.9. chybějící: děti dostaly kopie na opakování

 

www.youtube.com/watch?v=-p8326ceods

 

16.9. chybějící: pracovní sešit s. 6 celá

 

23.9. chybějící: číst s. 10 celá + zápis do sešitu: 

Nekovové nerosty

1, křemen - součástí žuly a pískovce

- barva bílá nebo šedá

- bezbarvý, obroušený = křišťál

- součást surovin při výrobě skla.

 

2, sůl kamenná - získává se odpařováním nebo těžbou v solných dolech.

 

3, diamant - jen nejtvrdší, nejdražší - výroba šperků.

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

VLASTIVĚDA

22.9. chybějící: opakování ze zápisků v sešitě, zápis o Marii Terezii do sešitu + prac.seš. s. 6 celá 
 
 
 
Marie Terezie
- zavedla daně
- budovala stálé vojsko
- rozdělila zemi na kraje
- první papírové peníze
- povinná školní docházka
- číslování domů
- příjmení
 ( zajímavosti: měla 16 dětí, neuměla česky, vládla 40 let )
 
+ video 
 
 
19.9.chybějící:  učebnice s. 10, 11 číst, pracovní sešit s. 5 celá
 
Dú 12.9. vyzdobit si první stranu sešitu do 15.9.- pohlednice a jiné nalepit nebo nakreslit obrázek.
 
12.9. chybějící: učebnice s. 6 přečíst opakování, s. 7 - 8 číst + pracovní sešit s. 3/ cv. 1,2
15.9. kopie vlepit do sešitu
+ video 
 
 
 
 
 
 
4 . týden: 19.9. - 23.9.2016

PRACOVNÍ ČINNOSTI

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

 
16.9. chybějící: dostanou kopii - dělení hudebních nástrojů.

 

DOMÁCÍ ÚKOL: DO 30.9. SEPSAT KRÁTKÝ REFERÁT DO SEŠITU HV NEBO NA PAPÍR A4
 
O OBLÍBENÉM ZPĚVÁKOVI/ ZPĚVAČCE NEBO HUDEBNÍ SKUPINĚ, VYTISKNOUT FOTKU NEBO VYSTŘIHNOUT Z ČASOPISU.
 
NÁZEV SKUPINY:
JMÉNO ZPĚVÁKA NEBO ZPĚVAČKY:
PŘEZDÍVKA:
MÍSTO A DATUM NAROZENÍ:
NÁSTROJ:   ( nebo jen ZPĚV )
OCENĚNÍ:
ALBA:
HUDEBNÍ ŽÁNR:
OBLÍBENÁ PÍSEŇ:
 
+ nějaká informace co vás ještě zaujala.
 
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

INFORMATIKA

vyučující: Mgr. Sabina Doubková