5.třída - třídní učitelka: Mgr. Tereza Procházková

asistent pedagoga: Iveta Minářová


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M INF ČJ
ÚTERÝ ČJ M VL AJ HV
STŘEDA AJ TV ČJ M
ČTVRTEK ČJ M VL AJ ČJ
PÁTEK ČJ M TV VV

ALRETE Movers new: 5 třída /  PONDĚLÍ 13:00 - 13:50 lektorka Jana Hvězdová

PSPP STŘEDA 12:45-13:30 ve třídě I.S, vyučující Mgr. Gabriela Kliková 

 

TŘÍDNÍ FOTKY JSOU STEJNĚ JAKO MINULÝ ŠKOLNÍ ROK UKLÁDÁNY NA DISK GOOGLE. KDO SE LONI NEPŘIPOJIL A LETOS BY CHTĚL, DEJTE VĚDĚT :). 

wordwall.net/cs/resource/32606965/dopravn%C3%AD-zna%C4%8Dky-kv%C3%ADz

AKCE: 

24.5. ŠKOLNÍ VÝLET DO PRAHY 
31.5. DĚTSKÝ DEN 
- výuka končí v 11:40 hodin, poté oběd a odchod dom nebo do družiny
6.6. KONCERT LYRA V DOBŘÍNSKU 
7.6. ATLETICKÝ DEN 
17.6. ROZTANČENÁ ŠKOLA 
25.6. ŠKOLNÍ AKADEMIE 

INTEGROVANÁ TÉMATICKÁ VÝUKA

ANEB KDYŽ DĚTI UČÍ DĚTI

Žáci 9.A a 9.B připravili celodopolední program pro 5.třídu. Nachystali 8 stanovišť na téma vitaminy a výživa. Páťáci pracovali ve skupinkách, obcházeli jednotlivá stanovišt, plnili aktivity a připravené úkoly, ve kterých se dozvěděli informace o zdravém talíři, výživové pyramidě, obsahu vitaminů a cukrů v jednotlivých potravinách, odkud se k nám dováží jaké potraviny ze zahraničí, jaké nemoci mohou vzniknout při nedostatku nebo nadbytku vitaminů v těle a spoustu dalších informací. Celou akci jsme zakončili velkým kruhem, kde si děti řekli, jak si to užili, co se dozvěděli a co je zaujalo. A na konec jsme si užili vitaminový piknik s melounem.
 

Více fotografií

VÝLET DO PRAHY

Třídy 2.A, II.Z a 5. se vydaly na vysněný výlet do Prahy. Pátá třída se v Praze vydala po stopách historie a navštívila například Národní památník hrdinů heydrichiády a Střelecký ostrov. Z venku děti obdivovaly Národní divadlo a Betlémskou kapli. Na Karlově mostě a na Kampě si děti zahrály bojovku a cestou přes Staroměstské náměstí zakončily velmi povedený výlet u sochy sv. Václava na Václavském náměstí.

Fotografie 5. třída

 

ČESKÝ JAZYK Mgr. Tereza Procházková

ČTENÁŘSKÝ ZÁZNAM - pokračujeme stejně jako loňský rok; děti by měly za pololetí přečíst libovolnou knihu/ knihy v rozmezí 250-300 stran, vytvořit čtenářský záznam a odprezentovat před třídou 

SYNONYMA, ANTONYMA, HOMONYMA   SYNONYMA, ANTONYMA, HOMONYMA 2  

STAVBA SLOVA    STAVBA SLOVA 2   STAVBA SLOVA

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

PŘEDLOŽKY S a Z 1    PŘEDLOŽKY S a Z 2

PŘEDPONY S, Z, VZ 1    PŘEDPONY S, Z, VZ 2   PŘEDPONY S, Z, VZ 3  PŘEDPONY S, Z, VZ 4

PSANÍ -N-,-NN- 1        ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY 1   ZDVOJENÉ SOUHLÁSKY  

PŘÍDAVNÁ JMÉNA 1    PŘÍDAVNÁ JMÉNA TEST    PŘÍDAVNÁ JMÉNA 2    

MATEMATIKA Mgr. Tereza Procházková

Každou středu bude bývat geometrie, děti budou mít všechny pomůcky (dvě pravítka, kružítko, tužka) a sešit (pokračujeme do sešitu ze 4. třídy)! 

 

PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ    PÍSEMNÉ NÁSOBENÍ S NULAMI   PŘEVODY JEDNOTEK

PÍSEMNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ DO MILIONU    ČÍSELNÁ OSA DO MILIONU

PŘEVODY JEDNOTEK 1  PŘEVODY JEDNOTEK 2

PŘÍRODOVĚDA Mgr. Tereza Procházková

PROCVIČOVÁNÍ UČIVA 5. TŘÍDY

 

INFORMATIKA Mgr. Tereza Procházková/ Mgr. Martin Vajčner

 BEZPEČÍ NA INTERNETU

ZÁKLADNÍ PC HW   ČÁSTI PC

VSTUPNÍ/ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ

HARDWARE nebo SOFTWARE

ÚNIKOVÁ HRA HALLOWEEN

ŠIFRY

ÚNIKOVÁ HRA 12.2. 

 

1. Link na připojení na online lekci:

https://meet.google.com/mnq-ezwj-ede

 

2. Link na připojení do projektu:

school-education.ec.europa.eu/en/pupil-login