5. třída - třídní učitelka: Mgr. Kateřina Juránková

 asistent pedagoga: Martina Kunayová

                           


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ M ČJ VL - hnědá ČJ- čítanka VV
ÚTERÝ A/A M TV ČJ INF
STŘEDA M ČJ A/A
ČTVRTEK M ČJ TV VL - hnědá A
PÁTEK M ČJ ČJ - čítanka HV
 
 

www.skolasnadhledem.cz/game/6

 

www.skolasnadhledem.cz/game/4070

 

www.skolasnadhledem.cz/game/4981

 

 

www.zsamslukavice.cz/evt_file.php?file=2627

 


 

 
Dobrý den,
 
od úterý 27. září 2022 bude družina pro děti 4. a 5. ročníku v učebně základní školy speciální / naproti ředitelně/, 
tel. 124.
 
Nové telefonní číslo do 1., 2., a 4. oddělení školní družiny- pevná linka se ruší,  mobil - 606 749 782
 
L. Pospíšilová
 
 
 

Připomínám všem, kteří se přihlásili na kroužek angličtiny ALRETE, 

že první lekce bude v středa 21.9. 13:00-13:50

děti na kroužek odvedeme po obědě a následně případně odvedeme do družiny.

 
 
 
wordwall.net/cs/resource/32606965/dopravn%C3%AD-zna%C4%8Dky-kv%C3%ADz

Informace pro žáky a rodiče

 
KNIHY DO ŽÁKOVSKÉ  KNIHOVNY NEVRÁTILY: PELIKÁN, ROUBEC, HAŠEK, CHMELKOVÁ, MUSILOVÁ
 

NA ATLETICKÉM DNI NAŠE TŘÍDA VE 3 . KATEGORII V SOUBOJI SE 4. ROČNÍKEM 

VYBOJOVALA NĚKOLIK DIPLOMŮ, NĚKTERÉ DĚTI STANULY NA STUPNI VÍTĚZŮ DOKONCE VÍCEKRÁT.

GRATULUJEME:  VIKTORCE, ESTERCE, NIKOLASOVI, KAROLÍNCE, MARKOVI, FILIPOVI, 

 ALIČCE, KLÁRCE Z.

 
 
PROSÍM, ABY DĚTI ZAČALY VRACET VYPŮJČENÉ KNIHY Z ŽÁKOVSKÉ KNIHOVNY DO 9.6. 2023
 
 
9.6. POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z MATEMATIKY

15.6.  POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE Z  ČESKÉHO JAZYKA

16.6. Lyra fest  60 kč + Epopej
 
20.6. školní výlet Permonium Oslavany  
 
22.6. focení tříd
 
27.6. školní akademie
 
27.6. nocování ve škole 
 
30.6. vysvědčení
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vybírám 200 kč na výtvarné pomůcky ( výkresy atd. ) 
+ přibližně částku 500 kč za pracovní sešity do českého jazyka, matematiky, vlastivědy a přírodovědy 
( podrobný rozpis cen napíšu po obdržení faktury, zbytek peněz připíšu do vv ).
 
PENÍZE PŘINÉST DO 23.9. DĚKUJI

 

 

ČESKÝ JAZYK

ČTENÍ: REFERÁT - zápis o knize
 
 za 2. pololetí- tj. do 16.6. přečíst celkem 200 stran - může to být jedna kniha nebo více tenkých dětských knih odpovídající věkové kategorii.
 
 
OPAKOVÁNÍ K POLOLETNÍ PRÁCI - DOMÁCÍ PROCVIČENÍ:
 
učebnice s. 175/ cv. 1, 2 ab, 3 ab      s. 176/ cv. 6, 7 ab     s. 177/ cv. 10ab, 11a, 12ab   s. 147/ cv. 4a   s. 139/ cv. 4, 5ab     
 
s. 114/ cv. 5     s. 115/ cv. 7
 
 
UČEBNICE S. 159/ CV. 2ABCD ÚSTNĚ
 
PS S. 68/ CV. 2 AB,3 AB
 
 
8.6. chybějící: učebnice s. 158 ústně, PS s. 68/ cv. 1
 
 
 
 
7.6. ČJ- dú - MPS s. 35/ cv. 17
 
 
7.6. chybějící: učebnice s. 157/ cv. 3, 4 ústně, MPS s. 36/ cv. 3      diktát do sešitu: zp___vník, ob____tí ( maminky ) , nerozum___l zadání, kruhov__
 
ob__zd, nab__račka, ob__vitel Ameriky, ob__tav__člov___k,  sv___t  m__síce, sv___dom__tý d__děček.
 
 
6.6. ČJ - dú MPS s. 34/ cv. 9,13
 
6.6. chybějící: učebnice s. 156 celá strana ústně
 
5.6. chybějící: čítanka s. 149 číst  Hádanky ze zahrady - napsat odpověď do sešitu čtení.
 
učebnice čj s. 157/ cv. 6ab fólie, PS s. 67/ cv. 1b, 3, 1a, 
 
napiš do sešitu a doplň: dom___nka, zam___stnanec, příjem___, rozum___, m____síc,  zatm____ní, setm___ní, skrom___ji, tam___jší, nepříjem____.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
procvičuj:
 
 
 
 
 
 
 
1. rychlovazač + eurofólie slouží do čj - pomocníček, děti dostanou kopie, které si založí a pomohou jim v opakování učiva.
 
2. rychlovazač + eurofólie slouží místo čtenářského deníku - děti dostanou kopie záznam o přečtené knize ( pomoc pro sepsání " referátu " ) -
    
    za 2. pololetí- tj. do 16.6. přečíst celkem 200 stran - může to být jedna kniha nebo více tenkých dětských knih odpovídající věkové kategorii
 

 

 

čtení: čítanka s. 49 Mark Twain + s. 48-49 Dobrodružství Toma Sawyera
 

 

MATEMATIKA

 
9.6. chybějící: pololetní písemná práce + učebnice s. 143 číst o kvádru, zakreslit si náčrtek na papír a popsat stěny, hrany, vrcholy.
 
Zapsat si vzoreček povrch kvádru
 
8.6. M- dú dobrovolné opakování k písemce kopie ( písemné násobení) nebo z učebnice: 
 
s. 106/ cv. 8,10, 11      s. 107/ cv. 12,13, 15      s. 108/ cv. 19     s. 109/ cv. 23,25,26    s. 110/ cv. 31,32,34   
 
s. 111/ cv. 38,40     s. 112/ cv. 43,44,46      s. 113/ cv. 49,52, 53     s. 116/ cv. 68
 
8.6. chybějící: učebnice s. 113/ cv. 49 fólie + kopie s příklady na násobení jednociferným, dvojciferným, trojciferným činitelem.
 
7.6. M- Dú uč. s. 116/ 69    s. 117/ cv. 73
 
7.6. chybějící: uč. s. 117/ cv. 77, 78    s. 72/ cv. 34 
 
6.6. chybějící: učebnice s. 109/ cv. 26, 28, 29
 
5.6. M- dú uč. s 117/ cv. 75 přepiš si příklady pod sebe a vypočítej
 
 
5.6. chybějící: učebnice s. 111/ cv. 36 do sešitu, kopie na sčítání ( děti dostanou až přijdou do školy), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PŘÍRODOVĚDA

9.6. chybějící: učebnice strana 81 zapiš si obrázkově důležitá telefonní čísla z učebnice + tel. č. 156 = městská policie.
 
přečíst si s. 81 dobré rady na prázdniny...+ PS s. 43/ cv. 1,2
 
7.6. chybějící: napiš do sešitu co by sis s sebou vzal do evakuačního zavazadla ( zkontroluj svou odpověď- uč. s. 71)
 
učebnice s. 72 -odpovědi do sešitu, s. 73 číst
 
 
2.6. chybějící: uč. s. 71 číst, PS s. 41 celá
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
4. týden: 19.9. - 23.9.2016

VLASTIVĚDA:

8.6. chybějící: PS s. 28/ cv. 3, s. 29/ cv.4, 5,6    
 
5.6. chybějící: Slovensko
 
 
uč.s. 48-49, PS s. 28/ cv. 1,2
 
 
22.5. CHYBĚJÍCÍ: UČEBNICE S. 37-38 ČÍST,  PS. 22 CELÁ
 
15.5. Vl - dú - dokončit učebnice s. 36 do sešitu nebo na fólii
 
 4.5. chybějící: kdo neprezentoval referát o kraji, bude mít na příští hodinu 11.5.
 
 
světadíly:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 . týden: 19.9. - 23.9.2016

INFORMATIKA

 

https://skribbl.io/?GOCtr8sp