5.třída - třídní učitelka: Mgr. Tereza Procházková

asistent pedagoga: Iveta Minářová


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ M INF ČJ
ÚTERÝ ČJ M VL AJ HV
STŘEDA AJ TV ČJ M
ČTVRTEK ČJ M VL AJ ČJ
PÁTEK ČJ M TV VV

ALRETE Movers new: 5 třída /  PONDĚLÍ 13:00 - 13:50 lektorka Jana Hvězdová

PSPP STŘEDA 12:45-13:30 ve třídě I.S, vyučující Mgr. Gabriela Kliková 

wordwall.net/cs/resource/32606965/dopravn%C3%AD-zna%C4%8Dky-kv%C3%ADz

PODZIMNÍ AKCE: 

25.9. Muzikál "Největší Showman" Ivančice (110 Kč- placeno ze zálohy) 
6. 10. DRAKIÁDA 1. stupně (1. a 2. hodina dle rozvrhu) 
- děti si přinesou létajícího draka
- soutěžíme o pěkné ceny - NEJLEPŠÍ LETCI 
- diplom dostane každý, kdo vyrobí draka ( nemusí létat ) DOMA VYROBENÍ DRACI
26.-27.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY 
31.10. TŘÍDNÍ HALLOWEEN 
16.11. TŘÍDNÍ SCHŮZKY 
21.11. EXKURZE ANTHROPOS (70 Kč) A PLANETÁRIUM (80 Kč) + doprava 
5.12. ŠKOLOU CHODÍ MIKULÁŠ
20.12. ŠKOLNÍ VÁNOCE 
21.12. TŘÍDNÍ VÁNOČNÍ BESÍDKA S DOBROTAMI 

ČESKÝ JAZYK Mgr. Tereza Procházková

ČTENÁŘSKÝ ZÁZNAM - pokračujeme stejně jako loňský rok; děti by měly za pololetí přečíst libovolnou knihu/ knihy v rozmezí 250-300 stran, vytvořit čtenářský záznam a odprezentovat před třídou 

SYNONYMA, ANTONYMA, HOMONYMA   SYNONYMA, ANTONYMA, HOMONYMA 2  

STAVBA SLOVA    STAVBA SLOVA 2

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

MATEMATIKA Mgr. Tereza Procházková

Každou středu bude bývat geometrie, děti budou mít všechny pomůcky (dvě pravítka, kružítko, tužka) a sešit (pokračujeme do sešitu ze 4. třídy)! 

VLASTIVĚDA Mgr. Tereza Procházková

PRAVĚK   PRAVĚK 2

STŘEDOVĚK   PŘEMYSLOVSKÁ KNÍŽATA   LUCEMBURKOVÉ  HUSITSKÉ VÁLKY   

 

PŘÍRODOVĚDA Mgr. Tereza Procházková

INFORMATIKA Mgr. Tereza Procházková/ Mgr. Martin Vajčner

 BEZPEČÍ NA INTERNETU

ZÁKLADNÍ PC HW   ČÁSTI PC

VSTUPNÍ/ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ

HARDWARE nebo SOFTWARE