4. třída - třídní učitel: Mgr. Libor Kohoutek

asistent pedagoga: Tereza Luterová

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ A M PLA
ÚTERÝ ČJ M VL A ČT
STŘEDA ČJ M TV
ČTVRTEK ČJ M A VL ČT
PÁTEK ČJ M VV VV
 
 

Tento rozvrh platí po dobu plavání.

Kurz plavání začíná 9.9.2019. 

Plavat se pojede: 9.,16.,23.září, 7.,14.,21.října,11.,18.,25.listopadu, 2.prosince 2019

 

Sešity budou mít děti připravené ve třídě - hrazeny budou ze zbylé zálohy z loňska.

 

PS do M, AJ máme z loňska, do ČJ a nové do M jsou objednány! Částka níže...

 
 
 

ZÁLOHA 500 Kč - PROSÍM, POŠLETE DO KONCE ZÁŘÍ! 

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ DOPRAVY NA PLAVÁNÍ PRO POJIŠŤOVNU NEBUDE ŠKOLA VYDÁVAT - DOPRAVU MAJÍ LETOS ŽÁCI ZDARMA! 

CELÁ VYBRANÁ ČÁSTKA 500 Kč BUDE POUŽITA V PRŮBĚHU ROKU NA ŠKOLNÍ AKCE, PŘÍPADNÝ ZŮSTATEK SE ZAPOČÍTÁ DO ÚHRADY ŠKOLY V PŘÍRODĚ!

 

VYBÍRÁME ČÁSTKU NA NOVÉ PRACOVNÍ SEŠITY DO ČJ A M - 250 Kč - PROSÍM, POŠLETE DO 13.9.! DĚKUJI!

 

ZAVÁDÍME ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽKY - PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE PRO ŽÁKY I RODIČE BYLY ROZDÁNY DĚTEM, PŘIHLAŠOVAT SE MŮŽETE PŘES STRÁNKY ŠKOLY - ZÁLOŽKA ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA!

 

 
 
 
DĚTI SI DONESOU: 
 
PŘEZŮVKY, CVIČEBNÍ ÚBOR NA VEN I DOVNITŘ  - PODEPSAT!
 
PODEPSANÝ KAPSÁŘ S POMŮCKAMI NA VV, PČ - KELÍMEK NA VODU, ŠTĚTCE, VODOVÉ BARVY, TEMPERY, VOSKOVKY, NŮŽKY, LEPIDLO, ZÁSTĚRA, UBRUS NA LAVICI, PLASTELÍNU V KELÍMKU
 
POUZDRO - PASTELKY 12 BAREV, ZVÝRAZŇOVAČE - 4 BARVY, LEPIDLO V TYČINCE, GUMA, GUMOVACÍ PERO, TUŽKA Č. 2 A Č.3, KRÁTKÉ PRAVÍTKO, KRUŽÍTKO A TROJÚHELNÍK S RYSKOU - VYBAVIT BĚHEM 1. TÝDNE
 
PRŮHLEDNÁ GUMOVACÍ FOLIE  NA  PSANÍ TUŽKOU  A5 - 2 KUSY
 
PROSÍM, OBALIT SEŠITY A UČEBNICE!
 
PROSÍM, ABY DĚTI MĚLY VE ŠKOLE PŘEZŮVKY S PEVNOU PATOU (NE PANTOFLE)!
 

UČIVO - NEMOCNÍ: 

M - PS - str. 29
 
AJ - AB - 26B, 27D
 
17.9. ČJ - UČ STR. 7; M - PS 30/9-12, AJ - AB - 28E,F
 
18.9. M - UČ STR. 44, PS STR 30 DOKONČIT
 
19.9. ČJ - PS - STR. 3, M - UČ STR. 45-46, AJ - AB - STR. 29, ČT - STR. 13
 
20.9. ČJ - PS - 4/1,2,4   5/1,3,4     M - UČ - STR. 47/13,14
 
 

 

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, pravopisníček, školní, domácí a diktátový sešit

Domácí úkol:

20.9. PS - 5/4

pracovní sešit str. 53 cv. 2 - na 21.5.pracovní sešit str. 53 cv. 2 - na 21.5.

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, slovníček, sešit A4 linkovaný

Domácí úkol: naučit se slovíčka - Unit 6, opakovat U1 - U5

 

19.9. Draw a funny friend and write about him/her - na papír A4 - podle Activity book str. 29

 

TEST:

23.9. SLOVÍČKA U6

        

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, sešit A5 linkovaný, rýsovací pomůcky

Domácí úkol: 

TEST:

 

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

pomůcky:

učebnice, pracovní sešit ( PS do přírodovědy + PS do vlastivědy = celkem 80 kč. ) Vybírám do 13. září. Děkuji.  Dále sešit č. 420 - vše obalené

dále budou žáci potřebovat tužkové lepidlo, pastelky, tužku č. 2

 

 

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

pomůcky:

učebnice, pracovní sešit. sešit č. 440 + podložka, vše obalené

dále budou žáci potřebovat tužkové lepidlo, pastelky, tužku č. 2

 

4 . týden: 19.9. - 23.9.2016

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

 

pomůcky: ubrus na stůl, vodové barvy, nejméně 2 štětce různé tloušťky, kelímek na vodu, 

                  pastelky, voskovky, plastelinu,  nůžky, tužkové lepidlo, tekuté lepidlo herkules, 

                  doporučuji i starší triko nebo zástěru jako ochranu na oblečení

Na různé papíry a jiné výtvarné potřeby vybráme 50 kč na žáka. Prosím taktéž do 13. září. Děkuji.

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: viz. VV

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: sportovní převlečení a obuv na ven a dovnitř