SEZNAM ZAPSANÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU

Zde najdete pod kódovým číslem seznam zapsaných žáků do 1. třídy ve školním roce 2021-2022

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis k povinné školní docházce se bude koná dle § 36 odst. 4 školského zákona

v období od 1. dubna do 30. dubna 2021

 

V novém šk. roce vám nabízíme možnost přihlášení do:

1. třídy běžné standardní bez zaměření
1. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

2. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

3. třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

 

Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením proti koronaviru bude zápis do všech těchto tříd probíhá:

ELEKTRONICKY ONLINE

Jak na to? Klikněte na modrý banner níže. Budete přesměrováni na elektronickou přihlášku,

kterou vyplníte a odešlete. V přihlášce vyberte možnost do jaké třídy se chcete přihlásit v roletce: Zaměření třídy

Pokud nám chcete přihlášku zaslat raději poštou, stáhněte si přihlášku zde a poštou ji zašlete na adresu školy:
Základní škola, Ivančická 218, 672 01 Moravský Krumlov. Na rodičích je, aby si vybrali, kterou možnost si zvolí.
 

Pokud budou rodiče žádat o odklad, uvedou to do elektronické přihlášky NEBO si vytisknou

tuto žádost o odklad a spolu s vytištěnou přihláškou ji odešlou na adresu školy. Poté vydá ředitelka školy
na základě doložených dokladů rozhodnutí o odkladu školní docházky.

Doklady, tj. doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa,

rodiče zašlou poštou nebo je po předchozí domluvě přinesou osobně do školy.

 

INFORMACE KE TŘÍDÁM S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU

TĚLESNÉ VÝCHOVY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Kromě běžné 1. třídy může být na základě zájmu rodičů
otevřena 1. třída, 2. třída a 3. třída s rozšířenou výukou tělesné výchovy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se budete chtít zeptat na informace ke školní výuce,

můžete volat nebo psát do školy: tel.: 515 322 442  a e-mail: zsivancicka@zsivancicka.cz .

 

Pokud budete mít dotaz ohledně vyzvedávání dětí ze školy nebo organizace sportovních tréninků,

pak se můžete obracet přímo na trenéry:

TENIS: Marek Vespalec - marekvespalec@gmail.com,

ATLETIKA: Zuzana Marková - 732 125 440,

FOTBAL: Martin Žák - 777 893 333,

GYMNASTIKA: Kateřina Večeřová - 608 174 283.

 

PROPAGAČNÍ VIDEO

PROJEKT PŘEDŠKOLÁK

Pro bezproblémový přechod dítěte z mateřské do základní školy nabízíme projekt PŘEDŠKOLÁK.

letáček ke stažení

 

 
ZÁPIS DĚTÍ DO TŘÍD SPECIÁLNÍCH
 
přijímáme děti se středně těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem

letáček ke stažení