KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŠKOLY - 10.12.2018

V pondělí 10.12. se v 17 hodin uskuteční komentovaná prohlídka školy pro budoucí prvńáčky a jejich rodiče. Sraz před školou v 16.45 hodin. Budoucí prvńáčky bude provázet paní ředilka Hodaňová a paní zástupkyně Kotková. Na děti i rodiče se těší také budoucí paní učitelka 1. třídy Mgr. Andrea Třetinová. Máte jedinečnou možnost prohlédnout si celou školu. Nahlédneme do tříd, školní družiny, jídelny. Podíváme se také do tělocvičen a dílen. Zodpovíme vám všechny dotazy. Prohlídka potrvá cca 1 hodinu.

Letáček ke stažení

 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - 6.4.2019

V pátek 6.4. 2018 se od 14 do 17 hodin proběhne zápis žáků do 1. třídy na školní rok 2018/2019. 
S sebou vezměte rodný list dítěte. Těšíme se na vás! 

Co nabízíme?

 
 

Pro bezproblémový přechod dítěte z mateřské do základní školy nabízíme projekt PŘEDŠKOLÁK.

 letáček ke stažení 

 

 

 

V PÁTEK 6. DUBNA 2018 OD 14 DO 17 HODIN PROBĚHNE 

 
TAKÉ ZÁPIS DĚTÍ DO TŘÍD SPECIÁLNÍCH
přijímáme děti se středně těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem
 

Mgr. Blanka Šlezingerová, Mgr. Gabriela Kliková

letáček ke stažení

A co můžeme dětem a jejich rodičům nabídnout?

 • Rozšířenou výuku anglického jazyka již od první třídy. Odpolední zájmovou výuku anglického jazyka v rámci projektu s jazykovou školou ALRETE. 
   
 • Projekt PŘEDŠKOLÁK, který připravuje děti na bezproblémový přechod z MŠ do ZŠ.
   
 • Využití moderní techniky ve výuce, interaktivní tabule ve všech třídách.
   
 • Výuka je pro žáky více pestrá, zábavná a podnětná.
 • Výuka výtvarné výchovy v moderní učebně výtvarné výchovy, kde se zaměřujeme především na práci s hlínou a samozřejmě i na další výtvarné techniky.
   
 • Pohybové aktivity ve dvou tělocvičnách - velké a gymnastické a na přilehlém venkovním hřišti.
   
 • Po dohodě s rodiči organizujeme „školu v přírodě“.
   
 • Příjemné atrium s dětským hřištěm je téměř součástí parku.
  Děti se zde za teplého počasí mohou proběhnout a posvačit o velké přestávce, ale také pohrát si ve školní družině.

 • Provoz školní družiny ráno od 6 do 7.45 hodin a odpolední do 16 hodin.
   
 • Děti mohou chodit do pěveckého sboru, dyslektického krožku či do náboženství. Na škole také tradičně nabízíme zájmové kroužky Domečku – sportovní, výtvarný, keramický, dramatický, florbal, kinball a další podle zájmu dětí.
   
 • Díky MHD je dobrá dostupnost i z části Kavalírka nebo Hříbek. Děti vystoupí na zastávce U Parku a jdou po chodníku až ke škole. Na všech přechodech stojí v ranních hodinách strážníci MěP.
   
 • Snažíme se tak poskytnout rodičům komplexní péči o jejich děti. V rámci jedné budovy se učí, mohou do ranní i odpolední družiny a odtud plynule odcházet do zájmových kroužků.

       Spoustu dalších aktuálních informací ze života naší školy naleznete na www.zsivancicka.cz.

 

Těší se na Vás celý pedagogický tým ZŠ MK Ivančická