ROZHODNUTÍ O PŘIJATÝCH ŽÁCÍCH DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Ředitelka základní školy, rozhodla podle ustanovení §45, §165 odst. 2 písm. e, a §183 odst.2 zákona č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů takto: Žáci s těmito registračními čísly se přijímají
k zákl. vzdělávání ve škole: ZŠ Ivančická, Ivančická 218, Moravský Krumlov
 
 
 
 

Zápis k povinné školní docházce se konal 1.4.2022 od 14 do 17 hodin.

Třídní učitelkou budoucí 1. třídy bude Mgr. Andrea Třetinová

Fotografie ze zápisu

 

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŠKOLY

V pondělí 28.3. jsme pro děti, rodiče a prarodiče připravili prohlídku naší školy. V tento významný den - Den učitelů - nás přivítal jan Amos Komenský. představte si, že předškoláci věděli, že to byl učitel, který chtěl, aby bylo ve škole veselo... Krásná myšlenka! Sešlo se nás kolem 60 lidí, které přivítala paní ředitelka a pan zástupkyně a byla představena paní učitelka, která bude učit první třídu. Společn jsme prošli budovou školy,
na 2. stupeň, prohlédli si jazykovou učebnu, učebnu fyziky a přírodopisu
a školní družinu, která se dětem velice líbila. Prošli jsme kolem jídelny a atria, kde máme překrásné prostředí zámeckého parku a kde míváme svačiny a vyučujeme se přímo v přírodě. Poté jsme viděli v akci gymnasty
v tělocvičně a prohlédli si nové venkovní hřiště. na řadu přišly třídy 1. stupně
a konečně naše kmenová třída. Děti si mohly vyzkoušet interaktivní tabuli
a napsat si kouzelným perem písmena. Dětem i rodičům se u nás velice líbilo a těší se v pátek 1.4. na zápis do 1. třídy. Více fotografií
Mgr. Andrea Třetinová

 

PROJEKT PŘEDŠKOLÁK

Pro bezproblémový přechod dítěte z mateřské do základní školy nabízíme projekt PŘEDŠKOLÁK.

letáček ke stažení

 

 
ZÁPIS DĚTÍ DO TŘÍD SPECIÁLNÍCH
 
přijímáme děti se středně těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem

letáček ke stažení