SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU ŠK. ROKU 2019-2020

 
Do 1. ročníku šk. roku 2019/2020 byly přijaty děti s přiděleným registračním číslem:

Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění § 183, odst. 2
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů, obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - 5.4.2019

Srdečně zveme předškoláky a jejich rodiče na zápis do 1. třídy, který se uskutečnil 5.4. od 14 do 17 hodin.

 

 

PROJEKT PŘEDŠKOLÁK

Pro bezproblémový přechod dítěte z mateřské do základní školy nabízíme projekt PŘEDŠKOLÁK.

letáček ke stažení

TERMÍNY KLUBU PŘEDŠKOLÁK 2019

Zveme předškoláky na setkání v rámci klubu Předškolák.

 

V PÁTEK 5. DUBNA 2019 OD 14 DO 17 HODIN PROBĚHNE 

 
TAKÉ ZÁPIS DĚTÍ DO TŘÍD SPECIÁLNÍCH
 
přijímáme děti se středně těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem

letáček ke stažení

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŠKOLY - 10.12.2018

V pondělí 10.12. se v 17 hodin uskutečnila komentovaná prohlídka školy pro budoucí prvńáčky a jejich rodiče.  Budoucí prvńáčky provázeli paní ředitelka Hodaňová a paní zástupkyně Kotková. Na děti i rodiče se těšila také budoucí paní učitelka 1. třídy Mgr. Andrea Třetinová. Děti i rodiče měli jedinečnou možnost prohlédnout si celou školu. Nahlédli jsme do tříd, školní družiny, jídelny. Podívali jsme se také do tělocvičen a dílen

A co můžeme dětem a jejich rodičům nabídnout?

 • Rozšířenou výuku anglického jazyka již od první třídy. Odpolední zájmovou výuku anglického jazyka v rámci projektu s jazykovou školou ALRETE. 
   
 • Projekt PŘEDŠKOLÁK, který připravuje děti na bezproblémový přechod z MŠ do ZŠ.
   
 • Využití moderní techniky ve výuce, interaktivní tabule ve všech třídách.
   
 • Výuka je pro žáky více pestrá, zábavná a podnětná.
 • Výuka výtvarné výchovy v moderní učebně výtvarné výchovy, kde se zaměřujeme především na práci s hlínou a samozřejmě i na další výtvarné techniky.
   
 • Pohybové aktivity ve dvou tělocvičnách - velké a gymnastické a na přilehlém venkovním hřišti.
   
 • Po dohodě s rodiči organizujeme „školu v přírodě“.
   
 • Příjemné atrium s dětským hřištěm je téměř součástí parku.
  Děti se zde za teplého počasí mohou proběhnout a posvačit o velké přestávce, ale také pohrát si ve školní družině.

 • Provoz školní družiny ráno od 6 do 7.45 hodin a odpolední do 16 hodin.
   
 • Děti mohou chodit do pěveckého sboru, dyslektického krožku či do náboženství. Na škole také tradičně nabízíme zájmové kroužky Domečku – sportovní, výtvarný, keramický, dramatický, florbal, kinball a další podle zájmu dětí.
   
 • Díky MHD je dobrá dostupnost i z části Kavalírka nebo Hříbek. Děti vystoupí na zastávce U Parku a jdou po chodníku až ke škole. Na všech přechodech stojí v ranních hodinách strážníci MěP.
   
 • Snažíme se tak poskytnout rodičům komplexní péči o jejich děti. V rámci jedné budovy se učí, mohou do ranní i odpolední družiny a odtud plynule odcházet do zájmových kroužků.

       Spoustu dalších aktuálních informací ze života naší školy naleznete na www.zsivancicka.cz.

 

Těší se na Vás celý pedagogický tým ZŠ MK Ivančická