ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY - POKYNY PRO RODIČE

 
Zde najdete seznam žáků přijatých do 1. třídy pod registračním číslem, které vám bylo přiděleno při zápisu.
Na budoucí prvńáčky se již moc těšíme!
 
 
 
 

Dle opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky proběhne zápis žáků do 1. ročníku bez dětí pouze písemnou formou a to v termínu od 1.4. do 30.4.2020. Je třeba vyplnit žádost o přijetí (přihlášku) či žádost o odklad školní docházky a ty doručit v termínu do školy. 
 

Přihlášku vyřídíte okamžitě online ZDE
(klikněte na obrázek níže, vyplňte přihlášku a klikněte na Odeslat)

jedná se o nejrychlejší a nejsnadnější způsob, DOPORUČUJEME

Pokud by vám tento způsob nevyhovoval, můžete využít další možnosti doručení:

 1. vložit žádost o přijetí do poštovní schránky na budově školy
  (u vchodu do školní kuchyně)
 2. poslat poštou
 3. poslat na e-mail zsivancicka@zsivancicka.cz
 4. poslat do datové schránky – ID datové schránky: v7umpys
  
Pokud budete žádat o odklad, je třeba vyplnit tuto žádost.
Je možné ji poslat i bez příloh, které dodáte později.

J     
        Jakmile bude škola znovu otevřena, bude svolána schůzka rodičů
        budoucích prvňáčků.

V Moravském Krumlově 30. 3. 2020
 
 

PROJEKT PŘEDŠKOLÁK

Pro bezproblémový přechod dítěte z mateřské do základní školy nabízíme projekt PŘEDŠKOLÁK.

letáček ke stažení

 

 
ZÁPIS DĚTÍ DO TŘÍD SPECIÁLNÍCH
 
přijímáme děti se středně těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami, autismem

letáček ke stažení

A co můžeme dětem a jejich rodičům nabídnout?

 • Rozšířenou výuku anglického jazyka již od první třídy. Odpolední zájmovou výuku anglického jazyka v rámci projektu s jazykovou školou ALRETE. 
   
 • Projekt PŘEDŠKOLÁK, který připravuje děti na bezproblémový přechod z MŠ do ZŠ.
   
 • Využití moderní techniky ve výuce, interaktivní tabule ve všech třídách.
   
 • Výuka je pro žáky více pestrá, zábavná a podnětná.
 • Výuka výtvarné výchovy v moderní učebně výtvarné výchovy, kde se zaměřujeme především na práci s hlínou a samozřejmě i na další výtvarné techniky.
   
 • Pohybové aktivity ve dvou tělocvičnách - velké a gymnastické a na přilehlém venkovním hřišti.
   
 • Po dohodě s rodiči organizujeme „školu v přírodě“.
   
 • Příjemné atrium s dětským hřištěm je téměř součástí parku.
  Děti se zde za teplého počasí mohou proběhnout a posvačit o velké přestávce, ale také pohrát si ve školní družině.

 • Provoz školní družiny ráno od 6 do 7.45 hodin a odpolední do 16 hodin.
   
 • Děti mohou chodit do pěveckého sboru, dyslektického krožku či do náboženství. Na škole také tradičně nabízíme zájmové kroužky Domečku – sportovní, výtvarný, keramický, dramatický, florbal, kinball a další podle zájmu dětí.
   
 • Díky MHD je dobrá dostupnost i z části Kavalírka nebo Hříbek. Děti vystoupí na zastávce U Parku a jdou po chodníku až ke škole. Na všech přechodech stojí v ranních hodinách strážníci MěP.
   
 • Snažíme se tak poskytnout rodičům komplexní péči o jejich děti. V rámci jedné budovy se učí, mohou do ranní i odpolední družiny a odtud plynule odcházet do zájmových kroužků.

       Spoustu dalších aktuálních informací ze života naší školy naleznete na www.zsivancicka.cz.

 

Těší se na Vás celý pedagogický tým ZŠ MK Ivančická