Zájmové kroužky 2023-2024

Nabídka kroužků a časy jejich konání budou zveřejněny
na začátku září po upřesnění rozvrhu žáků.

 

NAŠE ŠKOLA ORGANIZUJE TYTO ZÁJMOVÉ KROUŽKY:

 

NÁBOŽENSTVÍ

1.2. ROČNÍK - STŘEDA 14 - 14.45 hodin
3.-5. ROČNÍK - ČTVRTEK 13:15 - 14 hodin

vede: Mgr. Jana Hlaváčová
zájemci, hlaste se na e-mail: jana.hlavacova@zsivancicka.cz

 

UMĚLECKÝ ŠKOLNÍ KLUB KUMŠT
(Klub umělecké školní tvorby)

pro žáky z 2. stupně ZŠ

vede: Mgr. Michaela Vejvalková a Mgr. Sabina Doubková

 

 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE NABÍZÍ NA NAŠÍ ŠKOLE TYTO KROUŽKY:

Přihlášky do kroužku vyřídíte v kanceláři DDM, náměstí T.G.Masaryka 35

Kroužky DDM začínají svou pravidelnou činnost od 18.9.2023

 

KERAMICKO-VÝTVARNÝ (1.-5. tř.)

poplatek: 400 Kč/pololetí

ČTVRTEK 13.30-14.30 hod

v případě velkého zájmu dětí bude otevřen druhý termín

vede: Magda Novotná

 


SPORŤÁK (1.-5. tř.)

poplatek: 300 Kč/pololetí

vede: Mgr. Hana Štěpánová

úterý 13.30-14.30 hodin

 

 

FLORBAL I. (1.-5. třída)
a FLORBAL II.
  (6.-9. tř.)

poplatek: 300 Kč/pololetí

mladší - STŘEDA 14.00-15.00 hod.

starší - STŘEDA 15.00-16.00 hod.

POZOR! kroužek probíhá v Sokolovně v Moravském Krumlově

z důvodu rekonstrukce tělocvičny

vedoucí kroužku si bude vyzvedávat mladší děti ve školní družině, 
odvede je do Sokolovny, kde si je po kroužku rodiče vyzvednou 
nebo budou odcházet sami.
 

vede: Pavlína Součková
 

Vedoucí kroužku si vždy vyzvedne děti ve školní družině a po skončení
je opět odvede
zpět do družiny nebo děti odcházejí samostatně či s doprovodem domů.
Starší žáci přicházejí do kroužku sami.