Zájmové kroužky

 

Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2018/2019, které nabízí naše škola:

 

SBOROVÝ ZPĚV

vede paní vychovatelka Ladislava Pospíšilová, středa 13-14 hodin

 

NÁBOŽENSTVÍ

vede: bude upřesněno v září

 

HODINA POHYBU NAVÍC

vede Mgr. Libor Kohoutek, termín bude upřesněn v září

 

KOŠÍKOVÁ

pro žáky z II. stupně

vede Mgr. Pavel Tauwinkl, termín bude upřesněn v září

 

Nabídka kroužků Domu dětí a mládeže na naší škole:

SPORŤÁK

sportovní kroužek pro žáky z I. stupně

vede: Mgr. Hana Štěpánová, termín bude upřesněn v září

zápisné: 200 Kč/pololetí

 

KERAMICKO - VÝTVARNÝ KROUŽEK -

vede: Mgr. Lenka Spourová, termín bude upřesněn v září

zápisné: 300 Kč/pololetí

FLORBAL 1

kroužek florbalu pro kluky 1.-5. třídy

vede: Pavlína Součková, termín bude upřesněn v září

zápisné: 200 Kč/pololetí

 

FLORBAL 2

kroužek florbalu pro kluky 6.-9. třídy

vede: Pavlína Součková, termín bude upřesněn v září

zápisné: 200 Kč/pololetí

 

POKUD SE CHCETE PŘIHLÁSIT DO KROUŽKU, JE POTŘEBA VYPLNIT KONTAKTNÍ FORMULÁŘ (buď elektronicky zde níže - doporučujeme nebo vyplnit ručně kontaktní údaje, které jsou k dispozici volně na nástěnce Domečku vedle šaten). RUČNĚ VYPLNĚNÉ ÚDAJE  ODEVZDEJTE PŘÍMO VEDOUCÍ KROUŽKU NEBO TŘÍDNÍ PANÍ UČITELCE. DOMEČEK KONTAKTNÍ ÚDAJE ZPRACUJE, VYSTAVÍ PŘIHLÁŠKU A DĚTI OBDRŽÍ LÍSTEK S POKYNY K PLATBĚ NA ÚČET A PŘINESOU PŘIHLÁŠKU K PODPISU RODIČŮM. PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU VRAŤTE PO DÍTĚTI ZPĚT VEDOUCÍMU KROUŽKU. KROUŽEK JE NUTNÉ UHRADIT NEJPOZDĚJI DO KONCE ŘÍJNA. PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE TAKÉ V KANCELÁŘI DDM, NÁMĚSTÍ T.G. MASARYKA 35, MORAVSKÝ KRUMLOV NEBO NA WWW.DOMECEKMK.CZ

 

KONTAKTNÍ ÚDAJE K PŘIHLÁŠCE DO KROUŽKU