Zájmové kroužky

Informace k výuce náboženství  od 25.5.

 
 
 
den název kroužku čas vedoucí organizuje poplatek

PONDĚLÍ

KERAMICKO-VÝTVARNÝ 13.30-14.30 Magdalena Novotná DDM 300 Kč za pololetí
  SPORTUJ VE ŠKOLE - 4., 5. třída 13.00-13.45 Mgr. Libor Kohoutek škola zdarma
  SPORTUJ VE ŠKOLE - 2., 3. třída 13.50-14.35 Mgr. Libor Kohoutek škola zdarma

ÚTERÝ

PŘEDMĚT SPECIÁLNÍ PEDAGOG. PÉČE 13.45-14.30 Mgr. Blanka
Šlezingerová
škola zdarma

 

RUŠTINA
 7., 8. třída
6.55-7.40 Tereza Luterová škola zdarma

STŘEDA

NÁBOŽENSTVÍ 13.00-13.45 Tatiana Himmerová fara zdarma
  SPORŤÁK 13.15-14.15 Mgr. Hana Štěpánová DDM 200 Kč za pololetí
  LOGOHRÁTKY 14.00-14.45 Mgr. Blanka
Šlezingerová
škola zdarma
  RUŠTINA
9. třída
6.55-7.40 Tereza Luterová škola zdarma

 

PŘEDMĚT SPECIÁLNÍ PEDAGOG. PÉČE 12.45-13.30 Mgr. Radka Binderová, Ph.D škola zdarma

ČTVRTEK

SPORTUJ VE ŠKOLE - 1. třída 13.30-14.15 Mgr. Libor Kohoutek škola zdarma
  FLORBAL 1.-5. třída 14.00-15.00 Pavlína Součková DDM 200 Kč za pololetí
  FLORBAL 6.-9. třída 15.00-16.00 Pavlína Součková DDM 200 Kč za pololetí
           
 
Chcete-li se přihlásit do kroužku Domečku, přihlášku vyřídíte osobně v kanceláři DDM,
náměstí T.G. Masaryka 35, Moravský Krumlov.
Vedoucí kroužku si vždy vyzvedne děti ve školní družině a po skončení je opět odvede zpět do družiny nebo děti odcházejí samostatně či s doprovodem domů.