Zájmové kroužky

 

Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2019/2020, které nabízí naše škola:

SBOROVÝ ZPĚV

vede: Ladislava Pospíšilová

ÚTERÝ 13 -14 hodin

zdarma

 

SPORTUJ VE ŠKOLE

vede: Mgr. Libor Kohoutek

STŘEDA 12.45 - 13.30 PRO 2. ROČNÍK

STŘEDA 14.00 - 14.45 PRO 4., 5. ROČNÍK

ČTVRTEK 13.30-14.15 PRO 1. ROČNÍK

zdarma

 

NÁBOŽENSTVÍ

vede katechetka Tatiana Himmerová

PONDĚLÍ 13-13.45 hodin - MLADŠÍ ŽÁCI

PONDĚLÍ 14-14.45 hodin - STARŠÍ ŽÁCI

zdarma

 

Nabídka kroužků Domu dětí a mládeže na naší škole:

Chcete-li se přihlásit do kroužku Domečku, přihlášku vyřídíte v kanceláři DDM,

náměstí T.G.Masaryka 35, Moravský Krumlov, denně od 8 do 16 hodin. 

Z důvodu ochrany osobních údajů přihlášky nevyřizují vedoucí kroužků ani paní učitelky ve škole.

Děkujeme za pochopení.

Zájmové kroužky Domečku začínají svou pravidelnou činnost

od pondělí 16.9.2019

Vedoucí kroužku si vždy vyzvedne děti ve školní družině

a po skončení je opět odvede zpět do družiny nebo děti

odcházejí samostatně či s doprovodem domů.

 

SPORŤÁK

sportovní kroužek pro žáky z I. stupně, kteří mají rádi pohyb.
Zahrajeme si hry a zlepšíme si svou fyzickou kondici.

vede: Mgr. Hana Štěpánová

STŘEDA 13.15 - 14.15 hodin

zápisné: 200 Kč/pololetí

 

 

KERAMICKO - VÝTVARNÝ KROUŽEK

Vyzkoušíme si různé techniky práce s hlínou, děti se učí tvarovat, modelovat,
rozvineme si vlastní výtvarné cítění, prostorové vnímání a tvořivost.

vede: Magdalena Novotná

PONDĚLÍ 13.15-14.15 hodin

zápisné: 300 Kč/pololetí

 

DESKOVÉ HRY

Zahrajeme si různé deskové hry pro zábavu i poučení,
vhodné pro děti ze 3.-5. třídy

vede: Ladislava Pospíšilová

PONDĚLÍ 14-15 HODIN

zápisné: 200 Kč/pololetí

 

FLORBAL 1

kroužek florbalu pro kluky 1.-5. třídy

vede: Pavlína Součková

ČTVRTEK 14.15-15.15 hodin

zápisné: 200 Kč/pololetÍ

 

FLORBAL 2

kroužek florbalu pro kluky 6.-9. třídy

vede: Pavlína Součková

ČTVRTEK 15.15-16.15 hodin

zápisné: 200 Kč/pololetí