Jazykové kurzy 2022 -2023

ROZVRH KROUŽKŮ ANGLIČTINY ALRETE:

- přihlášky si můžete vyzvednou ve škole u paní učitelky Moos
- první lekce budou od pondělí 19.9.
- pokud děti chodí do družiny, zavedeme a odvedeme z i do družiny
  Pokud vám den výuky nevyhovuje, zavolejte a zkusíme najít
  jiné řešení (tel.: 775184336)
- poplatek 400,- za pololetí můžete zaplatit převodem 
  na účet Alrete: 4266524379/0800 VS: 001
  nebo hotově ve škole u paní učitelky
 
ROZVRH:

 1. skupina  / 2. třída                                                 pondělí  12:10-13:00                                                                

 2. skupina /   3. třída                                                       středa  13:35-14:25 
 v případě, že mají sportovní kroužek, můžou chodit  v úterý ve 13:00

 

 3. skupina  / 4 třída                                                  úterý 13:00 -13:50
 

 4. skupina  / 5  třída                                                 středa 12:40-13:30
                                                                                 potom odchází na oběd

 

 5. skupina  / 6. třída velmi pokročilí                 pondělí  13:05-13:55 
 

 6. skupina  / 6.-7 třída                                             úterý  13:55-14:45
 

 7. skupina / velmi pokročilí  7-9  úroveň B1   pondělí 14:15 -15:05 
 


 

CAMBRIDGE  ZKOUŠKY NA ZŠ IVANČICKÁ

Společný projekt naší ZŠ, města  Moravský Krumlov a jazykové školy Alrete  na podporu  žáků s  rozšířenou výukou anglického jazyka, s cílem dosáhnout odpovídající úrovně znalosti jazyka u jednotlivých skupin  a složení Cambridgeské zkoušky.  Na naší ZŠ se jedná o získání certifikátů na úrovni STARTERS, MOVERS , FLYERS  a  KEY ENGLISH TEST.

 

STARTERS  je první ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners (YLE) Začátečník

 

MOVERS  je druhou ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners -motivuje děti ke komunikaci v angličtině v reálných situacích. 

Úroveň kvalifikace: Základní = A1


FLYERS je nejvyšší ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners - dítě rozumí jednoduché angličtině v každodenních situacích a je schopno komunikovat v základní angličtině

Úroveň kvalifikace: Základní = A2

KET

Tento certifikát odpovídá úrovni A2 Evropského rámce- pre-intermediate, je uznáván v zahraničí a dokládá, že ovládáte základy angličtiny a že jste schopni se dorozumět v každodenních situacích. Certifikát má celoživotní platnost.

 

PET stupeň B1

je určen pro úroveň intermediate

Certifikát PET prokazuje Vaši schopnost komunikovat v řadě každodenních situací s rodilými mluvčími i cizinci. Certifikát má celoživotní platnost a je mezinárodně uznávaný.

 Více informací o jazykové škole ALRETE - webové stránky

Jazyková škola ALRETE - facebook