Jazykové kurzy 2021-2022

 
 

posíláme rozvrh kurzů Alrete. Jelikož máme letos 8 skupin, lekce se zkracují na 45 minut. 

Příspěvek 400 Kč na pololetí je možné zaplatit hotově u své lektorky nebo převodem na číslo účtu: 4266524379/0800, variabilní symbol: 202101 (do zprávy pro příjemce prosím uved'te jméno žáka)

VŠECHNY SKUPINA ZAČNOU V TÝDNU OD 13.9.2021 V UVEDENÉ DNY A ČASY.

1.skupina - 2. třída - lektorka Antonie Štefková - pondělí 12:00-12:45

2. skupina - 3. třída - lektorka Pavla Rausová - úterý 13:45-14:30 (vyzvedne si z družiny a vrátí do družiny)

3. skupina - 4. třída - lektorka Pavla Rausová - úterý 12:55-13:40

4. skupina - 4. pokročilí a 5A,B - lektorka Antonie Štefková - čtvrtek 12:55-13:40

5. skupina – 5.AB pokročilí - lektorka Antonie Štefková - pondělí 12:55-13:40

6. skupina - 6+7A třída - lektorka Antonie Štefková – čtvrtek 13:45-14:30

7. skupina - 7B třída - lektorka Antonie Štefková - pondělí 13:50-14:35

8. skupina - 8. třída - lektorka Antonie Štefková – čtvrtek 14:30-15:15

 

 

CAMBRIDGE  ZKOUŠKY NA ZŠ IVANČICKÁ

Společný projekt naší ZŠ, města  Moravský Krumlov a jazykové školy Alrete  na podporu  žáků s  rozšířenou výukou anglického jazyka, s cílem dosáhnout odpovídající úrovně znalosti jazyka u jednotlivých skupin  a složení Cambridgeské zkoušky.  Na naší ZŠ se jedná o získání certifikátů na úrovni STARTERS, MOVERS , FLYERS  a  KEY ENGLISH TEST.

 

STARTERS  je první ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners (YLE) Začátečník

 

MOVERS  je druhou ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners -motivuje děti ke komunikaci v angličtině v reálných situacích. 

Úroveň kvalifikace: Základní = A1


FLYERS je nejvyšší ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners - dítě rozumí jednoduché angličtině v každodenních situacích a je schopno komunikovat v základní angličtině

Úroveň kvalifikace: Základní = A2

KET

Tento certifikát odpovídá úrovni A2 Evropského rámce- pre-intermediate, je uznáván v zahraničí a dokládá, že ovládáte základy angličtiny a že jste schopni se dorozumět v každodenních situacích. Certifikát má celoživotní platnost.

 

PET stupeň B1

je určen pro úroveň intermediate

Certifikát PET prokazuje Vaši schopnost komunikovat v řadě každodenních situací s rodilými mluvčími i cizinci. Certifikát má celoživotní platnost a je mezinárodně uznávaný.

 Více informací o jazykové škole ALRETE - webové stránky

Jazyková škola ALRETE - facebook