Sdružení rodičů


Pokladník RS: Andrea Břínková

Předseda RS: Markéta Stixová

marketastixova@seznam.cz

 

Pro letošní školní rok byl stanoven příspěvek 150,-Kč na žáka.

A na co jsou příspěvky použity?

Sdružení rodičů pak přispívá škole na tyto akce:

 • ceny na školní soutěže (sportovní, recitační...)
 • startovné na soutěžích regionálního nebo okresního formátu jako jsou olympiády z různých předmětů
 • sportovní soutěže
 • částečná úhrada nákladů na vydávání školního časopisu Junior
 • Mezinárodní den dětí
 • činnost pěveckého sboru Motýlci
 • školní mikulášská nadílka
 • školní vánoční koncert
 • arteterapie pro těžce zdravotně postižené žáky
 • částečná úhrada dopravy žáků do divadla
 • škola v přírodě
 • nákup knih do žákovské knihovny
 • příspěvek do školní družiny

 

 

UKLÍZELO SE NA HŘIŠTI

V sobotu 30.4. se uskutečnila na školním hřišti akce : "Pomozme dětem uklidit hřiště", kterou svolalo Rodičovské sdružení při ZŠ Ivančická. Proběhla likvidace pařezů v okolí sportoviště a odstranění plevele z běžecké dráhy a hřišť. Děkujeme všem zúčastněným rodičům, dětem a sportovcům za pomoc. Na dobrovolné brigádě se sešlo téměř 40 pomocníků v čele s panem školníkem. A výsledek? .....hřeje nás na srdci. Běžte se také pokochat!
Více fotografií