Sdružení rodičů
 

Pokladník RS: Andrea Břínková

Předseda RS: Markéta Stixová

 marketa.stixova@seznam.cz
 
 
Pro letošní školní rok byl stanoven příspěvek 150 Kč na žáka.
 
 
A na co jsou příspěvky použity?
 

Sdružení rodičů přispívá škole na tyto akce:

 • ceny na školní soutěže (sportovní, recitační...)
 • startovné na soutěžích regionálního nebo okresního formátu jako jsou olympiády z různých předmětů
 • sportovní soutěže
 • částečná úhrada nákladů na vydávání školního časopisu Junior
 • Mezinárodní den dětí
 • činnost pěveckého sboru Motýlci
 • školní mikulášská nadílka
 • školní vánoční koncert
 • arteterapie pro těžce zdravotně postižené žáky
 • částečná úhrada dopravy žáků do divadla
 • škola v přírodě
 • nákup knih do žákovské knihovny
 • příspěvek do školní družiny