Žákovský parlament

CO JE "ŠKOLA PRO DEMOKRACII"?

Škola pro demokracii

Naše škola se zapojila do sítě škol s fungujícím žákovským parlamentem, jenž participuje na chodu školy, a získala tím titul "Škola pro demokracii".  Titul náleží školám, kde napomáhají  zapojování žáků do života školy, jeho nejbližšího okolí a splňují všechna kritéria v osmi stanovených oblastech alespoň v základním měřítku.  Škola pro demokracii je postavena na aktivní práci žáků, kteří sami mapují, zda škola naplňuje stanovené ukazatele. Spolu s vedením a učiteli hledají odpovědi na různé otázky a navrhují řešení, jak dané oblasti naplnit.

Např. Můžeme využívat různorodé nástroje komunikace? Funguje u nás třídní samospráva? Podílíme se na tvorbě pravidel pro fungování školy? Jsme jako třída s třídním učitelem dobrý tým? Můžeme vylepšovat prostředí školy a vztahy ve škole? 

Školy pro demokracii o sobě navzájem vědí a sdílejí své zkušenosti prostřednictvím webu www.skolaprodemokracii.cz a facebooku.


Více na www.skolaprodemokracii.cz

 

 

Žákovský parlament zahajuje v letošním školním roce pátou sezónu své obnovené činnosti. I když se snaží neustále rozvíjet a přinášet nové nápady, cíle zůstávají stejné.

 

Cíle Žákovského parlamentu ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická:

 

  • podporovat spolupráci mezi žáky a učiteli, mezi žáky a vedením školy, mezi jednotlivými třídami na všech stupních i typech základní školy
  • umožnit žákům  aktivně  se podílet na chodu školy, zejména v oblasti mimoškolních aktivit
  • rozvíjet u žáků smysl pro odpovědnost a občanskou povinnost
  • neustále zlepšovat komunikaci mezi žáky a učiteli
  • informovat rodiče o aktivitách žáků
  • přispívat k vyřešení problémů žáků