Zastupitelé parlamentu

Zastupitelé do žákovského parlamentu jsou voleni jednou za rok na třídnických hodinách. Pokud svou funkci dostatečně neplní, mohou být odvoláni většinou třídy a volby probíhají znovu. Každou třídu zastupují  2 zástupci. Zastupitelem parlamentu se může stát žák od 5. - 9. ročníku všech typů škol - základní, základní praktické i základní školy speciální.

 

Školní rok 2020/2021

 

5. třída     

 • Sára Chmelková
 • Kryštof Šlapanský

 

6.A 

 • Josef Stix
 • Oliver Vejvalka

 

6.B

 • Libuše Břínková
 • Radek Skalák

 

7. A

 • Tereza Ostrovská
 • Jakub Pekárek

 

7.B

 • Jiří Smolík
 • Radim Weber

 

8. třída    

 • Bára Břínková
 • Jan Tručka

 

9. třída  

 • Aneta Grásgruberová -předsedkyně parlamentu
 • Jakub Grásgruber - místopředseda parlamentu
 
II.Z
 
 • Adam Havlík
 • Radka Fialová
 • Patrik Hladil

                    

Koordinátorka žákovského parlamentu: Mgr. Michaela Vejvalková   

 

Zastupitelé pověření jednáním s vedením školy:  předseda a místopředseda ŽP