Zastupitelé parlamentu

Zastupitelé do žákovského parlamentu jsou voleni jednou za rok na třídnických hodinách. Pokud svou funkci dostatečně neplní, mohou být odvoláni většinou třídy a volby probíhají znovu. Každou třídu zastupují  2 zástupci. Zastupitelem parlamentu se může stát žák od 5. - 9. ročníku všech typů škol - základní, základní praktické i základní školy speciální.

 

Školní rok 2017/2018

 

5. třída     

  • Lucie Třetinová
  • Václav Vyžrálek


6. třída    

  •  Aneta Grásgruberová
  •  Vendula Plachá


7. třída    

  • Terezie Vavříková
  • Aneta Polachová


8. třída    

  • Anna Ostrovská - místopředsedkaně ŽP
  • Sabina Hrabánková


9. třída   

  • Zuzana Brňáková - předsedkyně ŽP
  • Sabina Kunčíková

                      

 

Koordinátorka žákovského parlamentu: Mgr. Michaela Vejvalková   

 

Zastupitelé pověření jednáním s vedením školy:  předseda a místopředseda ŽP