Zastupitelé parlamentu

Zastupitelé do žákovského parlamentu jsou voleni jednou za rok na třídnických hodinách. Pokud svou funkci dostatečně neplní, mohou být odvoláni většinou třídy a volby probíhají znovu. Každou třídu zastupují  2 zástupci. Zastupitelem parlamentu se může stát žák od 6. - 9. ročníku všech typů škol - základní, základní praktické i základní školy speciální.

 

Školní rok 2023/2024

 

6.A                Viktorie Hermanová

                      Antonín Jandera

6.B                Daniel Hašek

                     Marek Pelikán

7.A               Alexandra Lambova

                     Matěj Vlk

7.B               Julie Knollová

                     Natálie Kršková

8. třída         Šárka Hladíková

                     Sára Chmelková

9.A                Adéla Sobotková    - místopředsedkyně ŽP

                     Josef Stix

9.B                Libuše Břinková

                     Pavel Striegler  - předseda ŽP

II.Z                Tomáš Kudláček

                     Roman Pazdera

  

Koordinátorka žákovského parlamentu: Mgr. Michaela Vejvalková   

 

Zastupitelé pověření jednáním s vedením školy:  předseda a místopředseda ŽP