Zastupitelé parlamentu

Zastupitelé do žákovského parlamentu jsou voleni jednou za rok na třídnických hodinách. Pokud svou funkci dostatečně neplní, mohou být odvoláni většinou třídy a volby probíhají znovu. Každou třídu zastupují  2 zástupci. Zastupitelem parlamentu se může stát žák od 5. - 9. ročníku všech typů škol - základní, základní praktické i základní školy speciální.

 

Školní rok 2021/2022

 

5. A  

 • Kristýna TICHÁ
 • Matěj VLK
 
5.B
 
 • Julie KNOLLOVÁ
 • Natálie KRŠKOVÁ

 

6. třída

 • Sára CHMELKOVÁ
 • Roman MATĚJKA

 

7.A

 • Agáta ŠLAPANSKÁ
 • Josef STIX

 

7. B

 • Libuše BŘÍNKOVÁ
 • Anežka PECINOVÁ

 

8. třída

 • Anežka VAVŘÍKOVÁ
 • Radek SVĚTLÍK

 

9. třída    

 • Kristýna KNOTKOVÁ  - místopředsedkyně ŽP
 • Jan TRUĆKA - předseda ŽP

 

 
II.Z
 
 • Adam HAVLÍK
 • Patrik HLADIL

                    

Koordinátorka žákovského parlamentu: Mgr. Michaela Vejvalková   

 

Zastupitelé pověření jednáním s vedením školy:  předseda a místopředseda ŽP