Zastupitelé parlamentu

Zastupitelé do žákovského parlamentu jsou voleni jednou za rok na třídnických hodinách. Pokud svou funkci dostatečně neplní, mohou být odvoláni většinou třídy a volby probíhají znovu. Každou třídu zastupují  2 zástupci. Zastupitelem parlamentu se může stát žák od 5. - 9. ročníku všech typů škol - základní, základní praktické i základní školy speciální.

 

Školní rok 2018/2019

 

5. třída     

  • Radim Weber
  • Tereza Ostrovská


6. třída   

  • Tadeáš Šinkyřík 
  • Marie Anna Kocandová


7. třída   

  • Jakub Grásgruber
  • Aneta Grásgruberová 


8. třída    

  • Jakub Oláh
  • Kristýna Nováková


9. třída   

  • Lenka Hrdličková - místopředsedkyně žákovského parlamentu
  • Anna Ostrovská - předsedkyně žákovského parlamentu

                      

 

Koordinátorka žákovského parlamentu: Mgr. Michaela Vejvalková   

 

Zastupitelé pověření jednáním s vedením školy:  předseda a místopředseda ŽP