Zastupitelé parlamentu

Zastupitelé do žákovského parlamentu jsou voleni jednou za rok na třídnických hodinách. Pokud svou funkci dostatečně neplní, mohou být odvoláni většinou třídy a volby probíhají znovu. Každou třídu zastupují  2 zástupci. Zastupitelem parlamentu se může stát žák od 5. - 9. ročníku všech typů škol - základní, základní praktické i základní školy speciální.

 

Školní rok 2019/2020

 

5. třída     

 • Josef Stix
 • Agáta Šlapanská

 

6.A 

 • Emma  Řeřuchová
 • Tereza Ostrovská

 

6.B

 • Anežka Vavříková
 • Radim Weber

 

7. třída   

 • Marie Anna Kocandová
 • Matěj Nový

 

8. třída    

 • Aneta Grásgruberová - předsedkyně parlamentu
 • Jakub Grásgruber - místopředseda parlamentu

 

9. třída  

 • Jakub Oláh - místopředseda parlamentu
 • Renata Hyblerová
 
II.Z
 
 • Adam Havlík
 • Adriana Šponiarová
 • Karolína Černá

                    

Koordinátorka žákovského parlamentu: Mgr. Michaela Vejvalková   

 

Zastupitelé pověření jednáním s vedením školy:  předseda a místopředseda ŽP