Zastupitelé parlamentu

Zastupitelé do žákovského parlamentu jsou voleni jednou za rok na třídnických hodinách. Pokud svou funkci dostatečně neplní, mohou být odvoláni většinou třídy a volby probíhají znovu. Každou třídu zastupují  2 zástupci. Zastupitelem parlamentu se může stát žák od 5. - 9. ročníku všech typů škol - základní, základní praktické i základní školy speciální.

 

Školní rok 2022/2023

 

5. třída                           Ester Chmelková

                                       Artem Látal

6.A                                  Alexandra Lambova

                                       Matěj Vlk

6.B                                  Julie Knollová

                                       Natálie Kršková

7. třída                           Sára Chmelková

                                       Roman Matějka

8.A                                  Natálie Jakešová

                                       Valerie Smolíková

8.B                                  Libuše Břínková

                                       Pavel Striegler

9. třída                           Sára Čejková – předsedkyně parlamentu

                                      Jakub Pekárek – místopředseda parlamentu

II.Z                                 Radka Fialová

                                      Lenka Paseková

 

                    

Koordinátorka žákovského parlamentu: Mgr. Michaela Vejvalková   

 

Zastupitelé pověření jednáním s vedením školy:  předseda a místopředseda ŽP