Informace o nás

Zřizovatel: Město Moravský Krumlov


Zřizovací listina:
Město Moravský Krumlov 30.10. 2002, č.j. 4729/2002

Právní forma:
příspěvková organizace, 1.1. 2003

RED IZO školy: 600 127 770

IČO: 70 99 50 87
 
Datová schránka:
ID schránky: v7umpys
Typ schránky: Právnická osoba
Jméno: Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo,
příspěvková organizace
IČ: 70995087
 
 

 

Počet žáků: 291

Počet tříd: 19

Oddělení ŠD: 4


ŘEDITELKA ŠKOLY
Mgr. Lenka Hodaňová
lenka.hodanova@zsivancicka.cz     
  
    
ZÁSTUPCE ŘEDITELE
Mgr. Květoslava Kotková
kvetoslava.kotkova@zsivancicka.cz
 
 
VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ
Mgr. Michaela Vejvalková
michaela.vejvalkova@zsivancicka.cz
 
 
METODIK PREVENCE
Mgr. Marek Ostrovský
marek.ostrovsky@zsivancicka.cz
 
 
METODIK ICT
Mgr. Martin Vajčner
martin.vajcner@zsivancicka.cz
 
 
VEDOUCÍ VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY
Ladislava Pospíšilová
ladislava.pospisilova@zsivancicka.cz
 
 
VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Božena Čechová
skolni.jidelna@zsivancicka.cz

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

 

Kuchařky:
Jaroslava Šedrlová, Květoslava Russová,
Dagmar Strnadová, Renata Gaucanová
 
Uklízečky:
Terezie Ondrůšková, Marta Janoušková,
Iveta Polická, Iveta Němcová
 
Školník: Bohuslav Břinek
 

TELEFONNÍ KONTAKTY


Ředitelna:

515 322 442

 

Zástupkyně ředitele:

515 322 443

 

Školní mobil:

725 921 463


Školní družina:

606 749 782


Školní jídelna:

602 378 489


E-mail:
zsivancicka@zsivancicka.cz
 

ZŠ Ivančická