Informace o nás

Zřizovatel: Město Moravský Krumlov


Zřizovací listina:

Město Moravský Krumlov 30.10. 2002, č.j. 4729/2002

Právní forma:

příspěvková organizace, 1.1. 2003

IZO ředitelství: 600 127 770

IČO: 70 995 087
 

Datová schránka:

 
ID schránky:
 
v7umpys
 
 
Typ schránky:
 
Právnická osoba
 
 
Jméno:
 
Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo,
příspěvková organizace
 
IČ: 70995087
 
 

 

Počet žáků: 291

Počet tříd: 19

Oddělení ŠD: 4ŘEDITELKA ŠKOLY

Mgr. Lenka Hodaňová

lenka.hodanova@zsivancicka.cz     

  

    

ZÁSTUPCE ŘEDITELE

Mgr. Květoslava Kotková

kvetoslava.kotkova@zsivancicka.cz

 

 

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

Mgr. Michaela Vejvalková

michaela.vejvalkova@zsivancicka.cz

 

 

METODIK PREVENCE

Mgr. Marek Ostrovský

marek.ostrovsky@zsivancicka.cz

 

 

METODIK ICT

Mgr. Martin Vajčner

martin.vajcner@zsivancicka.cz

 

 

VEDOUCÍ VYCHOVATELKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ladislava Pospíšilová

ladislava.pospisilova@zsivancicka.cz

 

 

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY

Božena Čechová

skolni.jidelna@zsivancicka.cz

 

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

 

Kuchařky:
Jaroslava Šedrlová, Květoslava Russová, Dagmar Strnadová, Renata Gaucanová

 

Uklízečky:
Terezie Ondrůšková, Marta Janoušková,

Iveta Polická, Iveta Němcová

 

Školník: Bohuslav Břinek
 

TELEFONNÍ KONTAKTY


Ředitelna:

515 322 442

 

Zástupkyně ředitele:

515 322 443

 

Školní mobil:

725 921 463


Školní družina:

606 749 782


Školní jídelna:

602 378 489


E-mail:
zsivancicka@zsivancicka.cz
 

ZŠ Ivančická