Informace o nás

Zřizovatel: Město Moravský Krumlov

Zřizovací listina:

Město Moravský Krumlov 30.10. 2002, č.j. 4729/2002

Právní forma:

příspěvková organizace, 1.1. 2003

IZO ředitelství: 600 127 770

IČO: 70 995 087
 

Datová schránka:

 
ID schránky:
 
v7umpys
 
 
Typ schránky:
 
Právnická osoba
 
 
Jméno:
 
Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo,
příspěvková organizace
 
IČ: 70995087
 
 

Počet žáků: 

Počet tříd:

Oddělení ŠD: 4

Ředitel školy:
Mgr. Lenka Hodaňová

lenka.hodanova@zsivancicka.cz        

     

Zástupkyně ředitele:

Mgr. Květoslava Kotková

kvetoslava.kotkova@zsivancicka.cz

 

Výchovná poradkyně:
Mgr. Michaela Vejvalková

michaela.vejvalkova@zsivancicka.cz


Metodik prevence:

Mgr. Marek Ostrovský

marek.ostrovsky@zsivancicka.cz

 

Metodička ICT:

Mgr. Sabina Doubková

sabina.doubkova@zsivancicka.cz

 

Vedoucí vychovatelka školní družiny:

Ladislava Pospíšilová

ladislava.pospisilova@zsivancicka.cz

 

Vedoucí školní jídelny:

Božena Čechová

skolni.jidelna@zsivancicka.cz

 

Provozní zaměstnanci:

 

Kuchařky:
Jaroslava Šedrlová, Květoslava Russová, Dagmar Strnadová

 

Uklízečky:
Jiřina Veselá, Terezie Ondrůšková, Marta Janoušková,

Renata Gaucanová, Iveta Polická

 

Školník:
Milan Štádler

TELEFONNÍ KONTAKTY


Ředitelna: 515 322 442

Zástupkyně ředitele:
515 322 443


Školní mobil:
725 921 463

Školní družina:
515 324 869

Školní jídelna:
515 322 710

E-mail:
zsivancicka@zsivancicka.cz
 

ZŠ Ivančická