Informace o nás

Zřizovatel: Město Moravský Krumlov

Zřizovací listina:

Město Moravský Krumlov 30.10. 2002, č.j. 4729/2002

Právní forma:

příspěvková organizace, 1.1. 2003

IZO ředitelství: 600 127 770

IČO: 70 995 087

Počet žáků: 

Počet tříd:

Oddělení ŠD: 4

Ředitel školy: Mgr. Lenka Hodaňová

lenka.hodanova@zsivancicka.cz               

Zástupkyně ředitele: Mgr. Květoslava Kotková

kvetoslava.kotkova@zsivancicka.cz

 

Výchovná poradkyně: Mgr. Michaela Vejvalková

michaela.vejvalkova@zsivancicka.cz

Metodik prevence: Mgr. Marek Ostrovský

marek.ostrovsky@zsivancicka.cz

 

Vedoucí školní jídelny: Božena Čechová

skolni.jidelna@zsivancicka.cz

 

Celkový počet pedagogických pracovníků: 

Celkový počet správních zaměstnanců: 

TELEFONNÍ KONTAKTY


Ředitelna: 515 322 442

Zástupkyně ředitele: 515 322 443

Školní mobil: 725 921 463

Školní družina: 515 324 869

Školní jídelna: 515 322 710

E-mail: zsivancicka@zsivancicka.cz
 

ZŠ Ivančická