Náš tým

Mgr. Lenka Hodaňová

Ředitelka školy

Telefon: +420 515 322 442

E-mail: lenka.hodanova@zsivancicka.cz

Mgr. Květoslava Kotková

Zástupkyně ředitelky

Telefon: +420 515 322 443

E-mail: kvetoslava.kotkova@zsivancicka.cz

 


TŘÍDNÍ UČITELÉ šk.rok 2023-2024

     

1.A


Mgr. Hana Müllerová

hana.mullerova@zsivancicka.cz

1.B


Mgr. Kateřina Juránková

katerina.jurankova@zsivancicka.cz

2.A


Mgr. Andrea Třetinová

andrea.tretinova@zsivancicka.cz

2.B


Mgr. Hana Štěpánová

hana.stepanova@zsivancicka.cz

3.


Mgr. Jana Hlaváčová

jana.hlavacova@zsivancicka.cz

4.A


Mgr. Lenka Králová

lenka.kralova@zsivancicka.cz

4.B


Ladislava Pospíšilová

ladislava.pospisilova@zsivancicka.cz

5.


Mgr. Tereza Procházková

tereza.prochazkova@zsivancicka.cz

6.A


Mgr. Lenka Kökényová

lenka.kokenyova@zsivancicka.cz

6.B


Mgr. Sabina Doubková

sabina.doubkova@zsivancicka.cz

7.A


Bc. Petra Moos

petra.moos@zsivancicka.cz

7.B


Mgr. Martina Bystrianská

martina.bystrianska@zsivancicka.cz

8.


Mgr. Michaela Vejvalková

michaela.vejvalkova@zsivancicka.cz

9.A


Mgr. Lenka Hodaňová

lenka.hodanova@zsivancicka.cz

9.B


Mgr. Marek Ostrovský

marek.ostrovsky@zsivancicka.cz

1.Z


Mgr. Radka Binderová, Ph.D

radka.binderova@zsivancicka.cz

2.Z


Mgr. Blanka Šlezingerová

blanka.slezingerova@zsivancicka.cz

1.S


Mgr. Gabriela Kliková

gabriela.klikova@zsivancicka.cz

2.S


Mgr. Barbora Veselá

barbora.vesela@zsivancicka.cz

 

NETŘÍDNÍ UČITELÉ

 

učitel/učitelka e-mail
Michala Cafourková
 
michala.cafourkova@zsivancicka.cz
Mgr. Jana Dostálová
 
jana.dostalova@zsivancicka.cz
Mgr. Libor Kohoutek
 
libor.kohoutek@zsivancicka.cz
Jiří Pelaj
 
jiri.pelaj@zsivancicka.cz
Mgr. Pavla Rausová
 
pavla.rausova@zsivancicka.cz
PharmDr. Jana Strieglerová
 
jana.strieglerova@zsivancicka.cz
Mgr. Barbora Štěpánová
 
barbora.stepanova@zsivancicka.cz
Mgr. Martin Vajčner
 
martin.vajcner@zsivancicka.cz

 

ASISTENTI PEDAGOGA

Asistenti pedagoga  

Martina Bartošová
 

martina.bartosova@zsivancicka.cz
Jana Hrbová
 
jana.hrbova@zsivancicka.cz
Martina Hlaváčová
 
martina.hlavacova@zsivancicka.cz
Tereza Horáčková
 
tereza.horackova@zsivancicka.cz
Klára Jamborová
 
klara.jamborova@zsivancicka.cz
Martina Kunayová
 
martina.kunyaova@zsivancicka.cz
Martina Lapešová
 
martina.lapesova@zsivancicka.cz
Sylva Mašová
 
sylva.masova@zsivancicka.cz
Iveta Minářová
 
iveta.minarova@zsivancicka.cz
Ilona Mládková
 
ilona.mladkova@zsivancicka.cz
Petra Kliková
 
petra.klikova@zsivancicka.cz
Hana Pelikánová
 
hana.pelikanova@zsivancicka.cz
Mgr. Helena Vančurová
 
helena.vancurova@zsivancicka.cz

 

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY


oddělení
vychovatelka e-mail

1. oddělení


Ladislava Pospíšilová

ladislava.pospisilova@zsivancicka.cz

2.oddělení


Eva Ostrovská

eva.ostrovska@zsivancicka.cz

3. oddělení


Martina Lapešová

martina.lapesova@zsivancicka.cz

4. oddělení


Martina Bartošová

martina.bartosova@zsivancicka.cz