Pravidla zasedání parlamentu:

  • Žákovský parlament se schází  minimálně jednou měsíčně.
  • Každý má právo vyjádřit svůj názor - ústně či písemně, názor své třídy a být vyslechnut.
  • Diskutujeme bez vulgarismů, urážek, zesměšňování, neskáčeme si do řeči.
  • Řešíme školní problémy.
  • Pravdivě informujeme členy parlamentu i své spolužáky, předáváme nezkreslené  a úplné informace.
  • Vzájemně si důvěřujeme, pracujeme jako tým.
  • Nezlehčujeme problémy druhých.