Projekt PŘEDŠKOLÁK na šk. rok 2023-2024
 

POJEM PŘEDŠKOLÁK

Vstupem do školy začíná pro dítě zcela nová fáze jeho života, která je nezvratná a zásadní pro celý další vývoj jeho osobnosti. Dochází u něho nejen ke změně životního režimu a tempa, ale i ke změně jeho hlavní činnosti ze hry na učení a v neposlední řadě také ke změně sociálního postavení. Od hravých aktivit a relativně volného způsobu života přechází dítě k systematickému plnění školních povinností a také k práci v početné skupině vrstevníků, řízené odborníkem, tedy učitelem. Školní povinnosti nezasahují pouze do života dítěte, ale nutně se promítají i do celé rodiny. 
Vstupem dítěte do školy získává také nové společenské postavení, stalo se školákem. Škola i rodina na dítě začne klást nemalé nároky. Rodiče od svého dítěte očekávají bezproblémový přechod z předškolního zařízení do základní školy. Velmi důležité je tedy období tohoto přechodu, tedy období, kdy je dítě PŘEŠKOLÁK.
 

PROJEKT PŘEDŠKOLÁK

Projekt PŘEDŠKOLÁK má na naší škole dlouholetou tradici. Naše škola navázala spolupráci s mateřskými školami v Moravském Krumlově a blízkém okolí. Rodičům nabízíme projekt, který se zaměřuje na přechod dětí z mateřské do základní školy. Pro děti z Moravského Krumlova je Předškolák organizován ve spolupráci s učitelkami z jednotlivých mateřských škol, kdy paní učitelky v rámci předškolních činností  vodí děti na jednotlivé lekce a zároveń se těchto lekcí také zúčastní. Dítě má ve škole svoji paní učitelku z MŠ a současně se seznamuje s budoucí paní učitelkou. Rodiče z okolních obcí si děti vodí samostatně. Děti i rodiče si udělají představu jak bude výuka probíhat v 1. třídě a seznámí se s novým prostředím školy. Tento model se ke spokojenosti všech stran osvědčil, proto ho ve zmíněné podobě nabízíme každoročně svým budoucím prvńáčkům.

 

POPIS PROJEKTU

Projekt je rozdělen do 5 lekcí, z nichž každá má jiný obsah.

1.-4. lekce probíhá v dopoledních hodinách za přítomnosti pedagoga z MŠ,

5. lekce je věnovaná rodičům budoucích prvňáčků.

 

1. LEKCE - TŘÍDA

je zaměřena na poznání školního prostředí, vzájemném bližším seznámení se budoucích žáků s učitelem, správný úchop psacího náčiní, uvolňovací cviky, barvy a geometrické tvary, jemnou a hrubou motoriku (lekce probíhá v učebně budoucích prvňáčků)

 

2. LEKCE - TĚLOCVIČNA

seznámení se s prostorami tělocvičny, rozvoj hrubé motoriky, bezpečnost pro cvičení, ukázka nového hřiště a atria

 

3. LEKCE - ŠKOLNÍ DRUŽINA

Seznámení se svojí paní vychovatelkou, poznávání prostředí ve školní družině, výroba hezkého dárečku pro děti

 

4. LEKCE: ŠKOLNÍ JÍDELNA

Děti se seznámí s prostředím jídelny, poznají paní kuchařky a prakticky si vyzkoušíme, jak správně postupovat při výdeji jídla a jak se slušně v jídelně chovat. Paní kuchařky pro děti chystají sladké překvapení


5. LEKCE  - RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

Poslední lekce je určena pouze pro rodiče . V kmenové třídě proběhne prezentace z Předškoláka, seznámení s informacemi ke školnímu roku a probrání  seznamu pomůcek, které budou žáci potřebovat. Zde je prostor na diskuzi a zodpovězení všech otázek.

 

TERMÍNY PŘEDŠKOLÁKA: budou upřesněny

 

CÍL A PŘÍNOS PROJEKTU:

 
Z HLEDISKA DÍTĚTE

- bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ

- seznámení s novým prostředím

- seznámení s novou paní učitelkou

- seznámení se s budoucími spolužáky

- rozvoj hrubé a jemné motoriky

- zdokonalení správného úchopu psacího náčiní

- vyzkouší si být školákem

Z HLEDISKA PEDAGOGA ZŠ:

- seznámení se s dětmi

- redukce špatného úchopu psacího náčiní

- bezproblémový přechod dítěte (děti ve škole nepláčou, učitele již znají)

- konzultace a upozornění na individuální zvláštnosti dětí od pedagoga MŠ

- porovnání nároků na budoucího prvňáčka

- spolupráce mezi MŠ a ZŠ

Z HLEDISKA RODIČE:

- rodiče se mohou zúčastnit jednotlivých lekcí

- mohou sledovat chování svého dítěte ve školním prostředí

- porovnávat úroveň plnění jednotlivých úkolů mezi dětmi

- docvičit potřebné dovednosti

- veškeré nejasnosti konzultovat s pedagogem

- veškeré lekce jsou bezplatné

 

Děkujeme paním učitelkám z mateřských škol za výbornou spolupráci při realizaci tohoto projektu.