třída 2. Z  - třídní učitelka: Mgr. Blanka Šlezingerová

Asistentka pedagoga: Ilona Mládková

 
Konzultační hodiny: 1. středa v měsíci 13:45 - 14:30, nebo dle domluvy (5. 2., 4. 3., 6. 5.).
 
Třídní schůzky: 16. 4.
 
 
 
Prosíme, "ÚKOLNÍČEK" kontrolujte každý den a přečtení potvrďte podpisem.
 
Od tohoto školního roku přecházíme na elektronickou žákovskou knížku.
 
ZADÁVÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ BUDE NADÁLE PROBÍHAT FORMOU ZAPSÁNÍ DO ÚKOLNÍČKU.
 
 
 
 
 

ROZVRH HODIN

pro 6.ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ M HV ČJ Z      
ÚTERÝ ČJ M TV P ČJ      
STŘEDA ČJ M VOB INF TV      
ČTVRTEK ČJ M P D VV      
PÁTEK ČJ M TV VV INF      

 

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ M HV ČJ Z      
ÚTERÝ ČJ M TV P D      
STŘEDA ČJ M VOB INF TV      
ČTVRTEK ČJ M P D F      
PÁTEK ČJ M TV VV INF    
 

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ                  
ÚTERÝ                  
STŘEDA                  
ČTVRTEK                  
PÁTEK                  

 


ÚTERÝČ čteníMDInfInfTv_ch-d

STŘEDAČ jazykMČ jazykVvPčPč

ČTVRTEKVobČ čteníMPčPčTv_ch-d

PÁTEKČ slohMČ jazykPřTv celá třídaPč
 

pro 8.a 9. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ M HV N Z      
ÚTERÝ ČJ M TV P D      
STŘEDA ČJ M VOB INF TV      
ČTVRTEK ČJ M N D F   CH  
PÁTEK ČJ M TV VV INF      

 

Český jazyk

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: obalená učebnice, obalená čítanka, pracovní sešit, sešity - mluvnice, čtení, sloh, psací potřeby, lepidlo, nůžky, žáci 6. a 7. ročníku pravopisná cvičení 1

 

Žáci 7., 8. a 9. ročníku nosí pracovní sešit pouze na hodinu slohu.

 

Učivo: LEDEN - ÚNOR

6. ročník

Vyjmenovaná slova po V, Z

Podstatná jména, tvary podstatných jmen

Slovesa

Tvary sloves, časování

 

7. ročník

Podstatná jména, číslo a rod podstatných jmen

Pád podstatných jmen, pádové otázky

Skloňování podstatných jmen rodu středního, ženského, mužského

Slovesa

 

8. ročník

Podstatná jména

Číslovky

Přídavná jména

Věty s několikanásobným podmětem

 

9. ročník

Podstatná jména rodu ženského

Podstatná jména rodu středního

Přídavná jména, skloňování přídavných jmen

Věta, základní skladební dvojice

 

ČTENÍ

6. ročník

O Vánocích, které nechtěly být

Indiánskou stezskou

Skok

Lev a myš

O lakomé mistrové a chytrém učni

Přišla zima

Panenka

 

7. ročník

Jak odešla spát až do jara

Mikuláš

Hoj, ty Štědrý večere

Kožíšek na jednu zimu

Vrána a liška

O vráně, lišce a sýru

Bačkory výš

 

8. ročník

O mluvícím stromě

Jak na Šumavě obři vyhynuli

Lyžařský zájezd

Popelka

Chropyně

Hora Říp

Fidlovačka

 

9. ročník

Pražské děti a meč svatého Václava

Běh na lyžích

Toník nabírá uhlí

Jak mizí sníh

Trampoty

Křtiny

Vzpomínka na květnové povstání

 

SLOH

6. ročník 

Vánoce - Jak to bylo u Rumcajsů; Novoroční přání; Jdeme na návštěvu; V obchodním domě; Postavy z pohádek; Máme rádi pohádky; S čím si rádi hrajeme

 

7. ročník

Vánoce u nás (popis), Zimní prázdniny, U lékaře, Můj pokoj (popis), Med (otázky k textu), Dopis, Jaro (odpovědi na otázky), Mezilidské vztahy

 

8. ročník

Poštovní poukázka; Moje oblíbená kniha; Jak se vaří krupicová kaše (popis pracovního postupu); Připravujeme se na Velikonoce (tvorba osnovy); Velikonoce (osnova); Cylista na jaře (rozhovor)

 

9. ročník

Dopis

Generální úklid

Kupujeme - prodáváme - inzerát

Buďme ohleduplní - osnova

Na koncertě

Oslava narozenin

Doprava

V hlavním městě

Cestování

Matematika 

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Pomůcky: obalená učebnice, obalená sbírka, pracovní sešit, linkovaný sešit, nelinkovaný sešit do geometrie, lenoch, psací potřeby, rýsovací potřeby, nůžky, lepidlo, žáci 6. ročníku nepotřebují úhloměr
 
Učivo: LEDEN - ÚNOR
 

6. ročník

Jednotky délky, hmotnosti, objemu

Zaokrouhlování čísel

Sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítek

Sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem desítek

Geometrie - Grafický součet úseček, Násobek úsečky, Střed úsečky, osa úsečky, Osová souměrnost, Konstrukce trojúhelníku za tří stran

 

7. ročník

Písemné násobení a dělení přirozených čísel do 10 000

Násobení a dělení 10, 100, 1 000

Písemné násobení dvojciferným činitelem

Písemné dělení jednociferným dělitelem

 

Geometrie - Velikost úhlu, stupeň, úhloměr, Měření velikosti úhlů, rýsování úhlů dané velikosti, Mnohoúhelníky, Trojúhleník, Rpzdělení trojúhelníku, Pravidelný šestiúhelník

 

8. ročník

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

Zlomek, Smíšené číslo

Výpočet zlomku z celku

Zlomek jako část celku

Desetinná čísla

Desetinný zlomek

Sčítání a odčítání desetinných čísel

Geometrie -  Lichoběžník, Délka kružnice, Obvod kruhu, Obsahy obrazců, Povrchy těles

 

9. ročník

Dělení desetinného čísla desetinným číslem

Poměr

Dělení v daném poměru

Měřítko plánu a mapy

Procento

Geometrie - Povrchy těles, Objemy těles, Jednotky objemu, Objem kdádu, Objem krychle, Objem válce

 
 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 444, nůžky, lepidlo

PL = pracovní list

 

Týden: 20. 1. - 24. 1.

 

7. ročník:

kontrolka - měření času, objemu

Klid a pohyb:odpovědět na otázky - učeb/32

Setrvačnost:učeb/33, PL - cv. 1,2,3,4,5, PL - křížovka

 

8. ročník:

kontrolka - napětí, baterie

Co je to elektrická energie:učeb/44-47

 

9. ročník:

kontrolka - elektrárny, transformátor, od elektrárny ke spotřebiči

Pojistka: PL - cv. 4,5,6

 

Chemie

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit, pracovní sešit, mapa ČR

 

Učivo: LEDEN - ÚNOR

6. ročník, 7. ročník

Karlovarský kraj

Ústecký kraj

Liberecký kraj

Královéhradecký kraj

Pardubický kraj

Kraj Vysočina

 

8. ročník

Evropská unie, NATO

Hospodářství v Evropě - průmysl

Hospodářství v Evropě - zemědělství

Hospodářství v Evropě - doprava

Oblasti Evropy

Střední Evropa

 

9. ročník

Jižní Asie

Jihovýchodní Asie

Východní Asie

Afrika - celkový přehled

Severní Afrika

Tropická Afrika

Přírodopis

Vyučující: Ilona Mládková

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená  učebnice, sešity 424 a 524, psací potřeby
 
 
8. ročník:

21. týden: 20.1. - 24.1.2020

Číslovky 12, 13, 14, 15, Poslech

DÚ:

23.1. - PS str. 29/ cv. 1 dole

 

22. týden: 27.1. - 31.1.2020

Opakování a procvičování učiva kapitoly 4

DÚ:

27.1. - zopakovat si učivo kapitoly 4 na test - Po 3.2.

 

9. ročník:

21. týden: 20.1. - 24.1.2020

Výzva, Rozhovory

DÚ:
23.1. -
PS str. 21/ E poslech "Die Oma...." - přeložit do sešitu

 

22. týden: 27.1. - 31.1.2020

Opakování a procvičování učiva kapitoly 4

DÚ:

27.1. - zopakovat si učivo kapitoly 4 na test - Po 3.2.

 

Mobilní aplikace na procvičování němčiny:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o 

16. týden: 17. - 21.12.2018

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: sešit, psací potřeby, lepidlo, nůžky

 

Učivo: LEDEN - ÚNOR

Václav Havel

Tři králové

Třídní pravidla

Vztahy ve škole

Dospívání

Stát a právo – práva a povinnosti občanů

Prezident ČR

 

 

 

 

Tělesná výchova

Vyučující: Ilona Mládková