třída 2. Z  - třídní učitelka: Mgr. Blanka Šlezingerová

Asistentka pedagoga: Ilona Mládková

 
Konzultační hodiny: 1. středa v měsíci 13:45 - 14:30, nebo dle domluvy (2. 10., 6. 11., 8. 1., 5. 2., 4. 3., 6. 5.).
 
Třídní schůzky: 21. 11., 16. 4.
 
 
Prosíme, "ÚKOLNÍČEK" kontrolujte každý den a přečtení potvrďte podpisem.
 
Od tohoto školního roku přecházíme na elektronickou žákovskou knížku.
 
ZADÁVÁNÍ DOMÁCÍCH ÚKOLŮ BUDE NADÁLE PROBÍHAT FORMOU ZAPSÁNÍ DO ÚKOLNÍČKU.
 
 
Vybíráme peníze na pracovní sešity. Konkrétní částky jsou zapsány v úkolníčku.
 
2. 10. projektový den PAMÁTKY MORAVSKÉHO KRUMLOVA - spojený s komentovanou prohlídkou zámku.
 
 
 

ROZVRH HODIN

pro 6.ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ M HV ČJ Z      
ÚTERÝ ČJ M TV P ČJ      
STŘEDA ČJ M VOB INF TV      
ČTVRTEK ČJ M P D VV      
PÁTEK ČJ M TV VV INF      

 

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ M HV ČJ Z      
ÚTERÝ ČJ M TV P D      
STŘEDA ČJ M VOB INF TV      
ČTVRTEK ČJ M P D F      
PÁTEK ČJ M TV VV INF    
 

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ                  
ÚTERÝ                  
STŘEDA                  
ČTVRTEK                  
PÁTEK                  

 


ÚTERÝČ čteníMDInfInfTv_ch-d

STŘEDAČ jazykMČ jazykVvPčPč

ČTVRTEKVobČ čteníMPčPčTv_ch-d

PÁTEKČ slohMČ jazykPřTv celá třídaPč
 

pro 8.a 9. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ M HV N Z      
ÚTERÝ ČJ M TV P D      
STŘEDA ČJ M VOB INF TV      
ČTVRTEK ČJ M N D F   CH  
PÁTEK ČJ M TV VV INF      

 

Český jazyk

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: obalená učebnice, obalená čítanka, pracovní sešit, sešity - mluvnice, čtení, sloh, psací potřeby, lepidlo, nůžky, žáci 6. a 7. ročníku pravopisná cvičení 1

 

Žáci 7., 8. a 9. ročníku nosí pracovní sešit pouze na hodinu slohu.

 

Učivo: ZÁŘÍ

Všechny ročníky - opakování učiva.

Matematika 

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Pomůcky: obalená učebnice, obalená sbírka, pracovní sešit, linkovaný sešit, nelinkovaný sešit do geometrie, lenoch, psací potřeby, rýsovací potřeby, nůžky, lepidlo, žáci 6. ročníku nepotřebují úhloměr
 
Učivo: ZÁŘÍ
 
Všechno ročníky - opakování učiva.

Dějepis

Vyučující: Mgr. Barbora Veselá

                  Mgr. Jana Pavlíčková

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 444, nůžky, lepidlo

 

Týden: 9. 9. - 13. 9.

Přehled učiva: PL = pracovní list

7. ročník:

Vlastnosti pevných látek:  učeb/8 - 11, PL - cv. 1,2,3,5, PL - cv . 7,8, PL - cv. 9,11,12,13,14 dokončíme příště

8. ročník:

Opak. učiva 7. r. - Tlak v kapalinách a plynech, jak měříme: učeb/5 - 7, zopakování převodů jednotek hmotnosti, objemu, času, délky

9. ročník:

Opak. učiva 8. r. - El. proud, el. napětí: učeb/5 - 6, PL - cv. 2,3,4, PL - cv. 1,2

 

Týden: 19. 9. - 20. 9.

Přehled učiva:

7. ročník:

Vlastnosti pevných látek: učeb/8-11, procvčení rozlišování látek pevných, kapalných a plynných,dokončit PL z minulé hodiny, odpovědět na otázky - učeb/11-12

8. ročník:

Opak. učiva 7. r. - Jak měříme: PL - cv. 1, učeb/6-7, převody jednotek - PL - cv. 5, doplnit v textu správné jednotky - PL - cv. 6

9. ročník:

Opak. učiva 8. r. - El. energie: učeb/7 + odpovědi na otázky v textu, PL- cv. 1, PL - cv. 2,3

Chemie

Vyučující: Mgr. Barbora Veselá

                  Mgr. Jana Pavlíčková

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit, pracovní sešit, mapa ČR

 

Učivo: ZÁŘÍ

6. ročník - Česká republika

7. ročník - Kraje České republiky

8. ročník - Evropa

9. ročník - Svět

Přírodopis

Vyučující: Mgr. Barbora Veselá

                  Ilona Mládková

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 
Pomůcky: obalená  učebnice, sešity 424 a 524, psací potřeby
 
Na nakopírovaný PS budeme vybírat 10,- Kč.
 

8. ročník:

2. týden: 9.9. - 13.9.2019

Abeceda, Pozdravy, 1. kapitola "Die Familie", Rodina a její členové

3. týden: 16.9. - 20.9.2019

Člen určitý der, die, das, Zájmena ich, du, W - otázky, Tázací zájmena, Rozhovory

 

9. ročník:

2. týden: 9.9. - 13.9.2019

1. kapitola Opakování - Rodina, Škola, Čísla 1 - 30

3. týden: 16.9. - 20.9.2019

Čísla, Opakování  - nakupování, bydlení

 

16. týden: 17. - 21.12.2018

Informatika

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Pomůcky: rychlovazač (sloha), 20 euroobalů, psací potřeby
 
Novou učebnu informatiky budeme využívat od října 2019.
             

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: sešit, psací potřeby, lepidlo, nůžky

 

Učivo: ZÁŘÍ

Opakování učiva

Třídní volby

Třídní pravidla

Moje škola, Moje město

 

úkol: na 1. 10. - referát Památky Moravského Krumlova

 

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Barbora Veselá

                  Ilona Mládková