třída 2. Z  - třídní učitelka: Mgr. Blanka Šlezingerová

Asistentka pedagoga: Ilona Mládková

 
!!!POZOR!!! - Zahájení on-line výuky - pokyny a informace obdržíte ve svém e-mailu, sledujte i Bakaláře!!!

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a8-trida/
!!!POZOR!!! - Zahájení on-line výuky - pokyny a informace obdržíte ve svém e-mailu, sledujte i Bakaláře!!!

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a8-tr
třídní schůzky: 19. 11. 2020, 15. 4. 2021
 
konzultační hodiny: každý 2. čtvrtek v měsíci v době od 12.00 do 13.00 hod. nebo po předchozí domluvě (12. 11., 10. 12., 21. 1., 11. 2., 11. 3., 13. 5., 10. 6.)
 
 
 

Každý den  prosíme o důslednou kontrolu přípravy na další školní den a kontrolu plnění zadaných úkolů z úkolníčku. Děkujeme.

 

Nemocným žákům budou úkoly zasílány elektronicky. Dle domluvy se můžou také převzít osobně u školy.

 
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 

ROZVRH HODIN

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ/ČT TV P M/G Z      
ÚTERÝ ČJ/SL M  PČ D INF   F  
STŘEDA ČJ TV  M VOB      
ČTVRTEK ČJ/ČT M  P INF D HV      
PÁTEK ČJ TV ČJ M VV      
 

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ                  
ÚTERÝ                  
STŘEDA                  
ČTVRTEK                  
PÁTEK                  

 


ÚTERÝČ čteníMDInfInfTv_ch-d

STŘEDAČ jazykMČ jazykVvPčPč

ČTVRTEKVobČ čteníMPčPčTv_ch-d

PÁTEKČ slohMČ jazykPřTv celá třídaPč
 

pro 8. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ/ČT TV A M/G Z      
ÚTERÝ ČJ/SL M  PČ D INF   F  
STŘEDA ČJ TV  M VOB      
ČTVRTEK ČJ/ČT M  P INF D HV      
PÁTEK ČJ TV A M VV CH      

 

ČESKÝ JAZYK

___________________________________________________________________________________________________________________

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: obalená učebnice, obalená čítanka, pracovní sešit, sešity - mluvnice, čtení, sloh, psací potřeby, lepidlo, nůžky, pravopisná cvičení 1

 

leden - únor

 

7. ročník

Mluvnice - Podstatná jména, číslo a rod, pád podstatných jmen, pádové otázky, Skloňování podstatných jmen rodu středního

Sloh - Vánoce u nás - vypravování a popis, Zimní prázdniny - odpovědi na otázky, Telefonování - telefonický rozhovor, Bolavý zub - odpovědi na otázky, U lékaře (rozhovor), Můj pokoj - popis

Čtení - Kožíšek na jednu zimu, O vráně, lišce a sýru, Bačkory, výš!, Pes a zloděj, Založení Prahy, O Svatoplukovi, Horymýrův skok

 

8. ročník

Mluvnice - Podstatná jména - skloňování, číslovky - základní, řadové, přídavná jména

Sloh - Dopis, Doporučený dopis, podací lístek, Poštovní poukázka, Moje oblíbená kniha, Jak se vaří krupicová kaše - popis pracovního postupu

Čtení - Lyžařský zájezd, Uspávanka s Popelčiným oříškem, Chropyně, Hora Říp, Fidlovačka, Jak stařeček měnil až vyměnil

 

 

 

str. 44 Křtiny - do sešitu zapsat všechny informace o článku, tak jak píšeme vždy + obrázek, otázky v e-mailu

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a2-z/
str. 44 Křtiny - do sešitu zapsat všechny informace o článku, tak jak píšeme vždy + obrázek, otázky v e-mailu

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a2-z/

MATEMATIKA

____________________________________________________________________________________________________________________________
Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Pomůcky: obalená učebnice, obalená sbírka, pracovní sešit, linkovaný sešit, nelinkovaný sešit do geometrie, lenoch, psací potřeby, rýsovací potřeby, nůžky, lepidlo
 

leden - únor

 

7. ročník

Písemné sčítání a odčítání do milionu, Písemné násobení a dělení přirozených čísel do 10 000, Násobení a dělení 10, 100, 1000

Geometrie - Rýsování úhlů dané velikosti, Konstrukce úhlů, Mnohoúhelníky

 

8. ročník

Písemné dělení dvojciferným dělitelem, Zlomek, smíšené číslo, Výpočet zlomku z celku

Geometrie - Lichoběžník, Délka kružnice, obvod kruhu, Obsahy obrazců

 


 

 

 

 

 

DĚJEPIS

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

Žáci budou používat učebnici dějepisu, obalený sešit č.424.

Pracovní sešit nebudeme pořizovat, bude-li třeba, texty nakopíruji.  

V měsíci září se budeme soustředit především na opakování a utvrzování učiva z  loňského ročníku.

Vždy v pátek v době 8,00 - 8,45 bude společně pracovat v on-line hodině .

odkaz:    meet.google.com/cyk-nzop-oos              zkopírujte do nové záložky a odešlete klávesnicí ENTER

 

FYZIKA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 444, nůžky, lepidlo, psací potřeby, pravítko na podtrhávání

 

Týden: 4. 1. - 8. 1.

7. ročník

Měření délky

učeb/23, PL - cv. 1, 3, 3, 4

Tlak v kapalinách

v úterý 12. 1. - písemka - Tlak vzduchu

 

8. ročník

Baterie

učeb/34 - 39, PL - cv. 1, 2, 3, 4

v úterý 12. 1. - písemka - Elektrický proud

 

CHEMIE

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

distanční výuka - v části u daného předmětu budete mít úkoly:

na následující 2 hodiny ( tzn. v pátek 6.11. a 13.11.)  přečíst učivo v učebnici str. 10 - 12 

Vyplnit pracovní list - máte každý ve své složce  - k vyzvednutí ve škole.

prohlédnout si video o minerálních vodách:

www.youtube.com/watch?v=JcOgxUOKF9U

 

ZEMĚPIS

_____________________________________________________________________________________________________________________

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit, pracovní sešit, mapa ČR, atlas, psací potřeby

 

leden - únor

 

7. ročník

Jakou krajinu po sobě zanecháme
Chráněná území
Obyvatelé naší republiky
Vesnice a města
Dary země
Opakování
 

8. ročník

Hospodářství v Evropě - průmysl

Hospodářství v Evropě - zemědělství

Hospodářství v Evropě - doprava

Oblasti Evropy

Střední Evropa - Německo, Švýcarsko, Rakousko, Lichtenštejnsko, Polsko, Slovensko,Maďarsko

 

 

 

 

PŘÍRODOPIS

__________________________________________________________________________________________________________________________

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit, psací potřeby

 

leden - únor

7. ročník

Semena a plody, Funkce rostlinného těla, Fotosyntéza, Růst rostlin, Rozmnožování rostlin, SYstém rostlin, Nahosemenné rostliny - cykasy, jinany, jehličnany

8. ročník

Krevní skupiny a transfuze krve, Srdce a oběhová soustava, Onemocnění krva a oběhové soustavy, Dýchací soustava

 
 
 
 
 

 ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská
 
 

pátek 22.1. Nature   quizizz.com/join?gc=62519052
 

--------------------------------------------------------

 

 

Town               www.learningchocolate.com/content/places-town

 

Farm, country    www.learningchocolate.com/content/farm-animals-7

                           www.learningchocolate.com/content/farm

                          www.learningchocolate.com/content/farm-animals

                       www.learningchocolate.com/content/countryside 

 

 

 

 

16. týden: 17. - 21.12.2018

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: sešit, psací potřeby, lepidlo, nůžky

 

leden - únor

 

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Zvyky a tradice

Prezident ČR

TGM

Člověk v demokratickém státě.

 

 

 

 

INFORMATIKA

__________________________________________________________________________________________________________________________
Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
 
 
Základy práce s osobním počítačem a základním programovým vybavením, textovým editorem, výukovými a vzdělávacími programy.
 
Práce s webovými prohlížeči a elektronickou poštou.
 
 
 
 
 
 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl