třída 2. Z  - třídní učitelka: Mgr. Blanka Šlezingerová

Třídní schůzky: 22. 11. 2018, 11. 4. 2019

Konzultační hodiny: první úterý v měsíci  (2. 10. 2018, 6. 11. 2018, 4. 12. 2018, 8. 1. 2019, 5. 2. 2019, 5. 3. 2019,

2. 4. 2019, 7. 5. 2019) od 14:20 do 15:20 nebo dle domluvy

 

Asistentka pedagoga: Ilona Mládková (od 15. 10. 2018)

 

Každý den  prosíme o důslednou kontrolu přípravy na další školní den, kontrolu plnění zadaných úkolů z úkolníčku a kontrolu ŽK. Děkujeme.

 
 
 
V listopadu budeme vyrábět ježka z kávových zrn. Na tyto činnosti potřebujeme tavnou pistoli. Bylo by dobré, kdyby měl každý svoji. Pokud by byl pro někoho problém pořídit tavnou pistoli (někteří žáci už používali v minulých letech), bude stačit alespoň menší zásoba nábojů do pistole.
Na výrobu ježka bude potřeba půlka polystyrenového vajíčka, provázek, zrnková káva a ozdoby do bodlinek. Po dohodě s dětmi a částí rodičů materiál nakoupím já a potom částku rozpočítám. Vyúčtování bude k nahlédnutí na třídních schůzkách.

Další vyučující:

Mgr. Lenka Králová - N, TV - dívky
Mgr. Radka Binderová, Ph.D. - D, HV
Mgr. Jana Pavlíčková - CH
Mgr. Pavel Tauwinkl - P, F, TV, TV - chlapci
Milena Vrtěnová, Dis. - VV - 6. ročník
 

ROZVRH HODIN

pro 6.ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ P M D Z        
ÚTERÝ ČJ M INF VOB TV      
STŘEDA M ČJ VV ČJ   TV/ichý t. TV/ lichý t.
ČTVRTEK M P ČJ INF TV      
PÁTEK ČJ M HV ČJ VV      

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ P M D Z        
ÚTERÝ ČJ M INF VOB TV      
STŘEDA M ČJ VV ČJ   TV/ lichý t. TV/ lichý t.
ČTVRTEK M P D INF TV      
PÁTEK ČJ M HV ČJ F      

 

pro 8. a 9. ročník :

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ N M D Z        
ÚTERÝ ČJ M INF VOB TV   CH  
STŘEDA M N VV ČJ   TV/lichý t. TV/ lichý t.
ČTVRTEK M P D INF TV      
PÁTEK ČJ M HV ČJ F      

 

 


ÚTERÝČ čteníMDInfInfTv_ch-d

STŘEDAČ jazykMČ jazykVvPčPč

ČTVRTEKVobČ čteníMPčPčTv_ch-d

PÁTEKČ slohMČ jazykPřTv celá třídaPč
 

Český jazyk

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: Obalené učebnice a sešity, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky, zvýrazňovače, přehledy učiva.

 

Měsíc: listopad

 

Mluvnice:

6. ročník

Učivo: Pravopis vyjmenovaných slov - P, S

 

7. ročník

Učivo: Stavba slov - kořen, slovní základ, předpona, přípona

 

8. ročník

Učivo: Pravopis I, Y po obojetných souhláskách uprostřed slova

           Pravopis slov se skupinami bje, bě, vje, vě

 

9. ročník

Učivo: Nauka o slově

           Slovní druhy

 

Čtení:

Učivo:  Vznik ČSR

           - čtení s porozuměním, práce s textem

           6. ročník - Králíci z klobouku

           7. ročník - Už nejsem nejleší

           8. ročník - Kouřím

           9. ročník - Rybolov

 

Sloh:

Učivo: 

6. ročník - Dům, ve kterém bydlím

7. ročník - Od rána do večera (popis)

8. ročník - Všední den (formulace vět), Adresa, Pozdrav na pohlednici

9. ročník - Co rádi jíme (sestavování jídelníčku, objednávka jídla), Životopis      

 

 

Matematika 

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Pomůcky: Obalené učebnice a sešity, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pravítko.
                Geometrie: Trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojůhlelník, ořezaná tužka č. 3 nebo
                                   pentelka, zvýrazňovače, guma, kružítko, úhloměr.
 

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké podtrhávací pravítko v pouzdře

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libobvolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtůVíce zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a7-trida/
Měsíc: listopad

6. ročník

Učivo: Sčítání a odčítání do 10 000

           Geometrie - přenášení úseček, porovnávání úseček

 

7. ročník

Učivo: Číselný obor do 1 000 000 - čtení a zápis čísel do milionu, číselná osa do milionu

           Geometrie - úhel, velikost úhlu, stupeň úhlomer

8. ročník

Učivo: Písemné dělení dvojciferným dělitelem - dělení zpaměti

            Geometrie - čtyřúhelníky, velikosti stran a úhlů

 

9. ročník

Učivo: Dělení desetinných čísel - dělení přirozených čísel

          Geometrie - objemy těles, jednotky objemu, výpočty za použití vzorců

 

 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.


Pomůcky: Dějepis pro 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník

                 sešit č. 444, psací potřeby, lepidlo, nůžky


Týden: 5. 11. - 9. 11. 2018


6. ročník: Pravěk - dělení

7. ročník: Přemyslovci

8. ročník: Rudolf II.

9. ročník: Nebezpečí fašismu

Fyzika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací potřeby, učebnice

 

UČIVO:

LISTOPAD - PROSINEC

7.ROČNÍK

- tlak v kapalinách a plynech

- fyzikální veličiny a jejich  měření - délka, hmotnost,objem a čas

- klid a pohyb

- setrvačnost

 

8.ROČNÍK

kladný a záporný elektrický náboj

- elektrický proud

- vodiče a nevodiče

- elektrický obvod

 

9.ROČNÍK

magnety přírodní a umělé

kompas

elektromagnet

jak vyrábíme elektrickou energii

 

 

Chemie

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

do vyučovacích hodin potřebujeme učebnici  (k dispozici je učebnice + PS pro 9.ročník ) a sešit č. 444

8.ročník: seznámení s obsahem předmětu, propojení chemie s dalšími vědními obory, využití chem. látek v běžném životě

9.ročník: opakování učiva z 8.ročníku

 

ŘÍJEN:

8.ročník: smyslové zjišťování vlastností látek

9.ročník: které látky josu směsi, kapalné roztoky

               další postupy oddělování složek směsí

 

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: obalený sešit 444, obalená učebnice, psací potřeby, mapa ČR, atlas

 

Měsíc: listopad

6, 7.. ročník

Učivo: Česká republika

ČR - vodstvo

Živá příroda kolem nás

Zemědělství

Chráněná území

 

8. ročník

Učivo: Evropa

Podnebí Evropy

Vodstvo Evropy

Rostlinstvo a živočišstvo

 

9. ročník

Učivo: Svět

Světadíly a oceány

Asie - celkový přehled

Rusko

Střední Asie a Zakavkazsko

Přírodopis

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací potřeby, učebnice

 

UČIVO:

LISTOPAD - PROSINEC

 

6.ROČNÍK

Nejznámější savci, ptáci, plazi, obojživelníci,ryby a hmyz.

Přizpůsobení těla životnímu prostředí.

Způsob výživy.

7.ROČNÍK

Měkkýši - plži - hlemýžď zahradní, slimák velký,

                    - mlži - škeble rybničná

Kroužkovci - žížala obecná, pijavky, nitěnky

Členovci - pavouci - křižák obecný,

                    - roztoči - klíště obecné,

8.ROČNÍK

Soustava opěrná a pohybová

Kosti a kostra.

Druhy svalů.

První pomoc při poranění a poškození kostí - praktická činnost.

9.ROČNÍK

1. Pícniny.

2. Obilniny.

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalené učebnice, sešit 424 a 524, PS, psací potřeby

 

8. ročník

10. týden: 5.11. - 9.11.2018

Dny v týdnu, Číslovky 6, 7, 8

DÚ:

5.11. - PS str. 14/ cv. 4 na St 7.11. + PS str. 13/ cv. 1 - naučit 1 sloku nazpaměť na Po 12.11.

7.11. - zopakovat si na St 14.11. čísla 1 - 8

 

11. týden: 12.11. - 16.11.2018

Poslech, Opakování a procvičování kapitoly 2

DÚ:

14.11. - zopakovat si kapitolu 2 na St 21.11.

 

9. ročník

10. týden: 5.11. - 9.11.2018

Rozhovory o jídle, Číslovky 31 - 35

DÚ:

5.11. - PS str. 8/ cv. 4 - napsat do Š sešitu na St 7.11. + naučit nazpaměť říkanku ze Š sešitu na Po 12.11.

7.11. - zopakovat si na St 14.11. čísla 1 - 35

 

11. týden: 12.11. - 16.11.2018

Poslech, Opakování a procvičování kapitoly 2

DÚ:

14.11. - zopakovat si kapitolu 2 na St 21.11.

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

 

Informatika

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Učivo:

- základy práce s počítačem

- zpracování a využití informací

- vyhledávání informací na internetu

- elektronická komunikace

 

- využívání mezipředmětové spolupráce s předměty ČJ, Z, VOB, PV - tvorba a úprava textového dokumentu

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: obalený sešit, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky

 

Měsíc: listopad

Učivo: NAŠE VLAST - Naše republika slaví narozeniny

           RODINA

           Funkce rodiny

           Struktura rodiny

           Úplná/neúplná rodiny

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka Králová, Mgr. Pavel Tauwinkl

Lichý týden ve středu výuka TV od 13:45 do 15:15.

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

 

UČIVO:

LISTOPAD - BŘEZEN

                      Skok vysoký

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

                    Akrobacie

kotoul letmo, stoj na rukou bez dopomoci, přemet stranou,

                     

                    Přeskok

roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem              

                     Hrazda po čelo

náskok do vzporu - zákmihem seskok

výmyk bez dopomoci

podmet

                      Kladina

 

chůze po kladině, rovnovážné polohy, obraty, seskoky, krátké sestavy

 

Cviky na zvýšení pohyblivosti, obratnosti, rychlosti  

 

                   MÍČOVÉ HRY            

Košíková, kopaná, odbíjená, korfbal, stolní tenis, florball

-         přihrávky, vedení míče,míčku, střelba,driblink, odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčí -  hra ve družstvech