třída 2. Z  - třídní učitelka: Mgr. Blanka Šlezingerová

Třídní schůzky: 22. 11. 2018, 11. 4. 2019

Konzultační hodiny: první úterý v měsíci  (2. 10. 2018, 6. 11. 2018, 4. 12. 2018, 8. 1. 2019, 5. 2. 2019, 5. 3. 2019, 2. 4. 2019, 7. 5. 2019, 4. 6. 2019) od 14:20 do 15:20 nebo dle domluvy

 

Asistentka pedagoga: Anna Jelínková

 
Každý den  prosíme o důslednou kontrolu přípravy na další školní den, kontrolu plnění zadaných úkolů z úkolníčku a kontrolu ŽK. Děkujeme.

Další vyučující:

Mgr. Lenka Králová - N, TV - dívky
Mgr. Radka Binderová, Ph.D. - D, HV
Mgr. Jana Pavlíčková - CH
Mgr. Pavle Tauwinkl - P, F, TV, TV - chlapci
Milena Vrtěnová, Dis. - VV - 6. ročník
 

ROZVRH HODIN

pro 6.ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ P M D Z        
ÚTERÝ ČJ M INF VOB TV      
STŘEDA M ČJ VV ČJ   TV/ichý t. TV/ lichý t.
ČTVRTEK M P ČJ INF TV      
PÁTEK ČJ M HV ČJ VV      

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ P M D Z        
ÚTERÝ ČJ M INF VOB TV      
STŘEDA M ČJ VV ČJ   TV/ lichý t. TV/ lichý t.
ČTVRTEK M P D INF TV      
PÁTEK ČJ M HV ČJ F      

 

pro 8. a 9. ročník :

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ N M D Z        
ÚTERÝ ČJ M INF VOB TV   CH  
STŘEDA M N VV ČJ   TV/lichý t. TV/ lichý t.
ČTVRTEK M P D INF TV      
PÁTEK ČJ M HV ČJ F      

 

 


ÚTERÝČ čteníMDInfInfTv_ch-d

STŘEDAČ jazykMČ jazykVvPčPč

ČTVRTEKVobČ čteníMPčPčTv_ch-d

PÁTEKČ slohMČ jazykPřTv celá třídaPč
 

Český jazyk

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: Obalené učebnice a sešity, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky, zvýrazňovače, přehledy učiva.

 

Měsíc: září

 

Mluvnice:

6. ročník

Učivo: Opakování učiva 5. ročníku

 

7. ročník

Učivo: Opakování učiva 6. ročníku

 

8. ročník

Učivo: Opakování učiva 7. ročníku

 

9. ročník

Učivo: Opakování učiva 8. ročníku

 

Čtení:

 

Učivo:

 

Sloh:

Učivo: Seznámení s učivem.     

           Vypravování - Moje prázdniny

 

 

Matematika 

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Pomůcky: Obalené učebnice a sešity, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pravítko.
                Geometrie: Trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojůhlelník, ořezaná tužka č. 3 nebo
                                   pentelka, zvýrazňovače, guma, kružítko, úhloměr.
 

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké podtrhávací pravítko v pouzdře

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libobvolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtůVíce zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a7-trida/
Měsíc: září + říjen

6. ročník

Učivo: Opakování a upevňování učiva 5. ročníku.

 

7. ročník

Učivo: Opakování a upevňování učiva 6. ročníku.

 

8. ročník

Učivo: Opakování a upevňování učiva 7. ročníku.

 

9. ročník

Učivo: Opakování a upevňování učiva 8. ročníku.

 

 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.


Pomůcky: Dějepis pro 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník

                 sešit č. 444, psací potřeby, lepidlo, nůžky


Týden: 17. 9. - 21. 9. 2018


6. ročník: Úvod do předmětu - Dějiny jako sdělení minulých věků žijícím generacím

7. ročník: Opakování a prohloubení učiva - sběračsko - lovecký způsob života

8. ročník: Změny názorů na svět ve 14. a 15. století

9. ročník: T. G. Masaryk - 1. prezident naší republiky 

Fyzika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Chemie

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: obalený sešit 444, obalená učebnice, psací potřeby, mapa ČR, atlas

 

Měsíc: září

6, 7.. ročník

Učivo: Česká republika

Seznámení s učivem a atlasem

Nad mapou naší vlasti

ČR - země v srdci Evropy, naše vlast, naše krajina

 

8. ročník

Učivo: Evropa

Seznámení s učivem, evropská města

Opakování učiva o ČR

Poloha, členitost a rozloha Evropy

 

9. ročník

Učivo: Svět

Seznámení s učivem

Planeta Země - pohyby Země, střídání ročních období

Vesmír a Země

Přírodopis

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalené učebnice, sešit 424 a 524, PS, psací potřeby

 

8. ročník

3. týden: 17.9. - 21.9.2018

1. kapitola "Die Familie" - rodina a její členové, Člen určitý der, die, das, Zájmena ich, du, mein, dein

Dú: 

19.9. - přinést fotografie rodiny na Po 24.9.

 

4. týden: 24.9. - 28.9.2018

W-otázky: Tázací zájmena, Rozhovory, Zjišťovací otázky: ja, nein

Dú:

26.9. - PS str. 4/ cv. 7

 

9. ročník

3. týden: 17.9. - 21.9.2018

Opakování témat: V obchodě, Die Wohnung

 

4. týden: 24.9. - 28.9.2018

Opakování témat: Odívání

Dú:

26.9. - PS str. 5/ cv. 4

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

 

Informatika

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Učivo:

- základy práce s počítačem

- zpracování a využití informací

- vyhledávání informací na internetu

- elektronická komunikace

 

- využívání mezipředmětové spolupráce s předměty ČJ, Z, VOB, PV - tvorba a úprava textového dokumentu

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: obalený sešit, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky

 

Měsíc: září

Učivo:

Já. Jsem občan.

Svatý Václav. Státní svátek.

Volby.

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka Králová, Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Lichý týden ve středu výuka TV od 13:45 do 15:15.