třída 2. Z  - třídní učitelka: Mgr. Blanka Šlezingerová

asistentka pedagoga: Ilona Mládková

 
!!!POZOR!!! - Zahájení on-line výuky - pokyny a informace obdržíte ve svém e-mailu, sledujte i Bakaláře!!!

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a8-trida/
!!!POZOR!!! - Zahájení on-line výuky - pokyny a informace obdržíte ve svém e-mailu, sledujte i Bakaláře!!!

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a8-tr
třídní schůzky: 18. 11. 2021, 21. 4. 2022
 
 
 
konzultační hodiny: první středa v měsíci 12:40 - 13:25 (6. 10., 3. 11., 5. 1., 2. 2., 2. 3., 4. 5.)
 
 

Každý den  prosíme o důslednou kontrolu přípravy na další školní den
a kontrolu plnění zadaných úkolů z úkolníčku. Děkujeme.

 

ROZVRH HODIN
 

pro 6. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ TV ČJ M Z INF   VV  
ÚTERÝ M ČJ/ČT P ČJ      
STŘEDA ČJ VOB P M TV      
ČTVRTEK ČJ/SL D M HV        
PÁTEK ČJ/ČT M/G VV INF TV      

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ TV D M Z INF   F  
ÚTERÝ M ČJ/ČT P ČJ      
STŘEDA ČJ VOB P M TV      
ČTVRTEK ČJ/SL D M HV        
PÁTEK ČJ/ČT M/G VV INF TV      

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ                  
ÚTERÝ                  
STŘEDA                  
ČTVRTEK                  
PÁTEK                  

 


ÚTERÝČ čteníMDInfInfTv_ch-d

STŘEDAČ jazykMČ jazykVvPčPč

ČTVRTEKVobČ čteníMPčPčTv_ch-d

PÁTEKČ slohMČ jazykPřTv celá třídaPč
 

pro 8. a 9. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ TV D M Z INF   F  
ÚTERÝ M ČJ/ČT P A   CH  
STŘEDA ČJ VOB A M TV      
ČTVRTEK ČJ/SL D M HV        
PÁTEK ČJ/ČT M/G VV INF TV      

 

- konec vyučování - 6., 7. ročník

PO - 14:30; ÚT - 13:30; ST - 13:30; ČT - 12:35, PÁ - 13:30

 

- konec vyučování - 8., 9. ročník

PO - 14:30; ÚT - 14:30; ST - 13:30; ČT - 12:35, PÁ - 13:30

 

Třídní akce:

1. 6. 2022 - Den naruby

8. 6. 2022 - Třídní výlet do ZOO Jihlava

14. 6. 2022 - Dravci - výukový program

15. 6. 2022 - Divadlo Radost - představení Operky

16. 6. 2022 - Fotografování tříd

21. 6. 2022 - Školní akademie

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: obalená učebnice, obalená čítanka, pracovní sešit, sešity - mluvnice, čtení, sloh, psací potřeby, lepidlo, nůžky, pravopisná cvičení 1

 

květen - červen

 

6. ročník

Mluvnice - Koncovky sloves, Časování sloves být, nebýt, mít, nemít

Sloh - Dopisní obálka, Dopis, Blahopřání k svátku, Náš byt, Umíš být zdvořilý?, Hrajeme si se slovy

 

7. ročník

Mluvnice - Skloňování podstatných jmen rodu mužského, Slovesa, Určování času u sloves, Skladba - podmět a přísudek, Shoda přísudku s podmětem

Sloh - Mezilidské vztahy, Krabička, která vám neuteče (popis), Kočka a veverka (tvorba osnovy, slova stejného a podobného významu), Objednávka, Na poště

 

          

8. ročník

Mluvnice - Skladba - věty s několikanásobným podmětem, Pravopis příčestí minulého při shodě přísudku s několikanásobným podmětem

Sloh - Cyklista na jaře (rozhovor), Krajina (popis), Můj spolužák (popis), Hovorový a spisovný jazyk, Formuláře, Můj životopis

 

 

9. ročník

Mluvnice - Základní skladební dvojice, Shoda přísudku s podmětem - podmět rodu mužského životného; podmět rodu mužského neživotného; podmět rodu střeního; podmět rodu ženského, Věta jednoduchá a souvětí, Přehled učiva českého jazyka

Sloh - Doprava - orientace v jízdním řádu; Poštovní poukázka; V hlavním městě - popis, orientace v plánu města; Cestování; Hurá na prázdniny! - hovorový a spisovný jazyk

 

 

str. 44 Křtiny - do sešitu zapsat všechny informace o článku, tak jak píšeme vždy + obrázek, otázky v e-mailu

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a2-z/
str. 44 Křtiny - do sešitu zapsat všechny informace o článku, tak jak píšeme vždy + obrázek, otázky v e-mailu

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a2-z/

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová
 
 
Pomůcky: obalená učebnice, pracovní sešit, sešit do geometrie (č. 440 a podložka na psaní s linkami), školní sešit (č. 444), domácí sešit (č. 544), lepidlo, nůžky
Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, dlouhé pravítko 30 cm, úhloměr, tužka č. 3 - 2 kusy, tužka č. 2, kružítko, guma, barevná propiska
 
KAŽDÝ PÁTEK BUDE GEOMETRIE
 
květen - červen
 
6. ročník
Násobení a dělení v oboru do 100
Konstrukce trojúhelníku
Nejbližší menší násobek daného čísla k danému číslu
Dělení se zbytkem v oboru do 100
Přenášení trojúhelníku
 

7. ročník

Násobení a dělení 10, 100, 1 000
Písemné násobení 1-ciferným činitelem
Trojúhelník
Dělení troijúhelníků podle velikosti úhlů

8. ročník

Násobení desetinného čísla číslem přirozeným
Násobení desetinného čísla číslem desetinným
Zaokrouhlování
Délka kružnice, obvod kruhu
Jednotky obsahu

9. ročník

Početní výkony s přirozenými čísly - opakování

Výpočty s desetinnými čísly - opakování

Objem válce

Zaokrouhlování - opakování

Zlomky a smíšená čísla - opakování

Jednotky délky, času - opakování

DĚJEPIS

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: obalená učebnice, sešit, pracovní sešit, atlas, psací potřeby

 

květen - červen

 

6. ročník

Starověk na Dálném východě, Počátek řeckých civilizací, Vznik a rozvoj starého Říma, Od římského císařství do středověku, Celková časová přímka

 

7. ročník

Jak se lidé oblékali, Díváme se do talíře, Začátek husitských válek, Dobrý král Václav, Husité a křižáci, Čím a jak válčili husité?, Bitva u Lipan, Husitský král, Čeští bratři, Život v období renezance, Opakování

 

8. ročník

Hospodářský rozvoj po roce 1848, Česká kultura koncem 19. století, Technické vynálezy, Opakování, Světové kolonie, Celková časová přímka

 

9. ročník

Alexander Dubček, Rok 1968 - okupace Československa sovětskou armádou, Období normalizace, Václav Havel, Sametová revoluce 1989, Nové společenské poměry v Evropě, Opakování
 
 
 

FYZIKA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

 

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 444, nůžky, lepidlo, psací potřeby, pravítko na podtrhávání

 

květen - červen

6. ročník - výtvarný výchova

 
7. ročník
Proč některá tělesa plavou
 
8. ročník
Teplota, Práce

9. ročník

Země a její okolí, Planety a hvězdy

 

CHEMIE

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

 

Pomůcky:

 

září - říjen

8. ročník


 

9. ročník

 

 

 

ZEMĚPIS

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

 

Pomůcky: obalená učebnice, sešit, pracovní sešit, mapa ČR, atlas, psací potřeby

 

září - říjen

 

6. ročník

 

 

7. ročník

 

 

8. ročník


 

9. ročník

 

PŘÍRODOPIS

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

 

Pomůcky:

 

září - říjen

 

6. ročník

 
 

7. ročník

 

 

8. ročník


 

9. ročník

 


 

 

 

 

 

 

8. ročník

- Vylučovací soustava - str. 43, 44

-18. Vylučovací soustava.docx (0)  (uděláme v on-line hodině)

- PS 13/ 1, 2 (uděláme v on-line hodině)

 

 ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

 

Pomůcky:

 

 

8. ročník

Body

www.youtube.com/watch?v=LgNcGJ_XYlw

www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Body_Parts/My_Body_ik1904958nl

www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Body_parts/Body_parts_vv817503iu

www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Body_Parts/Body_Parts_ur543790kr

www.skolasnadhledem.cz/game/3467

Face parts

www.youtube.com/watch?v=6pLFxeumlpE

www.liveworksheets.com/mb192502jy

wordwall.net/cs/resource/2249395/face

Clothes

www.youtube.com/watch?v=Q_EwuVHDb5U

wordwall.net/cs/resource/17419422/clothes/clothes-2

wordwall.net/cs/resource/11689518/clothes

www.learningchocolate.com/content/clothes

www.learningchocolate.com/content/clothes-20

www.skolasnadhledem.cz/game/1732

 

Animals


www.learningchocolate.com/content/farm-animals-3

www.learningchocolate.com/content/animals-5

www.skolasnadhledem.cz/game/5457

 

Nature

quizizz.com/join?gc=55303557

quizizz.com/join?gc=12598661

Být

wordwall.net/cs/resource/12383779/to-be/to-be-positive

wordwall.net/cs/resource/13272179/to-be/to-be-negative

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=717

www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1940

 

Procvič si zájmena

agendaweb.org/exercises/grammar/possessive/adjectives-3

agendaweb.org/exercises/grammar/possessive/adjectives-1

Opakuj

www.skolasnadhledem.cz/game/5435

wordwall.net/resource/13677596

wordwall.net/resource/851934/town

wordwall.net/resource/9129707

wordwall.net/resource/6176004

wordwall.net/cs/resource/6201865/he-she-it

wordwall.net/cs/resource/663044/pronouns

wordwall.net/cs/resource/13272537/pronouns/pronouns-z%c3%a1jmena

wordwall.net/resource/5626507/numbers-1-20

wordwall.net/resource/5489665
 

 

FAMILY    

                 www.learningchocolate.com/content/family-tree-1

                 www.skolasnadhledem.cz/game/6391

                 www.skolasnadhledem.cz/game/1737

           


 

 

 

 

 

9. ročník

 
 
JOBS
 
 
 
 
 
 
TIME
 
 
 
FAMILY
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCVIČUJ
 
 
 
 
 
 
 
UBYTOVÁNí
 
 
 
 
NEMOC
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCVIČUJ    
                              wordwall.net/resource/5489665
 
                            www.skolasnadhledem.cz/game/5555
 
                          www.skolasnadhledem.cz/game/5562
 
 
 
                         
                        wordwall.net/resource/5359868/make-a-sentence
 
                        wordwall.net/resource/6504932/basic-verbs
                    
                       
 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 
16. týden: 17. - 21.12.2018

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: sešit, psací potřeby, lepidlo, nůžky

 

květen - červen

Naše škola

Volba povolání

Přátelství

Vztahy mezi lidmi

Sociální dovednosti

 

 

 

 

INFORMATIKA

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Pomůcky:

 

září - říjen 

 
 
 
 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Pomůcky:

 

září - říjen