třída 2. Z  - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN

pro 6.ročník:

  1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ      
ÚTERÝ              
STŘEDA              
ČTVRTEK            
PÁTEK          

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ    
ÚTERÝ      
STŘEDA            
ČTVRTEK            
PÁTEK              

pro 8. a 9. ročník :

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ                
ÚTERÝ            
STŘEDA            
ČTVRTEK              
PÁTEK                
1.2. 3.4.5.6.7.8.PONDĚLÍČ jazykMPřZVvHv

ÚTERÝČ čteníMDInfInfTv_ch-d

STŘEDAČ jazykMČ jazykVvPčPč

ČTVRTEKVobČ čteníMPčPčTv_ch-d

PÁTEKČ slohMČ jazykPřTv celá třídaPč
 

Český jazyk

Vyučující:

Matematika 

Vyučující:

DĚJEPIS

Vyučující:

Fyzika

Vyučující:

ZEMĚPIS

Vyučující:

NĚMECKÝ JAZYK

Vyučující:

INFORMATIKA

Vyučující:

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Vyučující: