třída 2. Z  - třídní učitelka: Mgr. Blanka Šlezingerová

Asistentka pedagoga: Ilona Mládková

 
!!!POZOR!!! - Zahájení on-line výuky - pokyny a informace obdržíte ve svém e-mailu, sledujte i Bakaláře!!!

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a8-trida/
!!!POZOR!!! - Zahájení on-line výuky - pokyny a informace obdržíte ve svém e-mailu, sledujte i Bakaláře!!!

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a8-tr
třídní schůzky: 19. 11. 2020, 15. 4. 2021
 
konzultační hodiny: každý 2. čtvrtek v měsíci v době od 12.00 do 13.00 hod. nebo po předchozí domluvě (12. 11., 10. 12., 21. 1., 11. 2., 11. 3., 13. 5., 10. 6.)
 
 
 

Každý den  prosíme o důslednou kontrolu přípravy na další školní den a kontrolu plnění zadaných úkolů z úkolníčku. Děkujeme.

 

Nemocným žákům budou úkoly zasílány elektronicky. Dle domluvy se můžou také převzít osobně u školy.

 

14. 10. - 23. 10. - prezenční výuka dle rozvrhu

 

26. 10. - 30. 10. - podzimní prázdniny

 
 
 
 
 
 
 

Od 10.9. - povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy 

 
 

 

 

ROZVRH HODIN

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ/ČT TV P M/G Z      
ÚTERÝ ČJ/SL M  PČ D INF   F  
STŘEDA ČJ TV  M VOB      
ČTVRTEK ČJ/ČT M  P INF D HV      
PÁTEK ČJ TV ČJ M VV      
 

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ                  
ÚTERÝ                  
STŘEDA                  
ČTVRTEK                  
PÁTEK                  

 


ÚTERÝČ čteníMDInfInfTv_ch-d

STŘEDAČ jazykMČ jazykVvPčPč

ČTVRTEKVobČ čteníMPčPčTv_ch-d

PÁTEKČ slohMČ jazykPřTv celá třídaPč
 

pro 8. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ/ČT TV A M/G Z      
ÚTERÝ ČJ/SL M  PČ D INF   F  
STŘEDA ČJ TV  M VOB      
ČTVRTEK ČJ/ČT M  P INF D HV      
PÁTEK ČJ TV A M VV CH      

 

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: obalená učebnice, obalená čítanka, pracovní sešit, sešity - mluvnice, čtení, sloh, psací potřeby, lepidlo, nůžky, pravopisná cvičení 1

 

září - říjen

7. ročník

Opakování a upevňování učiva 6. ročníku.

8. ročník

Opakování a upevňování učiva 7. ročníku.

 


 

str. 44 Křtiny - do sešitu zapsat všechny informace o článku, tak jak píšeme vždy + obrázek, otázky v e-mailu

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a2-z/
str. 44 Křtiny - do sešitu zapsat všechny informace o článku, tak jak píšeme vždy + obrázek, otázky v e-mailu

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a2-z/

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Pomůcky: obalená učebnice, obalená sbírka, pracovní sešit, linkovaný sešit, nelinkovaný sešit do geometrie, lenoch, psací potřeby, rýsovací potřeby, nůžky, lepidlo
 

 

září - říjen

7. ročník

Opakování a upevňování učiva 6. ročníku.

8. ročník

Opakování a upevňování učiva 7. ročníku.

 

 

 

 

 

DĚJEPIS

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

Žáci budou používat učebnici dějepisu, obalený sešit č.424.

Pracovní sešit nebudeme pořizovat, bude-li třeba, texty nakopíruji.  

V měsíci září se budeme soustředit především na opakování a utvrzování učiva z  loňského ročníku.

 

FYZIKA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 444, nůžky, lepidlo, psací potřeby, pravítko na podtrhávání

 

Týden: 5. 10. - 9. 10.

7. ročník

Změny skupenství

schema - učeb/13, přečíst učeb/12 - 13, PL -  cv. 1,2,3,4, PL - cv. 5,6,7,8,9,10,11,12,13

v úterý 13. 10. - písemka - Vlastnosti pevných látek (učeb/6 - 11)

8. ročník

Opakování učiva 7. r. - Jak nám pomáhají stroje

učeb/9 - najít na obrázku páku, kladku, nakloněnou rovinu, PL - cv. 1

Opakování učiva 7. r. - O spalovacích motorech

přečíst učeb/10, PL - cv. 1,2,3

Opakování učiva 7. r. - O zvuku

přečíst učeb/11, PL - cv. 1,2,3

v úterý 13. 10. - písemka - Opakování učiva 7. r.

 

Týden: 12. 10. - 16. 10.

7. ročník

Změny skupenství

PL - cv. 14,15,16,17,18

Tlak v kapalinách

přečíst učeb/14 - 16

v úterý 20. 10. - písemka - Změny skupenství

8. ročník

Elektrická síla

přečíst učeb/12 - 15,  PL - cv. 1,2,3, ústně odpovědět na otázky - učeb/15 - cv. 1,2,3,4,5

CHEMIE

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

 

ZEMĚPIS

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit, pracovní sešit, mapa ČR, atlas, psací potřeby

 

září - říjen

7. ročník

Nad mapou naší vlasti

Krajina, ve které žijeme

Země v srdci Evropy

Povrch ČR

Vodstvo

Živá příroda kolem nás

8. ročník

Práce s atlasem

Poloha, rozloha a členitost Evropy

Přírodní podmínky

Povrch Evropy

Podnebí Evropy

Vodstvo Evropy

PŘÍRODOPIS

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit, psací potřeby

 

září - říjen

7. ročník

Příroda - živá a neživá, přírodniny

Přírodní děje

Botanika, zoologie

Ploštěnci a hlísti

Tasemnice, roupi

8. ročník

Opakování - zoologie, botanika

Ryby

- ryby našich vod, ryby moří a oceánů

Obojživelníci

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská
 
 

PONDĚLÍ 19.10.

1. Křížovky - Family

2. Učebnice  str.9.-10. - přečíst a přeložit text Family photograph

BOOK-8-9.pdf (2,2 MB) 

3. Přečíst a ústně přeložit cv. B a C ve stejném dokumentu

4. Workbook (pracovní sešit) str. 8. - vypracovat s pomocí zde přiloženého listu. BOOK str.10.pdf (889764)

Pozor na rozdíl : What is that?  Co je to?

                           Who is this?    Kdo je to?

5.  Procvičit https://www.learningchocolate.com/content/family-tree-1  

 

 

 

16. týden: 17. - 21.12.2018

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: sešit, psací potřeby, lepidlo, nůžky

 

září - říjen

ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

Já, sebepojetí

Jsem občan

Státní svátek. Svatý Václav.

Člověk v demokratickém státě.

INFORMATIKA

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Základy práce s osobním počítačem a základním programovým vybavením, textovým editorem, výukovými a vzdělávacími programy.
 
Práce s webovými prohlížeči a elektronickou poštou.
 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl