třída 2. Z  - třídní učitelka: Mgr. Blanka Šlezingerová

Asistentka pedagoga: Ilona Mládková (od 15. 10. 2018)

 

Třídní schůzky: 22. 11. 2018, 11. 4. 2019

Konzultační hodiny: první úterý v měsíci  (2. 10. 2018, 6. 11. 2018, 4. 12. 2018, 8. 1. 2019, 5. 2. 2019, 5. 3. 2019,

2. 4. 2019, 7. 5. 2019) od 14:20 do 15:20 nebo dle domluvy

Každý den  prosíme o důslednou kontrolu přípravy na další školní den, kontrolu plnění zadaných úkolů z úkolníčku a kontrolu ŽK. Děkujeme.

 

Co nás čeká:

V hodinách pracovních činností začneme chodit ven.

20. 3. 2019 Projektový den - Městský úřad

25. 3. - 29. 3. 2019 Projektový týden - Regiony ČR

 

Další vyučující:

Mgr. Lenka Králová - N, TV - dívky
Mgr. Radka Binderová, Ph.D. - D, HV
Mgr. Jana Pavlíčková - CH
Mgr. Pavel Tauwinkl - P, F, TV, TV - chlapci
Milena Vrtěnová, Dis. - VV - 6. ročník
 

ROZVRH HODIN

pro 6.ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ P M D Z        
ÚTERÝ ČJ M INF VOB TV      
STŘEDA M ČJ VV ČJ   TV/ichý t. TV/ lichý t.
ČTVRTEK M P ČJ INF TV      
PÁTEK ČJ M HV ČJ VV      

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ P M D Z        
ÚTERÝ ČJ M INF VOB TV      
STŘEDA M ČJ VV ČJ   TV/ lichý t. TV/ lichý t.
ČTVRTEK M P D INF TV      
PÁTEK ČJ M HV ČJ F      

 

pro 8. a 9. ročník :

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ N M D Z        
ÚTERÝ ČJ M INF VOB TV   CH  
STŘEDA M N VV ČJ   TV/lichý t. TV/ lichý t.
ČTVRTEK M P D INF TV      
PÁTEK ČJ M HV ČJ F      

 

 


ÚTERÝČ čteníMDInfInfTv_ch-d

STŘEDAČ jazykMČ jazykVvPčPč

ČTVRTEKVobČ čteníMPčPčTv_ch-d

PÁTEKČ slohMČ jazykPřTv celá třídaPč
 

Český jazyk

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: Obalené učebnice a sešity, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky, zvýrazňovače, přehledy učiva.

 

Měsíc: březen

 

Mluvnice:

6. ročník

Učivo: Tvarosloví

Rody podstatných jmen, životnost, tvary podstatných jmen

 

7. ročník

Učivo: Tvarosloví

Podstatná jména, číslo a rod

Pádové otázky

Skloňování podstatných jmen rodu středního

 

8. ročník

Učivo: Tvarosloví

Podstatná jména - vzory, skloňování

Číslovky

 

9. ročník

Učivo: Tvarosloví

           Přehled slovních druhů

           Podstatná jména rodu mužského - pravopis koncovek

 

Čtení:

           6. ročník - O Libuši a Přemyslovi, Český kras, Moravský kras, Záhady

           7. ročník - O Libuši a Přemyslovi, O Svatoplukovi, Horymírův skok, Honza a vrba, Hledám tátu

           8. ročník - O Libuši a Přemyslovi, Chropyně, Hora Říp, Fidlovačka, Živá voda

           9. ročník - O Libuši a Přemyslovi, Trampoty, Křtiny, Jak mizí sníh

 

Sloh:

Učivo: 

6. ročník - Máme rádi pohádky, S čím si hrajeme, Umíte se učit?, A je tu zase jaro

7. ročník - U lékaře (rozhovor), Můj pokoj (popis), Med (otázky k textu), Dopis

8. ročník - Dopis (psaní dopisu podle dané osnovy), Doporučený dopis, Podací lístek, Poštovní poukázka, Moje oblíbená kniha (rozhovor)

9. ročník - Co rádi jíme (sestavování jídelníčku, objednávka jídla), Informace, Rodinné album    

 

 

Matematika 

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Pomůcky: Obalené učebnice a sešity, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pravítko.
                Geometrie: Trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojůhlelník, ořezaná tužka č. 3 nebo
                                   pentelka, zvýrazňovače, guma, kružítko, úhloměr.
 

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké podtrhávací pravítko v pouzdře

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libobvolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtůVíce zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a7-trida/
Měsíc: březen

6. ročník

Učivo: Sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítek       

            Sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem desítek

            Geometrie - osová souměrnost, trojúhelník, konstrukce trojúhelníku ze tří stran

 

7. ročník

Učivo: Číselný obor do 1 000 000 - písemné násobení a dělení přirozených čísel do 10 000

           Písemné násobení dvojciferným činitelem

           Geometrie - mnohoúhelníky - trojúhelník

8. ročník

Učivo: Zlomky - smíšené číslo, výpočet zlomku z celku, zlomek jako část celku

           Geometrie - obsahy obrazců

 

9. ročník

Učivo: Dělení desetinného čísla desetinným číslem

            Geometrie - obvody rovinných obrazců, povrchy těles, objemy těles

 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.


Pomůcky: Dějepis pro 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník

                 sešit č. 444, psací potřeby, lepidlo, nůžky


Týden: 5. 11. - 9. 11. 2018


6. ročník: Pravěk - dělení

7. ročník: Přemyslovci

8. ročník: Rudolf II.

9. ročník: Nebezpečí fašismu

Fyzika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací potřeby, učebnice

 

UČIVO:

LISTOPAD - PROSINEC

7.ROČNÍK

- tlak v kapalinách a plynech

- fyzikální veličiny a jejich  měření - délka, hmotnost,objem a čas

- klid a pohyb

- setrvačnost

 

8.ROČNÍK

kladný a záporný elektrický náboj

- elektrický proud

- vodiče a nevodiče

- elektrický obvod

 

9.ROČNÍK

magnety přírodní a umělé

kompas

elektromagnet

jak vyrábíme elektrickou energii

 

 

Chemie

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

do vyučovacích hodin potřebujeme učebnici  (k dispozici je učebnice + PS pro 9.ročník ) a sešit č. 444

8.ročník: seznámení s obsahem předmětu, propojení chemie s dalšími vědními obory, využití chem. látek v běžném životě

9.ročník: opakování učiva z 8.ročníku

 

ÚNOR:

LÁTKY NEŽIVÉ PŘÍRODY

oxidy: oxid siřičitý, dusičitý, křemičitý, vápenatý  ( rozdělení, využití )

kyseliny: kyselina sírová, dusičná, chlorovodíková

 

písemná práce-  úterý 26.2:  OXIDY- uč.strna 23-24

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: obalený sešit 444, obalená učebnice, psací potřeby, mapa ČR, atlas

 

Měsíc: březen

 

6, 7.. ročník

Učivo: Česká republika

Chráněná území

Obyvatelé naší země

Vesnice a města

Dary země

 

8. ročník

Učivo: Evropa

Hospodářství v Evropě

Průmysl

Zemědělství

Doprava

Oblasti Evropy

 

9. ročník

Učivo: Svět

Jihovýchodní Asie

Východní Asie

Afrika - celkový přehled

Severní Afrika

Tropická Afrika

Přírodopis

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

Pomůcky: sešit, psací potřeby, učebnice

 

UČIVO:

LISTOPAD - PROSINEC

 

6.ROČNÍK

Nejznámější savci, ptáci, plazi, obojživelníci,ryby a hmyz.

Přizpůsobení těla životnímu prostředí.

Způsob výživy.

7.ROČNÍK

Měkkýši - plži - hlemýžď zahradní, slimák velký,

                    - mlži - škeble rybničná

Kroužkovci - žížala obecná, pijavky, nitěnky

Členovci - pavouci - křižák obecný,

                    - roztoči - klíště obecné,

8.ROČNÍK

Soustava opěrná a pohybová

Kosti a kostra.

Druhy svalů.

První pomoc při poranění a poškození kostí - praktická činnost.

9.ROČNÍK

1. Pícniny.

2. Obilniny.

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalené učebnice, sešit 424 a 524, PS, psací potřeby

 

8. ročník

28. týden: 11.3. - 15.3.2019

Kapitola 2: "Das Ankleiden" - popis oblečení, hier, dort

DÚ:

13.3.- PS str. 5/ cv. 1, 2 + naučit se slovíčka na Po 18.3. (ústní zkoušení)

 

29. týden: 18.3. - 22.3.2019

Kaufen + 4. pád podst. jmen, Přídavná jména

 

9. ročník

28. týden: 11.3. - 15.3.2019

Kapitola 2:  "Das Dorf und die Stadt" - slovní zásoba

DÚ:

13.3.- PS str. 5/ cv. 1 + naučit se slovíčka na Po 18.3. (ústní zkoušení)

 

29. týden: 18.3. - 22.3.2019

Stupňování přídavných jmen, Rozhovory

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

 

16. týden: 17. - 21.12.2018

Informatika

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Učivo:

- základy práce s počítačem

- zpracování a využití informací

- vyhledávání informací na internetu

- elektronická komunikace

 

- využívání mezipředmětové spolupráce s předměty ČJ, Z, VOB, PV - tvorba a úprava textového dokumentu

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

 

Pomůcky: obalený sešit, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky

 

Měsíc: březen

 

Učivo: PRÁVNÍ DOKUMENTY ČLOVĚKA

          Doklady a jejich vystavení

          Občanský průkaz

          Městský úřad

          Projektový den

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka Králová, Mgr. Pavel Tauwinkl

Lichý týden ve středu výuka TV od 13:45 do 15:15.

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

 

UČIVO:

LISTOPAD - BŘEZEN

                      Skok vysoký

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

                    Akrobacie

kotoul letmo, stoj na rukou bez dopomoci, přemet stranou,

                     

                    Přeskok

roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem              

                     Hrazda po čelo

náskok do vzporu - zákmihem seskok

výmyk bez dopomoci

podmet

                      Kladina

 

chůze po kladině, rovnovážné polohy, obraty, seskoky, krátké sestavy

 

Cviky na zvýšení pohyblivosti, obratnosti, rychlosti  

 

                   MÍČOVÉ HRY            

Košíková, kopaná, odbíjená, korfbal, stolní tenis, florball

-         přihrávky, vedení míče,míčku, střelba,driblink, odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčí -  hra ve družstvech