třída 2. Z  - třídní učitelka: Mgr. Blanka Šlezingerová

Asistentka pedagoga: Ilona Mládková

 
!!!POZOR!!! - Zahájení on-line výuky - pokyny a informace obdržíte ve svém e-mailu, sledujte i Bakaláře!!!

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a8-trida/
!!!POZOR!!! - Zahájení on-line výuky - pokyny a informace obdržíte ve svém e-mailu, sledujte i Bakaláře!!!

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a8-tr
třídní schůzky: 19. 11. 2020, 15. 4. 2021
 
15. 4. 2021 od 16:30 se uskuteční třídní schůzky formou individuálních konzultací.
Schůzky proběhnou on-line nebo telefonicky. Zarezervujte si čas.
 
16:30, 16:40, 16:50, 17:00, 17:10, 
17:20 - rezervováno
 
 
 
 
 
konzultační hodiny: každý 2. čtvrtek v měsíci v době od 12.00 do 13.00 hod. nebo po předchozí domluvě (12. 11., 10. 12., 21. 1., 11. 2., 11. 3., 13. 5., 10. 6.)
 
 
 

Každý den  prosíme o důslednou kontrolu přípravy na další školní den a kontrolu plnění zadaných úkolů z úkolníčku. Děkujeme.

 

Nemocným žákům budou úkoly zasílány elektronicky. Dle domluvy se můžou také převzít osobně u školy.

 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
Od 12. 4. 2021 prezenční výuka bez rotací. Testování žáků vždy v pondělí a čtvrtek.
Pro žáky platí povinnost nosit chirurgickou roušku (nebo respirátor).
 
 
 
 
 
 
 

ROZVRH HODIN

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ/ČT TV P M/G Z      
ÚTERÝ ČJ/SL M  PČ D INF   F  
STŘEDA ČJ TV  M VOB      
ČTVRTEK ČJ/ČT M  P INF D HV      
PÁTEK ČJ TV ČJ M VV      
 

 

pro 7. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ                  
ÚTERÝ                  
STŘEDA                  
ČTVRTEK                  
PÁTEK                  

 


ÚTERÝČ čteníMDInfInfTv_ch-d

STŘEDAČ jazykMČ jazykVvPčPč

ČTVRTEKVobČ čteníMPčPčTv_ch-d

PÁTEKČ slohMČ jazykPřTv celá třídaPč
 

pro 8. ročník:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDÉLÍ ČJ/ČT TV A M/G Z      
ÚTERÝ ČJ/SL M  PČ D INF   F  
STŘEDA ČJ TV  M VOB      
ČTVRTEK ČJ/ČT M  P INF D HV      
PÁTEK ČJ TV A M VV CH      

 

ČESKÝ JAZYK

___________________________________________________________________________________________________________________

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: obalená učebnice, obalená čítanka, pracovní sešit, sešity - mluvnice, čtení, sloh, psací potřeby, lepidlo, nůžky, pravopisná cvičení 1

 

březen

1. - 5. 3. 2021

 

7. ročník

Mluvnice - Pravopisná cvičení - str. 30, 31, 32 - odevzdat do 19. 3. 2021

učebnice - 36/5 - morče, pole, křoví; 36/ 6, 7 c); 37/ 8

Sloh - PS - 19/ c), str. 20

Čtenís. 42 Pes a zloděj - zápis podle osnovy (název článku, název knihy, autor,...), obrázek (Raduška už to má hotovo)

          - s. 43 Založení Prahy - číst, zápis podle osnovy, obrázek, PL

 

          

8. ročník

Mluvnice - Pravopisná cvičení - 33/ 3, str. 34, 35 - odevzdat do 19. 3. 2021

učebnice - 39/ 21 - přečíst, c), d); 40/ 22, 23 napsat + př. jm. měkká dát do kroužku, 24 c)

Čtení - s. 51 Fidlovačka - číst, PL

11 - Fidlovačka.docx (12307)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8. - 12. 3. 2021

 

7. ročník

Mluvnice - Pravopisná cvičení - str. 30, 31, 32 - odevzdat do 19. 3. 2021

učebnice - 37/ 10 a), 12 b); 38/ 13, 14 - určit pád (u všech pod. jmen) + vzor (u pod. jmen rodu středního)

Sloh - učebnice str. 75/ U lékaře - přečíst

           76/ c)

Čtení - s. 45 O Svatoplukovi - číst, zápis podle osnovy (název článku, název knihy, autor,...), obrázek, PL  

10 - O Svatoplukovi.docx (14734)

 

 

8. ročník

Mluvnice - Pravopisná cvičení - 33/ 3, str. 34, 35 - odevzdat do 19. 3. 2021

učebnice - 40/ 25, 26, 27; 41/ 28, 29 a)

Sloh -  PS - str. 17 - 19 (dokončit)

Čtení - s. 54 Jak stařeček měnil, až vyměnil - číst, zápis podle osnovy (název článku, název knihy, autor,...), obrázek, PL  

12 - Jak stařeček měnil až vyměnil.docx (13751)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

15. - 19. 3. 2021

 

7. ročník

Mluvnice - Pravopisná cvičení - str. 30, 31, 32 - odevzdat do 19. 3. 2021

učebnice - 38/ 15 a), b) - 2 pod. jména; vzory rodu ženského - žena, růže, píseň, kost - zapsat do sešitu

                 39/ 1 a) vypsat do sloupečku - zahrádka - Ž, motyčka - Ž

                 40/ 2 a) určit pád, číslo + VZOR

Sloh - str. 76/ 11. Můj pokoj - přečíst; a) - ústně, b) do sešitu, PS str. 21

Čtení - s. 46 Horymírův skok - číst, zápis podle osnovy (název článku, název knihy, autor,...), obrázek, PL  

11 - Horymírův skok.docx (0)

 

 

8. ročník

Mluvnice - Pravopisná cvičení - 33/ 3, str. 34, 35 - odevzdat do 19. 3. 2021

učebnice -  41/ 30, 31, 32 + vymyslet 3 věty

Sloh -  PS - str. 20/ 13. Naše třída (úkol 1, 2)

Čtení - s. 57 Živá voda - číst, zápis podle osnovy (název článku, název knihy, autor,...), obrázek, PL  

13 - Živá voda.docx (0)

            s. 58 Lesní studánka - číst, zápis podle osnovy (název článku, název knihy, autor,...), obrázek

                                              - NAUČIT ZPAMĚTI do 30. 3.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

22. - 26. 3. 2021

 

7. ročník

Mluvnice - Pravopisná cvičení - str. 33, 34, 35 b) - odevzdat do 10. 4. 2021

učebnice - str. 40 - skloňování vzorů rodu ženského - zapsat do sešitu

                - 40/ 3, 4 a); 41/ 5 b), c)

Sloh - PS str. 22; učebnice str. 77/ 12. Med - přečíst, a), b)

Čtení - s. 49 Honza a vrba - číst, zápis podle osnovy (název článku, název knihy, autor,...), obrázek, PL  

12 - Honza a vrba.docx (0)

 

8. ročník

Mluvnice - Pravopisná cvičení - str. 36, 37, 38 - odevzdat do 10. 4. 2021

učebnice -  42/ 33, 34, 35, 36

Sloh -  72/ 14. Připravujeme se na Velikonoce - přečíst; PS str. 21

Čtení - s. 59 Žlutá vlajka - číst, zápis podle osnovy (název článku, název knihy, autor,...), obrázek, PL  

14 - Žlutá vlajka.docx (0)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

29. - 31. 3. 2021

 

7. ročník

Mluvnice - Pravopisná cvičení - str. 33, 34, 35 b) - odevzdat do 10. 4. 2021

učebnice - 41/ 6, 42/ 8 a), 9 a), 10, 11

Sloh -  PS str. 23, 24 Vandal v ZOO

 

 

8. ročník

Mluvnice - Pravopisná cvičení - str. 36, 37, 38 - odevzdat do 10. 4. 2021

učebnice - Věty s několikanásobným podmětem

                - 43/ 1; 44/ 2

Sloh - 74/ 16. Cyklista na jaře - přečíst

          74/ 1, 2, 3 - zapsat do sešitu  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

6. - 9. 4. 2021

 

7. ročník

Mluvnice - Pravopisná cvičení - str. 33, 34, 35 b) - odevzdat do 10. 4. 2021

učebnice - 43/ 12 b), 13 a); 44/ 1 b), c)

Sloh - Dopis - s. 78,  - přečíst, úkoly a) - d)

Čtení - s. 51 Hledám tátu - číst, zápis + obrázek, obrázek, PL  

13 - Hledám tátu.docx (11466)

s. 52 Matka a jabloňčíst, zápis + obrázek

    - NAUČIT ZPAMĚTI do 14. 4.

 

 

 

8. ročník

Mluvnice - Pravopisná cvičení - str. 36, 37, 38 - odevzdat do 10. 4. 2021

učebnice -  44/ 3; 45/ 4 a), b) - určit rod a vzor

Sloh -  PS str. 22, 23, 24/ 4, 5, 6

Čtení - s. 59 Nejen sůl nad zlato - číst, zápis, do sešitu odpověď na otázku -  Kdo byl Jan Ámos Komenský? 

 

 

 

 

 

 

 

str. 44 Křtiny - do sešitu zapsat všechny informace o článku, tak jak píšeme vždy + obrázek, otázky v e-mailu

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a2-z/
str. 44 Křtiny - do sešitu zapsat všechny informace o článku, tak jak píšeme vždy + obrázek, otázky v e-mailu

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a2-z/

MATEMATIKA

____________________________________________________________________________________________________________________________
Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
Pomůcky: obalená učebnice, obalená sbírka, pracovní sešit, linkovaný sešit, nelinkovaný sešit do geometrie, lenoch, psací potřeby, rýsovací potřeby, nůžky, lepidlo
 

březen

1. - 5. 3. 2021

 

7. ročník

- PL

- 32/ 12, 14, 15, 16

- PS 10/ 2, 3

 

8. ročník

- PL

- 30/ 23, 26

- PS 15/ 11, 12, 13

- 30/ Př 1; 31/ Př 2, Př 3

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

8. - 12. 3. 2021

 

7. ročník

- PL

-  32/ 18, 20, 21

- procvičovat písemné násobení jednociferným činitelem (146 .7 = ___; 257 . 3 = ___ ;   apod.)

- PS  11/ 4, 6

 

 

8. ročník

- PL

-  31/ 1,2; 32/ 3

- PS  16/1; 17/ 2, 3


 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

15. - 19. 3. 2021

 

7. ročník

- PL

-  33/ 1; 34/ 2, 4, 5

- procvičovat písemné násobení jednociferným činitelem (146 .7 = ___; 257 . 3 = ___ ;   apod.)

- PS  11/ 1

 

8. ročník

- PL

- PS  17/ 4, 5, 6, 8, 9; 18/ 10

-  sbírka - 46/ 10; 48/ 1

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

22. - 26. 3. 2021

 

7. ročník

- PL

-  34/ 6, 8, 9; 35/ 10, 13, 18

- procvičovat písemné násobení jednociferným činitelem (146 .7 = ___; 257 . 3 = ___ ;   apod.)

- PS 12/ 3 

 

8. ročník

- PL

- 32/ Zlomek jako část celku; 32/ 1

- PS 18/ 1, 2

-  sbírka  49/ 1 (pokračuje na str. 50), 50/ 2

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

29. - 31. 3. 2021

 

7. ročník

- PL

-  35/ 20,21

- procvičovat písemné násobení jednociferným činitelem (146 .7 = ___; 257 . 3 = ___ ;   apod.)

- PS 12/ 4, 6, 7

 

8. ročník

- PL

-  33/ 2, 3, 4

- PS - 18/ 3

- sbírka - 50/ 3

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

6. - 9. 4. 2021

 

7. ročník

- PL

-  36/ 22, 23; 37/ 27

- procvičovat písemné násobení jednociferným činitelem (146 .7 = ___; 257 . 3 = ___ ;   apod.)

- PS 13/ 8, 10

 

8. ročník

- PL

-  Desetinná čísla;  34/ 1, 2

- PS - 19/ 4, 5, 7

- sbírka - 51/ 4; 53/ 2

DĚJEPIS

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

Žáci budou používat učebnici dějepisu, obalený sešit č.424.

Pracovní sešit nebudeme pořizovat, bude-li třeba, texty nakopíruji.  

V měsíci září se budeme soustředit především na opakování a utvrzování učiva z  loňského ročníku.

Vždy v pátek v době 8,00 - 8,45 bude společně pracovat v on-line hodině .

odkaz:    meet.google.com/cyk-nzop-oos              zkopírujte do nové záložky a odešlete klávesnicí ENTER

 

 12.3. ÚKOL PRO ŽÁKY 8.ROČNÍKU:

 

Vybrat si nějakého českého vynálezce ( i s pomocí učebnice str.46, 47 ) a napsat krátký referát - poslat na mailovou adresu: jana.pavlickova@zsivancicka.cz

- ODEVZDAT DO ČVTRTKA 18.3.

.

 

FYZIKA

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 444, nůžky, lepidlo, psací potřeby, pravítko na podtrhávání

 

Připomínám odevzdaní chybějících pracovních listů z distanční výuky.

 

Týden: 19. 4. - 23. 4.

7. ročník

Klid a pohyb

Setrvačnost

27. 4. - kontrolka - Měření objemu a času

 

8. ročník

Elektrický proud vyrábí teplo

27. 4. - kontrolka - Co je to elektrická energie

                                Co spotřebuje hodně energie a co málo

 

 

CHEMIE

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

distanční výuka - v části u daného předmětu budete mít úkoly:

na následující 2 hodiny ( tzn. v pátek 6.11. a 13.11.)  přečíst učivo v učebnici str. 10 - 12 

Vyplnit pracovní list - máte každý ve své složce  - k vyzvednutí ve škole.

prohlédnout si video o minerálních vodách:

www.youtube.com/watch?v=JcOgxUOKF9U

 

ZEMĚPIS

_____________________________________________________________________________________________________________________

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit, pracovní sešit, mapa ČR, atlas, psací potřeby

 

březen

1. - 5. 3. 2021

 

7. ročník

Vesnice a města

- PS - 12/ 2, 3 + ukazovat si města na mapě

- OT 21/ 1 - 5 - zapsat do sešitu

 

 

8. ročník

Oblasti Evropy

- PS - str. 17 + ukazovat na mapě

- úkol z učebnice str. 25 - zapsat do sešitu

- zápis Střední Evropa + Německo

12. Střední Evropa.docx (15655)

- OT 27/ 1, 2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

8. - 12. 3. 2021

 

7. ročník

Dary země str. 22 - přečíst

- zápis Dary země

10. Dary země.docx (15726)

- PS 13/ 1

- učebnice OT 23/ 1 - zapsat do sešitu

 

 

8. ročník

- PS - str. 18, 19; 20/ 1, 2 + ukazovat na mapě

- zápis Střední E. - Švýcarsko, Rakousko, Lichtenštejnsko

12. Střední E - Švýc., Rak., Licht..docx (14995)

- úkoly z učebnice - OT 28/ 2; 29/ 1, 3

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

15. - 19. 3. 2021

 

7. ročník

Dary země str. 22 - přečíst

- PS 13/ 3

- učebnice OT 23/ 2, 3, 5 - zapsat do sešitu

 

 

8. ročník

- PS - str. 20/1, 2, 3; 21/ 4, 5, 6 

- zápis Střední E. - Polsko, Maďarsko (učebnice str. 30, 32)

12. Střední E. - Polsko, Maďarsko.docx (0)

- úkoly z učebnice - OT 30/1, 4; 32/ 2

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

22. - 26. 3. 2021

 

7. ročník

Cestujeme po naší vlasti - str. 24 - přečíst, zápis

11. Cestujeme po naší vlasti.docx (15544)

- PS 14/ 1, 2 - ústně

- učebnice OT 25/ 1 - zapsat do sešitu

 

 

8. ročník

- PS - str. 21/1, 2, 3; str. 22

- zápis Střední E. - Slovensko (učebnice str. 31)

12. Střední E. Slovensko.docx (13729)

- úkoly z učebnice - OT 31/ 2

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

29. - 31. 3. 2021

 

7. ročník

Cestujeme po naší vlasti 

- práce s mapou - hledat a ukazovat pohoří, řeky

- PS 14/ 3, 4 

- učebnice OT 25/ 2, 3, 4 - zapsat do sešitu

 

 

8. ročník

- PS - str. 23

- zápis Západní Evropa (učebnice str. 33)

13. Západní Evropa.docx (13187)

- úkoly z učebnice - OT 37/ 1, 4

 

 

 

PŘÍRODOPIS

__________________________________________________________________________________________________________________________

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit, psací potřeby

 

březen

1. - 5. 3. 2021

7. ročník

- PS 11/ 2, 3; str. 12 a 13

8. ročník

- Trávicí soustava - dokončit zápis

15. Trávicí soustava.docx (15431)

- PS 10/ 1; str. 11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

8. - 12. 3. 2021

7. ročník

- zápis Skupiny jednoděložných rostlin + namalovat obrázek

18. Skupiny jednoděložných rostlin.docx (14899)

- PS - str. 14

 

8. ročník

- Onemocnění trávicí soustavy - str. 39, 40

16. Onemocnění trávicí soustavy.docx (13096)    

- PS 12/ 5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 

15. - 19. 3. 2021

7. ročník

- Co jsme se dozvěděli o rostlinách

   učebnice str. 44 - přečíst + zápis  

 

 

8. ročník

- Správná výživa str. 41

17. Správná výživva.docx (0) 

- PS 12/ 6, 7, 8 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

22. - 26. 3. 2021

7. ročník

- zápis Hospodářsky významné rostliny - str. 45

19. Cibulová zelenina, ovocné stromy.docx (0)

 

 

8. ročník

- Vylučovací soustava - str. 43, 44

-18. Vylučovací soustava.docx (0)  

- PS 13/ 1, 2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 

6. - 9. 4. 2021

7. ročník

- zápis Hospodářsky významné rostliny - str. 45 (dokončení)

- PS 15/ 1

- zápis Luskoviny - str. 48

20. Luskoviny, pícniny.docx (14109)

 

 

8. ročník

- Kůže - str. 45

19. Kůže.docx (14528)  (uděláme v on-line hodině)

- PS 13/ 1; 14/ 2, 3, 4 (uděláme v on-line hodině)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 

8. ročník

- Vylučovací soustava - str. 43, 44

-18. Vylučovací soustava.docx (0)  (uděláme v on-line hodině)

- PS 13/ 1, 2 (uděláme v on-line hodině)

 

 ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská
 
 
OPAKOVÁNÍ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Months of the year   www.youtube.com/watch?v=-d3jkbP1xc8
                                       www.youtube.com/watch?v=5enDRrWyXaw
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Days of the week
 
---------------------------------------------------------------------------------------
Seasons of the year   www.learningchocolate.com/content/seasons
                                         www.learningchocolate.com/content/seasons-and-weather-0
                                   quizizz.com/join?gc=49107098
                                          quizizz.com/join?gc=51859610
 
Expressions of time          www.learningchocolate.com/content/expressions-time
                                         www.learningchocolate.com/content/calendar-foundation
 
...................................................................................................................
Procvičuj  

 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5564

https://www.skolasnadhledem.cz/game/8336

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5607

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5603

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3152

 
 
                     www.learningchocolate.com/content/numbers-11-20
 
 
 
 
Sport Quiz     quizizz.com/join?gc=51225162
 
 
Activities        www.skolasnadhledem.cz/game/3439
 
                      www.skolasnadhledem.cz/game/5174
 
  

                       https://www.learningchocolate.com/content/sports

                       www.learningchocolate.com/content/activities-0

                               quizizz.com/join?gc=22453234


 

 

 

 

                        

                                         

 
 
 
 
16. týden: 17. - 21.12.2018

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

____________________________________________________________________________________________________________________________

Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová

Pomůcky: sešit, psací potřeby, lepidlo, nůžky

 

březen

1. - 21. 3. 2021

- zábavné výukové PL

- projekt Moje rodina

 

JARNÍ SUDOKU

- doplnit, odevzdat do 10. 3.

 

MOJE RODINA

- rodokmen a obrázek, odevzdat do 17. 3.

 

POČASÍ

- 2x PL, postupně doplnit, odevzdat do 22. 3.

 

- od 22. 3. 2021

- PL - křížovky

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

březen

1. - 21. 3. 2021

STAVBA ZE STAVEBNICE

- montáž z libovolné stavebnice, kterou máš doma

- výtvor vyfotit a fotku poslat na e-mail nebo přes Messenger nebo přes WhatsApp

- do 15. 3.

 

MIMINKO Z PAPÍRU

- vyrobit a odevzdat

- polotovar je připravený ve složce s PL ve škole ve vrátnici

- do 18. 3.

 

BLAHOPŘÁNÍ K NAROZENINÁM

- RF - nevyrábí

- vyrobit a napsat přání, odevzdat

- výkres připravený se složce

- do 18. 3.

 

- od 22. 3. 2021

- KRASLICE - na papír (připravený ve složce)

- práce na zahradě

- domácí práce

 

 

 

INFORMATIKA

__________________________________________________________________________________________________________________________
Vyučující: Mgr. Blanka Šlezingerová
 
 
 
Základy práce s osobním počítačem a základním programovým vybavením, textovým editorem, výukovými a vzdělávacími programy.
 
Práce s webovými prohlížeči a elektronickou poštou.
 
 
 
 
 
 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková
 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl