6.A třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Králová

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ Čj  D M Z Tv     
ÚTERÝ Čj  A Tv  F   Pč     
STŘEDA  M  Inf  VOb Vv Vv       
ČTVRTEK  Čj P   Tv     
PÁTEK  Čj A  Hv    

 

Vítám Vás na stránkách 6. ročníku ZŠ Ivančická. V případě dotazů nebo připomínek mě kontaktujte na e-mailové adrese: lenka.kralova@zsivancicka.cz.

Počet žáků ve třídě: 16 (z toho dívek 9 a chlapců 7)

Třídní schůzky: 21.11.2019 a 16.4.2020

Konzultační hodiny: každé 3. pondělí v měsíci 12.40 – 13.40 hodin (16.9., 21.10., 16.12., 20.1., 16.3., 18.5., 15.6.) nebo po domluvě

 

Důležité! Prosím rodiče, aby do elektronické žákovské knížky svého dítěte vkládali omluvenky. 

Děkuji. Králová

 

Halloween

1 | 2 >>

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice a čítanka, obalené sešity 524, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

PO, ČT - mluvnice

ÚT - literární výchova

PÁ - slohová a komunikační výchova

 

10. týden: 4.11. - 8.11.2019

MLUV.: Pravidla českého pravopisu

SLOH: Úřední dopis

DÚ:

 

11. týden: 11.11. - 15.11.2019

MLUV.: Přídavná jména - druhy příd. jmen, Pravopis koncovek příd.jmen

SLOH: E-mail

DÚ:

11.11. - uč. str. 33/ cv. 5 do D sešitu

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA:

listopad:  Bejvávalo, V nebezpečí

         Četba: Za každé čtvrtletí přečíst knížku v rozsahu min. 80 stran

 

Mobilní aplikace k procvičení ČJ

1. "Česká gramatika", Holucent (testy na procvičení češtiny a českého pravopisu)

2. "Nauč se pravopis", Quantum Labs (aplikace na rychlé procvičování českého pravopisu)

3. "Umíme česky", Marek Šabo (aplikace na zlepšení znalostí české gramatiky hravou formou)

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/10-6-rocnik?scroll=0

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky:  Obalená učebnice Excellent 2, pracovní sešit, sešit 444, slovníček

 

Veškeré informace o výuce a domácích úkolech  naleznete v elektronické žákovské knížce!!!

Matematika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtů

                 

Týden: 4. 11. - 8. 11.
Přehled učiva: Jednotky obsahu (zápis do PS/63, PS/65 - cv. 6,7,9,10, PS/67 - cv. 16,17,18,minitest)
                        Násobení desetinných čísel (zápis do PS/68, PS/69 - cv.1,2)
 
Týden: 11. 11. - 15. 11.
Přehled učiva: Násobení desetinných čísel (PS/69 - cv. 3, PS/70 - cv. 7,6)
Dú: dokončit PS/70 - cv. 4
       dokončit PS/71 - cv. 7

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 4. 11. - 8. 11.

Přehled učiva: Vlastnosti a stavba látek - opakování

                     Ionty

 

Týden: 11. 11. - 15. 11.

Přehle djučiva: Ionty

Přírodopis 

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, pracovní sešit ( 40 Kč )

Učivo: Země a život

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, psací potřeby, pastelky apod.

 

10. týden: 4.11. - 8.11.2019

Děti - pokračování našeho života, Vývojové etapy života

DÚ:

8.11. - najít a připravit si 2 pranostiky na listopad na St 13.11.

 

11. týden: 11.11. - 15.11.2019

Rodina - ostrov bezpečí

DÚ:

13.11. - naučit se na test, uč. str. 17 - 23, na St 20.11. - písemný test

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

pomůcky: učebnice, sešit č. 424, tužkové lepidlo, pastelky, tužka č.2

UČIVO:  

 

LISTOPAD:

VZNIK PRVNÍCH STÁTŮ
STAROVĚKÝ EGYPT - geografie,
 vrstvy obyvatelstva,
 boje o ovládnutí území,
 rozvoj kultury, věd

Žáci budou v průběhu měsíce listopadu dostávat samostaná témata k vypracování referátů - téma,
vztahující se k učivu, si budou moci i sami vybrat.

 

 

Tělesná výchova

Vyučující: Bc. Sabina Doubková, Mgr. Pavel Tauwinkl

Učivo září:

Dívky - atletické disciplíny - běh na 60m, vytrvalostní běh na 1000m, hod míčkem, skok do dálky

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

 

ZAČÍNÁME...

TEPLÉ A STUDENÉ BARVY

 

Teplé a studené barvy

Hudební výchova

Vyučující:Ladislava Pospíšilová

Listopad:

Hudba na jevišti, výrazový tanec, balet, základní druhy tanců

Mazurka. Country tanec.

Hlasová, rytmická a intonační cvičení.

pěv s oporou hudebního nástroje.