6. třída - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská

 

ROZVRH HODIN

 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDĚLÍ Čjl M Z A F Inf
ÚTERÝ M P D Tv Hv Z
STŘEDA P M Ćjl A F Vv
ČTVRTEK M VOb Čjl Tv D
PÁTEK M Tv Čjl A Vv  

 

 

Ve dnech 18.6. - 20.6. budeme končit v 12:35

 

18.6. Výměna učebnic - doma nechat zpěvníky, angličtinu a tabulky

 

19.6. Kulturní program na Zámku

 

20.6. Rozloučení s 9. třídou

 

21.6. VYSVĚDČENÍ

 

 

 

 

ŠKOLNÍ  VÝLET 

(foto si žáci mohou stáhnout ve škole z třídního počítače)

Vyúčtování na žáka:

 

Záloha                            2 300,-

Pobyt                              1 878,-

Autobus                             200,-

 

Přeplatek                           222,- 

  (Dle domluvy vracíme zpět nebo převádíme do zálohy. Vrácené peníze zapisujeme do ŽK, převedené uvedeme brzy v tabulce.)

 

Vyúčtování zálohy 300,- kč

 Záloha

   300,-

VV 50,-

 Exkur    15,-

Divadlo

10,-

Muzikál      60,-

Havaj

 50,-

Papír 5,-

 Zůst.

 k 1.3.

Dravci

80,-

Divadlo

110

Vráceno

výlet

 Výlet do zálohy

Zůst.

            Foto    

Vráceno

KB

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

x

222

110

85

25

MB

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

222

25

197

BB

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

222

65

157

AB

50,-

15,-

x

x

50,-

5,-

180,-

 

110

 

70

x

70

MF

50,-

15,-

10,-

x

50,-

5,-

170,-

60

110

222

0

25

0

THE

50,-

15,-

10,-

60,-

x

5,-

160,-

 

110

 

50

105

0

THO

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

x

222

110

45

65

KK

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

222

25

197

MAK

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

x

 

332

145

187

TN

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

142

25

117

AN

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

222

x

222

MN

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

142

25

117

TS

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

222

0

45

0

MS

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

302

x

302

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

222

0

45

0

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

300

45

255

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

0

105

0

JT

50,-

15,-

10,-

x

50,-

5,-

170,-

60

110

 

222

65

157

LT

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

222

165

57

MSV

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

 

142

25

117

VV

50,-

15,-

10,-

60,-

50,-

5,-

110,-

 

110

222

100

85

15


 

 

Fotogalerie: Den prevence

Fotogalerie: Exkurze na MěÚ

Český jazyk a literatura

 

 

 

Anglický jazyk

 

Matematika

 

Fyzika

 

Přírodopis 

 

 

 

Zeměpis

 

Výchova k občanství

 

Informatika

 

 

Tělesná výchova

 

Dějepis