6.A třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Králová

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ Čj  D M Z Tv     
ÚTERÝ Čj  A Tv  F   Pč     
STŘEDA  M  Inf  VOb Vv Vv       
ČTVRTEK  Čj P   Tv     
PÁTEK  Čj A  Hv    

 

Vítám Vás na stránkách 6. ročníku ZŠ Ivančická. V případě dotazů nebo připomínek mě kontaktujte na e-mailové adrese: lenka.kralova@zsivancicka.cz.

Počet žáků ve třídě: 16 (z toho dívek 9 a chlapců 7)

Třídní schůzky: 21.11.2019 a 16.4.2020

Konzultační hodiny: každé 3. pondělí v měsíci 12.40 – 13.40 hodin (16.9., 21.10., 16.12., 20.1., 16.3., 18.5., 15.6.) nebo po domluvě

 

4.9.2019 - dnes vám děti přinesou domů 2 lístečky s vygenerovanými hesly, která budete potřebovat k prvnímu přihlášení do elektronické žákovské knížky, viz. návod na webu školy ( hesla si poté změníte)

              - dále po vás potřebuji odsouhlasit platnost vašich telefonních čísel, použiji tel. čísla z loňského roku (pokud u někoho z vás došlo k nějaké změně čísla, napište mi to, prosím, do e-mailu), děkuji

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice a čítanka, obalené sešity 524, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

KOUPIT: plastový rychlovazač a zakládací euroobaly (stačí 10 kusů) - do ČTENÍ

PO, ČT - mluvnice

ÚT - literární výchova

PÁ - slohová a komunikační výchova

 

2. týden: 9.9. - 13.9.2019

MLUV.: Opakování slovních druhů

SLOH: Vyplňování jednoduchých tiskopisů

DÚ:

9.9. - uč. str. 8/ cv. 8 do D sešitu

10.9. - čítanka str. 11/ "Píseň o rodné zemi" - naučit nazpaměť na Út 17.9.2019

12.9. - uč. str. 10/ cv. 9 do D sešitu

 

3. týden: 16.9. - 20.9.2019

MLUV.: Podst. jména - opakování (mluv. kategorie)

SLOH: Jednod. komunikační žánry - vzkaz

DÚ:

16.9. - uč. str. 11/ cv. 2 a.), b) do D sešitu

19.9. - uč. str. 12/ cv. 5 do D sešitu + zopakovat si učivo na vstupní test na Čt 26.9.

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA:

září:  ...a to je ta krásná země, Otec vlasti

         Četba: Za každé čtvrtletí přečíst knížku v rozsahu min. 80 stran

 

Mobilní aplikace k procvičení ČJ

1. "Česká gramatika", Holucent (testy na procvičení češtiny a českého pravopisu)

2. "Nauč se pravopis", Quantum Labs (aplikace na rychlé procvičování českého pravopisu)

3. "Umíme česky", Marek Šabo (aplikace na zlepšení znalostí české gramatiky hravou formou)

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky:  Obalená učebnice Excellent 2, pracovní sešit, sešit 444, slovníček

 

Veškeré informace o výuce a domácích úkolech  naleznete v elektronické žákovské knížce!!!

Matematika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtů

 

Týden: 9. 9. - 13. 9.

Přehled učiva: Opakování učiva 5. r. (PS/5 - cv. 13b,15,16, PS/6 - cv. 18, PS/11 - cv. 1,2, PS/12 - cv. 4,5,6,7a,b,8,9, PS/16 - cv. 2, PS/17 - cv. 6a,b, PS/18 - cv. 8, PS/40 - cv. 1-7, PS/41 - cv. 8-13)

Dú: dokončit PS/12 - cv. 7

       PS/16 - cv. 1

 

Týden: 16. 9. - 20. 9.

Přehled učiva: Opak. učiva 5. r.:

                        - zlomek (PS/42 - cv. 14-19, PS/43 - cv. 20-23)

                        - jednoduché konstrukční úlohy (čtverec, obdélník, osa a střed úsečky, PS/24 - cv. 1,2, PS/25 - cv. 4,5)

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 9. 9. - 13. 9.

Přehled učiva: Tělesa a látky

                     Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

 

Týden: 16. 9. - 20. 9.

Přehled učiva: Vzájemné působení těles, síla

                     Gravitační síla, gravitační pole

Přírodopis 

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, pracovní sešit ( 40 Kč )

Učivo: Země a život

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, psací potřeby, pastelky apod.

 

2. týden: 9.9. - 13.9.2019

ČLOVĚK V RYTMU ČASU - Čas nezastavíš

 

3. týden: 16.9. - 20.9.2019

Opakování

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

pomůcky: učebnice, sešit č. 424, tužkové lepidlo, pastelky, tužka č.2

UČIVO:  

ZÁŘÍ - opakování učiva vlastivědy z loňského školního roku ( dějepisná část )

          -  úvod do pravěku

 

 

Tělesná výchova

Vyučující: Bc. Sabina Doubková, Mgr. Pavel Tauwinkl

Učivo září:

Dívky - atletické disciplíny - běh na 60m, vytrvalostní běh na 1000m, hod míčkem, skok do dálky

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květa Kotková

Hudební výchova

Vyučující:Ladislava Pospíšilová

Opakování učiva

Zpěv Já, písnička