6.A třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Hodaňová

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ ČJ M P D VoB      
ÚTERÝ ČJ A M TV VV VV      
STŘEDA ČJ M Inf HV Z        
ČTVRTEK ČJ A M TV P F      
PÁTEK M A D F TV Z      

 

ŠESŤÁCI V BŘEZOVÉ

Měli jsme výlet do rezortu ISTAN v Březové. Přijeli jsme a instruktorka nás přivítala a odvedla k lanům, kde jsme lezli. Následně jsme šli do strašidelného okruhu, kde jsme museli najít kód ke vstupu do strašidelného zámku. Od zámku jsme se dostali k rýžování drahých kamenů, do pirátské vesnice a nakonec jsme zachraňovali zakleté město. Moc jsem si výlet užili. – Oliver Vejvalka, 6.A

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Lenka Hodaňová

Týden od 12.10. do 23.10.

Pozvánka na online výuku v 8.00:

Připojit se přes Google Meet
 

Pracovní list

Úkol k procvičování:

Diktát

Podstatná jména 1

Podstatná jména 2

Přídavná jména 

Shoda podmětu s přísudkem

Vyjmenovaná slova

Slovní druhy

Mluvnice

Podstatná jména - druhy

 učebnice str. 15 - 16

Domácí úkoly zadávány přes elektroniclou žákovskou knížku.

Literární výchova

Můj domov

uč. str. 17 - 19

Sloh

Jednoduché komunikační žánry

uč. str. 110 - 114

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Bystrianská Martina

Pomůcky: Učebnice Project 1 (obalená), prac. sešit, sešit 444 , 524 - testy, Slovníček (sešity mohou být i z loňského roku)

Online výuka:

Každé úterý a čtvrtek v 9:00 - 9:45
 
Přihlašovací link:   meet.google.com/rqc-ptrx-tno 
 
Do 22.10.
Opravný kahoot:
Game PIN: 06873742 (do 22.10. do 16:00)
 
Naučit přivlastňovací zájmena
WB 72/2.4

 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

 

Žáci budou používat učebnici dějepisu, obalený sešit č.444.

Pracovní sešit nebudeme pořizovat, bude-li třeba, texty nakopíruji.  Během 1.týdne vybereme 5 kč na kopírování.

V měsíci září se budeme soustředit především na opakování a utvrzování učiva z dějepisné části vlastivědy z 5.ročníku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

témata, učivo:  říjen:

 

velká a obsáhlá kapitola PRAVĚK

úkoly po dobu distanční výuky budou zadávány na Bakalářích

Odkaz na on-line výuku zde, začneme v pátek 23.10. v 10,00 hod

https://meet.google.com/vrj-sqhc-ohp

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: učebnice, sešit 440, psací potřeby, lepidlo, nůžky

Vybíráme 5,- Kč na papíry. Děkuji.

 

Informace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích.

Zeměpis

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Učivo:      Země

                 pohyby Země, čas, zeměpisné souřadnice, mapy, atlasy,...

                 učebnice str. 22 - 45

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 540 (lenoch)

Úkol: Vypracovat pracovní list

          Přečíst kapitolu 5. "A přece se točí" v učebnici str. 22 - 24. Zkontrolovat se zápisem v sešitě

          Přečíst kapitolu 6. "Točí se a obíhá" v učebnici str. 25 - 28. Udělat do sešitu stručný zápis a nalepit a popsat Obr.45 (str.27)

Matematika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 2x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké podtrhávací pravítko v pouzdře

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libobvolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtů

 

Týden: 5. 10. - 9. 10.

Přehled učiva:

Sčítání, odčítání desetinných čísel (PSD/26 - cv. 3,4,5,6,7, PSD/27 - cv. 8,9,10,11,12,13,14, PS/52 - cv. 14,15,16, PS/53 - cv. 17,18,20, PS/54 - cv. 21,22, PS/55 - cv. 28,24,25,26,27)

Násobení desetinných čísel 10, 100, 1 000 (zápis do PS/58, PS/59 - cv. 1,3, PS/60 - cv. 6,7,9)

Dělení desetinných čísel 10, 100, 1 000 (zápis do PS/58, PS/59 - cv. 4, PS/60 - cv. 5,8,10, PS/60 - cv. 13)

Jednotky délky (zápis do PS/64, příklady ve šk. sešitě)

Dú: PS/52 - cv. 13

      PS/53 - cv. 19

      dokončit PS/54 - cv. 23

      PS/59 - cv. 2

 

Týden: 12. 10. - 15. 10.

Přehled učiva:

Dělení desetinných čísel 10, 100, 1 000 ((PS/61 - cv. 11,12,13,14, PS/62 - cv. 16,17 ab)

Odkaz na on-line výuku - pondělí, středa, čtvrtek, pátek - dle platného rozvrhu 

 

Přírodopis 

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Úkoly budou průběžně zadávány v Bakalářích, on-line hodina po dobu distanční výuky bude vždy v pondělí dle běžného rozvrhu.

Odkaz pro připojení:meet.google.com/rdt-xvdv-vgt?hs=122&authuser=0

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 28. 9. - 2. 10.

Přehled učiva: Látky jsou složeny z částic, které se pohybují

                        Vzájemné silové působení částic

 

Týden: 5. 10. - 9. 10.

Přehled učiva: Jak se liší částicová stavba látek pevných, kapalných a plynných

 

Odkaz na on-line výuku - úterý 10:00 - 10:45

 
 

 

Informatika

Vyučující:

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

V době distanční výuky se zaměříme na hlavní vyučovací předměty.

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

 

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: sešit 420, psací potřeby, lepidlo, nůžky + pracovní oděv, obuv a rukavice

 

Informace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích.

Tělesná výchova

Vyučující: Dívky - Bc. Sabina Doubková