7.A třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Hodaňová


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ AJ ČjL M INF D F      
ÚTERÝ ČjL AJ M TV NJ      
STŘEDA ČjL M P Z D VV      
ČTVRTEK ČjL M VOB TV F NJ      
PÁTEK AJ ČjL M P Z HV      

 

Informace pro žáky a rodiče

 

Anglický jazyk

Vyučující:  Mgr. Martina Bystrianská

pomůcky: obalená učebnice Project 2, prac. sešit, sešit 440 a 520 (možno pokračovat)

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!

 

kahoot
 
 
 quiz
 
 
song
 
 
 wordshake
1. learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/vocabulary-games/wordshake
 
  wordwall 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Německý jazyk

vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice Macht mit!, obalené sešity (velký a malý linkovaný sešit), obalený pracovní sešit, psací potřeby

Veškeré informace o probíraném učivu a domácích úkolech naleznete v elektronické žákovské knížce.

 
Odkaz pro online výuku: meet.google.com/cds-mdtw-isk

 

Matematika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo, krátké podtrhávací pravítko v pouzdře

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libobvolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtů

 

Veškeré informace k výuce najdete také v elektronické žákovské knížce.

 

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Veškeré informace k výuce najdete také v elektronické žákovské knížce.

Informatika

Vyučující: Bc. Sabina Doubková 
 

Dějepis

Vyučující: Bc. Sabina Doubková 

Zeměpis

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

odkaz na online hodinu:    meet.google.com/vxw-ktic-zpa

Učivo:  Jižní Amerika

            poloha, povrch, podnebí, vodstvo, biota, obyvatelstvo, zemědělství, průmysl

            učebnice str. 29 - 38

Úkol:  orientace na mapě pomocí pojmů - Amerika

           NAUČIT VE DVOJICI ROZHOVOR NA VYBRANÝ STÁT JIŽNÍ AMERIKY !!!

Přírodopis 

Vyučující: Lenka Kökényová

Odkaz na online výuku je meet.google.com/rwt-pihx-jhq

Výchova k občanství

Vyučující:

Mgr. Lenka Hodaňová

Témata na zprávičky:

1. z domova

2. ze světa

3. z kultury 

4. ze sportu

Pracovní činnosti

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Pomůcky: pracovní oblečení na pozemek a do dílny

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Tereza Procházková

Tělesná výchova

Vyučující:

Dívky: Bc. Sabina Doubková