6.A třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Králová

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ Čj  D M Z Tv     
ÚTERÝ Čj  A Tv  F   Pč     
STŘEDA  M  Inf  VOb Vv Vv       
ČTVRTEK  Čj P   Tv     
PÁTEK  Čj A  Hv    

 

Vítám Vás na stránkách 6. ročníku ZŠ Ivančická. V případě dotazů nebo připomínek mě kontaktujte na e-mailové adrese: lenka.kralova@zsivancicka.cz.

Počet žáků ve třídě: 16 (z toho dívek 9 a chlapců 7)

Třídní schůzky: 21.11.2019 a 16.4.2020

Konzultační hodiny: každé 3. pondělí v měsíci 12.40 – 13.40 hodin (16.9., 21.10., 16.12., 20.1., 16.3., 18.5., 15.6.) nebo po domluvě

 

Důležité! Prosím rodiče, aby do elektronické žákovské knížky svého dítěte vkládali omluvenky. 

Děkuji. Králová

 

Připravované akce:

30.1. - bruslení (vybraní žáci) + 6. vyučovací hodinu bude rozdán výpis vysvědčení za I. pololetí 

31.1. - pololetní prázdniny

10.2 - 14.2. - lyžařský vycvikový kurz (vybraní žáci)

17.2. - 21.2. - jarní prázdniny

27.2. - cestopisná přednáška Borneo, budeme vybírat 50,- Kč na žáka

9.3. - 13.3. - Týden v cizích zemích - projektový týden

17.3. - návštěva planetária v Brně (vše bude upřesněno)

 

 

Vánoce v 6.A

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Halloween

1 | 2 >>

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice a čítanka, obalené sešity 524, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

PO, ČT - mluvnice

ÚT - literární výchova

PÁ - slohová a komunikační výchova

 

21. týden: 20.1. - 24.1.2020

MLUV.: Skloňování zájmen jenž, můj, tvůj, svůj

SLOH: Popis postavy

DÚ:

20.1. - uč. str. 48/ cv. 2 do D sešitu

21.1. - připravit si referát o přečtené knize na Út 28.1.

23.1. - uč. str. 49/ cv. 3 - prvních 6 vět do D sešitu

 

22. týden: 27.1. - 31.1.2020

MLUV.: Skloňování zájmen týž, tentýž

DÚ:

27.1. - uč. str. 51/ cv. 5 do D sešitu

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA:

leden:  V zahradě, v lese, na horách

            báseň: "Zlatá rybka" Josef Hanzlík

           Četba: Za každé čtvrtletí přečíst knížku v rozsahu min. 80 stran

 

Mobilní aplikace k procvičení ČJ

1. "Česká gramatika", Holucent (testy na procvičení češtiny a českého pravopisu)

2. "Nauč se pravopis", Quantum Labs (aplikace na rychlé procvičování českého pravopisu)

3. "Umíme česky", Marek Šabo (aplikace na zlepšení znalostí české gramatiky hravou formou)

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/10-6-rocnik?scroll=0

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky:  Obalená učebnice Excellent 2, pracovní sešit, sešit 444, slovníček

 

Veškeré informace o výuce a domácích úkolech  naleznete v elektronické žákovské knížce!!!

Matematika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtů

 

Týden: 20. 1. - 24. 1.

Přehled učiva: Vedlejší a vrcholové úhly (PS/147 - cv. 4,5,6,7)

                     Grafické sčítání a odčítání úhlů (vzorové příklady v PS/148, PS/149 - cv. 1,2,3,4, PS/150 - cv. 5,6,7)

                     Násobení a dělení úhlů dvěma (vzorové příklady v PS/154, PS/154 - cv. 1,2, PS/156 - cv. 4)

                     Souhlasné a střídavé úhly (zápis do PS/160, PS/161 - cv. 1,2,3)

Dú: změřit úhly - PS/149 - cv. 1

      dokončit PS/156 - cv. 4

 

Týden: 27. 1. - 30. 1.

Přehled učiva: Souhlasné a střídavé úhly

                     Výpočty bez kalkulačky

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 13. 1. - 17. 1.

Přehled učiva: Jednotky délky - opakování

                     Měříme délku s různou přesností

                     Opakované měření délky

                     Jednotky objemu

Dú: dokončit U3/77

 

Týden: 27. 1. - 30. 1.

Přehled učiva: Jednotky objemu

                     Měření objemu kapalin

Přírodopis 

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, pracovní sešit ( 40 Kč )

Učivo: Země a život

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, psací potřeby, pastelky apod.

 

21. týden: 20.1. - 24.1.2020

Umění učit se

DÚ:

22.1. - uč. str. 35/ pravý okraj - 4 otázky + 4 odpovědi napsat do sešitu

           + naučit se na test, uč. str. 31 - 38, na St 5.2.

 

22. týden: 27.1. - 31.1.2020

Kamarádství, přátelství

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

pomůcky: učebnice, sešit č. 424, tužkové lepidlo, pastelky, tužka č.2

UČIVO:  

 

PROSINEC


STAROVĚKÝ EGYPT - geografie,
 vrstvy obyvatelstva,
 boje o ovládnutí území,
 rozvoj stavitelství, kultury, věd


 

 

Tělesná výchova

Vyučující: Bc. Sabina Doubková, Mgr. Pavel Tauwinkl

Učivo září:

Dívky - atletické disciplíny - běh na 60m, vytrvalostní běh na 1000m, hod míčkem, skok do dálky

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

 

ZAČÍNÁME...

TEPLÉ A STUDENÉ BARVY

 

Teplé a studené barvy

Hudební výchova

Vyučující:Ladislava Pospíšilová

ÚNOR:

 

Variace

Taktování 4/4, 3/4, 2/4

Hlasová,rytmická a intonační cvičení

Hlasová hygiena

Zpěv s oporou  hud. nástroje