9. A - třídní učitelka: Mgr. Lenka Hodaňová

asistent pedagoga:


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ                
 
ÚTERÝ            
 
   
STŘEDA            
 
   
ČTVRTEK            
 
   
PÁTEK
 
                 

 

Informace pro žáky a rodiče

Organizace 1. školního týdne:

3. 9. 2023 - pondělí - výuka do 9,40 hod. - třídnické práce - s sebou - přezůvky, psací potřeby, poznámkový deníček

4.9. 2023 - úterý - výuka do 12, 35 hod. - 1. - 3. hodina - třídnické práce

                                                                     4. - 5. hodina - dle rozvrhu

                                                                      - s sebou - tašku na učebnice, sešity, psací potřeby

od 5. 9. 2023 - středa - výuka dle rozvrhu - s sebou - pomůcky dle rozvrhu, výtvarné potřeby v kufříkuVíce zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a9-trida/

Organizace 1. školního týdne:

3. 9. 2023 - pondělí - výuka do 9,40 hod. - třídnické práce - s sebou - přezůvky, psací potřeby, poznámkový deníček

4.9. 2023 - úterý - výuka do 12, 35 hod. - 1. - 3. hodina - třídnické práce

                                                                     4. - 5. hodina - dle rozvrhu

                                                                      - s sebou - tašku na učebnice, sešity, psací potřeby

od 5. 9. 2023 - středa - výuka dle rozvrhu - s sebou - pomůcky dle rozvrhu, výtvarné potřeby v kufříkuVíce zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a9-trida/

Organizace 1. školního týdne:

3. 9. 2023 - pondělí - výuka do 9,40 hod. - třídnické práce - s sebou - přezůvky, psací potřeby, poznámkový deníček

4.9. 2023 - úterý - výuka do 12, 35 hod. - 1. - 3. hodina - třídnické práce

                                                                     4. - 5. hodina - dle rozvrhu

                                                                      - s sebou - tašku na učebnice, sešity, psací potřeby

od 5. 9. 2023 - středa - výuka dle rozvrhu - s sebou - pomůcky dle rozvrhu, výtvarné potřeby v kufříkuVíce zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a9-trida/

 

Milí žáci,

 přeji vám hezký vstup do posledního školního roku na ZŠ a hodně úspěchů při přijímacích zkouškách. Čeká nás náročný školní rok - tak hodně úspěchů a trpělivosti.

                                                                                        

 

Pondělí 4.9.   Výuka od 8:00 do 9:40       2h - uvítání, bezpečnost, organizace školního roku, třídnické práce

Úterý    5.9.   Výuka od 8:00 do 12:35      3h - třídnické práce, učebnice      2h výuka dle rozvrhu

Středa  6.9.   Výuka dle rozvrhu

Čtvrtek 7.9.   Výuka dle rozvrhu

Pátek   8.9.   Výuka dle rozvrhu

Nezapomeňte si vzít přezůvky, psací potřeby, poznámkový blok, tašku na učebnice, sešity, čip na oběd.

 

Seznam sešitů:

český jazyk 544 nebo 564 3 kusy,

anglický jazyk  - 444, 524

matematika – 440 2 kusy

fyzika- 560

občanská výchova – 524

dějepis – 444

německý jazyk- 424,524 –

zeměpis – 440

chemie – 440

přírodopis – 440

hudební výchova – pokračovat

 

Ve všech předmětech je možno využít sešit z loňského roku.

 

 

 

 

 

Vaření - francouzský čokoládový koláč