6.A třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Králová

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ Čj  D M Z Tv     
ÚTERÝ Čj  A Tv  F   Pč     
STŘEDA  M  Inf  VOb Vv Vv       
ČTVRTEK  Čj P   Tv     
PÁTEK  Čj A  Hv    

 

Vítám Vás na stránkách 6. ročníku ZŠ Ivančická. V případě dotazů nebo připomínek mě kontaktujte na e-mailové adrese: lenka.kralova@zsivancicka.cz.

Počet žáků ve třídě: 16 (z toho dívek 9 a chlapců 7)

Třídní schůzky: 21.11.2019 a 16.4.2020

Konzultační hodiny: každé 3. pondělí v měsíci 12.40 – 13.40 hodin (16.9., 21.10., 16.12., 20.1., 16.3., 18.5., 15.6.) nebo po domluvě

 

Důležité! Prosím rodiče, aby do elektronické žákovské knížky svého dítěte vkládali omluvenky. 

Sledujte, prosím, webové stránky školy a bakaláře. Budou sem vkládány důležité informace a hlavně domácí úkoly.

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice a čítanka, obalené sešity 524, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

PO, ČT - mluvnice

ÚT - literární výchova

PÁ - slohová a komunikační výchova

Videovýuka:

Ve čtvrtek 11.6. proběhne videovýuka v čase 10:00 – 11:00 hod. Připravte si učebnici, fólii a psací potřeby.

ID schůzky

meet.google.com/dcq-cyhx-qzx

VŠECHNY ÚKOLY PIŠTE DO DOMÁCÍHO SEŠITU, POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK. 

12.3. - uč. str. 58/ cv. 10 b.) - Opsat první větu a určit slovní druhy.

                                        c.) - Vypsat z této věty podstatná jména a určit mluv. kategorie.

13.3. - uč. str. 124/ cv. 5 - napsat max. 10 vět - do D sešitu

16.3. - do D sešitu: Slovesné tvary převeďte do podmiňovacího způsobu přítomného! (prosila, dělali, křičeli, mávala, jdeš, spali, skákala, posloucháš, díváme se,  jedli jste, přeji si, lovili)

17.3. - připravit na A4 referát o přečtené knize za 3. čtvrtletí - do 14.4.2020 (známku dostanete až po vaší ústní prezentaci)

19.3. - vypracovat pracovní list č.1 (vložen do e-mailu, do bakalářů) - poté poslat zpět ke kontrole

20.3. - SLOH: vypracovat pracovní list č.2 - poté poslat zpět ke kontrole

23.3. - vypracovat pracovní list č. 3 - poté poslat zpět ke kontrole

24.3. - ČTENÍ: do Út 31.3. se naučit zadanou báseň nazpaměť (čítanka str. 155 - Psí písnička)  +  báseň odrecitovat, natočit (např. mobilem) a krátké video    poslat na e-mailovou adresu: lenka.kralova@zsivancicka.cz nebo na messenger (možno vést i videohovor, během kterého báseň odrecitujete)

26.3.- vypracovat pracovní list č.4 - poté poslat zpět ke kontrole

27.3. - SLOH: "Jak dnes vypadá můj den" - napsat slohovou práci na papír nebo do wordu a poslat ke kontrole (min. na str.A5 - to je půlka A4)

30.3. - klikni na odkaz: https://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_slovesa_zpusob.php a projdi všech 5 cvičení - do e-mailu nebo na messenger napiš, kolik jsi udělal celkem chyb nebo vyfoť obrazovku a pošli jako fotku

31.3. - ČTENÍ: vypracovat pracovní list č.5 - poté poslat zpět ke kontrole

2.4. - uč. str. 64/cv. 6 - USTÁLENÁ SPOJENÍ A RČENÍ - napsat buď do D sešitu, vyfotit a poslat jako obrázek nebo napsat ve wordu a poslat jako přílohu do mailu

3.4. - uč. str. 127 - přečíst si v rámu VÝTAH + uč. str. 128/ cv. 2 a.) - přečíst si text "Dakotové", c.) - sestavit výtah (musí být napsán v celých větách - NE HESLOVITĚ) - do D sešitu nebo do wordu a poslat ke kontrole

6.4. - vypracovat pracovní list č.6 - poté poslat zpět ke kontrole

7.4. - ČTENÍ: klikni na odkaz: https://fred.fraus.cz/qf/cs/ramjet/knihovna/77665141820f3bb  - poslechni si ukázku, zodpověz otázky a výsledek pošli ke kontrole

14.4. - ČTENÍ: vypracovat pracovní list č.7 + dobrovolný úkol: čítanka str. 167-170 Eduard Bass "Profesionálové"

16.4. - klikni na odkaz: https://www.skolasnadhledem.cz/game/37 (Cizí slovo a jeho české synonymum) a poté pošli své vyhodnocení

17.4. - SLOH: uč. str. 129 - přečíst si odstavec VÝPISKY + kliknout na odkaz: https://www.skolasnadhledem.cz/game/562 a zodpovědět 5 otázek, poté poslat své vyhodnocení 

20.4. - uč. str. 68/ připomeň si ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE + cv.1 a cv.2 - doplň na folii, vyfoť a pošli ke kontrole (kdo chce, může cvičení přepsat do wordu)

21.4. - klikni na odkaz: https://www.gramar.in/cs/test.php?g_idt=5e9ed79f2dd8e (Pokud vám to nepůjde, tak www.gramar.in, 5.ročník, Čtení s porozuměním, Malý princ.)

a pracuj s textem, výsledek ofoť a pošli ke kontrole  + DOBROVOLNÉ: podívej se na video, 22 min. https://www.youtube.com/watch?v=dATgyz9TuRY&list=PLANhHtuPzIHpH1agIcsIokb21BtoVR7qI

23.4. - klikni na odkaz: https://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_5.roc/podmet_a_prisudek1.htm  + vyřeš 1. a 2. cvičení, poté pošli svůj výsledek

24.4. - SLOH: vypracovat pracovní list č.8 - poté poslat ke kontrole

28.4. - ČTENÍ: klikni na odkaz: https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-clanky/70   + zodpověz 4 otázky pod textem, vyhodnocení pošli ke kontrole

30.4. - zkopíruj si  odkaz: https://www.skolasnadhledem.cz/game/33 a vyřeš otázky, poté pošli své vyhodnocení 

5.5. - ČTENÍ: naučit se nazpaměť báseň str. 182/ "Před usnutím", R.L. Stevenson

7.5. - vypracovat pracovní list č. 9 - poté poslat ke kontrole (https://www.youtube.com/watch?v=rsSR0s4OVnw)

11.5. - zkopíruj si odkaz a vyřeš 5 cvičení, poté pošli výsledek: https://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_shoda_prisudku_s_podmetem.php

12.5. - ČTENÍ: podívat se na prezentaci o Harrym Potterovi, vypracovat PL č. 10, DOBROVOLNÝ úkol: čítanka str. 184-189 - přečíst si text

14.5. - podívej se na video: https://www.youtube.com/watch?v=V3jLqt1SkHE

           a na webových stránkách vyřeš prvních 5 cvičení: https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?id=1820&action=show#selid

15.5. - SLOH: uč. str. 130/přečíst rámeček "Vypravování"  + str. 131/ cv. 2 a, b, d, e - napsat ve wordu nebo na papír a poté poslat ke kontrole

19.5. - ČTENÍ: zkopíruj si odkaz a pošli výsledek kvízu: https://www.skolasnadhledem.cz/game/1537 

21.5. - uč. str. 70/ cv. 3 - na fólii

22.5. - SLOH: uč. str. 131/ cv. 4 - napsat do wordu nebo na papír, poté poslat ke kontrole (6-10 vět)

26.5. - ČTENÍ: Bajka "Liška a kohout" - klikni na odkaz a pošli výsledek: https://www.umimecesky.cz/cteni-s-porozumenim-bajky/44

28.5. - vypracovat pracovní list č. 11 - poté poslat ke kontrole

29.5. - SLOH: uč. str. 133/ Osnova vypravování - přečíst tabulku, cv. 1 - přečíst a sestavit osnovu příběhu (do wordu nebo na papír), vysvětlit význam rčení "Damoklův meč", kdo si chce přečíst celý příběh (nebo jiné příběhy), klikne na odkaz: https://sites.google.com/site/starovekebajeapovesti/damokluav-mec

2.6. - ČTENÍ: vypracovat pracovní list č. 12 + prezentace - poté poslat ke kontrole (Pozor: prezentaci nelze bohužel nahrát ani poslat mailem - VYNECHTE JI)

4.6. - zkopíruj si odkaz, vyřeš a pošli svůj výsledek: https://www.pravopisne.cz/2014/12/test-predmet-ve-vetach-a-jeho-pad-10/

5.6. - SLOH: uč. str. 135/ cv. 4 - vyber si 1 nadpis, napiš heslovitou osnovu a vypravování v rozsahu 10-15 vět ( do wordu nebo na papír) a pošli ke kontrole

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA:

květen:  Ve škole fantazie

               báseň nazpaměť: čítanka str. 182 "Před usnutím" Robert Louis Stevenson

            Četba: Za každé čtvrtletí přečíst knížku v rozsahu min. 80 stran.

 

Mobilní aplikace k procvičení ČJ

1. "Česká gramatika", Holucent (testy na procvičení češtiny a českého pravopisu)

2. "Nauč se pravopis", Quantum Labs (aplikace na rychlé procvičování českého pravopisu)

3. "Umíme česky", Marek Šabo (aplikace na zlepšení znalostí české gramatiky hravou formou)

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/10-6-rocnik?scroll=0

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

 

VIDEOVÝUKA    -     POZOR ZMĚNA

Videovýuka pro žáky, kteří se núčastní konzultací ve škole

Každé ÚTERÝ v 10:00 - před zahájením výuky kliknout na níže uvedený odkaz nebo zkopírovat  tento link a zadat do internetu, do příkazového řádku (ten dlouhý v horní části obrazovky). Have a nice time!

                               https://meet.google.com/…inm 

 

Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na tento odkaz: https://meet.google.com/rtb-xdfj-ggr
Pokud se místo toho chcete připojit po telefonu, zavolejte na číslo +1 440-462-2837 a zadejte PIN: 143 531 606#

Samostatná práce

 

1.     1.6.-5.6.

 

       1.  Shlédni a procvič - není nutné posílat

https://www.youtube.com/watch?v=pceLxJwTi2A

https://www.youtube.com/watch?v=5b--wk0rn6A

https://www.helpforenglish.cz/article/2006072410-easy-house po přečtení slovní zásoby klikni v dolní části na odkaz       Vyzkoušet slovíčka online

2. Úkoly pro nepřipojené žáky k videovýuce: PS str 44celá, 45/3,4 - poslat

_________________________________________________________________________________

 

25.5.-29.5.

1. Naučit slovní zásobu 5B ( po slovo washbasin) – procvičíme ve hře Kahoot (ST – PÁ)       kahoot.it -  PIN  04063184  (možno hrát vícekrát pod variantami vašeho jména)

 

2. Nakresli byt podle instrukcí v učebnici str 55 /7 – ofoť a pošli

3. Úkoly pro nepřipojené žáky k videovýuce: PS 43/7,818.5.-22.5.

Procvičuj

  https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise1?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/grammar/exercise3?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.learningchocolate.com/content/furniture-4

https://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=335

A Přelož:

1. Můj otec pracuje v bance.

2. Kde bydlíš?

3. Kdy si Tom dělá domácí úkoly?

4. O sobotách nechodíme do školy.

5. Moje sestra nejezdí autobusem.

B Odpověz:

 1. What do you do in your free time?
 2. When do you get up?
 3. Do you have breakfast in the kitchen?
 4. Does your mother (father) like cooking?

C  Doplň správný tvar slovesa:

She ………………..in Manchester.(work)

They………………at school.(not eat)

We………………………….every week.(go shopping)

My parents…………….this film.(like)

My brother……………….his homework every day. (not do)

 

D PS 43/5,6 - pošlou ti, kteří nebyli připojeni na výuce 

_________________________________________________________________________


11.5.-15.5.

A Procvičuj  https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/ - vyber si hru LIKES

Na konci hry napiš své jméno do rámečku „name“ a CZ do rámečku „location“. Obrazovku se svým výsledkem ofoť a POŠLI

 

B (neposílej)    https://eslkidsworld.com/Interactive%20games/Grammar%20Games/Simple%20Present/present%20simple%20tense%20quiz.html

C Cvičení  pro všechny( ofoť a pošli)

 1. Doplň Do nebo Does.
  1. ____ you drink tea?
   1. ☐ Do
   2. ☐ Does
  2. ____ Megan like dogs?
   1. ☐ Do
   2. ☐ Does
  3. ____ your mum play basketball?
   1. ☐ Do
   2. ☐ Does
  4. ____ your grandparents drive a car?
   1. ☐ Do
   2. ☐ Does
  5. ____ they play the guitar?
   1. ☐ Do
   2. ☐ Does
  6. ____ Jackie go to dance class?
   1. ☐ Do
   2. ☐ Does
 1. Doplň věty. Vyber si správné sloveso.
  listen - go - have - write - play - take
  1. I  ........        a lot of emails.
  2. Dan  .........  the bus school.
  3. We .............. to the radio in the morning.
  4. Sally and Keith  ...................... volleyball every week.
  5. Maria ................... skiing in the winter.
  6. Sarah  ..................  a shower at quarter past seven.

 

 

D Úkol pouze pro žáky, kteří se neúčastní online hodiny:
PS celá str 42 ofotit a poslat
 
_______________________________________________________________________________________

4.5.-7.5.

 1. Procvičuj : PRO VŠECHNY

https://www.helpforenglish.cz/article/2011051201-pritomny-prosty-cas-cviceni-2

https://anglina.unas.cz/easy-english/testy/pritomny-cas-prosty-test-cislo-6/

 

 1. Úkoly pro žáky, kteří se neúčastní online hodiny (vypracovat, ofotit a poslat)

 

 

be

go

pay

have

wash

finish

know

speak

study

watch

get up

live

start

understand

work

 

 1. Doplňte do vět správný tvar těchto sloves. Někde budete potřebovat i pomocná slovesa: do / does / don't / doesn't. Může jít tedy o kladné věty, záporné věty, nebo otázky. Napiš (do sešitu nebo na papír) celé věty, ofoť a pošli.

Začátek formuláře

 1. Jack  at 6 o'clock every day.
 2. My two best friends  in London. I often visit them.
 3.  you  Japanese?
 4. Where  your father  ?
 5. Sorry, I   . Can you speak slowly?
 6. What time  your sister  to bed?
 7. My brother  English and French at school.
 8. My father always  two pounds for his morning coffee.
 9. Susan  her hair every day.
 10. What time  they  school in the morning?
 11. Rachel   the correct answer.
 12. Her grandparents   TV very often.
 13. Their son  five years old.
 14. My brother  a new car.
 15. Our lesson  at 4 o'clock. Then I usually go home. 
____________________________________________________________________________________________

27.4.-30.4.Úkoly POUZE pro žáky, kteří se neúčastní online hodiny (vypracovat, ofotit a poslat)

 

1.Vytvoř otázky z těchto vět:

 • You are from Australia.
 • It´s my turn.
 • We have lunch at one o´clock.
 • They like football.
 • I´m in this photo.
 • Peter takes the bus to school.
 •  Jane finishes school at half past one.
 

2.Doplň správný tvar slovesa   work   -  have got  -   do   -   go  -  play  -   watch

 • Mike ________two brothers and a sister.
 • We _______basketball at school.
 • We _______in shop.
 • Mr. West ________to work by car.
 • My parents ________TV in the evening.
 • Mandy _______her homework in the kitchen.
__________________________________________________________________________________________

Úkol 20.4.-24.4.

Kahoot slov 5A – PIN 07538577 (PO – ČT 12:00)

Překlad – do Pá  present simple – trojice vět

1. Otec     doma.

2. Otec nesnídá doma.

3. Kde otec snídá?

 

4. Oni jezdí do školy autobusem.

5. Oni nejezdí do školy autobusem.

6. Jezdí do školy autobusem?

 

7. Umývám auto každou sobotu.

8. Neumývám v sobotu auto.

9. Kdy umýváš auto?

 

10. Ona často vaří večeři.

11. Ona nevaří večeři.

12. Jak často vaří večeři?

____________________________________________________________________________________
 

Úkol 14.4.- 17.4.

A Přečti a poslechni si text v učebnici str. 46/1. Nacvič si čtení a vypracuj cv.2 (napiš čísla otázek a slovo YES, NO, DS – nemluvilo se o tom) – ofoť a pošli

17 Track 17.mp3 (1173426)

B Učebnice 47/5 -utvoř správně otázky pomocí do nebo does (napiš, ofoť pošli) – pokud si nevíš rady, ptej se.

C Nauč se slovíčka 5A (+ předložky) – bude Kahoot

D Procvičuj na Smart Class – na stránkách školy – žák doma – přihlášení jako ve škole – Lekce P1U4


_______________________________________________________________________________
Virtuální výlet do Londýna pro zájemce https://360.visitlondon.com/# Happy Easter!
 
Úkol 6.4.-10.4.(možno odevzdat až 14.4.)
 

https://www.learningchocolate.com/content/daily-routine-2

https://www.learningchocolate.com/content/daily-routine-1

https://www.learningchocolate.com/content/simple-daily-routines-0

Dodělat celou kapitolu UNIT 4 na projectonlinepractice.com – snažte se o co nejlepší výsledky

 Magazine - https://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-03CC.pdf - napište mi, co zajímavého jste se dočetli (něco si sami vyberte)

_________________________________________________________________________________

 

Úkol 30.3.-3.4.

https://www.youtube.com/watch?v=n3a6oKGEkfU  přít.čas prostý

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-2-uroven/1694 - procvičit

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-questions-negatives-2-uroven/4232 - procvičit

PS 38, 39/3,4 – ofotit, poslat, ptát se, když je potřeba

Kahoot - přítomný čas - možno hrát vícekrát pod variantami vašeho jména - nehodnotím rychlost a pořadí, ale správné odpovědi - hodnotím pouze váš nejlepší výkon - hra otevřena od ČTdo SO poledne - PIN 0932962

___________________________________________________________________________
 
Úkol 24.-27.3    
           A.  PS str 37 - poslat
           B   Přelož a pošli:

1.      Já vstávám v 7 hod.

2.      Já nevstávám v 7 hod.

3.      Máma vaří večeři každý den.

4.      Máma nevaří večeři každý den.

5.      Oni jezdí do školy autobusem.

6.      Oni nejezdí do školy autobusem.

7.      Mám rád pizzu.

8.      Nemám rád pizzu.

9.      Bratr sbírá odznaky.

10.    Bratr nesbírá odznaky

       C  Otevřeny 2 hry KAHOOT na procvičování látky. Můžete procvičovat vícekrat, pokud zadáte různé varianty vašeho jména. Nehodnotím pořadí, ale úspěšnost a počítám pouze váš nejlepší výkon. Proto i když nejste první v tabulce, můžete získat známku 1 za úspěšnost odpovědí. Hra je přístupná od čtvrtka do soboty. HAVE A NICE TIME!

PIN 0675445

PIN 0113910 - POZOR - ve hře je zadaná špatně otázka č.10 -( hra hodnotí obě možnosti za správné - ve skutečnosti může být pouze I and my brother PLAY) a v otáce č. 19 je zadaná správná odpověď We has dinner( - ve skutečnosti je to chyba, musíme řící We HAVE dinner)  Omlouvám se za překlepy.

_____________________________________________________________________________

 
Úkol na pátek 20.3. - Vypracovat str. 36 v pracovním sešitě a opět poslat do pátku.
 
Úkol na středu 18.3. - tentokrát nic neposíláte, ale procvičujete  ((NĚKTEŘÍ MI STÁLE NEODESLALI MINULÝ ÚKOL - ČEKÁM)
  https://www.youtube.com/watch?v=wBgUaF5GOmk     video ke shlédnutí - výuka
https://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=379    procvičit
https://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=387
https://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=215
 
Protože všichni nestihli minulý Kahoot, je stejná hra pro zájemce otevřena znovu. Měla by fungovat  2 dny. PIN 0802741    Have a nice time!
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Kahoot - Omlouvám se, hra byla ukončena 16.3. v poledne. Kdo nestihl, připojí se příště. Někteří jste hráli vícekrát pod různými variantami svého jména. Chválím za procvičování. Měli jste pěkné výsledky. Ti nejlepší dostali do ŽK známku 1. Gratuluji!!!
 
Opakování slovíček: během pondělí - úterý  (16.3.-17.3.)odehrajte hru Kahoot. Na stránkách kahoot.it  zadejte PIN 0431286   Nepřihlašujte se pod přezdívkou. Zadejte své jméno, abych měla přehled o hráčích. Děkuji Bystrianská
 
Samostatná práce do AJ do pondělí 16.3.2020
Naučit a procvičovat slovíčka 4A, 4B​(PS str.83). Prac.sešit 33/5 - poskládat slova otázek a odpovědět celou větou podle diáře ve cvičení.
 Dále strany 34-35. Poslechové cvičení dělat s pomocí CD přiloženého v sešitě. Pište čitelně, vypracované strany nafoťte a pošlete mi na Messenger, WhatsApp nebo mailovou adresu bystma@seznam.cz. Případné dotazy tamtéž. S pozdravem Bystrianská

Matematika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtů

 
 

ÚKOLY:

Pracovní sešit – 2. díl:

Str. 101 – cv. 5, str. 102 – cv 10, 12 (včetně zápisu slovní úlohy), str. 104 – cv. 16, str. 107 – cv. 11

Do školního sešitu cvičení z učebnice aritmetiky:

Str. 111 – cv. 4, str. 117 – cv. 2, str. 118 – cv. 4, 5, 7, 10, 11, str. 121 – cv. 6

Uvádím odkazy na online cvičení, které si procvičte, nevynechejte vyhodnocení.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3278

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3279

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3802

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3803

 

Uvádím odkazy na online cvičení, procvičení dělitelnosti:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3289

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3280

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3282

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3281

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozklad na součin prvočísel

1. V příloze dom. úkolu v Bakalářích poslán komentář k rozkladu čísla na součin prvočísel a vzorová řešení PS2/109 - cv. 4 ab, PS2/109 - cv. 5 ad.
2. Vypočítat PS2/109 - cv. 4,5 (neposílat)

3. Vypočítat PS2/110 - cv. 6 (neposílat)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proveďte rozklad čísel na součin prvočísel (do školního sešitu):
a) 72, 80, 230, 415, 805
b) 75, 108, 250, 1 002, 9 205
Posílejte jen rozklady na součin, ne pomocnou tabulku nebo jinou pomůcku, díky které rozklad určíte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Dělitelnost, násobek – pracovní list v příloze dom. úkolu v Bakalářích, vypracovaný poslat na moji adresu do 3. 4.
 2. Rozklad na součin prvočísel – pracovní list v příloze dom. úkolu v Bakalářích, vypracovaný poslat na moji adresu do 8. 4.
 3. Odkazy na procvičení: 

https://www.priklady.com/cs/index.php/mnoziny-a-ciselne-obory/delitelnost-prirozenych-cise

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3277

________________________________________________________________________________________________________

odkazy na procvičení

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3306

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3291

 

Následující cvičení vyřešte a pošlete ke kontrole. Můžete posílat i jednotlivě, v tom případě uveďte číslo cvičení.

1. Škrtni vetřelce, které nepatří k násobkům:

a) Násobky 5 – 15, 49, 35, 40, 20, 5, 37, 30

b) Násobky 11 – 55, 65, 99, 33, 42, 11, 77

c) Násobky 14 – 84, 56, 74, 14, 30, 70, 126

2. Hledej:

a) Je číslo 627 dělitelné pěti? Pokud ne, najdi nejbližší možné číslo dělitelné pěti.

b) Je číslo 7 dělitelem čísla 289? Pokud ne, najdi nejbližší možné číslo, pro které je číslo 7 dělitelem

c) Je číslo 333 dělitelné šesti? Pokud ne, najdi nejbližší možné číslo dělitelné šesti větší než 333.

3. Doplň do vět slovíčka je – není a z kladných odpovědí vyber písmena do tajenky. Pozor, písmenka musíš mezi sebou přeházet.

číslo 35       je – není      násobkem 7          A

číslo 77       je – není      násobkem 8          Ž

číslo 74       je – není      násobkem 9          E

číslo 35       je – není      násobkem 5          Š

číslo 73       je – není      násobkem 12        U

číslo 144     je – není      násobkem 24        O

číslo 66       je – není      násobkem 16        M

číslo 81       je – není      násobkem 9          K

číslo 36       je – není      násobkem 6          L

číslo 45       je – není      násobkem 25        D

Tajenka: …………………………………………………………………………………….

4. Zapiš čísly a vypočítej:

a) součet dvojnásobku čísla 4 a trojnásobku čísla 6 …………………………………………...

b) rozdíl pětinásobku čísla 6 a dvojnásobku čísla 4 …………………………………………...

c) trojnásobek součtu čísel 6 a 15 ……………………………………………………………...

d) podíl dvojnásobku čísla 9 a trojnásobku čísla 6 …………………………………………….

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující cvičení vyřešte a pošlete. Můžete posílat i jednotlivě, v tom případě uveďte číslo cvičení. Příští úterý 28. 4. na dalším setkání zkusíme společně projít správná řešení.

5. Coca-cola vyhlásila soutěž. Každá sedmadvacátá smska v pořadí je výherní. Vypiš prvních deset čísel, která jsou výherní. Vyhraješ, když pošleš smsku jako 108. v pořadí?

6. Honzík si nedopsal poznámky při hodině matematiky. Doplníš věty za něj?

Čísla, která jsou dělitelná deseti, mají jako poslední číslici ……………….. Ta, která jsou dělitelná pěti, mají jako poslední číslici ………….…. nebo ………………

7. Doplň místo ⁎ číslice tak, aby bylo číslo dělitelné pěti. Vypiš všechny možnosti:

74⁎5            ⁎ = …………………..                        36⁎              ⁎ = ………………………

43⁎              ⁎ = …………………..                        1⁎40            ⁎ = ………………………

1⁎27            ⁎ = …………………..                        91⁎              ⁎ = ………………………

Na setkání v út 28. 4. si připravte sešit, tužku a gumu. Do sešitu nachystejte tabulku, která má 4 řádky a 10 sloupců.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Příklady z vidoevýuky, které jsme v úterý 28. 4. řešili:

11. Vyřeš:

Najdi nejmenší dvojciferné číslo dělitelné třemi i devíti. …………………………………….

Urči největší číslo mezi 500 a 560 dělitelné devíti. …………………………………………...

Najdi největší čtyřciferné číslo dělitelné třemi. ………………………………………………..

13. Vypiš prvočísla:

Mezi čísly 10 a 20: …………………………………………………………………………….

Mezi čísly 26 a 32: …………………………………………………………………………….

Mezi čísly 50 a 55: …………………………………………………………………………….

14. V tabulce žlutě vybarvi všechny násobky čísla 2. Z čísel, která ti zůstanou nevybarvená, vybarvi červeně násobky čísla 3. Ze zbylých čísel vybarvi modře násobky čísla 5 a nakonec zeleně násobky čísla 7. Jaká čísla ti zůstala nevybarvená?

                                                  

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Doporučuji prohlédnout:

Video 1 a Studijní materiál 1 k tématu Prvočísla a složená čísla

https://vyuka.edukavka.cz/course/view.php?id=102

Video 1 a Studijní materiál 1 k tématu Rozklad na součin prvočísel:

https://vyuka.edukavka.cz/course/view.php?id=103

 

Příklady pošlete ke kontrole do 5. 5., spolu projdeme problémové úlohy. Dodržujte začátek videovýuky - 10 hodin.

8. Doplňuj a zapiš poučku.

První sudé číslo následující po nule je ………… a první liché je ……………… Největším lichým trojciferným číslem je číslo ……………. . Čísla, která jsou dělitelná dvěma, nazýváme ……………… čísla. Nejmenší sudé čtyřciferné číslo je …………….. . Lichá čísla dávají při dělení dvěma zbytek ……………. . Když sečtu sudé a liché číslo, dostanu číslo ………….. .  Výsledkem součtu dvou lichých čísel je číslo ……………… a výsledkem součtu dvou sudých čísel je ……………… číslo.

9. Zapiš čísla větší než 70 a menší než 95, která splňují zadaná kritéria:

Jsou dělitelná dvěma: ………………………………………………………………………….

Jsou dělitelná pěti: ……………………………………………………………………………..

Jsou dělitelná dvěma a pěti zároveň: …………………………………………………………..

10. Adventní kalendář obsahuje 24 čokoládek. Štěpán se musí střídat se svým bratrem Vojtou a smí si vzít čokoládku každý sudý den. Kolikrát si ji vezme Štěpán a kolikrát Vojta?

12. Doplň věty:

Čísla, která jsou dělitelná 1 a sama sebou, nazýváme …………………………………………

Čísla, která mají více než dva dělitele, se nazývají ……………………………………………

Číslo jedna je/není prvočíslo a/nebo/ani složené číslo.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Příklady pošlete ke kontrole do 12. 5.

Desetinná čísla  1 - čtení, zápis

1.1 Zapiš číslicemi uvedená desetinná čísla.

      osmnáct celých devadesát devět setin …………..          pět celých dvě setiny             ………..…

      třicet tři celých třicet tři setin              …………..          nula celá šedesát jedna setin  …………..

1.2 Doplň číselnou řadu.

      2,04 …………………………… 1,98

      14 ……………………………... 14,05

      999,9 ………………………….. 1 000,3

1.3 Zakroužkuj desetinná čísla, která mají setiny.

      11 888,96                         6,3                              5,59                            6 321,34

      0,11                                  185,23                        899 417,6                   147,3

1.4 Najdi „dvojčata“. Barevně k sobě přiřaď (nebo napiš k sobě) dvě čísla, která vyjadřují stejnou hodnotu.

      Zakroužkuj číslo, které dvojče nemá.

     10,000          4,05          1,100          10,0          11,1          4,55          4,0500          4,5  

      4,50          8,8          1,0          4,550          1,1          8,80          1

1.5 Zapiš slovy uvedená desetinná čísla.

      1,32 ………………………………………………………………………………………………….

      6,18 ………………………………………………………………………………………………….

      21,07 ………………………………………………………………………………………………...

      100,11 ……………………………………………………………………………………………….

      0,01 ………………………………………………………………………………………………….

1.6 Doplň desetinnou čárku tak, aby mělo každé desetinné číslo tolik desetinných míst, kolik uvádí

      podtržené číslo před ním.

      1 → 6 5 4                                      2 → 4 2 3 6                            3 → 0 0 1 4 2

      3 → 9 8 5 4 1 3                            3 → 7 4 8 2 1 0 3 6                3 → 7 4 0 0 3 2

1.7 Spoj (nebo napiš vedle sebe) čísla, která mají stejný počet desetinných míst.

      12,42368              9,8                   4,444               1,54                 6,50005

      2,89                      8,7453             7,0101             3,999               0,6

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Příklady pošlete ke kontrole do 18. 5.

videovýuka proběhne v úterý 19. 5.  od 10 hodin

Desetinná čísla  2 - porovnávání

2.1 Ošetřovatel v zoo váží zvířata. Očísluj zvířata podle hmotnosti od nejlehčího po nejtěžší.

      zebra              surikata                 puma                  ara                    orangutan                 hroch    

      220,64 kg        0,850 kg              41,371 kg          1,217 kg             55,31 kg                  2 851,64 kg

2.2 Uspořádej daná čísla sestupně.

      15,34; 13,58; 11,01; 10,99; 20,40; 16,38; 13,66; 21,11

       _________________________________________________________________________________

2.3 Porovnej dvojice čísel a doplň znaky rovnosti a nerovnosti.

      3,4             3,7                              3,02         3,2                                      0,11       0,12

      1,2             1,1                              4,08         4,1                                      7,03       7,030

      0,2             0,20                            9,12          9,21                                   15,1        1,52

2.4 Z uvedených čísel zakroužkuj nejmenší a největší desetinné číslo.

       0,96       0,095       0,95       0,906       0,905       0,960

2.5 Zakroužkuj desetinná čísla, která jsou větší než 6,072.

      5,72         6,073          6,71          6,09          6,009          4,99

2.6 Napiš libovolné desetinné číslo, které splňuje danou podmínku.

      a) číslo menší než 5 a větší než 4,6    ________

      b) číslo větší než 4 a menší než 4,9    ________

      c) číslo současně menší než pět, ale větší než čtyři    ________

      d) číslo menší než pět a větší než 3, které má setiny    __________

      e) číslo menší než jedna, které má tisíciny    _________

      f) číslo menší než 0,01    ___________

      g) číslo menší než 0,001    __________

2.7 Skřítek Rovnostníček schválně napsal chybně některá znaménka rovnosti a nerovnosti. Oprav ho.

      0,4 < 2,5                           0,14 = 0,140                           21,1 = 21,01

      7,2 > 2,22                         0,03 = 0,3                               64,32 < 32,64

      0,9 < 0,800                       30,1 > 30,0                             5,010 = 5,01

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Příklady pošlete ke kontrole do 25. 5.

Desetinná čísla 3 - zaokrouhlování

3.1 Zaokrouhli na desetiny.

0,53                                     4,95                                     12,89                                   19,3

4,129                                   21,125                                 48,007                                 25,5408

0,357                                   56,499                                 80,354                                 12,176

3.2 Zaokrouhli na setiny.

0,238                                   4,512                                   6,887                                   9,403

12,066                                 0,001                                   28,996                                 78,505

201,2661                             85,7095                               416,9087                             904,5239

3.3 Kdy zaokrouhlujeme a kdy nezaokrouhlujeme? Rozhodni o správnosti následujících tvrzení – napiš ano / ne.

a) Mám si vzít 0,5 tablety každých 6 hodin. Vezmu si jednu tabletu každých 6 hodin. ____________

b) Do těsta mám dát 0,250 kg polohrubé mouky. Do těsta dám 0 kg mouky. ____________________

c) V obchodě mám zaplatit částku 125 Kč 20 haléřů. Zaplatím částku 125 Kč. __________________

d) K vytapetování pokoje potřebuji 23,85 m2 tapety. Koupím 24 m2 tapety. ____________________

3.4 V cukrárně určili ceny nových zákusků. Špička stojí 8,50 Kč, pařížský dort 26,50 Kč, kremrole

11,20 Kč, laskonka 15,70 Kč, košíček 8,80 Kč a ovocný řez 21,60 Kč.

a) Zaokrouhli všechny ceny na celé koruny a sečti je.

b) Sečti všechny ceny a výsledek zaokrouhli na celé koruny.

c) Jaký je rozdíl ve výsledcích a) a b)?

3.5 Pouze jedno z desetinných čísel je zaokrouhleno správně. Když ho odhalíš, získáš kód k tajné schránce (neber v potaz desetinnou čárku).

427,2276 zaokrouhleno na desetiny: 427,23. Jak je to správně? ______________

1,978 zaokrouhleno na jednotky: 1. Jak je to správně? _____________________

12,0985 zaokrouhleno na desetiny: 12,11. jak je to správně? ________________

10,906 zaokrouhleno na desetiny: 10,9. Jak je to správně? _________________

Kód k otevření schránky je _______________________

_______________________________________________________________________________________________________________________

Příklady pošlete ke kontrole do 29. 5

Desetinná čísla 4 - sčítání

_____________________________________________________________________________________________________________________

Příklady pošlete ke kontrole do 5. 6.

Desetinná čísla 5 - sčítání, odčítání

Desetinná čísla 5

 
 
 
 
 

Vzhledem k době konzultací tříd II. stupně je potřebná změna doby videovýuky M na čtvrtek od 13 hodin

!!!!!!   VIDEOVÝUKA - ČTVRTEK 11. 6. OD 13 HODIN    !!!!!!!!

 

 

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

ÚKOLY PO DOBU SAMOSTUDIA:

Zopakovat si učivo – délka, objem:

Po návratu do školy se domluvíme na případných opravách.

 

Do sešitu zapsat převody jednotek hmotnosti (po návratu do školy bude kontrolka):

Doplň chybějící údaje.

5 g =    kg                               3,9 kg = 3 900

1 876 g =    kg                        850 kg =    t

12 mg =    g                            3 kg 200 g =   g

3,03 kg =    g                          127 mg = 0,127

2,15 g =   mg                          5 kg 10 g =    5 010

4 800 mg = 4,8                       0,209 t =   kg

74 q =    t                                204 kg =    q

0,03 q =    kg                          0,07 q =    kg

7 kg 30 g = 7 030                   4,7 kg = 4 700

0,103 t =    kg                         5 g =    kg

2 kg 200 g =    g                     8 763 g =    kg

255 mg = 0,255                      3,21 g =    mg

7 200 mg = 7,2                       93 mg =    g

130 kg =    t                            6,19 kg =    g

102 kg =    q                           28 g =    t

 

Měření hmotnosti pevných těles a kapalin:

Prostudovat učeb/82-85, promyslet O1 – O5/85-86

Jednotky času, Měření času - zápisy v příloze dom. úkolů v Bakalářích

- Obě kapitoly přečíst v učebnici.
- Do sešitu vypracovat U1, U2, U5, U6/96
- Promyslet O1-O3/96
- Promyslet O1-O3, U1, U6/100
- Procvičit převody na:
www.onlinecviceni.cz -  2. stupeň matematika - pro 6. ročník - 07. Převody jednotek

                                                    - Jednotky času
                                                    - Jednotky času (A)

Prohlédni si:
https://www.youtube.com/watch?v=yHTsMtSqDxI


Převody jednotek času - vypracovaný pracovní list (v příloze dom. úkolu v Bakalářích) poslat na adresu jana.dostalova@zsivancicka.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Převody jednotek času 2 - vypracovaný pracovní list (v příloze dom. úkolu v Bakalářích) poslat na adresu jana.dostalova@zsivancicka.cz

168 s =                min            s

1 d 5 h 3 min =                     min

12 min =             s

209 min =           h                 min

1 d 3 h 10 min =                   min

4 min 15  s =                    s

Změna objemu pevných těles při zahřívání nebo při ochlazování

1. zápis jako příloha dom. úkolu v Bakalářích, přidán i následující zápis

2. nastudovat učeb/100-102

3. promyslet O1, O2, U3, U4/103

4. ke zhlédnutí:

https://www.youtube.com/watch?v=v3syuYX5RJc

https://www.youtube.com/watch?v=mlHvvBLXncA    (stačí 1:19)

https://www.youtube.com/watch?v=8A3xa1jdRAA

https://www.youtube.com/watch?v=VT3g9tWOS7g

https://www.youtube.com/watch?v=8BoWw-5_Ouk

https://www.youtube.com/watch?v=pFWEjIvwVPU

https://www.youtube.com/watch?v=cAfPA-lIg_Y

https://www.youtube.com/watch?v=8kP6rR0U8aw&index=5&list=PLS2vRqTLA5L5oemzgRiP5DFCIllDL5EBx

______________________________________________________________________________________________________________

Změna objemu kapalin a plynů při zahřívání nebo při ochlazování

1. zápis byl zaslán dříve

2. nastudovat učeb/104-105, promyslet O1, O2, O3, U3, U4/105

3. prohlédnout:

a) https://www.youtube.com/watch?v=EXYIyyZWEhA

b) https://www.youtube.com/watch?v=FOgumpu1Bfo&list=PLS2vRqTLA5L5oemzgRiP5DFCIllDL5EBx&index=2&t=0s

c) https://www.youtube.com/watch?v=96I-0aaFs3k&list=PLS2vRqTLA5L5oemzgRiP5DFCIllDL5EBx&index=2

4. odkaz na procvičení – měření délky:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2943

____________________________________________________________________________________________________________

Teploměr, jednotky teploty

1. zápis byl zaslán

2. nastudovat učeb/106-108

3. promyslet O1, O2, O3, O4/108

4. vypracovat a ke kontrole poslat U2, U3/108

5. odkazy k učivu:

a) https://www.youtube.com/watch?v=WrQK42thoCw

b) https://www.youtube.com/watch?v=JgdbPpuDpIg

c) https://www.youtube.com/watch?v=ovkbmGySoTw

d) https://www.youtube.com/watch?v=aUnl9_LML-I

5. odkazy na procvičování

objem: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2945

jednotky objemu – převádění: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2941

___________________________________________________________________________________________________________

Jednotky délky - procvičování - 1

Vypracovaný pracovní list poslat ke kontrole.

Doplň:

1 m =           dm                         1 dm =         cm                         1 dm =           m

1 m =           cm                         1 dm =         mm                        1 cm =           m

1 m =           mm                        1 cm =         mm                        1 mm =           m

1 km =         m                           1 m =           km                         1 mm =           cm

 

2,7 m =                  mm              1 450 m =              km               166 cm =               m

346 mm =              cm               160 mm =              m                 1,3 m =                  dm

2,54 cm =              mm              0,35 m =                mm              9,5 m =                  cm

0,65 km =              m                 105 m =                 km               120 cm =               km

___________________________________________________________________________________________________________

Jednotky délky - procvičování - 2

Vypracovaný pracovní list poslat ke kontrole.

Doplň vhodné jednotky délky:

Věž kostela sv. Bartoloměje v Plzni, která je v České republice nejvyšší, má výšku

102 _________. Dálnice z Prahy do Brna je dlouhá asi 200 _____________ .

Hlavička špendlíku má průměr asi 1 _____________. Fotbalový míč má průměr asi

22 ____________. Nejbližší hvězda je od Slunce vzdálena asi 4,3 _______________.

 

Co je víc? Doplň znaménka rovnosti, či nerovnosti.

12 423 mm            0,124 23 km                              124 mm       0,124 m

12 423 cm             0,124 23 km                              12,3 dm       0,001 23 km

12 000 km             12 m                                          17,23 dm     0,017 23 km

14 123 mm            0,014 km                                   89 m            89 000 cm

0,65 cm                 0,000 065 km

________________________________________________________________________________________________________

Jednotky délky - procvičování - 3

Vypracovaný pracovní list poslat ke kontrole.

Robert úkol vypočítal, ale pak si smazal jednotky, z nichž vycházel. Převáděl vždy z menší jednotky na větší jednotku. Doplň jednotky. Které úlohy nelze vyřešit?

254,4           = 25,44 m                                           418              = 0,418 km

72 000         = 72 m                                                555              = 0,555 km

3,1               = 0,31 m                                             7 812           = 78,12 dm

80                = 0,08 m                                             2,31             = 231 dm

1 100           = 1,1 km                                             730,0           = 73 m

92 000         = 9,2 dm                                             54,22           = 54 220 cm


_________________________________________________________________________________________________________

Jednotky hmotnosti - procvičování - 1

Vypracovaný pracovní list poslat ke kontrole.

Doplň:

1,2 t =          kg                          234 mg =               kg                          178 kg =             t

2 500 kg =   t                             0,34 kg =               mg                         0,43 kg =             g

2,5 kg =       g                            100 g =                  mg                         4 300 g =               kg

9,1 kg =       mg                         699 g =                  kg                          750 mg =            g

 

Co je víc? Doplň znaménka rovnosti, či nerovnosti:

12 000 mg             0,12 kg                            12 t              0,12 kg

14 kg                     0,014 t                             423 mg        0,423 kg

12,3 g                    0,001 23 kg                     89 g             89 000 kg

________________________________________________________________________________________________________________

Jednotky hmotnosti - procvičování - 2

Vypracovaný  pracovní list  poslat ke kontrole.

Pracovní list - Jednotky hmotnosti

________________________________________________________________________________________________________________

Jednotky objemu - procvičování 1
Vypracovaný pracovní list pošli ke kontrole do 9. 6.

1.1 Doplň.

2 m3 =             l                                  4,2 l =             ml                               5 cm3 =               ml

1 240 l =               m3                         1 000 cm3 =                 l                     500 ml =               l

150 dm3 =              l                           1 m3 =                         cm3                 240 ml =                cm3

1.2. Co je víc? Doplň znaménka rovnosti, či nerovnosti.

3 dm3       3 l                                      300 ml       0,5 l                                  14 cm3       0,014 dm3

423 dm3       4,23 m3                          14 l        1,4 dm3                                3 ml       3 000 l

12 ml       0,12 dm3                            15 m3       4 500 l                               1,5 l       1 500 dm3   

 

Přírodopis 

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, pracovní sešit ( 40 Kč )

Učivo: Země a život

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

ÚTERÝ 26.5.

Ahoj žáci.

Do konce školního roku se budeme učit o šířkových vegetačních pásmech na Zemi. Jde o poslední důležitou kapitolu v naší učebnici. Přečtěte si proto stranu 91, 92 a 93 po Subtropické krajiny a do sešitu si zapište  tento zápis  . Obrázky vám pomohou k pochopení a zorientování.

Vaším úkolem, který mi do týdne (úterý 2.6.) pošlete, bude dohledat v encyklopediích či na internetu 10 zvířat, které žijí v deštném lese a 10 zvířat, keré žijí na pouštích. Napište si je také do sešitu. Pozor, pište konkrétní zvířata, ne jejich řády nebo čeledi (např. ne šelmy, ale konkrétně lev, šakal,..., ne ptáci, ale konkrétně orel, čáp,...).

Hezké dny.

 

ÚTERÝ 28.4.

Ahoj žáci.

Přečtěte si s porozuměním kapitolu 20. ze strany 87 - 90 a zapište do sešitu bez obrázku tento zápis. V okolí svého bydliště, nebo na procházce, pozorujte příklady zdravého životního proštředí (louky, les, potůčky, ...) a znečištěného životního prostředí (skládky, odpadky, stoky,...). Tyto příklady vyfoťte a pošlete mi do 7.5. na adresu marek.ostrovsky@szivancicka.cz. Hezké jarní dny.

 

STŘEDA 8.4.

Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/

TŘEDA 8.4.

Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/

ČTVRTEK 16.4.

STŘEDA 8.4.

Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/

STŘEDA 8.4.

Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/

Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.

Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/
Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/
Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/
Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/
Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/
Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/
Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/
Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/
Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/
Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/
Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.

Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/

ČTVRTEK 2.4.

Přečíst s porozuměním stranu 82 a 83 Teplotní pásy, Čistota ovzduší a také modrý odstavec Zapamatujte si ...

Do sešitu opsat zápis i s obrázkem (nebo vytisknout a nalepit): zápis zde

STŘEDA 8.4.

Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/

STŘEDA 8.4.

Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/
 

ÚTERÝ 24.3.

Přečíst s porozuměním kapitolu 18. Vzduch v pohybu z učebnice str. 80 - 83
Do sešitu opsat zápis (nebo vytisknout a nalepit): zápis zde

STŘEDA 8.4.

Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/

 

STŘEDA 8.4.

Přečíst s porozuměním kapitolu 19. ze strany 84 - 86 a opsat tento zápis do sešitu. Pomocí učebnice místo teček doplň správné pojmy.Více zde: https://www.zsivancicka.cz/predmety-a-ucivo/a6-b-trida/

SAMOSTUDIUM OD 12.3.2020

Přečíst s porozuměním kapitolu 17. Plynný obal Země z učebnice str. 75 - 79

Do sešitu dodělat STRUČNÉ výpisky ze str.78 - 79 Atmosférické srážky a Vítr

 

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, psací potřeby, pastelky apod.

 

VŠECHNY ÚKOLY PIŠTE DO SEŠITU, POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK!

 
18.3. - Vypracujte projekt "Moje obec" na A4! PROJEKT BUDE OZNÁMKOVÁN!!!
                    1. Co bys o vaší obci napsal do turistického průvodce ? (5 - 7 vět)
                    2. Obecní úřad - napiš jméno starosty
                                             - zjisti úřední hodiny a názvy jednotlivých odborů
                    3. Co bys chtěl ve vaší obci změnit? Můžeš pro to něco udělat?
            Můžete připojit i fotografie obce, obrázky. Něco nakreslit.
            Hotovou práci odevzdáte ve škole, ale můžete ji ofotit a poslat na můj email jako přílohu. Pak obdržíte známku hned.
 
25.3. - Navrhni plakát na ochranu životního prostředí!  Do sešitu občanky na novou stranu - napsat, nakreslit, nalepit obrázky, apod. 
           Poté vyfotit a poslat na e-mail lenka.kralova@zsivancicka.cz hotový úkol.
 
1.4.  - uč. str. 48-49/ Má vlast - Život v regionech - do sešitu si napiš tyto 2 nadpisy + zkus vyluštit tajenku ze str.48 (vyjde ti, jak se jmenuje obor zabývající se životem v regionech) - tajenku pošli mailem nebo přes messenger
 
8.4. - 1. najít a napsat do sešitu 2 pranostiky na DUBEN
          2. kliknout na odkaz:  https://www.tradicemasmysl.cz/Regiony/Jizni-Morava/
              - přehrát si krátké video
              - opsat do sešitu "TRADIČNÍ REGIONY JIŽNÍ MORAVY"    (celkem 8)
              - kliknout na region "PODHORÁCKO": a.) vybrat "Významné osobnosti"  - ALFONS MUCHA (do sešitu udělat výtah o Muchovi)
                                                                             b.) vybrat "Tradiční kulinářské speciality" - opsat 2 příklady do sešitu 
          (zápis v sešitě vyfotit/oskenovat a poslat ke kontrole)
29.4. - pracovní list č. 2 - poslat ke kontrole + opsat do sešitu nebo vytisknout a nalepit do sešitu
 
6.5.  -  pracovní list č.3 - poslat ke kontrole (do dokumentu lze psát jako do wordu, kurzorem najeď do pole, do kterého je potřeba něco vepsat)
 

13.5. - uč. str. 54-55 "ČR - demokratický právní stát": z 1. prezentace udělat zápis do sešitu, v druhé prezentaci zodpovědět 10 otázek (buď napsat odpovědi rovnou do prezentace a poslat zpět nebo psát odpovědi do sešitu pod zápis) + 2 pranostiky na květen

20.5. - pracovní list č. 4 + prezentace + uč. str. 56-63 "Z historie" - na známky

27.5. - uč. str. 64-65 "Stověžatá Praha"  - přečíst a napsat odpovědi na 13 otázek do sešitu, poté poslat ke kontrole (kdo má zájem, podívá se na video: https://www.youtube.com/watch?v=7l8MHVavWjw)

3.6. - prezentaci "Miniúvod do lidských práv" - přečíst, přepsat do sešitu 1.-3. snímek, vyluštit křížovku ze snímku č.4 poslat tajenku (více uč. str. 66-69) + 2 pranostiky na červen

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl


1. Utvořte do dokumentu Wordu tabulku na HALOVOU KOPANOU.

ZADÁNÍ: Stránka na šířku, okraje nahoře a dole 1 cm, velikost tabulky 72, velikost písma - řádek  nahoře 18, sloupec 24. Na turnaji budou: 6.roč, 7.roč, 8.roč, 9.roč. Do prvního řádku ještě vlož BODY a POŘADÍ. Datum odevzdání do 28.3.2020 na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.

 

2. Vyhledej na Internetu, vlož do dokumentu Wordu a uprav jednotným písmem tyto otázky:

VELIKONOCE

 1. Jaké svátky jsou Velikonoce a proč se slaví 
 2. Kdy Velikonoce bývají (podle čeho se to počítá)
 3. Proč se jmenují Velikonoce a ne jinak
 4. Jak se nazývají dny ve Svatém týdnu před Velikonočním pondělím
 5. Vlož obrázek s velikonoční tématikou

Datum odevzdání do 10.4.2020 na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.

 

3. Před pololetím jsme pracovali v rámci Týdne v cizích zemích s programem Power Point. V tomto programu utvoř prezentaci na téma MOJE ZÁLIBY. Velikost 6 snímků s barevným pozadím, první snímek bude nadpis s autorem, potom na 5 snímcích tvoje záliby doplněné obrázky a popisem záliby. Datum odevzdání do 8.5.2020 na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.

4.  Videa a zábava

Historie počítačů:

https://www.youtube.com/watch?v=RSkvbqM8ZvI

Hádanky a hlavolamy:

https://hadanky-a-hlavolamy.webnode.cz/products/obrazkovy-hlavolam-ovoce/

 


Dějepis

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

pomůcky: učebnice, sešit č. 424, tužkové lepidlo, pastelky, tužka č.2

UČIVO: 

-------------------------------------------------------------------------------

PRVNÍ ČERVNOVÝ TÝDEN je třeba ukončit téma STAROVĚKÉ ŘECKO. Čas je neúprosný, tzn.červen již věnujeme STAROVĚKÉMU ŘÍMU

konkrétní úkoly:

z učebnice opiš do sešitu shrnutí kapitoly ( hnědý rámeček vždy dole na konci strany ) - str.97, 99,105, 107

Starověký Řím - učebnice str. 110, 111 - přečti, prohlédni si fotografie, mapu

-----------------------------------------------------------------------------------

úkol na týden 25. - 29.5. - dokončete všechny pracovní listy z předchozích dvou týdnů a o osobnosti, jejíž jméno jste odhalii v tajence ( začíná na P ) , napište krátký zápis do sešitu - čemu se tento muž věnoval a uveďte nejméně 3 tituly z jeho díla .

Zároveň chválím všechny z vás, kteří se kreativně pustili do porovnání sebe samého s libovolným řeckým bohem

a také jste se zamysleli, jaký odkaz mohli bohové zanechat budoucím genrecím. Tohle totiž v učebnici nenajdete. Gratuluji!

 

úkol na týden 11. - 15.5.:

Na messengery a do e-mailů jsem vám rozeslala 2 pracovní listy. Fotografie nebo scany vyplněných mi pošlete zpět.

A další video na tento týden:

https://www.youtube.com/watch?v=V1yhDEhGi_U

úkol na týden 4. 7.5.- přepsat a pomocí učebnice doplnit texty z pracovních listů - viz e-maily, resp.messengerové kontakty

 

čtvrteční úkol před prodlouženým víkendem:

 

podívejte se na následující vídea - dějiny starověkého Řecka:

https://www.youtube.com/watch?v=Bwy2Q3e4rNA
https://www.youtube.com/watch?v=jzxYQmO9Xfk

https://www.youtube.com/watch?v=EcPlPyJ_iYI

 

týden 20.-24.4.

učebnice str.88 - najdete zde pojmy: TRÓJA, ODYSSEUS, TRJOSKÝ KŮŃ, král Priamos, jeho syn Hektor: pokud se vám podaří , podívejte se na film Troja ( natočen v r.2004). Stojí to za to.

Z učebnice str. 90 si opište do sešitů název kapitoly Velká řecká kolonizace , plavby za obchodem, opište si ten první odstaveček pod nadpisem a z mapky vedle vypište názvy mateřských měst a kolonií: VÁŠ ÚKOL - připojte i státy, ve kterých se tato města nacházela ( vždy do závorky k městu ).

Hezký týden. Jana Pavlíčková

--------------------------------------

Zdravím všechny s úkolem na páteční hodinu - 17.4. Projděte si texty v učebnici str 84 - 87- včetně sloupců po bocích. Jde o 2 kapitoly.Dle svého vlastního výběru najděte 2 jména ( jedno, jestli archeolog, král, historik nebo bájná postava -  a stručně o ní zapsat do sešitu. Zápis ofotit a přiložit do mailu nebo jednoduše fotku poslat na můj messenger ( Jana Pavlíčková )
-------------------------------------

--------------------------------------

po vzoru žáků páté třídy - písemné vypracování úkolu naskenovat nebo nafotit nebo poslat textový soubor jako přílohu  - a zaslat mi na mailovou adresu jana.pavlickova@zsivancicka.cz . Pokud je to pro vás jednodušší, posílejte ofocené na messenger.

týden 6. - 9.4.:

Tento kratší týden věnujeme řeckým bohům. Můžete použít učebnci str. 83 nebo si vyhledat na wikipedii nabo na googlu: 

 

zápis do sešitu:

ŘECKÁ MYTOLOGIE

Skládá se z mýtů a legend o bozích a hrdinech starověkého Řecka.

Snaží se vysvětlit původ světa. Líčí osudy a dobrodružství bohů, bohyň, hrdinů a bájných postav.

Příběhy byl původně šířeny ústně. Dnes známe řecké mýty jako součást řecké literatury

 

JMÉNA ŘECKÝCH BOHŮ:

ZEUS

HÉRA

DIONÝSOS

HÁDES

POSEIDÓN

+doplň jména nejméně tří dalších a doplň, čeho bohy byli

Zdravím všechny.

 

týden 30.3. - 3.4.:

1 úkoly mi posílají další žáci ,ale stále nemám info od všech.

2. učebnice str. 82,83

týden: 23.-27.3.

1.  úkol z předchozího týdne mi dodali pouze:  Tereza, Emma, Nikola, Jana, Aneta, Kuba Postler, Matěj, Honza, Radek Kudláček - hodný chlapec

a další?

2.  z učebnice : začínáme téma: STAROVĚKÉ ŘECKO:   projděte si v klidu obrázky a mapu na str.80, 81

3. https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ

 

 

týden: 16.-20.3.

 - přečíst text ke starověké Číně, učebnice str. 74 -75. Pouze přečíst.
 - uč.str.76 - 77. přečíst, výpisky do sešitu: přepsat odstavec LIDÉ ZJISTILI, ŽE JSOU STEPI NEJVHODNĚJŠÍ PRO CHOV OVCÍ A KOZ
+ shrnutí na str. 77

2. úkol: písemně odpovědět na otázky na str. 78/6, 10,12,17
+ stručně vysvětli pojem starověk

------------------------------

úterý 17.3.

Milí žáci, věřím, že během týdne najdete v odpoledních hodinách čas a můžete si pustit následující video - viz odkaz

https://www.youtube.com/watch?v=tvpQ8p18i8Y&list=PL0dR7WyjDDU0PaKuhNdn7kDzoE0Ex_zY7

jedná se dobrovolný, klasifikovaný úkol
DO SEŠITU: 
Vypište státy, ​o kterých je v jednotlivých dílech zmínka.
Nebo si vyberte jeden díl a vypište nějakou pro vás zajímavou informaci.​

 

Jana Pavlíčková

 

Tělesná výchova

Vyučující: Bc. Sabina Doubková, Mgr. Pavel Tauwinkl

Děvčata si vymyslí jakékoliv 4 cviky na posilování. Poté mi předvedou v hodině TV a budou oznámkované :-) 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

 

Teplé a studené barvy

Hudební výchova

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

 

 

24.4. Česká opera.

Přeji pěkný den, přečtěte si téma hodiny.  Nezapisujte  :) /17.4./

Opereta

Vznikla v 19. století. Hudba je zábavnější, jsou zde části zpívané a mluvené.

Představitelé : Oskar Nedbal, Jacques Offenbach, Johann Strauss.

 

 

Zdravím 6.A., nic si nezapisujte, pouze si přečtěte téma hodiny 3.4.

HUDBA NA JEVIŠTI:

Opera

Opereta

Muzikál

OPERA - vznikla na počátku 17. stol. v Itálii, je to spojení zpěvu, hudby a divadelního představení.

                 V opeře můžeme slyšet árii - je to část opery, kde pěvec ukazuje krásu melodie a možnosti svého hlasu.

 

 


Moji milí šesťáci, posílám poslech na pátek 27.3. :)

https://www.youtube.com/watch?v=3eXT60rbBVk

From us, for you.

Těším se, až se zase sejdeme v hudebně:) Pište na ladislavap@centrum.cz

 

poslechněte si :)

https://www.youtube.com/watch?v=kdtLuyWuPDs&list=RDQM1Umvv0r6fh4&start_radio=1

Posílám úkol do hudební výchovy do 27.3.

Zopakujte si dynamická znaménka.

...poslouchejte hudbu a zpívejte si :)

Zdravím Vás a buďte na sebe opatrní.

LP


 

 

 

 

 

SYMFONICKÁ BÁSEŇ

 

 

PRODANÁ NEVĚSTA

 

                                                                                                             

BEDŘICH SMETANA

 

 

V LITOMYŠLI

 

 

NEJZNÁMĚJŠÍ OPERA

 

                                                                                                           MÁ VLAST

 

 

BEDŘICH SMETANA SE NARODIL                                                                                       

 

                                                                                     HUDEBNÍ SKLADATEL