7.A třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Hodaňová


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ AJ ČjL M INF D F      
ÚTERÝ ČjL AJ M TV NJ      
STŘEDA ČjL M P Z D VV      
ČTVRTEK ČjL M VOB TV F NJ      
PÁTEK AJ ČjL M P Z HV      

 

Informace pro žáky a rodiče

 

Anglický jazyk

Vyučující:  Mgr. Martina Bystrianská

pomůcky: obalená učebnice Project 2, prac. sešit, sešit 440 a 520 (možno pokračovat)

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!

Německý jazyk

vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: obalená učebnice Macht mit!, obalené sešity (velký a malý linkovaný sešit), obalený pracovní sešit, psací potřeby

 

Veškeré informace o probíraném učivu a domácích úkolech naleznete v elektronické žákovské knížce.

Matematika

Vyučující:

Fyzika

Vyučující:

Informatika

Vyučující: Bc. Sabina Doubková 
 

Dějepis

Vyučující: Bc. Sabina Doubková 

Zeměpis

Vyučující: 

Přírodopis 

Vyučující:

Výchova k občanství

Vyučující:

Mgr. Lenka Hodaňová

Témata na zprávičky:

1. z domova

2. ze světa

3. z kultury 

4. ze sportu

Pracovní činnosti

Vyučující:

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Tereza Procházková

Tělesná výchova

Vyučující:

Dívky: Bc. Sabina Doubková