6. třída - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ                  
ÚTERÝ                  
STŘEDA                  
ČTVRTEK                  
PÁTEK                  

 

Český jazyk a literatura

Vyučující:

Anglický jazyk

Vyučující:

Matematika

Vyučující:

Fyzika

Vyučující:

Přírodopis 

Vyučující:

Zeměpis

Vyučující:

Výchova k občanství

Vyučující:

Informatika

Vyučující:

Dějepis

Vyučující:

Hudební výchova

Vyučující:

Výtvarná výchova

Vyučující:

Tělesná výchova

Vyučující: