6. třída - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ          
ÚTERÝ          
STŘEDA          
ČTVRTEK          
PÁTEK          

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: 

Anglický jazyk

Vyučující:

Matematika

Vyučující:

Fyzika

Vyučující:

Přírodopis 

Vyučující

Zeměpis

Vyučující:

Výchova k občanství

Vyučující:

 

 

Informatika

Vyučující:

Tělesná výchova

Vyučující: 

DĚJEPIS

Vyučující: