9. třída - třídní učitelka: Mgr. Michaela Vejvalková

Asistentka pedagoga: Bc. Sabina Doubková

 

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ Čjl M Z F VOb VOb Lt- TV Lt- TV
ÚTERÝ Ch M Čjl Aj/N Aj/N TV Lt - PČ Lt - PČ
STŘEDA A M Čjl D Vv Vv    
ČTVRTEK P M Čjl Aj/N Aj/N TV    
PÁTEK Čjl Ch M D Z Hv    

 

Vážení rodiče a milí žáci,

přejeme Vám úspěšný a pohodový poslední rok povinné školní docházky!

Mgr. Michaela Vejvalková a Bc. Sabina Doubková

 

!!!POZOR ZMĚNA!!!

Veškeré informace k distanční výuce budou uveřejňovány pouze v Bakalářích, žáci i rodiče jsou povinni sledovat každý den informace. Odkazy k přihlášení na online výuku jsou uvedeny u předmětu na webu a žáci je obdrží také v e-mailu. (Online výuka se týká Čjl, M, Nj, Aj a naukových předmětů.) Výchovy se v době distanční výuky nevyučují.

Hodně štěstí a trpělivosti!

 

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Odkaz na on-line výuku ( Přihlašování podle rozvrhu):

Pondělí- mluvnice

Úterý - úkoly off-line

Středa - literatura

Čtvrtek - úkoly off-line

Pátek - sloh 

 

meet.google.com/sht-gebm-axh

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Mluvnice

Pomůcky: učebnice, sešit č. 564 - mluvnice, sešit č. 524 - diktáty a prověrky, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Literární výchova

Pomůcky: čítanka, sešit č. 464 - literatura, kulturní deník, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Komunikační a slohová výchova

Pomůcky: učebnice, sešit č. 464 - sloh, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Učebnice Project 3 (obalená), prac. sešit, 444 , 524- testy (sešity mohou být z minulého roku)

 

Online výuka

link pro 1. skupinu (dříve skupina Bystrianská) :   

 https://meet.google.com/hqe-zbem-zns      - každé úterý         10: 55 - 11:40

 
link pro 2. skupinu (dříve Doubková) : 

 meet.google.com/cnr-eoga-oqy                     - každé úterý        11:45 - 12:35

 
Případné další online hodiny  a samostatné úkoly budou oznámeny prostřednictvím bakalářů. Link je platný dlouhodobě.
 
Offline výuka
Na ostatní vyučovací hodiny , které neproběhnou offline, budou zadány úkoly pro samostatnou práci.
 
PROCVIČOVÁNÍ - DŮLEŽITÉ!!!!
 
 

KAHOOT.IT    Game PIN: 07808062   -možno hrát vícekrát s upraveným jménem (známkované) - otevřeno do 23.10.  23:00h

 

  
 
 
 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, sešity  444 a 544 (možno použít z loňska), psací potřeby, lepidlo, nůžky

Vybíráme 5,- Kč na papíry. Děkuji.

 

Informace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích.

Online výuka:

 
každý čtvrtek:       
1. skupina:        10:55 - 11:40       meet.google.com/ans-efts-sms

2. skupina:        11:50 - 12:35       meet.google.com/jya-uwyr-tfp

 

Offline výuka:

Na ostatní vyučovací hodiny, které neproběhnou online, budou úkoly pro samostatnou práci zadány do bakalářů.
4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Dějepis

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Odkaz na on-line výuku ( středa ):

 

meet.google.com/sht-gebm-axh

 

V době  prezenční i distanční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Pomůcky: učebnice, sešit č. 444, psací potřeby, nůžky, lepidlo

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Pomůcky: učebnice, sešit č. 524, psací potřeby, nůžky, lepidlo

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

Učivo: Česká republika

             geologický vývoj ČR, nerostné suroviny ČR, reliéf

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 540

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

PŘIHLÁŠENÍ NA VIDEOHODINU:  meet.google.com/iju-ibhm-dbx?hs=122&authuser=0

Učivo:  Rozklad na součin - vytýkání, postupné vytýkání, rozklad pomocí vzorců

             Válec, MBDV

Pomůcky: obalené učebnice, sešit 440

Úkol: Rozložte na součin: zadání (Excel)

                                          zadání (Obrázek)

Přírodopis            

Vyučující: Mgr.Lenka Kökényová

Úkoly budou postupně zadávány v Bakalářích.

On-line hodina Př a Ch bude vždy v pátek dle rozvrhu.

Odkaz na připojení :meet.google.com/tty-rkhb-wqp?hs=122&authuser=0

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 21. 9. - 25. 9.

Přehled učiva: Ohmův zákon, elektrický odpor

 

Týden: 5. 10. - 9. 10.

Přehled učiva: Ohmův zákon, elektrický odpor

                        Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu sériově

 

Odkaz na on-line výuku - pondělí 11:50 - 12:35

 
zkontrolujeme zadané úkoly

 

Chemie        

Vyučující:  Mgr. Lenka Kökényová

Úkoly budou postupně zadávány v Bakalářích.

On-line hodina Př a Ch bude vždy v pátek dle rozvrhu.

Odkaz na připojení :meet.google.com/tty-rkhb-wqp?hs=122&authuser=0

 

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: sešit 524 nebo 544 - možno použít loňský

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková
 
 

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl, Hana Langová

Tělesná výchova

Vyučující: Bc. Sabina Doubková, Mgr. Pavel Tauwinkl