9. třída - třídní učitelka: Mgr. Květoslava Kotková

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ M Č D Vob Vob N      
ÚTERÝ A Č M Z Tv Ch      
STŘEDA M Č P Vv Vv D   Tv / Tv /
ČTVRTEK A Č Ch M Tv Z      
PÁTEK F Č M N A Hv      

 

23. 10. 2018 - REVOLUTION TRAIN - PROTIDROGOVÝ VLAK V IVANČICÍCH (7.20 - 10.40 HODIN)

25. 10. 2018 - PŘEHLÍDKA STŘEDNÍCH ŠKOL "AMOS" V IVANČICÍCH (10.00 - 12.30 HODIN)

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pomůcky: školní sešit, domácí sešit, pracovní sešit, učebnice, psací potřeby, zvýrazňovače, pravítko

SKLADBA

1. Věty podle postoje mluvčího

2. Věty dvojčlenné a jednočlenné

3. Větné ekvivalenty

4. Věta jednoduchá a souvětí

5. Tvoření věty a souvětí aneb jiný úhel pohledu - valence a minimální věta

6. Mluvnický zápor

7. Skladební dvojice (shoda, řízenost, přimykání)

 

Domácí úkol: 

Pracovní sešit:

- dobrovolné opakování na kontrolní práci - strana 36 - 37

- písemně PS 39 / 3

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice Project 4, pracovní sešit a sešit č. 444 (lze pokračovat z min. roku), testovací sešit 524 (lze pokračovat)

 

 

Unit 2 - Present perfect, since, for

nepravidelná slovesa 

https://www.helpforenglish.cz/article/2011040502-irregular-verbs-zalozka 

Style, makeover

Everyday expressions

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524, PS, psací potřeby

 

10. týden: 5.11. - 9.11.2018

Berlín, Erik schreibt seinen Reisebericht, Cesta do Berlína, Aus Barbaras Notizbuch

DÚ:

5.11. - vypracovat koláž na téma "Berlín", formát A4, na Po 12.11.  (www.tatsachen-ueber-deutschland.de, www.germany.travel)

 

11. týden: 12.11. - 16.11.2018

Dialoge, Wer erzählt, Způsobové sloveso können, Umfrage

DÚ:

12.11. - PS str. 38/ cv. 4

16.11. - uč. str. 38/ cv. 6 a.) - naučit se jako diktát na Po 19.11.

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  listopad

Učivo:  Lomené výrazy

            rozklad na součin, vytýkání, vzorce, podmínky, krácení, rozšiřování

            početní operace s lomenými výrazy

Úkol:   sešit 440, obalené učebnice, PS, kalkulačka, tabulky, rýsovací potřeby

            Průběžně procvičovat učivo,(sbírka, PS) !!!

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 12. 11. - 16. 11.

Přehled učiva: Transformátory

 

 Týden: 19. 11. - 23. 11.

Přehled učiva: Transformátory

 

Chemie        

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková
Kromě učebnice žáci potřebují sešit č. 444


UČIVO - LISTOPAD

ZDROJE ENERGIE
 - OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
 - NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

Přírodopis            

Vyučující:  Mgr. Jana Pavlíčková

Kromě učebnice žáci potřebují také sešit č.44O s podložkou.

UČIVO - LISTOPAD

VLASTNOSTI NEROSTŮ

VNITŘNÍ GEOLOGICKÉ DĚJE

VNĚJŠÍ GEOLOGICKÉ DĚJE

ve středu 14.10. písemná práce:  VLASTNOSTI NEROSTŮ ( chemické, fyzikální, optické )

                                                    NEROSTY - vznik hornin

 

CELOŠKOLNÍ PROJEKT:
zapojit naše žáky a jejich rodiče do pomoci se sbírkou pro útulek opuštěných nebo odložených zvířat- můžeme sbírat deky, obojky, hračky pro zvířata,které doma nepotřebujeme. Dále můžeme zakoupit granule, jiné krmení, stelivo apod.

Vše se bude ukládat v kabinetu přírodopisu. Zároveň připravíme stánek za tímto účelem i v den konání tradičních školních Vánoc  18.12.2018 v prostorách školy. Společně tak připravíme předvánoční překvapení a pomůžeme dobré věci. Předem velmi děkujeme za zájem a pomoc. Jana Pavlíčková

 

ÚKOL  - do 15.11. zpracovat téma: EKOLOGICKÁ KATASTROFA - za použití textu, obrázků, grafů - není třeba využít vše z toho.

                                                                                                     rozsah: A4

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  listopad

Učivo: Česká republika

            Povrch České Reubliky

            charakteristika jednotlivých částí ČR - pohoří, nížiny, vysočiny

            nejvyšší vrcholy, zajímavosti,...

Úkol: sešit 540, obalená učebnice

Dějepis

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.


Pomůcky: Dějepis pro 9. ročník, sešit č. 444 - vše řádně obaleno, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Procvičování, učební materiály k opakování:  

https://www.davidmikolas.cz/dejepis_ucebni_texty.htmlTéma: První republika

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pomůcky: učebnice a pracovní složka, kam si zakládáme jednotlivá témata nebo pracovní listy

Kapitola: V PRACOVNÍM POMĚRU

  • Plánování a organizace školních akcí v rámci IX. třídy
  • Správná volba školy
  • Každé povolání si žádá své

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pomůcky: tužky, pastelky, fixy, vodové barvy, hadřík, kelímek, štětce, pokrývka lavice

  • OP ART tvorba
  • příprava výzdoby na HALLOWEEN

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka KRÁLOVÁ, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

 

UČIVO:

LISTOPAD - BŘEZEN

                      Skok vysoký

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

                    Akrobacie

kotoul letmo, stoj na rukou bez dopomoci, přemet stranou,

                     

                    Přeskok

roznožka a skrčka přes kozu a bednu nadél s oddáleným odrazem              

                     Hrazda po čelo

náskok do vzporu - zákmihem seskok

výmyk bez dopomoci

podmet

                      Kladina

 

chůze po kladině, rovnovážné polohy, obraty, seskoky, krátké sestavy

 

Cviky na zvýšení pohyblivosti, obratnosti, rychlosti  

 

                   MÍČOVÉ HRY            

Košíková, kopaná, odbíjená, korfbal, stolní tenis, florball

-         přihrávky, vedení míče,míčku, střelba,driblink, odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčí -  hra ve družstvech

Pracovní činnosti

Vyučující: Hana Langová, Mgr. Pavel TAUWINKL

Měsíc: ZÁŘÍ - LISTOPAD

Učivo:

bezpečnost, hygiena

- seznámení s vybavením kuchyně

 

Příprava pokrmů:

chlebíčky se sýrovou pomazánkou

- palačinkový nákyp

- jogurtový koláč

- dýňová polévka

- karbanátky s bramborem

 

DÍLNY:

Pomůcky: sešit, psací a rýsovací potřeby, žákovská knížka

LISTOPAD - LEDEN

Kótování kružnic, kreslení na PC

nákres technického výkresu

Vrtání kovů – druhy vrtáků, příprava vrtáků, druhy vrtaček, pájení kovů, údržba, praktická činnost