9. třída - třídní učitelka:

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ                  

 

ÚTERÝ                

 

STŘEDA              

 

 
ČTVRTEK                

 

PÁTEK        

 

     

              

Český jazyk a literatura

Vyučující: 

Anglický jazyk

Vyučující:

Německý jazyk

Vyučující: 

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující: 

Fyzika

Vyučující: 

Chemie        

Vyučující:

Přírodopis            

Vyučující:  

Zeměpis

Vyučující: 

Dějepis

Vyučující: 

Výchova k občanství

Vyučující: 

Výtvarná výchova

Vyučující: 

Tělesná výchova

Vyučující:

Pracovní činnosti

Vyučující: