9. třída - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ F M Č Z CH A      
ÚTERÝ M Č VV VV Č TV  
STŘEDA D M N P VOB VOB   TV TV
ČTVRTEK A M CH Č Z TV      
PÁTEK Č A M N HV D      

Odpolední vyuč.:  Pč - lichý týden

                             Tv - sudý týden

 

 

  

 

 

cena

1

BK

110,-

2

BM

130,-

3

BB

130,-

4

BA

90,-

5

FM

50,-

6

HeT

190,-

7

HoTe

90,-

8

Ho To

70,-

9

KK

130,-

10

NT

90,-

11

NA

----

12

ST

---

13

SM

90,-

14

ŠJ

90,-

15

ŠS

110,-

16

TJ

230,-

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!

Mluvnice

Pomůcky: obalená učebnice Český jazyk 9, obalený sešit č. 564, č.524, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Literární výchova

Pomůcky: obalená Čítanka 9, obalený sešit č. 464, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Sloh

Pomůcky: obalená učebnice Český jazyk 9, obalený sešit č. 464, deník s pevnými deskami, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

Anglický jazyk

vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

pomůcky: obalená učebnice Project 3, prac. sešit, sešit 440 a 520 (možno pokračovat)

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!
 
 
 
 
 
 

Německý jazyk

vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice Macht mit!, obalené sešity (velký a malý linkovaný sešit), obalený pracovní sešit, psací potřeby

Veškeré informace o probíraném učivu a domácích úkolech naleznete v elektronické žákovské knížce.

Odkaz pro online výuku: meet.google.com/bzc-uaax-gdm
4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Dějepis

vyučující: Bc. Sabina Doubková 

Zeměpis

vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

učivo: ČESKÁ REPUBLIKA

            půdy, typy, druhy, rozmístění, využití

úkol:   průběžně procvičovat probírané učivo

           

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!

Pomůcky: obalená učebnice Výchova k občanství 9, obalený sešit č.524, psací potřeby, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

 

Matematika

vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

přihlášení na online výuku:    meet.google.com/vmi-sohw-feo

učivo: FUNKCE

            Úvod, definice, tabulka, graf, vlastnosti, využití

            Lineární funkce - D, H, rýsování

úkol:   průběžně procvičovat probírané učivo

Přírodopis            

vyučující:

Fyzika

vyučující:

Chemie        

vyučující: 

Výtvarná výchova

vyučující:

Pracovní činnosti

vyučující: Mgr. Jana Hlaváčová

V rámci pracovních činností budou mít holky VAŘENÍ - každý lichý týden (tzn.začínáme 14.9.).
Přineste si velký A4 linkovaný sešit na recepty a jako správné kuchtičky může i zástěru.
Těším se, budeme vařit samé dobroty.
                

Tělesná výchova

vyučující:

Dívky: Bc. Sabina Doubková