9. třída - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ                  
ÚTERÝ                  
STŘEDA                  
ČTVRTEK                  
PÁTEK                  

 

Český jazyk a literatura

Vyučující:

Anglický jazyk

Vyučující:

Německý jazyk

Vyučující:

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující:

Fyzika

Vyučující:

Chemie        

Vyučující:

Přírodopis            

Vyučující:

Zeměpis

Vyučující:

Dějepis

Vyučující: 

Výchova k občanství

Vyučující:

Hudební výchova

Vyučující:

Tělesná výchova

Vyučující:

Pracovní činnosti

Vyučující:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: