9. třída - třídní učitelka: Mgr. Michaela Vejvalková

Asistentka pedagoga: Bc. Sabina Doubková

 

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ Čjl M Z F VOb VOb Lt- TV Lt- TV
ÚTERÝ Ch M Čjl Aj/N Aj/N TV Lt - PČ Lt - PČ
STŘEDA A M Čjl D Vv Vv    
ČTVRTEK P M Čjl Aj/N Aj/N TV    
PÁTEK Čjl Ch M D Z Hv    

 

ROZVRH HODIN ON-LINE

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Pondělí Čjl M PI / M(př) F     Čjl Př.zk. I Čjl Př.zk. I  
Úterý P M Čjl A1 A2    
Středa   M Čjl D Čjl Př.zk. II Čjl Př.zk. II  
Čtvrtek   M M(př) A1 /N2 N1 / A2    
Pátek Čjl Ch Z Čjl Př.zk.III M(př) M(př)  

 

Od 8.3. 2021 - individuální konzultace - příprava na přijímací zkoušky - dle rozdělení 

Od 1.2. 2021 změny v distanční výuce !- online hodiny jednotlivých předmětů probíhají podle stejného rozvrhu jako na podzim, platí i stejné odkazy. ( Hlavní i naukové předměty,vyjma výchov. ) Z ostatních předmětů bou zadávány úkoly jednou za 14 dní.

 

Vážení rodiče a milí žáci,

Přejeme Vám pevné zdraví, trošku štěstí a jenom to nejlepší v novém roce 2021.

Mgr. Michaela Vejvalková    a Bc. Sabina Doubková

 

 

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Odkaz na on-line výuku ( Přihlašování podle rozvrhu):

Pondělí- mluvnice

Úterý - mluvnice-příprava na přijímací zkoušky

Středa - literatura

Čtvrtek - úkoly off-line

Pátek - sloh 

 

meet.google.com/sht-gebm-axh

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Mluvnice

Pomůcky: učebnice, sešit č. 564 - mluvnice, sešit č. 524 - diktáty a prověrky, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Literární výchova

Pomůcky: čítanka, sešit č. 464 - literatura, kulturní deník, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

Komunikační a slohová výchova

Pomůcky: učebnice, sešit č. 464 - sloh, psací potřeby, 4 barvy pastelek, lepidlo, nůžky

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Učebnice Project 4 (obalená), prac. sešit, 444 , 524- testy (sešity mohou být z minulého roku)

 

 

Samostatná práce 

17.6.
1. Pouze Kleppová, Kryška, Matoušková
Projectonlinepractice.com  Unit 6 – POUZE Grammar   proj.ouponlinepractice.com/auth/index
8. HUB (na ploše)
___________________________________________________________

1. Projectonlinepractice.com  Unit 6 – POUZE Grammar   proj.ouponlinepractice.com/auth/index

2. https://anglina.unas.cz/easy-english/testy/prvni-podminkove-vety-test-cislo-36/

3.. www.perfect-english-grammar.com/first-conditional-exercise-1.html

4. https://www.helpforenglish.cz/article/2007011301-listening-telephone-conversations-5

https://www.helpforenglish.cz/article/2006100601-listening-questions-and-answers-2

6. https://www.helpforenglish.cz/article/2020082503-listening-jobs

7. learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/advanced-vocabulary/job

8. learnenglish.britishcouncil.org/skills/listening/pre-intermediate-a2/four-conversations
9.. vyber si learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/listening/elementary-a2-listening

Video  www.youtube.com/watch?v=STU1bUFTrHQ

 

 

 

  
 
 
 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: učebnice, pracovní sešit, sešity  444 a 544 (možno použít z loňska), psací potřeby, lepidlo, nůžky

Vybíráme 5,- Kč na papíry. Děkuji.

 

Informace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích.

Online výuka:

 
každý čtvrtek:       
1. skupina:        10:55 - 11:40       meet.google.com/ans-efts-sms

2. skupina:        11:50 - 12:35       meet.google.com/jya-uwyr-tfp

 

Offline výuka:

Na ostatní vyučovací hodiny, které neproběhnou online, budou úkoly pro samostatnou práci zadány do bakalářů.
4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Dějepis

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Odkaz na on-line výuku ( středa ):

 

meet.google.com/sht-gebm-axh

 

V době  prezenční i distanční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Pomůcky: učebnice, sešit č. 444, psací potřeby, nůžky, lepidlo

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

 

Pomůcky: učebnice, sešit č. 524, psací potřeby, nůžky, lepidlo

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

Učivo: Česká republika

            vodstvo, půdy, biota, povrch

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 540

Úkol:

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

PŘIHLÁŠENÍ NA VIDEOHODINU:    meet.google.com/zwx-zryc-uex?hs=122&authuser=0

 

Učivo:  OPAKOVÁNÍ OBVODŮ A OBSAHŮ ROVINNÝCH OBRAZCŮ

             OPAKOVÁNÍ POVRCHŮ A OBJEMŮ TĚLES

             JEHLAN, KUŽEL, KOULE

              učebnice Geometrie str. 41 - 85

Konzultační hodiny:

 

             

Pomůcky: obalené učebnice, sešit 440

Úkol: Rozložte na součin: zadání (Excel)

                                          zadání (Obrázek)

Přírodopis            

Vyučující: Mgr.Lenka Kökényová

Úkoly budou postupně zadávány v Bakalářích.

On-line hodina Př  bude vždy v úterý první hodinu.

Odkaz na připojení :meet.google.com/tty-rkhb-wqp?hs=122&authuser=0

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Odkaz na on-line výuku - pondělí 10:55 - 11:40

 

Chemie        

Vyučující:  Mgr. Lenka Kökényová

Úkoly budou postupně zadávány v Bakalářích.

On-line hodina Ch bude vždy v pátek dle rozvrhu.

Odkaz na připojení :meet.google.com/tty-rkhb-wqp?hs=122&authuser=0

 

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: sešit 524 nebo 544 - možno použít loňský

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

Do 23.4.:  Zhlédni přiloženou prezentaci a vypracuj otázky, které jsou součástí prezentace. Pošli do 23.4. Pop_hudba_60.odp (2727664)

 

Do 19.3.: view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=dumy.cz/nahled/116197

(nebo  Ceska_popularni_hudba.pptx (live.com)

Pokud máš problém s prezentací, pomáhá odkaz zkopírovat a vložit do internetu. (nebo mne kontaktuj)
Vypracuj přiložené otázky podle prezentace a pošli. Je možno vypracovat ve wordu nebo na papír, který ofotíš a pošleš na mail, messenger nebo whats app do 19.3.2021

HV9-PL.docx (12855)

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková
 
Zadané úkoly najdete také v aplikaci Bakaláři.
 
---
Dobrý den,

dlouho jsme se neviděli a neměli jsme možnost něco pěkného společně vytvořit.

Určitě máte všichni doma pastelky nebo alespoň tužky. Ve škole se moc nepoužívají a je to škoda:-)

Pro zopakování teorie kresby se můžete podívat na stránky výtvarné výchovy v 7. ročníku.

A teď se podívejte se na videokurzy kresby obličeje:

Kresba obličeje (jednoduché rady) - https://www.youtube.com/watch?v=GUJi5aNymas

Kresba obličeje (rady umělce) - https://www.youtube.com/watch?v=c0PckFBYosI

Zkuste sami nakreslit obličej podle své fotografie nebo podle obrázku známé osobnosti.

Obrázek vyfoťte a pošlete na kvetoslava.kotkova@zsivancicka.cz

nebo ho prostě přinesete do školy, až se zase sejdeme.

Těším se na Vás a Vaše portréty.


 

 

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl, Hana Langová

 

Elektrotechnika

Ve Wordu nebo v Power Pointu chlapci (za pomocí internetu) vytvoří:

  • co je to elektrický obvod otevřený – popis + obrázek
  • co je to elektrický obvod uzavřený – popis + obrázek
  • co je to elektrický obvod nerozvětvený – popis + obrázek
  • co je to elektrický obvod rozvětvený – popis + obrázek
  • sériové a paralelní zapojení

Práci si ulož v počítači a přepošli na tuto mailovou adresu : pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz .

 

SŠDOS Moravský Krumlov organizuje v rámci kroužků online výuku nejen pro žáky, kteří se přihlásili. 

ZDE jsou odkazy:

 

PONDĚLÍ         KROUŽEK ROBOTIKA     15.00 – 16.00

Link : https://meet.zengres.com/ŠSDOK-KroužekRobotika

                             KROUŽEK TRUHLÁŘSKÝ  15.00- 16.00

       https://meet.zengres.com/truhlarskykrouzekssdos

ÚTERÝ          KROUŽEK TURBO CAD     15.00 – 16.00

Link : https://meet.zengres.com/TurboCAD

                          KROUŽEK KOVÁŘSKÝ

         https://meet.zengres.com/kovarskykrouzekssdos

STŘEDA           KROUŽEK 3D TISK     15.00 – 16.00

Link: https://meet.zengres.com/3DTisk

                       KROUŽEK KOVOOBRÁBĚNÍ

      https://meet.zengres.com/kovoobrabenikrouzekssdos

ČTVRTEK       KROUŽEK AUTOMECHANIKŮ    15.00 – 16.00

        https://meet.zengres.com/automechanicikrouzekssdos

 

 

 


 

Tělesná výchova

Vyučující: Bc. Sabina Doubková, Mgr. Pavel Tauwinkl

         

Ve volné chvilce si můžete každý sám zacvičit ( cca 15 minut) podle těchto odkazů.

Pondělí - https://1url.cz/7zUVb

Úterý - https://1url.cz/LzfDS

Středa - https://1url.cz/TzfD0

Čtvrtek - https://1url.cz/WzfDO

Pátek - https://1url.cz/azfD5