9. třída - třídní učitelka: Mgr. Květoslava Kotková

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ M Č D Vob Vob N      
ÚTERÝ A Č M Z Tv Ch      
STŘEDA M Č P Vv Vv D   Tv / Tv /
ČTVRTEK A Č Ch M Tv Z      
PÁTEK F Č M N A Hv      

SBĚR STARÉHO PAPÍRU: 2. - 17. května 2019

Naše třída pomáhá v organizaci sběru papíru žákovskému parlamentu a zajišťuje ranní služby.

TERMÍN ŠKOLNÍHO VÝLETU: 3. - 5. června 2019

ŠKOLNÍ VÝLET 2019.doc (48640)

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pomůcky: školní sešit, domácí sešit, pracovní sešit, učebnice, psací potřeby, zvýrazňovače, pravítko

 

Mluvnice:

Souhrnné opakování učiva ZŠ (školní a pracovní sešit)

Zopakujte si podle odkazu úskalí českého pravopisu:-)

www.ascestinaru.cz/hlavni-uskali-ceskeho-pravopisu/

 

Literární výchova:

Porozumění textu

Přehled dějin literatury

Referáty z četby

 

Sloh:

Proslov

 

Zopakujte si:

Nabýt a nabít.docx (91866)

_____________________________

Požadavky k přijímacím zkouškám:

JP17_Specifikace pozadavku_C JL-ctyrlete-obory.pdf

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice Project 4, pracovní sešit a sešit č. 444 (lze pokračovat z min. roku), testovací sešit 524 (lze pokračovat)

 

Unit  7 - First conditional
věty podmínkové
vocabulary, Everyday expressions
phrasal verbs
 
 

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524, PS, psací potřeby

 

41. týden: 10.6. - 14.6.2019

Was tragen wir?, Mode in der Schule, Partyplane

 

42. týden: 17.6. - 21.6.2019

Opakování učiva

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

5. WordTrainer Fraus (nutná registrace, vybrat uč. "Deutsch mit Max") - k procvičení přímo slovíčka z naší učebnice!!!

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  červen

Učivo:  JEHLAN, KUŽEL, KOULE

             definice, podstava, plášť, povrch, objem,....

             učebnice str. 59 - 94  PS  177 - 200

Úkol:   sešit 440, obalené učebnice, PS, kalkulačka, tabulky, rýsovací potřeby - trojúhelník s ryskou

            naučit se na závěrečnou práci - jehlan, kužel, koule, jednotky, funkce, lineární funkce

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 3. 6. - 7. 6.

Přehled učiva: Jaderný reaktor

                     Jaderná elektrárna

                     Jaderná energetika

 

Týden: 10. 6. - 14. 6.

Přehled učiva: Jaderná energetika

                     Země a vesmír

 

 

Chemie        

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková
Kromě učebnice žáci potřebují sešit č. 444


UČIVO  KVĚTEN
 
škodlivost alkoholu na lidský organismus - referáty
 

 

Přírodopis            

Vyučující:  Mgr. Jana Pavlíčková

Kromě učebnice žáci potřebují také sešit č.44O s podložkou.

UČIVO - KVĚTEN

AIDA - nezkreslená věda 

 

VÝVOJ ZEMĚ, ŽIVOTA A ČLOVĚKA

Prvohory

Druhohory

Třetihory

Čtvrtohory

Vývojová teorie

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  červen

Učivo: Česká republika

           Kraje České republiky - charakteristika

           učebnice str. 23 - 

Úkol: sešit 540, obalená učebnice

          

Dějepis

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Pomůcky: Dějepis pro 9. ročník, sešit č. 444 - vše řádně obaleno, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

Písemné opakování - otázky - 6. 5.: 

 1. Která země byla přepadena 1. 9. 1939? Popište období tzv. podivné války.
 2. Která území se v roce 1940 stala součástí SSSR? (alespoň 3)
 3. Jak byla po kapitulaci rozdělena Francie? Který francouzský politik a voják stál v čele tzv. vichystické Francie?
 4. Popište bitvu o Británii v roce 1940. Co bylo cílem Německa? Jak bitva dopadla?
 5. Kdy proběhlo přepadení SSSR Německem? Které armády se útoku účastnily? Kterými směry byl veden útok?
 6. Proč USA vstoupilo do války až v roce 1941?
 7. Která bitva znamenala obrat války v Tichomoří?
 8. Ve kterém roce kapitulovala německo-italská armáda v severní Africe?
 9. Jaké byly důsledky Teheránské konference?
 10. Kdy a kde proběhla poslední ofenziva Německa na západní frontě?
 11. Kdy oficiálně skončila 2. světová válka?
 12. Jaké národnostní, sociální a společenské skupiny chtěli nacisté zlikvidovat?
 13. Jaké nové zbraně se za 2. světové války objevily? Kde byly použity?

Procvičování, učební materiály k opakování:  

https://www.davidmikolas.cz/dejepis_ucebni_texty.html

 

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pomůcky: učebnice a pracovní složka, kam si zakládáme jednotlivá témata nebo pracovní listy

Kapitola: OBČAN, PRÁVO A PRÁVNÍ OCHRANA

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pomůcky: tužky, pastelky, fixy, vodové barvy, hadřík, kelímek, štětce, pokrývka lavice

 • OP ART tvorba
 • příprava výzdoby na HALLOWEEN
 • příprava a realizace mikulášské výzdoby a mikulášské nadílky pro celou školu
 • realizace výzdoby školy a tělocvičny na téma Vánoce republiky
 • vánoční mandaly
 • ZOBRAZOVÁNÍ - kresby ptactva, savců, postavy
 • mandaly - "zklidnění nervového vypětí před přijímacími zkouškami"
 • projekt Šumava
 • základy akvarelu

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka KRÁLOVÁ, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

 

UČIVO:

BŘEZEN - ČERVEN

                    Běh

1. Běžecká abeceda, běh v zatáčkách, start nízký, polovysoký

2. Běh v terénu do 20 minut, štafety

3. Měření výkonu  -  60 m, 1500 m

              Skok daleký

1. Technika skoku

2. Rozměření rozběhu a odrazu

3. Měření výkonu

               Vrh koulí

1. Technika vrhu

2. Spojení sunu s odhodem, práce ruky a zápěstí

3. Měření výkonu

                       Šplh

průpravná cvičení, měření výkonu

                       Skok vysoký

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

             

MÍČOVÉ HRY            

kopaná, odbíjenábaseball, přehazovaná, ringo 

- přihrávky, vedení míče,míčku, střelba,driblink, odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčí -  hra ve družstvech

Pracovní činnosti

Vyučující: Hana Langová, Mgr. Pavel TAUWINKL

Měsíc: BŘEZEN - KVĚTEN

Učivo:

bezpečnost, hygiena

- stravovací režim

 

Příprava pokrmů:

- salámová pizza

- ovocný salát

- popraskané sušenky

- palačinky s pomerančem a vanilkovým krémem

 

 

DÍLNY:

Pomůcky: sešit, psací a rýsovací potřeby, žákovská knížka

LISTOPAD - LEDEN

Kótování kružnic, kreslení na PC

nákres technického výkresu

Vrtání kovů – druhy vrtáků, příprava vrtáků, druhy vrtaček, pájení kovů, údržba, praktická činnost