8.třída - třídní učitelka: Mgr. Michaela Vejvalková

Asistent pedagoga: Klára Jamborová


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ Čjl A M P Hv N N  
 
ÚTERÝ A Čjl Ch M Tv Inf
 
Pč L PčL
STŘEDA F N A Čjl D P
 
   
ČTVRTEK M Čjl Z Ch Tv Vob
 
   
PÁTEK
 
Čjl M A D Vv F      

Vysvětlivky: L - lichý týden

Informace pro žáky a rodiče:

 

Vážení rodiče, milí žáci,

přeji Vám klidný a pohodový školní rok 2023/2024!

                                                                   Michaela Vejvalková

 

 

Potřebné sešity:

Český jazyk a literatura                                           564, 524

Matematika                                                               2 ks 440      

Anglický jazyk                                                           444, 544 - možno i staré z loňska

Německý jazyk                                                          444, 544 - možno i staré

Dějepis                                                                       444

Fyzika                                                                         560

Chemie                                                                       440

Přírodopis                                                                                   440 - možno i starý z loňska

Zeměpis                                                                                       440

Vob                                                                              524

Pč                                                                                524

 

ANGLICKÝ JAZYK

Irregular verbs

 
 
 

Present perfect

Level Tests

Maturitní testy

 

 

Reading e-book

Příprava na speaking

Vyber si knihu, napiš do školního sešitu: 

- název, autora

- přečti si první kapitolu a zapiš si (čitelně) do sešitu stručné povídání o postavách a ději

 

eBooks

english-e-reader.net/level/pre-intermediate

 

Use of English - tests

 
 

Německý jazyk

 

Výuka NJ, odkazy:

https://wordwall.net/cs/resource/25463950/sein

https://wordwall.net/cs/resource/12348896/n%c3%a9met/familienmitglieder

https://wordwall.net/cs/resource/9794917/schulsachen

https://wordwall.net/cs/resource/4202763/die-zahlen-0-1000

https://wordwall.net/cs/resource/18882097/deutsch-als-fremdsprache/farben

https://wordwall.net/cs/resource/23218036/sloveso-hei%c3%9fen-wohnen-lieben-sein-m%c3%b6gen

 

 

Vánoční pečení

1 | 2 | 3 | 4 >>

Vaření - sushi

Vaření - argentinské empanadas

1 | 2 | 3 >>