9. třída - třídní učitelka: Mgr. Michaela Vejvalková

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ  Ch   M    Z    Čjl   F    N/A       Vob   

 Vob  

ÚTERÝ Čjl  A/N   P  Tv    Pč - L 

Pč- L 

STŘEDA Čjl  Vv  Vv  

 

 
ČTVRTEK M Ch  Čjl   A  Tv    

 

PÁTEK Čjl Tv   Hv

 

     

 

Vysvětlivky: L - lichý týden

              

 

21.5. 2018 - focení na tablo

22.5. 2018 - přednáška o drogové závislosti

25.5. 2018 - výuka končí 11,40 hod.


Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Týden: 21.5.  -  25.5. 2018


 

Mluvnice

Pomůcky: učebnice, sešit č.564 (obalené ), psací potřeby, nůžky, lepidlo, žákovská knížka

Učivo: Skladba

           Zvláštnosti větné stavby

           Řeč přímá a nepřímá

           Slovosled v češtině

           Opakování pravopisu

           Psaní velkých písmen

           Zvuková stránka jazyka

           Hláskosloví

           Větná melodie, větný přízvuk


Domácí úkoly: Uč. str.

                        www.onlinejazyky.cz 

 

Literární výchova

Pomůcky: učebnice, sešit č.464 - z loňského školního roku (obalené ), psací potřeby, nůžky, lepidlo, žákovská knížka

Učivo: Literární pojmy

           Jak napsat referát

           Za literárními památkami

           Česká literatura po roce 1948

           M. Kundera: Žert

           K. Kolář: Mezi tupci

           Jaroslav Seifert

         

Domácí úkoly:

Referáty: 2. pololetí zahájeny prezentace  dle seznamu

 

Komunikace a sloh

Pomůcky: učebnice, sešit č.464 - z loňského školního roku (obalené ), psací potřeby, nůžky, lepidlo, žákovská knížka

Učivo: Slohové postupy a útvary

Domácí úkoly: napsat proslov k ukončení školní docházky - do 24.5.

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky:  učebnice PROJECT 4 (obalená), prac. sešit, školní sešit, testovací sešit!!! 

Duben

Učivo:
 

Unit 6 - present perfect x past simple

been/ gone

Everyday expressions

Samostatné výstupy (Australia, The UK, Canda, ...)

 

 

 

 

 

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: sešity č. 464 a 524, PS, učebnice (vše řádně obalené), psací potřeby

 

37. týden: 14.5. - 18.5.2018

Partyplaene, Wir beschreiben Fotos

14.5., 15.5.: Dú: PS str. 69-70/ Opakovací test - v Po 21.5./Út 22.5. test lekce 7

 

38. týden: 21.5. - 25.5.2018

Přivlastňovací zájmena, Opakování lekce 7

 

Důležité adresy:

www.berlin.de
www.tatsachen-ueber-deutschland.de
www. deutschland.de
 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

             květen

Učivo:  GONIOMETRICKÉ FUNKCE

             funkce tangens, vyhledávání v tabulkách, výpočty úhlů, slovní úlohy - použití v praxi

             učebnice str. 95 - 113,      PS3 247 - 252

             funkce sinus, definice, využití, slovní úlohy

             učebnice str. 114 - 128     PS3  237 - 241

             

Úkol:    Nezahálet, pracovat, dělat domácí úlohy, počítat doma z učebnice, sbírky, být aktivní !!!

             Mít v pořádku rýsovací potřeby na rýsování  !!!

          

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

                           

Týden: 14. 5. - 18. 5.

Přehled učiva: Využití jaderného záření

                     Jaderné reakce

 

Týden: 21. 5. - 25. 5.

Přehled učiva: Uvolňování jaderné energie

Chemie        

Vyučující: Mgr. Simona Jetelinová                                 Předmět vyučován v pondělí a  čtvrtek  v učebně přírodopisu

Pomůcky: obalená  učebnice a sešit 424, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek (gelových tužek, linerů...), nůžky, lepidlo.    

 

Měsíc: květen

- chemie a průmysl - plasty, syntetická vlákna, recyklace, biotechnologie

17.5.pís práce viz uč str 84 - 91

- prezentace vybraného tématu, rozsah max 8 stránek ve formátu ppt:

 
cukry - jednoduché     Stixová             12.2.2018
cukry - disacharidy     Břinek             15.2.2018
tuky                            Kunčíková       22.2.2018
bílkoviny                         Brabec            1.3.2018
enzymy                           Stehlíková            8.3.2018- nespl
Hormony                         Kalas                15.3.2018
vitamíny                          Zelinka               19.3.2018- nespl
DNA,RNA                      Weber               26.3.2018
Potraviny                        Illková              5.4.2018
Konzervace potravy   Bartoš             9.4.2018 - nespl.
Hnojiva                            Hladký              19.4.2018 - nespl
Léčiva                             Trčková            7.5.- nespl
Osobní hygiena         Brňáková         17.5. 
Plasty                                 Karásek         14.5- nespl
Syntetická vlákna        Šandová            17.5.
Biotechnologie             Horák                24.5.
Drogy - legální           Leikep                28.5.
Drogy - nelegální        Jelínek                  28.5.
Recyklace                 Fiala                                    
Zbraně hromadného ničení     Mitráš
 

 

Přírodopis            

Vyučující:  Mgr. Simona Jetelinová                       Předmět vyučován v učebně přírodopisu

Pomůcky:

obalená  učebnice a sešit 424, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek (gelových tužek, linerů...), nůžky, lepidlo.    

Písemkový sešit na průběžné zkoušení (č. 564) zůstává ve škole , větší písemné práce budou dopředu oznámeny.

 

Měsíc: květen současná biosféra

- rozmanitost ekosystému

 

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

             květen

Učivo: ČESKÁ REPUBLIKA

            Průmysl České republiky

            dělení průmyslu, průmyslové závody, výrobky, ...

            učebnice str.   47         

Úkol:  Učit se průmysl na test !!!

Dějepis

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková
 
Měsíc: květen

Pomůcky: učebnice, sešit č. 444 - může být z loňského roku ( vše obalené ), psací potřeby, nůžky, lepidlo, žákovská knížka
 
Učivo: 

           Svět po válce

           Vznik OSN, program poválečné obnovy Německa

           Norimberský proces

           Mírové smlouvy, mapa poválečné Evropy

           Poválečné Československo 

           Svět na počátku studené války

           Únor 1948 - konec demokracie 

           Padesátá léta - období procesů

           Padesátá léta - plánované hospodářství, měnová reforma 

           Československo v šedesátých letech

Domácí úkoly: 

Referáty:

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Měsíc: květen
 
Pomůcky: učebnice, sešit č. 524 ( vše obalené ), psací potřeby, nůžky, lepidlo, žákovská knížka
 
 
Učivo:  

   Osobní bezpečí

   Násilí kolem nás

   Domácí násilí

   Zneužívání a ohrožování bezpečnosti dětí a mladistvých

   Zneužívání návykových látech - alkohol, tabák, drogy

   Závislost není normální

   Sebeobrana - praktický nácvik s velitelem městské policie

   Sexuální výchova 

   Zodpovědnost v pohlavním životě, pohlavní choroby

Domácí úkoly: 

Aktuality: všichni

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Jarní stromy - dekorativní práce.

V současné době pracujeme na návrhu tabla 9. třídy.

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka KRÁLOVÁ, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: cvičební úbor, sportovní obuv

 

UČIVO:

DUBEN - ČERVEN

               Běh

1. Běžecká abeceda, běh v zatáčkách, start nízký, polovysoký

2. Běh v terénu do 20 minut, štafety

3. Měření výkonu  -  60 m, 1500 m

              Skok daleký

1. Technika skoku

2. Rozměření rozběhu a odrazu

3. Měření výkonu

               Vrh koulí

1. Technika vrhu

2. Spojení sunu s odhodem, práce ruky a zápěstí

3. Měření výkonu

                       Šplh

průpravná cvičení, měření výkonu

 

      

MÍČOVÉ HRY :

Košíková, kopaná, odbíjenábaseball, korfbal, stolní tenis, florball

přihrávky, vedení míče(míčku), střelba,driblink, odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčích

hra ve družstvech

Pracovní činnosti

Vyučující:  Mgr. Pavel Tauwinkl, Hana Langová

Pomůcky: sešit, psací a rýsovací potřeby, pracovní oděv

 

DÍLNY

Učivo:

DUBEN - ČERVEN

Konstruování 

stavebnic Merkur 7
sestavování modelů, tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž

Elektrické spotřebiče v domácnosti

Světelné (lampa), tepelné (vařič, mikrovlná trouba) a elektronické(rádio, CD přehrávače)  spotřebiče

 

PŘÍPRAVA POKRMŮ 

Učivo:

BŘEZEN - KVĚTEN

Příprava pokrmů

- sezamová prsíčka s kuskusem

- jemná brokolicová polévka se sýrem

- jablíčka v kukuřičných lupíncích

- vydatný teplý těstovinový salát

- pečené brámbůrky s česnekovým tvarohem

- tvarohový dezert dvou barev