9. třída - třídní učitelka: Mgr. Květoslava Kotková

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ M Č D Vob Vob N      
ÚTERÝ A Č M Z Tv Ch      
STŘEDA M Č P Vv Vv D   Tv / Tv /
ČTVRTEK A Č Ch M Tv Z      
PÁTEK F Č M N A Hv      

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice Project 4, pracovní sešit a sešit č. 444 (lze pokračovat z min. roku), testovací sešit 524 (lze pokračovat)

 

My holiday - writing

Unit 1 - The world of work, work experience, jobs

What would you like to be? What do you want to do?

stative verbs, present tenses

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524, PS, psací potřeby

 

3. týden: 17.9. - 21.9.2018

Slovesa s odlučitelnou předponou, Časové údaje

Dú: 

17.9. - PS str. 29/ cv. 4

 

4. týden: 24.9. - 28.9.2018

Časové údaje, Interview

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  září

Učivo: Opakování z minulých ročníků

            početní operace, operace s mocninami, mnohočleny

            Procenta, promile

Úkol:   sešit 440, obalené učebnice, PS, kalkulačka, tabulky, rýsovací potřeby

            Průběžně procvičovat opakované učivo

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 17. 9. - 21. 9.

Přehled učiva: Elektromagnet a jeho užití

 

Týden: 24. 9. - 27. 9.

Přehled učiva: Elektromagnet a jeho užití - elektrický zvonek, jistič, elektromagnetické relé

Chemie        

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková
Kromě učebnice žáci potřebují sešit č. 444
 

Přírodopis            

Vyučující:  Mgr. Jana Pavlíčková

Kromě učebnice žáci potřebují také sešit č.44O s podložkou.

Dále byl objednán pracovní sešit : ekologický přírodopis - prosím o zaslání částky: 57 Kč. Děkuji.

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  září

Učivo: Česká republika

            Poloha, rozloha, úvodní charakteristika

            Historie českého státu

Úkol: sešit 540, obalená učebnice

Dějepis

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.


Pomůcky: Dějepis pro 9. ročník, sešit č. 444 - vše řádně obaleno, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo


Týden: 17. 9. - 21. 9. 2018 


Téma: Vývoj ve světě a českých zemích v letech 1871 - 1918

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Tělesná výchova

Vyučující:

Pracovní činnosti

Vyučující: Hana Langová

Měsíc: ZÁŘÍ - LISTOPAD

Učivo:

bezpečnost, hygiena

- seznámení s vybavením kuchyně

 

Příprava pokrmů:

chlebíčky se sýrovou pomazánkou

- palačinkový nákyp

- jogurtový koláč

- dýňová polévka

- karbanátky s bramborem