9. třída - třídní učitelka: Mgr. Květoslava Kotková

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ M Č D Vob Vob N      
ÚTERÝ A Č M Z Tv Ch      
STŘEDA M Č P Vv Vv D   Tv / Tv /
ČTVRTEK A Č Ch M Tv Z      
PÁTEK F Č M N A Hv      

 

Vybíráme 150,-Kč jako příspěvek pro Rodičovské sdružení při ZŠ Moravský Krumlov. Ivančická 218.

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pomůcky: školní sešit, domácí sešit, pracovní sešit, učebnice, psací potřeby, zvýrazňovače, pravítko

 

Mluvnice: Závěrečné opakování před přijímacími zkouškami

Domácí úkoly:

PS Přijímačky - samostatné dobrovolné opakování

Podívejte se na tyto odkazy:

www.ascestinaru.cz/hlavni-uskali-ceskeho-pravopisu/

 

Literární výchova: porozumění textu, přehled dějin české literatury

Sloh: Slohové útvary a postupy (shrnutí před PZ)

Zopakuj si:

Nabýt a nabít.docx (91866)

Požadavky k přijímacím zkouškám:

JP17_Specifikace pozadavku_C JL-ctyrlete-obory.pdf

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice Project 4, pracovní sešit a sešit č. 444 (lze pokračovat z min. roku), testovací sešit 524 (lze pokračovat)

 

Unit  - There is someone....ing See/ Hear someone....ing

   Adverbs of frequency

Everaday expressions, Expressing regret

positions and directions

Adjective order

 

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524, PS, psací potřeby

 

28. týden: 11.3. - 15.3.2019

Dopravní prostředky - vazba fahren mit ... + 3. pád, Womit (Wohin) fährst du?, Fahrtenrap

 

29. týden: 18.3. - 22.3.2019

Časování slovesa wollen, Souvětí se spojkou deshalb, Vyprávění o svém bydlišti

DÚ:

18.3. - PS str. 58/ cv. 12 jako diktát na Pá 22.3.

 

Mobilní aplikace k procvičení NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o

5. WordTrainer Fraus (nutná registrace, vybrat uč. "Deutsch mit Max") - k procvičení přímo slovíčka z naší učebnice!!!

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  únor

Učivo:  Slovní úlohy

             metody řešení, zkoušky, zápis úlohy,....

             Úlohy 1,2,3, s procenty, o věku, řešené soustavou, o pohybu, o společné práci, o směsích

             učebnice str. 124 - 140  PS 105 - 110

Úkol:   sešit 440, obalené učebnice, PS, kalkulačka, tabulky, rýsovací potřeby

            Průběžně procvičovat učivo,(sbírka, PS) !!!

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 11. 3. - 15. 3.

Přehled učiva: Polovodičová dioda

                     Charakteristika polovodičové diody

                     Dioda jako usměrňovač

 

Týden: 18. 3. - 22. 3.

Přehled učiva: Dioda jako usměrňovač

Chemie        

Vyučující: Mgr.Jana Pavlíčková
Kromě učebnice žáci potřebují sešit č. 444


UČIVO BŘEZEN
realizace  projektové výuky:
 
vyhledávání látek nebezpečných, hořlavých, žiravin
 - v domácnosti, v kuchyni, při ošetřování rostlin - připomínka nakládání s těmito chemickými látkami
(výsledky zpracovat podle otázek na  čt 7.3. )
 
DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ: ( str.48  -55)
1. halogenderiváty
2.dusíkaté deriváty
3.kyslíkaté deriváty

písemná práce - uhlovodíky
na úterý 12.3. otázky a tabulka ze str. 47 + str.44 značky

Přírodopis            

Vyučující:  Mgr. Jana Pavlíčková

Kromě učebnice žáci potřebují také sešit č.44O s podložkou.

UČIVO - BŘEZEN

1. atmosféra

2. pedosféra

- vzájemné vztahy  jednotlivých zemských sfér

- laboratorní práce - odběr vzorků půd

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                  únor

Učivo: Česká republika

           Podnebí a počasí v ČR

           učebnice str. 11 - 13

           Vodstvo ČR

           učebnice str. 14 - 15

Úkol: sešit 540, obalená učebnice

           Naučit na test - podnebí ČR !!!

Dějepis

Vyučující: Mgr. Radka Binderová, Ph.D.

 

Pomůcky: Dějepis pro 9. ročník, sešit č. 444 - vše řádně obaleno, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

 

13. 3. Písemné opakování - otázky: 

 

ČSR ve 30. letech, kultura mezi válkami

1. Jak se projevila hospodářská krize v ČSR?

2. Ve které oblasti proběhla největší stávka u nás a ve kterém roce?

3. Jak se jmenoval druhý československý prezident?

4. Charakterizujte cíle československé zahraniční politiky?

5. Jaký význam měla mise lorda Runcimana?

6. Co bylo podstatnou karlovarských požadavků?

7. Kdo vedl Sudetoněmeckou stranu?

8. Popište okolnosti všeobecné mobilizace v září 1938.

9. Napište jména účastníků mnichovské konference.

10. V čem spočívala mnichovská dohoda?

11. Které směry v malířství byly charakteristické pro 1. polovinu 20. století? Jaké znáš malíře tohoto období?

12. Které architektonické směry byly charakteristické pro 1. polovinu 20. století?

13. Které znáš objevy v oblasti vědy a techniky v období mezi válkami?

14. Jaké literární žánry se objevují v meziválečné literatuře? Jaké znáš spisovatele tohoto období?

 

 

Učivo: 2. světová válka

 

Procvičování, učební materiály k opakování:  

https://www.davidmikolas.cz/dejepis_ucebni_texty.html

 

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pomůcky: učebnice a pracovní složka, kam si zakládáme jednotlivá témata nebo pracovní listy

Kapitola: V PRACOVNÍM POMĚRU

  • Plánování a organizace školních akcí v rámci IX. třídy
  • Správná volba školy
  • Každé povolání si žádá své

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pomůcky: tužky, pastelky, fixy, vodové barvy, hadřík, kelímek, štětce, pokrývka lavice

  • OP ART tvorba
  • příprava výzdoby na HALLOWEEN
  • příprava a realizace mikulášské výzdoby a mikulášské nadílky pro celou školu
  • realizace výzdoby školy a tělocvičny na téma Vánoce republiky
  • vánoční mandaly
  • ZOBRAZOVÁNÍ - kresby ptactva, savců, postavy

Tělesná výchova

Vyučující: Mgr. Lenka KRÁLOVÁ, Mgr. Pavel TAUWINKL

Pomůcky: cvičební úbor, přezůvky

 

UČIVO:

BŘEZEN - ČERVEN

                    Běh

1. Běžecká abeceda, běh v zatáčkách, start nízký, polovysoký

2. Běh v terénu do 20 minut, štafety

3. Měření výkonu  -  60 m, 1500 m

              Skok daleký

1. Technika skoku

2. Rozměření rozběhu a odrazu

3. Měření výkonu

               Vrh koulí

1. Technika vrhu

2. Spojení sunu s odhodem, práce ruky a zápěstí

3. Měření výkonu

                       Šplh

průpravná cvičení, měření výkonu

                       Skok vysoký

flop , průpravná cvičení, měření výkonu

             

MÍČOVÉ HRY            

kopaná, odbíjenábaseball, přehazovaná, ringo 

- přihrávky, vedení míče,míčku, střelba,driblink, odpálení míčku

pravidla sport. her, funkce a role hráčů, rozhodčí -  hra ve družstvech

Pracovní činnosti

Vyučující: Hana Langová, Mgr. Pavel TAUWINKL

Měsíc: BŘEZEN - KVĚTEN

Učivo:

bezpečnost, hygiena

- stravovací režim

 

Příprava pokrmů:

- salámová pizza

- ovocný salát

- popraskané sušenky

- palačinky s pomerančem a vanilkovým krémem

 

 

DÍLNY:

Pomůcky: sešit, psací a rýsovací potřeby, žákovská knížka

LISTOPAD - LEDEN

Kótování kružnic, kreslení na PC

nákres technického výkresu

Vrtání kovů – druhy vrtáků, příprava vrtáků, druhy vrtaček, pájení kovů, údržba, praktická činnost