9. třída - třídní učitel: Mgr. Marek Ostrovský

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ Čjl Hv Vv Vv   VOb VOb
ÚTERÝ A Čjl M N Z Tv   Tv / Pč Tv / Pč
STŘEDA D Čjl Ch M P        
ČTVRTEK A D M N Čjl Tv      
PÁTEK A M Čjl Ch Z        

 

V případě dotazů nebo připomínek mě prosím kontaktujte na e-mailové adrese: marek.ostrovsky@zsivancicka.cz.

Třídní schůzky:  čtvrtek 21.11.2019 a čtvrtek 16.4.2020

Konzultační hodiny: každé 1. úterý v měsíci 13.00 – 14.00 hodin (3.9., 1.10., 5.11., 3.12., 7.1., 4.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6.),  nebo po domluvě

 
SEZNAM SEŠITŮ

Čjl  -  564, 524

M   -  440

F    -  560

VOb - 424

A    -  444, 524

Z    -  540

D    -  424

Ch  -  440

P   -  440

Hv  -  notový sešit, 524


PRVŇÁČCI DĚKUJÍ DEVÁŤÁKŮM ZA POMOC PŘI DRAKIÁDĚ.

Český jazyk a literatura

 

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

Veškeré informace k výuce naleznete v elektronické žákovské knížce!

Mluvnice

Pomůcky: učebnice pro 9. ročník, sešit č. 564 - vše obalené, sešit č. 524,  psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

 

Literární výchova

Pomůcky: čítanka pro 9. ročník, sešit č. 464 z loňského školního roku - vše obalené, kulturní deník - z loňského školního roku, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

 

Slohová a komunikační výchova

Pomůcky: učebnice  pro 9. ročník, sešit č.464  z loňského školního roku, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, nůžky, lepidlo

 

 

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky: Obalená učebnice Project 4, pracovní sešit, sešit 444

 

Veškeré informace o výuce a domácích úkolech  naleznete v elektronické žákovské knížce!!!

Německý jazyk

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešity 424 a 524 (používáme z loňska),PS, psací potřeby

 

21. týden: 20.1. - 24.1.2020

Lesetext - strategie čtení, Opakování lekce 4

 

22. týden: 27.1. - 31.1.2020

5. lekce "Was tut dir weh?, Popis částí těla, Otto ist krank, Rozhovor s lékařem, Vazba slovesa weh tun, Osobní zájmena ve 3. pádě

 

Mobilní aplikace k procvičení  NJ:

1. Deutschtrainer A1, Goethe-Institut e.V.

2. halloDeutsch

3. Deutsch Ueben A1, MoSo Apps

4. Německo-český offline slovník DIC-o 

5. WordTrainer Fraus (nutná registrace, vybrat učebnici Deutsch mit Max!) - k procvičení slovíček z naší učebnice

4. týden: 19.9. - 23.9.2016

Matematika

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                září

Učivo: opakování učiva z loňského roku

         

Pomůcky: obalené učebnice, PS 8/3, ořezané tužky, kružítko, pravítka,...

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

               

Týden: 20. 1. - 24. 1.

Přehled učiva: Vedení elektrického proudu v kapalinách

                      Vedení elektrického proudu v plynech

 

Týden: 27. 1. - 30. 1.

Přehled učiva: Vedení elektrického proudu v kapalinách

 

Chemie        

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová
 

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, psací potřeby

Učivo: opakování učiva 8. ročníku

 

Přírodopis            

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, psací potřeby

Učivo: Země a život, vznik a vývoj buněk a organismů

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

                září

Učivo: Česká republika

          základní údaje, poloha, vývoj území ČR

Pomůcky: obalená učebnice, atlas, sešit

Dějepis

Vyučující:  Mgr. Jana Pavlíčková

 

budeme používat učebnici a sešit 424 ( je možné použít i sešit z loňského roku )
 
UČIVO: LISTOPAD
EVROPA v předvečer nové světové války
- významné , zásadní osobnosti mezinárodní politiky ( Francie, Velká Británie, ČSR , Německo, Itálie )

 

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

budeme používat učebnici a sešit č. 424 ( je možné použít i sešit z loňského školního roku )

 

UČIVO LISTOPAD

přednáška studentů SOUŠ ZNOJMO, PŘÍMĚTICKÁ

JEDNOTLIVÉ KRIZE - ekonomická, osobní, společenská, ekologická, diplomatická, krize středního věku, mezinárodní krize -

žáci si postupně zpracují jednotlivé krize a seznámí s významem a dopadem těchto krizí své spolužáky

 významné dny:

11.11. - Den válečných veteránů

17.11. - 30. výročí Sametové revoluce

Výtvarná výchova

Vyučující:

Tělesná výchova

Vyučující: Bc. Sabina Doubková

Učivo září 

Dívky - atletické disciplíny - běh na 60m, vytrvalostní běh na 1500m, vrh koulí, skok do dálky 

Pracovní činnosti

Vyučující: Hana Langová

 

ZÁŘÍ - ŘÍJEN

- bezpečnost práce s elektrospotřebiči

- seznámení s vybavením kuchyně

- příprava pokrmů:

Těstovinový salát

Jogurtový koláč