7. B - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDĚLÍ
 
A Č D M VOb HV
ÚTERÝ Č M Z TV A/N N/A
 
STŘEDA P Č D M A/N N/A
 
ČTVRTEK A M Z TV Č
 
PÁTEK
 
M Č P INF F VV

garticphone.com/cs/?c=0262044d19

VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ

Informace pro žáky a rodiče:

 

 

Vybíráme  500,- kč ( 200,-kč na výtvarné potřeby, 300,- kč do třídního fondu na školní akce)

 

 

 

Vklad 500,-

VV materiál

200,-

F papíry

5,-

Muzikál 110,-

Exkurze

80,-

Exkurze

jízdné

Jakub

20,-

Vej

PS do M

Beseda

30,-

Rukavice

   9,-

převod z VV

ZŮSTATEK

AB

500,-

200,-

5,-

110,-

80,-

51,-

 

 

30,-

 9,-

63,-

 78,-

NB

500,-

200,-

5,-

110,-

80,-

51,-

 

 

30,-

 9,-

63,-

 78,-

NC

500,-

200,-

5,-

110,-

x

x

 

 

30,-

 9,-

63,-

209,-

AD

500,-

200,-

5,-

110,-

80,-

51,-

 

 

30,-

 9,-

63,-

 78,-

JE

500,-

200,-

5,-

110,-

x

51,-

20

 

 x

 9,-

63,-

 168,-

AH

500,-

200,-

5,-

x

x

x

 

220,-

30,-

 9,-

63,-

 99,-

DJak

500,-

200,-

5,-

110,-

80,-

51,-

 

 

30,-

 9,-

63,-

78,-

DJan

500,-

200,-

5,-

110,-

80,-

51,-

 

 

30,-

 9,-

63,-

78,-

JK

500,-

200,-

5,-

110,-

80,-

51,-

 

 

30,-

 9,-

63,-

78,-

BK

500,-

200,-

5,-

110,-

80,-

51,-

 

 

30,-

 9,-

63,-

78,-

NK

500,-

200,-

5,-

110,-

80,-

51,-

 

 

30,-

 9,-

63,-

78,-

SN

500,-

200,-

5,-

110,-

80,-

51,-

 

 

30,-

 9,-

63,-

78,-

ER

500,-

200,-

5,-

110,-

80,-

51,-

 

 

30,-

 9,-

63,-
 

78,-

MS

500,-

200,-

5,-

110,-

80,-

51,-

 

 

 x

 9,-

63,-

108,-

AS

500,-

200,-

5,-

110,-

80,-

51,-

 

 

30,-

 9,-

63,-

78,-

500,-

200,-

5,-

110,-

80,-

51,-

 

 

30,-

 9,-

63,- 

78,-

PV

500,-

200

5,-

110,-

x

x

 

 

 x

 9,-

63,-

239,-

 

 

3400,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.759,-

Výtvarná výchova - zůstatek k 11.6.2024 -   1078,-kč

                                                                           63,-kč na žáka

Zeměpis - Evropa

 

ANGLICKÝ JAZYK

Minulý čas  19.6.
 
1. Mcouser - vypracuj zadaná cvičení U4D
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WAS WERE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slovesa
 
 
 

kahoot.it/challenge/05142051?challenge-id=fb2ee78f-85a0-4a13-a141-dc8ffa3db357_1713291637397

kahoot.it/challenge/05053462?challenge-id=fb2ee78f-85a0-4a13-a141-dc8ffa3db357_1713292179442

www.liveworksheets.com/w/en/english-second-language-esl/756098

www.liveworksheets.com/w/en/english-second-language-esl/388989

www.liveworksheets.com/w/en/english-second-language-esl/1589770

www.liveworksheets.com/w/en/english-second-language-esl/53362

11.4.

quizizz.com/join?gc=96685617

quizizz.com/join?gc=69026334

quizizz.com/join?gc=79935580

quizizz.com/join?gc=88576089

quizizz.com/join?gc=77406903

kahoot.it/challenge/01125376?challenge-id=fb2ee78f-85a0-4a13-a141-dc8ffa3db357_1712770962957

play.blooket.com/play?hwId=661784598b52b461693bec04

play.blooket.com/play?hwId=661784cc10f81dc2194dc55f

 

 

4.4.

1.  wordwall.net/cs/resource/14458046/comparative-superlative/comparative-superlative

 2.  wordwall.net/cs/resource/14911924

3.  wordwall.net/cs/resource/35825857/ingl%c3%a9s/comparative-and-superlative-adjectives-english-plus-2

4.  wordwall.net/cs/resource/1020776

5.  www.liveworksheets.com/w/en/english-second-language-esl/45216

 

6.  www.liveworksheets.com/w/en/english-language/154770

7.  quizizz.com/join?gc=91094697

Slovesa

8. kahoot.it/challenge/09178933?challenge-id=fb2ee78f-85a0-4a13-a141-dc8ffa3db357_1712146199109

 

---------------------------------------

Stupňování

kahoot.it/challenge/08268443?challenge-id=fb2ee78f-85a0-4a13-a141-dc8ffa3db357_1711541300597

2. stupeň

wordwall.net/cs/resource/6262543/comparative

wordwall.net/cs/resource/30189998/comparative

wordwall.net/cs/resource/31756504/angli%c4%8dtina/comparative-quiz

www.liveworksheets.com/w/en/english-second-language-esl/153117

www.liveworksheets.com/w/en/english-second-language-esl/1324237

 

kahoot.it/challenge/05697017?challenge-id=649849ff-f579-4499-9f1c-d7d9b072592d_1711087011447

kahoot.it/challenge/02205709?challenge-id=649849ff-f579-4499-9f1c-d7d9b072592d_1711086930694

kahoot.it/challenge/06652536?challenge-id=649849ff-f579-4499-9f1c-d7d9b072592d_1711086956325

play.blooket.com/play?hwId=65fd1de3082eb01342312685

play.blooket.com/play?hwId=65fd1e0a082eb0134231273e

 

kahoot.it/challenge/01182214?challenge-id=fb2ee78f-85a0-4a13-a141-dc8ffa3db357_1711031514958

 

ANIMALS

wordwall.net/cs/resource/29012420

wordwall.net/cs/resource/15951638

wordwall.net/cs/resource/14250796

kahoot.it/challenge/03466620?challenge-id=fb2ee78f-85a0-4a13-a141-dc8ffa3db357_1710374749976

wordwall.net/cs/resource/16210150

www.liveworksheets.com/w/en/english-second-language-esl/46761

www.liveworksheets.com/w/en/english-second-language-esl/2296542

SLOVESA

kahoot.it/challenge/06803770?challenge-id=fb2ee78f-85a0-4a13-a141-dc8ffa3db357_1710374526955

 

 

 

 

Vyber si jednoduché jídlo a vypracuj recept ve wordu:

Make a list of ingredients and the quantities.

Write the instructions.

Add a photo or picture.

Send to your teacher. (martina.bystrianska@zsivancicka.cz)

 
 
SLOVESA 1-10
 
 
some x any
 
 
 
 
much x many
 
 
     
 
 
quantity
 
 
 
 
 
food
 
 
 
few x little
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

english-e-reader.net/level/pre-intermediate