6.A třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Kökényová

asistent pedagoga: Martina Kunayová


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ M Čjl P A Vv Vv    
 
ÚTERÝ A M Tv Čjl Vob  
 
   
STŘEDA Čjl Z A M F
 
   
ČTVRTEK M Čjl Tv P A Inf
 
   
PÁTEK
 
F D Z Hv M Tv      

 

Informace pro žáky a rodiče

Vážení rodiče a milí žáci,

dne 4. 9. se sejdeme v učebně přírodopisu, která je v druhém patře v pavilonu B a bude naší kmenovou třídou. Vezměte si přezůvky, deníček a psací potřeby. Zapište si důležité údaje, které si nepamatujete např. telefonní čísla rodičů, mailové adresy, zdravotní pojišťovny apod.

Pondělí 4.9. budou třídnické hodiny. Konec vyučování je v 9:40.

Úterý 5.9. první 3 vyučovací hodiny třídnické práce, 2 hodiny dle rozvrhu. Konec je v 12:35.

Další dny je již vyučovaní dle rozvrhu.

Těším se na Vás a přeji příjemné prožití zbytku prázdnin. 

                                                                                     Mgr. Lenka Kökényová

 

Seznam sešitů na školní rok 2023/2024

Český jazyk - Mgr. Martin Vajčner - 2x464, 1x564, 1x524, 1x A4 linkovaný sešit s tvrdými deskami. Tyto sešity budou žáci používat až do 9. třídy. 

Matematika - Mgr. Lenka Kökényová – 2x440, 1x520

Anglický jazyk - Mgr. Petra Moos - pokračují v zavedených sešitech

Zeměpis - Mgr. Sabina Doubková - 444

Dějepis - Mgr. Sabina Doubková - 444

Výchova k občanství - Mgr. Sabina Doubková - 524

Fyzika - Mgr. Jana Dostálová - 560

Pracovní činnosti - Mgr. Jana Strieglerová - 524

Přirodopis - Mgr. Lenka Kökényová - 440, 420

Hudební výchova - Mgr. Martina Bystrianská - notový sešit

Výtvarná výchova - Mgr. Sabina Doubková 

 

 

 

 

 

 

Seznam pomůcek do výtvarné výchovy - na veškeré papíry a ostatní vybavení budu vybírat 200,- 

vodovky, temperky, paletku, ubrus na lavici, staré tričko nebo zástěru, štětce různých velikostí, tuž, tlustý a tenký černý fix, lepidlo, nůžky

Mgr. Sabina Doubková