4.B třída - třídní učitelka: Ladislava Pospíšilová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj Čj/Čt M Aj Vl
ÚTERÝ Čj Hv M M
STŘEDA M Vl Aj čj Tv
ČTVRTEK Čj Čj/Čt Tv Vv Vv
PÁTEK Čj M Aj

meet.google.com/azh-uohr-bfi

ČJ

 

meet.google.com/rrs-ehum-tub

PR
 

 

 

 

 

 

 

Čtenářská dílna

Den dětí

VÁNOCE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Plavání

DRAKIÁDA

Dopravní hřiště Miroslav

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

Pomůcky: ČJ - učebnice  pro 4. ročník, pracovní sešit pro 4. ročník, dva sešity 523 / školní, domácí/

                Pracovní sešity ze 3. třídy si děti nechají ve škole.

                Čtení - čítanka pro 4. ročník a velký sešit 423x.

      

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Pavla Rausová

Děti budou pokračovat s učebnicí, prac. sešitem a sešitem z loňského roku.

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Pavla Rausová

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Pavla Rausová

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Pavla Rausová

Hudební výchova

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

Pomůcky: Učebnice Hv / děti si je neberou domů, necháváme ve třídě/ a sešit z loňského školního roku.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

Děti budou potřebovat:                    kufřík

                                                            ubrus na lavici

                                                            staré tričko (zástěru)

                                                            kelímek na vodu

                                                            hadřík

                                                            kulaté štětce (různé velikosti)

                                                            ploché štětce různé velikosti)

                                                            vodovky

                                                            tempery

                                                            plastelínu

                                                            lepidlo v tubě

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

viz. výtvarná výchova

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

Děti budou potřebovat:

 - na hřiště : sportovní oblečení, botasky na venkovní povrch ( nechávají v šatně )

 - do tělocvičny : sportovní oblečení, boty vhodné do tělocvičny - nechávají v tašce na tělocvik