4.B třída - třídní učitelka: Ladislava Pospíšilová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj Čj/Čt M Aj Vl
ÚTERÝ Čj Hv M M
STŘEDA M Vl Aj čj Tv
ČTVRTEK Čj Čj/Čt Tv Vv Vv
PÁTEK Čj M Aj

Po dobu plavání budeme mít v pondělí pouze první a druhou vyučovací hodinu.

Ve čtvrtek místo tělesné výchovy bude bývat vlastivěda. Jinak rozvrh zůstává. Po skončení plavání, pojedeme podle daného rozvrhu.

 

 

Ve středu 21.10. v 8.30 hod. připojení na on line český jazyk. 

Rozdělíme se na dvě skupiny:

1. skupina se připojí v 8.30 hod: Barabáš, Bauerová, Czernek, Dřevojanová, Ertl, Huječek, Jakeš, Knollová

2. skupina se připojí v 9.00 hod: Kohoutková, Kršková, Nedoma, Rozmahelová, Smejkal, Šulc, Vít

Link na připojení meet.google.com/tbm-imhp-sva

Připravte si vše do ČJ, pouzdro, čítanku a čtenářský sešit.

Těším se na Vás.

Ladislava Pospíšilová

 

 

V pondělí 19.10. -  on-line hodina v 10.00 hod. Připravte  si angličtinu. Rozdělíme se na dvě skupiny.

1. skupina se připojí v 10.00 hod: Barabáš, Bauerová, Czernek, Dřevojanová, Ertl, Huječek, Jakeš, Knollová

2. skupina se připojí v 10.25 hod: Kohoutková, Kršková, Nedoma, Rozmahelová, Smejkal, Šulc, Vít

Link na připojení:

https://meet.google.com/tiz-vzvo-qdbmeet.google.com/tiz-vzvo-qdb

 

V úterý 20.10. -  on-line hodina v 8.30 hod. Připravte si matematiku.

Link na připojení:

https://meet.google.com/wms-qccs-pyymeet.google.com/wms-qccs-pyy

Těším se na vás.

V úterý 20.10. -  on-line hodina v 8.30 hod. Připravte si matematiku a angličtinu.

Link na připojení:

 

 

Drakiáda

Dopravní hřiště Miroslav

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

Pomůcky: ČJ - učebnice  pro 4. ročník, pracovní sešit pro 4. ročník, dva sešity 523 / školní, domácí/

                Pracovní sešity ze 3. třídy si děti nechají ve škole.

                Čtení - čítanka pro 4. ročník a velký sešit 423x.

      

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Pavla Rausová

Děti budou pokračovat s učebnicí, prac. sešitem a sešitem z loňského roku.

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Pavla Rausová

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Pavla Rausová

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Pavla Rausová

Hudební výchova

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

Pomůcky: Učebnice Hv / děti si je neberou domů, necháváme ve třídě/ a sešit z loňského školního roku.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

Děti budou potřebovat:                    kufřík

                                                            ubrus na lavici

                                                            staré tričko (zástěru)

                                                            kelímek na vodu

                                                            hadřík

                                                            kulaté štětce (různé velikosti)

                                                            ploché štětce různé velikosti)

                                                            vodovky

                                                            tempery

                                                            plastelínu

                                                            lepidlo v tubě

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

viz. výtvarná výchova

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

Děti budou potřebovat:

 - na hřiště : sportovní oblečení, botasky na venkovní povrch ( nechávají v šatně )

 - do tělocvičny : sportovní oblečení, boty vhodné do tělocvičny - nechávají v tašce na tělocvik