5.B třída - třídní učitelka: Ladislava Pospíšilová


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj Čj M Inf
ÚTERÝ Čj M Čj Vl A
STŘEDA M A Čj Tv
ČTVRTEK M A Čj Hv Vv
PÁTEK Čj M Vl Tv .Př

Link na připojení - ČJ

meet.google.com/xgt-qnyq-kum

ČJ

________________________________________________

AJ : meet.google.com/rrs-ehum-tub

 
 
 
SPRING and EASTER
 

 

 

 

 

Informace pro žáky a rodiče:

Všechny informace v Bakalářích :)

ANTHROPOS A PLANETÁRIUM

Beseda s velitelem MěP

LIPKA

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Fotogalerie: 5.B třída

ČESKÝ JAZYK

vyučující: Ladislava Pospíšilová

 

 

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

vyučující: Mgr. Pavla Rausová

Děti dostanou novou učebnici a pracovní sešit, pořídí si nový velký linkovaný sešit A4 (č. 444).

Prosím, vše obalit.

 

MATEMATIKA

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: učebnice, pracovní sešit, sešit 564 a 460, tvrdá tužka č.3, pravítka - trojúhelník s ryskou, kratší rovné, kružítko

 

VLASTIVĚDA

vyučující: Mgr. Tereza Procházková 

Prosím o obalení učebnice a PS, sešit budeme potřebovat velký linkovaný. Tento týden už ho musí všechny děti přinést. 

PŘÍRODOVĚDA

vyučující: Lenka Kökényová

Odkaz na online výuku meet.google.com/yxa-izop-orx

HUDEBNÍ VÝCHOVA

vyučující: Ladislava Pospíšilová

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující: Ladislava Pospíšilová

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

 

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Ladislava Pospíšilová

 

INFORMATIKA:

 
vyučujícíMgr. Libor Kohoutek
 
pomůcky: sešit 564