5.B třída - třídní učitelka: Ladislava Pospíšilová


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj Čj M Inf
ÚTERÝ Čj M Čj Vl A
STŘEDA M A Čj Tv
ČTVRTEK M A Čj Hv Vv
PÁTEK Čj M Vl Tv

 

meet.google.com/azh-uohr-bfi

ČJ

 

meet.google.com/rrs-ehum-tub

AJ

Informace pro žáky a rodiče

Dobrý den rodiče, 
 
ráda bych Vás informovala o exkurzi do Brna na pracoviště Lipová. 
 
29. 9. Lipka: "Půda není nuda" 
 
Více infformací v Bakalářích.
 

 

 

Fotogalerie: 5.B třída

ČESKÝ JAZYK

vyučující: Ladislava Pospíšilová

Všechny informace v Bakalářích :)

 

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

vyučující: Mgr. Pavla Rausová

Děti dostanou novou učebnici a pracovní sešit, pořídí si nový velký linkovaný sešit A4 (č. 444).

Prosím, vše obalit.

 

MATEMATIKA

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

pomůcky: učebnice, pracovní sešit, sešit 564 a 460, tvrdá tužka č.3, pravítka - trojúhelník s ryskou, kratší rovné, kružítko

 

VLASTIVĚDA

vyučující: Mgr. Tereza Procházková 

Prosím o obalení učebnice a PS, sešit budeme potřebovat velký linkovaný. Tento týden už ho musí všechny děti přinést. 

PŘÍRODOVĚDA

vyučující:

HUDEBNÍ VÝCHOVA

vyučující: Ladislava Pospíšilová

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující: Ladislava Pospíšilová

 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Libor Kohoutek

 

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Ladislava Pospíšilová

 

INFORMATIKA:

 
vyučujícíMgr. Libor Kohoutek
 
pomůcky: sešit 564