4. B třída - třídní učitelka:

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ          
ÚTERÝ          
STŘEDA          
ČTVRTEK          
PÁTEK           

ČESKÝ JAZYK

Vyučující:

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující:

MATEMATIKA

Vyučující:

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující:

VLASTIVĚDA

Vyučující:

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující:

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: