4.B třída - třídní učitelka: Ladislava Pospíšilová

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ Čj Čj/Čt M Aj Vl
ÚTERÝ Čj Hv M M
STŘEDA M Vl Aj čj Tv
ČTVRTEK Čj Čj/Čt Tv Vv Vv
PÁTEK Čj M Aj

Po dobu plavání budeme mít v pondělí pouze první a druhou vyučovací hodinu.

Ve čtvrtek místo tělesné výchovy bude bývat vlastivěda. Jinak rozvrh zůstává. Po skončení plavání, pojedeme podle daného rozvrhu.

 

 

 

Připojení na on line výuku českého jazyka v pátek 22.1. 2021:

meet.google.com/azh-uohr-bfi

V 8.30 hodin se připojí  1. skupina, v 9.15 hodin 2. skupina.
Připrav si: pouzdro, pracovní sešit ČJ 1, Slovní druhy, školní sešit.
 
Více informací v Bakalářích.
Těším se na Vás :)
Ladislava Pospíšilová

 

 

 

 

Angličtina: 

procvičuj slovesa: www.learningchocolate.com/content/action-verbs-1

sloveso:  have got - video: Have you got a ruler?  https://www.youtube.com/watch?v=maP-Z3ypoQI&list=PLSRFe1Zq1wdlOGbmxQGutKxNZ0dw2-8Z1

 

 

Odkaz na připojení: 

Už se těším!  :-)

Pavla Rausová

 

 

 

VÁNOCE

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Plavání

DRAKIÁDA

Dopravní hřiště Miroslav

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

Pomůcky: ČJ - učebnice  pro 4. ročník, pracovní sešit pro 4. ročník, dva sešity 523 / školní, domácí/

                Pracovní sešity ze 3. třídy si děti nechají ve škole.

                Čtení - čítanka pro 4. ročník a velký sešit 423x.

      

 

 

ANGLICKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Pavla Rausová

Děti budou pokračovat s učebnicí, prac. sešitem a sešitem z loňského roku.

MATEMATIKA

Vyučující: Mgr. Pavla Rausová

VLASTIVĚDA

Vyučující: Mgr. Pavla Rausová

PŘÍRODOVĚDA

Vyučující: Mgr. Pavla Rausová

Hudební výchova

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

Pomůcky: Učebnice Hv / děti si je neberou domů, necháváme ve třídě/ a sešit z loňského školního roku.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

Děti budou potřebovat:                    kufřík

                                                            ubrus na lavici

                                                            staré tričko (zástěru)

                                                            kelímek na vodu

                                                            hadřík

                                                            kulaté štětce (různé velikosti)

                                                            ploché štětce různé velikosti)

                                                            vodovky

                                                            tempery

                                                            plastelínu

                                                            lepidlo v tubě

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

viz. výtvarná výchova

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

Děti budou potřebovat:

 - na hřiště : sportovní oblečení, botasky na venkovní povrch ( nechávají v šatně )

 - do tělocvičny : sportovní oblečení, boty vhodné do tělocvičny - nechávají v tašce na tělocvik