6.B třída - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská


ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDĚLÍ Z A ČJ P M Inf
ÚTERÝ F M ČJ TV A HV
STŘEDA M ČJ Z VV VV A
ČTVRTEK ČJ M D TV VOb  
PÁTEK A P M F TV
 

FOTOGALERIE NAŠÍ TŘÍDY

Den naruby - 1.6.2023

 
 
 
 

Exkurze do Prahy - fotografie

 
 

 

Informace pro žáky a rodiče

 

 

 

 

 

 

 
VYÚČTOVÁNÍ
 

 

Záloha + přeplatek výlet

Beseda

12.10.

materiál do VV

čelenka na vystoupení KIWI
TCZ
sebeobrana
 
Výlet doplatek

celkem

AB

630,-

30,-

300,-

x 15 30.- x

255,-

NB

630,-

30,-

300,-

30,- 15 30.- 10,-

215,-

NC

630,-

30,-

300,-

x 15 30.- 10,-

245,-

AD

630,-

30,-

300,-

30,- 15 30.- 10,-

215,-

JE

630,-

30,-

300,-

30,- 15 30.- 10,-

215,-

AH

630,-

30,-

300,-

x 15 30.- x

255,-

DJak

630,-

30,-

300,-

30,- 15 30.- 10,-

215,-

DJan

630,-

30,-

300,-

x 15 30.- 10,-

245,-

JK

630,-

30,-

300,-

30,- 15 30.- 10,-

215,-

BK

630,-

30,-

300,-

30,- 15 30.- 10,-

215,-

NK

630,-

30,-

300,-

30,- 15 30.- 10,-

215,-

SN

630,-

30,-

300,-

30,- 15 30.- 10,-

215,-

ER

630,-

30,-

300,-

x 15 30.- 10,-

245,-

MS

630,-

30,-

300,-

30,- 15 30.- 10,-

215,-

AS

630,-

X

300,-

x 15 30.- 10,-

275,-

630,-

30,-

300,-

30,- 15 30.- 10,-

215,-

PV

630,-

30,-

300,-

30,- 15 30.- 10,-

215,-

  

 ANGLICKÝ JAZYK

vyučující: Mgr. Martina Bystrianská, Bc. Petra Moos

 

PROJECT WB:

elt.oup.com/general_content/cz/kestazeni/audio_nahravky/project_fourth_WB?cc=cz&selLanguage=cs

Hercules www.youtube.com/watch?v=8v-Nu0480U4&t=122s
Listening tests

 

PROCVIČOVÁNÍ

Describing people

www.liveworksheets.com/gb896la

www.liveworksheets.com/ad2357196gy

www.liveworksheets.com/fx1666706un

 Přítomný čas průběhový

www.liveworksheets.com/vr1224476cl

www.liveworksheets.com/qk766246pg

 

www.liveworksheets.com/cq2158446eo

www.liveworksheets.com/gm725626rt

www.liveworksheets.com/gf787983nj

wordwall.net/cs/resource/25901813/angli%c4%8dtina/present-simple-questions

wordwall.net/cs/resource/25016075/present-simple-dopl%C5%88-spr%C3%A1vn%C4%9B-v%C4%9Btu

wordwall.net/cs/resource/27707334/daily-routine/present-simple-daily-routine-3rd-person-singular

wordwall.net/cs/resource/25784335/anglick%c3%bd-jazyk/time-half-past-quarter-past-quarter-to

quizizz.com/join?gc=30281239

quizizz.com/join?gc=41815575

 

 

Unit 5 quizizz.com/join?gc=21108583

quizizz.com/join?gc=00661351

 

SPRING
www.youtube.com/watch?v=KZhk6IMI7zQ
 
PHRASES
 
My room
 
Procvičování
 

3. wordwall.net/cs/resource/32554944

4. wordwall.net/cs/resource/25901813

5. quizizz.com/join?gc=27503003

 

 

TO BE

wordwall.net/resource/12372767/to-be-verb-1

wordwall.net/resource/23601421/angli%c4%8dtina/practice-to-be

wordwall.net/resource/9142685/to-be

wordwall.net/resource/7423845/short-answers-to-be

kahoot.it/challenge/08785571?challenge-id=649849ff-f579-4499-9f1c-d7d9b072592d_1664777600893

 

 

TIME

wordwall.net/resource/13215795/time/what-time-is-it

wordwall.net/resource/11915248/time

wordwall.net/resource/13481528/time

kahoot.it/challenge/0883224?challenge-id=649849ff-f579-4499-9f1c-d7d9b072592d_1664777560812

wordwall.net/resource/9166929/time