6.B třída - třídní učitelka: Mgr. Martina Bystrianská

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
PONDĚLÍ Z A ČJ P M Inf
ÚTERÝ F M ČJ TV A HV
STŘEDA M ČJ Z VV VV A
ČTVRTEK ČJ M D TV VOb  
PÁTEK A P M F TV

Připomínám všem, kteří se přihlásili na kroužek angličtiny ALRETE, 

že první lekce bude v úterý 20.9. 13:55-14:45

 


Výlet na Březovou - fotografie
 

Informace pro žáky a rodiče

 

SEŠITY na šk. rok 2022/23

  

Čj

564, 524, 2x 464  (sešity nejlépe s okraji)

Sešit velikosti A4 – tvrdé desky (čtenářský deník)

Aj

444, 524

M

440

D

444

F

560

P

440, 420

VOb

524

INF

520

Z

444

440

HV

Notový sešit

 

Na školní akce a materiál do VV budeme vybírat zálohu 600,-kč ( 300,- akce + 300,- Vv) - během září

ČESKÝ JAZYK

Vyučující: Mgr. Michaela Vejvalková

 

Veškeré informace k výuce najdete v elektronické žákovské knížce!

Mluvnice: ( 2 krát týdně)

Pomůcky: učebnice Český jazyk pro 6. ročník - obalená, sešit č. 564 - obalený, sešit č. 524, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, můžky , lepidlo

 

Literární výchova: ( 1 krát týdně )

Pomůcky:  Čítanka po 6. ročník - obalená, sešit č. 464 - obalený, psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, můžky , lepidlo

 

Slohová a komunikační výchova: ( 1 krát týdně )

Pomůcky: učebnice Český jazyk pro 6. ročník - obalená, sešit č. 464 - obalený,  psací potřeby - propiska, tužka, 4 barvy pastelek, můžky , lepidlo

ANGLICKÝ JAZYK

vyučující: Mgr. Martina Bystrianská, Bc. Petra Moos

MATEMATIKA

vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

ZEMĚPIS

vyučující: Mgr. Sabina Doubková

DĚJEPIS

vyučující: Mgr. Sabina Doubková

FYZIKA

vyučující: Mgr. Jana Dostálová

 

INFORMATIKA:

 
vyučující: Mgr. Sabina Doubková

 

 

HUDEBNÍ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky (uložené buď v kufříku nebo v boxu):

vodové a temperové barvy

ploché a kulaté štětce

kelímek na vodu

savý hadřík

ubrus na lavici

zástěru

pastelky

voskovky

lepidlo

zakulacené nůžky

 

Na ostatní pomůcky (včetně výkresů) vybereme peníze, celkem 300,- Kč. Bude vybírat vaše třídní učitelka.

Pomůcky, které zbydou, vám zůstanou do dalších ročníků.

 
Kufřík nebo box a v něm:
temperky
vodovky
ploché a kulaté štětce různých velikostí
kelímek na vodu, hadřík
ubrus na lavici
staré tričko (nebo zástěru)
voskovky
 
Co bude potřeba, tak dokoupím (např. tužka č.1, fixy..) a dětem to zůstne do dalšího ročníku.
 
Na výkresy atd. budu vybírat 200 Kč. Můžete je nosit v průběhu záží.
 
Děcka moje - moc se na vás těším:-)
 
Jooo a taky se na vás těším v hudebce, jak si spolu pěkně zazpíváme - prosím, kupte si notový seši

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA

vyučující: Mgr. Barbora Štěpánová, Mgr. Libor Kohoutek

 

Na hodiny TV si připravte:

cvičební úbor a vhodnou obuv do tělocvičny (která nemá černou podrážku) a další na venkovní hřiště

 

 

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

vyučující: Mgr. Jana Dostálová

 

Pomůcky: sešit č. 440, psací potřeby, lepidlo, nůžky

Přineste si do školy pracovní oděv, pracovní obuv, pracovní rukavice!

 

Veškeré informace o výuce a domácích úkolech naleznete v elektronické žákovské knížce!