1. B - třídní učitelka: Mgr. Kateřina Juránková


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ ČJ M PRV  
ÚTERÝ ČJ TV M ČJ  
STŘEDA ČJ ČJ A VV
ČTVRTEK ČJ TV M ČJ  
PÁTEK ČJ M PRV HV
 
 
 
VŠECHNY PŘEDMĚTY VYUČUJE TŘÍDNÍ UČITELKA.
 
 
 

CO NÁS ČEKÁ:

24.6. FOTOGRAFOVÁNÍ TŘÍD  
 
25. 6. ŠKOLNÍ AKADEMIE - v horním zámeckém parku v 17h.
 
28.6. VYSVĚDČENÍ 
 
 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

V pondělí 3.6.2024 se obřadní síň Městského úřadu v Moravském Krumlově zaplnila prvňáčky, které pan senátor a starosta našeho města Mgr. Tomáš Třetina slavnostně pasoval na čtenáře. Děti dostaly od městské knihovny čtenářské legitimace a krásnou knížku s názvem Kouzelné brýle. Po pasování děti navštívily knihovnu, kde se seznámily s knížkami a výpůjčními pravidly. Poté si zasloužily i sladkou odměnu v cukrárně, kde si pochutnaly na výborné zmrzlině.

Více fotografií