1. B - třídní učitelka: Mgr. Kateřina Juránková


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ ČJ M PRV  
ÚTERÝ ČJ TV M ČJ  
STŘEDA ČJ ČJ A VV
ČTVRTEK ČJ TV M ČJ  
PÁTEK ČJ M PRV HV
 
 
 
VŠECHNY PŘEDMĚTY VYUČUJE TŘÍDNÍ UČITELKA.
 
 

Informace pro žáky a rodiče

 
Dětem byly rozdány lístečky s informacemi k placení školní družiny, najdete zde číslo účtu,
variabilní symbol platby. Prosíme uhradit částku 500 Kč na 1. pololetí nejpozději do 18.10. Děkujeme.
 
 

 

MĚSÍC ŘÍJEN

 

6.10. - DRAKIÁDA NA ŠKOLNÍM HŘIŠTI 

 
- první dvě vyučovací hodiny se učíme, poté odcházíme na školní hřiště od 10: 00 - do 11:40
- děti si přinesou létajícího draka ( nejlépe složeného, budou ho pouštět samy, rozlétat jim ho pomůže žák 9. třídy )
- soutěžíme o pěkné ceny - NEJLEPŠÍ LETCI
- diplom dostane každý, kdo vyrobí si vyrobí draka a přinse ho ukázat do školy ( nemusí létat ) - DOMA VYROBENÍ DRACI
 

 

12.10. BESEDA S PANÍ SPISOVATELKOU DANKOU ŠÁRKOVOU 

- městská knihovna - 25,- ( bude hrazeno z fondu výtvarka)

- 9.15 - 10.30 hodin  ( učíme se 1. vyučovac. hodinu, poté odcházíme do města )
- děti si mohou vzít s sebou kapesné asi 200 Kč a pokud si koupí knihu, paní spisovatelka jim ji podepíše. )
- nákup knihy je dobrovolný
 
 

26. a 27.10. 2023 PODZIMNÍ PRÁZDNINY

 

31.10. 2023 HALLOWEEN

- děti si mohou přinést kostým nebo výzdobu
- za své kostýmy si děti zodpovídají samy
- vše je dobrovolné