1. B - třídní učitelka: Mgr. Kateřina Juránková


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5.
PONDĚLÍ ČJ ČJ M PRV  
ÚTERÝ ČJ TV M ČJ  
STŘEDA ČJ ČJ A VV
ČTVRTEK ČJ TV M ČJ  
PÁTEK ČJ M PRV HV
 
 
 
VŠECHNY PŘEDMĚTY VYUČUJE TŘÍDNÍ UČITELKA.
 
 
 

CO NÁS ČEKÁ:

29.2. RECITAČNÍ SOUTĚŽ 
 
- RECITUJÍ : ANNA BLAHETKOVÁ, DAVID ŠPAČEK
- od 14.00 asi do 15.00 
 
 
22.3. DEN BEZ BATOHŮ 
 
3.4. PLANETÁRIUM BRNO

17.4. POCHOP PŘÍRODU: PROGRAM "LIŠKA"
 
18.4. TŘÍDNÍ SCHŮZKY 
 
30.4. MC DONALD´S CUP
 
31.5. DĚTSKÝ DEN 
 
7.6. ATLETICKÝ DEN 
 
13.6. ŠKOLNÍ VÝLET
 
17.6. ROZTANČENÁ ŠKOLA 
 
25.6. ŠKOLNÍ AKADEMIE 
 
28.6. VYSVĚDČENÍ