6.B třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Kökényová

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ Čj  P Inf VOb    
ÚTERÝ Čj  A  Tv  Pč  F    
STŘEDA  P  Hv A  F  Z    
ČTVRTEK  Čj  D Tv  Vv  Vv     
PÁTEK  D M  A  Čj  TV      

 

Milí žáci, milí rodiče, vítám vás v novém školním roce 2019/2020 a těším se na spolupráci.


2.9. Sejdeme se v učebně přírodopisu, kde budou žákům podány veškeré potřebné informace. První den žáci nepotřebují přezůvky, pouze deníček a tužku. Výuka končí v 9:40


3.9. První dvě vyučovací hodiny budou třídnické, pak již budeme pokračovat dle rozvrhu. Žáci si přinesou přezůvky, sešity dle přehledu, popř. další  pomůcky a dostanou učebnice.


PŘEHLED SEŠITŮ NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

Třída

6.B

Předmět

Číslo sešitu

Počet kusů

Poznámka

ČJ

524

5

 

P

440

1

 

D

424

1

 

M

440

520

2

1

 

Z

440

1

 

A

444, 524, slovníček

1,1,1

Může být z loňska.

F

560

1

 

VOb

440

1

 

HV

524, notový sešit

1,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice a čítanka, obalené sešity 524, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

KOUPIT: plastový rychlovazač a zakládací euroobaly (stačí 10 kusů) - do ČTENÍ

Vybíráme 3,- Kč na papíry. Děkuji.

PO, ČT - mluvnice

ÚT - literární výchova

PÁ - slohová a komunikační výchova

 

2. týden: 9.9. - 13.9.2019

MLUV.: Opakování slovních druhů

SLOH: Vyplňování jednoduchých tiskopisů

DÚ: 

9.9. - uč. str. 8/ cv. 8 do D sešitu

10.9. - čítanka str. 11/ "Píseň o rodné zemi" - naučit nazpaměť na Út 17.9.2019

12.9. - uč. str. 10/ cv. 9 do D sešitu

 

3. týden: 16.9. - 20.9.2019

MLUV.: Podst. jména - opakování (mluv. kategorie)

SLOH: Jednod. komunikační žánry - vzkaz

DÚ:

16.9. - uč. str. 11/ cv. 2 a.), b) do D sešitu

19.9. - uč. str. 12/ cv. 5 do D sešitu + zopakovat si učivo na vstupní test na Čt 26.9.

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA:

září:  ...a to je ta krásná země, Otec vlasti

         Četba: Za každé čtvrtletí přečíst knížku v rozsahu min. 80 stran

 

Mobilní aplikace k procvičení ČJ

1. "Česká gramatika", Holucent (testy na procvičení češtiny a českého pravopisu)

2. "Nauč se pravopis", Quantum Labs (aplikace na rychlé procvičování českého pravopisu)

3. "Umíme česky", Marek Šabo (aplikace na zlepšení znalostí české gramatiky hravou formou)

3. týden: 16.9. - 20.9.2019

MLUV.: Podst. jména - opakování (mluv. kategorie)

SLOH: Jednod. komunikační žánry - vzkaz

DÚ:

 

Anglický jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky:  Obalená učebnice Excellent 2, pracovní sešit, sešit 444, slovníček

 

Veškeré informace o výuce a domácích úkolech  naleznete v elektronické žákovské knížce!!!

 

Matematika

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalený sešit 440 a 520, pracovní sešit 1. díl, psací potřeby

Učebnice si mohou nechat doma, sbírka a další díly pracovního sešitu zůstanou ve škole.

Učivo: opakování učiva, desetinná čísla

První měsíc budu samostatné práce pouze bodovat.

 

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 9. 9. - 13. 9.

Přehled učiva: Tělesa a látky

                     Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

 

Týden: 16. 9. - 20. 9.

Přehled učiva: Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

                     Vzájemné působení těles, síla

                  

Přírodopis

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, pracovní sešit ( 40 Kč ), psací potřeby

Učivo: Země a život

 

Zeměpis

Vyučující:

 

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, psací potřeby, pastelky apod.

Vybíráme 3,- Kč na papíry. Děkuji.

 

2. týden: 9.9. - 13.9.2019

Úvod do učiva

 

3. týden: 16.9. - 20.9.2019

ČLOVĚK V RYTMU ČASU - Čas nezastavíš

Informatika

Vyučující:

 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

pomůcky: učebnice, sešit č. 424, tužkové lepidlo, pastelky, tužka č.2

 

UČIVO:  

ZÁŘÍ - opakování učiva vlastivědy z loňského školního roku ( dějepisná část )

          -  úvod do pravěku

 

Tělesná výchova

Vyučující: Bc. Sabina Doubková

Učivo září:

Dívky - atletické disciplíny - běh na 60m, vytrvalostní běh na 1000m, skok do dálky, hod míčkem 

 

Výtvarná výchova

Vyučující:

 

Hudební výchova

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

Opakování učiva

Zpěv Já, písnička