6.B třída - třídní učitel: Mgr. Marek Ostrovský

Asistentka pedagoga: Tereza Horáčková

 

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ M Čj D P A F      
ÚTERÝ M Čj Hv Tv Z      
STŘEDA M Čj A P VOb        
ČTVRTEK M Čj D Tv Vv Vv      
PÁTEK M Z Inf A F Tv      


Jednodenní výlet Outdoor resort Březová 23.9.2020

 

Celodenní program Škola čar a kouzel, cena 480 Kč/ žák  + autobus 120Kč/žák.

Vybíráme 600,- Kč.

Program: https://brezova.istan.cz/3-skolni-vylet-skola-car-a-kouzel.html

V ceně je zahrnut program s instruktorem, pitný režim a oběd.

Oběd ve školní jídelně na 23. 9. je hromadně odhlášen.

Sraz u školy v 7:45 ve sportovním oblečení.

Odjezd v 8:00 od školy.

Se sebou:  batůžek, malou svačinu, kapesníky, roušku, kapesné dle uvážení rodičů (možnost zakoupení občerstvení a drobných upomínkových předmětů).

Odjezd z Březové v 16:00

Předpokládaný návrat kolem 17:00 hodiny. Zde školní akce končí.

Pokud bývá Vašemu dítěti v autobuse špatně, informujte TU.

 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Lenka Hodaňová

Týden od 21.9. do 25.9.

Mluvnice

Podstatná jména - opakování

 učebnice str. 11 - 12

Domácí úkoly zadávány přes elektroniclou žákovskou knížku.

Literární výchova

... a to je ta krásná země

uč. str. 11 - 12

Sloh

Vyplňování jednoduchých tiskopisů

uč. str. 102 - 103

Anglický jazyk

Vyučující: Bc. Petra Moos

Pomůcky: Učebnice Project 1 (obalená), prac. sešit, sešit 444 , 524 - testy, Slovníček (předtištěný velikost A5 nebo sešit 524)

 

 

Dějepis

Vyučující:   Mgr. Jana Pavlíčková

 

Žáci budou používat učebnici dějepisu, obalený sešit č.444.

Pracovní sešit nebudeme pořizovat, bude-li třeba, texty nakopíruji.  

V měsíci září se budeme soustředit především na opakování a utvrzování učiva z dějepisné části vlastivědy z 5.ročníku.

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: učebnice, sešit 440, psací potřeby, lepidlo, nůžky 

Vybíráme 5,- Kč na papíry. Děkuji.

 

Informace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích.

 

Zeměpis

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Učivo:   Vesmír

              vesmírná tělesa - Slunce, planety, měsíce, komety,...

              galaxie, vesmír - učebnice str. 9 - 14

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 540 (lenoch)

Matematika

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Učivo:     Opakování z 5. ročníku

                Přirozená čísla - porovnávání, zaokrouhlování, početní operace

                sčítání, odčítání, násobení, dělení - učebnice str. 33 - 39

Pomůcky: obalené učebnice, sešit 440 (lenoch)

Přírodopis 

Vyučující:

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Týden: 14. 9. - 18. 9.

Přehled učiva: Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

                           Vzájemné působení těles, síla   

 

Týden. 21. 9. - 25. 9.

Přehled učiva: Gravitační síla, gravitační pole

                          Měření síly

Informatika

Vyučující:

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

 

Září - Lidová píseň

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pomůcky do hodin: měkká tužka, guma, pastelky, fixy, voskové pastely, vodové barvy, štětce různých velikostí, igelit na lavici, kalíšek na vodu, papírové kapesníčky nebo utěrky.

Temperové barvy - pouze dobrovolně.

Vybíráme 50,-Kč na nákup výkresů.

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

Žáci budou potřebovat do vyučovacích hodin pracovní oděv a obuv, aby si neušpinili či nepoškodili své školní oblečení.  Na podzim budeme určitě pracovat na školním pozemku, tzn.také pracovní rukavice.  Zápisy do sešitů č. 420. 

Tělesná výchova

Vyučující: Dívky - Bc. Sabina Doubková

 

TŘÍDNÍ FOND

zde najdete přehled plateb z třídního fondu - vklad 300 Kč na žáka

 

  papíry do Vv papíry F papíry D           zbytek
L.B. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
V.B. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
V.Č. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
N.H. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
A.CH. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
K.M. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
P.P. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
A.P. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
G.P. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
R.S. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
T.S. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
P.S. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
A.V. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
E.Z. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
                   

 

7,- Kč