6.B třída - třídní učitel: Mgr. Marek Ostrovský

Asistentka pedagoga: Tereza Horáčková

 

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ M Čj D P A F      
ÚTERÝ M Čj Hv Tv Z      
STŘEDA M Čj A P VOb        
ČTVRTEK M Čj D Tv Vv Vv      
PÁTEK M Z Inf A F Tv      

 

JAZYKOVÁ ŠKOLA ALRETE 

Online lekce pravidelně vždy v pondělí: 13:30 - 14:00

Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte na tento odkaz: 

 https://meet.google.com/urp-rwrr-xyx

Březová - září

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Lenka Hodaňová

Týden od 9.11. do 13.11.

Výuka českého jazyk podle rozvrhu vždy v 9.00 hodin.

Okaz na výuku online:

 
 

Zápis sloh 12.11.

Zápis do LV

Procvičování velkých písmen

Zápis do sešitu

Záznam o knize

Pracovní list 

Text k výuce 13.10.

Text budu promítat na obrazovce, kdo nebude mít vytištěno, nevadí.

Úkol k procvičování:

Diktát

Podstatná jména 1

Podstatná jména 2

Přídavná jména 

Shoda podmětu s přísudkem

Vyjmenovaná slova

Slovní druhy

Mluvnice

Podstatná jména - druhy

 učebnice str. 13 - 15

Domácí úkoly zadávány přes elektroniclou žákovskou knížku.

Literární výchova

Můj domov

uč. str. 17 - 19

Sloh

Jednoduché komunikační žánry

uč. str. 110 - 114

Anglický jazyk

Vyučující: Bc. Petra Moos

PÁTEK 27.11. on-line:   12:45  Buchtela, Pastorek, Striegler  

                                        11:00  Skalák

meet.google.com/mnq-ezwj-ede

Ostatní vypracujte zadané úkoly 

- Pracovnísešit str. 13 / 7 Napiš podobný email o sobě.
- Přelož:
1. Ona není z Číny.
2. Oni jsou z Francie.
3. Nejsem Pavel.
4. Moje jméno není Eva.
5. My nejsme ve třídě.
6. Vy nejste ve škole, jste doma.
7. Je mi 12 let, není mi 13.
8. Oni nejsou v Itálii.

 

- Pracovnísešit str. 13 / 7 Napiš podobný email o sobě.
- Přelož
 

Dějepis

Vyučující:   Mgr. Jana Pavlíčková

 

Žáci budou používat učebnici dějepisu, obalený sešit č.444.

Pracovní sešit nebudeme pořizovat, bude-li třeba, texty nakopíruji.  

V měsíci září se budeme soustředit především na opakování a utvrzování učiva z dějepisné části vlastivědy z 5.ročníku.

-----------------------------------------------

témata, učivo:  

listopad

velká a obsáhlá kapitola PRAVĚK

úkoly po dobu distanční výuky budou zadávány na Bakalářích

Odkaz na on-line výuku zde, začneme ve čtvrtek 22.10. v 10,00 hod

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÁCE NA PONDĚLÍ 30.11.

 

odkaz na video: https://edu.ceskatelevize.cz/video/1740-zacatek-pouzivani-kovu

Český pravěk - YouTube - 1. video délka 8,48

 

č.str.32,33: do sešitu nadpis + vysvětlení pojmů minerál, hornina, ruda, hřivna-oba významy, 

bronz- CO TO JE  + co všechno se z této slitiny vyrábělo

-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

meet.google.com/ogq-asqp-xkn

 

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: učebnice, sešit 440, psací potřeby, lepidlo, nůžky 

Vybíráme 5,- Kč na papíry. Děkuji.

 

Informace o učivu a domácích úkolech najdete v Bakalářích.

 

Zeměpis

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Učivo:      Země

                 pohyby Země, čas, zeměpisné souřadnice, mapy, atlasy,...

                 učebnice str. 22 - 45

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 540 (lenoch)

Úkol: Najděte města podle zeměpisných souřadnic:  46° s.š. - 14,5° v.d.

                                                                                     43° s.š. - 4° v.d.

                                                                                     42° s.š. - 24° v.d.

                                                                                     40° s.š. - 90° v.d.

                                                                                      5° j.š. - 119° v.d.

                                                                                    43° s.š. - 132° v.d.

Matematika

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

PŘIHLÁŠENÍ A VIDEOHODINU:    meet.google.com/jed-qssh-wjj?hs=122&authuser=0

Učivo:     DESETINNÁ ČÍSLA

                zápis, porovnávání, zaokrouhlování, početní operace

                Učebnice str. 57

                Zde jsou odkazy na výuková videa na převody jednotek (jen tam nejsou jednotky ar a hektar). 

                Podívejte se na to, stopujte si video a počítejte sami.

                Výuková videa na převody jednotek: 1. díl:   www.youtube.com/watch?v=U1GpOIMmdEY

                                                                            2. díl:   www.youtube.com/watch?v=kSxPsxAVWX4

                                                                            3. díl:   www.youtube.com/watch?v=RIFmmVETEDo

                                                                            4. díl:   www.youtube.com/watch?v=9Kb7vr6ogm8

Pomůcky: obalené učebnice, sešit 440 (lenoch)

Úkol:     opakovat násobilku 

              opakovat na vstupní písemnou práci probrané učivo !!!

Přírodopis 

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Úkoly budou průběžně zadávány v Bakalářích, on-line hodina po dobu distanční výuky bude vždy v pondělí dle běžného rozvrhu.

Odkaz pro připojení: meet.google.com/zfw-tbgy-kqj?hs=122&authuser=0

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Odkaz na on-line výuku - pátek 11:50 - 12:35

 

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl

 

Úkol v době distanční výuky:
 
V programu WORD udělej na jednu stránku MOJE ZÁLIBA. Na nadpis použij Wordart, na stránku vlož čtyři zmenšené obrázky tvé záliby.
 
Svoji práci si ulož v počítači a přepošli na tuto mailovou adresu : pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz

 

Hudební výchova

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

 

V době  prezenční výuky nejdete veškeré informace  o učivu a domácích úkolech v Bakalářích.

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pomůcky do hodin: měkká tužka, guma, pastelky, fixy, voskové pastely, vodové barvy, štětce různých velikostí, igelit na lavici, kalíšek na vodu, papírové kapesníčky nebo utěrky.

Temperové barvy - pouze dobrovolně.

Vybíráme 50,-Kč na nákup výkresů.

Pracovní činnosti

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

Žáci budou potřebovat do vyučovacích hodin pracovní oděv a obuv, aby si neušpinili či nepoškodili své školní oblečení.  Na podzim budeme určitě pracovat na školním pozemku, tzn.také pracovní rukavice.  Zápisy do sešitů č. 420. 

Tělesná výchova

Vyučující: Dívky - Bc. Sabina Doubková

                 Chlapci - Mgr. Pavel Tauwinkl

Ve volné chvilce si můžete každý sám zacvičit ( cca 15 minut) podle těchto odkazů.

Pondělí - https://1url.cz/7zUVb

Úterý - https://1url.cz/LzfDS

Středa - https://1url.cz/TzfD0

Čtvrtek - https://1url.cz/WzfDO

Pátek - https://1url.cz/azfD5

TŘÍDNÍ FOND

zde najdete přehled plateb z třídního fondu - vklad 300 Kč na žáka

 

  papíry do Vv papíry F papíry D           zbytek
L.B. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
V.B. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
V.Č. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
N.H. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
A.CH. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
K.M. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
P.P. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
A.P. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
G.P. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
R.S. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
T.S. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
P.S. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
A.V. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
E.Z. 50,- Kč 7,- Kč 5,- Kč           238,- Kč
                   

 

7,- Kč