7.B třída - třídní učitel: Mgr. Marek Ostrovský

asistent pedagoga: Tereza Horáčková

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ M Čjl Z P Vv D      
ÚTERÝ A Čjl M Tv N      
STŘEDA M Hv F A Čjl D      
ČTVRTEK M Čjl Inf Tv N Z      
PÁTEK M Čjl P F A VOb    
 


Třídní fotografie

Halloween

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Informace pro žáky a rodiče

 
 

ODKAZ NA ONLINE TŘÍDNÍ SCHŮZKY VE ČTVRTEK 18.11.2021

 
 
 
 
 

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Přihlášení do hodiny ČJ:

meet.google.com/wmf-maci-iht

Úkol na pátek: Pro chytré hlavy.pdf (252852)

 

Pomůcky:

  • obalené učebnice Čj 7 a Čítanka 7
  • obalené sešity (školní, domácí, sloh, diktáty a prověrky)
  • příručka "Od šestky do devítky", kterou máme vloženou ve školním sešitě
 
Veškeré další informace a úkoly v aplikaci Bakaláři.

Anglický jazyk

 

 

 

Německý jazyk

vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice Macht mit!, obalené sešity (velký a malý linkovaný sešit), obalený pracovní sešit, psací potřeby

Veškeré informace o probíraném učivu a domácích úkolech naleznete v elektronické žákovské knížce.

 
Odkaz pro online výuku: meet.google.com/cds-mdtw-isk

 

Dějepis

vyučující: Bc. Sabina Doubková 

Výchova k občanství

vyučující:

Zeměpis

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Učivo:  Jižní Amerika

            poloha, povrch, podnebí, vodstvo, biota, obyvatelstvo, zemědělství, průmysl

            státy jižní Ameriky

            učebnice str. 29 - 38

Úkol:  orientace na mapě pomocí pojmů Amerika

           NAUČIT VE DVOJICI ROZHOVOR NA VYBRANOU ZEMI !!!

Matematika

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Učivo: POMĚR, PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

Odkaz na online hodinu:   meet.google.com/kha-drpj-fnn

           Poměr, úprava poměru, úlohy o poměru, změna v daném poměru

           přímá a nepřímá úměrnost, grafy, rovnice

           trojčlenka, slovní úlohy

Úkol:  Vypracovat PL na operace s celými čísly !!!

           Pracuj samostatně, trénuj a procvičuj a výpočty si zkontroluj níže.

           Výsledky PL zde:   A-6,A-7 ,    A-14,     B-17,    159  !!!

Přírodopis 

vyučující: Lenka Kökényová

Odkaz na online výuku je meet.google.com/pcz-ozoz-bsf

Fyzika

vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Veškeré informace k výuce najdete také v elektronické žákovské knížce!

Informatika

vyučující:

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

Pomůcky: vodové barvy, temperové barvy, sada štětců, měkká tužka, guma, voskové pastely, nádobka na vodu, igelit na lavici

 

Pracovní činnosti

Vyučující:  Mgr. Marek Ostrovský

Pomůcky: pracovní oblečení na pozemek a do dílny

Tělesná výchova

vyučující:

Dívky: Bc. Sabina Doubková 

TŘÍDNÍ FOND - 300,-Kč

jméno    zůstatek z VI.B vklad P -PS Nj-PS+papíry bubnování vklad papíry D Čj - PS Od6 do 9 zústatek
L. Bř. 139,- 161,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5-, 100,- 50,-   168,-
V. Bu. 179,- 121,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,- 100,- 50,-   168,-
V. Če. 139,- 161,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,- 100,- 50,-   168,-
N. He. 159,- 141,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,- 100,- 50,-   168,-
V. Ho.     0,- 300,-   157,- 70,-   5,- 100,- 50,-    -82,-
N. Hr.     0,- 300,-   157,- 70,- 300,- 5,- 100,- 50,-   218,-
A. Chv. 139,- 161,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,- 100,- 50,-   168,-
K. Ma. 119,- 181,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,- 100,- 50,-   168,-
P. Pa. 179,- 121,- 50,- 157,-   300,- 5,- 100,- 50,-   238,-
A. Pe. 139,- 161,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,- 100,- 50,-   168,-
G. Pe. 139,- 161,- 50,- 157,-   300,- 5,- 100,- 50,-   238,-
R. Sk. 159,- 141,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,- 100,- 50,-   168,-
T. Sm. 139,- 161,- 50,- 157,-   300,- 5,- 100,- 50,-   238,-
P. St.    -1,- 301,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,- 100,- 50,-   168,-
A. Ve. 139,- 161,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,- 100,- 50,-   168,-
E. Zb. 119,- 181,- 50,- 157,- 70,- 300,- 5,- 100,- 50,-   168,-