6.B třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Kökényová

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ Čj  P Inf VOb    
ÚTERÝ Čj  A  Tv  Pč  F    
STŘEDA  P  Hv A  F  Z    
ČTVRTEK  Čj  D Tv  Vv  Vv     
PÁTEK  D M  A  Čj  TV      

 

Milí žáci, milí rodiče, vítám vás v novém školním roce 2019/2020 a těším se na spolupráci.

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice a čítanka, obalené sešity 524, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

PO, ČT - mluvnice

ÚT - literární výchova

PÁ - slohová a komunikační výchova

 

10. týden: 4.11. - 8.11.2019

MLUV.: Pravidla českého pravopisu

SLOH: Úřední dopis

 

11. týden: 11.11. - 15.11.2019

MLUV.: Přídavná jména - druhy příd. jmen, Pravopis koncovek příd.jmen

SLOH: E-mail

DÚ:

11.11. - uč. str. 33/ cv. 5 do D sešitu

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA:

listopad:  Bejvávalo, V nebezpečí

         Četba: Za každé čtvrtletí přečíst knížku v rozsahu min. 80 stran

 

Mobilní aplikace k procvičení ČJ

1. "Česká gramatika", Holucent (testy na procvičení češtiny a českého pravopisu)

2. "Nauč se pravopis", Quantum Labs (aplikace na rychlé procvičování českého pravopisu)

3. "Umíme česky", Marek Šabo (aplikace na zlepšení znalostí české gramatiky hravou formou)

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/10-6-rocnik?scroll=0

3. týden: 16.9. - 20.9.2019

MLUV.: Podst. jména - opakování (mluv. kategorie)

SLOH: Jednod. komunikační žánry - vzkaz

DÚ:

 

Anglický jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky:  Obalená učebnice Excellent 2, pracovní sešit, sešit 444, slovníček

 

Veškeré informace o výuce a domácích úkolech  naleznete v elektronické žákovské knížce!!!

 

Matematika

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalený sešit 440 a 520, pracovní sešit 1. díl, psací potřeby

Učebnice si mohou nechat doma, sbírka a další díly pracovního sešitu zůstanou ve škole.

Učivo: opakování učiva, desetinná čísla

První měsíc budu samostatné práce pouze bodovat.

4. týden: 23.9. - 27.9.2019 vstupní písemná práce

Všechny další informace o domácích úkolech a učivu budou již v elektronické žákovské knížce.

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

Přírodopis

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, pracovní sešit ( 40 Kč ), psací potřeby

Učivo: Země a život

 

Zeměpis

Vyučující:

 

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, psací potřeby, pastelky apod.

 

10. týden: 4.11. - 8.11.2019

Děti - pokračování našeho života, Vývojové etapy života

DÚ:

4.11. - najít a připravit si 2 pranostiky na listopad na Po 11.11.

 

11. týden: 11.11. - 15.11.2019

Rodina - ostrov bezpečí

DÚ:

11.11. - naučit se na test, uč. str. 17 - 23 na Po 18.11.

Informatika

Vyučující:

 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

pomůcky: učebnice, sešit č. 424, tužkové lepidlo, pastelky, tužka č.2

 

UČIVO:

 

 

LISTOPAD:

VZNIK PRVNÍCH STÁTŮ
STAROVĚKÝ EGYPT - geografie,
 vrstvy obyvatelstva,
 boje o ovládnutí území,
 rozvoj kultury, věd

Žáci budou v průběhu měsíce listopadu dostávat samostaná témata k vypracování referátů - téma,
vztahující se k učivu, si budou moci i sami vybrat.


 

 

Tělesná výchova

Vyučující: Bc. Sabina Doubková

Učivo září:

Dívky - atletické disciplíny - běh na 60m, vytrvalostní běh na 1000m, skok do dálky, hod míčkem 

 

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

 

Hudební výchova

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

Listopad:

Hudba na jevišti, balet, výrazový tanec, Základní druhy tanců - mazurka, country tanec.

Hlasová a intonační cvičení.

Zpěv s oporou hudebního nástroje.