6.B třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Kökényová

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ Čj  P Inf VOb    
ÚTERÝ Čj  A  Tv  Pč  F    
STŘEDA  P  Hv A  F  Z    
ČTVRTEK  Čj  D Tv  Vv  Vv     
PÁTEK  D M  A  Čj  TV      

 

Milí žáci, milí rodiče, vítám vás v novém školním roce 2019/2020 a těším se na spolupráci.

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice a čítanka, obalené sešity 524, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

PO, ČT - mluvnice

ÚT - literární výchova

PÁ - slohová a komunikační výchova

 

21. týden: 20.1. - 24.1.2020

MLUV.: Skloňování zájmen jenž, můj, tvůj, svůj

SLOH: Popis postavy

DÚ:

20.1. - uč. str. 48/ cv. 2 do D sešitu

21.1. - připravit si referát o přečtené knize na Út 28.1.

23.1. - uč. str. 49/ cv. 3 - prvních 6 vět do D sešitu

 

22. týden: 27.1. - 31.1.2020

MLUV.: Skloňování zájmen týž, tentýž

DÚ:

27.1. - uč. str. 51/ cv. 5 do D sešitu

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA:

leden:  V zahradě, v lese, na horách

            báseň: "Zlatá rybka" Josef Hanzlík

            Četba: Za každé čtvrtletí přečíst knížku v rozsahu min. 80 stran

 

Mobilní aplikace k procvičení ČJ

1. "Česká gramatika", Holucent (testy na procvičení češtiny a českého pravopisu)

2. "Nauč se pravopis", Quantum Labs (aplikace na rychlé procvičování českého pravopisu)

3. "Umíme česky", Marek Šabo (aplikace na zlepšení znalostí české gramatiky hravou formou)

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/10-6-rocnik?scroll=0

3. týden: 16.9. - 20.9.2019

MLUV.: Podst. jména - opakování (mluv. kategorie)

SLOH: Jednod. komunikační žánry - vzkaz

DÚ:

 

Anglický jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

Pomůcky:  Obalená učebnice Excellent 2, pracovní sešit, sešit 444, slovníček

 

Veškeré informace o výuce a domácích úkolech  naleznete v elektronické žákovské knížce!!!

 

Matematika

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalený sešit 440 a 520, pracovní sešit 1. díl, psací potřeby

Učebnice si mohou nechat doma, sbírka a další díly pracovního sešitu zůstanou ve škole.

Učivo: opakování učiva, desetinná čísla

První měsíc budu samostatné práce pouze bodovat.

4. týden: 23.9. - 27.9.2019 vstupní písemná práce

Všechny další informace o domácích úkolech a učivu budou již v elektronické žákovské knížce.

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

Přírodopis

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, pracovní sešit ( 40 Kč ), psací potřeby

Učivo: Země a život

 

Zeměpis

Vyučující:

 

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, psací potřeby, pastelky apod.

 

21. týden: 20.1. - 24.1.2020

Umění učit se

DÚ:

20.1. - uč. str. 35/ pravý okraj  - 4 otázky + 4 odpovědi do sešitu

 

22. týden: 27.1. - 31.1.2020

Kamarádství, přátelství

DÚ:

27.1. - naučit se na test, uč. str. 31 - 38, na Po 3.2.

Informatika

Vyučující:

 

Dějepis

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

pomůcky: učebnice, sešit č. 424, tužkové lepidlo, pastelky, tužka č.2

 

UČIVO:

PROSINEC


STAROVĚKÝ EGYPT - geografie,
 vrstvy obyvatelstva,
 boje o ovládnutí území,
 rozvoj stavitelství, kultury, věd

 

 

 

Tělesná výchova

Vyučující: Bc. Sabina Doubková

Učivo září:

Dívky - atletické disciplíny - běh na 60m, vytrvalostní běh na 1000m, skok do dálky, hod míčkem 

 

Výtvarná výchova

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

 

Hudební výchova

Vyučující: Ladislava Pospíšilová

ÚNOR:

Variace

Taktování 4/4, 3/4, 2/4

Hlasová,rytmická a intonační cvičení

Hlasová hygiena

Zpěv s oporou  hud. nástroje