7.B třída - třídní učitel: Mgr. Marek Ostrovský

asistent pedagoga: Tereza Horáčková

 

ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ M Čjl Z P Vv D      
ÚTERÝ A Čjl M Tv N      
STŘEDA M Hv F A Čjl D      
ČTVRTEK M Čjl Inf Tv N Z      
PÁTEK M Čjl P F A VOb      

 

 

Informace pro žáky a rodiče


Vážení rodiče a milí žáci,
 
prázdniny utekly jako voda a ve středu 1.9.2021 se opět uvidíme v 8.00 v naší, teď již 7.B.
 
První den proběhne slavnostní zahájení nového školního roku od 8.00 do 9.40.
 
Vezměte si s sebou přezůvky, respirátor nebo roušku, zápisník na poznámky, tužku a kdo jdete na oběd, nezapomeňte si čip.
 
Už se na vás moc těšíme a věříme, že si letošní školní rok společně užijeme.
 
Marek Ostrovský
Tereza Horáčková
 
 
 

Český jazyk a literatura

vyučující:

Anglický jazyk

vyučující:

Německý jazyk

vyučující: Mgr. Lenka Králová

 

Pomůcky: obalená učebnice Macht mit!, obalené sešity (velký a malý linkovaný sešit), obalený pracovní sešit, psací potřeby

 

Veškeré informace o probíraném učivu a domácích úkolech naleznete v elektronické žákovské knížce.

Dějepis

vyučující: Bc. Sabina Doubková 

Výchova k občanství

vyučující:

Zeměpis

vyučující: 

Matematika

vyučující: 

Přírodopis 

vyučující:

Fyzika

vyučující:

Informatika

vyučující:

Výtvarná výchova

vyučující:

Pracovní činnosti

vyučující:

Tělesná výchova

vyučující:

Dívky: Bc. Sabina Doubková 

TŘÍDNÍ FOND - 300,-Kč

jméno zůstatek z VI.B vklad P -PS Nj-PS+papíry     zústatek
L. Bř. 139,- 161,- 50,- 157,-       93,-
V. Bu. 179,- 121,- 50,- 157,-       93,-
V. Če. 139,- 161,- 50,- 157,-       93,-
N. He. 159,- 141,- 50,- 157,-       93,-
V. Ho.     0,- 300,-   157,-     143,-
N. Hr.     0,- 300,-   157,-     143,-
A. Chv. 139,- 161,- 50,- 157,-       93,-
K. Ma. 119,- 181,- 50,- 157,-       93,-
P. Pa. 179,- 121,- 50,- 157,-       93,-
A. Pe. 139,- 161,- 50,- 157,-       93,-
G. Pe. 139,- 161,- 50,- 157,-       93,-
R. Sk. 159,- 141,- 50,- 157,-       93,-
T. Sm. 139,- 161,- 50,- 157,-       93,-
P. St.    -1,- 301,- 50,- 157,-       93,-
A. Ve. 139,- 161,- 50,- 157,-       93,-
E. Zb. 119,- 181,- 50,- 157,-       93,-