6.A třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Králová

ROZVRH HODIN
 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PONDĚLÍ Čj  D M Z Tv     
ÚTERÝ Čj  A Tv  F   Pč     
STŘEDA  M  Inf  VOb Vv Vv       
ČTVRTEK  Čj P   Tv     
PÁTEK  Čj A  Hv    

 

Vítám Vás na stránkách 6. ročníku ZŠ Ivančická. V případě dotazů nebo připomínek mě kontaktujte na e-mailové adrese: lenka.kralova@zsivancicka.cz.

Počet žáků ve třídě: 16 (z toho dívek 9 a chlapců 7)

Třídní schůzky: 21.11.2019 a 16.4.2020

Konzultační hodiny: každé 3. pondělí v měsíci 12.40 – 13.40 hodin (16.9., 21.10., 16.12., 20.1., 16.3., 18.5., 15.6.) nebo po domluvě

 

Důležité! Prosím rodiče, aby do elektronické žákovské knížky svého dítěte vkládali omluvenky. 

Děkuji. Králová

 

Připravované akce:

9.3. - 13.3. - Týden v cizích zemích - projektový týden - POZOR: Prezentace Kuby dne 11.3.2020 přesáhne do 6. vyučovací hodiny!

                             PO NÁVRATU DO ŠKOLY BUDE NÁHRADNÍ TERMÍN

17.3. - návštěva planetária v Brně - žáci si dnes odnesli domů informace k exkurzi, které si ponecháte. Jen ústřižek, prosím, přinést vyplněný zpět do školy. Děkuji. ZRUŠENO!

 

Důležité! Sledujte, prosím, webové stránky školy a bakaláře. Budou sem vkládány důležité informace a hlavně domácí úkoly.

Český jazyk a literatura

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice a čítanka, obalené sešity 524, psací potřeby, pastelky, nůžky, lepidlo

PO, ČT - mluvnice

ÚT - literární výchova

PÁ - slohová a komunikační výchova

 

28. týden: 9.3. - 13.3.2020

MLUV.: Slovesa - opakování, Druhy podmiňovacího způsobu

SLOH: Popis - písemný test

DÚ:

10.3. - naučit se básničku nazpaměť, čítanka str. 155 "Psí písnička", na Út 24.3. - O NÁHRADNÍM TERMÍNU BUDOU ŽÁCI INFORMOVÁNI!

 

VŠECHNY ÚKOLY PIŠTE DO DOMÁCÍHO SEŠITU, POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK. 

12.3. - uč. str. 58/ cv. 10 b.) - Opsat první větu a určit slovní druhy.

                                        c.) - Vypsat z této věty podstatná jména a určit mluv. kategorie.

13.3. - uč. str. 124/ cv. 5 - napsat max. 10 vět - do D sešitu

16.3. - do D sešitu: Slovesné tvary převeďte do podmiňovacího způsobu přítomného! (prosila, dělali, křičeli, mávala, jdeš, spali, skákala, posloucháš, díváme se,  jedli jste, přeji si, lovili)

17.3. - připravit na A4 referát o přečtené knize za 3. čtvrtletí - do 14.4.2020 (známku dostanete až po vaší ústní prezentaci)

19.3. - vypracovat pracovní list č.1 (vložen do e-mailu, do bakalářů) - poté poslat zpět ke kontrole

20.3. - SLOH: vypracovat pracovní list č.2 - poté poslat zpět ke kontrole

23.3. - vypracovat pracovní list č. 3 - poté poslat zpět ke kontrole

24.3. - ČTENÍ: do Út 31.3. se naučit zadanou báseň nazpaměť (čítanka str. 155 - Psí písnička)  +  báseň odrecitovat, natočit (např. mobilem) a krátké video    poslat na e-mailovou adresu: lenka.kralova@zsivancicka.cz nebo na messenger (možno vést i videohovor, během kterého báseň odrecitujete)

26.3.- vypracovat pracovní list č.4 - poté poslat zpět ke kontrole

27.3. - SLOH: "Jak dnes vypadá můj den" - napsat slohovou práci na papír nebo do wordu a poslat ke kontrole (min. na str.A5 - to je půlka A4)

30.3. - klikni na odkaz: https://www.ucirna.cz/cestina/cvicebnice_slovesa_zpusob.php a projdi všech 5 cvičení - do e-mailu nebo na messenger napiš, kolik jsi udělal celkem chyb nebo vyfoť obrazovku a pošli jako fotku

31.3. - ČTENÍ: vypracovat pracovní list č.5 - poté poslat zpět ke kontrole

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA:

březen:  Ve škole, doma a mezi kamarády

               báseň nazpaměť: čítanka str. 155 "Psí písnička" Zdeněk Svěrák

            Četba: Za každé čtvrtletí přečíst knížku v rozsahu min. 80 stran.

 

Mobilní aplikace k procvičení ČJ

1. "Česká gramatika", Holucent (testy na procvičení češtiny a českého pravopisu)

2. "Nauč se pravopis", Quantum Labs (aplikace na rychlé procvičování českého pravopisu)

3. "Umíme česky", Marek Šabo (aplikace na zlepšení znalostí české gramatiky hravou formou)

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/12-cesky-jazyk/10-6-rocnik?scroll=0

Anglický jazyk

Vyučující: Mgr. Martina Bystrianská

 

Samostatná práce

Úkol 30.3.-3.4.

https://www.youtube.com/watch?v=n3a6oKGEkfU  přít.čas prostý

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-tense-2-uroven/1694 - procvičit

https://www.umimeanglicky.cz/doplnovacka-present-simple-questions-negatives-2-uroven/4232 - procvičit

PS 38, 39/3,4 – ofotit, poslat, ptát se, když je potřeba

V pátek otevřu Kahoot – jste v něm výborní

___________________________________________________________________________
 
Úkol 24.-27.3    
           A.  PS str 37 - poslat
           B   Přelož a pošli:

1.      Já vstávám v 7 hod.

2.      Já nevstávám v 7 hod.

3.      Máma vaří večeři každý den.

4.      Máma nevaří večeři každý den.

5.      Oni jezdí do školy autobusem.

6.      Oni nejezdí do školy autobusem.

7.      Mám rád pizzu.

8.      Nemám rád pizzu.

9.      Bratr sbírá odznaky.

10.    Bratr nesbírá odznaky

       C  Otevřeny 2 hry KAHOOT na procvičování látky. Můžete procvičovat vícekrat, pokud zadáte různé varianty vašeho jména. Nehodnotím pořadí, ale úspěšnost a počítám pouze váš nejlepší výkon. Proto i když nejste první v tabulce, můžete získat známku 1 za úspěšnost odpovědí. Hra je přístupná od čtvrtka do soboty. HAVE A NICE TIME!

PIN 0675445

PIN 0113910 - POZOR - ve hře je zadaná špatně otázka č.10 -( hra hodnotí obě možnosti za správné - ve skutečnosti může být pouze I and my brother PLAY) a v otáce č. 19 je zadaná správná odpověď We has dinner( - ve skutečnosti je to chyba, musíme řící We HAVE dinner)  Omlouvám se za překlepy.

 

 
Úkol na pátek 20.3. - Vypracovat str. 36 v pracovním sešitě a opět poslat do pátku.
 
Úkol na středu 18.3. - tentokrát nic neposíláte, ale procvičujete  ((NĚKTEŘÍ MI STÁLE NEODESLALI MINULÝ ÚKOL - ČEKÁM)
  https://www.youtube.com/watch?v=wBgUaF5GOmk     video ke shlédnutí - výuka
https://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=379    procvičit
https://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=387
https://testy.mzs-vb.cz/spustit-test.php?id=215
 
Protože všichni nestihli minulý Kahoot, je stejná hra pro zájemce otevřena znovu. Měla by fungovat  2 dny. PIN 0802741    Have a nice time!
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Kahoot - Omlouvám se, hra byla ukončena 16.3. v poledne. Kdo nestihl, připojí se příště. Někteří jste hráli vícekrát pod různými variantami svého jména. Chválím za procvičování. Měli jste pěkné výsledky. Ti nejlepší dostali do ŽK známku 1. Gratuluji!!!
 
Opakování slovíček: během pondělí - úterý  (16.3.-17.3.)odehrajte hru Kahoot. Na stránkách kahoot.it  zadejte PIN 0431286   Nepřihlašujte se pod přezdívkou. Zadejte své jméno, abych měla přehled o hráčích. Děkuji Bystrianská
 
Samostatná práce do AJ do pondělí 16.3.2020
Naučit a procvičovat slovíčka 4A, 4B​(PS str.83). Prac.sešit 33/5 - poskládat slova otázek a odpovědět celou větou podle diáře ve cvičení.
 Dále strany 34-35. Poslechové cvičení dělat s pomocí CD přiloženého v sešitě. Pište čitelně, vypracované strany nafoťte a pošlete mi na Messenger, WhatsApp nebo mailovou adresu bystma@seznam.cz. Případné dotazy tamtéž. S pozdravem Bystrianská

Matematika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalené učebnice a sešity (č. 440 - 1x, 520 - 1x a k nim podložky na psaní s linkami, pracovní sešity), nůžky, lepidlo

Rýsovací potřeby: trojúhelník s ryskou, rovné pravítko nebo libovolný trojúhelník, úhloměr, ořezané tužky č. 3 a 2 (nebo je nahradí mikrotužka s tuhou 0,5 mm HB), guma, kružítko s vhodně připravenou tuhou, barevná tužka nebo propiska na zvýraznění náčrtů

 

ÚKOLY PO DOBU SAMOSTUDIA:

Pracovní sešit – 2. díl:

Str. 101 – cv. 5

Str. 102 – cv 10, 12 (včetně zápisu slovní úlohy)

Str. 104 – cv. 16

Str. 107 – cv. 11

 

Do školního sešitu cvičení z učebnice aritmetiky:

Str. 111 – cv. 4

Str. 117 – cv. 2

Str. 118 – cv. 4, 5, 7, 10, 11

Str. 121 – cv. 6

 

Uvádím odkazy na online cvičení, které si procvičte, nevynechejte vyhodnocení.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3278

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3279

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3802

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3803

 

Uvádím odkazy na online cvičení, procvičení dělitelnosti:
https://www.skolasnadhledem.cz/game/3289

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3280

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3282

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3281

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozklad na součin prvočísel

1. V příloze dom. úkolu v Bakalářích poslán komentář k rozkladu čísla na součin prvočísel a vzorová řešení PS2/109 - cv. 4 ab, PS2/109 - cv. 5 ad.
2. Vypočítat PS2/109 - cv. 4,5 (neposílat)

3. Vypočítat PS2/110 - cv. 6 (neposílat)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proveďte rozklad čísel na součin prvočísel (do školního sešitu):
a) 72, 80, 230, 415, 805
b) 75, 108, 250, 1 002, 9 205
Posílejte jen rozklady na součin, ne pomocnou tabulku nebo jinou pomůcku, díky které rozklad určíte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Dělitelnost, násobek – pracovní list v příloze dom. úkolu v Bakalářích, vypracovaný poslat na moji adresu do 3. 4.
  2. Rozklad na součin prvočísel – pracovní list v příloze dom. úkolu v Bakalářích, vypracovaný poslat na moji adresu do 8. 4.
  3. Odkazy na procvičení: 

https://www.priklady.com/cs/index.php/mnoziny-a-ciselne-obory/delitelnost-prirozenych-cise

https://www.skolasnadhledem.cz/game/3277


 

Fyzika

Vyučující: Mgr. Jana Dostálová

Pomůcky: obalená učebnice a sešit č. 560 (k němu podložka na psaní s linkami), nůžky, lepidlo

 

ÚKOLY PO DOBU SAMOSTUDIA:

Zopakovat si učivo – délka, objem:

Po návratu do školy se domluvíme na případných opravách.

 

Do sešitu zapsat převody jednotek hmotnosti (po návratu do školy bude kontrolka):

Doplň chybějící údaje.

5 g =    kg                               3,9 kg = 3 900

1 876 g =    kg                        850 kg =    t

12 mg =    g                            3 kg 200 g =   g

3,03 kg =    g                          127 mg = 0,127

2,15 g =   mg                          5 kg 10 g =    5 010

4 800 mg = 4,8                       0,209 t =   kg

74 q =    t                                204 kg =    q

0,03 q =    kg                          0,07 q =    kg

7 kg 30 g = 7 030                   4,7 kg = 4 700

0,103 t =    kg                         5 g =    kg

2 kg 200 g =    g                     8 763 g =    kg

255 mg = 0,255                      3,21 g =    mg

7 200 mg = 7,2                       93 mg =    g

130 kg =    t                            6,19 kg =    g

102 kg =    q                           28 g =    t

 

Měření hmotnosti pevných těles a kapalin:

Prostudovat učeb/82-85, promyslet O1 – O5/85-86

Jednotky času, Měření času - zápisy v příloze dom. úkolů v Bakalářích

- Obě kapitoly přečíst v učebnici.
- Do sešitu vypracovat U1, U2, U5, U6/96
- Promyslet O1-O3/96
- Promyslet O1-O3, U1, U6/100
- Procvičit převody na:
www.onlinecviceni.cz -  2. stupeň matematika - pro 6. ročník - 07. Převody jednotek

                                                    - Jednotky času
                                                    - Jednotky času (A)

Prohlédni si:
https://www.youtube.com/watch?v=yHTsMtSqDxI


Převody jednotek času - vypracovaný pracovní list (v příloze dom. úkolu v Bakalářích) poslat na adresu jana.dostalova@zsivancicka.cz

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Převody jednotek času 2 - vypracovaný pracovní list (v příloze dom. úkolu v Bakalářích) poslat na adresu jana.dostalova@zsivancicka.cz

168 s =                min            s

1 d 5 h 3 min =                     min

12 min =             s

209 min =           h                 min

1 d 3 h 10 min =                   min

4 min 15  s =                    s

Změna objemu pevných těles při zahřívání nebo při ochlazování

1. zápis jako příloha dom. úkolu v Bakalářích, přidán i následující zápis

2. nastudovat učeb/100-102

3. promyslet O1, O2, U3, U4/103

4. ke zhlédnutí:

https://www.youtube.com/watch?v=v3syuYX5RJc

https://www.youtube.com/watch?v=mlHvvBLXncA    (stačí 1:19)

https://www.youtube.com/watch?v=8A3xa1jdRAA

https://www.youtube.com/watch?v=VT3g9tWOS7g

https://www.youtube.com/watch?v=8BoWw-5_Ouk

https://www.youtube.com/watch?v=pFWEjIvwVPU

https://www.youtube.com/watch?v=cAfPA-lIg_Y

https://www.youtube.com/watch?v=8kP6rR0U8aw&index=5&list=PLS2vRqTLA5L5oemzgRiP5DFCIllDL5EBx

Přírodopis 

Vyučující: Mgr. Lenka Kökényová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, pracovní sešit ( 40 Kč )

Učivo: Země a život

Zeměpis

Vyučující: Mgr. Marek Ostrovský

 

SAMOSTUDIUM OD 12.3.2020

 

Přečíst s porozuměním kapitolu 17. Plynný obal Země z učebnice str. 75 - 79

Do sešitu dodělat STRUČNÉ výpisky ze str.78 - 79 Atmosférické srážky a Vítr

 

ÚTERÝ 24.3.

Přečíst s porozuměním kapitolu 18. Vzduch v pohybu z učebnice str. 80 - 83
Do sešitu opsat zápis (nebo vytisknout a nalepit): zápis zde

Výchova k občanství

Vyučující: Mgr. Lenka Králová

Pomůcky: obalená učebnice, sešit 440 s lenochem, psací potřeby, pastelky apod.

 

27. týden: 2.3. - 6.3,2020

Životní prostředí člověka

DÚ:

2.3. - připravit 2 pranostiky na březen + zopakovat si učivo na test, uč. str. 39 - 47, na St 18.3. -  O NÁHRADNÍM TERMÍNU BUDOU ŽÁCI INFORMOVÁNI!

 

28. týden: 9.3. - 13.3.2020

Týden v cizích zemích

 

VŠECHNY ÚKOLY PIŠTE DO SEŠITU, POKUD NEBUDE UVEDENO JINAK!

 
18.3. - Vypracujte projekt "Moje obec" na A4! PROJEKT BUDE OZNÁMKOVÁN!!!
                    1. Co bys o vaší obci napsal do turistického průvodce ? (5 - 7 vět)
                    2. Obecní úřad - napiš jméno starosty
                                             - zjisti úřední hodiny a názvy jednotlivých odborů
                    3. Co bys chtěl ve vaší obci změnit? Můžeš pro to něco udělat?
            Můžete připojit i fotografie obce, obrázky. Něco nakreslit.
            Hotovou práci odevzdáte ve škole, ale můžete ji ofotit a poslat na můj email jako přílohu. Pak obdržíte známku hned.
 
25.3. - Navrhni plakát na ochranu životního prostředí!  Do sešitu občanky na novou stranu - napsat, nakreslit, nalepit obrázky, apod. 
           Poté vyfotit a poslat na e-mail lenka.kralova@zsivancicka.cz hotový úkol.
 
1.4.  - uč. str. 48-49/ Má vlast - Život v regionech - do sešitu si napiš tyto 2 nadpisy + zkus vyluštit tajenku ze str.48 (vyjde ti, jak se jmenuje obor zabývající se životem v regionech) - tajenku pošli mailem nebo přes messenger
 

 

Informatika

Vyučující: Mgr. Pavel Tauwinkl


1. Utvořte do dokumentu Wordu tabulku na HALOVOU KOPANOU.

ZADÁNÍ: Stránka na šířku, okraje nahoře a dole 1 cm, velikost tabulky 72, velikost písma - řádek  nahoře 18, sloupec 24. Na turnaji budou: 6.roč, 7.roč, 8.roč, 9.roč. Do prvního řádku ještě vlož BODY a POŘADÍ. Datum odevzdání do 28.3.2020 na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.

 

2. Vyhledej na Internetu, vlož do dokumentu Wordu a uprav jednotným písmem tyto otázky:

VELIKONOCE

  1. Jaké svátky jsou Velikonoce a proč se slaví 
  2. Kdy Velikonoce bývají (podle čeho se to počítá)
  3. Proč se jmenují Velikonoce a ne jinak
  4. Jak se nazývají dny ve Svatém týdnu před Velikonočním pondělím
  5. Vlož obrázek s velikonoční tématikou

Datum odevzdání do 10.4.2020 na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.

 

3. Před pololetím jsme pracovali v rámci Týdne v cizích zemích s programem Power Point. V tomto programu utvoř prezentaci na téma MOJE ZÁLIBY. Velikost 6 snímků s barevným pozadím, první snímek bude nadpis s autorem, potom na 5 snímcích tvoje záliby doplněné obrázky a popisem záliby. Datum odevzdání do 8.5.2020 na pavel.tauwinkl@zsivancicka.cz.

Dějepis

Vyučující: Mgr. Jana Pavlíčková

pomůcky: učebnice, sešit č. 424, tužkové lepidlo, pastelky, tužka č.2

UČIVO:  

--------------------------------------

--------------------------------------

--------------------------------------

týden 30.3. - 3.4.:

1 úkoly mi posílají další žáci ,ale stále nemám info od všech.

2. učebnice

týden: 23.-27.3.

1.  úkol z předchozího týdne mi dodali pouze:  Tereza, Emma, Nikola, Jana, Aneta, Kuba Postler, Matěj, Honza, Radek Kudláček - hodný chlapec

a další?

2.  z učebnice : začínáme téma: STAROVĚKÉ ŘECKO:   projděte si v klidu obrázky a mapu na str.80, 81

3. https://www.youtube.com/watch?v=ZhgEIVA4xkQ

 

 

týden: 16.-20.3.

 - přečíst text ke starověké Číně, učebnice str. 74 -75. Pouze přečíst.
 - uč.str.76 - 77. přečíst, výpisky do sešitu: přepsat odstavec LIDÉ ZJISTILI, ŽE JSOU STEPI NEJVHODNĚJŠÍ PRO CHOV OVCÍ A KOZ
+ shrnutí na str. 77

2. úkol: písemně odpovědět na otázky na str. 78/6, 10,12,17
+ stručně vysvětli pojem starověk

po vzoru žáků páté třídy - písemné vypracování 2.úkolu naskenovat nebo nafotit nebo poslat textový soubor jako přílohu  - a zaslat mi na mailovou adresu jana.pavlickova@zsivancicka.cz 

------------------------------

------------------------------

úterý 17.3.

Milí žáci, věřím, že během týdne najdete v odpoledních hodinách čas a můžete si pustit následující video - viz odkaz

https://www.youtube.com/watch?v=tvpQ8p18i8Y&list=PL0dR7WyjDDU0PaKuhNdn7kDzoE0Ex_zY7

jedná se dobrovolný, klasifikovaný úkol
DO SEŠITU: 
Vypište státy, ​o kterých je v jednotlivých dílech zmínka.
Nebo si vyberte jeden díl a vypište nějakou pro vás zajímavou informaci.​

 

Jana Pavlíčková

 

Tělesná výchova

Vyučující: Bc. Sabina Doubková, Mgr. Pavel Tauwinkl

Děvčata si vymyslí jakékoliv 4 cviky na posilování. Poté mi předvedou v hodině TV a budou oznámkované :-) 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vyučující: Mgr. Květoslava Kotková

 

Teplé a studené barvy

Hudební výchova

Vyučující:Ladislava Pospíšilová

 

 

Zdravím 6.A, nic si nezapisujte, pouze si přečtěte téma hodiny 3.4.

HUDBA NA JEVIŠTI:

Opera

Opereta

Muzikál

OPERA - vznikla na počátku 17. stol. v Itálii, je to spojení zpěvu, hudby a divadelního představení.

                 V opeře můžeme slyšet árii - je to část opery, kde pěvec ukazuje krásu melodie a možnosti svého hlasu.

 

 


Moji milí šesťáci, posílám poslech na pátek 27.3. :)

https://www.youtube.com/watch?v=3eXT60rbBVk

From us, for you.

Těším se, až se zase sejdeme v hudebně:) Pište na ladislavap@centrum.cz

 

poslechněte si :)

https://www.youtube.com/watch?v=kdtLuyWuPDs&list=RDQM1Umvv0r6fh4&start_radio=1

Posílám úkol do hudební výchovy do 27.3.

Zopakujte si dynamická znaménka.

...poslouchejte hudbu a zpívejte si :)

Zdravím Vás a buďte na sebe opatrní.

LPDynamická znaménka

Dynamická znaménka v notovém záznamu určují, jak silně nebo slabě se má hrát, popřípadě zda se má zeslabovat či zesilovat.

pp = pianissimo - velmi slabě

p = piano - slabě

mf = mezzoforte - středně silně

f – forte - silně

ff = fortissimo - silně

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

SYMFONICKÁ BÁSEŇ

 

 

PRODANÁ NEVĚSTA

 

                                                                                                             

BEDŘICH SMETANA

 

 

V LITOMYŠLI

 

 

NEJZNÁMĚJŠÍ OPERA

 

                                                                                                           MÁ VLAST

 

 

BEDŘICH SMETANA SE NARODIL                                                                                       

 

                                                                                     HUDEBNÍ SKLADATEL