6.A třída - třídní učitelka: Mgr. Lenka Kökényová

asistent pedagoga: Martina Kunayová


ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
PONDĚLÍ M Čjl P A Vv Vv    
 
ÚTERÝ A M Tv Čjl Vob  
 
   
STŘEDA Čjl Z A M F
 
   
ČTVRTEK M Čjl Tv P A Inf
 
   
PÁTEK
 
F D Z Hv M Tv      


ODKAZ OV - 14.5.2024

 

 

NA VÝLETĚ NA PÁLAVĚ

Naše třída byla ve dnech 9. a 10. 5. 2024 na Pálavě. Navštívili jsme město Mikulov, přešli pálavské kopce až na zříceninu Dívčí Hrady a odtud do Dolních Věstonic, kde jsme se ubytovali. Druhý den jsme šli kolem jezera do Pavlova, kde byl naším cílem Archeopark. Počasí nám přálo, tak i druhý den jsme nachodili pěkných pár kilometrů.                                                   

Více fotografií

Informace pro žáky a rodiče

Vážení rodiče a milí žáci,

dne 4. 9. se sejdeme v učebně přírodopisu, která je v druhém patře v pavilonu B a bude naší kmenovou třídou. Vezměte si přezůvky, deníček a psací potřeby. Zapište si důležité údaje, které si nepamatujete např. telefonní čísla rodičů, mailové adresy, zdravotní pojišťovny apod.

Pondělí 4.9. budou třídnické hodiny. Konec vyučování je v 9:40.

Úterý 5.9. první 3 vyučovací hodiny třídnické práce, 2 hodiny dle rozvrhu. Konec je v 12:35.

Další dny je již vyučovaní dle rozvrhu.

Těším se na Vás a přeji příjemné prožití zbytku prázdnin. 

                                                                                     Mgr. Lenka Kökényová

 

Seznam sešitů na školní rok 2023/2024

Český jazyk - Mgr. Martin Vajčner - 2x464, 1x564, 1x524, 1x A4 linkovaný sešit s tvrdými deskami. Tyto sešity budou žáci používat až do 9. třídy. 

Matematika - Mgr. Lenka Kökényová – 2x440, 1x520

Anglický jazyk - Mgr. Petra Moos - pokračují v zavedených sešitech

Zeměpis - Mgr. Sabina Doubková - 444

Dějepis - Mgr. Sabina Doubková - 444

Výchova k občanství - Mgr. Sabina Doubková - 524

Fyzika - Mgr. Jana Dostálová - 560

Pracovní činnosti - Mgr. Jana Strieglerová - 524

Přirodopis - Mgr. Lenka Kökényová - 440, 420

Hudební výchova - Mgr. Martina Bystrianská - notový sešit

Výtvarná výchova - Mgr. Sabina Doubková 

 

 

Seznam pomůcek do výtvarné výchovy - na veškeré papíry a ostatní vybavení budu vybírat 200,- 

vodovky, temperky, paletku, ubrus na lavici, staré tričko nebo zástěru, štětce různých velikostí, tuž, tlustý a tenký černý fix, lepidlo, nůžky

Mgr. Sabina Doubková

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs#tracktitle

English class:

 

HOMEWORK:

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=cz&selLanguage=cs#tracktitle

 

 

1. Tobiáš a Jakub:

https://wordwall.net/cs/resource/1068887/numbers

https://wordwall.net/cs/resource/23601421/angli%c4%8dtina/practice-to-be

https://wordwall.net/cs/resource/3422964/english/school-subjects

https://wordwall.net/resource/17647788/english/winter-sport

https://wordwall.net/resource/65152437/winter-clothes

https://wordwall.net/resource/36333641/winter-clothes

https://wordwall.net/resource/25834206/winter

https://wordwall.net/resource/28354194/english/esol-winter-olympics-vocabulary

 

2. Ostatní:

https://wordwall.net/resource/25834206/winter

https://wordwall.net/resource/36333641/winter-clothes

https://wordwall.net/resource/28354194/english/esol-winter-olympics-vocabulary

https://wordwall.net/resource/27423408/english/present-continuous-with-the-simpsons

https://wordwall.net/resource/3173500/esol/present-simple-or-continuous

https://en.islcollective.com/english-esl-video-lessons/vocabulary-practice/general-vocabulary-practice/winter/frozen-winter-vocabulary/592079

https://wordwall.net/resource/9473356/present-continuous-present-simple

https://www.youtube.com/watch?v=LhGFfcIpe3o&t=13s

https://www.youtube.com/watch?v=hNRAmIY8NRk

_____________________________________________________________________________________________________________________

Jarní pracovní činnosti

<< 1 | 2 | 3 >>

Pracovní činnosti: Hmyzí hotely

DÍLNY - TVOŘÍME HMYZÍ HOTELY

Více fotografií