KRÁSNÉ PRÁZDNINY PLNÉ ZÁŽITKŮ

A GRATULACI KE STUDIJNÍM ÚSPĚCHŮM
A POKROKŮM, KTERÉ KAŽDÝ BĚHEM ROKU UDĚLAL PODLE SVÝCH MOŽNOSTÍ A SCHOPNOSTÍ

přeje vaše ZŠ IVANČICKÁ

DEVÁŤÁCI SE LOUČÍ...

Slavnostní předání vysvědčení a pamětních listů, dojemná slova na rozloučenou, poslední zvonění a deváťáci nadobro opouští "svoji" základku... Přejeme jim do dalšího života a studia hodně úspěchů a štěstí.

Více fotografií

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ - 40. let školy

U příležitosti 40. výročí školy se uskutečnil také sportovní turnaj v malé kopané. Děkujeme spřáteleným týmům za účast, sportovní atmosféru a našim fotbalistům ze 7.-9. třídy za vybojování 1. místa!

Více fotografií

ATLETICKÝ DEN II. STUPNĚ

V pondělí 27.6. se uskutečnil atletický den starších žáků z II. stupně. Navzdory teplému slunečnému počasí jsme byli svědky super sportovních výkonů. Gratulujeme k zisku medailí i všem za účast a sportovní nasazení.

Více fotografií

CANISTERAPIE V 1.P

Ve čtvrtek 23. 6.  proběhlo poslední canisterapeutické setkaní v letošním školním roce. Tradičně nás navštívila Lucky s Andym a nově jejich kozí kamarádka Beruška. Zvířecí setkání, vzhledem ke krásnému počasí, probíhalo v parku. Žáci povodili nejen pejsky, ale i kozu na vodítku, zdolávali přírodní překážky, užili si netradiční rozcvičku, přičemž v roli předcvičující byla fenka Lucky. Bylo to úžasné dopoledne plné radosti našich žáků. Tímto bychom chtěli všichni poděkovat paní Martině za spolupráci a moc se těšíme na další setkání v následujícím školním roce. Více fotografií

ŠKOLNÍ AKADEMIE

V úterý 21.6. se v překrásném prostředí horního zámeckého parku konala naše školní akademie s názvem: Cesta do hlubin študákovy duše.Mohli jste vidět rozmanitá vystoupení všech tříd od nejmenších žáčků až po právě vycházející devátáky, jejichž závěrečná proměna do společenských šatů byla prostě dechberoucí. Děkujeme všem žákům a jejich pedagogům za přípravu
a nácvik vystoupení, která sklidila u publika velký ohlas.

Více fotografií

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA ČTYŘICÁTÉ VÝROČÍ

O víkendu 18.-19.6. jsme oslavili kulaté 40.výročí vzniku naší školy. Při setkání se sešli jak současní tak bývalí zaměstananci školy a významní hosté tak na Dni otevřených dveří také děti, rodiče, prarodiče, bývalí žáci a příznivci školy. Bylo to krásné a srdečné setkání, během kterého měli všichni možnost vidět, jak se škola proměnila v čase, s jakými pomůckami a vybavením nyní žáci a učitelé pracují a také prohlédnout si školní výtvarné a projektové práce, výzdobu školy, učebny, fotografie, stará tabla absolventů, historická čísla školního časopisu Junior či vidět natočené záběry naší školy z dronu a mnoho a mnoho dalšího....Děkujeme všem, za účast, slova chvály a nádhernou atmosféru. Ať se škole a všem daří!
 

Fotogalerie ze 40. výročí školy

BESEDA S LADISLAVOU POSPÍŠILOVOU

JAKÉ TO JE UČIT 40 LET NA NAŠÍ ŠKOLE

Ve středu 15.6. se ve 2. oddělení školní družiny uskutečnila beseda s paní učitelkou a vychovatelkou Ladislavou Pospíšilovou, která na naší škole pracuje od první chvíle, kdy se naše škola otevřela až dosud a to je již neuvěřitelných 40 let! Dětem popovídala o tom, jaké to bylo, když škola začínala, jak vypadala, ukázala nám dobové fotografie a řekla mnoho zajímavého. Děkujeme za nesmírně poutavé vyprávění i věrnost pedagogické profesi na naší škole!

PROJEKT ERASMUS+
POZNÁVÁNÍ ROZŠIŘUJE OBZORY

Vážení rodiče,
naše škola plánuje od příštího roku zavést rozšířenou výuku jazyků. Podařilo se nám pro žáky letošní 6., 7.A , 7.B a 8. třídy získat dotaci z Evropské unie na studijní pobyt v zahraničí. Zde najdete bližší informace k podmínkám, které je potřeba splnit, aby Vaše dítě mohlo být do projektu zapojeno.
 

 Informace o projektu

Přihláška

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

V dnešní době je standardem domluvit se anglicky, a proto se od 1. 9. 2022
v naší škole zaměříme na výuku angličtiny.

Naším cílem je, aby žák během plnění povinné školní docházky zvládl první cizí jazyk na úrovni A2-B1. Tohoto cíle chceme dosáhnout pomoci následujících změn a aktivit. Výuce angličtiny bude věnována mimořádná pozornost. Důraz bude kladen zejména na rozvoj komunikativních dovedností (od první třídy) a konverzaci o daném tématu (od třetí třídy). Dále budeme rozvíjet čtení s porozuměním, interpretaci textů či psaní, rozšiřování slovní zásoby a zvládnutí gramatických struktur. Nejlepší žáky podpoříme a pomůžeme jim v reprezentaci naší školy na olympiádách v anglickém jazyce.

 

Cizí jazyk učíme od první třídy, kde mají žáci jednu hodinu týdně. Výuka probíhá komunikativní formou založenou na hrách, písničkách, říkankách a základní slovní zásobě s vizuální oporou v učebnici a rozšiřujících materiálech. Ve druhém ročníku navýšíme hodinovou dotaci angličtiny o jednu hodinu týdně. Od třetího do pátého ročníku je cizí jazyk vyučován tři hodiny týdně. Od šestého do devátého ročníku se časová týdenní dotace zvýší ze tří na čtyři hodiny týdně.

 

V hodinách budou žáci pracovat v méně početných skupinách. Maximální počet žáků ve skupině je 18. Při vyšším počtu třídy rozdělíme..

 

Dalším cílem naší školy je zapojení do mezinárodních projektů, které umožní komunikaci v cizím jazyce (online i osobně). Online komunikaci s vrstevníky umožní projekt eTwinning, kde plánujeme naši školu spojit se školami z více zemí pomocí mailu/videohovorů. Zde chceme zapojit celé třídy. Tento druh komunikace může předcházet zahraničnímu výjezdu realizovanému v rámci projektu Erasmus+. Erasmus+ umožní bezplatné výjezdy žáků do jiných zemí Evropské unie za účelem komunikace s žáky z dané země. Možnost zapojení by měli vždy žáci z předem určených ročníků.

 

Rádi bychom zařadili návštěvy divadelních představení v cizím jazyce a řízenou četbu cizojazyčných knih.

I nadále bude pokračovat odpolední kroužek angličtiny zaměřený na splnění znalostí certifikovaných zkoušek úrovní: Starters, Movers, Flyers, A2 a B1.

                           

KLUB PŘEDŠKOLÁK

  

Novinky

ATLETICKÝ DEN II. STUPNĚ

29.06.2022 06:37
V pondělí 27.6. se uskutečnil atletický den starších žáků z II. stupně....

CANISTERAPIE V 1.P

24.06.2022 07:32
Ve čtvrtek 23. 6.  proběhlo poslední canisterapeutické setkaní v letošním...

TURNAJ ŽÁKŮ V MALÉ KOPANÉ - 24.6.

23.06.2022 16:29
Hrají žáci 7. - 9. roč., hraje se 5 + 1, + 3 náhradníci, hrací doba 2 x 15...

ŠKOLNÍ AKADEMIE

23.06.2022 16:28
V úterý 21.6. se v překrásném prostředí horního zámeckého parku konala naše...

40. VÝROČÍ ŠKOLY

20.06.2022 06:14
O víkendu 18.-19.6. jsme oslavili kulaté 40.výročí vzniku naší školy. Při...

OSMÁCI NA VÝLETĚ NA VRANOVĚ

18.06.2022 08:56
Žáci 8. třídy se v rámci školního výletu vydali na výlet na Vranov. Užili si...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

Zřizovatel:

Město Moravský Krumlov