STUDIJNÍ POBYT ERASMUS + DO FRANCIE

"POZNÁVÁNÍ ROZŠIŘUJE OBZORY"

V termínu od 28.9 do 9.10. se vydá 30 žáků z II. stupně na studijně poznávací pobyt do Francie během kterého navštíví např. Montreux, horské městečko Chamonix na úpatí Mont Blancu, ale také jižní Nice a mnoho dalších atraktivních míst, památek i přírodních parků. Setkají se také hlavně s francouzskými žáky ve škole v Contes se kterými se již znají z hodin angličtiny v rámci E-twinningu a budou komunikovat v angličtině, při společných aktivitách  např. v oceánografickém muzeu v Monaku. Přejeme jim krásný pobyt a hodně zajímavých zážitků, nových zkušeností a rozšíření  jazykových dovedností. Po návratu se budeme těšit na fotografie z pobytu.

LOUKA PLNÁ DĚTÍ

I letos se naše třetí třídy zúčastnily dalšího ročníku sportovního dopoledne LOUKA PLNÁ DĚTÍ ve Znojmě. Tuto akci pro děti pořádá Česká unie sportu.
Vyšlo krásné letní počasí a děti si kromě prezentace sportů užily i plno sportovních aktiv, které si na vlastní kůži vyzkoušely – ATLETIKU, TRAMPOLÍNY, GYMNASTIKU A AEROBIK, KANOISTIKU I PLAVÁNÍ, FOTBAL, HOKEJ, TENIS a spoustu dalších. Budeme se těšit zase příští rok. Více fotografií

KROUŽKY ANGLIČTINY ALRETE

- přihlášky si můžete vyzvednou ve škole u paní učitelky Moos
- první lekce budou od pondělí 19.9.
- pokud děti chodí do družiny, zavedeme a odvedeme z i do družiny
  Pokud vám den výuky nevyhovuje, zavolejte a zkusíme najít
  jiné řešení (tel.: 775184336)
- poplatek 400,- za pololetí můžete zaplatit převodem 
  na účet Alrete: 4266524379/0800 VS: 001
  nebo hotově ve škole u paní učitelky
 
ROZVRH:
 1. skupina  / 2. třída                                 pondělí  12:10-13:00                                                                
 2. skupina /  3. třída                                 úterý     13:00-13:50
 3. skupina  / 4 třída                                   středa   13:30-14:20
 4. skupina  / 5  třída                                  středa 12:40-13:30                                                                             
 5. skupina  / 6. třída pokročilí              pondělí  13:10-14:00
 6. skupina  / 6.-7 třída                              úterý  13:55-14:45 
 7. skupina / velmi pokr.  7-9  úroveň B1  pondělí 14:15 -15:05 

 

 

ZAMĚŘENÍ ŠKOLY OD NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

V dnešní době je standardem domluvit se anglicky, a proto se od 1. 9. 2022
v naší škole zaměříme na výuku angličtiny.

Naším cílem je, aby žák během plnění povinné školní docházky zvládl první cizí jazyk na úrovni A2-B1. Tohoto cíle chceme dosáhnout pomoci následujících změn a aktivit. Výuce angličtiny bude věnována mimořádná pozornost. Důraz bude kladen zejména na rozvoj komunikativních dovedností (od první třídy) a konverzaci o daném tématu (od třetí třídy). Dále budeme rozvíjet čtení s porozuměním, interpretaci textů či psaní, rozšiřování slovní zásoby a zvládnutí gramatických struktur. Nejlepší žáky podpoříme a pomůžeme jim v reprezentaci naší školy na olympiádách v anglickém jazyce.

 

Cizí jazyk učíme od první třídy, kde mají žáci jednu hodinu týdně. Výuka probíhá komunikativní formou založenou na hrách, písničkách, říkankách a základní slovní zásobě s vizuální oporou v učebnici a rozšiřujících materiálech. Ve druhém ročníku navýšíme hodinovou dotaci angličtiny o jednu hodinu týdně. Od třetího do pátého ročníku je cizí jazyk vyučován tři hodiny týdně. Od šestého do devátého ročníku se časová týdenní dotace zvýší ze tří na čtyři hodiny týdně.

 

V hodinách budou žáci pracovat v méně početných skupinách. Maximální počet žáků ve skupině je 18. Při vyšším počtu třídy rozdělíme..

 

Dalším cílem naší školy je zapojení do mezinárodních projektů, které umožní komunikaci v cizím jazyce (online i osobně). Online komunikaci s vrstevníky umožní projekt eTwinning, kde plánujeme naši školu spojit se školami z více zemí pomocí mailu/videohovorů. Zde chceme zapojit celé třídy. Tento druh komunikace může předcházet zahraničnímu výjezdu realizovanému v rámci projektu Erasmus+. Erasmus+ umožní bezplatné výjezdy žáků do jiných zemí Evropské unie za účelem komunikace s žáky z dané země. Možnost zapojení by měli vždy žáci z předem určených ročníků.

 

Rádi bychom zařadili návštěvy divadelních představení v cizím jazyce a řízenou četbu cizojazyčných knih.

I nadále bude pokračovat odpolední kroužek angličtiny zaměřený na splnění znalostí certifikovaných zkoušek úrovní: Starters, Movers, Flyers, A2 a B1.

                           

ROZVRHY HODIN

  

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

Novinky

LOUKA PLNÁ DĚTÍ

16.09.2022 09:25
I letos se naše třetí třídy zúčastnily dalšího ročníku sportovního dopoledne...

ROZVRH KROUŽKŮ ANGLIČTINY JAZYKOVÉ ŠKOLY ALRETE

14.09.2022 10:20
- přihlášky si můžete vyzvednou ve škole u paní učitelky Moos - první lekce...

HODINY NÁBOŽENSTVÍ

08.09.2022 05:26
Hodiny náboženství budou probíhat: 1.2.3. ROČNÍK - úterý 13.00 -13.45 hod....

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ DDM

06.09.2022 09:56
Dům dětí a mládeže Moravský Krumlov nabízí na naší škole v letošním školním...

SLAVNOSTN PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ

01.09.2022 17:21
Ve čtvrtek 1. září jsme na naší škole slavnostně přivítali do 1. třídy malé...

ORGANIZAČNÍ POKYNY - NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

30.08.2022 17:41
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2022-2023 Organizační pokyny   1.9.  SLAVNOSTNÍ...
1 | 2 >>

KLUB PŘEDŠKOLÁK

  

Zřizovatel:

Město Moravský Krumlov