Vážení rodiče, žákyně a žáci 6.A, 6.B, 7., 8. a 9. třídy

Na základě rychlého průzkumu, porady, vyhodnocení všech podmínek

na naší škole a manuálu MŠMT, který uvádí hlavní důvody přítomnosti

žáků ve škole:

  • individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020,
  • socializační aktivity,
  • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků,
  • odevzdání učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb,
  • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020
     

jsme se rozhodli pro následující řešení:

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit budou probíhat konzultace tříd II. stupně každé pondělí, a to:

8. června, 15. června, 22. června a 29. června 2020.

V ostatních dnech bude pokračovat online výuka v osvědčeném režimu bez přítomnosti ve škole.

Vysvědčení bude předáno 30. června 2020.

Přihlášení žáci se sejdou se svými třídními učiteli a během dne proběhnou konzultace ze všech hlavních předmětů i s ostatními vyučujícími.

Nebude se jednat o klasickou výuku, ale o konzultaci a dovysvětlení
učiva z online výuky.

Konzultace potrvá od 8 hodin nejdéle do 13.30 hodin.

Po konzultacích mohou žáci po skupinách na oběd a domů.

Konkrétní rozvrhy konzultací jednotlivých tříd budou zveřejněny

už od středy 3. 6. 2020.

Při prvním vstupu do školy musí žákyně a žáci předložit čestné prohlášení!

Bez podepsaného čestného prohlášení nemohou vejít do budovy školy.

pedagogický tým ZŠ MK Ivančická

 

INFORMACE K NÁVRATU ŽÁKŮ II. STUPNĚ OD 8.6.

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci při distanční výuce, videovýuce, za ochotu, vstřícnost a trpělivost v této nelehké době.

Zveřejňujeme aktuální informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o dalších etapách uvolňování opatření ve školách

od 1. 6. a 8. 6. 2020. Zde si můžete přečíst dopis ministra školství a také harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v České republice a je součástí uvolňovacích opatření MZ a vlády. V závislosti na vývoji epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn.

Vážení rodiče, přečtěte si pozorně pod následujícím odkazem manuál MŠMT:

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - manuál

Po důkladném přečtení se rozhodněte k dobrovolnému přihlášení

Vašeho dítěte do školy.

Zde můžete vyplnit a odeslat přihlášku pro žáka II. stupně ZŠ.
Nejpozději do 2. 6. 2020!

První den musí všichni žáci přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které si můžete stáhnout zde. Bez čestného prohlášení nemohou vstoupit do budovy školy.

 

INFORMACE K NÁVRATU DO ŠKOLY

ŽÁKŮ SPECIÁLNÍCH TŘÍD OD 1.6.

Nad rámec původního harmonogramu uvolňování opatření ve školách, ovšem v návaznosti na odborné diskuse k potřebnosti umožnění prezenční podpory vzdělávání i pro žáky se zdravotním postižením, schválila vláda možnost otevření i druhé části speciálních základních škol (určených pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a základní školy speciální a děti přípravného stupně základní školy speciální), a to v období od 1. do 30. června 2020. Účast žáků bude opět dobrovolná a bude podmíněna podpisem upraveného čestného prohlášení ze strany rodiče. Vláda tak vyslyšela i hlasy rodičů dětí s poruchou autistického spektra a dalšími výše uvedenými hendikepy. Zde můžete číst a stáhnout  speciální manuál a upravené čestné prohlášení. Rodiče jsou již informováni svými třídními učitelkami.

PROJEKT ŠKOLA 21. STOLETÍ ZŠ IVANČICKÁ

KLUB PŘEDŠKOLÁK

  

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Novinky

ŽÁDOSTI O OŠETŘOVNÉ PRO RODIČE DĚTÍ DO 13 LET

12.03.2020 10:11
OŠETŘOVNÉ PRO RODIČE DĚTÍ DO 13 LET Informace pro rodiče, kteří chtějí čerpat...

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - ŠKOLY JSOU OD 11.3. UZAVŘENY Z DŮVODU ŠÍŘENÍ KORONAVIRU

10.03.2020 10:13
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ ! ŠKOLY JSOU OD 11.3.2020 Z DŮVODU ŠÍŘENÍ KORONAVIRU...

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY - TÝDEN V CIZÍCH ZEMÍCH

10.03.2020 09:09
V úterý 10.3. jsme se v rámci projektového týdne vydali poznávat další cizí...

TÝDEN V CIZÍCH ZEMÍCH - JAPONSKO

09.03.2020 11:43
TÝDEN V CIZÍCH ZEMÍCH 9.-13.3. PONDĚLÍ: JAPONSKO V pondělí 9.3. jsme...

BESEDA O PREVENCI KRIMINALITY

05.03.2020 20:30
Ve čtvrtek 5.3. proběhla pro žáky osmého a devátého ročníku beseda o prevenci...

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

02.03.2020 20:23
Ve čtvrtek 5.3. se uskuteční od 13.30 hodin  v učebně hudební výchovy...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Program podpory digitalizace škol