Můžete se těšit na vystoupení žáků všech tříd ve stylu animovaných pohádek filmových studií Disney, Pixar
a Illumination. Těšíme se na vás, bude to zábava!

VYHLÁŠENÍ ATLETICKÉHO DNE

V čtvrtek 20.6. se uskutečnilo vyhlášení nejúspěšnějších sportovců v jednotlivých disciplínách atletického dne. Všem výhercům gratulujeme. 

Více fotografií z vyhlášení

Fotografie z Atletického dne

VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY – I.S a II. S

Spousta radosti, zážitků a poznání, takový byl den na statku u paní Mgr. Řezáčové. 13. 6. 2024 se třídy ZŠ speciální vypravily na výlet za zvířátky. Děti si vyzkoušely činnosti spojené s životem na statku, získaly nové poznatky o domácích zvířatech, jak o ně pečovat a jak je nakrmit. Odměnou bylo pohlazení a pomazlení se zvířaty nebo třeba netradiční procházka s kozou či králíkem na vodítku po statku. Na programu byla také příprava překážkové dráhy pro zvířata. Ti nejodvážnější si užili projížďku na koni. Byl to krásně strávený čas. Tímto bychom rádi poděkovali paní Mgr. Řezáčové za milé pozvání. Další velký dík patří SDH Rybníky za dopravu hasičskou dodávkou, což byl pro mnoho dětí další zajímavý zážitek v tomto krásném dni.

Více fotografií

ČÍM BUDU

PROJEKTOVÉ DNY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Jedním z nejtěžších okamžiků povinné školní docházky je ten, kdy se žáci musí rozhodnout, jakou cestou vyššího vzdělávání se vydají. Výběr školy a přijímací řízení je těžké břímě nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče. Abychom jim toto nelehké rozhodování  ulehčili, připravili jsme pro žáky  8. ročníku projektové dny s názvem Čím budu a oslovili jsme školy, firmy a instituce v našem městě. Všichni byli velmi ochotní a vstřícní, a zejména proto byl tento pilotní projekt opravdu úspěšný.

Program byl skutečně nabitý!  Již v květnu jsme navštívili pražírnu kávy Johnny Coffee a po prohlídce jsme si vyslechli přednášku o podnikatelském záměru a jeho realizaci. V pondělí 10.6. si žáci vyzkoušeli přijímačky nanečisto z matematiky, pomocí diagnostických metod kariérového poradenství se o sobě něco dozvěděli a na základě dotazníků jim byla předložena první nabídka možných povolání.

V úterý se pěšky vydali do Polánky do dílen praktického vyučování SŠDOS Moravský Krumlov, které jsou moderně a účelně vybaveny. Viděli jsme nejrůznější ukázky praktického vyučování a některé žáky tato prohlídka zaujala natolik, že  se zřejmě stanou studenty této školy.

Ve středu osmáky  na gymnáziu přivítali studenti sekundy, kteří je nejen provedli školou a seznámili s obsahem výuky, ale také společně se studenty primy názorně předvedli, jak vypadá hodina biologie a fyziky v jejich škole. Poté je ještě  čekala  návštěva hlavní budovy SŠDOS, kde jsme se seznámili s maturitními obory a dalšími možnostmi studia na této škole.

Ve čtvrtek se žáci vydali na Městský úřad v Moravském Krumlově. Zde si prohlédli úřad a vyslechli přednášku na téma Práce ve státní správě a samosprávě.  Po přesunu na policejní služebnu Policie České republiky  besedovali s policisty o možnosti práce v ozbrojených složkách.

Poslední den ráno děti opět usedly  do lavic, aby si vyzkoušely přijímačky nanečisto z českého jazyka. Od deseti hodin pak proběhla návštěva stavební firmy OSP Moravský Krumlov a diskuse o  fungování stavební firmy a profesích s ní spojených.

Celý týden žáci sbírali materiály, třídili informace a zpracovávali si je do svých portfolií, se kterými budou pracovat ve výchově k občanství v 9. ročníku  a při výběru své vysněné střední školy.

Věřím, že tento týden byl užitečný a některým žákům pomohl se lépe zorientovat v této problematice. Chtěla bych poděkovat všem zástupcům škol a firem, že našim žákům nastínili možnosti uplatnění na trhu práce v Moravském Krumlově a okolí – p. Karlu Širokému a Miroslavu Janíčkovi z Johnny Coffee, zástupkyním ředitele SŠDOS  Lence Dobešové a Ivetě Kovaříkové, p. Jiřímu Chaloupkovi – vedoucímu dílen v Polánce, paní ředitelce gymnázia Dagmar Holé a p.u. Janě Tesařové, p.u. Lence Šenflokové,  p.u. Jaroslavu Šrejmovi, panu senátorovi  Tomáši Třetinovi, p. tajemníkovi MěÚ  Pavlu Vavřinovi, mluvčí znojemské policie Lence Drahokoupilové, veliteli obvodního oddělení MK Policie ČR Jiřímu Kučerovi,  panu Vlastimilu Kocandovi z OSP a jeho zaměstnancům a paní učitelce Janě Dostálové za přípravu přijímaček z matematiky.

Pilotní projekt se osvědčil a  stane se na naší škole součástí výchovně vzdělávacího bloku zaměřeného na volbu povolání.                             

                                           Michaela Vejvalková – výchovná poradkyně

Více fotografií

PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ NA PŘÍŠTÍ ROK

Přihlášky ke stravování na školní rok 2024/2025 je možné podat elektronicky nebo osobně v kanceláři školní jídelny od 24.6.- 28.6. nebo v srpnu od 15.8. v době od 6 do 14.30 hod.

přihláška ke stravování

DEN KOREJSKÉ KULTURY

Dne 13.6. vyrazila třída 7.A a 7.B do tělocvičny Výchovného Ústavu v Moravském Krumlově, kde pro nás studenti a dobrovolníci z Jižní Koreje připravili stanoviště s nejrůznějšími aktivitami a velmi poutavý program. Měli jsme možnost vidět vystoupení inspirované korejskou kulturou, obdivovat a vyzkoušet si karate, slyšet tradiční zpěv za doprovodu typicky korejských  nástrojů a vidět různé tance. K tomu poslednímu jsme se také přidali a rozloučili se. Byl to pro nás příjemně strávený čas.

Více fotografií

 

ATLETICKÝ DEN II. STUPNĚ

V pátek 7. 6. poměřili žáci a žákyně II. stupně své síly v 5 atletických disciplínách: vytvalostní běh, běh na 60 m, skok daleký, hod míčkem a vrh koulí. Soutěžící byli rozděleni do 4 kategorií: dívky 6. + 7. ročník, dívky 8. + 9. ročník chlapci 6. + 7. ročník a chlapci 8. + 9. ročník. Snaha vylepšit své osobní rekordy a  porazit ostatní byla znát v každé disciplíně. Děkujeme všem učitelům, asistentkám a žákům, kteří se podíleli na hladkém průběhu celé akce. A samozřejmě velká gratulace patří nejem vítězům, ale všem kteří s radostí sportovali.

Vítězové jednotlivých disciplín

Vytrvalostní běh: Tereza Skaláková (2:58, 800 m), Anna Vejvalková (2:59, 800 m), Bohuslav Slavík (3:32,1000 m), Josef Stix ( 3:17,1000 m)

Běh na 60 m: Alice Štolpová (9,05 s), Lenka Šedrlová (8,80 s), Daniel Jakeš (8,40 s), Milan Pelikán (7,83 s)

Skok daleký: Alice Štolpová (365 cm), Lenka Šedrlová (405 cm), Daniel Jakeš (425 cm), Pavel Striegler (466 cm)

Hod míčkem: Michaela Hlaváčová (31,40 m), Lenka Šedrlová (34,10 m), Matěj Vlk (42,00 m)

Vrh koulí: Pavel Striegler (10,16 m)

Čtyřboj: Lenka Šedrlová (2800 bodů), Pavel Striegler (3300 bodů)

INTEGROVANÁ TÉMATICKÁ VÝUKA

ANEB KDYŽ DĚTI UČÍ DĚTI

Žáci 9.A a 9.B připravili celodopolední program pro 5.třídu. Nachystali 8 stanovišť na téma vitaminy a výživa. Páťáci pracovali ve skupinkách, obcházeli jednotlivá stanovišt, plnili aktivity a připravené úkoly, ve kterých se dozvěděli informace o zdravém talíři, výživové pyramidě, obsahu vitaminů a cukrů v jednotlivých potravinách, odkud se k nám dováží jaké potraviny ze zahraničí, jaké nemoci mohou vzniknout při nedostatku nebo nadbytku vitaminů v těle a spoustu dalších informací. Celou akci jsme zakončili velkým kruhem, kde si děti řekli, jak si to užili, co se dozvěděli a co je zaujalo. A na konec jsme si užili vitaminový piknik s melounem.
 

Více fotografií

 

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

V pondělí 3.6.2024 se obřadní síň Městského úřadu v Moravském Krumlově zaplnila prvňáčky, které pan senátor a starosta našeho města Mgr. Tomáš Třetina slavnostně pasoval na čtenáře. Děti dostaly od městské knihovny čtenářské legitimace a krásnou knížku s názvem Kouzelné brýle. Po pasování děti navštívily knihovnu, kde se seznámily s knížkami a výpůjčními pravidly. Poté si zasloužily i sladkou odměnu v cukrárně, kde si pochutnaly na výborné zmrzlině.

Více fotografií

                           

INFORMACE PRO PŘEDŠKOLÁKY

  

Novinky

OSLAVA SVĚTOVÉHO TÝDNE MUZIKOTERAPIE VE TŘÍDÁCH ZŠ SPECIÁLNÍCH

25.04.2024 19:52
Jako každý rok, i letos se naše třídy vzdělávající žáky s postižením...

ÚKOLOVKA SE ZEMIČKOU - STEZKA S ÚKOLY NA DEN ZEMĚ

20.04.2024 20:10
K příležitosti Dne Země třídy ZŠ speciální  přichystaly...

OKRESNÍ KOLO ŠTAFETOVÉHO POHÁRU

16.04.2024 17:08
Žáci 1. stupně naší školy se zúčastnili okresního kola Štafetového poháru. Děti...

MALOVÁNÍ HUDBY

16.04.2024 17:08
V pátek 12. 4. se sešli žáci 4. A a I. Z na společný projekt, ve...

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 18.4.

14.04.2024 21:07
Ve čtvrtek 18.4. se uskuteční třídní schůzky formou společných schůzek tříd...

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ - FRIENDSHIP

14.04.2024 15:35
MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ Více fotografií Jak jsme vás již informovali dříve,...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Zřizovatel:

Město Moravský Krumlov

 

Program podpory digitalizace škol