PŘIHLÁŠKY KE STRAVOVÁNÍ NA PŘÍŠTÍ ROK

Přihlášky ke stravování na školní rok 2024/2025 je možné podat 

elektronicky nebo osobně v kanceláři školní jídelny

v srpnu od 15.8. v době od 6 do 14.30 hod.

přihláška ke stravování

OHLÉDNUTÍ ZA CANISTERAPIÍ VE TŘÍDÁCH

 I. S a II. S ve II. pololetí školního roku 2023-2024

Při vzdělávání žáků s postižením zařazujeme řadu podpůrných terapií, canisterapie patří jednoznačně k těm nejoblíbenějším. Pejsci jsou pro naše žáky velkými kamarády a pouhou přítomností navozují dobrou náladu a úsměv na tváři. A jak se říká, s úsměvem jde všechno líp. Již mnohokrát bylo zmíněno, že pejsci představují pro naše žáky neskutečný motivační prvek a aktivizují je i k méně oblíbeným činnostem.

Každé canisterapeutické setkání je vždy předem promyšleno a zacíleno na rozvoj určitých dovedností. V průběhu II. pololetí jsme se zaměřili na rozvoj hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu a nacvičovali jsme i méně oblíbenou aktivitu - chůzi do schodů a ze schodů. Dále jsme podporovali rozvoj komunikace, obohacovali aktivní i pasivní slovní zásobu, myšlení, paměť a koncentraci pozornosti. Rozvíjeli jsme i zrakové, sluchové a hmatové vnímání.

Také jsme netradičně propojili canisterapii s prvky muzikoterapie, což byl velký zážitek, který jsme zakončili společnou relaxací při poslechu meditačních nástrojů.

Více fotografií

ČÍM BUDU

PROJEKTOVÉ DNY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Jedním z nejtěžších okamžiků povinné školní docházky je ten, kdy se žáci musí rozhodnout, jakou cestou vyššího vzdělávání se vydají. Výběr školy a přijímací řízení je těžké břímě nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče. Abychom jim toto nelehké rozhodování  ulehčili, připravili jsme pro žáky  8. ročníku projektové dny s názvem Čím budu a oslovili jsme školy, firmy a instituce v našem městě. Všichni byli velmi ochotní a vstřícní, a zejména proto byl tento pilotní projekt opravdu úspěšný.

Program byl skutečně nabitý!  Již v květnu jsme navštívili pražírnu kávy Johnny Coffee a po prohlídce jsme si vyslechli přednášku o podnikatelském záměru a jeho realizaci. V pondělí 10.6. si žáci vyzkoušeli přijímačky nanečisto z matematiky, pomocí diagnostických metod kariérového poradenství se o sobě něco dozvěděli a na základě dotazníků jim byla předložena první nabídka možných povolání.

V úterý se pěšky vydali do Polánky do dílen praktického vyučování SŠDOS Moravský Krumlov, které jsou moderně a účelně vybaveny. Viděli jsme nejrůznější ukázky praktického vyučování a některé žáky tato prohlídka zaujala natolik, že  se zřejmě stanou studenty této školy.

Ve středu osmáky  na gymnáziu přivítali studenti sekundy, kteří je nejen provedli školou a seznámili s obsahem výuky, ale také společně se studenty primy názorně předvedli, jak vypadá hodina biologie a fyziky v jejich škole. Poté je ještě  čekala  návštěva hlavní budovy SŠDOS, kde jsme se seznámili s maturitními obory a dalšími možnostmi studia na této škole.

Ve čtvrtek se žáci vydali na Městský úřad v Moravském Krumlově. Zde si prohlédli úřad a vyslechli přednášku na téma Práce ve státní správě a samosprávě.  Po přesunu na policejní služebnu Policie České republiky  besedovali s policisty o možnosti práce v ozbrojených složkách.

Poslední den ráno děti opět usedly  do lavic, aby si vyzkoušely přijímačky nanečisto z českého jazyka. Od deseti hodin pak proběhla návštěva stavební firmy OSP Moravský Krumlov a diskuse o  fungování stavební firmy a profesích s ní spojených.

Celý týden žáci sbírali materiály, třídili informace a zpracovávali si je do svých portfolií, se kterými budou pracovat ve výchově k občanství v 9. ročníku  a při výběru své vysněné střední školy.

Věřím, že tento týden byl užitečný a některým žákům pomohl se lépe zorientovat v této problematice. Chtěla bych poděkovat všem zástupcům škol a firem, že našim žákům nastínili možnosti uplatnění na trhu práce v Moravském Krumlově a okolí – p. Karlu Širokému a Miroslavu Janíčkovi z Johnny Coffee, zástupkyním ředitele SŠDOS  Lence Dobešové a Ivetě Kovaříkové, p. Jiřímu Chaloupkovi – vedoucímu dílen v Polánce, paní ředitelce gymnázia Dagmar Holé a p.u. Janě Tesařové, p.u. Lence Šenflokové,  p.u. Jaroslavu Šrejmovi, panu senátorovi  Tomáši Třetinovi, p. tajemníkovi MěÚ  Pavlu Vavřinovi, mluvčí znojemské policie Lence Drahokoupilové, veliteli obvodního oddělení MK Policie ČR Jiřímu Kučerovi,  panu Vlastimilu Kocandovi z OSP a jeho zaměstnancům a paní učitelce Janě Dostálové za přípravu přijímaček z matematiky.

Pilotní projekt se osvědčil a  stane se na naší škole součástí výchovně vzdělávacího bloku zaměřeného na volbu povolání.                             

                                           Michaela Vejvalková – výchovná poradkyně

Více fotografií

                           

INFORMACE PRO PŘEDŠKOLÁKY

  

Novinky

PROJEKTOVÉ DNY: ČÍM BUDU?

19.05.2024 19:20
17. května jsme zahájili na naší školy projektové dny k volbě povolání...

6.A NA VÝLETĚ NA PÁLAVĚ

15.05.2024 07:59
Naše třída byla ve dnech 9. a 10. 5. 2024 na Pálavě. Navštívili jsme město...

ZLATÝ A STŘÍBRNÝ ÚSPĚCH NA Mc DONALD´S CUPu

15.05.2024 07:49
Naši fotbalisti z 1.-3. tříd se zúčastnili dalšího ročníku turnaje Mc...

EXKURZE DO TEREZÍNA

11.05.2024 19:35
Dne 10. 5. 2024 se žáci 9. a 8. třídy zúčastnili dějepisné exkurze na téma...

ZVEME VÁS NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠÍ ŠKOLY V SOBOTU 18.5.

10.05.2024 18:16

OKRESNÍ KOLO POHÁRU ROZHLASU

09.05.2024 16:53
Dne 30. 4. 2024 se žáci a žákyně naší školy vypravili do Znojma na okresní...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Zřizovatel:

Město Moravský Krumlov

 

Program podpory digitalizace škol