Kariérové poradenství

Informace k přijímacím zkouškám na SŠ

Aktuální  informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2023/2024

 

DŮLEŽITÉ  TERMÍNY  A INFORMACE

 
 
 

První a druhé kolo přijímacího řízení

 

!!!! Vyhláška zatím  nevstoupila v platnost, informace máme z tiskových zpráv MŠMT a médií!!!

 

Změny – 3 přihlášky, elektronický systém zpracování, možné podávat písemně, elektronicky – vše bude upřesněno v lednu.

 

Další kola přijímacího řízení 

Ředitel může k naplnění předpokládaného stavu žáků vyhlásit další kola přijímacího řízení.  Počet kol ani počet přihlášek není omezen.

 

Kritéria přijímacího řízení vyhlásí ředitel střední školy pro: 

Obory vzdělání s talentovou zkouškou                           do 31. října 2023         

Obory vzdělání bez talentové zkoušky                           do 31. ledna 2024

 

Termíny podávání přihlášek

Obory vzdělání s talentovou zkouškou                           do 30. listopadu 2023      

Obory vzdělání bez talentové zkoušky                           1. – 20. února 2024

 
Termíny přijímacích zkoušek pro obory s talentovou zkouškou - vždy je stanoví ředitel příslušné SŠ

Obory vzdělání s ta1entovou zkouškou  

  • 82 Umění a užité umění                               2. - 15. ledna 2024
  • Gymnázium se sportovní přípravou             2. - 15. února 2024
  • Konzervatoř                                                 15. - 31. ledna 2024

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do  oborů středního vzdělávání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky a gymnázium se sportovní přípravou:

 

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ve vzdělávacím oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena na tyto dny:        

  1. termín:      12. dubna 2024 – pro čtyřleté obory vzdělání,

                               16. dubna 2024 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií,

  1. termín:      15. dubna 2024 – pro čtyřleté obory vzdělávání,

                               17. dubna 2024 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

  1. termín:   29. dubna 2024
  2. termín:   30. dubna 2024

 

Své vlastní přijímací zkoušky mohou školy uspořádat v termínu   12. - 28. dubna 2024

 

Termíny přijímacího řízení  pro obory s výučním listem a závěrečnou zkouškou jsou stanoveny na pracovní dny v období mezi  22. - 30. dubnem 2024.    

 

Informace pro rodiče vycházejících žáků

 

1. Při rozhodování o volbě dalšího studia nebo učebního oboru se můžete poradit s TU nebo VP.

 

2. Podrobnější informace lze získat na jednotlivých SŠ na Dnech otevřených dveří.

 

3. Aktuální informace o SŠ a SOŠ, SOU jsou na internetu www.jmskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.scio.cz., www.vyberskoly.cz