Kariérové poradenství

Informace k přijímacím zkouškám na SŠ

Aktuální  informace o přijímacích zkouškách pro školní rok 2022/2023

 

1. Způsob přijímacího řízení určuje ředitel příslušné střední školy. Přijímací řízení probíhá na základě předložených podkladů - přihláška, přehled klasifikace v 8. a 9. ročníku a další požadavky  stanovené střední školou.

 

2. Přijímací zkoušky téměř vždy obsahují zkoušku z českého jazyka a matematiky, někdy i cizího jazyka a všeobecného přehledu či studijních předpokladů žáka.

 

3. Nejpozději do 31. ledna 2023 (u oborů s talentovou zkouškou do 31. října 2022) zveřejní SŠ na svých webových stránkách přesná kritéria, podle kterých bude přijímací řízení probíhat.

 

4. V letošním školním roce se mohou v 1. kole podat 2 PŘIHLÁŠKY

Přihlášky k 1. kolu přijímacího řízení na SŠ musí rodiče doručit do 1. 3. 2023!!!  na příslušnou střední školu, včetně potvrzení ZŠ (k oborům s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022).

Za správnost vyplnění a včasnost odevzdání odpovídají rodiče žáka.

 

5. I v letošním roce se konají v prvním kole přijímacího řízení jednotné zkoušky do oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, a to formou písemného testu ze vzdělávacího oboru ČESKÝ JAZYK A LITERATURA a ze vzdělávacího oboru MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE (v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělání). Přesné informace obdrží zákonní zástupci na třídní listopadové schůzce ve škole.

6. Další kola přijímacího řízení vypisují jednotlivé školy dle potřeby (veškeré informace je třeba zjišťovat na stránkách jednotlivých SŠ).

 

Informace pro rodiče vycházejících žáků.

 

1. Při rozhodování o volbě dalšího studia nebo učebního oboru se můžete poradit s TU nebo VP.

 

2. Podrobnější informace lze získat na jednotlivých SŠ na Dnech otevřených dveří.

 

3. Aktuální informace o SŠ a SOŠ, SOU jsou na internetu www.jmskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz, www.scio.cz., www.vyberskoly.cz

 

4. Žáci si přihlášky ke studiu nemusí zajišťovat sami, naše škola je vytiskne na základě odevzdaného formuláře - obory a názvy středních škol pro vyplnění přihlášky.

 

5. Zápisový lístek si rodiče vyzvednou na informativní schůzce u výchovné poradkyně proti podpisu.

 

6. Jihomoravský kraj ve spolupráci se středními školami, zaměstnavateli a dalšími zainteresovanými subjekty vydal edukativní brožuru s názvem "Končíš základku? Kam dál, aby to stálo za to!?". Brožura nabízí aktuální a souhrnné informace, které by mohly pomoci při profesní orientaci a rozhodování žáka základní školy, kam dál.