Metodik prevence

 Mgr. Marek Ostrovský

 
 

Konzultační hodiny: 1. středa v měsíci od 14 do 15 hodin, mimo tuto dobu dle individuální domluvy

 

Hlavní oblasti činnosti:

  • Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
  • Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalizmu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
  • Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy.
  • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
  • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd.
  •