Naše škola je zapojena do projektů:

 

PRVŇÁČCI V ŘÍŠI VĚDY

Realizuje se pod záštitou Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje a Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna. První den školního roku jsme dostali volné vstupenky do Hvězdárny a planetária Brno a také do VIDA science centra Brno. Do Hvězdárny jsme vyrazili 20.10. 2017 na úžasný výukový pořad Kouzelný útes. Dozvěděli jsme se zajímavosti z podmořského světa a samozřejmě jsme také zavítali na noční oblohu, kde jsem poznávali nejnápadnější souhvězdí. Nezůstala nám skryta ani Sluneční soustava. Vida centrum nás čekalo 22.11. 2017 a s ním také výukový program Putování s velrybou. Společně jsme se ponořili pod hladinu a objevovali svět obývaný neuvěřitelnými tvory – velrybami. Prohlídka expozice byla vzrušující, zvláště se nám líbila skluzavka a hravá výstava CIRKUS MECHANIKUS. Zdaleka jsme nestihli vše projít a vyzkoušet na vlastní kůži, ale je to pro nás velká výzva – vzít rodiče a pokračovat v bádání při společném rodinném výletě. Více fotografií   1.A a 1.B

 

Projekt "Šablony - ZŠ Ivančická 218, M. Krumlov"
s reg.č. "CZ 02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003929"

Dotace může být poskytnuta až do výše 656 160,00 Kč

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko
 

 

 

Hodina pohybu navíc

info v příloze

 

 

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou
ve školách v Jihomoravském kraji II

 

 

Přehled čerpání veřejné finanční podpory z Města Moravský Krumlov

 
  1. Literárně – dramatický kroužek na ZŠ Moravský Krumlov, 5 000,-Kč
  2. Prezentace ZŠ Ivančická v našem městě Moravský Krumlov, 10 000,-Kč
  3. Den prevence 2014, 7 000,- Kč