Naše škola je zapojena do projektů:

 

PROJEKT KROKUS

Brněnská pobočka Židovského muzea v Praze vyzvala na začátku školního roku 2017/2018 školy k zapojení a spolupráci na projektu KROKUS. Také naší škole byly zaslány na podzim cibulky žlutých krokusů jako připomínka jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, které zemřely během šoa. Účast škol na projektu je bezplatná. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni během nacistické vlády v některých obsazených zemích nosit. Na jaře cibulky krokusů vykvetly a jejich barva symbolizuje památku obětí holocaustu, připomínáme si děti, které zahynuly. Díky tomu na ně nezapomínáme a jejich památku a příběhy předáváme budoucím generacím.

Tento projekt realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Projekt běží již několik let na školách nejen v Irsku , ale po celém světě. Každoročně se do něj zapojují další a další školy. Na mnoha školách se z něj stal dlouhodobý projekt. Letos byl projekt zahájen na celé Moravě.

Projekt Krokus nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu. Připomínáme si, jak důležité je přijímat lidi všech kultur a národností a vážit si jich.

 

V rámci projektu jsme navázali spolupráci se Střední školou obchodu, dopravy a služeb, Moravský Krumlov, příspěvková organizace. V rámci spolupráce byla realizována výroba Davidovy hvězdy v dílnách uměleckých kovářů, pod vedením mistra pana Jiřího Haita.

Ve středu 18. dubna 2018 se žáci tříd I. Z a II. Z zúčastnili exkurze na odloučeném pracovišti v Polánce, kde byla za pomoci učňů a pana mistra vyrobena z kovu Davidova hvězda. Děti se mohly seznámit s prostorami dílen a exkurze mohla být případnou inspirací pro výběr budoucího povolání. Chtěli bychom tímto velice poděkovat za vstřícnost a pomoc při výrobě. Díky této úžasné spolupráci můžeme tento projekt obohatit o další aspekt a tím je viditelný pamětník v podobě Davidovy hvězdy, jež byla následně natřena černou barvou a umístěna v prostorách atria školy ZŠ Ivančická na záhon, kde byly vysázeny krokusy z projektu. Žlutá barva omítky školy také přispívá k symbolickému znázornění.

 

Jsme velice rádi, že jsme se mohli tohoto projektu zúčastnit a veškerý čas a úsilí do něj vložené nepřišlo rozhodně vniveč. Zapojení dětí do sázení krokusů a pozorování, jak květiny rostou, podporují proces získávání znalostí o nezbytnosti vzájemné tolerance a respektu ve společnosti. Projekt má mladým lidem názorně přiblížit tématiku holocaustu a prohloubit povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenlivosti. 

 

Fotografie z projektu

 

Mgr. Šárka Svobodová (garant projektu), Mgr. Lenka Spourová

 

 

PRVŇÁČCI V ŘÍŠI VĚDY

Realizuje se pod záštitou Bohumila Šimka, hejtmana Jihomoravského kraje a Petra Vokřála, primátora statutárního města Brna. První den školního roku jsme dostali volné vstupenky do Hvězdárny a planetária Brno a také do VIDA science centra Brno. Do Hvězdárny jsme vyrazili 20.10. 2017 na úžasný výukový pořad Kouzelný útes. Dozvěděli jsme se zajímavosti z podmořského světa a samozřejmě jsme také zavítali na noční oblohu, kde jsem poznávali nejnápadnější souhvězdí. Nezůstala nám skryta ani Sluneční soustava. Vida centrum nás čekalo 22.11. 2017 a s ním také výukový program Putování s velrybou. Společně jsme se ponořili pod hladinu a objevovali svět obývaný neuvěřitelnými tvory – velrybami. Prohlídka expozice byla vzrušující, zvláště se nám líbila skluzavka a hravá výstava CIRKUS MECHANIKUS. Zdaleka jsme nestihli vše projít a vyzkoušet na vlastní kůži, ale je to pro nás velká výzva – vzít rodiče a pokračovat v bádání při společném rodinném výletě. Více fotografií   1.A a 1.B

 

Projekt "Šablony - ZŠ Ivančická 218, M. Krumlov"
s reg.č. "CZ 02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003929"

Dotace může být poskytnuta až do výše 656 160,00 Kč

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu moravskokrumlovsko
 

 

 

Hodina pohybu navíc

info v příloze

 

 

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou
ve školách v Jihomoravském kraji II

 

 

Přehled čerpání veřejné finanční podpory z Města Moravský Krumlov

 
  1. Literárně – dramatický kroužek na ZŠ Moravský Krumlov, 5 000,-Kč
  2. Prezentace ZŠ Ivančická v našem městě Moravský Krumlov, 10 000,-Kč
  3. Den prevence 2014, 7 000,- Kč