DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ

V hodinách dějepisu, vlastivědy a občanské výchovy si žáci šestých tříd, pátého a devátého ročníku seznámili s historií vzniku tohoto světového svátku.11. listopad - DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ, je den věnovaný památce válečných veteránů. Tento den byl vybrán symbolicky na památku podepsání příměří mezi Spojenci a Německem, čímž byly ukončeny boje 1.světové války. V některých zemích je označován jako Den veteránů nebo Den vzpomínek. Ani po ukončení bojů 2.světové války nenastal mír a od září 1945 ještě nebyl den, kdy by nebyla válka - ano, jeden jediný den. Mezi příslušníky Armády ČR jsou také váleční veterání, protože i naše vojenské jednotky bývají nasazovány do válečných oblastí na různých kontinentech. Symbolem DNE VETERÁNŮ je vlčí mák na památku padlých na území Flander v průběhu 1.světové války.      Mgr. Jana Pavlíčková

„Dědečku, vyprávěj, tatínku, pokračuj…“

            Čtenářství českého národa je často oblíbeným tématem diskusí. Na jedné straně všichni stále opakují, že děti málo čtou, na straně druhé se Češi umisťují na prvních místech čtenářských žebříčků – ať už v počtu knihoven na počet obyvatel, či v množství zakoupených knih apod.

            Připustíme-li,  že čtenářská gramotnost žáků je opravdu nízká, většina lidí označí za viníka školu. Ale co rodina, jaký ta má podíl na rozvoji čtenářských dovedností dětí? Na tuto otázku jsme se pokusili najít odpověď prostřednictvím besedy s názvem „Dědečku, vyprávěj, tatínku,  pokračuj…“, která  je součástí  projektu MAP II  a podpory rozvoje čtenářské gramotnosti. Pozvání přijali zástupci tří generací jedné rodiny – dědeček Mgr. Antonín Třetina, tatínek Mgr. Tomáš Třetina a dcera Barbora Třetinová, aby žákům 7., 8. a 9. ročníku představili své oblíbené knihy.  I když zdravotní stav p. Antonínu Třetinovi nakonec neumožnil fyzicky se besedy zúčastnit, zaslal dětem zdravici, v níž  nejen představil své oblíbené knihy, ale odpověděl i na řadu otázek.

            Závěrečná diskuse, ve které padlo mnoho zajímavých dotazů, snad  aspoň trochu osvětlila, zda se vztah ke čtenářství „dědí“ a jestli rodiče či prarodiče ovlivňují literární vkus svých potomků. A jelikož se nám toto téma zdá opravdu zajímavé a zatím nevyčerpané, můžou se žáci těšit na další besedu, tentokrát pod názvem „Babičko, vyprávěj, maminko,  pokračuj..“  Více fotografií                                                      Mgr. Michaela Vejvalková

PROJEKT ŠKOLA 21. STOLETÍ ZŠ IVANČICKÁ

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

Zřizovatel:

Město Moravský Krumlov