Vážení rodiče, žákyně a žáci 6.A, 6.B, 7., 8. a 9. třídy

Na základě rychlého průzkumu, porady, vyhodnocení všech podmínek

na naší škole a manuálu MŠMT, který uvádí hlavní důvody přítomnosti

žáků ve škole:

  • individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020,
  • socializační aktivity,
  • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků,
  • odevzdání učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb,
  • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020
     

jsme se rozhodli pro následující řešení:

S ohledem na občasný a krátkodobější charakter výše uvedených aktivit budou probíhat konzultace tříd II. stupně každé pondělí, a to:

8. června, 15. června, 22. června a 29. června 2020.

V ostatních dnech bude pokračovat online výuka v osvědčeném režimu bez přítomnosti ve škole.

Vysvědčení bude předáno 30. června 2020.

Přihlášení žáci se sejdou se svými třídními učiteli a během dne proběhnou konzultace ze všech hlavních předmětů i s ostatními vyučujícími.

Nebude se jednat o klasickou výuku, ale o konzultaci a dovysvětlení
učiva z online výuky.

Konzultace potrvá od 8 hodin nejdéle do 13.30 hodin.

Po konzultacích mohou žáci po skupinách na oběd a domů.

Konkrétní rozvrhy konzultací jednotlivých tříd budou zveřejněny

už od středy 3. 6. 2020.

Při prvním vstupu do školy musí žákyně a žáci předložit čestné prohlášení!

Bez podepsaného čestného prohlášení nemohou vejít do budovy školy.

pedagogický tým ZŠ MK Ivančická

 

INFORMACE K NÁVRATU ŽÁKŮ II. STUPNĚ OD 8.6.

Vážení rodiče, děkujeme za spolupráci při distanční výuce, videovýuce, za ochotu, vstřícnost a trpělivost v této nelehké době.

Zveřejňujeme aktuální informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o dalších etapách uvolňování opatření ve školách

od 1. 6. a 8. 6. 2020. Zde si můžete přečíst dopis ministra školství a také harmonogram uvolňování opatření v oblasti školství. Harmonogram reflektuje současnou epidemiologickou situaci v České republice a je součástí uvolňovacích opatření MZ a vlády. V závislosti na vývoji epidemiologické situace může být aktualizován nebo doplněn.

Vážení rodiče, přečtěte si pozorně pod následujícím odkazem manuál MŠMT:

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZŠ V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 - manuál

Po důkladném přečtení se rozhodněte k dobrovolnému přihlášení

Vašeho dítěte do školy.

Zde můžete vyplnit a odeslat přihlášku pro žáka II. stupně ZŠ.
Nejpozději do 2. 6. 2020!

První den musí všichni žáci přinést vyplněné a podepsané čestné prohlášení, které si můžete stáhnout zde. Bez čestného prohlášení nemohou vstoupit do budovy školy.

 

PROJEKT ŠKOLA 21. STOLETÍ ZŠ IVANČICKÁ

KLUB PŘEDŠKOLÁK

  

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.

Program podpory digitalizace škol