VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ KUMŠTu

15.12.2023 16:25

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ KUMŠTu

Možná jste zaregistrovali, že na naší škole působí Klub umělecké školní tvorby, který se věnuje nejrůznějším druhům umění. Děti z tohoto kroužku si pod vedením p.u. Vejvalkové a p.u. Doubkové nacvičily divadelní představení Mach, Šebestová a vánoční skřítek. Postupně během adventního období  vystoupily před  dětmi z 2. a 3. třídy u nás ve škole, následně  pohádkový příběh předvedly dětem z MŠ Rakšice, MŠ Mor. Krumlov,  Palackého a MŠ Polánka.Vrcholem této divadelní šňůry pak bylo vystoupení pro seniory v Domě s pečovatelskou službou. Po představení předali účinkující jménem celé naší školy vánoční balíčky s výrobky a drobnými dárky, které připravily děti z 1. i 2. stupně se svými učitelkami.

Více fotografií

Záznam představení