STUDIJNĚ POZNÁVACÍ POBYT V ANGLII

01.06.2024 16:53

STUDIJNĚ POZNÁVACÍ POBYT V ANGLII

Více fotografií

1. a 2. DEN

V neděli 26. května jsme se sešli na parkovišti u naší školy, abychom společně vyrazili na dlouho očekávaný výjezd do Anglie. Mnozí z nás nemohli dospat samou nedočkavostí. Co nás na cestě všechno potká? Co všechno zažijeme? Jaká je moje angličtina? Domluvíme se? Zabalili jsme si všechno potřebné? A krátce po desáté vyrážíme na dalekou cestu za poznáním cizích krajů. Cesta ubíhala příjemně. Každé tři hodiny jsme měli občerstvovací zastávky na čerpacích stanicích. Nezadržitelně se blížil večer a my jsme měli veliký problém. Jak to uděláme, abychom mohli fandit našim hokejistům i na dalekých cestách. Vše vyřešili dva počítače a připojení na internet. Celý zápas jsme si užili, fandili jsme opravdu intenzivně a radost z vítězství byla nezměrná. A do této euforie zavelela vedoucí naší skupiny: „Máme poslední zastávku před večerkou. Provedeme hygienu a všichni povinně spát.“ Někteří opravdu usnuli a někteří si jen tak povídali. A byli jsme na hranici mezi Francií a Velkou Británií. Venku foukal studený vítr a nám se z vyhřátého autobusu na pasovou kontrolu ani nechtělo. Vše proběhlo bez problémů, po odbavení jsme chvíli čekali na nalodění na trajekt a už jsme prozkoumávali obrovskou loď. Byl to opravdu zážitek stát na horní palubě v poryvech větru a pozorovat moře a rozednívající se oblohu. Zhruba za dvě hodiny jsme opouštěli trajekt v Doveru a vydali jsme se na cestu do Brightonu. Trochu jsme se obávali počasí, protože místy opravdu lilo jako z konve. Ale Brighton nás přivítal nádherným slunečným počasím, které vydrželo po celý den. Město bylo nádherné, moře se svými plážemi lákalo ke koupání a odpočinku. Výhled z věže British Airways Tower byl opravdu impozantní. Molo Brighton Pier bylo plné lidí, kteří si opravdu užívali nádherné sváteční odpoledne. V pět hodin jsme nastoupili do autobusu a již nás čekal Eastbourne, ubytování, večeře a zasloužený odpočinek po dvou náročných dnech. A zítra výuka anglického jazyka a rodilým mluvčím a další poznáváni Anglie.

3. DEN

V úterý ráno jsme se probudili do typického anglického dne – drobně pršelo. A nás už čekala luxusní snídaně a výuka s místními učiteli. Celé dopoledne jsme se intenzivně věnovali angličtině. Oběd jsme měli připraven na 13 hodinu a hurá za dalším poznáváním. Na řadě bylo město Hastings. Byly pro nás připraveny pracovní listy s úkoly a mapa. Rozdělili jsme se do skupin a začali jsme intenzivně plnit zadané úkoly. Super. Prostě to bylo super. Procházeli jsme městem, zastavovali jsme kolemjdoucí, povídali jsme si s nimi. Zažívali jsme velmi zábavné chvíle . A hlavně jsme se v pohodě domluvili. Po výborné večeři jsme se sešli v meetingové místnosti a vyprávěli jsme si svoje zážitky. To jsme se nasmáli.  Plni nevšedních zážitků jsme odcházeli do svých pokojů a stále znovu a znovu jsme si sdělovali své dojmy z prožitého dne. A už se těšíme, co bude zítra.

4. DEN

Tentokrát nás z postele vytáhlo sluníčko. Než jsme se pořádně probudili, už nás čekal den plný aktivit a zábavného programu. Po příjemné snídani jsme se opět zúčastnili výuky. Plnili jsme úkoly, které si pro nás angličtí učitelé připravili. Máme nyní možnost zažít pravou anglickou výuku. A je velmi zajímavé srovnávat styl výuky u nás a v Anglii. Po vydatném obědě, kde většinu z nás potěšila výborná pizza, jsme se vypravili na návštěvu zámku Arundel. U vchodu jsme se museli rozdělit na čtyři skupiny a byli jsme paní pokladní velmi důrazně upozorněni, že se smíme po hradě pohybovat pouze pod dohledem dospělé osoby. A už jsme se ocitli v úplně jiném století. Někomu hrad připomínal různé pohádky, někdo si vzpomněl na různé filmy ať ze středověku nebo z říše fantazie. Na závěr prohlídky jsme navštívili překrásné zahrady. Obdivovali jsme zajímavé stavby, krásné rostliny i tajemná zákoutí. Celý báječný den ukončila sportovní tečka. Každý si zasportoval podle své chuti. A je neuvěřitelné, že zítra nás tu čeká již poslední den.  Určitě si ho také parádně užijeme.
 

5. DEN

Dnešní ráno jsme zahájili zcela netradičně. Ranním během k moři. Pan učitel Kohoutek nám ve středu večer nabídl, jestli nechceme běžet s ním. Všichni jsme byli velice překvapeni, kolik z nás bylo ochotno ráno sportovat. Pak už nás čekal poslední den výuky. Celé dopoledne jsme aktivně procvičovali anglickou konverzaci. Mnozí z nás se již bez větších problémů domluví! Po obědě jsme vyjeli na výlet k útesům Seven Sisters. Všichni jsme měli za úkol si přát, aby pršelo až navečer, abychom si mohli užít krásnou procházku po útesech  Lamanšského průlivu. Asi jsme si to nepřáli dost silně, protože část cesty nám propršelo. Přesto je pobřeží nádherné a krajina úžasná. Potom jsme nutně potřebovali nakoupit různé suvenýry a dárečky pro své nejbližší. Zažili jsme i úplnou průtrž mračen. Z oblohy visely provazce vody. Část z nás se stihla vrátit do rezidence a část se schovala v podloubí. Nicméně na jedné z chodeb naší školy tekla voda proudem.  A už je tu poslední večer a poslední hra v angličtině, kterou pro nás připravila paní učitelka Bystrianská  a pan učitel Kohoutek. Pro tři nejlepší  byl připraven ukrytý poklad. Poslední večer zde, balení a zítřejší LONDÝN. A pak už jenom cesta domů.

6.DEN

Ráno jsme museli vstát poměrně brzy, abychom si stihli sbalit své věci a dát do pořádku pokoj. Hlavním úkolem pro nás všechny bylo, abychom  nic nezapomněli. S našimi kufry si doma už maminky poradí. Následovala poslední snídaně. Rozebrali jsme si obědové balíčky, a ačkoli se nám některým vůbec odjíždět nechtělo, vydali jsme se přes Londýn na cestu domů. V Londýně jsme vystoupili u ikonického Tower Bridge, po kterém jsme přešli na druhou stranu Temže. Obešli jsme středověké sídlo britských panovníků hrad Tower a vydali se metrem do centra metropole. Naše putování pokračovalo přes most Embankment, kolem London Eye, zpět přes Temži po historickém mostě Westminster k věži Big Ben a Westminterskému opatství, místu odpočinku mnoha významných osobností. Poté jsme se vydali směrem na Leicester Square, cestou zahlédli Horse Guards Parade a Bakinghamský palác. Na rušném náměstí Leicester Square jsme se občerstvili, užili si pouliční baviče, navštívili obchody a rozdělili se na dvě skupiny. Jedna odjela metrem, vlakem a nakonec autobusem do Harry Potter Studios a druhá se vydala do muzea voskových figurín Madam Tussauds a na jízdu s vyhlídkou v London Eye. Večer jsme se všichni přemístili metrem k 02 aréně, přivítali se s kamarády a našimi milými řidiči, kteří nám připravili lahodnou teplou večeři a vyrazili jsme z krásného Londýna, který už se pomalu začínal třpytit nočním osvětlením, směrem k moři na trajekt.