PROJEKT POTRAVINOVÁ POMOC DĚTEM V SOCIÁLNÍ NOUZI

13.07.2023 14:28

Vážení rodiče,

škola se chce zapojit do projektu, který vyhlásil Jihomoravský kraj. Jedná se o dotaci Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi v Jihomoravském kraji pro školní rok 2023/2024.

Cílovou skupinou jsou děti/žáci ve věku 2-26 let, kteří:

· navštěvují základní školu v Jihomoravském kraji,

 · pobírají stravu v zařízení školního stravování,

 · jsou z rodin, které se nachází v hmotné nouzi, tzn. z rodin pobírajících doplatek na bydlení, anebo příspěvek na živobytí.
 

Abychom mohli podat žádost o dotaci, potřebujeme od Vás, kteří spadáte do cílové skupiny a měli byste o tuto pomoc zájem, doručit vyplněné čestné prohlášení, které je přílohou tohoto oznámení. Dále bude nutné doložit potvrzení z úřadu práce o pobírání tohoto doplatku. Toto potvrzení stačí doložit do 30. 09. 2023.

Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy
 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ ZDE