PROJEKT 7.A - KDYŽ SE CHCE, VŠECHNO JDE

01.03.2024 18:21

PROJEKT "KDYŽ SE CHCE, VŠECHNO JDE"

Žáci 7.A v pracovních činnostech pracovali v únoru na projektu
,,Když se chce, všechno jde''.
Čekala je práce s myšlenkovou mapou, procítění situace mimo naši komfortní zónu, diskuze nad tím, jak se cítíme, když je něco složité a nejde nám to, jak se asi cítí lidé, kteří to maji v životě náročnější než my a nemohou například malovat rukama. Žáci malovali krajinu pomocí barev a štětců bez použití rukou. Pustili si také krásný  dokument o Tomáši Rybičkovi, který se dorozumívá pouze očima a nemůže používat ruce ani nohy,  a přesto dokáže malovat krásné obrazy.