PLATBA ŠKOLNÍ DRUŽINY

27.09.2023 11:35

Účastníkům zájmového vzdělávání ve školní družině byly tento týden rozdány lístečky s údaji k platbě školní družiny s variabilním symbolem.
Děkujeme předem za platbu, kterou uhraďte nejpozději do 18.10.

 

č. účtu: 7637741/0100

částka. 500 Kč

variabilní symbol: uveden na lístečku, je pro každého žáka jiný

(případně uveďte do poznámky k platbě: PLATBA ŠD + JMÉNO DÍTĚTE)