NAŠE ŠKOLA SE PŘIPOJUJE KE STÁVCE VE ŠKOLSTVÍ 27.11.

23.11.2023 17:18
 

ŠKOLA BUDE TENTO DEN UZAVŘENA.

Děkujeme Vám za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace, ale jde nám o budoucnost našich dětí a jejich kvalitní vzdělávání.
 

Dopis rodičům vysvětlující důvody stávky

 

Vážení rodiče,

z důvodu plánovaných nekompetentních zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené na den 27.11.2023. Navrhovaná opatření jsou v rozporu s vládou schválenou Strategií 2030+, jdou zejména proti tolik potřebnému snižování nerovností ve vzdělávání. V této stávce nejde o platy pedagogických pracovníků, ale o budoucnost našich dětí. Současný návrh rozpočtu pro kapitolu školství vůbec nemyslí na děti a jejich vzdělávací potřeby, ale zohledňuje jen snahu ušetřit za každou cenu. Ekonomická situace naší republiky není dobrá, ale šetřit na dětech považujeme za naprosto nepřijatelné.

V této stávce škol nejde o platy učitelů.

Jde nám o platy nepedagogických pracovníků. Ministerstvo financí navrhuje zrušení tisíců míst sekretářek, ekonomů, školníků, uklízeček, kuchařek a dále pokles jejich platů. Tabulky nepedagogů se již léta neměnily, a tak dosahují naprosto směšných hodnot, některé jsou dokonce pod hranicí minimální mzdy. Již nyní mají ředitelé škol problém sehnat na tuto pozici zaměstnance spolehlivé a zodpovědné. Nápad přesunout financování nepedagogických pracovníků na zřizovatele považujeme za nesmyslný a zbavující ministerstvo odpovědnosti za školství jako celek.

Jde nám o to, aby se neomezoval počet hodin, které mohou být na škole odučeny (PHmax). Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce. To znamená především omezení dělení tříd na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, dále zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů a možná i likvidaci malotřídek.

Jde nám o platy dalších pedagogických pracovníků – vychovatelek školní družiny, psychologů, asistentek pedagoga. Úmysl výrazně snižovat počty asistentů pedagoga a současně ponechat jiné prvky nevhodně aplikované inkluze povedou ke snížení kvality výuky.

Jde nám o to, aby se nesnižovaly finanční prostředky na nákup učebnic a učebních pomůcek.

 

VAŠE ZŠ IVANČICKÁ