MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ - FRIENDSHIP

14.04.2024 15:35

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ

Jak jsme vás již informovali dříve, je naše škola zapojena do velkého mezinárodního projektu (Turecko, Srbsko, Tunisko, Chorvatsko, Gruzie, Polsko a USA). Žáci páté, šestých a sedých tříd již šest měsíců intenzivně pracují na úkolech, které musí v rámci projektu realizovat. Osobní setkání dětí z jednotlivých škol má završit několikaměsíční usilovné snažení všech zúčastněných.
 
V pátek 12.4. v pozdních hodinách přijíždí k naší škole plný autobus studentů z Turecka a Srbska. Turecké děti byly ubytovány na Střední škole dopravy, obchodu  a služeb Moravský krumlov a srbské zůstaly na naší škole. V sobotu ráno ožila celá škola zcela netradičním hlukem. Ke 20 tureckým studentům a 26 srbským přibylo 26 našich žáků. A společný program mohl odstartovat.
 
Nejprve proběhla prohlídka zámku a Slovanské epopeje, která byla pro naše hosty velkým překvapením. Následovala velká hra. Družstva tvořená vždy zástupci všech tří zemí obdržela mapku s 15 stanovišti, která byla rozmístěna po školním areálu a po celém krásném parku. Úkoly byly velmi různorodé, ale základem byla vždy komunikace v anglickém jazyce a spolupráce soutěžících.
 
Příjemným zpestřením byl mezinárodní fotbalový zápas, který doprovázelo zapálené fandění ostatních nehrajících účastníků, společné cvičení v tělocvičně či míčové hry.
 
Na závěr tohoto setkání vystoupila každá skupina dětí s prezentací své země a města. Následovalo vyhlášení výsledků soutěží a rozdání účastnických listů. Při emotivním loučení probíhala výměna kontaktů a slibů, že příště se uvidíme zase v zemi našich hostů. Všichni jsme si společné setkání velmi užili.

 

Poděkování patří všem zaměstnancům školy, kteří se zapojí do této aktivity. Bez jejich pomoci by tato akce nemohla takto úspěšně proběhnout.

                                                  Bc. Petra Moos