INKLUZIVNÍ CANISTERAPEUTICKÉ SETKÁNÍ TŘÍD SPECIÁLNÍCH A 9.B

27.05.2024 18:02

23. 5. proběhlo inkluzivní canisterapeutické setkání žáků speciálních tříd a žáků 9. B. Náplň setkání byla pestrá. V úvodu si žáci 9. ročníku poslechli krátké povídání o canisterapii, v jakých oblastech je nápomocna při vzdělávání žáků s postižením, jaké formy a metody canisterapie jsou využívány
a prohlédli si řadu pomůcek.

Poté již přišlo na řadu seznámení a přivítání s pejsky a našimi žáky. Následovalo kartáčování čtyřnohých kamarádů, po kterém si někteří odvážlivci vyzkoušeli se zavázanýma očima poznat pejska a zorientovat se na jeho těle pouze pomocí hmatu.

Další aktivita byla propojena s prvky arteterapie. Žáci měli za úkol na velké formáty papíru obkreslit čtyřnohé chlupáče a poté dotvořit srst a další detaily nejrůznějšími výtvarnými technikami.

V závěru přišly na řadu odměny. Nejprve žáci pejskům vytvořili „živé“ překážky, následně je odměnili pamlsky, které si umístili na různé části těla.

Setkání mělo neskutečnou atmosféru. Bylo úžasné sledovat, jak pejsci propojili obě skupiny žáků, opět byli velkou motivací pro všechny. Docházelo k navazování kontaktů, bylo vidět, jak se prolamují komunikační bariéry a jak se žáci s postižením zcela přirozeně začlenili do skupiny svých spolužáků z běžné základní školy.  Všichni nadšeně spolupracovali a užívali si radost ze společných zážitků.

Více fotografií