E-TWINNING

28.11.2023 00:03
I v letošním školním roce se naše škola zapojuje do aktivity Evropské komise eTwinning. Co to vlastně je? Jedná se o aktivitu zaměřenou na spolupráci mezi školami, žáky a učiteli v rámci krátkých i dlouhodobých projektů. Cílem je posilování povědomí mladých lidí o různorodosti multilinguální a multikulturní společnosti.
 
Letos se zapojují už žáci třetí třídy v rámci vyučování anglického jazyka.
Tato spolupráce spočívá v navázání kontaktu se stejně starými dětmi v Evropě, v tomto případě  s dětmi ze španělské školy, kde se děti také učí anglický jazyk. Třeťáci vyrobili v  hodinách pracovního vyučování se svoji třídní paní učitelkou a paní asistentkou krásné vánoční přání. V angličtině přání doplnili anglickým textem, kde nejenom popřáli krásné Vánoce,
ale také se  krátce představili a přání doplnili fotografií. Vánoční přáníčka byla odeslána do partnerské španělské školy a teď už se naši žáci těší
na odpověď. Druhým krokem této spolupráce bude natočení krátkého videa,
kde stejné děti zazpívají vánoční koledu, a to jak v anglickém, tak i v českém jazyce. Na oplátku obdrží video s vánoční koledou od španělských vrstevníků  v angličtině a  také v jejich rodném jazyce, tedy španělštině.
 

Více fotografií