CHARITATIVNÍ SBÍRKA: ZPÍVÁME PRO UNICEF

18.03.2024 17:34

V pátek 15.3. se o velké přestávce uskutečnila charitativní sbírka na podporu programu vzdělávání dětí celého světa UNICEF, kterou vyhlásil žákovský parlament. V současné chvíli chybí ve školních lavicích 59 miliónů dětí z důvodu válečných konfliktů, chudoby, uprchlictví a mnoha dalších. Je úžasné, že se děti a pedagogové z naší školy rozhodli pomoci jiným dětem, které nemají takové štěstí, že by mohly chodit do krásné, moderní a vybavené školy, jakou máme my. A kolik že se vlastně vybralo? Děkujeme všem, kteří přispěli do naší kasičky, protože společnými silami se nám podařilo vybrat neuvěřitelnou částku 12 191 Kč. Tato částka byla předána zástupci žákovského parlamentu v neděli 17.3. na charitativním koncertě na zámku v Moravském Krumlově, kde zazpíval Smíšený pěvecký sbor Karla Němečka a také žáci z 3. třídy naší školy, kterým děkujeme i za nádherné pěvecké vystoupení během sbírky ve škole. Peníze i s dalšími finančními prostředky za vstupné na koncert byly odeslány na účet UNICEFU a odtud budou použity na pomoc dětem.
JEŠTĚ JEDNOU MOC DĚKUJEME! PŘISPĚLI JSME NA DOBROU VĚC!

Více fotografií

 

Napadlo vás někdy, jaké máme štěstí?

Žijeme v klidné a bezpečné zemi, díky čemuž máme čas i na takový luxus jako jsou naše koníčky. V jiných částech světa ale spousta dětí takové štěstí nemá. Vyrůstají v nebezpečném prostředí ohrožovány boji a jiným násilím, v chudobě a často jim chybí i základní věci, které my považujeme za samozřejmost (např. čistá voda, vzdělání, lékařská péče). Žákovský parlament se rozhodl připojit k celorepublikové akci a organizuje finanční sbírku na podporu vzdělávání dětí celého světa.  Více informací najdete na www.zpivameprounicef.cz
 

SRDEČNĚ ZVEME VEŘEJNOST
NA CHARITATIVNÍ KONCERT

ZA PENÍZE ZE SBÍRKY
UNICEF NAKOUPÍ NAPŘ. TYTO VĚCI

Součástí akce je také výstava fotografií v prostoru u šaten, 

které vás opravdu chytí za srdce...

Výstava fotografií