CANISTERAPIE VE TŘÍDÁCH SPECIÁLNÍCH - LEDNOVÁ SETKÁNÍ

14.02.2024 16:52

Canisterapie je součástí našeho výchovně-vzdělávacího procesu již řadu let. Paní Mgr. Martina Řezáčová z canisterapeutického sdružení Jižní Morava a Tlapky radosti Ivančice navštěvuje naše žáky se svými čtyřnohými kamarády pravidelně, každé tři týdny.
Společně tak našim žákům s postižením přinášejí radost, rozptýlení a obohacení o kladné emoční zážitky. Pejsci velmi často odpoutávají od bolestí, zmírňují neklid a napětí.
Psí kamarádi děti aktivizují, zvyšují jejich soustředění, motivují je ke spolupráci a vykonávání i méně oblíbených činností.
Program canisterapeutických setkání je vždy plně přizpůsoben potřebám našich žáků a zacílen na oblasti, které je potřeba rozvíjet.
V měsíci lednu jsme se sešli dvakrát. V úvodu setkání se žáci s pejsky přivítali – pohlazením, podáním pac nebo jen verbálním oslovením a pozdravem. Následovaly skupinové aktivity se psem. Nejprve přišlo na řadu vyčesávání psa, k čemuž samozřejmě patří i následná péče o kartáče a další česací pomůcky. Následovalo vybírání „nečistot“ ze srsti psa, kdy žáci sbírali chomáčky vaty a plstěné obrazce různých barev. V programu skupinových aktivit byla také zařazena rozcvička se psem a velmi oblíbená činnost vedení psa na vodítku. Procházce vždy předchází ustrojení psa, nasazení obojku
a připnutí vodítka. Při procházce si žáci ověřili základní poslušnost psa a dávali mu různé povely. Během procházek po chodbách školy se často naši žáci setkávají se žáky z běžné základní školy. Je úžasné sledovat, jak pejsek odstraňuje bariéry, přispívá k začleňování do společnosti, podporuje samostatnost a zvyšuje sebevědomí žáků s postižením.

Dále přišly na řadu zábavné úkoly za přítomnosti psa. Děti např. vkládaly do barevných misek zadaný počet kostí či granulí. Třídily misky dle velikosti, upevňovaly pojmy malý x velký, hodně x málo. Dále vyskládávaly drobné kamínky na vyznačenou cestu mezi pejsky nebo na předmalované geometrické tvary. Na řadu přišla i skladba jmen pejsků z jednotlivých písmen, poté žáci na předložená písmena umisťovali granulky, které v závěru setkání posloužily jako odměna pro pejsky za odvedenou práci.
Výše uvedené aktivity u našich žáků hravou formou rozvíjely hrubou motoriku, koordinaci pohybu, orientaci v prostoru a tělesném schématu, dále posilovaly jemnou motoriku, špetkový úchop
a cílenou manipulaci s předměty. Nesmíme opomenout také rozvoj hmatového vnímání, protože srst psa je úžasný hmatový stimul.  Plněním různých úkolů v přítomnosti psa jsme zvyšovali soustředění
a zájem o učení. Lucky s Andym běžně mění neoblíbené aktivity na zábavné, takže naši žáci při canisterapeutických setkáních ochotně rozvíjí i úroveň svých rozumových schopností – počítají, rozlišují barvy, geometrické tvary a upevňují znalosti v oblasti čtení. Samozřejmě velmi přispívají
k obohacení pasivní i aktivní slovní zásoby a posílení komunikace, ať už verbální či neverbální. Pejsek je obrovskou motivací ke slovnímu projevu, často plní roli terapeuta, kdy si žáci povídají s čtyřnohým chlupáčem, který vždy ochotně a rád naslouchá.
Pozitivní vliv canisterapie na naše žáky je nesporný! Má kladný vliv nejen na vzdělávací proces ve škole, ale celkově zlepšuje fyzické i duševní zdraví našich žáků, čímž zlepšuje kvalitu jejich života.

Více fotografií