Září

1. schůzka žákovského parlamentu

Datum: 18.9. 2019

Přítomni: 14 zastupitelů

Nepřítomni: 1 

 

Program:

 1. úvod, seznámení
 2. organizační pokyny
 3. shrnutí akcí pořádaných ŽP
 4. náměty a připomínky
 
ad1)  V letošním školním roce se navýšil počet zastupitelů na 15, a to z těhto důvodů: došlo k rozdělení šestých tříd a nabídky účastnit se zasedání přijali žáci třídy II.Z.
Zastupitelé se vzájemně představili. Na příští schůzce bude voleno předsednictvo ŽP. Zastupitelé mají za úkol probrat nominace se svými spolužáky a na příští schůzce předložit návrhy nominací.
 
ad2)  Ve školním roce 2019/2020 se ŽP bude scházet dvakrát měsíčně. Příští schůzka  se uskuteční 25.9.2019. Ve vedení zasedání ŽP se budou střídat jednotlivé třídy. Minimálně jednou měsíčně se sejde vedení ŽP s vedením školy a projednají případné návrhy a připomínky.
 
ad3)  V minulém školním roce se žákovský parlament spolupodílel na organizování těchto akcí: Halloween ve škole, Týden v českých regionech a  Sběr starého papíru. I letos se chceme aktivně zapojit do organizování školních akcí, proto hlavním úkolem měsíce září je vybrat stěžejní akce letošního školního roku.
 
ad4)  Náměty a připomínky zatím nebyly vzneseny. Zastupitelé budou mít za úkol na příští zasedání zjistit, jak by žáci chtěli využít výtěžek ze sběru starého papíru. Návrhy budou projednány na příští schůzce.
 
 

2. schůzka žákovského parlamentu

Datum: 25.9. 2019

Přítomni: 13 zastupitelů

Nepřítomni: 2 zastupitelé - nemoc 

 

Program:

 1. docházka
 2. volba předsednictva
 3. návrhy akcí ŽP 
 4. připomínky a diskuse
 
ad1)  Přítomno 13 zastupitelů - omluveni zastupitelé 8. a 9. třídy.
 
ad2)  Na předsedu žákovského parlamentu jednotlivé třídy nominovaly - Jakuba Oláha (9. třída), Jakuba Grásgrubera (8. třída) a Anetu Grásgruberovou (8. třída). Ve veřejném hlasování byla předsedkyní zvolena Aneta Grásgruberová, která obdržela 10 hlasů. ( Jakub Grásgruber získal 2 hlasy a Jakub Oláh 1 hlas).
V letošním školním roce jsme se rozhodli zvolit dva místopředsedy vzhledem k vyššímu počtu zastupitelů. Nominováni byli Jakub Grásgruber (8. třída), Marie Anna Kocandová (7.třída), Matěj Nový (7.třída), Jakub Oláh (9.třída). Ve veřejném hlasování byli místopředsedy zvoleni Jakub Oláh ( 7 hlasů), Jakub Grásgruber (4 hlasy). ( Marie Anna Kocandová - 2 hlasy, Matěj Nový 0 hlasů).
Zvolené předsednictvo převzalo své mandáty a zavázalo se plnit povinnosti s nimi spojené.
 
ad3)  Zastupitelé se připravili návrhy akcí na letošní školní rok, nad kterými by mohl převzít záštitu žákovský parlament:
 • Týden v cizích zemích
 • Týden v cizích městech
 • Halloween ve škole s diskotékou
 • Barevné dny
 • Den v přírodě
 • Den naruby
 • Toulky českou historií
 • Sběr papíru
 • Ukliďme Česko - Den Země
 • Vánoční charitativní sbírka pro Azylový dům v Moravském Krumlově
Tyto návrhy budou projednány s vedením školy a na příštím jednání vybrány akce, na které se zaměříme.
 
ad4)  Na minulé schůzce se zastupitelé dohodli, že se spolužáky proberou, co by se mohlo pořídit z výtěžku sběru.
Bylo navrženo: - pořídit živé zvíře ( motýl-kukla), na kterém by šel pozorovat vývoj
                         - sada triček s logem školy pro případnou reprezentaci
                         - sady fix do každé třídy
                         - nové míče, rozlišováky do TV
                         - volná wi-fi
                         - síť na přehazovanou na hřiště
                         - pec na pizzu
                         - nové floorbalky
                         - možnost nabarvit si šatny - každá třída jinou barvou
Všechny náměty a připomínky budou projednány s vedením školy a následně vybrány ty nejvhodnější.
Další připomínky nebyly vzneseny.
 
 
Zapsala: Michaela Vejvalková