Září

1. schůzka žákovského parlamentu

Datum: 30.9.2021

Přítomni:  16 zastupitelů

Nepřítomni:  0 zastupitelů

 

Program:

  1. Představení jednotlivých zastupitelů, seznámení
  2. Nominace na předsedu a místopředsedu parlamentu
  3. Volby
  4. Plán akcí na letošní školní rok
  5. Náměty, připomínky, diskuse
 
ad1)   Zastupitelé jednotlivých tříd se vzájemně představili.
ad2)   Na předsedu žákovského parlamentu byli nominováni Jan Tručka z 9. třídy a Julie Knollová z 5.B.  Na místopředsedu ŽP byly nominovány Kristýna Knotková z 9. třídy a Agáta Šlapanská ze 7.A. Všichni svou nominaci přijali.
ad3)  Ve volbách byl zvolen předsedou ŽP Jan Tručka v poměru 15:1 hlas, místopředsedkyní Kristýna Knotková v poměru 10:6 hlasů.  Předseda a místopředsedkyně byli pověřeni jenáním s vedením školy.
ad4)  Zastupitelé navrhli za své třídy následující akce: Den v pyžamu, diskotéka, Halloween, Den naruby, Den v přírodě, Ukliďme Česko, sbírání velikonočních vajíček, atletický den 2. stupně, Týden v cizích zemích, charitativní sbírka.
Všichni zastupitelé přednesou své návrhy ve třídách a na příští schůzce vybereme závazné akce, na kterých se ŽP bude organizačně podílet.
ad5)  Návrhy jednotlivých tříd:
                                                    5.A - sběr a sušení bylinek
                                                    5.B - sběr hliníku
                                                      6. - úprava atria - nové prolézačky
                                                     7.A - víc desinfekce, roušky k dispozici ve třídách, vybírat schránku důvěry, více nástěnek na chodbách
                                                     7.B - více soutěží
 Náměty a připomínky budou předneseny vedení školy.
 
Zapsala: Michaela Vejvalková