Únor

6. zasedání žákovského parlamentu

Datum: 20.2.2019

Přítomno: 9 zastupitelů

Nepřítomno: 1 zastupitel


Program: 

1. Docházka

2. Týden v českých regionech

3. Diskuse


ad1) Přítomno 9 zastupitelů- omluven Jakub Grásgruber ( 7.tř. ) - nemoc.

ad2) Týden v českých regionech - 25.-29. 2019

        Rozdělení regionů:

        Valašsko, Beskydy           5. třída

        Vysočina                         8. třída

        Slovácko                         6. třída

        Praha                             7. třída

        Šumava                          9. třída

        Pravidla bodování, soutěží - informační leták, na březnové schůzce upřesníme detaily a ujasníme si pravidla. Každá třída připraví     

výukový program pro ostatní třídy v rozsahu max 20 min, pořídí fotografický záznam, zajistí bodování tříd, připraví hudbu do školního rozhlasu. Ve školní jídelně budou podávána jídla daného regionu - připraví paní kuchařky.

ad3) V diskusi nebyly vzneseny žádné nové podněty.


Zapsala: Michaela Vejvalková