Únor

9.schůzka žákovského parlamentu

Datum: 5.2.2020

Přítomni: 15 zastupitelů

Nepřítomni: 0


Program:

  1. Uvítání, docházka
  2. Týden v cizích zemích
  3. Pěvecký sbor 2. stupně
  4. Náměty a připomínky, diskuse


ad1) Všichni zastupitelé jsou přítomni.

ad2) Každá třída předložila návrhy dvou zemí na svou vlastní prezentaci, pokud se na stejné zemi shodlo více tříd, vybíralo se losem, kdo ji získá. Nakonec byli patronům přiřazeny tyto země:

5. třída - Spojené arabské emiráty

6. třídy - Kuba

7. třída - Polsko

8. třída - Japonsko

9. třída - Brazílie

Do pondělí si jednotlivé třídy mohou připravit i návrhy jídel pro tyto země, donést je předsedkyni ŽP a ta tyto návrhy s finálním výběrem zemí předloží vedoucí školní jídelny paní Čechové.

ad3) Pěvecký sbor druhého stupně nezískal potřebný počet zájemců, proto nemůže být otevřen. Pokusíme se tuto možnost nabídnout žákům příští školní rok v září.

ad4) V diskusi byly vzneseny dotazy k pravidlům a bodování v týdnu v cizích ¨zemí. P.U. Vejvalková připraví do příště  letáky s pokyny a budou upřesněna některá pravidla.


Zapsala. Michaela Vejvalková