Říjen

2. zasedání žákovského parlamentu

Datum: 11.10. 2018

Přítomno: 9 zastupitelů + 1 náhradník

Nepřítomno: 1 zastupitel

 

Program: 

  1. Docházka
  2. Volba  předsedy a místopředsedy ŽP
  3. Halloween ve škole
  4. Informace k výtěžku ze sběru
  5. Diskuse
 
ad1) Přítomno 9 zastupitelů a náhradník z 8. třídy - zastupoval Renatu Hyblerovou.

ad2) Na předsedu ŽP byli navržení Anna Ostrovská(9.tř.) a Jakub Oláh (8.tř.), v přímém hlasování byla zvolena devíti hlasy Anna Ostrovská a Jakub Oláh obdržel jeden hlas. Na místopředsedu ŽP byli navrženi Lenka Hrdličková(9.tř.) a Jakub Grásgruber (7.tř.), v přímé volbě zvítězila L. Hrdličková (9 hlasů) a J. Grásgruber získal 1 hlas. Předsedkyně a místopředsedkyně byly pověřeny jednáním s vedením školy.

ad3) 31.10. 2017 proběhne ve škole Halloweenský den, který schválila paní ředitelka po projednání s předsedkyní a místopředsedkyní ŽP.

9. třída společně s paní zástupkyní nachystají a vyzdobí školu, připraví a nahrají tématické písničky. Dále proběhne soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu, deváťáci odmění každého, kdo přijde v kostýmu.

ad4) Výtěžek ze sběru je v letošním roce bohužel nižší, i když jsme v loňském školním roce nasbírali větší množství, jelikož nám sběrný dvůr vyplatil pouze 0.80 Kč za kg. Proto příští rok uděláme průzkum výkupních cen v okolí.

V tomto školním roce můžeme tedy rozhodovat o využití cca 6 000 Kč.

ad5) Návrhy  a připomínky - návrhy na využití peněz ze sběru - psí útulek - čtyři třídy, fotbálek 9. třída

                                        - oprava atria

                                        - hodiny do každé třídy

                                        - nové stoly a židle do školní jídelny

                                        - síť na hřišti do branek

                                        - příbory do jídelny

                                        - nové dresy

                                        - nové sportovní vybavení

                                        - jiné uspořádání stolů ve školní jídelně

Návrhy a připomínky budou předneseny vedení školy.

                    


 
Zapsala: Michaela Vejvalková