Říjen

2.schůzka žákovského parlamentu

Datum: 12.10. 2021

Přítomni:  15 zastupitelů

Nepřítomni:  1 zastupitel ( 5.B - Kršková )

 

Program:

  1. Přivítání, docházka
  2. Plán akcí ŽP
  3. Týden v cizích zemích
  4. Halloween
  5. Náměty, připomínky, diskuse
 
ad1)   Přítomno 15 zastupitelů, omluvena Natálie Kršková 5.B.
 
ad2)   V letošním školním roce byly navrženy a schváleny většinou tyto školní akce:
            - říjen - Halloween - podrobněji v samostatném bodu programu
            - prosinec - charitativní sbírka - obsah bude upřesněn
            - březen - Týden v cizích zemích - podrobněji v samostatném bodu
            - duben - Ukliďme Česko
            - květen - sběr papíru 
            - červen - Den naruby
                            Atletický den 2. stupně
                            Diskotéka
 
ad3)  Halloween - třídy si 25.11. vyzdobí třídy dle vlastního uvážení, mohou přijít do školy v kostýmech,  o přestávkách  bude hrát v rozhlasu tématická hudba
 ( vybere 7.A ), školní vchod nazdobí p.u. Kotková s 9. tř.
 
ad4)  Týden v cizích zemích - 21.3.-25.3. 2022
          Návrhy zemí: Norsko, Maledivy, Švédsko, Finsko, Keňa, Jihoafrická republika, Maroko, Thajsko, Nizozemsko, Nový Zéland, Jamajka, Madagaskar.
          Žáci 6.-9. tříd si připraví výukový program pro všechny třídy školy. Do příští schůzky si tyto třídy vyberou, které země by preferovaly a provedeme finální                výběr.
 
ad5)  Nebyly vzneseny žádné náměty a připomínky.
 
Zapsala: Michaela Vejvalková