Říjen

2. zasedání žákovského parlamentu

Datum: 4.10. 2017

Přítomno: 9 zastupitelů

Nepřítomno: 1 zastupitel

 

Program: 

  1. Docházka
  2. Halloween ve škole
  3. Náměty, připomínky
  4. Diskuse
 
ad1) Sabina Kunčíková omluvena pro nemoc.
ad2) 31.10. 2017 proběhne ve škole Halloweenský den, který schválila paní ředitelka po projednání s předsedkyní a místopředsedkyní ŽP. 9. třída společně s paní zástupkyní nachystají a vyzdobí školu, připraví a nahrají strašidelné zvuky. S. Kunčíková vyrobí oznámení na stránky školy. Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. deváťáci odmění každého, kdo přijde v kostýmu.
ad3) Návrhy  a připomínky - učitelé by mohli připravit do výuky něco o Halloweenu - záleží na jednotlivci, akce je dobrovolná!
                                           - co když někdo nebude mít kostým... - nehodnotíme, akce je dobrovolná!
ad4) V diskusi padly náměty na různé masky  a kostýmy.
 
Zapsala: Michaela Vejvalková