Říjen

3.schůzka žákovského parlamentu

Datum: 9.10. 2019

Přítomni: 14 zastupitelů

Nepřítomni: 1 


Program:

  1. docházka
  2. noví zastupitelé ze třídy II.Z
  3. informace předsedkyně parlamentu ze schůzky s vedením
  4. náměty a připomínky


ad1) Omluvena zastupitelka 9. třídy - nemoc.

ad2 ) K práci v žákovském parlamentu se od října připojí i tři zástupci speciálních tříd - Adriana Šponiarová, Adam Havlík,Karolína Černá.

ad3) Předsedkyně ŽP a místopředsedové ŽP se poprvé sešli s vedením školy, kde předložili  připomínky jednotlivých tříd a návrh na využití peněz ze sběru. Předsedkyně přetlumočila vyjádření školy k jednotlivým námětům.

Týden v cizích zemích příp Týden v cizích městech

- vedení tuto celoškolní akci podporuje, záleží jen na dětech , pro kterou variantu se rozhodnou

Halloween ve škole s diskotékou

- akci je možné uspořádat, ale je nutné sehnat někoho, kdo to celé zorganizuje

Barevné dny

- je možné, ale je potřeba zvážit, jestli se nedupluje s další akcí

Den v přírodě

- určitě je možné učit venku, někteří toho již využívají, ale bylo by to vhodné v teplých měsících

Den naruby

- můžeme letos opět zkusit.

Toulky českou historií

- je to dobrý nápad, bylo by fajn to propojit například se státním svátkem

Sběr papíru

- určitě proběhne

Ukliďme Česko

- paní zástupkyně zjistí, jestli bychom se mohli připojit k celorepublikové akci, která probíhá u nás ve městě

Vánoční charitativní sbírka  pro nějakou organizaci v MK

- dobrý nápad, je potřeba vydiskutovat, co bude nejvhodnější

ad4) Vzhledem k tomu, že se objevila řada připomínek k elektronické žákovské knížce, bude na příští schůzku přizvána p. ředitelka, aby mohla zodpovědět některé dotazy osobně.

M. Vejvalková informuje na provozní poradě pedagogy se zamýšlenými akcemi a návrhy.


4.schůzka žákovského parlamentu

Datum: 23.10. 2019

Přítomni: 15 zastupitelů

Nepřítomni: 0


Program:

  1. přivítání vedení školy, docházka
  2. Halloween
  3. vánoční charita
  4. diskuse s vedením školy


ad1) Předsedkyně parlamentu zahájila schůzku, přivítala všechny přítomné, jmenovitě paní ředitelku.

ad2)  Halloween bude letos ve škole probíhat na čisté dobrovolnosti. Každá třída si vyzdobí třídu podle sebe, někteří učitelé zařadí do vyučování halloweenské úkoly, 8. třída s p. zástupkyní Kotkovou vyzdobí školu. Některé třídy si připraví halloweenské občerstvení. Aneta Grásgruberová připraví směs strašidelných písní, které se budou pouštět ve školním rozhlasu.

ad3) Hana Havelková z 8. třídy oslovila pana faráře s dotazem, zda by byla možnost zapojit se do jejich sbírky dárků v krabici od bot. Právě dnes mají na toto téma poradu , na příští schůzce bychom měli znát podrobnosti.

ad4) Diskuse s paní ředitelkou:

Návrhy na využití peněz ze sběru - živé zvíře do učebny přírodopisu, na kterém by šel pozorovat nějaký proces např. kukla- motýl, žížalárium apod.

Je možné, ale je potřeba zvážit, jak náročné bude se o takovou věc starat a kdo by odpovědnost převzal v době prázdnin.

Sada triček s logem školy, dresy, rozlišováky.

Jsou ve škole k dospozici, dresy mohou být, rozlišováky také, ale musí se k těmto věcem žáci chovat zodpovědně.

Volná wi-fi-

Bude se měnit celá síť na škole, už se tedy v letošním školním roce dočkáme i volné wi-fi.

Síť na přehazovanou na hřiště.

Je k dispozici v kabinetu tělocviku.

Pec na pizzu

To je nesmysl, jak by se využívala?

Nové floorbalky

Budou dokoupeny.

Sladit květináče ve třídách.

Momentálně máme peníze vyčerpány, ale v budoucnu o tom budeme uvažovat,

Automat na jídlo.

Je problém s jeho obsahem a také žáci do něj často hází místo mincí jiné věci, proto byl neustále porouchaný,

Připomínky k elektronické žákovské knížce - rodičům se nelíbí, mají nedostatek informací, některé věci se v aplikaci nezobrazují, ne každý má doma bezproblémové připojení na internet...

Všechno se v budoucnu bude převádět do elektron. podoby, jde jen o zvyk. Také učitelé si teprve zvykají,případné nedostatky se pokusíme odstranit. Stížnosti je nutné konkretizovat.

P.u. Vejvalková dala návrh, že by všichni zastupitelé udělali do příští hodiny průzkum mezi žáky a zjistili konkrétní připomínky, ty pak budou předány vedení školy.

Předsedkyně ŽP schůzku pro dnešní den ukončila.


Zapsala: Michaela Vejvalková