Prosinec

 

5.schůzka žákovského parlamentu

 

Datum: 7.12. 2021

Přítomni:  14 zastupitelů

Nepřítomni:  2 žáci 2.Z - karanténa

 

Program:

  1. Přivítání, docházka
  2. Charitativní sbírka - Dárek v krabici od bot  - vyhodnocení
  3. Informace předsedy a místopředsedkyně ŽP
  4. Náměty, připomínky, diskuse
 
ad1)   Přítomno 14 zastupitelů, žáci 2.Z se nemohli zúčastnit z důvodu karantény.
 
ad2)   Kolpingova rodina nám zaslala poděkování za naše aktivní zapojení do projektu Dárek v krabici od bot. Krabice byly rozvezeny do dětských domovů. Ve              škole se podařilo nashromáždit 46 krabic, nejpilnější třídy obdržely samolepky jako malou pozornost za svoji účast..
 
ad3)  Předseda a místopředseda parlamentu se zúčastnili schůzky s vedením školy. Společně nás informovali, že všechny navržené akce i soutěže jsou                        schváleny a mohou proběhnout. K dotazu na zpoplatnění roušek paní ředitelka uvedla, že se během prvního měsíce utratilo za hygienické pomůcky 
        15000 Kč a je neúnosné, aby škola nesla náklady na ochranné pomůcky, kterými mají být děti vybaveny z domu. K dotazu na úpravu atria uvedla paní                   ředitelka, že by mělo začít již v letošním školním roce, jsou připraveny plány a atrium by se propojilo se školní zahradou.
 
ad4)  Nebyly vzneseny další náměty a připomínky.
 
Zapsala: Michaela Vejvalková