Prosinec

7.schůzka žákovského parlamentu

Datum: 27.11. 2019

Přítomni: 15 zastupitelů

Nepřítomni: 0


Program:

  1. Uvítání, docházka
  2. Dárek v krabici do bot 2019
  3. Organizační pokyny k prosincovým schůzkám ŽP
  4. Projektový týden
  5. Náměty a připomínky

ad1) Všichni zastupitelé jsou přítomni.

ad2) Pokyny k akci Dárek v krabici od bot byly rozneseny do všech tříd, je nutné všem dětem připomenout, že věci, které do krabice dávají by měli chtít ony samy, měly by být v perfektním stavu nebo nové. Krabici nikdo nebalí, to udělají žáci v 8. třídě. Je však nutné krabici označit cedulkou, pro koho je určena.

ad3) V prosinci se parlament sejde pouze. pokud o to někdo požádá, tedy  pouze v mimořádné situaci z důvodu vytížení při přípravě školních Vánoc.

ad4) V březnu se uskuteční další celoškolní projektový týden. Bylo odhlasováno poměrěm 10:5, že se vrátíme opět k Týdnu v cizích zemích. Všichni zastupitelé mají za úkol zjistit ve třídách, jaké země by byly vhodné, o jaké země je zájem. A vlednu každá třída předloží seznam 10 zemí. Ve spolupráci s jídelnou pak proběhne finální výběr. Vedení parlamentu osloví paní ředitelku s návrhy možných termínů -9.-13.3., 16. - 20.3., 23.-27.3. 2019.

ad5) 6.B vznesla dotaz, jestli se někdy obnoví prolézačky v atriu.

6.A by uvítala na stolech v jídelně solničky.

8. ročník navrhl, jestli by nemohl být na 2. stupni sbor.

Návrhy budou projednány s vedením školy, zastupitelé zjistí zájem o účasti  ve sboru.


Zapsala. Michaela Vejvalková