Prosinec

4. zasedání žákovského parlamentu

Datum: 7.12.2017

Přítomno: 10 zastupitelů

Nepřítomno: 0

 

Program: 

  1. Docházka
  2. Akce "Daruj dětem knihu"
  3. Focení na stránky školy
  4. Náměty, připomínky
  5. Diskuse

 

 

ad1) Vzhledem k nemoci obou zástupců 7. třídy se zasedání účastní Renata Hyblerová a Denisa Miturová. Ostatní zastupitelé jsou všichni přítomni.

 

ad2) Žákovský parlament se rozhodl uspořádat akci "Daruj dětem knihu", která proběhne v rámci Školních Vánoc. Rodiče budou o této akci informováni prostřednictvím žákovských knížek a webových stránek. Každý, kdo bude chtít přispět knihou do žákovské knihovny, zakoupí novou knihu a přinese ji na stánek žákovského parlamentu, ten bude součástí jarmarku. Dárce bude zapsán do knihy a seznam všech dárců pak bude uveřejněn na webových stránkách školy. Na stánku se od 16-17 hodin vystřídají všichni zastupitelé parlamentu.

 

ad3) Všichni přítomní odsouhlasili, že v lednu proběhne focení všech zastupitelů na webové stránky.

 

ad4) Návrhy a připomínky - 6. třída - na spodních záchodech jsou uvolněny dávkovače mýdla a často mýdlo chybí, vše je potřeba hlásit p. uklízečce a dozoru

                                         9. třída - návrh na uspořádání prodejní burzy, jejíž výtěžek by mol jít na charitu

Předsedkyně a místopředsedkyně si domluví schůzku s paní ředitelkou a přednesou jí návrhy a připomínky z tohoto a minulého zasedání. 

 

ad5) V diskusi se zúčastnění domluvili, že nápis na stánek na Školní Vánoce připraví žáci 8. třídy.

 

Zapsala: Michaela Vejvalková