Prosinec

4. zasedání žákovského parlamentu

Datum: 14.12.2018

Přítomno: 10 zastupitelů

Nepřítomno: 0 zastupitelů


Program: 

  1. Docházka
  2. Knihy do žákovské knihovny
  3. Týden v regionech
  4. Náměty a připomínky
  5. Diskuse

 
ad1) Přítomni všichni zastupitelé.


ad2) Jednotlivé třídy předložily seznamy knih, které žáci navrhli na zakoupení do žákovské knihovny. P.u. Vejvalková na poradě pedagogů požádala třídní učitele nižších ročníků, aby s dětmi probrali návrhy na knížky pro mladší děti. Tyto návrhy budou do konce roku připojeny k návrhům 2. stupně, aby mohly být knihy objednány. Limitující je přidělená částka 5 000 Kč.


ad3) V letošním školním roce jsme se rozhodli pro změnu v celoškolní akci Týden v cizích zemích a zaměříme se tentokrát na Českou republiku pod názvem Týden v českých regionech. Zastupitelé mají za úkol probrat se svými spolužáky, jaké regiony by byly zajímavé a atraktivní, s jakými částmi naší země by chtěli seznámit své kamarády. Návrhy budou předneseny na lednovém zasedání.


ad4) Předsedkyně parlamentu informovala přítomné, že má domluvenou schůzku s vedením školy, kde budou projednány návrhy a připomínky z minulé schůze. O výsledcích bude informovat na lednové schůzce. Další návrhy nebyly předneseny.


ad5) V diskusi se projednávaly možnosti, jak vylepšit letošní projektový týden, jak obohatit program a aktivně zapojí všechny žáky školy. Detaily budou projednány v lednu.

 
Zapsala: Michaela Vejvalková