Prosinec

5.schůzka žákovského parlamentu

Datum:  1.12. 2022

Přítomni:  16 zastupitelů

Nepřítomni: 0 zastupitelů

Program:

  1. Zahájení, docházka
  2. Interpelace na paní ředitelku
  3. Diskuse

 

ad1) Zastupitelé 9. třídy zahájili dnešní schůzku ŽP, přivítali paní ředitelku a seznámili přítomné s jediným bodem programu – interpelacemi.

ad2) Jednotlivé třídy prostřednictvím svých zastupitelů vznesly tyto dotazy:

5. třída

Nemohla by se k jídelně umístit křesla, kde by se dalo sedět, když někdo čeká na mladší sourozence, než dojí?

Paní ředitelka věc promyslí, ale vzhledem k tomu, že křesla byla také umístěna na patře pavilonu II.B a žáci se v tomto prostoru chovali nevhodně, musela být odstraněna.

Nemohly by se vyzdobit šatny – pomalovat obrázky?

Šatny se budou opravovat, takže by to nebylo účelné. Paní ředitelka požádala zastupitele, aby upozornili své spolužáky, ať se v šatnách chovají slušně a udržují pořádek.

6.A

Žádný dotaz

6.B

Proč zmizely prolézačky v atriu?

Musely být odstraněny z důvodu havarijního stavu. Už je vypracována studie  na nové herní prvky a je v plánu atrium v budoucnu opravit.

7. třída

V některých hodinách nám chybí zábavné prvky – kvízy, hry apod, nemohlo by být učení zábavnější?

Každý dospělý to vidí jinak a ne každému se daří být zábavný.

Mohla by se příští rok zopakovat NoBackpack day a spojit s charitativní akcí?

Je potřeba zvážit, zda těch akci není již mnoho, je potřeba se ve škole také učit.

8.A

Žádný dotaz, vše si řeší s paní ředitelkou jako třídní přímo.

8.B

Mohlo by se v zimě pouštět do školy ráno dřív?

Nemůžeme pouštět do školy, pokud nejsou stanoveny dozory. Bylo by možné se domluvit na dozoru s paní  vychovatelkou, uvidíme.

9. třída

Mohlo by se závěrečné vysvědčení a pamětní listy předávat slavnostně na zámku?

Určitě, není problém, dá se to domluvit.

Nešla by zřídit chemická laboratoř a dělat v chemii pokusy?

Domluvím se s paní učitelkou chemie, věc probereme.

II.Z

Mohli bychom dostat do třídy interaktivní tabuli?

Ano, již je naplánováno a v nejbližší době bude realizováno.

ad3) Zastupitelé ukončili dnešní schůzku a poděkovali paní ředitelce za zodpovězení dotazů.

 

Zapsala: Michaela Vejvalková

 

6.schůzka žákovského parlamentu

Datum:  14.12. 2022

Přítomni:  16 zastupitelů

Nepřítomni: 0 zastupitelů

Program:

  1. Zahájení, docházka
  2. Týden v cizích zemích  27.3.-31.3. 2023
  3. Charitativní sbírka – Vykouzlíme pejskům úsměv
  4. Diskuse

 

ad1) Všichni zastupitelé jsou přítomni.

ad2) Jednotlivé třídy představily své návrhy na země pro letošní celoškolní projekt Týden v cizích zemích. Navržené země byly rozděleny podle kontinentů, abychom měli zastoupeny všechny světadíly.

Afrika   -   JAR, Tanzanie, Jamajka, Zanzibar, Tunis, Namibie, Uganda

Veřejným hlasováním byl zvolen 8 hlasy Zanzibar.

Evropa –Monako, Maďarsko, Belgie, Portugalsko, Řecko, Švédsko

Veřejným hlasováním bylo zvoleno 8 hlasy Řecko.

Asie – Katar, Vietnam, Saudská Arábie, Korea, Tchaj-wan

Nejvíce hlasy – 7 byla zvolena Korea

Austrálie a Oceánie

Jediný navržený stát byl Nový Zéland.

Amerika – Chile, Kanada, Kolumbie, Argentina, Kostarika

Veřejným hlasováním byla zvolena 5 hlasy Argentina.

Zastupitelé vybrané státy představí ve třídách a do příští schůzky mají za úkol vybrat, o jakou zemi by měly  třídy zájem  a dojde k finálnímu rozdělení.

ad3) Zastupitelé diskutovali o patronství jednotlivých tříd a možnostech rozdělení , jelikož třídy 6.A a 6.B nechtějí spolupracovat, stejně tak 8. třídy. 9. třída vznesla návrh, že by se letos vzdala patronství ve prospěch nižších tříd. Všechny možnosti budou do příští schůzky zváženy.

 

 

Zapsala: Michaela Vejvalková