Listopad

5.schůzka žákovského parlamentu

Datum: 7.11. 2019

Přítomni: 14 zastupitelů

Nepřítomni: 1 


Program:

  1. uvítání, docházka
  2. Halloween - hodnocení
  3. Dárek v krabici od bot - charitativní sbírka
  4. elektronická žákovská knížka
  5. náměty a připomínky

ad1) Nepřítomna M.A. Kocandová - nemoc.

ad2) Halloween všechny třídy hodnotily jako zdařilý, škola byla krásně vyzdobená, ale pro příští rok by bylo fajn tuto akci něčím zpestřit.

ad3) Paní zástupkyně po komunikaci s p. farářem zjistila, že tuto sbírku pořádá Colpingova rodina, krabice se musí odevzdávat poslední týden v listopadu a první týden v prosinci, musíme tedy zvážit, jestli jsme schopni dát tuto sbírku v tak krátké době dohromady. Zastupitelé mají za úkol zjistit zájem mezi žáky.

ad4) K elektronické žákovské knížce proběhl v 5. -9. třídě průzkum spokojenosti a byly sepsány připomínky, které budou předány vedení školy.

ad5) V diskusi se otevřela debata o možnosti znovu uspořádat akci Daruj dětem knihu. A také byl vznesen návrh na předání dárečků z jarmarku do Pečovatelského domu pro seniory. Vše bude projednáno na další schůzce 13.11. 2019


Zapsala. Michaela Vejvalková