Listopad

3. zasedání žákovského parlamentu

 

Datum: 21.11.2018

Přítomno: 10 zastupitelů

Nepřítomno: 0

Program: 

  1. Docházka
  2. Změna zastupitele v 8. třídě
  3. Halloween ve škole - zhodnocení
  4. Daruj dětem knihu - školní Vánoce
  5. Připomínky, návrhy, diskuse

 
ad1) Přítomno 10 zastupitelů.


ad2) Zástupci 8. třídy oznámili přítomným, že v 8. třídě došlo k nové volbě zastupitele do ŽP z důvodu vysoké absence Renaty Hyblerové, novou zastupitelkou byla zvolena Kristýna Nováková.


ad3) Halloween ve škole všichni přítomní zhodnotili jako úspěšnou akci, kterou by chtěli opakovat i v budoucnu. Výuku tato akce nenarušila. Padl návrh rozšířit tuto akci o diskotéku, bude zváženo pro příští školní rok.


ad4) Akce Daruj dětem knihu bude pro tento školní rok zrušena, jelikož bude v rámci jarmarku na školních Vánocích zřízen charitativní stánek pro sběr na útulek pro opuštěné psy a kočky, proto by se sbírky dublovaly. Rodičovské sdružení však schválilo příspěvek na nákup nových knih do žákovské knihovny ve výši 5000 Kč. Všichni zastupitelé provedou průzkum, o jaké knihy by měly děti v jednotlivých třídách zájem a podle toho bude uskutečněn nákup.


ad5) Návrhy  a připomínky - Hodiny do každé třídy - byly již objednány a budou umístěny do tříd, kde chybí

                                       - Televize do školní družiny

                                       - Free Wi-Fi

                                       - Automat na svačinu - ve škole chybí možnost zakoupení svačiny, když žák zapomene

                                       - Kinosál pro pouštění výukových filmů

                                       - Kamery u šaten - z důvodu zajištění většího bezpečí

                                       - Dvouhodinovka TV - 1 hodina je nedostačující, když se něco žáci učí, nestihnou si to v jedné hodině pořádně

                                         vyzkoušet všichni

                                       - Hromadný nákup sešitů na začátku školního roku

                                       - Školní dresy a rozlišováky - nejsou vyprané, je to nehygienické, proto je lepší mít více kusů

       Návrhy a připomínky budou předneseny vední školy.

                    


Zapsala: Michaela Vejvalková