Listopad

5.schůzka žákovského parlamentu

Datum: 7.11. 2019

Přítomni: 14 zastupitelů

Nepřítomni: 1 


Program:

  1. uvítání, docházka
  2. Halloween - hodnocení
  3. Dárek v krabici od bot - charitativní sbírka
  4. elektronická žákovská knížka
  5. náměty a připomínky

ad1) Nepřítomna M.A. Kocandová - nemoc.

ad2) Halloween všechny třídy hodnotily jako zdařilý, škola byla krásně vyzdobená, ale pro příští rok by bylo fajn tuto akci něčím zpestřit.

ad3) Paní zástupkyně po komunikaci s p. farářem zjistila, že tuto sbírku pořádá Colpingova rodina, krabice se musí odevzdávat poslední týden v listopadu a první týden v prosinci, musíme tedy zvážit, jestli jsme schopni dát tuto sbírku v tak krátké době dohromady. Zastupitelé mají za úkol zjistit zájem mezi žáky.

ad4) K elektronické žákovské knížce proběhl v 5. -9. třídě průzkum spokojenosti a byly sepsány připomínky, které budou předány vedení školy.

ad5) V diskusi se otevřela debata o možnosti znovu uspořádat akci Daruj dětem knihu. A také byl vznesen návrh na předání dárečků z jarmarku do Pečovatelského domu pro seniory. Vše bude projednáno na další schůzce 13.11. 2019


Zapsala. Michaela Vejvalková


6. schůzka žákovského parlamentu

Datum: 13.11. 2019

Přítomni: 15 zastupitelů

Nepřítomni: 0 


Program:

  1. uvítání, docházka
  2. Dárek v krabici od bot - charitativní sbírka
  3. využití výtěžku ze sběru papíru
  4. akce na vánoční jarmark
  5. náměty a připomínky

ad1) Přítomni všichni zastupitelé.

ad2) Všichni zastupitelé tlumočili přání svých spolužáků zúčastnit se akce Kolpingovy rodiny Dárek v krabici od bot. Jednomyslně bylo tedy rozhodnuto, že se ŽP ZŠ MK Ivančická připojije k této charitativní sbírce.

Podrobné informace připraví M. Vejvalková, vytiskne letáky a ty budou rozneseny do všech tříd. Sbírka bude probíhat od 25.11. - 8.12. 2019. Krabice budou zabaleny žáky 8. tříd ve výtvarné výchově pod dohledem p. u. Kotkové a v pondělí 11.12. budou vyzvednuty zástupci Kolpingovy rodiny.

ad3) Z podaných návrhů na využití výtěžku ze sběru papíru byl výběr zúžen na fixy do každé třídy, nové dresy a živé zvíře dö učebny přírodopisu. Jednohlasně bylo schváleno živé zvíře. Z návrhů byly vybrány - strašilka, kukla- motýl. žížalárium, mravenčí farma. Nakonec byla odsouhlasena strašilka, která bude na jaře zakoupena. Všichni dostali za úkol zjistit ¨cenovou kalkulaci na vše, co je k chovu strašilky potřeba.

ad4) Stále je otevřena možnost uspořádat nějakou akci v rámci školního jarmarku. Dále bylo navrženo, že výrobky, které se na jarmarku neprodají, budou předány do domu s pečovatelskou službou. Při této příležitosti by vystoupili žáci 3.A s krátkým programem. Všichni byli pro.

ad5) Nebyly vzneseny žádné nové náměty a připomínky.

Zapsala. Michaela Vejvalková