Listopad

3. zasedání žákovského parlamentu

 

Datum: 8.11. 2017

Přítomno: 10 zastupitelů

Nepřítomno: 0

 

Program: 

  1. Docházka
  2. Hodnocení Halloweenu ve škole
  3. Akce "Přines knihu"
  4. Náměty, připomínky
  5. Diskuse
 
 
ad1)Vzhledem k dlouhodobé nemoci Anety Polachové (7. tř.) se zasedání zúčastnila Renata Hyblerová.
 
ad2) Všechny třídy hodnotily Halloween ve škole jako povedenou akci, ocenily výzdobu ve škole, pochvalně se vyjádřily i ke kostýmům učitelů, kteří se zapojili. Žáci také kladně hodnotili, že někteří vyučující zařadili do hodin téma Halloweenu.
Akci bychom rádi zopakovali i příští rok s nějakou menší obměnou.
 
ad3) Opět byl přednesen návrh na akci "Přines knihu". Pokud by se rodičovské sdružení nedohodlo na jejím uspořádání, záštitu nad touto akcí by převzal parlament a uspořádal by ji o Školních Vánocích pod názven "Daruj dětem knihu ". Třídy dolní návrhy na zajímavé tituly. Detaily budou domluveny na příští schůzce.
 
ad4) Návrhy a připomínky -7. třída - po 8. a 9. třídě zůstává v šatnách TV příliš vůně po deodorantech a nedá se tam dýchat
                                          - p. uklízečka Janoušková prosí všechny, aby uvážlivě zacházeli s toaletním papírem, je stále rozmotaný a poházený po WC, pokud se situace nezlepší, bude se vše muset řešit
                                           9. třída - ke kabinetům učitelů by se mohly umístit tabulky s jejich rozvrhy, aby žáci věděli, kde jsou, pokud je budou hledat.
 
ad5) Žádné další podněty do diskuse nebyly předloženy. 
 
Zapsala: Michaela Vejvalková