Listopad

3.schůzka žákovského parlamentu

Datum:  2.11. 2022

Přítomni:  16 zastupitelů

Nepřítomni: 0

 

Program:

 1. Zahájení, docházka
 2. Halloween ve škole - hodnocení, vyhlášení výsledků soutěže
 3. Zvířecí útulky
 4. Týden v cizích zemích - výběr země
 5. No Backpack Day
 6. Diskuse

 

ad1) Všichni přítomni.

 

ad2) Do halloweenské akce se nakonec zapojily všechny třídy, výzdoba byla velmi pestrá, spousta žáků přišla i v kostýmech a ve třídách si udělali halloweenské občerstvení. Hodnocení provedlo 6 netřídních učitelů a bylo rozděleno na 1. a 2. stupeň. Vyhodnocení výsledků proběhne v pátek 4.11. 2022 v atriu školy, vyhlásí jej paní zástupkyně a předsedkyně a místopředseda parlamentu. Podklady jim předá p.u. Vejvalková.

 

ad3) 5. třída a 9. třída navrhly tyto útulky:

Útulek MP Brno

Naděje pro kámoše - Brno

Útulek Ivančice

SOS Brno

Zastupitelé projednají návrhy ve třídě a příští týden bude proveden finální výběr na charitativní vánoční sbírku.

           

ad4) Jelikož byly opakovaně vzneseny dotazy, které země j v minulých letech byly v naší škole představeny, proběhla rekapitulace všech projektových týdnů minulých let, aby se země neopakovaly. Na základě seznamu si žáci ve třídách začnou vybírat země pro tento školní rok s důrazem na to, aby byly zastoupeny všechny kontinenty. 

6.A a 6.B  se nechtějí spojovat na prezentaci, a proto budeme muset buď provést výběr losem, nebo oslovit vyšší třídy, jestli se někdo nebude chtít vzdát role patrona. Zastupitelé vše proberou ve třídách.

 

ad5) 16.11. 2022 proběhne No Backpack Day. Zastupitelé obdrželi plakát s informacemi  a dostali za úkol informovat své spolužáky o smyslu a významu  této akce. Nejde pouze o zábavu, ale hlavním cílem je upozornit na situaci ve vzdělávání v chudých a rozvojových zemích.

 

ad6) V diskusi nás předsedkyně a místopředseda parlamentu informovali o schůzce s paní ředitelkou. K navrhovaným akcím nemělo vedení žádné připomínky, naopak návrh na kurz první pomoci byl oceněn jako zajímavý a prospěšný.

Navrhované skříňky místo šaten nejsou v současné době bohužel z finančních důvodů možné.

5. třída navrhuje umístit do prostor vedle jídelny - směrem k východu - nějaká křesílka, kde by bylo možné počkat na sourozence, když jde na oběd později a musí odcházet spolu.

 

Zapsala: Michaela Vejvalková

 

 

4.schůzka žákovského parlamentu

Datum:  16.11. 2022

Přítomni:  12 zastupitelů

Nepřítomni: 4 zastupitelé (6.A+6.B)

Program:

 1. Zahájení, docházka
 2. NoBackpack Day
 3. Zvířecí útulky
 4. Náměty a připomínky
 5. Diskuse

 

ad1) Nepřítomni zastupitelé 6. tříd – bez omluvy

ad2) Dnes ve škole probíhá No Backpack Day – zapojila se většina žáků 2. stupně – někteří žáci byli velmi nápadití – popelnice, vozíky, kočárky, sněžné odrážedlo…

V příštím roce bychom rádi tuto akci zopakovali ve spojení s charitou – například sběr starých aktovek, školních pomůcek atd.

ad3) Všichni zastupitelé jednomyslně odhlasovali zvířecí útulek v Ivančicích. p.u. Vejvalková zavolá do útulku a zjistí, co konkrétně by potřebovali. 9. třída pak v informatice zhotoví letáčky do tříd a na školních Vánocích bude  zřízen charitativní stánek.

ad4) Náměty a připomínky dnes nebyly vzneseny žádné. Na příští zasedání si zastupitelé ve třídách připraví dotazy na paní ředitelku, která bude na toto zasedání pozvána.

ad6) V diskusi jsme se ještě vrátili k Halloweenu a jeho hodnocení- někteří učitelé s hodnocením  nebyli spokojeni.

Zastupitelé se shodli, že hodnotili netřídní učitelé, kteří by měli být nestranní,  a lze pouze konstatovat, že všechny soutěže , které jsou zaměřené umělecky, budou vždy hodnoceny subjektivně podle osobního  názoru hodnotitele.

 

 

Zapsala: Michaela Vejvalková