Leden

5. zasedání žákovského parlamentu

Datum: 25.1. 2019

Přítomno: 10 zastupitelů

Nepřítomno: 0

Program: 

 1. Docházka
 2. Informace předsedkyně žákovského parlamentu ze schůzky s vedením školy
 3. Týden v českých regionech
 4. Připomínky, návrhy, diskuse

 

ad1) Přítomno 10 zastupitelů.


ad2) Předsedkyně žákovského parlamentu přednesla vyjádření paní ředitelky k jednotlivým návrhům a připomínkám:

 1. hodiny do každé třídy - byly již zakoupeny a o jarních prázdninách budou umístěny do tříd, kde chybí.
 2. televize do školní družiny - tento návrh byl projednán s vedoucí vychovatelkou a byla vybrána dvě oddělení ŠD, kde jsou televize potřeba, přístroje budou využívány k promítání výukových programů,  návodů na vyrábění apod.
 3. free Wi-Fi - v současné době to není možné, školní síť je značně zastaralá a připojení více telefonů ji blokuje, ale po úpravách, které budou probíhat, bude připojení školy modernizováno a pak již by to bylo možné, nejdříve tedy příští rok
 4. automat na svačinu - stále platí pamlsková vyhláška, která sortiment automatu značně omezuje. Opakovaně dochází také k poškozování stávajícího automatu, který je ve vestibulu školy, a tak hrozí, že zde nebude automat žádný.
 5. kinosál pro pouštění výukových filmů - tento návrh vedení promyslí, je možné uvažovat o umístění v prostorách bývalého výtvarného ateliéru
 6. kamery u šaten - v této chvíli rozhodně neuvažujeme.
 7. dvouhodinovka TV - vzhledem k jasně daným pravidlům  dělení TV z ministerstva školství toto není možné
 8. hromadný nákup sešitů na začátku školního roku - to je věcí třídních učitelů, ale na 2. stupni je to většinou technicky  nemožné, jelikož učitelé se na různé předměty střídají a každý má jiné požadavky
 9. školní dresy a rozlišováky - budou zakoupeny

Dále paní ředitelka vyslovila přání, aby se pokusili zastupitelé působit na své spolužáky ve vztahu ke školnímu majetku, sebemenší poškození ubírá škole peníze a ty pak chybí např. na vylepšování a modernizaci.


ad3) Týden v českých regionech proběhne poslední březnový týden 25.-29.3. 2019, 5.-9. třída se stane patrony zvoleného regionu, připraví si výzdobu třídy, hudbu, přednášku a kvíz pro své spolužáky. Daný den pak odprezentují region před celou školou, budou tedy projektově vyučovat ostatní žáky. V jídelně se bude podávat jídlo typické pro tento region, ze školního rozhlasu bude znít hudba související s vybraným územím ČR.

Návrhy na jednotlivé regiony - Valašsko a Beskydy, Slezsko, Slovácko, Haná, Chodsko, Praha, Plzeňsko, Karlovarsko, Lednicko-valtický areál, Vysočina, Šumava, Moravský kras.

Regiony byly předány do školní jídelny a poslední slovo při výběru bude mít školní kuchyně. V únoru budou regiony rozděleny mezi jednotlivé třídy.


ad4) Mezi žáky se množí dotazy ke školní jídelně, proto bude na březnovou schůzku pozvána vedoucí školní jídelny paní Božena Čechová.

Další  náměty a připomínky nebyly vzneseny.

                    


Zapsala: Michaela Vejvalková