Leden

 

5. zasedání žákovského parlamentu

Datum: 18.1., 31.1. 2018

Přítomno: 8, 10

Nepřítomno: 2 (páťáci), 0

 

Program: 

  1. Docházka
  2. Zhodnocení akce "Daruj dětem knihu"
  3. Týden v cizích zemích
  4. Náměty, připomínky
  5. Diskuse
 
1. část schůzky (18.1. )
 
ad1) 2 zastupitelé 5. ročníku omluveni z 1. schůzky, informace jim předají zastupitelé 6. ročníku, v 7. třídě trvale nepřítomna Aneta Polachová - náhrada.
ad2) Akce "Daruj dětem knihu" byla úspěšná, podařilo se vysbírat 70 knižních titulů od dárců z řad rodičů, učitelů a žáků. Na webových stránkách bylo zveřejněno poděkování  a stále je možné knihy darovat prostřednictvím ŽP nebo třídních učitelů. Podobná akce by mohla být zopakována i v budoucnu.
ad3) Týden v cizích zemích by měl letos proběhnout v březnu. Zastupitelé do příští schůzky ( 31.1. 2018 ) zjistí, o jaké země by žáci měli zájem, 1. stupeň své návrhy předloží prostřednictvím třídních učitelů.
ad4) Připomínky ke skladbě jídelníčku:  
  • starší ročníky vznesly dotaz, jestli by trvale nemohlo být v nabídce jídelny jedno masité a jedno bezmasé jídlo
  • z názvů některých jídel není patrné, jestli je v něm maso , případně jaký druh masa např. zapečená kapusta
ad5) Diskuse proběhla k jídelníčku a dotazy budou předneseny vedení školy. Schůze je přerušena do 31.1. 2018
 
2. část schůzky ( 31.1. )
 
ad1) Přítomni všichni zastupitelé.
ad3) Jednotlivé třídy předložily návrhy na země pro letošní školní rok, přidány byly také návrhy 1. třídy.
Navržené země: Japonsko, Dánsko, Egypt, Španělsko, Chorvatsko, Řecko, Saudská Arábie, Polsko, Havaj, Švédsko, Švýcarsko, Norsko, Kuba, Holandsko, Turecko, Maďarsko, Bulharsko, Madagaskar, Ukrajina, Irsko, Brazílie, Kanada, Vietnam, Austrálie, Portugalsko.
Po hlasování budou školní jídelně předloženy tyto země: Austrálie, Vietnam, Egypt, Kanada, Havaj, Brazílie, Chorvatsko, Španělsko, Norsko, Maďarsko, Turecko.
ad3) Na příští parlament bude pozváno vedení školy, aby mohly být probrány náměty a připomínky jednotlivých tříd.
 
 
Zapsala: Mgr. Michaela Vejvalková