Leden

8.schůzka žákovského parlamentu

Datum: 15.1.2020

Přítomni: 15 zastupitelů

Nepřítomni: 0


Program:

  1. Uvítání, docházka
  2. Vhodnocení akce Dárek v krabici od bot
  3. Informace vedení školy
  4. Týden v cizích zemích
  5. Náměty a připomínky, diskuse


ad1) Všichni zastupitelé jsou přítomni.

ad2) Akce byla vyhodnocena jako úspěšná, zapojily se třídy 1. i 2. stupně, jednotlivci a pedagogičtí pracovníci. Celkem se podařilo nasbírat 78 krabic. Kolpingova rodina si krabice vyzvedla a rozvezla je do dětských domovů a azylových center.

ad3) Vedení školy po schůzce s předsedkyní ŽP schvaluje nákup strašilky a terária do učebny přírodopisu, založení pěveckého sboru 2. stupně ( pokud bude dostatečný zájem ), bere bëre na vědomí  termín celoškolního projektu Týden v cizích zemích.

ad4) Týden v cizích zemích proběhne v termínu 9.-13-3. 2020. Třídy předložily návrhy na země, z nichž ¨bylo vybráno deset zemí. Patroni si do příští schůzky vyberou dvě země, o které by měli zájem a z nich budou vylosovány finální země. Těchto pět zemí pak bude předloženo vedoucí školní jídelny, aby mohlä být připravena jídla.

ad5) Nebyly vzneseny žádné náměty a připomínky.


Zapsala. Michaela Vejvalková