Květen

9. zasedání žákovského parlamentu


Datum: 29.5. 2019

Přítomno: 10 zastupitelů

Nepřítomno: 0 zastupitelů


Program: 

1. Docházka

2. Vyhodnocení sběru 2019

3. Školní akce pod záštitou ŽP ve školním roce 2018/2019

4. Připomínky, diskuse

5. Ukončení činnosti v letošním školním roce


ad1) Všichni zastupitelé se sešli na závěrečné schůzce, nikdo se neomlouvá.

ad2) Sběr 2019 proběhl ve zkráceném termínu. Žáci 9. ročníku vše skvěle zvládli a poskytnou nám zpětnou vazbu pro pořádání sběru v příštím šk. roce - zajistí předsedkyně ŽP.

Nasbíralo se 14 153kg. Vyhlášení výsledků proběhne 30.5. 2019 v 9,30 hod.Bude oceněno deset nejlepších sběračů a pět třídních kolektivů. Diplomy a ceny připraví koordinátorka ŽP. Diplomy a ceny bude předávat předsedkyně a místopředsedkyně ŽP jednotlivcům, J. Oláh dorty kolektivům. Ceny nachystají A. a J. Grásgruberovi spolu s p.u. Vejvalkovou. Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách.

ad3) Ve školním roce 2018/2019 proběhly tyto akce pod záštitou ŽP:

  • Halloween ve škole
  • Týden v českých regionech

  • Sběr starého papíru

         Všechny akce je možné zhodnotit jako úspěšné a tradiční, v září pak nově složený ŽP zhodnotí a naplánuje akce nové, náměty je možné sbírat mezi žáky ve škole a předložit k projednání.

        Z námětů a připomínek se letos podařilo prosadit doplnění hodin do všech tříd, nové televizory do školních družin. Stále chybí zakoupení nových rozlišováků.

ad4) 7. třída navrhuje umístění dezinfekčních prostředků do jídelny.

Padl návrh na přihlášení projektového týdne  do soutěže projektů Škol pro demokracii pod názvem Týden v českých regionech aneb děti učí děti. V novém školním roce bude nutné opravit údaje na stránkách CEDU u důvodu odchodu A. Ostrovské na střední školu.

ad5) Koordinátorka ŽP poděkovala všem zastupitelům za jejich práci ve školním roce 2018/2019 a popřála dívkám z 9. ročníku hodně úspěchů na střední škole.


Zapsala: Mgr. Michaela Vejvalková