Květen

9. zasedání žákovského parlamentu


DATUM :  7.5. 2018

PŘÍTOMNO:  10 zastupitelů ( náhradníci v 5., 8. a 9. třídě )

NEPŘÍTOMNO :  0 zastupitelů


Program:

  1. Zahájení, docházka
  2. Sběr papíru
  3. Informace p. zástupkyně k předávání šeku
  4. Diskuse


ad1) Zastupitelé se sešli v plném počtu s určenými náhradníky, 5. třídu zastupovala místo V. Vyžrálka - M.A. Kocandová, 8. tř. místo A. Ostrovské - L. Hrdličková a v 9. tř. Z. Brňákovou - Z. Stixová.


ad2) Celý květen probíhá sběr papíru a s ním spojené soutěže jednotlivců a třídních kolektivů. Zastupitelé mají za úkol motivovat své spolužáky. Loňský výtěžek ze sběru činil 20 000 Kč.


ad3) P. zástupkyně tlumočila žákovskému parlamentu poděkování pana starosty za záměr darovat část výtěžku z loňského sběru bývalé žačce Nikole Plaché, která je po těžkém úrazu, a informovala, jakým způsobem bude předána částka rodičům, zároveň všem předala vstupenku na Vrabčák 2018 - hudební festival, kde se předání uskuteční.

Po konzultaci s rodiči budou šek předávat Z. Stixová (9.tř.), S. Hrabánková (8. tř. ), A. Ostrovská (8.tř.), A. Stix (7.tř. ), A. Grásgruberová, V. Plachá (6. tř. ) a L. Třetinová ( 5. tř. ) v doprovodu vedení školy a koordinátorky ŽP.


ad4) V diskusi byly upřesněny detaily proslovu při předávání.


Zapsala: Mgr. Michaela Vejvalková